vrouw-02.jpg

Vriendennieuws

In februari en september verschijnt het Vriendennieuws met informatie en mededelingen vanuit het bestuur, nieuws en aankondigingen vanuit het Nederlands Tegelmuseum, tentoonstellingen in Nederland en in het buitenland, vragen van en informatie door de Vrienden en in september een uitnodiging en de agenda voor de Jaardag. Naar het vriendennieuws...


Jaarboekje Tegel

De Stichting Vrienden Nederlands Tegelmuseum geeft het jaarboekje Tegel uit. Dit rijk geïllustreerde boekje bevat 6 tot 8 artikelen over diverse tegelonderwerpen, geschreven door experts en verzamelaars. Alle begunstigers ontvangen het jaarboek gratis. Naar de jaarboekjes Tegel...


Verglaasde Charme

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. Naar Verglaasde Charme... 


Bulletin ECTC

Met de oprichting van ECTC werd een Engelstalig bulletin uitgegeven over Europese ontwikkelingen, onderzoek, publicaties en tentoonstellingen op het gebied van tegels en bouwkeramiek.

In de periode 1993 - 2013 verscheen het bulletin tweejaarlijks door en voor een breed, internationaal netwerk. In 2018 is er weer een volgend bulletin. Naar de ECTC bulletins... 

Top