tegelmuseum-10.jpg

Vriendennieuws

In februari en september verschijnt het Vriendennieuws met informatie en mededelingen vanuit het bestuur, nieuws en aankondigingen vanuit het Nederlands Tegelmuseum, tentoonstellingen in Nederland en in het buitenland, vragen van en informatie door de Vrienden en in september een uitnodiging en de agenda voor de Jaardag. Naar het vriendennieuws...


Jaarboekje Tegel

De Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum geeft het jaarboekje Tegel uit. Dit rijk geïllustreerde boekje bevat 6 tot 8 artikelen over diverse tegelonderwerpen, geschreven door experts en verzamelaars. Alle begunstigers ontvangen het jaarboek gratis. Naar de jaarboekjes Tegel...


Verglaasde Charme

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. Naar Verglaasde Charme... 


Bulletin ECTC

Met de oprichting van ECTC werd een Engelstalig bulletin uitgegeven over Europese ontwikkelingen, onderzoek, publicaties en tentoonstellingen op het gebied van tegels en bouwkeramiek.

In de periode 1993 - 2013 verscheen het bulletin tweejaarlijks door en voor een breed, internationaal netwerk. In 2018 is er weer een volgend bulletin. Naar de ECTC bulletins... 

In februari en september ontvangen alle begunstigers van de Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum het Vriendennieuws digitaal of per post. In het Vriendennieuws zijn naast vaste rubrieken als “Van de voorzitter”, “Nieuws uit het Museum”, “Exposities in het Nederlands Tegelmuseum” ook verslagen van activiteiten, ingezonden stukken van Vrienden en informatie over komende beurzen te vinden.

Geïnteresseerden kunnen hieronder vorige edities van het Vriendennieuws downloaden. 

Jaarlijks verschijnt rond de Jaardag in september het jaarboekje Tegel, uitgegeven door Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum. Dit rijk geïllustreerde boekje van 48 tot 60 pagina’s bevat 6 tot 8 artikelen over diverse tegelonderwerpen, geschreven door experts en verzamelaars. Voor buitenlandse lezers wordt aan elk artikel een Engelse samenvatting toegevoegd. Zowel de Nederlandse als de Engelse samenvatting zijn op deze site in te zien. Alle begunstigers ontvangen het jaarboekje gratis.

Op zoek naar een specifiek artikel? Gebruik de zoekfunctie op deze website (rechtsboven in beeld) en typ een woord of zin in en druk vervolgens enter.

Oude jaargangen zijn nog verkrijgbaar en te bestellen bij de museumwinkel van het Nederlands Tegelmuseum.

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. 

Het is de bedoeling om ECTC met de lancering van deze website nieuw leven in te blazen in de vorm van een internationaal platform, European Ceramic Tiles Circle (ECTC) waarop interessante informatie voor tegelliefhebbers, nationaal en internationaal, gedeeld kan worden.

ECTC (European Ceramic Tiles Circle) werd in 1993 opgericht door oud-bestuurslid Frans Caignie met het doel op Europees niveau ontwikkelingen, onderzoek, publicaties en tentoonstellingen op het gebied van tegels en bouwkeramiek te delen. Van 1993 tot 2013 werd deze doelstelling gerealiseerd door publicatie van een tweejaarlijks Engelstalig bulletin op de website en als onderdeel van het Vriendenbulletin. 

Hieronder kunt u deze bulletins inzien. 

Top