Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Wieringermeerpolder WED-WIE
WED-WIE = WEDeropbouw WIEringermeer. Op 17 april 1945 werd de per 1930 drooggelegde Wieringermeerpolder op last van de Duitse bezetter opnieuw onder water gezet; op 11 december 1945 was de weder-drooglegging voltooid. (Zie bijv. http://www.zijpermuseum.nl/niestadt/wm/ (geraadpleegd 05.10.2015)). Op woningen aan de Terpstraat in Wieringerwerf en twee brugwachterswoningen bij de Alkmaarse Brug in Middenmeer, op de gemalen Leemans en Lely, & op agrarische wederopbouw panden overal her en der in de polder werden herinneringstegels aangebracht. De tegels vertonen drie verschillende afbeeldingen. (Zie http://tijdschriften.archiefalkmaar.nl/issue/KGW/2007-04-01/edition/0/page/48 (geraadpleegd 26.10.2015)). Twee afbeeldingen zijn uitgevoerd als tegels van ongeglazuurde keramiek: ofwel (type 1) met een uit golven oprijzende staande leeuw (kijkend naar rechts), gevat in een boog, met boven de boog het jaartal 1945 & onder de golven de tekst "OPNIEUW ONTWORSTELD"; ofwel (type 2) met een staande leeuw (kijkend naar links) tussen golven links & rechts & onder, met op de achtergrond een rijzende (of ondergaande) zon, boven de zon de datum 11 DEC 1945 & onderin de tegel op 45 graden links 17 APRIL en rechts 1945. De derde afbeelding (type 3) staat op geglazuurde tegels & vertoont links woeste golven, rechts droogvallend land met een rijzende (of ondergaande) zon, bovenin de tekst "WIERINGERMEER", & onderin het jaartal 1945 en daaronder 17 APRIL - 11 DECEMBER; deze tegel komt voor in een (vrijwel) twee-kleurige variant, bruin met gele tekst (type 3a), & in een veel-kleurige variant (type 3b). In de Cultuurschuur in Wieringerwerf worden door het Historisch Genootschap Wieringermeer vier exemplaren van de tegels bewaard, één van type 1 en drie van type 2; de maten zijn (hoogte x breedte x dikte, in millimeters): 262x255x65; 263x258x62; 260x266x67; 264x260x67. Ook op het adres Kolhornderweg 4, Middenmeer, en op het adres Kolhornderweg 9, Middenmeer, werd in augustus 2016 een `losse` tegel bewaard (beide type 2; formaten niet opgemeten). NB!; op deze site zijn de tegels niet volledig geïnventariseerd: op de vaak betrekkelijk ver van de openbare wegen gelegen boerderijen, die ook nog dikwijls schuil gaan achter min of meer dichte begroeiïngen, zijn de tegels überhaupt nogal eens lastig waar te nemen, & navenant moeilijk te fotograferen. De volgende inventariserende lijst lijkt gedoemd onvolledig te blijven; per begin september 2016 zijn. met medewerking van dhr Jef Kerckhoffs te Middenmeer, tegels aangetroffen op de (v.m.) agrarische bouwwerken (correcties voorbehouden): Alkmaarseweg 3 (3a), 6 (1), 8 (1), 10 (1), 19 (2), 23 (1); Cultuurweg 3 (3a), 4 (3a); Den Oeverseweg 2 (3b); Dolfijnweg 1 (2), 3 (1), 4 (3a), 7 (3b), 8 (2), 9 (1), 12 (1), 18 (1); Flevoweg 1 (2), 3 (1); Hippolytushoeverweg 5 (3a); Hoornseweg 2 (1), 12 (1), 14 (1), 22 (3a); Koggenrandweg 23 (3a); Kolhornerweg 1 (2), 3 (2), 5 (2), 8 (3a); Kroonwaard 4 (1); Medemblikkersluisweg 1 (2), 4 (2); Medemblikkerweg 8 (1), 10 (1), 13 (1), 17 (2), 29 (2), 31 (2), 37 (2); Molenweg 1 (1), 9 (2), 12 (2), 16 (2), 17 (2), 18 (1), 22 (1), 27 (2), 28 (1), 30 (1), 38 (3b); Nieuw Almersdorperweg 5 (1); Nieuwersluizerweg 3 (2); Noorderdijkweg 1 (3a), 2 (3a), 3 (3a), 5 (3a), 6 (3a), 7 (3a), 24 (1), 26 (3b); Noorderkwelweg 2 (3a), 4 (3a), 6 (3a), 9 (2), 11 (3a), 13 (3a), 14 (2), 16 (2), 18 (2), 20 (3a), 24 (3a), 27 (2); Oosterkwelweg 1 (1), 7 (2); Oostermiddenmeerweg 1 (3a?), 9 (3a), 11 (3a), 13 (2), 14 (3b), 18 (2), 19 (1), 20 (3a), 21 (2), 23 (2), 24 (3b), 26 (3a), 27 (3a), 31 (1), 32 (3a); Oosterterpweg 1 (1), 6 (2), 12 (1), 18 (2), 20 (2), 21 (3a), 23 (3a), 24 (1), 25 (3a), 26 (3a), 27 (3a), 28 (1), 32 (1), 34 (2), 35 (3a), 38 (3a); Oudelanderweg 19 (1), 29 (2), 33 (2), 37 (2), 41 (2), 48 (3a), 49 (1), 51 (2); Praamweg 10 (3a); Robbenoordweg 2 (3b), 3 (2), 4 (2), 6 (3a), 10 (2), 13 (2), 23 (2), 36 (2), 42 (2); Schagerweg 2 (3b), 4 (1), 6 (2), 11 (2), 25 (2), 33 (1), 37 (1); Schervenweg 1 (1), 2 (2), 4 (2), 6 (2), 8 (1), 10 (1), 11 (1), 12 (1), 14 (2), 15 (3a), 16 (1), 18 (1), 19 (1), 22 (1), 23(1), 26 (2), 27 (1), 34 (3a), 35 (3a), 36 (3a), 38 (3a); Tussenweg 2 (2), 4 (2), 6 (2), 7 (2), 10 (2), 11 (2), 13 (2), 17 (2), 30 (2); Ulkeweg 4 (3a), 6 (2), 10 (1), 16 (3a), 17 (1), 20 (3a), 23 (3a), 24 (2), 29 (1); Wagendwarspad 1 (2), 2 (1), 2/4 (3a), 3 (2); Wagenpad 11 (3b), 16 (type niet waar te nemen), 17 (type niet waar te nemen), 18 (3b), 20 (1), 21 (2), 23 (3a), 24 (2), 31 (3b); Westermiddenmeerweg 1 (1), 2 (3a), 3 (2), 10 (1), 11 (1); Westerterpweg 2 (1), 6 (3b), 8 (2), 10 (2), 12 (2), 13 (2), 14 (2), 16 (2), 18 (3a), 20 (1), 21 (1), 22 (3a), 24 (2), 27 (1), 28 (3a), 30 (1), 32 (1), 34 (3a), 35 (1), 37 (1), 38 (1); Wierweg 3 (1), 5 (3b), 7 (1), 9 (2), 22 (2); Zuiderdijkweg 1 (3a), 3 (3a), 5 (3a), 6 (1), 8 (3a), 10 (1), 11 (1), 12 (1), 14 (1), 16 (3a), 17 (1); Zuiderkwelweg 1 (3a).
In deze groep zijn 44 betegelingen opgenomen.
1)
Id=4385

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771AD, Wieringerwerf, Terpstraat 4-38

Plaats. Buiten; boven de voordeuren

Omschrijving. Bij negen naast elkaar staande, (vrijwel) identieke twee-onder-één-kap woningen zijn vier verschillende tegels aangebracht die verwijzen naar de inundatie van de polder Wieringermeer door de Duitse bezetters in april 1945, & vooral naar het opnieuw droogleggen van de polder na afloop van WO2. De tegel op foto 1 komt voor bij de woningen met huisnummers 6, 12, 14, 24, 32, 36; de tegel op foto 2 bij nummers 16, 18, 28, 30; de tegel op foto 3 bij 8, 10, 20, 22, 26, 34. Voor de vierde tegel (bij huisnummers 4 en 38) zie aparte registratie voor huisnummer 38. Deze tegels komen overeen met - zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE - respectievelijk type 1 (foto 1), type 3b (foto 2), & type 2 (foto3). Bouwdatum: 1945 (omstreeks)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

2)
Id=4386

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771AD, Wieringerwerf, Terpstraat 38

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Bij negen naast elkaar staande, (vrijwel) identieke twee-onder-één-kap woningen, Terpstraat 4 tm 38, zijn vier verschillende tegels aangebracht die verwijzen naar de inundatie van de polder Wieringermeer door de Duitse bezetters in april 1945, & vooral naar het opnieuw droogleggen van de polder na afloop van WO2. De tegel bij huisnummer 38 komt ook voor bij huisnummer 4; voor de drie andere tegels, zie de registratie voor alle huisnummers 4 t/m 38. Deze tegels komen overeen met - zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE - type 3a. Bouwdatum: 1945 (omstreeks)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

3)
Id=4440

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MC, Wieringerwerf, Robbenoordweg 4

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

4)
Id=4441

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MC, Wieringerwerf, Robbenoordweg 3

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

5)
Id=4437

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MG, Wieringerwerf, Noorderkwelweg 24

Plaats. Buiten; in voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

6)
Id=4438

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MG, Wieringerwerf, Noorderkwelweg 13

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

7)
Id=4439

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MG, Wieringerwerf, Noorderkwelweg 6

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

8)
Id=4599

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MG, Wieringerwerf, Noorderkwelweg 27

Plaats. Buiten; tussen ramen in zijgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE) Bouwdatum: 1952 (volgens gedenksteen eerstesteenlegging)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Dit zal één van de laatste boerderijen in de Wieringermeerpolder zijn geweest die in het kader van de Wederopbouw herbouwd werden; vgl. WORDING EN OPBOUW VAN DE WIERINGERMEER: GESCHIEDENIS VAN DE ONTGINNING EN KOLONISATIE VAN DE EERSTE IJSSELMEERPOLDER, samengesteld door de directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) (Wageningen: H. Veenman & Zonen; 1955), blz. 630: "Toen op 18 December 1953 de laatste te herbouwen pachterswoning gereed kwam, was daarmede tevens [...] de totale herbouw van de in de Wieringermeer verwoeste boerderijen een feit". Blijkbaar zijn tot op het laatst toe herinneringstegels aangebracht. Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

9)
Id=4598

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MH, Wieringerwerf, Oosterkwelweg 1

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

10)
Id=4421

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771MJ, Wieringerwerf, Noorderdijkweg 26 - gemaal Leemans

Plaats. Buiten

Omschrijving. Tegel van 270x270mm. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3b; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE) Bouwdatum: (1929; de tegel is van later datum) Toegankelijkheid: Om de tegel (goed) te kunnen zien, fotograferen & opmeten, moet men een overtreding begaan door een bordje Verboden Toegang te negeren.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516087 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

11)
Id=4593

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771RM, Wieringerwerf, Wagenpad 18

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3b; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

12)
Id=4618

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771RR, Wieringerwerf, Oostermiddenmeerweg 26

Plaats. Buiten; helemaal rechts in voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3b; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

13)
Id=4620

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771RR, Wieringerwerf, Oostermiddenmeerweg 21

Plaats. Buiten; links van toegangsdeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

14)
Id=4596

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771RT, Wieringerwerf, Schervenweg 23

Plaats. Buiten; links naast het raam in de gevel waarin ook de voordeur van het woongedeelte van de boerderij zich bevindt

Omschrijving. Herinneringstegel (260mm breed x 265 mm hoog) inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

15)
Id=4597

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771RT, Wieringerwerf, Schervenweg 35

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel (267 mm breed x 272 mm hoog) inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

16)
Id=4601

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SC, Wieringerwerf, Medemblikkerweg 8

Plaats. Buiten; rechts naast de linkerdeur in de voorgevel

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE) Staat: De herinneringstegel is met de gevel mee wit geverfd.

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

17)
Id=4418

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SH, Wieringerwerf, Zuiderdijkweg 3

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

18)
Id=4419

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SH, Wieringerwerf, Zuiderdijkweg 5

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

19)
Id=4422

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SH, Wieringerwerf, Zuiderdijkweg 22 - gemaal Lely

Plaats. Buiten

Omschrijving. Tegel van 270x270 mm. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE) Bouwdatum: (1928-1929; de tegel is van later datum)

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516081 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

20)
Id=4594

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SH, Wieringerwerf, Zuiderdijkweg 14

Plaats. Buiten; bovenvoordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

21)
Id=4617

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SH, Wieringerwerf, Zuiderdijkweg 11

Plaats. Buiten; midden tussen ramen zijgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

22)
Id=4600

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SJ, Wieringerwerf, Oosterterpweg 12

Plaats. Buiten; tussen de ramen van de beganegrond verdieping in de zijgevel van het woongedeelte van de boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De voordeur van het woongedeelte van de boerderij is omgeven door effen ongeglazuurde keramieken tegels  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

23)
Id=4611

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SK, Wieringerwerf, Kreileroord, Oosterterpweg 34

Plaats. Buiten; links in voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE) Staat: Er zit een raster voor de tegel, waartegenop wellicht in het daarvoor geeigende seizoen planten / bloemen groeien die de tegel aan het zicht onttrekken

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

24)
Id=4612

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SK, Wieringerwerf, Kreileroord, Oosterterpweg 32

Plaats. Buiten; links in voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

25)
Id=4615

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SK, Wieringerwerf, Oosterterpweg 21

Plaats. Buiten; rechts van toegangsdeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

26)
Id=4616

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1771SK, Wieringerwerf, Oosterterpweg 27

Plaats. Buiten; tussen ramen voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

27)
Id=4595

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774MK, Slootdorp, Hippolytushoeverweg 5

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

28)
Id=4602

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NK, Slootdorp, Westerterpweg 2

Plaats. Buiten; tussen de ramen beganegrond verdieping in de voorgevel

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

29)
Id=4607

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NK, Slootdorp, Westerterpweg 16

Plaats. Buiten; rechts naast toegangsdeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

30)
Id=4608

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NL, Slootdorp, Westerterpweg 28

Plaats. Buiten; in zijgevel boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

31)
Id=4609

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NL, Slootdorp, Westerterpweg 38

Plaats. Buiten; rechts van toegangsdeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

32)
Id=4431

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NR, Slootdorp, Molenweg 17

Plaats. Buiten; links naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

33)
Id=4430

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NS, Slootdorp, Molenweg 30

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

34)
Id=4435

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NV, Slootdorp, Ulkeweg 23

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

35)
Id=4436

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774NV, Slootdorp, Ulkeweg 20

Plaats. Buiten; uiterst rechts op voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

36)
Id=4429

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774PB, Slootdorp, Dolfijnweg 18

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

37)
Id=4610

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1774PD, Slootdorp, Nieuwesluizerweg 3

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

38)
Id=4432

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775NX, Middenmeer, Molenweg 9

Plaats. Buiten; uiterst links op de voorgevel

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

39)
Id=4433

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775NX, Middenmeer, Molenweg 12

Plaats. Buiten; uiterst rechts op de voorgevel

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

40)
Id=4434

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775NZ, Middenmeer, Ulkeweg 10

Plaats. Buiten; uiterst rechts op voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

41)
Id=4629

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775PP, Middenmeer, Alkmaarseweg 2 & 4

Plaats. Buiten; boven de voordeuren van twee-onder-één-kap (v.m.) brugwachterswoningen

Omschrijving. Twee herinneringstegels inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (beide type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

42)
Id=4613

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775RA, Middenmeer, Cultuurweg 3

Plaats. Buiten; tussen ramen in voorgevel woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 3a; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

43)
Id=4630

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775RB, Middenmeer, Hoornseweg 12

Plaats. Buiten; op blinde muur in portiek bij voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 1; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.

44)
Id=4420

Routecode: WED-WIE   - Adres. 1775RH, Middenmeer, Medemblikkersluisweg 1

Plaats. Buiten; rechts naast voordeur woongedeelte boerderij

Omschrijving. Herinneringstegel inundatie & weder-drooglegging Wieringermeerpolder 1945 (type 2; zie Omschrijving bij 'Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris' WED-WIE)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor andere gebouwen in Wieringermeerpolder met herinneringstegels, al dan niet met (voormalige) agrarische bestemmingen & al dan niet met specifieke registraties op deze website: zie Omschrijving bij WED-WIE.