vrouw.jpg

De Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum stelt zich in de eerste plaats tot doel het kweken van belangstelling voor en het daadwerkelijk steunen van het Nederlands Tegelmuseum. Een tweede doel is het bevorderen van kennis van tegels en de verschillende vervaardigingstechnieken.

Jaardag

Elke laatste zaterdag van september houden de vrienden hun Jaardag in Otterlo of op een andere locatie in Nederland (afwisselend); lezingen over diverse tegelonderwerpen worden meestal gecombineerd met een tegeltentoonstelling of met een andere speciale happening rond tegels.

Jaarboekje

Elk jaar wordt in september een jaarboekje uitgegeven onder de titel TEGEL. Dit boekje bevat 6 tot 8 artikelen over diverse tegelonderwerpen, geschreven door begunstigers en sympathisanten van de Vrienden; TEGEL telt 48 tot 60 pagina's met heel wat afbeeldingen. Om buitenlandse Vrienden in de mogelijkheid te stellen de beschreven onderwerpen te begrijpen, wordt sinds TEGEL 25 (september 1997) aan elk artikel een Engelse samenvatting toegevoegd (de Engelse en Nederlandse samenvattingen worden tevens op deze website gepubliceerd). TEGEL wordt op de Jaardag overhandigd aan alle begunstigers die hun contributie voor het lopende jaar hebben betaald; de Vrienden die niet op de Jaardag aanwezig kunnen zijn, ontvangen het jaarboekje met de post.

Vriendennieuws

In februari en september wordt door het bestuur van de Vrienden 'Vriendennieuws' gepubliceerd met informatie en mededelingen van het bestuur, tentoonstellingen in het Nederlands Tegelmuseum, in Nederland en in het buitenland, vragen van en informatie door de Vrienden en in september een uitnodiging en de agenda voor de Jaardag.

Top