Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND ELE-NH5
Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes (uitgezonderd Haan & Hond). LEES HIER VERDER ...
In deze groep zijn 29 betegelingen opgenomen.
1)
Id=1950

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1127PC, Den Ilp, Den Ilp naast 29

Plaats. Buiten; Aan electriciteitshuisje.

Omschrijving. Wapen van Noord-Holland.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het huisje draagt de naam 'DEN ILP ZUID'. Foto's van Jaap Zwart.

2)
Id=246

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1165HC, Halfweg, Schoolstraat naast 20

Plaats. Buiten; op een buitenmuur aan de straatzijde

Omschrijving. Naamtableau: "K.E.M." (= Kennemer Electriciteit Maatschappij) Bouwdatum: 1915 (omstreeks) Staat: Redelijk Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Fabriek: onbekend (wellicht De Porceleyne Fles, Delft: leverde in deze periode aan K.E.M. ook Haan & Hond)

Informatie.   Monumentnummer: 516030 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Op het gebouw zijn ook de tegels Haan & Hond aanwezig, die de K.E.M. in de jaren 1910 op haar electriciteitshuisjes begon te laten aanbrengen. Het gebouw staat beschreven en afgebeeld in E. van der Kleij, ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW IN NOORD-HOLLAND (Zwolle: Waanders / Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 1993), blz. 155: toegeschreven aan J.B. van Loghem als architect, en gedateerd circa 1915. Het gebouw is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegeltableaus verloren gingen.

3)
Id=558

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1165MR, Halfweg, Spaarndammerweg naast 6

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

4)
Id=561

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1244NP, Ankeveen, Hollands End naast 93

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

5)
Id=560

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1381GA, Weesp, M. Dotingalaan tegenover 121 (langs Utrechtseweg)

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

6)
Id=324

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1422XP, Uithoorn, Burg. Van Meetelenstraat achter 23

Plaats. Buiten; in de muur van het electriciteitsgebouwtje, de tuin flankerend van de aanpalende woning

Omschrijving. Naamtableau, zwarte letters op gele achtergrond: P.E.N. (Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland) Bouwdatum: 1918 Staat: Matig. Zie P. Schat, 'Trafohuisje moest zich voegen in dorps milieu. Zorgen over de toekomst van 'kerktorentje van Pisa' in Uithoorn', in HEEMSCHUT, 08/2010, blz. 16-17, voor bedreigingen die huisje - en dus tegeltableau - boven het hoofd hangen. Toegankelijkheid: In 'principe' vrij toegankelijk; de bewoners van de aanpalende woning hebben het gebouwtje als onderdeel van hun tuinaanleg min of meer tot privé terrein gemaakt

Productie.

Informatie.  Commentaar: Bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam worden bouwtekeningen van dit gebouwtje bewaard, gesigneerd J.B. van Loghem, gedateerd 1918: met het tableau herkenbaar aangegeven. Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegeltableaus verloren gingen.

7)
Id=5467

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1462HM, Middenbeemster, Middenweg 195

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten

Productie.

Informatie.

8)
Id=6799

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1462LJ, Middenbeemster, Hobrederweg 9

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten

Productie.

Informatie.  Commentaar: Huisje gelokaliseerd aan de hand van https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aRfYU7JsRdKUM0g981J4OKrujzE&msa=0&ll=52.67887707378838%2C4.955155191286053&z=10 (bezocht 15.08.2019).

9)
Id=567

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1462MH, Middenbeemster, Rijperweg naast 123 (hoek Nekkerweg)

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later ? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

10)
Id=1960

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1463LP, Noordbeemster, Oosthuizerweg (N509) bij 67

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

11)
Id=5464

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1464NL, Westbeemster, Jisperweg naast 123

Plaats. Buiten; in linker zijmuur

Omschrijving. Naamtableau: "K.E.M." (= Kennemer Electriciteit Maatschappij)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Op dit huisje zijn ook Haan & Hond aangebracht

12)
Id=552

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1473PA, Warder, Warder naast 1

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur aan de voorzijde

Omschrijving. Naamtableau: "K.E.M." (= Kennemer Electriciteit Maatschappij) Bouwdatum: 1916 of eerder Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Fabriek: onbekend (wellicht De Porceleyne Fles, Delft: leverde in deze periode aan K.E.M. ook Haan & Hond)

Informatie.  Commentaar: Er is een grote afstand tussen het electriciteitshuisje en het pand Warder 1, Warder. Het electriciteitshuisje staat in feite dichter bij Warderweg 21, 1474 MA Oosthuizen; maar, tussen Warderweg 21 Oosthuizen en het electriciteitshuisje loopt de spoorbaan. Omdat K.E.M. in 1916 werd overgenomen door P.E.N., zal het huisje eerder gebouwd zijn. Bij dit electriciteitshuisje zijn ook tegels van Haan & Hond ingemetseld. Volgens informatie van de bewoner van het dichtstbijgelegen pand, september 2008, was het huisje kortelings gerenoveerd; daarbij was een bord dat het tegeltableau afdekte (met opschrift "P.E.N."?; of inmiddels zelfs "NUON"?) verwijderd; ter weerszijden van het tableau waren nog lijmsporen zichtbaar.

13)
Id=1432

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1477EJ, Hobrede, Hobrede 34

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2015/01/11/hobrede-zeevang/ (bezocht 30.08.2021)

14)
Id=303

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1484EL, Graft, Dorpsstraat 58

Plaats. Buiten; aan de gevel, straatzijde

Omschrijving. Naam-tableau, blauwe letters op gele achtergrond: "P.E.N." (= Provinciale Electriciteitsmaatschappij van Noord-Holland) Bouwdatum: 1918 Staat: Redelijk Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Fabriek: onbekend (wellicht De Porceleyne Fles, Delft: leverde in deze periode aan P.E.N. ook Haan & Hond)

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2016/09/25/monumentale-spanning-in-graft/ (bezocht 30.08.2021)  Monumentnummer: 506493 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegeltableaus verloren gingen. De derde foto is beschikbaar gesteld door dhr W. Blauw, mede-auteur (met Nico Buijze) van OP SCHAATSEN DOOR NOORD-HOLLAND EN UTRECHT: EEN OVERZICHT VAN ALLE TOERTOCHTEN VANAF 1938 (2008), waarin ook veel van de uitgereikte toertochtmedailles worden afgebeeld.

15)
Id=4210

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1616AB, Hoogkarspel, Streekweg 93

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten  Bouwdatum: 1947 of later?

Productie.

Informatie.

16)
Id=566

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1616LD, Hoogkarspel, Oosterwijzend 4

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

17)
Id=2169

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1617KE, Westwoud, Dr Nuijensstraat 128

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen van Noord-Holland. met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later?

Productie.

Informatie.

18)
Id=564

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1619HA, Andijk, Dijkweg naast 9

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

19)
Id=565

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1619HC, Andijk, Dijkweg naast 55

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: In principe vrij; het electriciteitshuisje is omringd door een privé tuin.

Productie.

Informatie.

20)
Id=559

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1685PC, Zwaagdijk, Zwaagdijk 353

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen Noord-Holland, met bliksemschichten aan weerszijden Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

21)
Id=562

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1687AA, Wognum, Oosteinderweg naast 43

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2020/11/15/spanning-op-de-weg-naar-nibbixwoud/ (bezocht 30.08.2021)

22)
Id=563

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1687AD, Wognum, Oosteinderweg naast 72

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

23)
Id=634

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1741JZ, Schagen, Nes 1

Plaats. Buiten; rechts van ventilatierooster boven toegangsdeur

Omschrijving. Gedenksteen met opschrift "P.E.N. / 1000e TRANSFORMATORSTATION / IN BEDRIJF GESTELD 13-3-1941" Bouwdatum: 1940-1941 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het adres is Nes 1; maar op het electriciteitshuisje zelf staat Nesdijk, een aanduiding die ook wordt gebruikt in een publicatie over de gedenksteen in ALLES ELECTRISCH 11-8, Augustus 1941.

24)
Id=1068

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1911MK, Uitgeest, Weeg naast 1

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

25)
Id=330

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1921AL, Akersloot, Sluisweg

Plaats. Buiten; De 'toren' is rondom voorzien van tegeltoepassingen; boven de deur in de voorgevel een naam-tableau

Omschrijving. Diverse tegeltoepassingen. Enkele geven een zweem van een 'De Stijl' uiterlijk aan het gebouw. Een naam-tableau, geel fond met zwarte letters, vermeldt: "P.E.N." (= Provinciale Electriciteitsmaatschappij van Noord-Holland) Bouwdatum: 1919 (ontwerpjaar) Staat: Redelijk Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: architect van de 'toren': Johannes Bernardus (Han) van Loghem (1881-1940) Fabriek: onbekend (wellicht De Porceleyne Fles, Delft: leverde in deze periode aan P.E.N. ook Haan & Hond)

Informatie.   Website: https://www.oudakersloot.nl/transformatorhuisjes (bezocht 27.06.2021)  Monumentnummer: 517889 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegeltableaus verloren gingen. In het boek DE ELECTRICITEITSVOORZIENING IN NEDERLAND (Amsterdam: Van Kampen; 1926) staat het huisje afgebeeld op blz. 135, zeer duidelijk nog volop in functie. Op de website https://www.beeldbankoudakersloot.nl/cgi-bin/beeldbank.pl?ident=05075&search=pen-huisje&sort=14&veld=all&inword=1&bool=and&display=gallery&istart=1 (bezocht 27.06.2021) staat een foto van een dergelijke toren elders in Akersloot (gesloopt); er was nog een derde ook (eveneens gesloopt). Zie ook de website trafo.bvision.nl .

26)
Id=568

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1948RH, Beverwijk, Flevoland naast 30 (rotonde kruispunt Flevoland – N246 – Wijkermeerweg)

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Wapen provincie Noord-Holland, met aan weerszijden bliksemschichten Bouwdatum: 1947 of later? Staat: Verdwenen

Productie.

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2013/09/08/beverwijk/ (bezocht 30.08.2021) Commentaar: Bij controle in augustus 2015 bleek er boven de deur geen spoor van ornamentiek meer aanwezig te zijn; vgl. Foto 3.

27)
Id=296

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1951HJ, Velsen-Noord, Hoflaan 1 - electriciteitscentrale

Plaats. Buiten; op een hoek van het 50KV gebouw langs de Staalhaven en de Noordersluisweg

Omschrijving. drie-dimensionale 'Dog' (géén tegels!) Bouwdatum: c. 1930 Staat: Goed Toegankelijkheid: Niet toegankelijk; min of meer waarneembaar, het beste met een verrekijker, door de hekken heen op de hoek van Staalhaven en Noordersluisweg

Productie.  Ontwerper: W.C. Brouwer Fabriek: Brouwer's Aardewerk - Leiderdorp

Informatie.  Commentaar: Brouwer maakte voor de P.E.N. hier ook een driedimensionale Haan, die echter verloren ging bij een uitbreiding van het oorspronkelijke gebouw van architect A.H. van Rood.

28)
Id=1138

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 1951HJ, Velsen-Noord, Hoflaan 1 - electriciteitscentrale

Plaats. Buiten; op een hoek van het 50KV gebouw langs de Staalhaven en de Noordersluisweg

Omschrijving. Drie-dimensionale Haan (géén tegels!) (verdwenen) Bouwdatum: c. 1930 Staat: Verdwenen

Productie.  Ontwerper: W.C. Brouwer Fabriek: Brouwer's Aardewerk - Leiderdorp

Informatie.  Commentaar: Brouwer maakte voor de P.E.N. hier ook een driedimensionale 'Dog', die nog aanwezig is aan het gebouw van architect A.H. van Rood. In het boek LUCHTGEVAAR: LUCHTAANVALLEN OP NEDERLAND 1940-1945 (Amsterdam: Sijthoff; 1984) publiceerde A. Korthals Altes op blz. 150 de derde hier weergegeven foto, waarop met enige moeite te zien is dat er bom-inslag is geweest net bij de Haan om de hoek; het was de bedoeling dat zulke bommen later zouden ontploffen, en allicht is bij zo'n ontploffing de Haan ook teloor gegaan. De andere twee foto's met dank aan dr Jan Vredenberg, Velp.

29)
Id=1048

Routecode: ELE-NH5   - Adres. 2042HA, Zandvoort, Poststraat 14

Plaats. Buiten; tussen twee toegangsdeuren

Omschrijving. Naamtableau, geel met een grijze rand, met de letters boven elkaar: "P.E.N."; de gele tegels 100 mm x 100 mm; de grijze tegels in de rand 100 mm x 50 mm, resp. 50 mm x 50 mm. Bouwdatum: ca. 1920 Staat: Goed Toegankelijkheid: Niet toegankelijk; maar redelijk waar te nemen vanaf de openbare weg

Productie.

Informatie.