Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (midden en west) ELE-NH3
Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...
In deze groep zijn 38 betegelingen opgenomen.
1)
Id=1403

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1161VC, Zwanenburg, Kastanjelaan bij 10

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Het huisje staat zodanig tussen de aanpalende bebouwing en beplanting dat het geheel moeilijk zodanig te fotogafreren is dat Haan & Hond tegelijk te zien zijn.

2)
Id=245

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1165HC, Halfweg, Schoolstraat naast 20

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond. Er bevindt zich aan het gebouw (gevel straatzijde) ook een naam-tableau: K.E.M. (= Kennemer Electriciteit Maatschappij): deze maatschappij begon met het laten aanbrengen van Haan & Hond op haar electriciteitshuisjes. Bouwdatum: 1915 (omstreeks) Staat: Redelijk Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 516030 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het gebouw staat beschreven en afgebeeld in E. van der Kleij, ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW IN NOORD-HOLLAND (Zwolle: Waanders / Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 1993), blz. 155: toegeschreven aan J.B. van Loghem als architect, en gedateerd circa 1915. Het gebouw is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegels van Haan & Hond verloren gingen.

3)
Id=304

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1483BC, De Rijp, Rechtestraat tussen 75 en 77

Plaats. Buiten; in de blinde muur (oorspronkelijk ter weerszijden van een toegangsdeur, die is dichtgemetseld)

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het electriciteitshuisje is herbestemd voor privé gebruik; de zichtbaarheid van Haan & Hond, in de straatwand, wordt daar niet door benadeeld.

4)
Id=548

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1521DA, Wormerveer, Zuideinde tussen 28 en 30

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; Haan 208 mm x 208 mm, Hond 210 mm x 210 mm Staat: Goed Toegankelijkheid: De muur waarin Haan & Hond zijn aangebracht grenst aan een glop dat met een hek wordt afgesloten behalve tijdens de openingsuren van de aanpalende bedrijven.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

5)
Id=579

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1521SL, Wormerveer, Seramstraat 3

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: De straatnaam is Seramstraat in de thans vigerende officiële spelling; op het electriciteitshuisje zelf staat "Ceramstraat".

6)
Id=547

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1521TH, Wormerveer, Edisonstraat naast 1A

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vanaf de openbare weg verspert een schutting het zicht op gemiddelde ooghoogte. Om Haan & Hond goed waar te nemen, dient men zich toegang te verschaffen tot een privé tuin.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

7)
Id=253

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1521VK, Wormerveer, Lindenlaan naast 6

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

8)
Id=580

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1531AD, Wormer, Nieuweweg naast 139 / hoek Mercuriusweg

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe vrij toegankelijk. Het huisje staat op een met een afschrikwekkend hek afgesloten fabrieksterrein; om het te benaderen dient men zich een weg naar het hek te banen door de begroeiïng van een aanpalend verwilderd terrein, en dan zijn Haan & Hond door de spijlen van het hek heen goed (beter dan op de foto!) te zien.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: De straat ter plaatse heet Mercuriusweg; op het electriciteitshuisje zelf staat "Mercuriusstraat".

9)
Id=537

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1541AG, Koog aan de Zaan, Eendrachtstraat naast 28

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Bedreigd door graffiti Toegankelijkheid: Men kan Haan & Hond alleen vanachter een hekwerk waarnemen.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

10)
Id=254

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; Haan 208 mm x 208 mm, Hond 208 mm hoog x 210 mm breed Bouwdatum: ca. 1935 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Foto's van Haan en Hond op dit huisje zijn bewerkt (met dank aan dr Jan Vredenberg, Velp) en gebruikt als close-ups Haan+Hond dan wel Hond+Haan bij de meeste andere registraties van 'Haan&Hond-huisjes' op deze site.

11)
Id=1982

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1541KP, Zaanstad, Koog aan de Zaan, Jan Bestevaerstraat rechts naast 12

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Redelijk, tenzij de smurrie op de Hond iets meer permanents is dan bijv. vogelpoep; het electriciteitshuisje verkeert in matige staat van onderhoud, zie de laatste foto met betonrot aan het dak.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk)  Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Aangemeld door Willem Stuurman (1947-2012), die ook de foto's maakte. Wegwijzer: Het electriciteitshuisje staat enigszins achter de rooilijn en valt navenant niet op.

12)
Id=255

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1541LM, Koog aan de Zaan, Pellekaanstraat 28

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; Haan 208 mm hoog x 209 mm breed, Hond 210 mm x 210 mm Staat: Goed (bedreigd door grafitti) Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit is één van de zeldzame gevallen waarbij Haan & Hond zodanig zijn ingemetseld dat zij rug aan rug staan.

13)
Id=549

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1544RJ, Zaandijk, P.L. Takkade naast 28

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; Haan 208 mm hoog x 210 mm breed, Hond 208 mm x 208 mm Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

14)
Id=550

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1544VC, Zaandijk, Dr Jan Mulderstraat achter 41

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het electriciteitshuisje staat achterin een diepe privé tuin; men zou toestemming van de bewoners moeten vragen om het te mogen benaderen.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Gedurende WO2 werd in het electricitetshuisje geslapen, ter ontduiking van Duitse razzia's; na WO2 bleek een naburige NSB'er weet van deze praktijk te hebben gehad, maar er zijn mond over te hebben gehouden.

15)
Id=572

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1546LK, Jisp, Dorpsstraat 48

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond (ca. 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

16)
Id=544

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1551RC, Westzaan, J.J. Allanstraat 107

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond; beide 208 mm x 208 mm Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

17)
Id=256

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1566AA, Assendelft, Dorpsstraat naast 1

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1930 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2020/04/26/spanning-aan-de-rand-van-assendelft/ (bezocht 30.08.2021)

18)
Id=257

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1566PH, Assendelft, Veenpolderdijk naast 5

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1930 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

19)
Id=326

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1901AD, Castricum, Mient naast 113

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed. Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

20)
Id=327

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1901EL, Castricum, Dorpsstraat 38

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe vrij; de gebruikers van het aanpalende pand hebben zich de toegang tot de Haan min of meer toegeëigend.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

21)
Id=298

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1901MC, Castricum, Heereweg naast 103

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1915 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

22)
Id=302

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1911CJ, Uitgeest, Bonkenburg naast 4

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 208 mm x 208 mm; Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

23)
Id=6865

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1941EG, Beverwijk, Breestraat 91b

Plaats. Buiten; links van de twee toegangsdeuren

Omschrijving. Haan  Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Toegankelijkheid: Het electriciteitshuisje staat rechts van het toegangspad van de Breestraat naar de St Agathakerk; tenzij er in de kerk activiteiten plaatsvinden, is het pad met een hek afgesloten en is het huisje, en dus de tegel, niet te zien.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Met dank aan de leden van de werkgroep monumenten van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland voor de informatie betreffende hun inventarisatie en fotografie van gevelstenen, tegels etc in Wijk aan Zee en Beverwijk.

24)
Id=285

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1943AA, Beverwijk, Westerhoutplein tegenover 1

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

25)
Id=286

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1944KW, Beverwijk, Gladiolenlaan naast 4

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

26)
Id=918

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1947ES, Beverwijk, Munnikenweg bij 155

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Bij een kennelijke poging de Haan uit de muur te slopen, is er links onderin een grote hoek afgebroken; de Hond is vooralsnog(?) onbeschadigd gebleven. Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het vergt enig zoeken om de locatie van het electriciteitshuisje te vinden: op de hoek waar achter de bebouwing lopende stegen samenkomen. Het is navenant onmogelijk om een positie in te nemen waarvandaan het huisje als geheel goed is te fotograferen. De tegels zijn vanaf de weg voor de passant volstrekt niet waar te nemen of te vermoeden; maar anderzijds zijn ze voor de doorzetter optimaal bereikbaar: kennelijk ook voor diegenen die onttrokken aan wakende ogen de tegels willen proberen te ontvreemden ...

27)
Id=3295

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1951BR, Velsen Noord, Ladderbeekstraat

Plaats. Buiten; Op de hoek van een electriciteitshuisje.

Omschrijving. Twee tegels, de linker een Haan, de rechter een Hond. Staat: goed Toegankelijkheid: Het huisje is moeilijk te vinden en niet te benaderen. Het staat tussen de Ladderbeekstraat en de Wijkerstraatweg. Het huisje draagt de naam Ladderbeek. Om het huisje staat een hek van gaas. De tegels zijn goed waarneembaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op dit terrein stond ooit de remise van de stoomtram Haarlem - Alkmaar.

28)
Id=297

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1951HB, Velsen-Noord, Noorderlaan achter 20 (Hoflaan naast 1)

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangspartij

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 210 mm hoog x 208 mm breed; Hond 209 mm hoog x 208 mm breed) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit electriciteitshuisje, met de Haan & Hond tegels, bevindt zich nabij de ingang van het complex waarop het gebouw staat waaraan de drie-dimensionale Dog (Hond) van Brouwer (en oorspronkelijk ook zijn Haan) zijn aangebracht: zie 1951HJ, Velsen-Noord, Hoflaan 1.

29)
Id=1069

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1965GA, Heemskerk, Maerten van Heemskerckstraat naast 75

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 209 mm hoog x 210 mm breed; Hond 210 mm x 210 mm) Staat: Redelijk; de Hond lijkt enigszins te zijn uitgebleekt Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

30)
Id=1100

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 1981LN, Velsen-Zuid, Genieweg bij 1

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond (Haan 210 mm breed x 208 mm hoog, Hond 210 mm breed x 209 mm hoog) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

31)
Id=6911

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2061VA, Bloemendaal, de Genestetweg 9a

Plaats. Buiten;  Aan twee zijden van het huisje

Omschrijving. Haan en Hond Staat: goed Toegankelijkheid: lastig te zien door struiken

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: In tegenstelling tot de meeste andere huisjes met een dergelijke betegeling zitten de Haan en de Hond op dit huisje wat van elkaar verwijderd.

32)
Id=270

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2064KS, Spaarnwoude, Spaarndam, Kerkweg naast 31

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1914-1919 Staat: Goed Toegankelijkheid: Haan vrij toegankelijk; de Hond bevindt zich aan een muur die in gebruik is als afscheiding van een privétuin

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

33)
Id=271

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2065AK, Haarlemmerliede, Liedeweg naast 39

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1914-1919 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit is één van de zeldzame gevallen waar Haan & Hond zodanig zijn aangebracht dat ze elkaar niet aankijken maar de rug toedraaien.

34)
Id=295

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2071KB, Santpoort-Noord, Biezenweg naast 3

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1935 (omstreeks) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: In 1996 werd op initiatief van CBK Noord-Holland INDUSTRIP ontwikkeld: 12 door striptekenaars gemaakte tekeningen van industrieel erfgoed in de provincie, als materiaal voor het onderwijs. Afgaande op de foto 'Striptekenaars bekijken het transformatorhuisje' op blz. 40 van INDUSTRIP, diende het huisje aan de Biezenweg in Santpoort-Noord, inclusief de tegels Haan & Hond, als onderwerp van de zeefdruk 'Transformatorstation, Velsen', die Joost Swarte vervaardigde en die is gereproduceerd op blz. 41 van INDUSTRIP (ook te zien op http://www.griffioen-grafiek.nl/joost_swarte.htm ; Santpoort-Noord maakt deel uit van de gemeente Velsen). INDUSTRIP dateert het huisje als "uit 1931".

35)
Id=539

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2071SP, Santpoort-Noord, J.T. Cremerlaan naast 78

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: De Haan is vrij toegankelijk. De Hond is aangebracht in een muur die is geïntegreerd in een privé tuin, en is achter een conifeer vrijwel niet te zien.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

36)
Id=293

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2082GG, Santpoort-Zuid, Bloemendaalsestraatweg bij 6

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het electriciteitshuisje bevindt zich temidden van een privé tuin. Niet vrij toegankelijk. Met een kijker vanaf de weg zijn Haan & Hond waarneembaar.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

37)
Id=294

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2082HB, Santpoort-Zuid, Wijnoldy Danielslaan naast 45

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Zichtbaar vanaf de openbare weg

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

38)
Id=1402

Routecode: ELE-NH3   - Adres. 2143CG, Boesingheliede, Schipholweg bij 963

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het huisje staat op een parkeerterrein, vermoedelijk privé; maar het is vanaf de openbare weg goed waar te nemen

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.