Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

ELECTRICITEITSHUISJES: NOORD-HOLLAND (midden en oost) ELE-NH2
Inventaris Haan & Hond betegelingen op electriciteitshuisjes (alle close-ups Haan+Hond, Hond+Haan zijn bewerkingen van foto's van de tegels op 1541CL, Koog aan de Zaan, Leliestraat 4). LEES HIER VERDER ...
In deze groep zijn 49 betegelingen opgenomen.
1)
Id=244

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1127PP, Den Ilp, Den Ilp naast 153

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1930 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

2)
Id=274

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1135CT, Edam, Oorgat 112

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2017/01/15/trafohuisje-bij-de-joodse-begraafplaats-in-edam/  Commentaar: De website trafo.bvision.nl bezocht 30.08.2021.

3)
Id=275

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1141AT, Monnickendam, Haringburgwal tegenover 19

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

4)
Id=276

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1141LC, Monnickendam, Waterlandse Zeedijk 2

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

5)
Id=4000

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1141VE, Monnickendam, 't Prooyen 28 / Galgeriet

Plaats. Buiten; ter weerszijden van de toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Wegwijzer: Het huisje staat in feite langs het Galgeriet, meer dan aan 't Prooyen; maar op de zijmuur staat het huisnummer 28, wat past bij de nummering van 't Prooyen maar niet bij de nummering van Galgeriet.

6)
Id=5700

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1151AH, Broek in Waterland, Kerkplein naast 5

Plaats. Buiten; links en rechts van de toegangsdeur tot een transformatorhuisje.

Omschrijving. Haan (overgroeid met klimop) en hond tegels.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Op de deur een bordje met 'KERKPLEIN'.

7)
Id=277

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1156AS, Marken, Buurterstraat naast 16

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij (men mag met de auto Marken niet in; er is een parkeerterrein aan het einde van de dijk, waarvoor moet worden betaald).

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Op het eiland Marken was het motief om hoog te bouwen echter een ander: namelijk, de toendertijd nog veelvuldige overstromingen bij extreem hoge waterstanden van de Zuiderzee. De onderste verdieping was dan ook oorspronkelijk een loze ruimte. In de Ooijpolder bij Nijmegen (zie 6575 JJ, Persingen, Thornsestraat 18) staat ook een fraai voorbeeld van een electriciteitshuisje berekend op hoog water; hier is de loze ruimte op de begane grond ook van buiten af visueel herkenbaar: in de vorm van een heuse 'poort'. Opmerkelijk is dat bij het huisje in de Ooijpolder haar ornament (tegeltableautje PROVINCIALE ELECTRICITEITSWERKEN, aan weerszijden geflankeerd door gestileerde versies van het wapen van de provincie Gelderland) ook op de verhoogde verdieping is aangebracht, zodat het bij hoog water zichtbaar blijft; op Marken zijn Haan & Hond domweg op ooghoogte vanaf het maaiveld ingemetseld, en die waren dus bij hoog water wellicht niet meer zichtbaar.

8)
Id=251

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1441DS, Purmerend, Troelstraplein 1

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren; relatief lager dan in de meeste andere gevallen dat Haan & Hond zo geplaatst zijn

Omschrijving. Haan & Hond (208 mm x 208 mm) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Dit is één van de zeer zeldzame voorbeelden waarbij Haan & Hond niet (min of meer) op ooghoogte zijn aangebracht; maar, in dit geval, vrij wat lager.

9)
Id=1949

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1451MD, Purmerland, Purmerlanderrijweg (zonder nummer)

Plaats. Buiten; aan de gevel van een electriciteitshuisje.

Omschrijving. Tegels met haan en hond.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk)  Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Het huisje draagt de naam 'PURMERLAND 1'. De foto's zijn van Jaap Zwart. Wegwijzer: Het huisje bevindt zich tegenover het kerkhof achter de kerk. De gebruikte postcode is die van de kerk.

10)
Id=1255

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1452PB, Ilpendam, Jaagweg bij 16

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

11)
Id=574

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1456BC, Wijdewormer, Neck, Neckerstraat naast 171

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe toegankelijk. Het huisje is geïncorporeerd, deels in een privétuin, deels in een afsluitbaar voorterrein van een bedrijf; in de tuin gaan Haan & Hond goeddeels schuil achter begroeiïng. Al met al is de toegankelijkheid in praktijk aan beperking onderhevig.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

12)
Id=5701

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1461DW, Zuidoostbeemster, Kwadijkerweg bij 8

Plaats. Buiten;  links en rechts van de toegangsdeur tot een transformatorhuisje.

Omschrijving. Haan en hond tegels.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Op de deur een bordje met 'FORT BENOORDEN PURMEREND'.

13)
Id=575

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1461LE, Zuidoostbeemster, Nekkerweg tussen 66 en 74 (hoek Zuiderweg)

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

14)
Id=1404

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1463HC, Noordbeemster, Middenweg bij 49

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Redelijk; de Haan is overwoekerd door klimop Toegankelijkheid: Het huisje staat in de hoek van een privétuin; het is zodanig omringd door geboomte dat het vanaf de openbare weg nauwelijks is waar te nemen.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.

15)
Id=328

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1464NE, Westbeemster, Jisperweg 18

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1924 (informatie van bewoner van huis er naast) Staat: Goed Toegankelijkheid: In principe vrij. De bewoners van het huis er naast hebben de grond rondom het huisje geïntegreerd in privé tuin c.q. parkeergelegenheid.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

16)
Id=5463

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1464NH, Westbeemster, Jisperweg naast 178

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles. Delft

Informatie.

17)
Id=5465

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1464NL, Westbeemster, Jisperweg naast 123

Plaats. Buiten; links naast toegangsdeur, Haan links, Hond rechts, zodat ze elkaar aankijken

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Wegwijzer: Op dit electriciteitshuisje is in de linker zijmuur ook een tegeltableau K.E.M. aangebracht

18)
Id=1961

Routecode: ELE-NH2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1471CE, Kwadijk, Kwadijk 95

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een electriciteitshuisje.

Omschrijving. Haan en hond.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het huisje heet 'Kwadijk 95'. Overzichtsfoto van Jaap Zwart.

19)
Id=252

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1471CJ, Kwadijk, Kwadijk 157

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

20)
Id=281

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1472GA, Middelie, Axwijk 2

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

21)
Id=551

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1473PA, Warder, Warder naast 1

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1916 of eerder Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2020/03/29/spanning-in-het-water-bij-oosthuizen/ (bezocht 30.08.2021) Commentaar: Er is een grote afstand tussen het electriciteitshuisje en het pand Warder 1, Warder. Het electriciteitshuisje staat in feite dichter bij Warderweg 21, 1474 MA Oosthuizen; maar, tussen Warderweg 21 Oosthuizen en het electriciteitshuisje loopt de spoorbaan. Dit electriciteitshuisje heeft ook een tegeltableau, "K.E.M.". Omdat K.E.M. in 1916 werd overgenomen door P.E.N., zal het huisje eerder gebouwd zijn.

22)
Id=282

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1474HA, Westeinde 6, Oosthuizen

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

23)
Id=553

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1474MB, Oosthuizen, Oosteinde naast 17 (hoek Schoolstraat)

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

24)
Id=329

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1482AJ, Purmer, Oosterweg naast M 10

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Deflt

Informatie.

25)
Id=258

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1601CS, Enkhuizen, Vierbeentjes naast 1

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: 1919 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2013/03/24/enkhuizen/ (bezocht 30.08.2021) Commentaar: Het huisje is rondom betegeld in om-en-om zwarte en gele verticale lijnen. In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam worden in het archief Van Loghem door J.B. van Loghem gesigneerde bouwtekeningen van dit electriciteitshuisje bewaard, gedateerd 1919. Dit is één van de zeldzame gevallen waarbij Haan & Hond zodanig zijn ingemetseld dat zij rug aan rug staan.

26)
Id=259

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1601KB, Enkhuizen, Kalksteiger 2

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1917 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het hele huisje is rondom betegeld in om-en-om zwarte en gele verticale lijnen. In het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam worden in het archief Van Loghem bouwtekeningen van dit electriciteitshuisje bewaard.

27)
Id=2087

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1601ST, Enkhuizen, Molenweg 69a (achter 69)

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Met dank aan Frans Woons Wegwijzer: Het huisje is toegankelijk achter Molenweg 69 om, via de Nanne Grootstraat

28)
Id=542

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1606AG, Venhuizen, De Buurt tegenover 46

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

29)
Id=1431

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1621CB, Hoorn, Gerritsland naast 55 hoek Gasfabriekstraat

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2019/04/07/spanning-in-hoorn/ (bezocht 30.08.2021)

30)
Id=1669

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1621CH, Hoorn, Trommelstraat hoek Warmoesstraat

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het electriciteitshuisje is zichtbaar door de spijlen van een hek dat de toegang tot horecagelegenheden aan de Kerkstraat afsluit.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het electriciteitshuisje is aangemeld door Willem Stuurman (1947-2012), die ook de foto's maakte.

31)
Id=556

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1621JW, Hoorn, Dubbele Buurt tegenover 22 (langs Vale Hen)

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

32)
Id=315

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1636XV, Schermerhorn, Oosteinde naast 8

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

33)
Id=283

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1648JS, De Goorn, De Goorn naast 76

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

34)
Id=2685

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1652CV, Zuidermeer, Zuidermeerweg 84

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

35)
Id=2088

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1687AS, Wognum, Kerkstraat naast 58

Plaats. Buiten; aan weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Met dank aan Frans Woons

36)
Id=2170

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1696AH, Blokker, Boekert achter 2 - Veilingweg

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangdeur

Omschrijving. Haan & Hond Toegankelijkheid: Het huisje staat weggestopt achter een telefonie-gebouwtje aan de Veilingweg, toegangsweg tot de Veilinghallen, en achter het v.m. gemeentehuis aan Boekert.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het aanpalende v.m. gemeentehuis is gebouwd naar ontwerp van architect S.B. van Sante (1876-1936) uit Zaandam, die in ruime mate gebruik maakte van tegeltoepassingen bij gebouwen naar zijn ontwerpen. Hier is in de zijmuur langs Veilingweg het wapen van Blokker aangebracht.

37)
Id=264

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1696BC, Oosterblokker, Oosterblokker naast 75

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

38)
Id=284

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1697KK, Schellinkhout, Dorpsweg tegenover 162

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

39)
Id=1944

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1701GP, Heerhugowaard, Dreef naast 2, hoek Parklaan

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Het electriciteitshuisje is vanaf het publieke domein nogal moeilijk benaderbaar en blijft achter hekwerk enigszins ongenaakbaar; maar als de handbalvereniging Tornado haar aanpalende sportcomplex aan de Parklaan openstelt, zou men er wel dichtbij moeten kunnen komen (al dan niet door entree te betalen).

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

40)
Id=310

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1704JP, Heerhugowaard, Verlaat, Verlaat tegenover 4

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam worden in het archief Van Loghem bouwtekeningen van het electriciteisthuisje bewaard, getekend door de architect VdB, vermoedelijk J.J. van der Burgt.

41)
Id=313

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1749CM, Schoorldam, Sluisweg tegenover 6

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

42)
Id=314

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1831BE, Koedijk, Kanaaldijk tegenover 236

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1919 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

43)
Id=5714

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1851PE, Heiloo, Kapellaan zonder nummer

Plaats. Buiten; er weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Wegwijzer: Het huisje staat betrekkelijk verscholen in de bosjes van de parkaanleg op het bedevaartsoord "Onze Lieve Vrouwe ter Nood": links van de ingang tot het park het dichtst bij de Runxputteweg.

44)
Id=557

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1852CR, Heiloo, Zeeweg naast 2

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij; Haan & Hond gaan schuil achter dichte begroeiïng.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

45)
Id=301

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1852RH, Heiloo, Het Maalwater 8

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Bouwdatum: ca. 1920 Staat: Goed Toegankelijkheid: Niet vrij toegankelijk; Haan & Hond zijn goed waarneembaar vanaf de openbare weg.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Het electriciteitshuisje is van het z.g. ‘toren-type’. In zijn proefschrift (TROTSE KASTELEN & LICHTENDE HALLEN; Utrecht: Matrijs; 2003), blz. 95, schrijft Jan Vredenberg: "Veel transformatorhuisjes van Van Loghem waren van het torenmodel en werden gesloopt toen na de Tweede Wereldoorlog steeds meer leidingen onder de grond verdwenen". Blijkens vriendelijke mededeling van de auteur impliceert dit dat er in het begin veelal torens gebouwd werden OMDAT "de elektriciteitslijnen aanvankelijk bovengronds waren, en [...] aansluiting ter hoogte van de palen het eenvoudigst en goedkoopst was". Men moet er overigens niet aan denken hoe vaak mèt de torens tegels van Haan & Hond verloren gingen. De website trafo.bvision.nl besteedt ook aandacht aan dit electriciteitshuisje; maar niet aan de tegels van Haan en Hond die in de gevel zijn geïnstalleerd.

46)
Id=300

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1934CG, Egmond aan den Hoef, Julianaweg naast 2

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij. Het zicht op met name de Hond wordt belemmerd door een struik met, in de daarvoor geldende tijd van het jaar, een bevolking van bladluizen of dergelijk gedierte.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

47)
Id=571

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1934PL, Egmond aan den Hoef, Hoeverweg naast 19 (Q8 servicestation)

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

48)
Id=299

Routecode: ELE-NH2   - Adres. 1935EL, Egmond Binnen, St Adelbertusweg naast 2

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de hoek van twee muren

Omschrijving. Haan & Hond Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

49)
Id=4855

Routecode: PRO-NH   - Optionele tweede Routecode: ELE-NH2  Adres. 1141PD, Monnickendam, Overleek 5b

Plaats. Buiten; ter weerszijden van toegangsdeur

Omschrijving. Haan & Hond

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://trafo.bvision.nl/2014/09/07/spanning-in-monnickendam/ (bezocht 30.08.2021)