Dit project is een initiatief van de Vrienden Nederlands Tegelmuseum en heeft tot doel een inventaris samen te stellen van alle betegelingen in Nederland (voorheen in-situ betegelingen genoemd).
Onder "tegels op locatie" wordt verstaan, alle toepassingen in keramiektegels die binnen in of buiten aan gebouwen zijn aangebracht en die zonder bijzondere machtiging van de eigenaar van het gebouw bezichtigd kunnen worden.

Dergelijke betegelingen treffen we onder andere aan in stationsgebouwen, stadhuizen en allerlei andere openbare gebouwen, in scholen, zwembaden en ziekenhuizen, als façades en portalen van privé gebouwen, als interieurs van winkels, restaurants, cafés, enz.

De toepassing omvat drie functies waarvan enkel het ondervragingsdeel publiekelijk toegankelijk is. Nochtans kan eenieder die dit wenst, een bijdrage leveren voor het vervolledigen van de inventarisatie van betegelingen in Nederland.

ONDERVRAGING van geregistreerde betegelingen, kan op drie wijzen *:

2611AZ, Delft, 
Westvest 143
(gebouwencomplex 143-149)

1069LA, Amsterdam,
Nieuw-West,
Pieter Calandlaan 212A

8261GD, Kampen,
Vloeddijk 63

3032SE, Rotterdam, 
Bergpolder, 
Vijverhofstraat 69

REGISTRATIE van nieuwe betegelingen

  • HIER kan een document worden afgedrukt waarop eenieder die dit wenst betegelde sites kan beschrijven.
    Het ingevuld document kan dan:
    Ø ofwel toegezonden worden aan de Vrienden Nederlands Tegelmuseum, Secretariaat, p/a Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo,
    Ø ofwel elektronisch verzonden worden in bijlage van een email aan info@vriendennederlandstegelmuseum.nl
    Deze ontvangen registraties worden tweemaal per maand gevalideerd door de databank beheerder en indien aanvaard, geactiveerd voor opname in bovenvermelde lijsten.

  • REGISTRATIE online van nieuwe betegelingen is op dit ogenblik voorbehouden aan personen die hiertoe specifieke instructies en toegangscode hebben ontvangen. Indien u aan dit project wenst mee te werken, meld u dan aan op voornoemd email adres.

Het BEHEER van de toepassing is voorbehouden aan de databank beheerder en aan personen die hiertoe specifieke instructies en toegangscode hebben ontvangen.

* De resultaatslijst van een ondervraging kan afgedrukt worden op A4-formaat, bij voorkeur in landscape. Dit is bijzonder handig voor de uitgestippelde Wandelroute, Fietsroute of Autoroute, als bewegwijzering en als gids van de te bezichtigen betegelingen.
Kies Afdrukvoorbeeld; kies Alleen het geselecteerde frame en Document afdrukken.