A- A A+

Vrienden Nederlands Tegelmuseum

draken.jpg

De Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum stelt zich in de eerste plaats tot doel het kweken van belangstelling voor en het daadwerkelijk steunen van het Nederlands Tegelmuseum. Een tweede doel is het bevorderen van kennis van tegels en de verschillende vervaardigingstechnieken.

Steun Nederlands Tegelmuseum

  • Afdragen van 10% van de jaarlijkse Vriendenbijdrage aan het museum.
  • Het ondersteunen van bijzondere aankopen met geld uit het Bestemmingsfonds*.
  • Het doen van incidentele schenkingen (in geld of natura) wanneer de reserve van de stichting dat toelaat.
  • Het vergroten van de bekendheid van het museum en van de Nederlandse tegel in het bijzonder door middel van publicaties en lezingen.
  • Het desgevraagd geven van (wetenschappelijke) adviezen aan het Nederlands Tegelmuseum.
*   Het Bestemmingsfonds is een fonds waarin Vrienden een extra bijdrage kunnen storten. Uit dit fonds kunnen bijzondere tegels door het Nederlands Tegelmuseum worden aangekocht.

Vriendenactiviteiten

Voor de Vrienden worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. De bekendste daarvan is de Jaardag, die de laatste zaterdag van september afwisselend in Otterlo of op een andere locatie in Nederland wordt gehouden. Ook worden met enige regelmaat binnenlandse en buitenlandse excursies georganiseerd waar de Vrienden aan kunnen deelnemen. 

Overige activiteiten

Twee maal per jaar worden de Vrienden op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over het Museum, de Stichting en andere tegel gerelateerde onderwerpen door middel van het Vriendennieuws. Een keer per jaar ontvangt iedere Vriend het boekje Tegel met interessante artikelen over tegels en aanverwante zaken.

Verder is door de Vrienden de database Tegels op locatie in het leven geroepen waarin alle bekende openbare in situ betegelingen zijn opgenomen. Deze database wordt nog steeds uitgebreid.

Tenslotte is er de Vriendenvitrine in het Nederlands Tegelmuseum, die 3 maal per jaar opnieuw wordt ingericht met een greep uit de verzameling van een van de Vrienden.

Top