A- A A+

Vrienden Nederlands Tegelmuseum

tegelmuseum-08.jpg

Vriendennieuws

Vriendennieuws is de nieuwsbrief van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum die twee maal per jaar verschijnt. Hierin onder andere informatie en mededelingen van het bestuur, nieuws en aankondigingen vanuit het Nederlands Tegelmuseum, tentoonstellingen in Nederland en in het buitenland, vragen van en informatie door de Vrienden en in september een uitnodiging en de agenda voor de Jaardag. Meer over Vriendennieuws...


Jaarboekje Tegel

Jaarlijks verschijnt rond de Jaardag in september het jaarboekje Tegel, uitgegeven door Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum. Dit rijk geïllustreerde boekje van 48 tot 60 pagina's bevat 6 tot 8 artikelen over diverse tegelonderwerpen, geschreven door experts en verzamelaars. Alle begunstigers ontvangen het jaarboekje gratis.  Meer over Jaarboekje Tegel...


Verglaasde Charme

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. Meer over Verglaasde Charme...


Bulletin ECTC

ECTC, European Ceramic Tiles Circle, werd in 1993 opgericht door oud-bestuurslid Frans Caignie met het doel op Europees niveau ontwikkelingen, onderzoek, publicaties en tentoonstellingen op het gebied van tegels en bouwkeramiek te delen. Deze doelstelling is onder andere gerealiseerd door publicatie van het tweejaarlijkse Engelstalige ECTC bulletin op de website en, tot begin 2010, als onderdeel van Vriendennieuws. Meer over de ECTC bulletins... 


Raakvlakken tussen Oost en West

Het boek Raakvlakken tussen Oost en West is door de Vrienden uitgegeven in plaats van Tegel 49.

Het gebundelde reisverhaal van Goossen Karssenberg met de titel Snijpunt Isfahan vormde de aanleiding de geschiedenis rond de geometrische kunst in tegels te onderzoeken. Vanaf 1550 kwamen diverse Moorse patronen via Spanje naar de Nederlanden.  Deze tegels komen uitgebreid aan bod. Vanaf de 18e eeuw werden simpeler geometrische patronen toegepast. Dit 224 pagina’s tellende boek op A4 formaat is het standaard werk voor geometrische tegels.

Begin februari en september ontvangen alle begunstigers van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum het Vriendennieuws digitaal of per post. De digitale versie is in kleur, de papieren versie in zwart/wit.

In het Vriendennieuws zijn naast vaste rubrieken als “Van de voorzitter”, “Nieuws uit het Museum”, “Exposities in het Nederlands Tegelmuseum” bijvoorbeeld ook verslagen van activiteiten, ingezonden stukken van Vrienden, boekbesprekingen, informatie over exposities elders en komende beurzen te vinden.

Geïnteresseerden kunnen hieronder eerdere edities van het Vriendennieuws downloaden. 

Sinds 1971 publiceert de Stichting jaarlijks het boekje Tegel met interessante artikelen over tegels en tegel gerelateerde onderwerpen. Het boekje is in de loop der jaren steeds dikker en mooier geworden. Tegenwoordig zijn bijna alle afbeeldingen in kleur.

Hieronder vindt u een overzicht van de tot nu toe gepubliceerde boekjes Tegel met daarbij de samenvattingen van de artikelen.

Sinds 1997 (Tegel 25) wordt voor elk artikel in Tegel een Engelse samenvatting gemaakt. Vanaf Tegel 34 (2006) wordt ook een samenvatting in het Nederlands gegeven.

Op zoek naar een specifiek artikel?

  • Gebruik de zoekfunctie op deze website (rechtsboven in beeld), typ een woord of zin in en druk vervolgens op enter.

of

  • Zoek via de Tegelindex op auteur, onderwerp of jaar. Via deze index vindt u ook artikelen die in boekjes Tegel 1 t/m 24 zijn gepubliceerd. Deze boekjes zijn nog niet op de website geplaatst, maar een aantal ervan is nog verkrijgbaar. 

Oude jaargangen van Tegel zijn, voor zover verkrijgbaar, te bestellen bij de Museumwinkel van het Nederlands Tegelmuseum.
Naar de Museumwinkel ...

 

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. 

Met de oprichting van ECTC werd een Engelstalig bulletin gepubliceerd met daarin internationale informatie over allerlei zaken op het gebied van tegels en bouwkeramiek.

In de periode 1993 - 2013 verscheen het bulletin tweejaarlijks door en voor een breed, internationaal netwerk. In de jaren daarna is de publicatie van bulletins door gebrek aan mankracht stil komen te liggen. Vanaf augustus 2018 is de tweejaarlijkse publicatie weer hervat.

Hieronder kunt u deze bulletins inzien. Het bovenste nummer is het nummer in opbouw en bevat de meest recente informatie.

Top