selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql
naar pagina "Tegels op Locatie".
 Selecteren

STAD Code ALS-GRU Type inventaris
Omschrijving: Winkelpuien ALS die waarmee winkelbedrijf De GRUyter een prominente plaats aan betegelingen gaf in het Nederlandse straatbeeld; als vergelijkingsmateriaal voor de winkelpuien verzameld in XYZ-GRU.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum. Code AMS-C1a Type Inventaris
Omschrijving: Nieuwmarkt, Plantage en Oostelijke Eilanden. Postcodes 1011, 1018, 1019.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum. Code AMS-C2a Type Inventaris
Omschrijving: Damrak/Rokin en Spuistraat/NieuweZijds. Postcode 1012.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum Code AMS-C3a Type Inventaris
Omschrijving: grachtengordel Noord + Westelijke eilanden + Spaarndammerbuurt. Postcodes 1013, 1014.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum. Code AMS-C4a Type Inventaris
Omschrijving: grachtengordel midden I. Postcode 1015.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum. Code AMS-C4b Type Inventaris
Omschrijving: grachtengordel midden II. Postcode 1016.

 Selecteren

AMSTERDAM Centrum. Code AMS-C5a Type Inventaris
Omschrijving: grachtengordel Zuid, inclusief Rembrandtplein. Postcode 1017.

 Selecteren

Amsterdam Code AMS-M-O Type inventaris
Omschrijving: Bij deze route staat AMS-M-O voor Amsterdam-Metro-Oostlijn. Bij de renovatie, 2016-2018, van metrostations aan de z.g. Oostlijn (= lijn 53 en lijn 54) van het Amsterdamse metro-netwerk (oorspronkelijk aangelegd 1973-1982) werd naar een gezamenlijke identiteit van de stations gestreefd, met name door toepassingen van dezelfde soort(en) betegelingen. Het gaat om zestien van de 21 Oostlijn-stations: Bullewijk; Centraal Station; Diemen Zuid; Gaasperplas; Gein; Holendrecht; Nieuwmarkt; Reigersbos; Spaklerweg; Strandvliet; Van der Madeweg; Venserpolder; Verrijn Stuart; Waterlooplein; Weesperplein; Wibautstraat (bij haltes Amstel, Bijlmer Arena, Duivendrecht, Ganzenhoef en Kraaiennest zijn dergelijke betegelingen niet geïnstalleerd). De ontwerper van de betegelingen is René Knip (* 1953); zie https://www.atelierreneknip.nl/work/oostlijn/ (bezocht 23.04.2022). Over de productie van de betegelingen staat op de website van Kon. Tichelaar, Makkum, https://www.tichelaar.nl/nieuws/12/renovatie-metro-oostlijn-amsterdam (bezocht 01.04.2022), "De wandtegels worden (deels) geproduceerd en geglazuurd door Koninklijke Tichelaar Makkum" - waarbij het niet perse duidelijk is of "deels" alleen op "geproduceerd" slaat, of zowel op "geproduceerd" als op "geglazuurd". Op de website https://wijnemenjemee.nl/oostlijn/nieuws/vraag-van-de-volger-waarom-zit-er-een-spatie-in-een-aantal-stationsnamen/ (bezocht 01.04.2022) wordt een aantal aspecten van de betegelingen in detail toegelicht.

 Selecteren

AMSTERDAM Noord. Code AMS-N1a Type Inventaris
Omschrijving: Postcodes 1021 t/m 1037.

 Selecteren

AMSTERDAM Oost. Code AMS-O1a Type Inventaris
Omschrijving: vanaf de Amstel, inclusief Watergraafsmeer en IJburg. Postcodes 1086 t/m 1093.

 Selecteren

AMSTERDAM Oost. Code AMS-O1b Type Inventaris
Omschrijving: vanaf de Amstel inclusief Watergraafsmeer en IJburg. Postcodes 1094 t/m 1098.

 Selecteren

AMSTERDAM West. Code AMS-W1a Type Inventaris
Omschrijving: Staatsliedenbuurt. Postcode 1051.

 Selecteren

AMSTERDAM West. Code AMS-W2a Type Inventaris
Omschrijving: tussen de Kostverlorenvaart en het Vondelpark. Postcode 1052.

 Selecteren

AMSTERDAM West. Code AMS-W2b Type Inventaris
Omschrijving: tussen de Kostverlorenvaart en het Vondelpark. Postcode 1053.

 Selecteren

AMSTERDAM West. Code AMS-W2c Type Inventaris
Omschrijving: tussen de Kostverlorenvaart en het Vondelpark. Postcode 1054.

 Selecteren

AMSTERDAM West. Code AMS-W3a Type Inventaris
Omschrijving: aan de overzijde van de Kostverlorenvaart tot het Suriname plein, Nieuw West en Sloterdijk. Postcodes 1043 en 1055 t/m 1069.

 Selecteren

AMSTERDAM Zuid. Code AMS-Z1a Type Inventaris
Omschrijving: vanaf het Vondelpark tot en met de Hobbemakade tot de ring. Postcode 1071AA tot 1071HZ.

 Selecteren

AMSTERDAM Zuid. Code AMS-Z1b Type Inventaris
Omschrijving: vanaf het Vondelpark tot en met de Hobbemakade tot de ring. Postcode 1071JA tot 1071ZZ.

 Selecteren

AMSTERDAM Zuid. Code AMS-Z1c Type Inventaris
Omschrijving: vanaf het Vondelpark tot en met de Hobbemakade tot de ring. Postcode 1075.

 Selecteren

AMSTERDAM Zuid. Code AMS-Z2a Type Inventaris
Omschrijving: vanaf de Hobbemakade tot aan de Amstel en Nieuw Zuid. Postcodes 1072 t/m 1083 (behalve 1075)

 Selecteren

AMSTERDAM Zuid Oost. Code AMS-ZO Type Inventaris
Omschrijving: Postcodes 1101 t/m 1109.

 Selecteren

APELDOORN Code APE-01 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Apeldoorn.

 Selecteren

AMSTERDAM-Centrum en Noord Code ASD-s1 Type Inventaris
Omschrijving: Scholen in Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Noord met een tegeltableau.

 Selecteren

AMSTERDAM-West Code ASD-s2 Type Inventaris
Omschrijving: Scholen in Amsterdam-West met een tegeltableau.

 Selecteren

AMSTERDAM-Zuid Code ASD-s3 Type Inventaris
Omschrijving: Scholen in Amsterdam-Zuid met een tegeltableau.

 Selecteren

AMSTERDAM-Oost Code ASD-s4 Type Inventaris
Omschrijving: Scholen in Amsterdam-Oost (inclusief Watergraafsmeer) met een tegeltableau.

 Selecteren

AMSTERDAM Code ASD-s5 Type Inventaris
Omschrijving: Scholen in Amsterdam met gevelkeramiek of een gevelsteen.

 Selecteren

Nederland Code BBB-NL Type inventaris
Omschrijving: In of rond de jaren 1930 bracht de firma Bredero’s Bouwbedrijf (ook Bouw Bedrijf) uit Utrecht in diverse plaatsen in Nederland op door de onderneming gebouwde woningen logo’s aan: een gelijkzijdig-driehoekige tegel (basis 145 mm, hoogte 125 mm) van ongeglazuurde terracotta, met in elke hoek een B. Getuige een artikel ’Bredero’s Bouwbedrijf’ in de ARNHEMSCHE COURANT van 06.10.1934 (online beschikbaar via delpher.nl), “Sinds korten tijd blijven de drie B.’s achter, ook wanneer het huis gereed is. Een driehoekige steen met de initialen wordt ergens aan de voorzijde van het huis ingemetseld. B.B.B. timmert aan den weg, kondigt van te voren aan, dat het dat van plan is, en wil het ook vele jaren later, wanneer de tand des tijds er zijn krachten op heeft geprobeerd, nog weten, dat het hier bouwde. Dat is een vertrouwen in eigen kracht, dat is een vaste overtuiging, dat het geleverde goed moet zijn”. In een advertentie van het bedrijf in DE GELDERLANDER (online beschikbaar via de website van Regionaal Archief Nijmegen) van 29.02.1936 (met presentatietekening gevels, & foto van ingemetselde BBB-tegel) wordt het als volgt verwoord: “Deze steenen driehoek, gemetseld in den voorgevel van een huis, vertelt U dat dit een B.B.B.-huis is. Dat beteekent niet alleen: gebouwd door Bredero’s Bouw Bedrijf, (deskundig doordacht, solied), het betekent óók dat het een huis is, opgenomen in den gansch het land omspannende B.B.B. service”. Voor de geschiedenis van Bredero’s Bouwbedrijf zie http://rozenbergquarterly.com/brederos-bouwbedrijf-1921-1947/?print=print%20 (geraadpleegd 07.09.2016); de auteur, mw drs Bettina van Santen, vermeldt, “In 1930 ontwierp de schrijver Albert Kuyle (pseudoniem van [Louis Maria] Albert[us] Kuitenbrouwer [1904-1958]) ter gelegenheid van de Utrechtse lichtweek een nieuw logo, de drie B’s in een blauwe driehoek: Bredero’s Bouw Bedrijf”. Afgezien van de gevallen op de onderhavige website, worden op internet min of meer uitgebreide beschrijvingen gegeven van BBB driehoek tegels op woningen in Maastricht - http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (geraadpleegd 07.09.2016) - en in Meppel - http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (geraadpleegd 07.09.2016).

 Selecteren

BLOEMENDAAL Code BLO-01 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in Bloemendaal

 Selecteren

Nederland Code BRI-NL Type inventaris
Omschrijving: Keramieken brievenbussen. Hoewel de grens niet perse scherp te trekken is, worden keramieken brievenbussen hier geacht te vallen buiten de categorie `tegels`; navenant zijn brievenbussen op de site niet uitputtend door heel Nederland heen gecollectioneerd, maar wordt slechts een aantal min of meer representatieve voorbeelden op willekeurige locaties getoond. Overigens kan de zodanig geïnteresseerde ook nog brievenbussen van metaal vinden in de inventaris BBB-NL, als `bijvangst` bij BBB-tegels.

 Selecteren

BRUGGEN Code BRU-01 Type Inventaris
Omschrijving: Bouwkeramiek toegepast bij bruggen, zoals tot nu toe met name bekend in de provincies Zuid-Holland en Groningen, mogelijk ook elders in den lande.

 Selecteren

Inventaris Code BWB-WO2 Type inventaris
Omschrijving: Een zo uitgebreid mogelijke collectie van de tegels, geproduceerd door de N.V. Fabriek van Brouwer’s Aardewerk, die tijdens en na WO2 werden aangebracht in panden die werden wederopgebouwd onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), dat functioneerde van juli 1940 tot januari 1949. De tegel heeft een formaat van 315 mm x 415 mm (Elpers 2014, zie pure.uva.nl hieronder, blz. 146, vermeldt 315mm x 425mm) . De achterzijde is hol; zie de registratie met postcode 4365AM. Over het fenomeen is ruimschoots informatie op internet en elders toegankelijk; maar het gaat hier om een daadwerkelijke verzameling van exemplaren op locatie. Op internet zie bijvoorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouwboerderij ; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 (blz. 146-153) [handelseditie gepubliceerd als WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142-149]; https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ ; https://wederopbouwvansalland.nl/ ; http://www.pluskrant.nl/rubrieken/cultuur/1331-gerhilds-124ste-kunstrubriek-gevelsteentje-uit-vlammen-herrezen . Zie ook boeken zoals: DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (http://home.wxs.nl/~houte098/st42.html); EEN SPOOR VAN VERWOESTING. WEDEROPBOUWBOERDERIJEN IN SALLAND door Ewout van der Horst (http://www.stichtingsallandserfgoed.nl/nieuws/eenspoorvanverwoestingwederopbouwboerderijeninsalland); UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (http://www.hkkonsenoort.nl/html/12_webwinkel/index.html). Vanaf november 2017 omvat de collectie BWB-WO2 exemplaren van de tegel in de Nederlandse provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant & Limburg. De inventaris is niet compleet; naar verdere exemplaren wordt nog gezocht. Op de website http://studio-domeinzicht.jouwweb.nl/sporen-van-de-oorlog wordt Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal (1897-1972) als de ontwerper van de tegel opgevoerd; bij ontbreken van bewijsvoering wordt die toeschrijving hier niet gevolgd. Alle bovengenoemde websites bezocht 15.09.2017. Op de website https://wederopbouwvansalland.nl/ (bezocht 09.10.2020) staan 252 wederopbouwboerderijen, en van 242 daarvan maakt de site gedigitaliseerde BWB-dossiers online beschikbaar (negen boerderijen hebben geen dossier; één - Cröddendijk 14, Lettele - heeft een dossier uit andere bron dan BWB). Van de 242 BWB-boerderijen met gedigitaliseerde BWB-dossiers, zijn er per oktober 2020 33 op locatie aangetroffen met een BWB-tegel. In de 242 gedigitaliseerde BWB-dossiers zijn bij elf boerderijen BWB-tegels min of meer herkenbaar ingetekend (Gooikersdijk 6, Deventer; Gooikersdijk 7, Deventer; Kamperfoelie 1, Deventer; Lindertseweg 29, Raalte; Marshoekersteeg 21, Dalfsen; Moerweg 5-5A Heino; Oude Stationsweg 1a-1b Holten; Stegemansweg 4, Diepenveen; Steginksweg 4-4B, Bathmen; Twentseweg 13, Heino; Zwijnenbergerweg 5, Schalkhaar); vijf van deze elf boerderijen komen in BWB-WO2 voor: Kamperfoelie 1, Deventer; Marshoekersteeg 21, Dalfsen; Twentseweg 13, Heino; Steginksweg 4, Bathmen; Zwijnenbergerweg 5, Schalkhaar; bij Marshoekersteeg 21, Dalfsen staat bovendien in het gedigitaliseerde Bestek (blz. 9), "In de voorgevel tussen de raamkozijnen verdieping een door B.W.B. te leveren jaartalsteen in te metselen". Bij Oude Stationsweg 1-1A in Holten - architect, Eisso Reitsma (1903-1984) - ontbreekt op locatie de ingetekende BWB-tegel: bij de bewoners in oktober 2020 ingewonnen informatie houdt in dat ‘wel een steen was voorzien maar dat de boer dat niet meer wilde en dat het toen ook niet meer ‘moest’‘ (mededeling van dhr Ruud Murk, Middelburg).

 Selecteren

DELFT Code DEL-01 Type Wandelroute
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Delft

 Selecteren

DEN HAAG Code DHA-01 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2511 t/m 2513

 Selecteren

DEN HAAG Code DHA-02 Type inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2514 t/m 2516

 Selecteren

DEN HAAG Code DHA-03 Type inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2517 t/m 2518

 Selecteren

DEN HAAG Code DHA-04 Type inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2521 t/m 2574

 Selecteren

DEN HAAG Code DHA-05 Type inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2581 t/m 2597

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: OVERIGE Code ELE-EX Type Inventaris
Omschrijving: Tegeltoepassingen op electriciteitsgebouwen die geografisch buiten de arealen van de overige ELE-inventarisaties vallen of daar anderszins niet in passen

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: GELDERLAND (boven de Rijn, west en noord) Code ELE-GD1 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: GELDERLAND (boven de Rijn, midden) Code ELE-GD2 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: GELDERLAND (boven de Rijn, oost) Code ELE-GD3 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op Electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: GELDERLAND (beneden de Rijn, west) Code ELE-GD4 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: GELDERLAND (beneden de Rijn, oost) Code ELE-GD5 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: LIMBURG Code ELE-LB Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen van electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (noord) Code ELE-NH1 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Haan+Hond zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (midden en oost) Code ELE-NH2 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (midden en west) Code ELE-NH3 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (zuid en zuid-oost) Code ELE-NH4 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND Code ELE-NH5 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes (uitgezonderd Haan & Hond). LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: ZUID-HOLLAND (Leiden en regio) Code ELE-SLF Type Inventaris
Omschrijving: Het gemeentelijke bedrijf voor de electriciteitsvoorziening in Leiden ontstond in 1907 toen de in 1848 opgerichte Stedelijke Gasfabriek werd uitgebreid tot de Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit; in de volksmond, en ook zelf zich veelal afficherend als, Stedelijke Lichtfabrieken. Kennelijk lang niet altijd, maar het is onbekend op grond waarvan in voorkomende gevallen dan wèl, werden op electriciteitshuisjes van de Stedelijke Lichtfabrieken, in Leiden en in gemeentes in de omgeving waar electriciteit aan werd geleverd, een tweetal ongeglazuurde keramieken tegels geïnstalleerd: de ene tegel met de afkorting “S.L.F.” en met daaronder “LEIDEN”; en de andere tegel met de twee gekruiste sleutels uit het wapen van Leiden. Er zijn van beide tegels twee varianten aangetroffen: een variant waarin de lijnvoering in overwegende mate kronkelend verloopt; en een strakkere uitvoering waarbij zo veel mogelijk rechte lijnen zijn toegepast. Het laat zich vermoeden dat de ‘kronkelende’ en de ‘strakkere’ uitvoering respectievelijk op basis van een ouder en van een jonger ontwerp zijn vervaardigd. In telefoongesprekken van 2 april 2002, met de heer Jaap Waal, toentertijd werkzaam bij NUON Leiden, en met de heer Henk v.d. Berg (gezegd "Henk de Gasman"), oud-werknemer van (de lokale voorgangers van) NUON, werd de vervaardiging van de tegels toegeschreven aan Pottenbakkerij Vermeulen, te Zoeterwoude. Er is indertijd geen navraag gedaan of de toeschrijving aan Vermeulen geldig is voor de kronkelende uitvoering, voor de strakke uitvoering, of voor beide uitvoeringen. Archiefmateriaal of andere documentatie die de toeschrijving aan Vermeulen bevestigt, lijkt te ontbreken. Evenmin is vastgelegd indertijd of de ontwerpen van de tegels, het kronkelende ontwerp en/of het strakkere, ook aan Vermeulen werden toegedicht. Er zijn twee architecten bekend van electriciteitshuisjes waarbij de tegels werden geïnstalleerd: Klaas Cornelis van Nes (1876-1952); en Cornelis Johannes Marinus van Oerle (1882-1965). Van Oerle was als chef kabelnet verbonden aan de S.L.F.. Er lijkt echter geen aanleiding te zijn om aan Van Nes, en zelfs niet aan Van Oerle, ontwerpen voor de tegels toe te dichten. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: UTRECHT (provincie) Code ELE-UT Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris P.U.E.M. tegels op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

ELECTRICITEITSHUISJES: ZUID-HOLLAND (Delft en regio) Code ELE-ZH2 Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris betegelingen op electriciteitshuisjes. LEES HIER VERDER ...

 Selecteren

GRONINGEN Code GRO-01 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen aan gevels in de STAD Groningen

 Selecteren

Oudewater Code gvltkns Type route geveltekens
Omschrijving: Een serie van onder auspiciën van de Stichting Geveltekens Oudewater sinds 2014 geïnstalleerde tegeltableaus. Voor uitvoerige beschrijvingen van de tegeltableaus, zie de catalogus DE 21 GEVELTEKENS VAN OUDEWATER 2015 onder redactie van Alfred Blaauw e.a. (Oudewater: Stichting Geveltekens Oudewater; 2022). Deze catalogus is verkrijgbaar bij Toeristisch Informatie Punt Oudewater - https://oudewater.net/toeristisch-informatie-punt/ (bezocht 30.12.2022). Online geeft https://www.youtube.com/watch?v=FuNSLQkAUlU (bezocht 17.01.2023) een indruk van de geveltekens in Oudewater en van de gang van zaken bij totstandkoming en installatie ervan.

 Selecteren

HAARLEM Code HAA-01 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen aan gevels in Haarlem.

 Selecteren

HILVERSUM Code HIL-01 Type Wandelroute of Fietsroute
Omschrijving: Wandelroute of Fietsroute met betegelingen en tegeltableaus in Hilversum, met als vertrekpunt het Raadhuis, Dudokpark 1. De postcodes zijn logisch geregistreerd van noord naar zuid Hilversum en de route kan gewandeld of gefietst worden. Een plattegrond van Hilversum wordt aanbevolen.

 Selecteren

AMSTERDAM Code iamqr.i Type inventaris
Omschrijving: Een inventaris van tegeltableaus die onderdeel uitmaken van een project - hier aangeduid als het project `iamqr´; zie verderop - vanaf c. 2010 dat beoogde met aantrekkelijke informatie, c.q. informatie-dragers, toeristen uit het centrum van Amsterdam naar locaties in de buitenwijken te lokken. Er worden doelstellingen van 132, 139, en 140 exemplaren genoemd. Zie: https://www.londoncityairport.com/destination-article-discover-qr-code-tour-amsterdam ; https://www.slideshare.net/Erfgoed/qr-in-openbare-ruimte ; https://www.edenspiekermann.com/insights/explore-a-different-amsterdam/ (alle bezocht 30.08.2022); https://adoc.pub/locatieve-media-voor-onroerend-erfgoed.html (bezocht 12.10.2022). Het is niet duidelijk hoeveel exemplaren van de iamqr-tegeltableaus er inderdaad ooit verwezenlijkt zijn. In ieder geval zijn er per 2022 hier en daar exemplaren alweer verdwenen. Het gaat per locatie om vier vierkante tegels boven elkaar: een tegel met een rood Andreaskruis, wat verwijst naar de drie kruizen in het wapen van Amsterdam; een tegel met een Nederlandse tekst over de locatie; een tegel met een Engelse tekst over de locatie; een tegel met een gekantelde QR-code (de QR-code betreft iamqr.info), en daaronder "I amsterdam" en http://www.iamqr.info. De URL www.iamqr.info werkt anno 2022 niet (meer); de naam van de inventaris, ´iamqr.i´ is ontleend aan de URL, maar .i in plaats van .info geeft aan dat enerzijds ten opzichte van de beoogde 130 à 140 exemplaren het project iamqr kennelijk vroegtijdig is afgebroken, en/of dat anderzijds de inventarisatie van exemplaren bij `tegels op locatie´ niet perse volledig is. De tegels zijn van het formaat 150 mm x 150 mm. De bovenste twee tegels nemen van boven naar beneden toe in dikte; tegel 1 van 5 mm naar 10 mm, tegel 2 van 10 mm naar 15 mm. Omgekeerd nemen de onderste twee tegels van boven naar beneden af in dikte: tegel 3 van 15 mm naar 10 mm, tegel 4 van 10 mm naar 5 mm. Vermoedelijk min of meer nauw verwant aan het project iamqr zijn tegeltableaus met drie vierkante tegels boven elkaar: dezelfde bovenste tegel, met een rood kruis; een tegel met zowel een Nederlandse tekst als een Engelse tekst over de locatie; en dezelfde onderste tegel, met een gekantelde QR-code - maar hier zonder "I amsterdam" en www.iamqr.info. De middelste tegel heeft bovenaan en onderaan een dikte van 10 mm, en halverwege een dikte van 12.5 mm. Informatie verstrekt door eigenaars / bewoners van panden waar iamqr-tegeltableaus zijn geïnstalleerd leert dat plaatsing van een tegeltableau zowel door of namens de organisatie I AMsterdam werd aangeboden als door eigenaars / bewoners werd aangevraagd. De inventarisatie iamqr.i van iamqr-tegeltableaus op ‘tegels op locatie’ is in grote mate verricht aan de hand van informatie die uit https://web.archive.org/web/*/https://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-qr/* (bezocht 26.09.2022) is gepeurd; dit werk is verricht door dhr Ronald Klip (Amsterdam), en de resultaten zijn door hem genereus gedeeld; waarvoor dank. Zie ook Klips eigen representatie van iamqr in https://amsterdamopdekaart.nl/t/111/I_Amsterdam-reeks (bezocht 27.09.2022).

 Selecteren

Nederland Code NILLMIJ Type inventaris
Omschrijving: Tegeltoepassingen onder auspiciën van NILLMIJ, en/of ontworpen en/of gemaakt door Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2021(?)). Bij (voorlopige?) wijze van nadere omschrijving, zie: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ ; https://www.wikiwand.com/nl/Mans_Meijer ; http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/plaatsenNed/NILLMIJ.htm#A (alle bezocht 26.12.2021). Het gaat om tegeltoepassingen in diverse plaatsen in Nederland, o.a. Amersfoort, Amstelveen, Assen, Breda, Dordrecht, Emmen, Eindhoven, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Rijswijk, Tilburg, Utrecht.

 Selecteren

NEDERLAND Code PELITA Type inventaris
Omschrijving: Vanaf 1947 (Ede, Schaapsweg) tot en met 1951 (Baarn, Gruttostraat) realiseerde het Bouwfonds van de Stichting ’Pelita’ huisvesting van gerepatriëerden uit Nederlands Oost Indië c.q. Indonesië. Het ging om woningbouw in ongeveer dertig Nederlandse gemeentes; het totaal aantal gerealiseerde woningen zal tussen de 600 en 1000 hebben belopen. Voor uitgebreide geschiedschrijving van Stichting ’Pelita’, zie de inventaris van het archief van Pelita (1946-2010) in het Nationaal Archief te Den Haag, online op http://www.gahetna.nl/archievenoverzicht/pdf/NL-HaNA_2.19.219.ead.pdf, blz. 14-21. Bij door Pelita gebouwde huizen werden soms, vrijwel zeker niet altijd en overal, en vermoedelijk vaker niet dan wel, Pelita-tegels ingemetseld: het betreft een ongeglazuurde terracotta tegel, 145 x 190 mm, met een afbeelding van een ’pelita’, een koperen olielampje dat ’s nachts in NOI / Indonesië als lichtbaken diende; en het woord PELITA eronder (in de inventaris van het Pelita-archief komt de tegel niet voor). Tot nu toe (augustus 2020) zijn Pelita-tegels gedocumenteerd in Apeldoorn (Asselsestraat), Baarn (Gruttostraat), Elburg (Wilhelminastraat), Huizen (Trompstraat), Leeuwarden (Helmersstraat, Pieter Langendijkstraat). Over ontwerper(s) of uitvoerder(s) van de Pelita-tegels is niets bekend. De directeur van het Bouwfonds van Pelita was Jan Roelof Bergsma (1913-1995), bouwkundige; maar noch bij zijn latere eigen bedrijf Bureau Organisatie Bouwwezen (B.O.B.) - in 2020 nog bestaand, gevestigd te Zeist - noch bij zijn familie is er informatie omtrent de Pelita-tegels beschikbaar gebleken. De inventaris PELITA beoogt zo veel mogelijk Pelita-tegels te omvatten.

 Selecteren

Provincie DRENTHE Code PRO-DR Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Drenthe

 Selecteren

Provincie FLEVOLAND Code PRO-FL Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Flevoland

 Selecteren

Provincie FRIESLAND Code PRO-FR Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Friesland

 Selecteren

Provincie GELDERLAND Code PRO-GE Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Gelderland

 Selecteren

Provincie GRONINGEN Code PRO-GR Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Groningen (met uitzondering van de stad Groningen)

 Selecteren

Provincie LIMBURG Code PRO-LI Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Limburg

 Selecteren

Provincie NOORD-BRABANT Code PRO-NB Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Noord-Brabant

 Selecteren

Provincie NOORD-HOLLAND Code PRO-NH Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Noord-Holland

 Selecteren

Provincie OVERIJSSEL Code PRO-OV Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Overijssel

 Selecteren

Provincie UTRECHT Code PRO-UT Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Utrecht (met uitzondering van de stad Utrecht)

 Selecteren

Provincie ZEELAND Code PRO-ZE Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Zeeland

 Selecteren

Provincie ZUID-HOLLAND Code PRO-ZH Type Inventaris
Omschrijving: Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Zuid-Holland

 Selecteren

ROTTERDAM Code ROT-01 Type Inventaris
Omschrijving: Een voorlopige inventaris van betegelingen in Rotterdam.

 Selecteren

SPOORWEGSTATIONS Code SST-01 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen aangetroffen op spoorwegstations in de Haarlemmermeer

 Selecteren

SPOORWEGSTATIONS Code SST-02 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen aan stations langs de lijnen van de NoordOosterLocaalSpoorweg Maatschappij

 Selecteren

SPOORWEGSTATIONS Code SST-03 Type Inventaris
Omschrijving: Deze inventaris bevat een aantal grotere stations met veel (sier-)betegelingen. Niet alle betegelingen op elk van de stations zijn opgenomen.

 Selecteren

SPOORWEGSTATIONS Code SST-04 Type Inventaris
Omschrijving: diverse betegelingen op spoorwegstations her en der in Nederland. Versieringen, stationsnamen en andere betegelingen.

 Selecteren

SPOORWEGEN, BETEGELINGEN NIET OP STATIONS Code SST-05 Type Inventaris
Omschrijving: In deze inventaris staan betegeling op andere plaatsen dan op stationsgebouwen.

 Selecteren

TRAMSTATIONS Code SST-06 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen op gebouwen langs voormalige interlokale tramlijnen.

 Selecteren

NL Code StISIDO Type inventaris
Omschrijving: Op een aantal plaatsen in Nederland is, in de gevels van oorspronkelijk voor min of meer agrarische bedrijfsvoering en/of huisvesting bestemde gebouwen, een ingemetselde tegel aan te treffen, enigszins in de vorm van een luidklok in een kerktoren, van ongeglazuurde terracotta, met afbeeldingen in hoogreliëf van diverse agrarische activiteiten en producten (en ook o.a. een vis en een vogel, die buiten dat bestek lijken te vallen), dit alles overschaduwd door een relatief reusachtige persoon met een spade in zijn linkerhand en een aureool achter zijn hoofd; blijkens het randschrift bovenaan de tegel: SINT ISIDORUS. St Isidorus (van Madrid) is de Rooms-Katholieke patroonheilige van de boeren; de spade is zijn reguliere attribuut. De voorstellingen op de tegel zijn gebaseerd op de grafsteen van Henricus Ruijter (1893-1946), op begraafplaats Moscowa in Arnhem, naar ontwerp van August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000). H. Ruijter was een hoog gewaardeerde voorman van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB). De ABTB heeft daarna de aan de grafsteen ontleende tegel beschikbaar gesteld aan haar leden. Zie https://marismits.nl/?p=608#more-608 , en voor meer foto’s van de grafsteen https://photos.app.goo. gl/dVgBq1nLXt7FpxFe6 (beide bezocht 26.08.2019). Het ging bij de A van ABTB om het aartsbisdom Utrecht: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland (ten noorden van de Waal), Groningen, Utrecht; maar naar verluidt hebben boeren bij verhuizing naar buiten het aartsbisdom, of zelfs bij emigratie, de tegel meegenomen: zodat de tegel eventueel ook buiten het aartsdiocesane gebied zou kunnen worden aangetroffen. De St Isidorus-tegel is betrekkelijk klein; hij is daarom op locatie vaak lastig in close-up te fotograferen. Waar nodig is daarom gebruik gemaakt van een foto van een losse tegel (hoogte 33cm; breedte 21cm), gepresenteerd als ‘wandbord’ van aardewerk, met de identieke afbeeldingen als op de ingemetselde St Isidorus-tegel; deze foto is overgenomen van https://veiling.catawiki.nl/kavels/21564605-wandbord-van-de-heilige-sint-isidorus-1-aardewerk (bezocht 28.01.2019). Dit ‘wandbord’ wordt op catawiki.nl gedateerd op 1981, en voorgesteld als afkomstig uit Frankrijk (wellicht door een emigrerende agrariër daarheen meegenomen).

 Selecteren

Zaanstad; route treinstation Zaandijk Zaanse Schans - Zaanse Schans v.v. Code ThisWay Type route
Omschrijving: Citaat van http://www.eline-janssens.nl/category/zaanse-schans/ (bezocht 05.03.2019): ""Which way to the Zaanse Schans"? Veel toeristen vroegen zich af welke weg ze moesten nemen na het verlaten van het station Koog-Zaandijk [tegenwoordig, station Zaandijk Zaanse Schans]. Aan kunstenaar Eline Janssens werd gevraagd een routing te bedenken in samenwerking met leerlingen van basisschool de Piramide [Boschjesstraat 66, Koog aan de Zaan]. Eline onderzocht de handelsgeschiedenis van Zaanstad en ontdekte dat de Zaanse geschiedenis doorspekt is met exotische invloeden. De verfmolens, de import van exotische grondstoffen voor Verkade, Duyvis en de gastarbeiders die naar de Zaanstreek kwamen om in de industrie te werken. Via klederdrachten, interieurschilderingen en verpakkingen van handelswaar als chocolade en pindakaas kwam zij terecht bij de bekende exotische bloemen die Verkade gebruikte om zijn producten beroemd te maken. Met de leerlingen zijn variaties bedacht op het motief van de Oost-Indische kers, die Verkade gebruikte voor o.a. zijn beschuitbussen. De verschillende ontwerpen werden aangebracht op keramische tegels (sluitstenen), waarbij de Zaanse kleurenwaaier gebruikt is voor de kleuren van de bloemmotieven. De gele straatklinkers van het voetpad werden om de 10 meter in een molenwiekverband gelegd, waardoor er tussenruimtes ontstonden voor 9 keramische sluitstenen. Zo is een bijzondere kunstuiting ontstaan, waarin de tastbare geschiedenissen van Zaanstad werden samen gebracht tot een aantrekkelijke looproute van Station Koog-Zaandijk naar de Zaanse Schans." De route loopt via de noordzijde van Stationsstraat (Koog aan de Zaan), west- en oostzijde van Hoogstraat (Koog aan de Zaan), west- en oostzijde van Lagedijk (waarin de Hoogstraat van Koog doorloopt in Zaandijk), tot de westelijke oprit van de Julianabrug, de oversteek over De Zaan naar de Zaanse Schans op de oostelijke Zaanoever. De toepassing van de tegels in de negen tussenruimtes van een molenwiekpatroon is per februari 2019 nog alleen verwezenlijkt in de Stationsstraat (tien keer); verder zijn in de route, in Stationsstraat (een maal) en in Hoogstraat en Lagedijk, steeds enkele tegeltjes tussen de klinkers in de trottoirs aangebracht. Langs de Stationsstraat zijn de molenwiekpatronen met sluitstenen steeds precies bij een straatlantaarn aangebracht; langs Hoogstraat en Lagedijk lijkt dat samengaan minder exact of niet te zijn gevolgd. Er zijn vijf verschillende, aan de Oost-Indische kers ontleende, ontwerpen; twee ontwerpen zijn in twee verschillende kleuren (geel; rood) uitgevoerd. In de molenwiekpatronen met sluitstenen zijn de verdelingen van de vijf / zeven verschillende tegels telkens anders. Verder is er één unieke tegel, wit met zwarte tekst: "Dit kunstwerk voor de looproute van Station Zaanstad-Koog [sic; = Koog-Zaandijk / Zaandijk Zaanse Schans] tot aan de Zaanse Schans [= tot aan de Julianabrug] is ontstaan door de samenwerking van leerlingen van De Piramide-school uit Zaanstad, het Zaans Museum en Eline Janssens. © Eline Janssens 2014". De benaming `This Way` wordt noch hier noch ergens anders op locatie gebezigd; hij komt wel voor op de website van Eline Janssens - eline-janssens.nl - en in andere on-line bronnen. Het is het plan dat de route in 2019 wordt uitgebreid (vriendelijke mededeling, mw Eline Janssens). Over de oorspronkelijke Verkade-verpakking, zie https://onh.nl/verhaal/verkade-en-cees-dekker-dat-klikte (bezocht 05.03.2019): "Verkade beschuitbus met Oost-Indische kers. Ontwerp van Cees Dekker [Cornelis Dekker, 1900-1990] en Co Verkade [Jacobus Verkade, 1906-2008] uit de jaren dertig en een van de meest succesvolle Verkade-verpakkingen".

 Selecteren

STAD Code tts-LUN Type tegelroute
Omschrijving: Een weergave van de z.g. ‘tegelroute Lunteren‘ (het gaat eigenlijk eerder om een route langs tegeltableaus); zie https://www.lunteren.com/cultureel/tegelroute/ (bezocht 12.12.2022). Zie ook: http://www.hansvanlemmen.co.uk/tile-trail-in-lunteren/ (bezocht 19.12.2022).

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-01 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk West in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3531, 3532, 3533, 3534 of 3542.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-02 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Noordwest in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3513, 3551, 3552, 3553, 3554 of 3555.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-03 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Overvecht in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3561, 3562, 3563, 3564, 3565 of 3566.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-04 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Noordoost in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3514, 3515, 3571, 3572 of 3573.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-05 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Oost in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3581, 3582, 3583, 3584 of 3585.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-06a Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Binnenstad (westelijke deel) in de Gemeente Utrecht met de postcode beginnende met 3511.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-06b Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Binnenstad (oostelijke deel) in de Gemeente Utrecht met de postcode beginnende met 3512.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-07 Type Inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Zuid in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3523, 3524 of 3525.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-08 Type inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Zuidwest in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3521, 3522, 3526 of 3527.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-09 Type inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Leidsche Rijn in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3528, 3541, 3543, 3544 of 3545.

 Selecteren

UTRECHT Code UTR-10 Type inventaris
Omschrijving: Betegelingen in de wijk Vleuten – De Meern in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455 of 3546.

 Selecteren

Stad Utrecht Code UTR-SDC Type Inventaris
Omschrijving: Veertien tableaus in de stad Utrecht tot stand gebracht door de "Sociëteit De Constructieve" in de periode 2010 tot 2014. Zie: http://www.constructieve.nl/index.php/soc_societeit-de-constructieve/projecten/stadsgezichten of http://maatwerktegels.nl/#/stadstableaus/

 Selecteren

VLAARDINGEN Code VLA-01 Type Wandelroute
Omschrijving: Hofsingel, Schiedamseweg en Beneluxtunnel (Beneluxtunnel op 15 min. stappen van Schiedamseweg 240; de tunnel zelf is 10 min. stappen en 10 min. terug).

 Selecteren

Wieringermeerpolder Code WED-WIE Type Inundatie & weder-drooglegging WIERINGERMEERPOLDER
Omschrijving: WED-WIE = WEDeropbouw WIEringermeer. Op 17 april 1945 werd de per 1930 drooggelegde Wieringermeerpolder op last van de Duitse bezetter opnieuw onder water gezet; op 11 december 1945 was de weder-drooglegging voltooid. (Zie bijv. http://www.zijpermuseum.nl/niestadt/wm/ (geraadpleegd 05.10.2015)). Op woningen aan de Terpstraat in Wieringerwerf en twee brugwachterswoningen bij de Alkmaarse Brug in Middenmeer, op de gemalen Leemans en Lely, & op agrarische wederopbouw panden overal her en der in de polder werden herinneringstegels aangebracht. De tegels vertonen drie verschillende afbeeldingen. (Zie http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/KGW/2007-04-01/edition/0/page/48 (geraadpleegd 26.10.2015)). Twee afbeeldingen zijn uitgevoerd als tegels van ongeglazuurde keramiek: ofwel (type 1) met een uit golven oprijzende staande leeuw (kijkend naar rechts), gevat in een boog, met boven de boog het jaartal 1945 & onder de golven de tekst "OPNIEUW ONTWORSTELD"; ofwel (type 2) met een staande leeuw (kijkend naar links) tussen golven links & rechts & onder, met op de achtergrond een rijzende (of ondergaande) zon, boven de zon de datum 11 DEC 1945 & onderin de tegel op 45 graden links 17 APRIL en rechts 1945. De derde afbeelding (type 3) staat op geglazuurde tegels & vertoont links woeste golven, rechts droogvallend land met een rijzende (of ondergaande) zon, bovenin de tekst "WIERINGERMEER", & onderin het jaartal 1945 en daaronder 17 APRIL - 11 DECEMBER; deze tegel komt voor in een (vrijwel) twee-kleurige variant, bruin met gele tekst (type 3a), & in een veel-kleurige variant (type 3b). In de Cultuurschuur in Wieringerwerf worden door het Historisch Genootschap Wieringermeer vier exemplaren van de tegels bewaard, één van type 1 en drie van type 2; de maten zijn (hoogte x breedte x dikte, in millimeters): 262x255x65; 263x258x62; 260x266x67; 264x260x67. Ook op het adres Kolhornderweg 4, Middenmeer, en op het adres Kolhornderweg 9, Middenmeer, werd in augustus 2016 een `losse` tegel bewaard (beide type 2; formaten niet opgemeten). NB!; op deze site zijn de tegels niet volledig geïnventariseerd: op de vaak betrekkelijk ver van de openbare wegen gelegen boerderijen, die ook nog dikwijls schuil gaan achter min of meer dichte begroeiïngen, zijn de tegels überhaupt nogal eens lastig waar te nemen, & navenant moeilijk te fotograferen. De volgende inventariserende lijst lijkt gedoemd onvolledig te blijven; per begin september 2016 zijn. met medewerking van dhr Jef Kerckhoffs te Middenmeer, tegels aangetroffen op de (v.m.) agrarische bouwwerken (correcties voorbehouden): Alkmaarseweg 3 (3a), 6 (1), 8 (1), 10 (1), 19 (2), 23 (1); Cultuurweg 3 (3a), 4 (3a); Den Oeverseweg 2 (3b); Dolfijnweg 1 (2), 3 (1), 4 (3a), 7 (3b), 8 (2), 9 (1), 12 (1), 18 (1); Flevoweg 1 (2), 3 (1); Hippolytushoeverweg 5 (3a); Hoornseweg 2 (1), 12 (1), 14 (1), 22 (3a); Koggenrandweg 23 (3a); Kolhornerweg 1 (2), 3 (2), 5 (2), 8 (3a); Kroonwaard 4 (1); Medemblikkersluisweg 1 (2), 4 (2); Medemblikkerweg 8 (1), 10 (1), 13 (1), 17 (2), 29 (2), 31 (2), 37 (2); Molenweg 1 (1), 9 (2), 12 (2), 16 (2), 17 (2), 18 (1), 22 (1), 27 (2), 28 (1), 30 (1), 38 (3b); Nieuw Almersdorperweg 5 (1); Nieuwersluizerweg 3 (2); Noorderdijkweg 1 (3a), 2 (3a), 3 (3a), 5 (3a), 6 (3a), 7 (3a), 24 (1), 26 (3b); Noorderkwelweg 2 (3a), 4 (3a), 6 (3a), 9 (2), 11 (3a), 13 (3a), 14 (2), 16 (2), 18 (2), 20 (3a), 24 (3a), 27 (2); Oosterkwelweg 1 (1), 7 (2); Oostermiddenmeerweg 1 (3a?), 9 (3a), 11 (3a), 13 (2), 14 (3b), 18 (2), 19 (1), 20 (3a), 21 (2), 23 (2), 24 (3b), 26 (3a), 27 (3a), 31 (1), 32 (3a); Oosterterpweg 1 (1), 6 (2), 12 (1), 18 (2), 20 (2), 21 (3a), 23 (3a), 24 (1), 25 (3a), 26 (3a), 27 (3a), 28 (1), 32 (1), 34 (2), 35 (3a), 38 (3a); Oudelanderweg 19 (1), 29 (2), 33 (2), 37 (2), 41 (2), 48 (3a), 49 (1), 51 (2); Praamweg 10 (3a); Robbenoordweg 2 (3b), 3 (2), 4 (2), 6 (3a), 10 (2), 13 (2), 23 (2), 36 (2), 42 (2); Schagerweg 2 (3b), 4 (1), 6 (2), 11 (2), 25 (2), 33 (1), 37 (1); Schervenweg 1 (1), 2 (2), 4 (2), 6 (2), 8 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1), 14 (2), 15 (3a), 16 (1), 18 (1), 19 (1), 22 (1), 23(1), 26 (2), 27 (1), 34 (3a), 35 (3a), 36 (3a), 38 (3a); Tussenweg 2 (2), 4 (2), 6 (2), 7 (2), 10 (2), 11 (2), 13 (2), 17 (2), 30 (2); Ulkeweg 4 (3a), 6 (2), 10 (1), 16 (3a), 17 (1), 20 (3a), 23 (3a), 24 (2), 29 (1); Wagendwarspad 1 (2), 2 (1), 2/4 (3a), 3 (2); Wagenpad 11 (3b), 16 (type niet waar te nemen), 17 (type niet waar te nemen), 18 (3b), 20 (1), 21 (2), 23 (3a), 24 (2), 31 (3b); Westermiddenmeerweg 1 (1), 2 (3a), 3 (2), 10 (1), 11 (1); Westerterpweg 2 (1), 6 (3b), 8 (2), 10 (2), 12 (2), 13 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (3a), 20 (1), 21 (1), 22 (3a), 24 (2), 27 (1), 28 (3a), 30 (1), 32 (1), 34 (3a), 35 (1), 37 (1), 38 (1); Wierweg 3 (1), 5 (3b), 7 (1), 9 (2), 22 (2); Zuiderdijkweg 1 (3a), 3 (3a), 5 (3a), 6 (1), 8 (3a), 10 (1), 11 (1), 12 (1), 14 (1), 16 (3a), 17 (1); Zuiderkwelweg 1 (3a).

 Selecteren

DE GRUYTER WINKELS Code XYZ-GRU Type Inventaris
Omschrijving: Blauwe tegels buiten aan de gevel en / of tegeltableaus binnen betreffende v.m. de Gruyter winkels. Bovendien worden andere keramische versieringen betreffende deze winkels vermeld.

 Selecteren

MOZAÏEKEN Code XYZ-MOZ Type Inventaris
Omschrijving: Verzameling van mozaïek betegelingen. Hoewel niet thuishorend in deze toepassing worden occasioneel mozaïek betegelingen geregistreerd. Ze worden in deze afzonderlijke groep verzameld.

 Selecteren

ZAANOEVERPROJECT (inventarisatie geïnitieerd en grotendeels uitgevoerd door Willem Stuurman, A’dam) Code ZAA-01 Type Inventaris
Omschrijving: Vanaf 1989 werd langs de oevers van de Zaan het Zaanoeverproject uitgevoerd. Op 6 april 1992 is op de Beatrixbrug te Zaandam een eerste ’Zaanoeverproject-aandenken’ onthuld: een vierdelig tegeltableau. Sindsdien werden er zulke tableaus geplaatst om duidelijk te maken waar gebouwen zijn gemaakt of opgeknapt in het kader van het Zaanoeverproject. Het tableau werd ontworpen door de Zaanse keramist Klaas de Boer (* 1944), die de exemplaren ook heeft uitgevoerd, waarbij als tussenschakel het ontwerp middels de zeefdruk techniek werd gereproduceerd door Druk & Design van grafisch kunstenaar Theo van den Akker (* 1946) – mededeling van Van den Akker, 30.03.2023. Er werden door de keramist 80 exemplaren van het tableau bij de organisatie van het Zaanoeverproject aangeleverd, in twee partijen; "Ieder tableau is met de hand ingekleurd. Er kunnen dus verschillen zijn" (mededeling Klaas de Boer, juli 2010). "Het Zaanoeverprogramma is met ingang van 2010 gestopt als programma. Geld was op" (mededeling G. van der Graaf, procesmanager gemeente Zaanstad, augustus 2010). Er zijn buiten de Zaanstreek exemplaren van het tegeltableau aanwezig in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo en in de tuin van de woning van Theo van den Akker in Harlingen.

 Selecteren

INVENTARIS Code ZAA-02 Type Inventaris
Omschrijving: Tegeltoepassingen in de Zaanstreek

 Selecteren

ZEELAND-BORSELE Code ZEE-Bor Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Borsele.

 Selecteren

ZEELAND-GOES Code ZEE-Goe Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Goes.

 Selecteren

ZEELAND-HULST Code ZEE-Hul Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Hulst.

 Selecteren

ZEELAND-KAPELLE Code ZEE-Kap Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Kapelle.

 Selecteren

ZEELAND-MIDDELBURG Code ZEE-Mid Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Middelburg.

 Selecteren

ZEELAND-NOORD_BEVELAND Code ZEE-N_B Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Noord-Beveland.

 Selecteren

ZEELAND-REIMERSWAAL Code ZEE-Rei Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Reimerswaal.

 Selecteren

ZEELAND-SLUIS Code ZEE-Slu Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Sluis.

 Selecteren

ZEELAND-SCHOUWEN_DUIVELAND Code ZEE-S_D Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Schouwen-Duiveland.

 Selecteren

ZEELAND-TERNEUZEN Code ZEE-Ter Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Terneuzen.

 Selecteren

ZEELAND-THOLEN Code ZEE-Tho Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Tholen.

 Selecteren

ZEELAND-VEERE Code ZEE-Vee Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Veere.

 Selecteren

ZEELAND-Vlissingen Code ZEE-Vli Type inventaris
Omschrijving: betegelingen in de Provincie Zeeland in de Gemeente Vlissingen.

 Selecteren

STAD Code ZZZ-01 Type Inventaris
Omschrijving: abc