vrouw-02.jpg

Subcategories

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. 

Het is de bedoeling om ECTC met de lancering van deze website nieuw leven in te blazen in de vorm van een internationaal platform, European Ceramic Tiles Circle (ECTC) waarop interessante informatie voor tegelliefhebbers, nationaal en internationaal, gedeeld kan worden.

ECTC (European Ceramic Tiles Circle) werd in 1993 opgericht door oud-bestuurslid Frans Caignie met het doel op Europees niveau ontwikkelingen, onderzoek, publicaties en tentoonstellingen op het gebied van tegels en bouwkeramiek te delen. Van 1993 tot 2013 werd deze doelstelling gerealiseerd door publicatie van een tweejaarlijks Engelstalig bulletin op de website en als onderdeel van het Vriendenbulletin. 

Hieronder kunt u deze bulletins inzien. 

Top