Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

UTRECHT UTR-08
Betegelingen in de wijk Zuidwest in de Gemeente Utrecht met de postcodes beginnende met 3521, 3522, 3526 of 3527.
In deze groep zijn 18 betegelingen opgenomen.
1)
Id=4964

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522BX, Utrecht, Rijnlaan 174-186

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de vooruitstekende muurtjes tussen steeds twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

2)
Id=4965

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522BZ, Utrecht, Rijnlaan 218-244

Plaats. Buiten; laag bij de grond in de muren steeds tussen twee erkers in

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Matig tot deplorabel

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

3)
Id=4972

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522EL, Utrecht, Berkelstraat 69-91

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast de voordeuren, links dan wel rechts van de voordeuren naar gelang de erkers links resp. rechts van de voordeuren zijn gepositioneerd

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

4)
Id=4969

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522EM, Utrecht, Berkelstraat 115-139 + 141

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast, soms links soms rechts van, de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Met een enkele uitzondering, deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De driehoekige ramen in de nog oorspronkelijke deuren (huisnummers 115, 121, 123, 131, 133, 137, 139) zijn kennelijk geïnspireerd op het driehoekige BBB-logo; bij huisnummer 117 & bij huisnummer 141 (foto 2) zijn zulke driehoekige ramen opgevuld met een geometrisch patroon in glas-in-lood dat wellicht de oorspronkelijke situatie vertegenwoordigt. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Huisnummer 141 valt onder postcode4 3522EN.

5)
Id=4970

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522ES, Utrecht, Berkelstraat 92-110

Plaats. Buiten; in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, maar over de gehele linie redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

6)
Id=4971

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522ET, Utrecht, Berkelstraat 112-120

Plaats. Buiten; bij huisnummers 112-118, in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren; bij huisnummer 120, laag bij de grond naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Matig tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

7)
Id=4961

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522JN, Utrecht, Merwedekade 233-239 (even & oneven huisnummers)

Plaats. Buiten; laag bij de grond bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

8)
Id=4960

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522JP, Utrecht, Merwedekade 240-246 (even en oneven huisnummers)

Plaats. Buiten; laag naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij huisnummer 246 is in het interieur in de hal een fraaie blauwe lambrisering aanwezig (zichtbaar in foto 1)

9)
Id=872

Routecode: UTR-08   - Adres. 3521GD, Utrecht, Rivierenwijk, Vondellaan 2

Plaats. Buiten; Boven de vensters van de 1e en 2e verdieping van de frontale, centrale ingangspartij en een minitableau in de nok.

Omschrijving. Boven de 1e verd. een tableau in gele ondergrond met neo- klassieke omkadering en in een fijne kapitale blokletter de tekst MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL met rechts in de hoek het fabrieksmerk Rozenburg. Boven de 2e verd. een segmentboog bestaande uit drie boogtrommels waarbij de buitenste gespiegeld een tekendriehoek met passer op gele ondergrond met kader laat zien en de midden boogtrommel de tekst: ANNO 1910.  Bouwdatum: 1910 Staat: Perfect.  Toegankelijkheid: openbare weg

Productie.  Fabriek: Rozenburg, Den Haag

Informatie.   Website: http://www.hkth.nl  Bouwkundige documentatie: http://www.documentatie.org  Commentaar: A.W.C.Dwars had het bouwplan vervaardigd in sobere Jugendstil-vormen. C.Kolman: Monumenten in Nederland Deel 1 Utrecht bladz.253.

10)
Id=3355

Routecode: UTR-08   - Adres. 3522BN, Utrecht, Rijnlaan 8

Plaats. Buiten; aan de winkelpui.

Omschrijving. Eenvoudige blauwe tegels.

Productie.

Informatie.  Commentaar: De tegels doen denken aan De Gruyter tegels doch het schijnt dat hier nooit een winkel van dit concern was. Volgens de winkelierster van de huidige winkel (bakker Stellaard) bestaat de mogelijkheid dat de tegels binnenkort (in 2014) gaan verdwijnen.

11)
Id=850

Routecode: UTR-08   - Adres. 3522HP, Utrecht, Rivierenwijk, Jutfaseweg 178

Plaats. Buiten; Voorgevel van de voormalige fabriek van Westraven, herbouwd direct na de brand van 1904 en in 1917 in andere handen overgegaan.

Omschrijving. Een tableau betreft een afbeelding van de God Mercurius (God van de handelen winst afgebeeld met de staf, gevleugelde voeten, helm en geldbuidel) met aanvullend opschrift `Tegelfabriek van de Gebr.Ravesteyn`en het jaartal 1845 (bouw van de oude tegelfabriek). Het tweede betreft een afbeelding van de God Minerva (Beschermster van de ambachtslieden afgebeeld met een Venus van Milo beeldje, in haar linker hand een palet, op de vloer beschilderde aardewerkproducten en op de achtergrond een oven) met toevoeging van het jaartal 1904 (herbouw van de fabriek na een totaal verwoestende brand). Van oudsher was de benaming van het rechtsgebied hier WESTRAVEN Bouwdatum: 1904 Staat: Tweede tableau is goed. Het eerste tableau is door de brand met name langs de randen flink beschadigd geraakt en alle vervangen tegels zijn afwijkend van tekening en tint. Het beletterde tableau kent twee grotere bouwscheuren en enige vorstschade.  Toegankelijkheid: openbare weg.

Productie.  Fabriek: Gebr.Ravesteijn, per 1908 Westraven.

Informatie.   Website: http://www.hkth.nl Commentaar: Architect: E.G.Wentink. Het Mercurius tableau heeft vanaf ca. 1885-1895 aan de zuidzijde van het gebouw als promotiepaneel gefungeerd, vanwege aanbouw rond 1900 werd het verhuisd naar de noordzijde met dezelfde functie. Het grote tableau met de belettering Westraven is na 94 jaar onder verflagen bedekt geweest te zijn in september 2011 herontdekt. Literatuur: M.Hermens: Faïence- en tegelfabriek Westraven. H.van Lemmen: De Nederlandse tegel. Boekje: Historische muurreclames Utrecht bladz. 64. Zie ook het boek Utrechtse tegels 1600 - 1900 van Peter Sprangers.

12)
Id=8215

Routecode: UTR-08   - Adres. 3522ST, Utrecht, Waalstraat 124 hoek Dinkelstraat

Plaats. Buiten; in de zijgevel langs de Dinkelstraat

Omschrijving. Negen tegels, of tegeltaleaus, met afbeeldingen van stadsgezichten in Utrecht; en een tegeltableau met de tekst: "OP 5 OKTOBER 1982 HEEFT HARE MAJESTEIT DE KONINGIN [Beatrix] HET TEGELTABLEAU OP DEZE GEVEL ONTHULD TER GELEGENHEID VAN DE OFFICIËLE OPLEVERING VAN DE VIJFMILJOENSTE WONING IN NEDERLAND WAALSTRAAT 124 5.000.000; rechts onderin staat links van een huisje een soort slingerend motief dat mogelijk een dubbele S representeert, waarmee dan Sybille Sänger zou kunnen zijn aangeduid.  Bouwdatum: 1982

Productie.  Ontwerper: Sybille Sänger (* 1944)

Informatie.   Website: https://ugtf.nl/wp/listing/dinkelstraat-zijmuur-waterstraat-124/ (bezocht 18.01.2022)

13)
Id=3752

Routecode: UTR-08   - Adres. 3526KJ, Utrecht, bij Beneluxlaan 924

Plaats. Buiten; in plantsoen

Omschrijving. Citaat van de website utrecht.kunstwacht.nl: "ruimtelijke compositie van vier vrijstaande rechthoekige, met keramiek beklede wanden. Op de tegels zijn abstracte patronen en vormen aangebracht in blauwe en aardetinten".  Bouwdatum: 1972 Staat: Een segment ontbreekt; foto 3

Productie.  Ontwerper: Harry op de Laak (1925-2012) Fabriek: Harry op de Laak (vermoedelijk)

Informatie.   Bouwkundige documentatie: http://utrecht.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/4457-zonder-titel  Historische documentatie: http://www.harryopdelaak.com/Joomla/ Commentaar: Dankzij de beschadiging kan de constructie van het kunstwerk enigermate in ogenschouw worden genomen: foto 3.

14)
Id=851

Routecode: UTR-08   - Adres. 3526KM, Utrecht, Transwijk, Kanaalweg 24

Plaats. Buiten; Op de gevel van de firma Mobach Keramiek uit 1914 is boven de toegang van het nieuwe ovengebouw uit 1920 (met een eigengebouwde oven) het tableau aangebracht met zowel links als rechts in twee tegelbanen van 9 stuks de verklarende tekst. Mogelijk om de eigendomswijziging naar NV feestelijk luister bij te zetten.

Omschrijving. Afgebeeld is de oprichter Klaas Mobach aan de draaischijf met een vaas in opbouw en twee gereed. De toegevoegde tekst “De draaier” spreekt voor zich. De gebruikte technieken waren hun tijd vooruit en de kleuren zijn uiterst zorgvuldig gekozen. Goed te zien is de ringopbouw van de vazen. Bijzonder is het laten zien van de schaduwen binnen de afbeelding. Bewust is niet gekozen voor een strakke omlijsting, maar voor een zeer feestelijk expressieve stijl.De geraffineerdheid zit tevens in het bewust niet volkleuren of eenzijdig kleuren van de “vakken” en het terug laten komen van alle hoofdkleuren in een soort verfijnd rasterwerk als achter- grond. De toegevoegde teksten waarbij iedere tegel een letter betreft (of een sierlijk teken als opvulling) zijn als volgt: N.V.MOBACH’s AARDEWERK en VOORHEEN K.MOBACH in zwart reliëf tegen oranje.  Bouwdatum: 1913 - 1914 Staat: Perfect.  Toegankelijkheid: openbare weg

Productie.  Fabriek: Mobach

Informatie.   Website: http://www.hkth.nl  Monumentnummer: 514170 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Klaas Mobach is ook als draaier in dienst geweest bij Holland. In het ovengebouw is om de oude oven heen ook een vaste ceramiekexpositie van eigen productie te zien.(geopend ma. t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00) . De tegelproductie was zeker voor 1960 van ondergeschikte rol. Literatuur: Boekje; Historische muurreclames Utrecht bladz. 66/67. Zie ook: www.mobach-keramiek.nl

15)
Id=3985

Routecode: UTR-08   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 3526KS, Utrecht, Europalaan 12

Plaats. Buiten; ter weerszijden van de v.m. hoofdingang

Omschrijving. Twee mozaïeken, met min of meer herkenbaar vogels en links bovenin een maan, rechts bovenin een zon Bouwdatum: van het pand: 1959 - de mozaïeken kunnen van latere datum zijn (zie Commentaar)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het pand werd oorspronkelijk gebouwd als bedrijfspand voor drukkerij E. Bosch (zie UTRECHTS NIEUWSBLAD, 31.08.1959). Het is moeilijk voorstelbaar dat de mozaïeken iets omtrent het drukkersvak voorstellen of symboliseren. Anno 2015 is het pand in gebruik bij post.nl: mogelijk gaat het bij de vogels om postduiven, het postbedrijf aanduidend zoals dat bij nacht en bij dag actief is; in dat geval lijkt het goed denkbaar dat de mozaïeken pas bij de komst van een voorloper van post.nl (PTT?) hier zijn terecht gekomen.

16)
Id=3069

Routecode: UTR-08   - Adres. 3527KX, Utrecht, Kanaalweg 64 (villa Jongerius)

Plaats. Binnen; vloeren en wanden van diverse ruimtes

Omschrijving. Diverse betegelingen, min of meer in art deco stijl Bouwdatum: omstreeks 1938 (mogelijk dateren betegelingen van de renovatie van 2009-2012) Toegankelijkheid: Er worden in de villa bij tijd en wijle min of meer openbare evenementen georganiseerd

Productie.  Ontwerper: ontwerper villa: Jan Jongerius (1888-1941)?

Informatie.   Website: http://www.villajongerius.nl/  Monumentnummer: 523425 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.aorta.nu/2010/08/jongeriuscomplex/ Commentaar: De villa werd gebouwd als onderdeel van het bedrijfscomplex van Jan Jongerius; en Jongerius heeft zelf minstens een groot stempel op ontwerp en/of uitvoering gedrukt. Het lijkt ondenkbaar dat hij zich niet ook actief zo niet intensief met de betegelingen heeft bemoeid. Het exterieur van de villa heeft een voor die tijd vooral moderne uitstraling, door toepassing van art deco en nieuwe zakelijkheid; maar in het interieur is, vooral op de begane grond, ook een groot aandeel van elementen van de Louis XV-stijl. Zie 'T KOMT IN ORDE. HET WARE VERHAAL ACHTER VILLA JONGERIUS door Bettina van Santen (Utrecht: Matrijs; 2013).

17)
Id=3070

Routecode: UTR-08   - Adres. 3527KX, Utrecht, Kanaalweg 64 (villa Jongerius)

Plaats. Buiten; wanden van de loggia aan de achterzijde

Omschrijving. Geometrische patronen van blauw en rood op gele achtergrond Bouwdatum: omstreeks 1938 (mogelijk dateren betegelingen van de renovatie van 2009-2013)  Toegankelijkheid: Er worden in de villa bij tijd en wijle min of meer openbare evenementen georganiseerd

Productie.  Ontwerper: ontwerper villa: Jan Jongerius (1888-1941)?  Fabriek: Noch van de oorspronkelijke tegels noch van die gebruikt bij de renovatie is herkomst bekend

Informatie.   Website: http://www.villajongerius.nl/  Monumentnummer: 523425 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.aorta.nu/2010/08/jongeriuscomplex/ Commentaar: De villa werd gebouwd als onderdeel van het bedrijfscomplex van Jan Jongerius; en Jongerius heeft zelf minstens een groot stempel op ontwerp en/of uitvoering gedrukt. Het lijkt ondenkbaar dat hij zich niet ook actief zo niet intensief met de betegelingen heeft bemoeid. Het exterieur van de villa heeft een voor die tijd vooral moderne uitstraling, door toepassing van art deco en nieuwe zakelijkheid; maar in het interieur is, vooral op de begane grond, ook een groot aandeel van elementen van de Louis XV-stijl. Zie 'T KOMT IN ORDE. HET WARE VERHAAL ACHTER VILLA JONGERIUS door Bettina van Santen (Utrecht: Matrijs; 2013). Het laat zich aanzien dat, anders dan bij de overige betegelingen in en rondom Villa Jongerius, hier nog alle tegels origineel zijn.

18)
Id=3266

Routecode: UTR-08   - Adres. 3527KX, Utrecht, Kanaalweg 64 (villa Jongerius)

Plaats. Buiten; banken en aanpalende bestratingen onderlangs de zijgevels; bestratingen paden

Omschrijving. Bruinrode tegels, hier en daar geaccentueerd met witte tegels  Bouwdatum: Oorspronkelijk omstreeks 1938; veel van deze betegelingen dateren van de renovatie van 2009-2013  Toegankelijkheid: De betegeling langs pad en van trappen aan de overzijde van de wegsloot is vanaf de Kanaalweg goed te zien.

Productie.  Ontwerper: ontwerper villa: Jan Jongerius (1888-1941)?  Fabriek: Noch van de oorspronkelijke tegels noch van die gebruikt bij de renovatie is herkomst bekend

Informatie.   Website: http://www.villajongerius.nl/  Monumentnummer: 523425 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.aorta.nu/2010/08/jongeriuscomplex/ Commentaar: De villa werd gebouwd als onderdeel van het bedrijfscomplex van Jan Jongerius; en Jongerius heeft zelf minstens een groot stempel op ontwerp en/of uitvoering gedrukt. Het lijkt ondenkbaar dat hij zich niet ook actief zo niet intensief met de betegelingen heeft bemoeid. Het exterieur van de villa heeft een voor die tijd vooral moderne uitstraling, door toepassing van art deco en nieuwe zakelijkheid; maar in het interieur is, vooral op de begane grond, ook een groot aandeel van elementen van de Louis XV-stijl. Zie 'T KOMT IN ORDE. HET WARE VERHAAL ACHTER VILLA JONGERIUS door Bettina van Santen (Utrecht: Matrijs; 2013). Op oude foto's is te zien dat het pad langs de wegsloot oorspronkelijk geheel betegeld was; het grind is een latere interventie.