Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

NL StISIDO
Op een aantal plaatsen in Nederland is, in de gevels van oorspronkelijk voor min of meer agrarische bedrijfsvoering en/of huisvesting bestemde gebouwen, een ingemetselde tegel aan te treffen, enigszins in de vorm van een luidklok in een kerktoren, van ongeglazuurde terracotta, met afbeeldingen in hoogreliëf van diverse agrarische activiteiten en producten (en ook o.a. een vis en een vogel, die buiten dat bestek lijken te vallen), dit alles overschaduwd door een relatief reusachtige persoon met een spade in zijn linkerhand en een aureool achter zijn hoofd; blijkens het randschrift bovenaan de tegel: SINT ISIDORUS. St Isidorus (van Madrid) is de Rooms-Katholieke patroonheilige van de boeren; de spade is zijn reguliere attribuut. De voorstellingen op de tegel zijn gebaseerd op de grafsteen van Henricus Ruijter (1893-1946), op begraafplaats Moscowa in Arnhem, naar ontwerp van August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000). H. Ruijter was een hoog gewaardeerde voorman van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- en Tuindersbond (ABTB). De ABTB heeft daarna de aan de grafsteen ontleende tegel beschikbaar gesteld aan haar leden. Zie https://marismits.nl/?p=608#more-608 , en voor meer foto’s van de grafsteen https://photos.app.goo. gl/dVgBq1nLXt7FpxFe6 (beide bezocht 26.08.2019). Het ging bij de A van ABTB om het aartsbisdom Utrecht: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland (ten noorden van de Waal), Groningen, Utrecht; maar naar verluidt hebben boeren bij verhuizing naar buiten het aartsbisdom, of zelfs bij emigratie, de tegel meegenomen: zodat de tegel eventueel ook buiten het aartsdiocesane gebied zou kunnen worden aangetroffen. De St Isidorus-tegel is betrekkelijk klein; hij is daarom op locatie vaak lastig in close-up te fotograferen. Waar nodig is daarom gebruik gemaakt van een foto van een losse tegel (hoogte 33cm; breedte 21cm), gepresenteerd als ‘wandbord’ van aardewerk, met de identieke afbeeldingen als op de ingemetselde St Isidorus-tegel; deze foto is overgenomen van https://veiling.catawiki.nl/kavels/21564605-wandbord-van-de-heilige-sint-isidorus-1-aardewerk (bezocht 28.01.2019). Dit ‘wandbord’ wordt op catawiki.nl gedateerd op 1981, en voorgesteld als afkomstig uit Frankrijk (wellicht door een emigrerende agrariër daarheen meegenomen).
In deze groep zijn 20 betegelingen opgenomen.
1)
Id=7082

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1261HM, Blaricum, Schapendrift 39

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het achter het woonhuis liggende, naar links uitgebouwde bouwdeel waarin de schuur / stal is ondergebracht, tussen de toegangsdeur en de raampartij op de beganegrond

Omschrijving. St Isidorus-tegel  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl ; zie 'Commentaar')

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: De St Isidorustegel hoort thuis in het aartsbisdom Utrecht, dat Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland (ten noorden van de Waal), Groningen, Utrecht omvat, de provincie Noord-Holland (waarin Blaricum ligt) valt daar buiten; maar naar verluidt hebben boeren uit het aartsbisdom Utrecht bij verhuizing naar buiten het aartsbisdom de tegel wel eens meegenomen: mogelijk is zulks hier het geval geweest.

2)
Id=6535

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3999NV, Tull en 't Waal, Waalseweg 74

Plaats. Buiten; helemaal rechts in de linker zijgevel van een gebouw schuin achter het linker van de twee panden aan de weg

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1950 (volgens gevelsteen)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Om de hoek, helemaal links in de voorgevel van het pand, zit een gedenksteen: "De eerste steen gelegd door A.M. de Hertog-v.d.Gun 29 Aug. 1950" (https://www.myheritage.nl/names/johanna_van%20der%20gun (bezocht 11.02.2019) vermeldt een Johanna of Joanna Maria de Hertog - Van der Gun, 1899-1990: op de gedenksteen zou "A.M." kunnen verwijzen naar een roepnaam Anna Marie o.i.d.; in ieder geval was J.M. de Hertog-van der Gun Rooms-Katholiek). Per februari 2019 werden op het adres Waalseweg 74 Tull en 't Waal nog bedrijven gevoerd (o.a. agrarisch) onder de naam 'De Hertog'.

3)
Id=7029

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 5827AJ, Vortum-Mullem, Sint Cornelisstraat 27

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het bedrijfsgedeelte links van het woonhuis, links van de deur

Omschrijving. St Isidorus-tegel  Bouwdatum: 1953 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.

4)
Id=7028

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 5853EP, Siebengewald, Nieuweweg 83 - 'De Korenhof'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. St Isidorus-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

5)
Id=6509

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6661KD, Elst, Rijksweg Noord 103

Plaats. Buiten; links van de voordeur

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1952 (volgens gevelsteen rechts van de voordeur, zichtbaar op foto 2)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: De gedenksteen vermeldt Jan Th. Derksen (en het jaar 1952). In de database van onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB) gebouwde boerderijen, https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/2059 (bezocht 05.01.2019), is er een boerderij Rijksweg-Noord 101 Elst, eigenaar W.J. Derksen, bouwjaar 1952. Mogelijk was W.J. Derksen de vader van Jan Th. Derksen; het lijkt er dan op alsof Rijksweg 101-103 één boerenbedrijf zou kunnen zijn: een BWB-boerderij; maar met de St Isidorus-tegel als het ware 'in plaats van' de BWB-tegel (vgl. BWB-WO2).

6)
Id=7601

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6662BG, Elst, Olympiasingel 1

Plaats. Buiten; op de linker zijgevel van het grotere bouwdeel, rechts van de vanuit de linker zijgevel uitgebouwde zijvleugel

Omschrijving. St Isidorus-tegel.  Bouwdatum: 1952 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

7)
Id=6505

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6681KC, Bemmel, De Pas 15

Plaats. Buiten; in de voorgevel, halverwege de toegangspartij en de linker zijgevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: c. 1950 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Foto 3 is overgenomen van https://veiling.catawiki.nl/kavels/21564605-wandbord-van-de-heilige-sint-isidorus-1-aardewerk (bezocht 28.01.2019).

8)
Id=6504

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6681KJ, Bemmel, Waaldijk 20 - 'Het Hemeltje'

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: c. 1950 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: In de brochure WEDEROPBOUWBOERDERIJEN IN PARK LINGEZEGEN (Arnhem: Gelders Genootschap; 2016 - online via https://parklingezegen.nl/wp-content/uploads/2015/05/DEF_wederopbouwerven-brochure-Low.pdf, bezocht 08.06.2021), blz. 20, staat deze St Isidorus-tegel afgebeeld (maar wordt niet tekstueel behandeld).

9)
Id=6969

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6687LC, Angeren, Kamervoort 67

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. St Isidorus-tegel  Bouwdatum: 1952 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.

10)
Id=7488

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6691EN, Gendt, Zandvoortsestraat 12

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links naast de 'voordeur'

Omschrijving. St Isidorus-tegel. Bouwdatum: 1945 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.   Historische documentatie: https://www.historischekringgente.nl/wp-content/uploads/Ganita-mare-2015-2-optimized.pdf Commentaar: De website historischekringgente.nl bezocht 25.11.2020; het betreft de online versie van het artikel 'Wederopbouw 1945-1955' door Henk Klaassen, blz. 5-12 in GANITA MARE 22 (2015)-2. Met een foto van deze boerderij op blz. 11 (of de St Isidorus-tegel al aanwezig is, is niet waar te nemen), onderschrift "Boerderij van Wim van Luenen". In de online database van BWB-boerderijen (vgl. BWB-WO2) https://www.meertens.knaw.nl/bwb staat bij de boerderij met als adres Zandvoort D 54 als eigenaar vermeld W.B. Luenen; het betreft Wilhelmus Bernardus van Luenen (1899-1987).

11)
Id=8245

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6834GS, Arnhem, Oude Huissenseweg 4 Arnhem

Plaats. Buiten; links van de grote staldeuren

Omschrijving. St Isidorus-tegel  Bouwdatum: 1948 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

12)
Id=7073

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6851CK, Huissen, Van Wijkstraat 1

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.

13)
Id=6512

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7448PW, Haarle, Raamsweg 15

Plaats. Buiten; centraal in de achtergevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1949 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Het pand staat op de hoek van Poggenbeltweg en Raamsweg; de St Isidorus-tegel is vanaf Poggenbeltweg waarneembaar.

14)
Id=6012

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7524PR, Lonneker, Snellenweg 36

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: c. 1952 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr René Vossebeld (Stichting Militair Erfgoed). Wegwijzer: Er zijn drie boerderijen rondom Vliegbasis Twenthe met St Isidorus-tegel. Ook is er nabij Vliegbasis Twenthe een wederopbouwboerderij met BWB-tegel (vgl. BWB-WO2): Oude Postweg 9, 7561SH Deurningen.

15)
Id=6014

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7524PT, Lonneker, Vliegveldweg 225

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1952 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr René Vossebeld (Stichting Militair Erfgoed). Wegwijzer: Er zijn drie boerderijen rondom Vliegbasis Twenthe met St Isidorus-tegel. Ook is er nabij Vliegbasis Twenthe een wederopbouwboerderij met BWB-tegel (vgl. BWB-WO2): Oude Postweg 9, 7561SH Deurningen.

16)
Id=6013

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7561SJ, Deurningen, Oude Postweg 4

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1952 (jaartal op gevelsteen rechts van toegangsdeur, vgl. Foto 2)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr René Vossebeld (Stichting Militair Erfgoed). Wegwijzer: Er zijn drie boerderijen rondom Vliegbasis Twenthe met St Isidorus-tegel. Ook is er nabij Vliegbasis Twenthe een wederopbouwboerderij met BWB-tegel (vgl. de verzameling 'BWB-WO2'): Oude Postweg 9, 7561SH Deurningen.

17)
Id=6514

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7635NA, Lattrop, Dorpsstraat 7 - Erfgoed Rossem

Plaats. Buiten

Omschrijving. St Isidorus-tegel

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 1 is overgenomen van Google Streetview. Foto 2 is overgenomen van https://veiling.catawiki.nl/kavels/21564605-wandbord-van-de-heilige-sint-isidorus-1-aardewerk (bezocht 28.01.2019). De locatie is niet daadwerkelijk bezocht; de St Isidorus-tegel is geïdentificeerd op basis van http://www.touristserver.nl/file/83/lhh_route_2.pdf (bezocht 05.01.2019), "In de voorgevel van een schuur op het erf van Erfgoed Bossem is een steen ingemetseld die St. Isidorus voorstelt. Hij is de schutspatroon van de boeren".

18)
Id=6513

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 7678SE, Geesteren, Huyerenseweg 34

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel van het bedrijfsgebouw rechts, onder een rond raam

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1950 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Foto 1 is gemaakt door dhr Ruud Murk. Foto 2 is overgenomen van https://veiling.catawiki.nl/kavels/21564605-wandbord-van-de-heilige-sint-isidorus-1-aardewerk (bezocht 28.01.2019).

19)
Id=6510

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8105RG, Luttenberg, Oude Twentseweg 30

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel onder het wolfseind

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1956 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murh (Middelburg).

20)
Id=6511

Routecode: StISIDO   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8105SE, Luttenberg, Nieuwe Twentseweg 8

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. St Isidorus-tegel Bouwdatum: 1961 (volgens BAGviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: (van origineel:) August Adrianus Marie (Auguste, of Guus) Manche (1916-2000)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).