Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (zuid en zuid-oost) ELE-NH4
Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...
In deze groep zijn 47 betegelingen opgenomen.
1)
Id=2090

Routecode: ELE-NH4   - Optionele tweede Routecode: AMS-ZO  Adres. 1108AA, Amsterdam (voorheen Driemond), Provincialeweg naast 1 (bij begraafplaats)

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur.

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dankzij de annexatie van Driemond door Amsterdam (1966) heeft dit electriciteitshuisje een overgang gemaakt van KEM / PEN naar GEB Amsterdam, en vertoont het navenant elementen van de 'corporate identity' van beide bedrijven: respectievelijk Haan & Hond en het logo met de bliksemschicht onder de letters GEB; voor dit in Amsterdam alomtegenwoordige logo, zie verder http://www.flickr.com/groups/354649@N21/pool/. Met dank aan Frans Woons.

2)
Id=1917

Routecode: ELE-NH4   - Optionele tweede Routecode: AMS-ZO  Adres. 1108AB, Amsterdam (voorheen Driemond), Provincialeweg, schuin tegenover 38

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (haan 208 mm x 208 mm; hond 210 mm x 210 mm. Staat: Haan uitstekend; Hond beschadigd, men lijkt hier een reparatie uitgevoerd te hebben, het voegwerk in de westgevel is aanzienlijk beter dan dat in de zuidgevel. Toegankelijkheid: Openbaar; het huisje ligt enigszins verscholen in een bosschage.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dankzij de annexatie van Driemond door Amsterdam (1966) heeft dit electriciteitshuisje een overgang gemaakt van KEM / PEN naar GEB Amsterdam, en vertoont het navenant elementen van de 'corporate identity' van beide bedrijven: respectievelijk Haan & Hond en het logo met de bliksemschicht onder de letters GEB; voor dit in Amsterdam alomtegenwoordige logo, zie verder http://www.flickr.com/groups/354649@N21/pool/. Foto's gemaakt, en informatie verstrekt, door Willem Stuurman (1947-2012). Wegwijzer: Vanaf het AC Tulip Inn hotel is het huisje ong. 175 meter naar links gelegen, aan de overzijde van de weg.

3)
Id=1183

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1115AV, Duivendrecht, Rijksstraatweg naast 118

Plaats. Buiten; Ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm breed x 206 mm breed; Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Bij de tegel Hond is de uiterste hoek links onder uitgebroken, naar zich laat vermoeden bij een poging tot roof. Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

4)
Id=1102

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1171DL, Badhoevedorp, Burgemeester Amersfoordtlaan bij 7a

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het huisje is geïncorporeerd in de tuin van een aanliggend pand; de tegels worden door de beplanting vanaf de openbare weg goeddeels aan het oog onttrokken.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

5)
Id=247

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1175LE, Lijnden, Akerdijk 12

Plaats. Buiten; uiterst links en uiterst rechts aan de gevel, terzijde van de effen tegelvelden die zich links en rechts van de toegangsdeur bevinden

Omschrijving. Haan & Hond. Bouwdatum: 1919 Toegankelijkheid: Niet toegankelijk. Vanaf de openbare weg, over of door hekwerken heen, zijn met een kijker met moeite Haan & Hond te ontwaren.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) worden in het archief Van Loghem bouwtekeningen bewaard, gesigneerd door J.B. van Loghem, gedateerd 1919. Het gebouw telt twee verdiepingen, en is die zin van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegels van Haan & Hond verloren gingen. De middelste foto met dank aan dhr Ed. Schulte.

6)
Id=1434

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1182BE, Amstelveen, Prins Bernhardlaan tussen 2 en 4

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Over een electriciteitshuisje in deze omgeving is gepubliceerd. In VADEMECUM DER BOUWVAKKEN, jaargang 43 (1928), aflevering 4, blz. 77-82 (+ losse plaat), staat een artikel van ene "P.G.", 'Een bezoek aan Amstelveen, Gemeente Nieuwer-Amstel'; P.G. zag ter plaatse dat hier "staat nog altijd het leelijke transformatorhuisje van de K.E.M." (blz. 80). Afgezien van de kwestie van smaak of het huisje aan de Prins Bernhardlaan nu "leelijk" is, zal het gezien de bouwstijl een later exemplaar zijn; maar de wat grove wijze wijze waarop de tegels van Haan & Hond zonder rollaag zijn gepropt binnen het metselwerk laat ruimte om te veronderstellen dat hier wellicht de tegels van het oudere huisje zijn her-gebruikt. Foto's met dank aan Willem Stuurman (1947-2012), die ook het huisje hier localiseerde.

7)
Id=1433

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1182DZ, Amstelveen, Willem van Beijerenlaan achter 44

Plaats. Buiten; aan weerszijden van een tweetal toegangsdeuren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het terrein rondom het electriciteitshuisje doet tamelijk privé aan, maar is vermoedelijk in wezen toch openbaar toegankelijk.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Foto's met dank aan Willem Stuurman (1947-2012).

8)
Id=1101

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1182EC, Amstelveen, Bilderdijklaan naast 18

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm x 208 mm, Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

9)
Id=1955

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1183TE, Amstelveen, Amsteldijk-Noord naast 68 (gemaal Middelpolder)

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: matig Toegankelijkheid: het terrein rondom het huisje is min of meer geprivatiseerd; Haan & Hond zijn waarneembaar vanaf de openbare weg

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Wegwijzer: Het electriciteitshuisje staat schuin achter de woning naast Gemaal Middenpolder

10)
Id=577

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1184VX, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Kruitmolen naast 8

Plaats. Buiten; respectievelijk aan de linker zijmuur en aan de rechter zijmuur

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1918-1919 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2013/01/14/ouderkerk-aan-de-amstel/ (bezocht 30.08.2021) Commentaar: Het is hoogst uitzonderlijk, waarschijnlijk een uniek geval, dat noch Haan noch Hond aan de voormuur zijn aangebracht, maar ieder aan een andere zijmuur, zodat de bezoeker Haan & Hond niet gelijktijdig kan zien.

11)
Id=316

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1191KM, Ouderkerk aan de Amstel, Ronde Hoep West bij 59

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1932 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

12)
Id=325

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1211NM, Hilversum, Koningsstraat 137

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (208 mm x 208 mm) Staat: Redelijk; de muren zijn eromheen wit geverfd, de rand van de tegel Haan is ongelukkigerwijs meegeverfd, en er is wat verf op de tegels gemorst Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

13)
Id=278

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1243JJ, 's-Graveland, Noordereinde naast 64

Plaats. Buiten; aan de straatzijde bevinden zich twee toegangsdeuren: de Haan zit rechts van de linkerdeur, de Hond links van de rechterdeur.

Omschrijving. Haan & Hond (208 mm x 208 mm) Bouwdatum: 1921 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegels van Haan & Hond verloren gingen.

14)
Id=791

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1251EW, Laren, Hilversumseweg bij 51 / St. Janskerkhof

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (210 mm x 210 mm) Staat: Goed; de tegels zijn deels overwoekerd door klimopplanten Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: In het deel NOORD-HOLLAND van de prestigieuze serie Monumenten in Nederland (Zwolle: Waanders / Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 2006) wordt over dit electriciteitshuisje op blz. 418 vermeld: “Het trafohuisje bij Hilversumseweg 51 (circa 1925), mogelijk een ontwerp van J.B. van Loghem, is voorzien van twee polychrome tegels (kraaiende haan en waakhond) gemaakt door de firma Westraven te Utrecht”. Er wordt niet aangegeven waarop de toeschrijving aan Westraven is gebaseerd. Voor het overige lijkt alle beschikbare informatie te wijzen op Porceleyne Fles, Delft.

15)
Id=279

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1261GC, Blaricum, Torenlaan naast 59 / hoek Heideweg

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (haan 208 mm x 208 mm; hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

16)
Id=7539

Routecode: ELE-NH4   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1271AG, Huizen, Havenstraat 80

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van de voorgevel en de rechter zijgevel

Omschrijving. Haan & Hond  Bouwdatum: 1910 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

17)
Id=540

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1271BK, Huizen, Blaricummerstraat bij 1A (kinderopvang De Kikkertjes) / hoek Lindenlaan

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (haan 208 mm x 208 mm; hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

18)
Id=1047

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1271RH, Huizen, Oude Raadhuisplein achter 10

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (haan 206 mm x 206 mm; hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

19)
Id=248

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1272CT, Huizen, Ericaweg naast 2

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm hoog x 210 mm breed; Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

20)
Id=249

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1272PD, Huizen, Flevolaan naast 2

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm x 208 mm; Hond 208 mm hoog x 210 mm breed) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit is één van de zeldzame gevallen waarbij Haan & Hond zodanig zijn ingemetseld dat zij rug aan rug staan.

21)
Id=280

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1394BJ, Nederhorst den Berg, Overmeerseweg achter 116

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (208 mm x 208 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe vrij; de bewoners van de naastliggende panden hebben zich de toegang min of meer toegeëigend.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

22)
Id=250

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1399GZ, Muiderberg, Echolaan naast 1

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 207 mm x 207 mm; Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2017/06/26/bij-de-brandweer-in-muiderberg-loopt-de-spanning-hoog-op/  Commentaar: De website trafo.bvision.nl bezocht 30.08.2021).

23)
Id=7076

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1403SE, Bussum, Zuid, Elise Dammershof achter 24

Plaats. Buiten;  Aan weerszijden van één van de deuren

Omschrijving. Een tegel met een haan en een tegel met een hond Bouwdatum: ong 1948  Staat: goed Toegankelijkheid: lastig te vinden maar eenmaal gevonden goed waar te nemen

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

24)
Id=317

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1424AX, De Kwakel, Kwakelsepad achter 9

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed; de Hond dreigt overwoekerd te worden door klimop Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

25)
Id=1049

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1431GC, Aalsmeer, Legmeerdijk bij 324

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (beide circa 208 mm x 208 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

26)
Id=1035

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1431HK, Aalsmeer, Ophelialaan tussen 72 en 90

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (beide 208mm x 208mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Het huisje staat in een privé tuin.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Aangemeld door Ewolt Wolters, die ook de foto's ter plaatse maakte.

27)
Id=578

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1431JC, Aalsmeer, Kastanjelaan 2

Plaats. Buiten; aan weerzijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

28)
Id=1050

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1432CE, Aalsmeer, Schinkeldijk, Schinkeldijkje bij 6

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

29)
Id=318

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1436BG, Haarlemmermeer, Aalsmeerderbrug, Aalsmeerderdijk naast 334

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1920-1921 (vermoedelijk) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Volgens het gedenkboek 1917-1967 EEN HALVE EEUW PEN (blz. 177) werden in 1920-1921 in de Haarlemmermeerpolder 63 transformatorhuisjes gebouwd.

30)
Id=319

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1438AV, Haarlemmermeer, Oude Meer, Aalsmeerderdijk bij 122

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1920-1921 (vermoedelijk) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk. Pal naast de hoek van het transformatorhuisje groeit een struik die het zicht op Haan & Hond belemmert.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit is één van de zeldzame gevallen waarbij Haan & Hond zodanig zijn ingemetseld dat zij rug aan rug staan. Volgens het gedenkboek 1917-1967 EEN HALVE EEUW PEN (blz. 177) werden in 1920-1921 in de Haarlemmermeerpolder 63 transformatorhuisjes gebouwd.

31)
Id=554

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1971VZ, IJmuiden, Frans Halsstraat naast 29 (hoek Rijnstraat)

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Aan de overkant van de straat bevindt zich langs de trottoirrand een stoeptegel met opschrift "P.E.N. - KABELS".

32)
Id=555

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 1975CJ, IJmuiden, Bik- en Arnoldkade tegenover 44

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

33)
Id=2113

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2042AV, Zandvoort, Westerparkstraat tegenover 17 / Torenstraat

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan (rudimentair) & Hond Staat: Er is kennelijk geprobeerd de tegels te verwijderen. Van de Haan zijn nauwelijks sporen overgebleven; bij de Hond ontbreekt een stuk rechtsboven.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Moge het zo zijn dat de resultaten van de poging(en?) de tegels te verwijderen tot ontmoediging strekken om het ook elders te proberen ...

34)
Id=1051

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2042EV, Zandvoort, Dr C.A. Gerkestraat bij 22

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm hoog x 210 mm breed; Hond 208 bmm x 208 mm) Staat: Redelijk; bedreigd door overgroeiïng met klimop Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

35)
Id=292

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2051AB, Bloemendaal, Overveen, Duinlustweg bij 48

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2013/03/10/overveen/ (bezocht 30.08.2021)

36)
Id=780

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2051ET, Overveen, Militairenweg naast 17

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; omgeven door vierkante lijsten van ieder 20 kleine blauw-groene tegeltjes Staat: In wezen goed; deels besmeurd met grafitti Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Op een ontwerptekening van J.B. van Loghem, gedateerd 02.08.1919 (bewaard bij Nederlands Architectuurinstituut), staat “tegel 20/20 met randje groen gekristalliseerde tegels 5/5”.

37)
Id=2089

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2051KE, Overveen, Prins Mauritslaan naast 130

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Met dank aan Ewolt Wolters en Frans Woons, en aan Willem Stuurman (1947-2012), die foto's maakte

38)
Id=781

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2111AN, Aerdenhout, Aerdenhoutsduinweg naast 23

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

39)
Id=288

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2111HN, Aerdenhout, Boekenroodeweg naast 16 - Nachtegalenlaan

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Wegwijzer: Het is onduidelijk wat ter plaatse de naam van de straat is: Boekenroodeweg of Nachtegalenlaan; de postcode kan navenant onjuist zijn.

40)
Id=287

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2111VS, Bloemendaal, Bentveldsduinweg naast 24

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe vrij toegankelijk. De gebruikers van de aanpalende terreinen hebben afscheidingshekken zodanig geplaatst dat vooral de Hond moeilijk waarneembaar is.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

41)
Id=289

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2111ZH, Aerdenhout, Zonnebloemlaan tegenover 46 (ingang klooster Alverna)

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (beide 209 mm x 209 mm) Bouwdatum: ca. 1925 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

42)
Id=6796

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2114AR, Vogelenzang, Bekslaan 24

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Huisje gelokaliseerd aan de hand van https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1aRfYU7JsRdKUM0g981J4OKrujzE&msa=0&ll=52.67887707378838%2C4.955155191286053&z=10 (bezocht 15.08.2019).

43)
Id=543

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2114CJ, Vogelenzang, Vogelenzangseweg tussen 312-314

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel, ter weerszijden van twee luchtroosters

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: Vermoedelijk rond 1921. Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij; het electriciteitshuisje staat ten opzichte van de belendende bebouwing vrij wat verder weg achter de rooilijn, en is navenant min of meer gesitueerd in de achtertuinen van de bewoners.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Bij hoge uitzondering zijn Haan & Hond hier niet min of meer op ooghoogte aangebracht; maar, hoog boven in de topgevel. De belendende bebouwing bestaat uit twee rijen van een woningcomplex, blijkens een gevelsteen gerealiseerd in 1921; vermoedelijk dateert het electriciteitshuisje uit dezelfde periode.

44)
Id=290

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2121BD, Bennebroek, Zwarteweg naast 68

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

45)
Id=291

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2121CK, Bennebroek, Kleine Sparrenlaan naast 10

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

46)
Id=272

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2131CV, Haarlemmermeer, Hoofddorp, Kruisweg naast 1113

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm x 208 mm; Hond 208 mm hoog x 210 mm breed) Bouwdatum: 1920-1921 (vermoedelijk) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Volgens het gedenkboek 1917-1967 EEN HALVE EEUW PEN (blz. 177) werden in 1920-1921 in de Haarlemmermeerpolder 63 transformatorhuisjes gebouwd.

47)
Id=273

Routecode: ELE-NH4   - Adres. 2155MT, Haarlemmermeer, Leimuiderdijk naast 354

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1920-1921 (vermoedelijk) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Volgens het gedenkboek 1917-1967 EEN HALVE EEUW PEN (blz. 177) werden in 1920-1921 in de Haarlemmermeerpolder 63 transformatorhuisjes gebouwd.