Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Provincie NOORD-BRABANT PRO-NB
Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Noord-Brabant
In deze groep zijn 728 betegelingen opgenomen.
1)
Id=5040

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AD, Breda, Vermeerstraat 5-21

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

2)
Id=5041

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AD, Breda, Vermeerstraat 6-20

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

3)
Id=5042

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AE, Breda, Jeroen Boschstraat 6-22

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij huisnummer 24 (zonder erker) laag in de muur dicht bij de hoek met de Pieter Brueghelstraat

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot (zeer) goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

4)
Id=5043

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AE, Breda, Jeroen Boschstraat 5-19

Plaats. Buiten; in de schuine zijmuren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot (zeer) goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

5)
Id=5038

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AG, Breda, Pieter Brueghelstraat 1-15

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers; bij huisnummer 15 (zonder erker), midden onder het grote raam van de voorkamer

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Min of meer matig tot min of meer redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

6)
Id=5039

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AG, Breda, Pieter Brueghelstraat 4-40

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest min of meer goed; soms deplorabel (huisnummers 8, 10, 14: weggehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

7)
Id=5037

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AN, Breda, Vincent van Goghstraat 5-15

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

8)
Id=5044

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HD, Breda, Vondelstraat 29-81

Plaats. Buiten; in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Staat: Wisselend, van uitstekend tot matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

9)
Id=5046

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HH, Breda, Brederostraat 2-52

Plaats. Buiten;  in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest redelijk tot goed; in een enkel geval deplorabel (huisnummer 8: uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De naam van de straat zou een hommage kunnen zijn aan Bredero's Bouwbedrijf, zoals dat ter plekke woningen ontwikkelde; maar de straat maakt deel uit van de Dichterswijk, & zal eerder vernoemd zijn naar de schrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618). Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

10)
Id=5045

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HK, Breda, P.C. Hooftstraat 4-20

Plaats. Buiten; in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

11)
Id=5009

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021SM, Tilburg, Olivier van Noortstraat 26-60 (+ Jan van Riebeeck 45)

Plaats. Buiten; onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen omvat een woning met adres en voordeur Jan van Riebeeckstraat 45 (postcode 5021ST), maar de tegel zit in de gevel aan de Olivier van Noortstraat.

12)
Id=5010

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021ST, Tilburg, Jan van Riebeeckstraat 47

Plaats. Buiten; onder het grote voorraam

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

13)
Id=5011

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TC, Tilburg, Transvaalplein 15-16-17

Plaats. Buiten; onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Resp. redelijk, goed, goed.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Eťn van de bewoners vertelt dat de drie huizen werden gebouwd in opdracht van mw & dhr Vermeulen, ťťn woning voor elk van hun drie kinderen. Vgl. http://geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/12358/het-leven-op-het-transvaalplein (geraadpleegd 01.11.2016): "Op de hoek [d.w.z. op huisnummer 17] woonde Meneer Vermeulen, hij was personeelschef bij de [metaaldraadgloeilampenfabriek] Volt": w.s. was hij dan ťťn van de drie begiftigde kinderen Vermeulen.

14)
Id=6971

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TN, Tilburg, President Steijnstraat 91-93

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen.  Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

15)
Id=6972

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TN, Tilburg, President Steijnstraat 73-75

Plaats. Buiten; Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitgehakt?

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

16)
Id=6973

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TR, Tilburg, President Steijnstraat 74-76

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

17)
Id=6974

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TR, Tilburg, President Steijnstraat 96-98

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf. Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

18)
Id=5036

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TS, Tilburg, Oerlesestraat 3-17

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931-1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed; bij huisnummers 3 (twee exemplaren) & 5, met de gevel mee achtereenvolgens geel en (waarneming november 2019) zwart geschilderd.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

19)
Id=6976

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TX, Tilburg, Oerlesestraat 132-134

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

20)
Id=6975

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021WR, Tilburg, Trouwlaan 202-204

Plaats. Buiten; vlak boven het maaiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBW-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

21)
Id=5031

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AA, 's-Hertogenbosch, Antoon der Kinderenlaan 8-11 (& 12-14) (even & oneven huisnummers) (& Athonius van Alphenstraat 2)

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deels goed; deels deplorabel (bij huisnummers 8 & 11 (foto 3): uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: De huisnummers 12, 13 & 14, & Athonius van Alphenstraat 2, maken deel uit van hetzelfde rijtje als huisnummers 8 t/m 11(& hebben navenant ook BBB-tegels), maar vallen onder postcode 5212AB, resp. postcode 5212AG.

22)
Id=5035

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AK, 's-Hertogenbosch, Sonniusstraat 4-32

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, dan wel redelijk, dan wel matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

23)
Id=5034

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AM, 's-Hertogenbosch, Ophoviuslaan 2-16

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

24)
Id=5032

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212GK, 's-Hertogenbosch, Ackersdijckstraat 1-47

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; dan wel, bij huizen zonder erkers, laag in de muren naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de op het oog identieke woningen aan de overkant van de straat (even huisnummers) zijn gťťn BBB-tegels aan te treffen: dit geeft aanleiding de vraag te stellen of altijd alle door Bredero's Bouwbedrijf ontwikkelde woningen BBB-tegels kregen (ofwel, mogelijkerwijs, werd de uitvoering van ontwerpen voor BBB-huizen ook wel, zoals hier aan de overkant, aan andere bedrijven uitbesteed?); in ieder geval zijn op de door Brederoís Bouwbedrijf in 1931-1935 resp. 1931-1932 gebouwde, maar sterk van de gewoonlijke BBB-huizen afwijkende, ĎRietveldí-woningen (Erasmuslaan 1-11 & Prins Hendriklaan resp. Robert Schumannstraat 13-19; architect Gerrit Thomas Rietveld, 1888-1964) anno 2016 gťťn BBB-tegels aan te treffen.

25)
Id=5065

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5262AD, Vught, Versterstraat 8-32

Plaats. Buiten; midden onder de ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, voor zover valt waar te nemen (zie Toegankelijkheid); bij huisnummers 12 & 24 ontbreken de BBB-tegels, bij 24 zichtbaar als gevolg van een verbouwing van de erker, bij 12 vermoedelijk evenzo. Toegankelijkheid: Een meerderheid van de BBB-tegels (indien aanwezig) wordt door begroeiing en/of door tuinmeubilair aan het oog onttrokken

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

26)
Id=5012

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5622AD, Eindhoven, Frankrijkstraat 37, 41, 45, 49, 51 (& 59)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij huisnummer 59 links naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (huisnummer 49: weggehakt?; huisnummer 59, bovenste B weggehakt?) tot goed.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Huisnummer 59 valt onder de postcode 5622AE.

27)
Id=5014

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643AK, Eindhoven, Leenderweg 323-325-327

Plaats. Buiten; onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1929 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed (voor zover zichtbaar)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

28)
Id=5015

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GL, Eindhoven, Edelweisstraat 102-156

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Een enkel exemplaar deplorabel (huisnummer 142: weggehakt?), maar meest goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

29)
Id=5016

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GP, Eindhoven, Edelweisstraat 105-121 (& Centauriestraat 2 & Strobloemstraat 1)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij Centauriestraat 2 & bij Strobloemstraat 1 naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen heeft adressen (& driehoekige BBB-tegels) om de hoeken, aan de ene kant Centauriestraat 2 (postcode 5643JL), aan de andere kant Strobloemstraat 1 (5643JW).

30)
Id=5017

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GR, Eindhoven, Edelweisstraat 123-153 (& Ganzebloemstraat 1 & Strobloemstraat 2)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij Ganzebloemstraat 1 & bij Strobloemstraat 2 naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen 123-139 heeft adressen (& driehoekige BBB-tegels) om de hoeken, aan de ene kant Ganzebloemstraat 1 (postcode 5643JN), aan de andere kant Strobloemstraat 2 (5643JR).

31)
Id=5018

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643JN, Eindhoven, Ganzebloemstraat 3-33

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

32)
Id=5019

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643JP, Eindhoven, Ganzebloemstraat 2-32

Plaats. Buiten; naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

33)
Id=5020

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644KK, Eindhoven, Cyclamenstraat 4 -10 - 12 - 18

Plaats. Buiten; onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De deuren in de rij 4 - 18 hebben drie driehoekige ramen boven elkaar (zichtbaar op foto 1), (oorspronkelijk) met glas in lood: de driehoek is vermoedelijk een verwijzing naar de vorm van het BBB-logo.

34)
Id=5021

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644LA, Eindhoven, Ranonkelstraat 29-35

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Volledig weggehakt (huisnummer 35, foto 3) tot redelijk (huisnummer 29, links op foto's 1 & 2, met terracottakleurige verf overgeschilderd)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

35)
Id=5022

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644LJ, Eindhoven, Primulastraat 49-55

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1930-1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)  Staat: Matig tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

36)
Id=5023

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TB, Eindhoven, Johan Vestersstraat 33-39

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

37)
Id=5024

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TC, Eindhoven, Johan Vestersstraat 42-54

Plaats. Buiten; naast de voordeuren, dan wel onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (bij huisnummer 52: weggehakt?) tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

38)
Id=5025

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TG, Eindhoven, Herman Heijermanslaan 9 - 11 - 13

Plaats. Buiten; onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931-1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

39)
Id=5026

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TH, Eindhoven, Herman Heijermanslaan 2-12

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

40)
Id=5027

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TJ, Eindhoven, Jacques Perkstraat 1 - 3 - 5 - 7

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

41)
Id=5028

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TK, Eindhoven, Jacques Perkstraat 2-32

Plaats. Buiten; in de muren van de erkers: dan wel midden onder de grote ramen, dan wel in de schuine muren naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Soms redelijk, veelal goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

42)
Id=5013

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5652EB, Eindhoven, Zeelsterstraat 33-51

Plaats. Buiten; in de schuine muren van der erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot deplorabel (tot, bij huisnummers 39 & 51, vervangen; zie aparte registratie)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

43)
Id=5872

Routecode: BRI-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5262LH, Vught, Esscheweg 213

Plaats. Buiten;  naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met een postduif en een posthoorn.

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: De brievenbus bevindt zich aan de zijgevel aan de Broekstraat.

44)
Id=7465

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4251ND, Werkendam, Nerzienweg 6 (oorspronkelijk Nerzienweg 8-9, arbeiderswoningen bij hoeve Steenen Muur))

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de voordeur in het naar rechts uitspringende bouwdeel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 (oorspronkelijk; herplaatst 2013 (volgens bagviewer.kadaster.nl))

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.biesbosch.nu/magazine/0214/histver_werkendam26.htm (bezocht 30.06.2020)  Bouwkundige documentatie: https://vorm.nl/nieuws/100-jaar-vorm-de-tweede-wereldoorlog (bezocht 30.06.2020)  Historische documentatie: https://genealogie.voorouder.nl/photos/bestand/willem_van_der_vorm.pdf (bezocht 30.06.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van http://www.biesbosch.nu/ . De BWB-tegel was niet aangebracht op de gebouwen van hoeve Steenen Schuur zelf, maar halverwege de voorgevel van een rijtje van zes arbeiderswoningen ernaast. De toenmalige bewoner van ťťn van de arbeiderswoningen heeft de BWB-tegel behouden, en in zijn nieuwe woning geÔnstalleerd (met dank aan dhr Vic Gremmer, Werkendam, voor inlichtingen). In de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb komt een boerderij voor met als adres Polder Stenen [sic] Muur, Dussen; als eigenaar wordt vermeld A.H. Dam; van 1937 tot 1953 was A.H. Dam *bedrijfsleider* op Steenen Muur (de eigenaar was Willem van der Vorm (1873Ė1957), 'havenbaron' in Rotterdam). Als het in de database van meertens.knaw.nl inderdaad om Steenen Muur gaat, was de architect van de wederopbouwboerderij (en wellicht ook van de arbeidershuisjes) de bekende Martinus Adrianus (Mart) Stam (1899-1986). Op Foto 1, Nerzienweg 6 links; rechts daarvan met rode dakpannen het overgebleven 'wederopbouw'-deel van Steenen Muur.

45)
Id=6091

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GX, Drongelen, Eindsestraat 33

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het woongedeelte, rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 (oorspronkelijk; zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Het lijkt erop dat het huidige woongedeelte van de boerderij veel later moet zijn gebouwd dan de datum die de BWB-tegel aangeeft (1948); de tegel zou dan zijn herplaatst.

46)
Id=7564

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GX, Drongelen, Eindsestraat 1 / Gansoyen

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het naar links uitstekende bouwdeel achter het voorste bouwdeel (woonhuis)

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 (1948 volgens bagviewer.kadaster.nl) Toegankelijkheid: Bij bezoek ter plaatse in september 2020 ging de BWB-tegel schuil achter een stapel tuinmeubilair afgedekt met een dekzeil; fotograferen van de tegel was navenant praktisch onmogelijk. Foto 1 is overgenomen van Google StreetView.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

47)
Id=6090

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GZ, Drongelen, Eindsestraat 6A

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een vrij staande schuur, links van de dubbele deuren rechts

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

48)
Id=7578

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4268GD, Meeuwen (lokaal, MŤŤuwe), Moleneind 6

Plaats. Buiten; in de 'voorgevel' (d.w.z. de naar het westen gekeerde gevel haaks op Moleneind) van het naar links uitgebouwde deel van het pand, links van en haaks staand op de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 (1964 volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

49)
Id=5930

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4287LX, Waardhuizen, Stenenheul 2

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel rechts naast de secundaire deur / 'achterdeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

50)
Id=6322

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4634PP, Woensdrecht, Grindweg 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, rechts naast het raam boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naar verluidt is de BWB-tegel vanaf zijn oorspronkelijke plek in een zijgevel naar de voorgevel overgezet. Of het pand naast de functie anno 2018, horeca, oorspronkelijk (ook) een agrarische functie had, is niet bekend.

51)
Id=5942

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4708AJ, Roosendaal, Vijfhuizenberg 103 - hoek Watermolenstraat

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven een secundaire toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 11.02.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

52)
Id=7474

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709PH, Nispen, Hollands Diepstraat 6

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd. Toegankelijkheid: De BWB-tegel was bij bezoek ter plaatse in juni 2020 niet vanaf de openbare weg waarneembaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 1 toont de voorgevel en de *linker* zijgevel; de BWB-tegel zit in de rechter zijgevel, en is dus op Foto 1 niet zichtbaar.

53)
Id=7475

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709PH, Nispen, Hollands Diepstraat 1

Plaats. Buiten; rechts onder in de voorgevel van een schuur pal aan de weg, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

54)
Id=5901

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RG, Nispen, Klokbergsestraat 2 - 'De Clockbergh'

Plaats. Buiten; rechts naast de (oorspronkelijke) voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

55)
Id=5943

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RR, Nispen, Nispenseweg 87

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

56)
Id=5944

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RR, Nispen, Nispenseweg 91 - hoeve 'Everlandzicht'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee raampartijen links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig (& bij het overige schilderwerk passend) opgeschilderd; bij bezoek op locatie, januari 20128, was de verf deels van de BWB-tegel afgebladderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

57)
Id=5887

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4726AA, Heerle, Herelsestraat 14

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links naast de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: De cijfers van het jaartal zijn monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

58)
Id=5888

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4727SK, Moerstraten, Moerstraatseweg 40

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

59)
Id=7731

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4741RB, Hoeven, De Heul 75

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De bewoner / eigenaar vertelde (december 2020) dat de huidige BWB-boerderij de wederopbouw vertegenwoordigt van een boerderij die verwoest was door afzwaaiers van geallieerde beschieting van de c. 50 meter verderop lopende spoorlijn, om te voorkomen dat de Duitsers de spoorlijn voor hun terugtocht zouden benutten.

60)
Id=6365

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4741SL, Hoeven, Heistraat 8

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

61)
Id=7579

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4744RS, Bosschenhoofd, Bosschenhoofdsestraat 18

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De stand van de zon, en het scherpe contrast tussen schaduw en zonverlichte vlakken, hebben het fotograferen bemoeilijkt.

62)
Id=5941

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4761RH, Zevenbergen, Schansdijk 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het achter en links van het woonhuis aangebouwde bedrijfsgedeelte, tussen de deuren en de linker zijmuur van het woonhuis

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

63)
Id=5838

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4765BX, Zevenbergschen Hoek, De Molensteen 1

Plaats. Buiten; in de (huidige) voorgevel, boven de voordeurpartij (waarschijnlijk een verbouwing, van oorspronkelijke staldeuren)

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/sights/68004/Gevelsteen-Wederopbouw-1940.htm (bezocht 24.11.2017) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

64)
Id=5940

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4771RA, Langeweg, De Langeweg 13

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur van een (oorspronkelijk) bedrijfsgebouw, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Waarschijnlijk herplaatst (zie Commentaar). Waarschijnlijk monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Het lijkt er op dat de oorspronkelijke muur deels is afgebroken, en daarna onder een flauwe hoek afgeschuind (voor bredere doorgang van voertuigen?) weer is opgebouwd; waarbij de BWB-tegel met alle ťgards is uitgehakt en herplaatst.

65)
Id=6147

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4782PD, Moerdijk, Lapdijk 22 - hoeve 'Meer Zorg'

Plaats. Buiten; midden boven twee dichtgemetselde toegangen in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

66)
Id=5839

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4797SG, Willemstad, Steenpad 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel van het (losstaande) woonhuis, bij de hoek met de rechter zijmuur (met aangebouwde garage), ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/sights/93108/Gevelsteen-Wederopbouw-1940-Willemstad.htm Commentaar: De site van Traces of War bezocht 24.11.2017.

67)
Id=5747

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4844EN, Terheijden, Bergen 26

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, centraal in de gevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie file:///home/chronos/u-6be59b61f7dd615fce9b75ce18cd65b166d5a42a/MyFiles/Downloads/06%2004%20Bijlage%20bij%20RV%20Bergen%2026%20%20Waardestelling%20en%20architecteuurhistorische%20verkenning%20LR.pdf (bezocht 06.11.2021).

68)
Id=6595

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4849RD, Oosterhout, Steenovensebaan 35

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel boven het raam rechts van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: In de rechter zijmuur zit een devotietegel ingemetseld,

69)
Id=7451

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4854PH, Bavel, Veenstraat 9

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

70)
Id=5898

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4873LE, Etten-Leur, Hoge Bremberg 2

Plaats. Buiten; boven een raampje links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

71)
Id=5945

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4882DG, Klein Zundert, Bredaseweg 44

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

72)
Id=7730

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4906GA, Oosterhout (NB), Veldeind 8

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

73)
Id=6591

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4909AS, Oosteind, Ter Horst 10

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

74)
Id=5886

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4911AH, Den Hout, Houteindsestraat 31 - hoeve 'Liniezicht'

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijgevel, vlakbij de tot steunbeer uitgebouwde voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De tegel gaat in het voorbijgaan gemakkelijk schuil achter de steunbeer.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

75)
Id=5657

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5018TD, Tilburg , Broekstraat 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de deur en de meest rechtse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 (oorspronkelijk; in augustus 2017 lijkt de voorgevel, zo niet de gehele boerderij, herbouwd) Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.buitenomtilburg.nl/Buitenom/HISTORIE.html (bezocht 02.10.2017)

76)
Id=6053

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5032PJ, Tilburg, Hultenseweg 8

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://020apps.nl/mip/beschrijvingen/Gilze-Rijen.pdf (bezocht 02.05.2022) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

77)
Id=6055

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5071RP, Udenhout, Oude Bosschebaan 5 - hoeve 'De Knijperij'

Plaats. Buiten; rechts in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de achtergevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De muren van het pand zijn omstreeks 2017-2018 nieuw opgetrokken, waarbij de BWB-tegel zorgvuldig gespaard bleef, & werd herplaatst; het is niet duidelijk of hij opnieuw op zijn originele plaats werd ingemetseld, of niet.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Boerderij_de_Knijperij (bezocht 18.02.2018)  Historische documentatie: https://drimble.nl/cultuur/udenhout/302797.html (bezocht 18.02.2018)

78)
Id=6056

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5071RR, Udenhout, Oude Bosschebaan 6 - hoeve Den Brand

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, nabij de hoek met de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Bij waarneming, februari 2018, was de BWB-tegel deels overgroeid door klimop.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Oude_Bosschebaan_6 (bezocht 18.02.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

79)
Id=6057

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5074PB, Biezenmortel, Winkelsestraat 4

Plaats. Buiten; iets meer naar rechts dan centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenkomt (slecht / slechts deels leesbaar: "Deze steen werd gelegd door [...] van Eersel 7 Sept 1947").

80)
Id=7473

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5091BM, Middelbeers, Oranjestraat 42 hoek Steenfortseweg

Plaats. Buiten; in de gevel langs de Steenfortseweg, rechts van de raampartij op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

81)
Id=6762

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5091BV, Middelbeers , Kosterstraat 2

Plaats. Buiten; geheel rechts in de voorgevel bij de hoek met de rechter zijmuur, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-tegel geÔdentificeerd aan de hand van LANGS BOERDERIJEN IN OIRSCHOT, SPOORDONK EN OOST- WEST- EN MIDDELBEERS door Frans Adriaanse (Oirschot: Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 2010), blz. 100: "In 1832 stond hier al een boerderij, deze is in de oorlog verwoest" (de BWB-tegel wordt niet vermeld maar is op een foto praktisch herkenbaar).

82)
Id=7018

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5095BA, Hooge Mierde, Kuilenrode 13 hoek Poppelsedijk

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts van de (oorspronkelijk) grote toegangsdeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

83)
Id=7802

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EE, Baarle-Nassau, Gorpeind 2A

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

84)
Id=6592

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EL, Baarle-Nassau, Eikelenbosch 11

Plaats. Buiten; boven de voordeur van de woning

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door de heer Ruud Murk (Middelburg).

85)
Id=6593

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EL, Baarle-Nassau, Eikelenbosch 7

Plaats. Buiten; boven de voordeur, de toegang tot het woongedeelte links

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

86)
Id=6054

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5126TB, Gilze en Rijen, Nerhoven 25

Plaats. Buiten; boven een secundaire toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://020apps.nl/mip/beschrijvingen/Gilze-Rijen.pdf (bezocht 02.05.2022) Commentaar: http://www.gilzerijen-plus.nl/Overblijfselen_2WO.pdf (bezocht 02.01.2021) vermeldt: "Nerhoven waar [...] twee boerderijen [...] staan die na de oorlog zijn gebouwd in het kader van het herbouwprogramma. De tegeltjes aan de muur herinneren hier nog aan". De tweede boerderij met (BWB-)tegel(tje) zou dan Nerhoven 23 moeten zijn; maar bij deze boerderij lijkt toch geen BWB-tegel aanwezig.

87)
Id=6590

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5131NS, Alphen (NB), Goedentijd 66

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, nabij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

88)
Id=5663

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151AB, Drunen, Parallelweg 4

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, onder een raam links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_344&products_id=13776 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal".

89)
Id=5661

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151AE, Drunen, Eindstraat 24

Plaats. Buiten; hoog in de top van de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal".

90)
Id=5662

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151BR, Drunen, Grotestraat 218

Plaats. Buiten; hoog in de top van de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://youtu.be/Y_BYg_aBL9A (bezocht 17.01.2021) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal"; & blz. 33, "Tijdens de bevrijding in 1944 brandde de boerderij tot de grond toe af. "Het enige wat ongeschonden in de puinhopen werd gevonden was het kerstbeeld van het kindje Jezus in de kribbe!" Op dezelfde plaats werd de huidige boerderij gebouwd".

91)
Id=5665

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AN, Elshout, Kerkstraat 55

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de uitbouw links van het hoofdvolume, links van de deur onder een raampje

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 45, "In de Kerkstraat in Elshout is tijdens de bevrijding veel vernield. De schade aan de parochiekerk was beperkt, maar de boerderijen ten oosten hiervan liepen flinke averij op, of werden totaal vernield".

92)
Id=5664

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AR, Elshout, Kerkstraat 46

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, tussen de voordeur en de hoek met de rechter zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Er staat een struik waarachter de BWB-tegel (deels) schuil gaat.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_346&products_id=14594 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 45, "In de Kerkstraat in Elshout is tijdens de bevrijding veel vernield. De schade aan de parochiekerk was beperkt, maar de boerderijen ten oosten hiervan liepen flinke averij op, of werden totaal vernield".

93)
Id=5658

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AW, Elshout, Kapelstraat 38

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel van de grote schuur, tussen de hoek met de voorgevel en de muur van de verbinding met het woonhuis

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Toegankelijkheid: De tegel is min of meer verborgen, vanaf de openbare weg

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_346&products_id=13773 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

94)
Id=6594

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5175AB, Loon op Zand, Bergstraat 64

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Als de luiken voor de ramen links van de BWB-tegel open staan, gaat de tegel grotendeels achter een luik schuil.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: Aan de rechterkant van de voordeur is een devotietegel ingemetseld

95)
Id=5749

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom, met de beschildering van de gevel mee, opgeschilderd: ofwel gedeeltelijk geschilderd, ofwel de verf was bij bezoek op locatie (november 2017) deels afgebladderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

96)
Id=5836

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 27

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, links naast de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

97)
Id=5837

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 13-15 - hoek Westerpad

Plaats. Buiten; in de gevel langs Westerpad, links nabij de schuin oplopende dakrand, ongeveer drie meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de voorgevel langs Striensestraat, tussen de twee meest rechtse raampartijen, zit een gevelsteen (herkenbaar op Foto 1) met eveneens het jaartal 1947: "1STE STEEN GELEGD 1 AUGUSTUS 1947 DOOR G. v. WANROOIJ, GEB. 9.4.1939"; het betreft Gerrit van Wanrooij (1939-1999) (vriendelijke mededeling, dhr Peter van Wanrooij, Rosmalen). De website http://www.rosmalenseherinneringen.nl/striensestraat/striensestraat.htm (bezocht 06.01.2020) vermeldt, "de boerderij van Piet en Drika van Wanrooy-Wonders, [Ö] brandde in de oorlog af [Ö] In 1947 bouwde[n] ze op deze plaats een fraaie nieuwe boerderij [Ö] (nu de kapperszaak van kleinzoon Peter van Wanrooy)"; ook nog in januari 2020 is "Haarmode Peter van Wanrooij" alhier gevestigd. In de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb is P. van Wanrooij de eigenaar van een boerderij met adres F 50, Rosmalen; kennelijk is F 50 een oudere versie van Striensestraat 13-15. Bij 'Piet en Drika van Wanrooij-Wonders' lijkt het te gaan om het echtpaar Henrica Wonders (1899-1985) en Petrus van Wanrooij (1895-1973); de Rosmalense herinneringen gewagen van dochters Riek en Miet en zoon Kees, maar niet van Gerrit: hij was de jongste van de acht kinderen van het echtpaar (informatie van dhr P. van Wanrooij).

98)
Id=6397

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241VB, Rosmalen, Schoolstraat 32 - Rodenborchweg

Plaats. Buiten; in gevel langs Rodenborchweg, tussen ramen op eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

99)
Id=6408

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RA, Rosmalen, Bruggen 19

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

100)
Id=6409

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RA, Rosmalen, Bruggen 33

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen het meest rechtse raam en het middelste raam op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

101)
Id=7683

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RB, Rosmalen, Bruggen 46

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's gemaakt door mw Christine Wilson (Rosmalen).

102)
Id=7543

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243VW, Rosmalen, Pastoor Hordijkstraat 2

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen een raampartij en de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

103)
Id=6507

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5247NG, Rosmalen, Slagkampweg 3-3a

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel midden tussen twee raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

104)
Id=5953

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5249PA, Rosmalen, Kruisstraat 60

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

105)
Id=5673

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5251ES, Vlijmen, Wilhelminastraat 30

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, onder de dakgoot, bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

106)
Id=5672

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5251VD, Vlijmen, Voordijk 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_352&products_id=18598 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

107)
Id=5671

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5253BW, Nieuwkuijk, Plataanstraat 5

Plaats. Buiten; rechts in de zijgevel nabij de opengewerkte hoek / toegangspartij, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Vanaf de openbare ruimte is de tegel moeilijk recht van voren te zien

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het (in Nieuwkuijk uitgegeven) boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

108)
Id=5666

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JV, Haarsteeg, De Hoeven 21

Plaats. Buiten; min of meer centraal in de voorgevel, midden tussen de twee ramen vlak onder het wolfsend

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af". Wegwijzer: Er is mogelijk verwarring omtrent het huisnummer; eventueel, nummer 23 (in plaats van 21; 23 heeft postcode 5254JW)

109)
Id=5667

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 27

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_350&products_id=18549 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af".

110)
Id=5668

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp) ; & "acht boerderijen brandden toen af".

111)
Id=5669

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 31

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_350&products_id=9156 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af".

112)
Id=5670

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JX, Haarsteeg, De Hoeven 54

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links boven de voordeur, rechts boven het eerste raam links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?products_id=9161 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp) ; & "acht boerderijen brandden toen af".

113)
Id=5926

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256ND, Herpt, Bernsestraat 5

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

114)
Id=5928

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256NS, Herpt, Watersteeg 27 - hoek Hoofdstraat

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de uitbouw links van het hoofdvolume op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

115)
Id=5927

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256NV, Herpt, Groenstraat 5

Plaats. Buiten; links naast de voordeur op ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

116)
Id=5750

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258AG, Berlicum, Braakven 15 hoek Koolhof

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel (langs Koolhof), tussen de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

117)
Id=5811

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258AG, Berlicum, Braakven 9

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee ramen bovenin

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Met medewerking van dhr Ruud Murk (Middelburg).

118)
Id=5816

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258KG, Berlicum, Milrooijseweg 83-87

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel (het gedeelte met huisnummer 87), midden tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

119)
Id=5814

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SH, Berlicum, Beekveld 51

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

120)
Id=5812

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SJ, Berlicum, Beekveld 30

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de zijgevel, rechts naast de 'voordeur' (zichtbaar op Foto 1), zit een gedenksteen met eveneens het jaartal 1948: "Eerste steen gelegd door Mr J.M. van der Meer Burgemeester 1 mei 1948"; het gaat om Johan Marcelus van der Meer (1912-2003), burgemeester van Berlicum 1947-1958.

121)
Id=5813

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SJ, Berlicum, Beekveld 34A-38

Plaats. Buiten; op de kopse gevel van het linker gedeelte van het pand, met huisnummer 38, midden tussen de twee ramen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de gevel langs het Beekveld, links van de originele voordeur, zit een gedenksteen met eveneens het jaartal 1947: "Rien v. Zoggel 26-6-1947"; in de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ is M. van Zoggel eigenaar van de boerderij met als adres C 110 Berlicum: M. = Marinus, roepnaam Rien? (Er waren in Berlicum meerdere personen die Marinus van Zoggel heetten).

122)
Id=5897

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SM, Berlicum, Wamberg 1

Plaats. Buiten; boven de raampartij links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

123)
Id=5820

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SV, Berlicum, Veedijk 81

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, centraal in de gevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

124)
Id=5821

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TB, Berlicum, Werststeeg 34

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op locatie, november 2017, zag het er naar uit dat het pand intensief gerenoveerd was, t/m wellicht complete her-wederopbouw: met kennelijke piŽteit jegens de BWB-tegel.

125)
Id=7652

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TC, Berlicum, Werstkant 25

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

126)
Id=5818

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TG, Berlicum, Plein 26

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts van de 'voordeur' in de gevel zit een gedenksteen (zichtbaar op Foto 1); een eventuele oorspronkelijke tekst, of een eventueel jaartal, zijn niet (meer?) leesbaar.

127)
Id=5819

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TG, Berlicum, Plein 31

Plaats. Buiten; in de voorgevel, midden tussen twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

128)
Id=5815

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TJ, Berlicum, Laar 24 - 'Laarveldsehoeve'

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

129)
Id=7436

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TM, Berlicum, Schellekesveld 14

Plaats. Buiten; boven de 'voordeur' in de achtergevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Vanaf Schellekesveld niet waar te nemen; wel - met name met verrekijker of fototoestel met goede 'zoom' - vanaf Nieuw Laar, ter hoogte van huisnummer 28.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De huidige - 2020 - bewoner vertelde dat de in WO2 verwoeste boerderij andersom stond, met de voorgevel en het woongedeelte naar het Schellekesveld, en dus naar het noorden gericht; maar dat de toenmalige boerin bij de wederopbouw er voor heeft gezorgd dat het woongedeelte naar het zuiden gericht werd, om van het zonlicht te profiteren.

130)
Id=7437

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TN, Berlicum, Koesteeg 17

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naast de 'voordeur' in de linker zijgevel is een gedenksteen ingemetseld met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR ?.A. v.d. AKKER ???? 1948" (deze Van den Akker kon niet nader worden geÔdentificeerd, maar de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb vermeldt A. van den Akker als eigenaar van de BWB-boerderij Koesteeg 17 te Berlicum).

131)
Id=6696

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TV, Berlicum, Dreef 14

Plaats. Buiten; midden in de rechter zijgevel, rechts van de raampartij op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

132)
Id=6697

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258VB, Berlicum, Kapelstraat 1

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

133)
Id=5834

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5262LH, Vught, Esscheweg 213 - hoek Broekstraat

Plaats. Buiten; centraal in de gevel aan de Esscheweg

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel was bij bezoek in situ, november 2017, nauwelijks te zien achter de eroverheen gegroeide klimop.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://docplayer.nl/69100207-Te-koop-esscheweg-213-te-vught.html (bezocht 18.04.2021) Commentaar: De BWB-tegel was bij bezoek in situ, november 2017, nauwelijks te zien achter de eroverheen gegroeide klimop. Op voornoemde website docplayer.nl van staat een foto van de tegel in nog - nŤt aan - onbegroeide staat: hier overgenomen als Foto 2.

134)
Id=5903

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SB, Sint-Michielsgestel, Schijndelseweg 39

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/Heem-info_20_21_04.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op internet zijn diverse min of meer uitvoerige weergaven te vinden van de lotgevallen van de voormalige boerderij en haar bewoners in WO2; de bovenvermelde website https://www.deheerlijkheidherlaar.nl (bezocht 08.03.2021) onderscheidt zich als wellicht de meest uitvoerige (inclusief filmbeelden), en omdat er ook nog melding wordt gemaakt van de wederopbouw: "In 1948 kregen we van de wederopbouw een nieuwe boerderij". Het citaat is afkomstig van mw Sineke Spierings-Kapteijns; de familie Kapteijns bezat toentertijd in deze omgeving drie boerderijen, die alle drie bij oorlogsgeweld verwoest werden, en als BWB-boerderijen werden herbouwd (zie de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ , de familienaam drie maal met spelfout geschreven als Kaptijns); maar naar verluidt zijn bij geen van die drie de verstrekte BWB-tegels toen geÔnstalleerd (vgl. Schijndelseweg 40-42, Sint-Michielsgestel, schuin aan de overkant van de weg): deze BWB-tegel is pas betrekkelijk recent alsnog geÔnstalleerd (zoals te zien is aan het afwijkende voegwerk rondom).

135)
Id=7798

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SB, Sint-Michielsgestel, Schijndelseweg 40-42

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die bedloeld was om een gebouw te markeren dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Op de achterkant staat "BROUWER's AARDERWERK". Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is tenminste tot maart 2021 nooit ingemetseld geweest. Decennialang heeft hij met afbeelding en jaartal naar onderen op de grond gelegen zodat de holle achterkant dienst kon doen als vogelbakje.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Bij de toegangsdeur in de rechterzijgevel bevindt zich een gevelsteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenkomt: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR DE KINDEREN KAPTEIJNS - v.d. BOOGAARD 17-6-1947". De familie Kapteijns bezat toentertijd in deze omgeving drie boerderijen, die alle drie bij oorlogsgeweld verwoest werden, en als BWB-boerderijen werden herbouwd (zie de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ , de familienaam drie maal met spelfout geschreven als Kaptijns); maar naar verluidt zijn bij geen van die drie de verstrekte BWB-tegels toen geÔnstalleerd (vgl. Schijndelseweg 39, Sint-Michielsgestel, schuin aan de overkant van de weg). Het is de bedoeling om te zijner tijd een bijgebouw van een nieuwe voorgevel te voorzien, en dan deze BWB-tegel alsnog te installeren.

136)
Id=5902

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SN, Sint-Michielsgestel, Moerschot 76 - 'Moerhoeve'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

137)
Id=6020

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275GW, Den Dungen, Groene Weide 2

Plaats. Buiten; helemaal links in de rechter zijgevel van het achterpand, oorspronkelijk het bedrijfsgedeelte

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

138)
Id=6037

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275GW, Den Dungen, Groene Weide 3a - 'De Gruunwei'

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 (oorspronkelijk) Staat: Monochroom opgeschilderd. Toegankelijkheid: Ter discretie van de aanwezigen / bewoners.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De BWB-tegel is bij een ingrijpende verbouwing van het pand in het interieur van de hal in de muur achter de kapstok komen te zitten; met dank aan de bewoners, fam. Vissers, voor het verlenen van toegang. Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

139)
Id=6040

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HJ, Den Dungen, Rijndonksestraat 1

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

140)
Id=6039

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HT, Den Dungen, Hooidonk 15

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, rechts van de rechter raampartij op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Links naast de voordeur zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal ("EERSTE STEEN GELEGD DOOR J.H.M. V. HEDEL 12 MEI 1941"); het betreft Johannes Henricus Maria van Hedel (* Den Dungen, 09.11.1928), oudste kind van Antonia Pijnappels (1898-1978) en Lambertus Johannes van Hedel (1901-1982), die toentertijd aan Hooidonk 15 het agrarische bedrijf uitvoerde. Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

141)
Id=7653

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HT, Den Dungen, Hooidonk 8-10

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's gemaakt door dhr Marc van der Velden (Den Dungen).

142)
Id=6052

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275JD, Den Dungen, Spurkstraat 80

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), voorheen met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Afbeelding & jaartal zijn weggewerkt achter een pleisterlaag; alleen de randen van de BWB-tegel zijn nog waarneembaar & herkenbaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Een vroegere bewoner heeft het jaartal 1948 meegedeeld. Vermoedelijk hebben latere bewoners rond de millennium wisseling om onbekende redenen de afbeelding en het jaartal op de BWB-tegel weggepleisterd.

143)
Id=6038

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275JP, Den Dungen, Grinsel 56

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur van het dwarshuis, links van de raampartij op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

144)
Id=6411

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5283TV, Boxtel, Het Klaverblad 2

Plaats. Buiten; links in de lange gevel, links van de dubbele deuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

145)
Id=5835

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5296KH, Esch, Witvensedijk 8

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948-1949

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de voorgevel, links naast de voordeur, zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1949: ďDeze steen werd gelegd op vrijdag 8 juli 1949 door John Arthur Fentener van VlissingenĒ. Het gaat om John Arthur van Vlissingen (* 1939) . De familie Fentener van Vlissingen behoorde tot de meest prominente grootgrondbezitters in Vught en omgeving. Vlakbij Witvensedijk 8, op het adres Broekstraat 5 te Esch, staat een pand met gevelsteen ďDeze steen werd gelegd [???] 1948 door Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen zoon van Johannes MariusĒ; Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen (1933-2006) was de oudere broer van J.A. FvV; bij het pand Broekstraat 5 is geen BWB-tegel waargenomen.

146)
Id=7010

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5346JL, Oss, Noordstraat 11

Plaats. Buiten; helemaal links in de voorgevel, op ongeveer 1.5 boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Bij Noordstraat 13 was eind 2019 een gedeeltelijke nieuwbouw gaande; een gesloopt gedeelte van de BWB-boerderij aldaar had in de gevel ook een BWB-tegel, 19 48. De tegel is bewaard gebleven, en het is de bedoeling dat deze te zijner tijd opnieuw in de gevel wordt ingemetseld. (Informatie ingewonnen door dhr Murk).

147)
Id=7648

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5346JL, Oss, Noordstraat 13

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol; zie Foto 3), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Staat: Het gedeelte van de BWB-boerderij waar de BWB-tegel in de gevel was geÔnstalleerd, is gesloopt en vervangen door nieuwbouw (Foto 1); de tegel is bewaard gebleven, en men is voornemens (oktober 2020) om deze nog in de nieuwbouw in te metselen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

148)
Id=7649

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5381GS, Vinkel, Weerscheut 9

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts van de voordeur zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "JOHANNESHOEVE 1948". In de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb staat "Joh. van Rijt" vermeld als eigenaar van "Weerschout 3" in Vinkel; mogelijk is de correcte achternaam "van der Rijt" (in 1990 woonde er een H.J. van der Rijt op Weerscheut 5), en is de volledige versie van de voornaam "Johannes", waarnaar de boerderij vernoemd zou kunnen zijn.

149)
Id=6541

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5386EC, Geffen, Papendijk 16

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd (waarschijnlijk meer dan eens)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In [Nuland] en om Nuland [in casu, in Geffen] staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42, Nuland, heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

150)
Id=6538

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391AA, Nuland, Kerkstraat 42

Plaats. Buiten; (voorheen in de rechter zijmuur, boven de raampartij links)

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48 (vermoedelijk), die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Verdwenen (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest". Volgens informatie verstrekt door bewoner / eigenaar van Nulandsestraat 6, Nuland (alwaar een BWB-tegel aanwezig is), februari 2019, hebben kinderen van de bewoner / eigenaar toen de boerderij verkocht werd de BWB-tegel van Kerkstraat 42 meegenomen.

151)
Id=5954

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391BX, Nuland, Hoogstraat 5

Plaats. Buiten; boven de voordeur tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42 heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

152)
Id=6539

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391KA, Nuland, Kerkdijk 7 - Lekkerbeekse Hoeve

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42 heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

153)
Id=6540

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391KC, Nuland, Nulandsestraat 6

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel boven de rechter raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42 heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

154)
Id=7577

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391KL, Nuland, Papendijk 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de rechter raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 (1949 volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

155)
Id=6536

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5392PC, Nuland, Heeseind 4

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42 heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

156)
Id=6537

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5392PD, Nuland, Heeseind 31-31A

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, boven de rechter raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42 heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

157)
Id=5960

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5398JM, Maren-Kessel, Provincialeweg 68

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven een secundaire toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

158)
Id=6145

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5408AB, Volkel, Rudigerstraat 2 / hoek Eiment

Plaats. Buiten; centraal in linker zijgevel langs Eiment

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 270: "De gevelsteen [...] duidt op de herbouw in 1947 van de tijdens de oorlogshandelingen van 22 september 1944 verwoeste boerderij [...]. De oude boerderij stond vrijwel tegen de weg aan en werd iets verderop herbouwd. Tot voor kort werd het pand geruime tijd geŽxploiteerd als Cafť-restaurant 'Herberg De Vloed'".

159)
Id=6146

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5408AB, Volkel, Rudigerstraat 4 / hoek Eiment

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 272: "De gevelsteen [...] herinnert aan het feit dat deze woning in 1947 is gebouwd als herbouwwoning. De oorspronkelijke woning [...], in de buurtschap de Vloet, was als gevolg van de gevechtshandelingen tijdens de bevrijding van Volkel op 22 en 23 september 1944 door brand verwoest". Opmerkelijk lijkt hier dat het puur om een "woning" gaat, zonder dat van agrarische bestemmingen, van het verwoeste pand en/of van het wederopbouw-pand, gewag wordt gemaakt.

160)
Id=6144

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5408PH, Volkel, Vloetstraat 13

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 274: "een in 1948 gebouwde boerderij. Deze vervangt de tijdens de bevrijding op 22 september 1944 verwoeste boerderij".

161)
Id=7438

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5408PL, Volkel, Leeuwstraat 72-72A

Plaats. Buiten; geheel links in de rechter zijmuur, vlakbij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel was in juli 2020 niet vanaf de openbare weg waarneembaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

162)
Id=6142

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5409SC, Odiliapeel, Oudedijk 90

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 298: "Dit is de steen in een wederopbouwboerderij, nadat de vorige boerderij door brand was verwoest. Deze brand ontstond door de Nederlandse Militairen bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog".

163)
Id=6143

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5409SC, Odiliapeel, Oudedijk 94

Plaats. Buiten; in de voorgevel, midden tussen twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 300: "Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlandse militairen deze boerderij door brand verwoest. Na de oorlog is met behulp van de wederopbouw de boerderij herbouwd".

164)
Id=6167

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5409SW, Odiliapeel, Rode Eiklaan 2B

Plaats. Buiten; links in de voorgevel tussen raampartij en de hoek met de zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit BIJZONDERE GEVELSTENEN: UDEN - VOLKEL - ODILIAPEEL, door Werkgroep Hedendaagse Geschiedenis van de Heemkundekring ([Uden]: Stichting Uden in Geschriften; 2009), blz. 302: "Op 10 augustus 1940 heeft de Bauleitung van het vliegveld Eindhoven opdracht gegeven [...] alle huizen langs de weg Volkel-Mill te ruimen [...] De boerderij van de Familie Tielemans stond in de gemeente Zeeland en werd geruimd. [...] Met hulp van de wederopbouw is in 1947 een nieuwe boerderij in Odiliapeel gebouwd, buiten het vliegveld, en daar is deze gevelsteen aangebracht".

165)
Id=6136

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5411AA, Zeeland, Puttelaar 37

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel tussen twee grote raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Boven de tegel is in muurankers het jaartal weergegeven dat met de BWB-tegel overeenkomt (1940).

166)
Id=6154

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5411AR, Zeeland, Vensteeg 1 / hoek Langenboomseweg

Plaats. Buiten; rechts in de zijgevel langs de Langenboomseweg

Omschrijving. Bouwkeramiek: keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de voorgevel is met muurankers hetzelfde jaartal aangegeven als op de BWB-tegel staat vermeld; foto 3.

167)
Id=6204

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5411AT, Zeeland, Langenboomseweg 49

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Het pand lijkt (te) klein voor een boerderij; navenant is onduidelijk waarom het binnen het bereik van Bureau Wederopbouw Boerderijen viel.

168)
Id=7486

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5411NV, Oventje (Zeeland), Voor-Oventje 82

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, bij de hoek met de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de voorgevel wordt met muurankers het jaartal weergegeven dat met de BWB-tegel overeenstemt: 1 9 4 0.

169)
Id=7487

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5411PC, Zeeland, Brand 56

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur van het meest linkse bouwdeel, bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de linker zijgevel van het meest links bouwdeel wordt met muurankers het jaartal weergegeven dat met de BWB-tegel overeenstemt: 1 9 4 0. Wegwijzer: De boerderij heeft in 2020 te koop gestaan op Funda, https://www.funda.nl/koop/zeeland/huis-41099334-brand-56/ (bezocht 29.11.2020), met veel foto's.

170)
Id=7472

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5428NN, Venhorst, Daandelendennen 28 hoek Millseweg

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Informatie: http://www.bhic.nl/onderzoeken/bouwvergunningen (bezocht 02.07.2020), zoeken op > wederopbouw daandelendennen

171)
Id=7490

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5434LH, Vianen (Cuijk), Lage Heiweg 20

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Piet Peters (Overloon), in reactie op de oproep 'Locaties BWB-tegels gezocht' van dhr Jan Strijbos in het weekblad PEEL EN MAAS van 24 december 2019. Foto's, met dank, van de huidige bewoner, mw Harriet Kerstens (via dhr Ruud Murk, Middelburg). In de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb staat "Th. Kersten" vermeld als eigenaar van de BWB-boerderij met als adres "C 74" te Vianen; mogelijk een foutieve variant van Kerstens.

172)
Id=6968

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5441PC, Oeffelt, Viltseweg 5 hoek Haart

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de voordeur en de meest rechtse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

173)
Id=7562

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5441PT, Oeffelt, Heerstraat 2

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, tussen de meest linkse raampartij en de hoek met de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 (1952 volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Afbeelding 3 toont twee authentieke foto's en daaronder een bewerking.

174)
Id=5922

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5441XA, Oeffelt, Cuijkseweg 4

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

175)
Id=7450

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5446PT, Wanroij, Lamperen 12

Plaats. Buiten; links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

176)
Id=8056

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5446XL, Wanroij, Verlorenhoek 7

Plaats. Buiten; midden boven de twee ramen rechts in de voorgevel van de schuur rechts van het hoofdgebouw

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

177)
Id=5833

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451HC, Mill, Bakhuisweg 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de eerste en de tweede raampartij rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Het hoog-reliŽf is monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Op https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mill_-_Gedenksteen_op_de_gevel_van_Bakhuisweg_1.jpg (bezocht 24.11.2017) wordt de BWB-tegel toegeschreven aan Bakhuisweg 1.

178)
Id=6637

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451HD, Mill, Molenheidseweg 20

Plaats. Buiten; rechts van de raampartij helemaal links in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

179)
Id=5632

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JA, Mill, Zeelandsedijk 5

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd; de witte verf vrijwel verweerd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

180)
Id=5611

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JD, Mill, Koestraat 4

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, halverwege een raam en de achtergevel, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

181)
Id=5515

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JE, Mill, Eksterstraat 1 + 3 / hoek Langenboomseweg

Plaats. Buiten; boven de deur in de gevel parallel aan de Langenboomseweg

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

182)
Id=5559

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JH, Mill, Langenboomseweg 85

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

183)
Id=5561

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JH, Mill, Langenboomseweg 95

Plaats. Buiten; in de voorgevel onder het meest linkse raam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

184)
Id=5560

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JM, Mill, Langenboomseweg 92

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel halverwege tussen de raampartij en de hoek met de voorgevel, ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Boven in de topgevel van een later gebouwde schuur is in de bakstenen muur een varken in relÔef uitgebeeld.

185)
Id=5564

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451JM, Mill, Langenboomseweg 106

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links van de voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

186)
Id=5616

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NA, Mill, Graafseweg 30

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

187)
Id=5617

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NA, Mill, Graafseweg 34

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De tegel was in april 2017 deels achter klimop die eroverheen groeide verscholen geraakt, en het jaartal was niet te lezen; sindsdien is de klimop langs de gevel verwijderd, en de BWB-tegel opnieuw geheel zichtbaar gemaakt.

188)
Id=5618

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NA, Mill, Graafseweg 49

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

189)
Id=5900

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NA, Mill, Graafseweg 69

Plaats. Buiten; helemaal links in de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: De BWB-tegel is bij een verbouwing van het pand op een andere plaats dan oorspronkelijk herplaatst.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://studio-domeinzicht.jouwweb.nl/sporen-van-de-oorlog (bezocht 01.10.2017) Commentaar: Citaat van vermelde website, bijschrift bij een foto van de tegel (Foto 3): "Bij de verbouwing [Ö] van het woonhuis [Ö] aan de Graafseweg in Mill, werd deze steen losgehakt en opnieuw geplaatst. Wij hadden het geluk de steen, die meer de vorm van een tegel heeft, van alle kanten goed te bekijken en te fotograferen. Op de achterzijde bevindt zich een merkteken, zoals hier is afgebeeld [zo'n afbeelding ontbreekt echter] [...] "Ik neem voetstoots aan dat dhr. Jo Uiterwaal uit Utrecht de ontwerper is van die Gevelsteen", aldus dhr. Henk van de Weem van "Mylle's Erfgoed".". De toeschrijving aan Uiterwaal (Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal (1897-1972)) is vooralsnog niet elders aangetroffen, en blijft hier zolang als 'speculatief' opgevat worden. Mogelijk geeft de genoemde, maar afwezige, afbeelding van een "merkteken" hierover uitsluitsel (het enige merkteken dat elders op de achterzijde van een BWB-tegel is aangetroffen, betreft "BROUWER'S AARDEWERK"; zie 4331JA, Middelburg, Stationsstraat 3b).

190)
Id=5623

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451ND, Mill, Roijendijk 1

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

191)
Id=5624

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451ND, Mill, Roijendijk 2

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het rechts buiten het voorhuis uitstekende bouwdeel, boven toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

192)
Id=5625

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451ND, Mill, Roijendijk 7

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

193)
Id=5626

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451ND, Mill, Roijendijk 8

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

194)
Id=5627

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451ND, Mill, Roijendijk 12, of 12A, of naast 12

Plaats. Buiten; links in de voorgevel van het oorspronkelijke bouwdeel, bij de dakrand langs de oorspronkelijk zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

195)
Id=6955

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NE, Mill, Gagelweg 9

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, tussen de voordeur en de meest linkse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

196)
Id=5622

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NH, Mill, Rodenweg 3-5

Plaats. Buiten; in linker zijgevel, onder dakkapel, ongeveer twee meter boven maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd; verf, Ťn keramisch materiaal van de tegel, beschadigd aangetroffen bij opname juli 2017

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 24 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 30: "Sommige boeren hadden met vereende krachten tegen de toch al bouwvallige muren van hun Ė niet verwoeste Ė boerderijen geleund en hadden deze laten instorten met het doel om door de wederopbouw, waaraan zij dan mee zouden doen, een betere boerderij terug te krijgen"; naar verluidt zou het bij de voorganger van deze boerderij om zo'n geval kunnen zijn gegaan.

197)
Id=5621

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NJ, Mill, Molendijk 24 - hoeve 'Molenhof'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.boerderijdemolenhof.nl/ (bezocht 02.10.2017) Commentaar: Op de vermelde website o.a. een oudere zwart-wit foto van de boerderij.

198)
Id=5633

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NJ, Mill, Zuidelijke Bergseweg 12

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts naast & iets hoger dan de meest linkse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

199)
Id=5630

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NK, Mill, Vissteeg 1

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

200)
Id=5631

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NK, Mill, Vissteeg 4

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

201)
Id=5629

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451NM, Mill, Vaardijk 2

Plaats. Buiten; vrijwel centraal in de voorgevel, tussen de (openstaande luiken van de) twee rechter ramen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

202)
Id=5562

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451PM, Mill, Schippersweg 11

Plaats. Buiten; midden in de linker zijgevel, ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

203)
Id=5563

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451PM, Mill, Schippersweg 14

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, links van een raam, ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

204)
Id=5628

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451PM, Mill, Schippersweg 20

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

205)
Id=6638

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451PR, Mill, Zwaluwstraat 10

Plaats. Buiten; links in de rechter zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

206)
Id=6639

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451PR, Mill, Zwaluwstraat 15

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

207)
Id=5620

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451VD, Mill, Leeuwerikstraat 2

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

208)
Id=6640

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451VS, Mill, Graafseweg 10

Plaats. Buiten; in de rechterzijgevel, vlakbij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: De 0 van 40 is beschadigd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

209)
Id=6641

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451WB, Mill, Kraaiweg 2

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De (schoon)vader van de bewoners van Kraaiweg 2, mw & dhr Rovers, was de bewoner van een inmiddels gesloopte wederopbouwboerderij aan de overkant van de Kraaiweg, die ook van een BWB-tegel was voorzien.

210)
Id=6644

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5451WC, Mill, Korhoenderstraat 3+5

Plaats. Buiten; rechts van de kleine raampartij rechts van de voordeur van huisnummer 3

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

211)
Id=6643

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453JC, Langenboom, Langenboomseweg 165

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

212)
Id=5619

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453JD, Langenboom, Langenboomseweg 136

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

213)
Id=6636

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453JH, Langenboom, Zuid Carolinaweg 28+30

Plaats. Buiten; rechts van de raampartij helemaal links in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Bij geopende luiken gaat de BWB-tegel grotendeels schuil achter het rechterluik (de luiken zijn w.s. niet oorspronkelijk).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

214)
Id=6954

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453JR, Langenboom, Dempseystraat 14

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

215)
Id=6642

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453JT, Langenboom, Dorpsstraat 71 hoek Lindenweg

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, de gevel langs de Lindenweg, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

216)
Id=5963

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453NB, Langenboom, Kammerbergweg 20

Plaats. Buiten; rechts van een deurpartij onder een klein raampje

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op een andere gevel staat in muurankers het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1941 weergegeven. Wegwijzer: De boerderij heeft in 2019 te koop gestaan op Funda, https://www.funda.nl/koop/verkocht/langenboom/huis-40331222-kammerbergweg-20/ (bezocht 27.11.2020), met veel foto's.

217)
Id=6927

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RB, Langenboom , Dellenweg 16

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

218)
Id=6953

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RG, Langenboom, Haverstraat 25

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

219)
Id=6928

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RJ, Langenboom, Zeelandsedijk 36

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de losstaande schuur, onder het raam links van de toegangsdeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

220)
Id=6929

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RJ, Langenboom, Zeelandsedijk 45-47

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, boven een kelderraam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg) Wegwijzer: De boerderij heeft te koop gestaan op https://www.twanpoels.nl/aanbod/woningaanbod/langenboom/koop/huis-4432949-Zeelandsedijk-47/ (bezocht 27.11.2020), met veel foto's.

221)
Id=6952

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RJ, Langenboom, Zeelandsedijk 40

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

222)
Id=5899

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5453RL, Langenboom, Gasthuisstraat 51

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee meest linkse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de linker zijgevel is hetzelfde jaartal als op de BWB-tegel, 1 9 4 0, weergegeven in muurankers.

223)
Id=6699

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5461XC, Veghel, Middegaal 57

Plaats. Buiten; midden bovenin de voorgevel van het rechter bouwdeel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie het artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' door Piet van Asseldonk in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18: foto; tekst.

224)
Id=5906

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5463PA, Veghel, Langsteeg 3

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie het artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' door Piet van Asseldonk in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18: foto; tekst.

225)
Id=8082

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5463PD, Veghel, Havelt 9 - bijgebouw ten westen van Franciscushoeve

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur van het bijgebouw links (= ten westen) van de boerderij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Zie het artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' door Piet van Asseldonk in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18. De hier gebruikte foto's zijn door dhr Van Asseldonk ter beschikking gesteld. Hij verstrekte ook de volgende informatie: "Op de wederopbouwboerderij [...] is in 1948 geen tegel aangebracht, omdat er een Franciscusbeeld op werd aangebracht. De boerderij [...] heet namelijk Franciscushoeve. De toen niet gebruikte tegel is bewaard gebleven en heb ik in 2019 laten inmetselen in een toen verrezen nieuw bijgebouw naast de hoeve. [...] De tegel is indertijd gratis verstrekt door het BWB".

226)
Id=8083

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5463PD, Veghel, Havelt - voormalige boerderij Havelt F3 (thans Havelt 3 en Havelt 4)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met vermoedelijk jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Staat: Boerderij gesloopt; BWB-tegel verloren gegaan.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De foto werd beschikbaar gesteld door dhr Piet van Asseldonk (Veghel); de foto werd gepubliceerd in zijn artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18. Wegwijzer: Er was er ook een BWB-tegel geÔnstalleerd bij de boerderij met de huidige adressen Havelt 6 en Havelt 6A; deze is bij de verbouwing tot dubbele woning verloren gegaan (informatie van dhr Van Asseldonk); er is geen foto met BWB-tegel bekend.

227)
Id=5905

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5464XG, Veghel, De Haag 6

Plaats. Buiten; tussen de raampartijen op de beganegrond, in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De cijfers zijn monochroom opgeschilderd (de rest van de tegel is waarschijnlijk naturel gelaten).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie het artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' door Piet van Asseldonk in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18: foto's, situatietekening, tekst.

228)
Id=6956

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5466RD, Veghel, Willibrordushoek 9

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

229)
Id=6957

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5466RD, Veghel, Willibrordushoek 8 - Willibrordushoeve

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de voorgevel is de naam van de boerderij, WILLIBRORDUSHOEVE, in het metselwerk uitgevoerd.

230)
Id=6698

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5467JS, Veghel, Druivelaar 16

Plaats. Buiten; iets rechts van het midden van de linker zijgevel, tussen twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie het artikel 'Wederopbouwboerderijen na 70 jaar' door Piet van Asseldonk in de KRONIEK van Heemkundige Kring Vehchele nr 131, sept. 2018, blz. 12-18: foto's; tekst.

231)
Id=7985

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5469GD, Erp, Morgenstraat 10

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee meest linkse raampartijen op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.erthepe.nl/wo2/35-meidagen-40-de-inval-van-de-duitse-legers-xvi/ (bezocht 11.08.2021) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Onder de BWB-tegel zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "H. Tieleman Habraken 19 9/5 25"; kennelijk een gedenksteen gered uit de restanten van de verwoeste eerdere boerderij ter plaatse. Citaat van erthepe.nl: "Twee boerderijen vielen ten offer aan het oorlogsgeweld; zij werden in brand geschoten en brandden totaal af. De eerste betrof de boerderij van de fam. H. Tielemans-Habraken, C.27. Het gezin (ouders en zeven kinderen) was rond het middaguur van de boerderij weggetrokken [...]. Toon Tielemans, broer van het gezinshoofd, was met een man uit Berlicum in het huis achtergebleven. Na door de Duit≠sers te zijn ontdekt werden zij meegenomen naar Kel≠donk. Zij werden korte tijd later vrijgelaten, waarna zij terugkeerden naar de boerderij. Zoals reeds beschreven in bijdrage nr. 33 werd bij het eerste artilleriesalvo van de Duitsers de boer≠derij al getroffen. De brand begon in het achterhuis en breid≠de zich snel uit. Aan effectief blussen viel niet te denken, mede gelet op de gevaarlijke omstandigheden rondom de boerde≠rij en aan de nabije kanaaldijk. Toon Tielemans (Toon-oom voor de familie) trachtte tezamen met de Berli≠cummer nog wat te redden, maar raakte daarbij ernstig gewond. [ ...] De fam. Tiele≠mans ver≠bleef nadien ong. twee weken bij Hannes Coolen, waarna weer intrek kon worden genomen in een nood≠schuurtje bij de afge≠brande boerde≠rij"; het betreft Antonius (Toon) Tielemans (1876-1960), en het echtpaar Johanna Habraken (1895-1954) x Hendricus Tielemans (1882-1960).

232)
Id=7435

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5473AX, Heeswijk-Dinther, Monseigneur Van Oorschotstraat 25 hoek Antoon Coolenstraat

Plaats. Buiten; geheel rechts in de gevel langs de Antoon Coolenstraat, nabij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenstemt: "H.DOBBELSTEEN 19 1/5 47" (Foto 3; H. Dobbelsteen kon niet nader worden geÔdentificeerd; maar de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb vermeldt H. Dobbelsteen als eigenaar van de BWB-boerderij met als adres A 77 te Heeswijk).

233)
Id=5822

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5481SJ, Schijndel, Rooiseweg 17

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, vlak boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit pand ligt dicht bij de grens met Sint-Oedenrode. In het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ) c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142, staat over Sint-Oedenrode, "de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd"; wellicht is dit pand ook nog zo'n geliefde 'leeuwtjesboerderij' (blz. 146).

234)
Id=5748

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5481VG, Schijndel, Boxtelseweg 12

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

235)
Id=5892

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5481VS, Schijndel, Plein 9

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

236)
Id=5893

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5481XT, Schijndel, Putsteeg 8

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

237)
Id=7650

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482EE, Schijndel, Kapeleind 6 - hoeve D'n Heuveltimmer

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

238)
Id=5890

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482EJ, Schijndel, Kerkstraat 16

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De tegel is vanaf het publieke domein moeilijk waar te nemen en te fotograferen

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto 3 (met dank aan dhr Rob Donkers, bewoner) toont de verwoeste boerderij waarvoor de BWB-boerderij in de plaats kwam.

239)
Id=7434

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482EM, Schijndel, Mgr Van de Venstraat 8

Plaats. Buiten; boven de 'voordeur' in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Rechts naast de 'voordeur' zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "J.M. VAN GIERSBERGEN 15-3-'48" (J.M. van Giersbergen kon niet nader worden geÔdentificeerd; maar de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb vermeldt J. van Giersbergen als eigenaar van de BWB-boerderij met als adres F 63 te Schijndel).

240)
Id=5889

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482NL, Schijndel, Hoeves 3

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.brabantsheem.nl/site/wp-content/uploads/2018/11/De-Koerier-Nr79.pdf (bezocht 01.12.2021) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Er staat een foto van de boerderij in het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Noord-Brabant' door Piet van Asseldonk, in DE KOERIER, periodiek van de organisatie Brabants Heem, nr 79, november 2018, blz. 26-30, online via brabantsheem.nl.

241)
Id=7430

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482NL, Schijndel, Hoeves 1 hoek Eerdsebaan

Plaats. Buiten; in de gevel langs de Eerdsebaan, links van de rechter raampartij op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen, met (vrijwel) onleesbare tekst (Foto 3), mogelijk het woord TILLAART (vgl. in de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb J. v.d. Tillaart als eigenaar van Hoeven [sic] F 69 te Schijndel) en het jaartal '25 (in welk geval het om een hergebruikte gevelsteen van een eerdere boerderij ter plaatse zou kunnen gaan).

242)
Id=5894

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482NM, Schijndel, Vlagheide 63 hoek Eerdsebaan

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel (parallel aan Eerdsebaan), boven de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Wegwijzer: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

243)
Id=5891

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5482VD, Schijndel, Lobbenhoef 10

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

244)
Id=5904

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5491AB, Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 101 - 'Cafť de Werve'

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.oudevrijheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wederopbouwboerderijen-in-Sint-Oedenrode.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-familie-rovers-van-de-eerschotsestraat-101 (bezocht 27.12.2017). De naam 'Cafť "De Werve"'is op de gevel geschilderd (niet met baksteen ingemetseld); bij bezoek op locatie in december 2017 leek in het pand geen horeca-functie meer te worden uitgeoefend, & behoud van de naamsvermelding zou navenant ongewis kunnen zijn. Voor zover het pand (ook) een agrarische functie had, is dit een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd". De website www.oudevrijheid.nl bezocht 01.05.2022.

245)
Id=7651

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5491VL, Sint-Oedenrode, Bobbenagelseweg 5

Plaats. Buiten; rechts naast de 'voordeur' in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Links naast de 'voordeur' zit een devotietegel. Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd".

246)
Id=5828

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5491XB, Sint-Oedenrode, Ollandseweg 155 - hoeve 'Houthum'

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee meest linkse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd".

247)
Id=6021

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5491XR, Sint-Oedenrode, Slophoosweg 4

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.oudevrijheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wederopbouwboerderijen-in-Sint-Oedenrode.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murks (Middelburg). Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd". De website www.oudevrijheid.nl bezocht 01.05.2022.

248)
Id=5823

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5492SM, Sint-Oedenrode, Liempdseweg 14

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links naast de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.oudevrijheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wederopbouwboerderijen-in-Sint-Oedenrode.pdf Commentaar: Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd". De website www.oudevrijheid.nl bezocht 01.05.2022.

249)
Id=5826

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5492SM, Sint-Oedenrode, Liempdseweg 24 - hoeve 'Bobbelaer'

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.oudevrijheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wederopbouwboerderijen-in-Sint-Oedenrode.pdf Commentaar: Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd". De website www.oudevrijheid.nl bezocht 01.05.2022.

250)
Id=5827

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5492SM, Sint-Oedenrode, Liempdseweg 31

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de voordeur en de raampartij rechts daarvan, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Toegankelijkheid: Bij openstaande luiken gaat de BWB-tegel grotendeels achter een luik schuil.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.oudevrijheid.nl/wp-content/uploads/2022/03/Wederopbouwboerderijen-in-Sint-Oedenrode.pdf Commentaar: Dit is een z.g. 'leeuwtjesboerderij'; vgl het proefschrift van S.M. Elpers-von Samson-Himmelstjerna, ERFENIS VAN HET VERLIES: DE STRIJD OM DE WEDEROPBOUW VAN BOERDERIJEN TIJDENS EN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (UvA, 2014; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 ), blz. 146 c.q. de handelseditie, S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142: "In Sint-Oedenrode is de gevelsteen zelfs naamgevend: de wederopbouwboerderijen daar worden ook wel liefdevol leeuwtjesboerderijen genoemd". De website www.oudevrijheid.nl bezocht 01.05.2022.

251)
Id=5946

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5513NB, Wintelre, Groenstraat 1

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee raampartijen links van een secundaire toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

252)
Id=6018

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5541NJ, Reusel, 't Heike 12

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De foto's, vroeg in de ochtend van een miezerige dag genomen (niet door dhr Murk), zijn van onvoldoende kwaliteit.

253)
Id=5885

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5684NS, Best, Veldweg 22-24

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het rechter bouwdeel, links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

254)
Id=5752

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5688NP, Oirschot, Bestseweg 3

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de keramische tegel, c. 313 mm x c. 414 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Niet meer ter plaatse aanwezig. De boerderij is eind 2016-begin 2017 gesloopt; de BWB-tegel is behouden gebleven en geschonken aan Het Kapittel (http://www.kapittelvanoirschot.nl/nieuws/wederopbouwtegel-gered/ ; bezocht 10.07.2019). Zie 'Wegwijzer'.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.devijfwachters.nl/Pages/Priem_info.html (bezocht 24.10.2017) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg); foto's F1 en F3 overgenomen van internet, van een niet meer bekende site waar het pand op stond omdat het te koop was; afbeelding F2 overgenomen van http://www.devijfwachters.nl/Pages/Priem_info.html . De tegel was ingemetseld in de voorgevel van het achterwaards ten opzichte van het woonhuis naar links aangebouwde bedrijfsgedeelte; in de voorgevel van het woonhuis zelf zat een gedenksteen (eerstesteenlegging) , "JOHANNA EN LUCIA VAN CUIJCK 29 OCTOBER 1947" (dit was de tweeling van de alhier gevestigde familie Van Cuijck, die op deze datum hun vijfde verjaardag vierde). Met dank aan mw Van de Wal-Van Cuijck en mw Coumans-Van Cuijck voor gastvrijheid en informatie.  Wegwijzer: Mogelijk is de BWB-tegel te zien in de hal van het Gemeentehuis van Oirschot (Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot); zie https://www.oirschot.nl/inwoners/nieuws_45776/item/kapittel-ontvangt-erfgoederen_88390.html (bezocht 10.07.2019).

255)
Id=5948

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5721AT, Asten, Hoekstraat 2

Plaats. Buiten; in de kopse gevel tussen twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

256)
Id=5949

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5721JB, Asten, Bergweg 61

Plaats. Buiten; in de voorgevel links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

257)
Id=5950

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5721JB, Asten, Bergweg 63

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

258)
Id=7800

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5721WG, Asten, Keizersdijk 14 hoek Nachtegaalstraat

Plaats. Buiten; links in de gevel langs de Keizersdijk, bij de hoek met de gevel langs de Nachtegaalstraat

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel ging bij bezoek ter plaatse, maart 2021, vanaf de Keizersdijk schuil achter een bosschage; maar vanaf de Nachtegaalstraat is de tegel net schuin achter de bosschage langs waarneembaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

259)
Id=5947

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5724AZ, Ommel, Ommelsebos 7

Plaats. Buiten; in de voorgevel links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

260)
Id=5952

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5725NN, Heusden, straatnaam & huisnummer om redenen van gewenste privacy niet vermeld

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)  Wegwijzer: De postcode 5725NN bestaat niet; deze is hier gebruikt omwille van de door bewoner(s) gewenste privacy.

261)
Id=5951

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5725RG, Heusden, Meijelseweg 57

Plaats. Buiten; in de voorgevel links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

262)
Id=5743

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5751BK, Deurne, Flemingstraat 6

Plaats. Buiten; tussen voordeur en raampartij rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

263)
Id=7441

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5753PP, Deurne, Liesselseweg 214

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, midden tussen de ramen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Toegankelijkheid: De BWB-tegel was in juli 2020 niet vanaf de openbare weg waarneembaar (Foto 1).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

264)
Id=7442

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5753SB, Deurne, Griendtveenseweg 68

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de voordeur en de meest rechtse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

265)
Id=6424

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5756AC, Vlierden, Vlierdenseweg 184

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

266)
Id=6425

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5756AJ, Vlierden, Kapelweg 16-16A

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c.1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

267)
Id=6426

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5756AN, Vlierden, Waagweg 3

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

268)
Id=7801

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5757PS, Liessel, Eikenlaan 25

Plaats. Buiten; links van de middelste toegangsdeur in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

269)
Id=6135

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5757RC, Liessel, Wilgenroosweg 6

Plaats. Buiten; rechts in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

270)
Id=5964

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758PA, Neerkant, Heitrak 13

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de linker zijgevel, op ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

271)
Id=7986

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758PB, Neerkant, Heitrak 18

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

272)
Id=5917

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758PP, Neerkant, Steenstraat 8

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

273)
Id=7799

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RC, Neerkant, Boonhof 1 hoek Keulsebaan

Plaats. Buiten; tussen de twee raampartijen op de beganegrond in de gevel langs de Keulsebaan

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

274)
Id=5911

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RE, Neerkant, Langmost 7 - 'Johan-Gertruda Hoeve'

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Bij openstaande luiken gaat de tegel deels schuil achter een luik.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

275)
Id=5912

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RH, Neerkant, Schansweg 20

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

276)
Id=6487

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RK, Neerkant, Molentjesdreef 5

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen toegangsdeur links en raampartij rechts

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), via wie ook de door mw Esther de Roos (Neerkant) gemaakte foto's ter beschikking zijn gekomen.

277)
Id=5913

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RN, Neerkant, Vuurlinie 7

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

278)
Id=5920

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RN, Neerkant, Vuurlinie 8

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

279)
Id=5914

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RZ, Neerkant, Meistraat 43

Plaats. Buiten; boven het linker paar stal-/schuur-deuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

280)
Id=5915

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RZ, Neerkant, Meistraat 47

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen het portiek en een raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

281)
Id=5916

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758RZ, Neerkant, Meistraat 51

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden boven links een secundaire toegangsdeur en rechts een raam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

282)
Id=5919

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5758SL, Neerkant, Paalberg 5 - b&b De Peelberg

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, vlak onder de schoorsteen in de punt van de gevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

283)
Id=7563

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5761RP, Bakel, Roessel 6

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, hoger dan en halverwege tussen de twee linker raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 (1932 volgens bagviewer.kadaster.nl; zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Het betreft waarschijnlijk een van buiten af niet waarneembaar door BWB gesubsidieerd herstel van een ouder pand.

284)
Id=5999

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5764RP, De Rips, Hazenhutsedijk 15 - hoeve Hortensia

Plaats. Buiten; rechts van de (oorspronkelijke = linker) voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Bij geopende luiken gaat de BWB-tegel vrijwel geheel schuil achter een luik.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.blikkenemmer.nl/upload/9e%20nieuwsbrief%20wederopbouwsteen%20uit%201948.pdf Commentaar: Locatie ontleend aan voormelde website (bezocht 22.02.2018), een artikel van dhr Bernard Ploegmakers (De Rips), die ook Foto 2 maakte & ter beschikking stelde.

285)
Id=6563

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5821ED, Vierlingsbeek, Parallelweg 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel links van grote staldeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

286)
Id=5723

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825AV, Overloon, Vierlingsbeekseweg 75

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen een raam en de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

287)
Id=5737

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825AX, Overloon, Vierlingbeekseweg 46

Plaats. Buiten; rechts van het raam rechts van de voordeur (niet zichtbaar op Foto 1, schuilgaand achter de struik)

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

288)
Id=5736

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825HB, Overloon, Merseloseweg 11

Plaats. Buiten; in de voorgevel links van de meest rechtse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). De boerderij stond in 2020 te koop, via https://www.funda.nl/koop/overloon/huis-87473707-merseloseweg-11/ (bezocht 07.12.2020), met veel foto's.

289)
Id=7727

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825HH, Overloon, Kamphoefweg 2a

Plaats. Buiten; in de voorgevel, onder het meest linkse stalraam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

290)
Id=7728

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825HJ, Overloon, Vredepeelweg 18

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door mw vd Pol (Overloon), via dhr Ruud Murk (Middelburg).

291)
Id=5694

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825JB, Overloon, Stevensbeekseweg 23 - 'Mariahoeve'

Plaats. Buiten; in de 'voorgevel' van de aan de linkerzijde uitgebouwde zijbeuk

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

292)
Id=5923

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5825JB, Overloon, Stevensbeekseweg 31 - 'Elisabeth Hoeve'

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, boven de meest linkse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de voorgevel is in metalen cijfers hetzelfde bouwjaar aangegeven als op de BWB-tegel staat: 1947.

293)
Id=5699

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5827AB, Vortum-Mullem, Provincialeweg 6

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie, & foto's F1 en F3 van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

294)
Id=6406

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5831HL, Boxmeer, Van Coothstraat 2 hoek Veerstraat - 'De Ossekop'

Plaats. Buiten; centraal in de gevel van het voorhuis langs de Veerstraat

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

295)
Id=6407

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5831HL, Boxmeer, Van Coothstraat 38

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, ongeveer twee meter links van de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie gevonden op aanwijzing van dhr Ruud Murk, Middelburg.

296)
Id=7621

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5831TH, Boxmeer, Hollesteeg 2 - hoeve Hollesteeg

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

297)
Id=6966

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5835CP, Beugen, Laag Werveld 1

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door de heer Ruud Murk (Middelburg).

298)
Id=6967

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5835CP, Beugen, Laag Werveld 2 hoek Kerkepad

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de meest linkse raampartij en de hoek met de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

299)
Id=6427

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5841AA, Oploo (lokaal, PloŽ), Grotestraat 11

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

300)
Id=7729

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5841CE, Oploo (lokaal, PloŽ), Gemertseweg 27

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In december 2020 vertelde de bewoner van de boerderij dat de vorige boerderij verwoest was in verband met vrij schootsveld vanaf het c. 200 meter westwaarts gelegen Defensiekanaal.

301)
Id=5698

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5844AP, Stevensbeek, Kloosterstraat 19 - 'Mariahoeve'

Plaats. Buiten; in de 'voorgevel' van de aan de linkerzijde uitgebouwde zijbeuk

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto's van dhr Ruud Murk (Middelburg).

302)
Id=7022

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 6026EK, Maarheeze, Drie Eikenstraat 1

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie geÔdentificeerd aan de hand van INTERIEURS VAN HERRIJZEND NEDERLAND door Marieke Kuipers (Zwolle: WBooks; 2019), blz. 244-245.

303)
Id=8149

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KB, Breda, Sint Ignatiusstraat 75-77

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Zware beschadiging bovenaan.

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

304)
Id=8147

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KC, Breda, Sint Ignatiusstraat 99-101

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

305)
Id=8148

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KC, Breda, Sint Ignatiusstraat 87-89

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

306)
Id=8145

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KD, Breda, Sint Ignatiusstraat 123-125

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

307)
Id=8146

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KD, Breda, Sint Ignatiusstraat 111-113

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

308)
Id=8144

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4817KE, Breda, Sint Ignatiusstraat 135-137

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://kunstinbreda.wordpress.com/2019/04/08/geveltegels-st-ignatiusstraat/ (bezocht 02.01.2022) Commentaar: De website kunstinbreda.wordpress.com vermeldt: "Materiaal: terra cotta". Wegwijzer: Langs de St Ignatiusstraat zijn bij zes flats Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 75-77, 87-89, 99-101, 111-113, 123-125, 135-137 (postcodes 4817KB, 4817KC, 4817KD, 4817KE).

309)
Id=8142

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5042HP, Tilburg, Bernardusplein 17 / hoek Thomas van Aquinostraat

Plaats. Buiten; in de zijgevel langs Thomas van Aquinostraat

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1961 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Zie https://www.bhic.nl/memorix/images/search/detail/9a5ebf07-a1e6-bfdf-fa60-77fb5b9223bd/media/1a77068b-17de-063a-2c9a-6be327fedf44 (bezocht 02.01.2022) voor een foto van de v.m. Nillmijflat aan Westermarkt, Tilburg, met tussen Dafje en VW-bus door herkenbaar een Nillmij-tegel. Wegwijzer: Aan de flat aan het Bernardusplein zijn twee Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummer 17, en bij 36-43 (postcode 5042HR).

310)
Id=8143

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5042HR, Tilburg, Bernardusplein 36-43

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1961 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Zie https://www.bhic.nl/memorix/images/search/detail/9a5ebf07-a1e6-bfdf-fa60-77fb5b9223bd/media/1a77068b-17de-063a-2c9a-6be327fedf44 (bezocht 02.01.2022) voor een foto van de v.m. Nillmijflat aan Westermarkt, Tilburg, met tussen Dafje en VW-bus door herkenbaar een Nillmij-tegel. Wegwijzer: Aan de flat aan het Bernardusplein zijn twee Nillmij-tegels geÔnstalleerd: bij huisnummers 36-43, en bij 17 (postcode 5042HP).

311)
Id=8127

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SG, Eindhoven, Hertog Jan I-laan 50-64

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

312)
Id=8128

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SG, Eindhoven, Hertog Jan I-laan 34-48

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

313)
Id=8129

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SP, Eindhoven, Karel de Grotelaan 49-59

Plaats. Buiten;  boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

314)
Id=8130

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SP, Eindhoven, Karel de Grotelaan 61-71

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

315)
Id=8131

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SP, Eindhoven, Karel de Grotelaan 73-83

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

316)
Id=8132

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SP, Eindhoven, Karel de Grotelaan 85-95

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

317)
Id=8133

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SV, Eindhoven, Karel de Grotelaan 193-207

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

318)
Id=8134

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SV, Eindhoven, Karel de Grotelaan 209-223

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

319)
Id=8135

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SV, Eindhoven, Karel de Grotelaan 225-235

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

320)
Id=8136

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SV, Eindhoven, Karel de Grotelaan 237-247

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

321)
Id=8137

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SV, Eindhoven, Karel de Grotelaan 249-259

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

322)
Id=8138

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SW, Eindhoven, Karel de Grotelaan 261-271

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

323)
Id=8139

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SW, Eindhoven, Karel de Grotelaan 273-287

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

324)
Id=8140

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5615SW, Eindhoven, Karel de Grotelaan 289-303

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.   Website: https://eindhoven.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/7008-gevelstenen (bezocht 02.01.2022) Commentaar: Citaat van eindhoven.kunstwacht.nl: "Materiaal: Keramiek". Foto's gemaakt tijdens zware regenval. Wegwijzer: Bij de NILLMIJ-flats aan Hertog Jan I-laan 34-64 en Karel de Grotelaan 49-303 zijn in totaal veertien exemplaren van Nillmij-tegels geÔnstalleerd (postcodes 5615SG, 5615SP, 5615SV, 5615SW).

325)
Id=2729

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4251CM, Werkendam, Hoogstraat 32

Plaats. Buiten; aan een poortje dat toegang geeft tot een steegje dat leidt tot het party- en uitgaanscentrum 'De Ontmoeting'.

Omschrijving. Tegeltableau in drie delen: NUTS-DEPARTEMENT Ė 1837 Ė / NUTS-SPAARBANK Ė 1855 Ė / NUTS-BADHUIS Ė 1930 Ė Bouwdatum: 1930 of later Staat: Enige tegels zijn gebarsten.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Linker foto van Jan de Jong.

326)
Id=7610

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4611BX, Bergen op Zoom, Stationsplein 4.

Plaats. Buiten; aan de gevel van het NS station.

Omschrijving. Drie versieringen die o.a. tegeltjes bevatten.

Productie.

Informatie.

327)
Id=1981

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4611CP, Bergen op Zoom, Lange Parkstraat 1 - hoek Bredasestraat

Plaats. Buiten; Aan weerszijden van de deur naar en van het balkon boven een erker

Omschrijving. Twee tableautjes, "VILLA" en "ALINE"; rechtsonder bij "VILLA" staat "WESTRAVEN" Bouwdatum: 1912 (vermoedelijk) Staat: Uitstekend

Productie.  Fabriek: Westraven

Informatie.

328)
Id=7612

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4615EV, Bergen op Zoom, Bernadettestraat 2.

Plaats. Buiten; aan de gevel van het v.m. Sint Jozefklooster.

Omschrijving. Boven een rechthoekig tableau met ST JOZEF_KLOOSTER. Onder een driehoekig tableau met het Chi Rho symbool geflankeerd door de letters Alpha en Omega. Bouwdatum: 1926 Staat: Het bovenste tableau enigszins beschadigd.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 517115 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Linker foto van Marc Stegeman.

329)
Id=7611

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4615EX, Bergen op Zoom, Lourdesplein 1.

Plaats. Buiten; aan de gevel van een v.m. Noodkerk.

Omschrijving. Twee langgerekte tegeltableaus met PER:MARIAM / AD:JESUM Bouwdatum: 1918

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 517130 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Linker en middelste foto's van Marc Stegeman.

330)
Id=2617

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4651BE, Steenbergen, Westdam 83

Plaats. Buiten; boven hoofdingang en in de nok van de gevel van de hoofdingang tot de St. Gummaruskerk.

Omschrijving. Tableau met HIC EST DOMUS DEI ET PORTA COELI ANNO DOMINI MDCCCCII en een driehoekig tegeltableau met o.a. twee lammeren.  Bouwdatum: Ca. 1900 Staat: Het driehoekige tegeltableau was zeer beschadigd. Het is in 2003 vervangen en toen werd er aan de basis van het kruis '2003 EEUWFEEST' toegevoegd.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 34519 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de kerk gedeeltelijk vernield door de terugtrekkende bezetter. Waarschijnlijk is toen het oorspronkelijke driehoekige tegeltableau beschadigd. Foto's, van het tableau boven de ingang en het beschadigde tableau, van Jan de Jong.

331)
Id=4934

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4651XE, Steenbergen, Welberg, Kapelaan Kockstraat 44 - v.m. RK Cornelius-kerk

Plaats. Buiten; hoog in de toren, aan alle vier zijden

Omschrijving. Wijzerplaten Bouwdatum: 1928

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: gebroeders Oomen

Informatie.   Historische documentatie: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Welberg,_Kapelaan_Kockstraat_44_-_Cornelius Commentaar: website van Reliwiki geraadpleegd 27.09.2016.

332)
Id=2063

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701JS, Roosendaal, centrum, Molenstraat 8

Plaats. Buiten; in de gevel

Omschrijving. Tekst "FIRMA J LUYKX" "BANK" Staat: enkele tegels zijn vervangen Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

333)
Id=5981

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701JS, Roosendaal, Molenstraat 12

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloerbetegeling van z.g. 'krakelingen' Bouwdatum: (verbouwing winkelpui) 1923

Productie.  Ontwerper: architect verbouwing: Jacques Hurks (1890-1977)

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 14.01.2018)

334)
Id=5978

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701PD, Roosendaal, Markt 89

Plaats. Buiten; op de vloer van het portiek

Omschrijving. Patroon van z.g. 'krakelingen' Bouwdatum: (onbekend; de winkelpui zal een verbouwing zijn van een (veel) ouder pand)

Productie.

Informatie.

335)
Id=5975

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701PN, Roosendaal, Raadhuisstraat 99

Plaats. Buiten; in de voorgevel

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

336)
Id=6041

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701PN, Roosendaal, Raadhuisstraat 81

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambrisering

Productie.

Informatie.

337)
Id=5977

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701PR, Roosendaal, Raadhuisstraat 10

Plaats. Buiten; op de vloer van het portiek

Omschrijving. "Het portiek is nieuw voorzien van oude vierkante tegels uit ca. 1900 in rood, zwart en geel. De tegels zijn voorzien van een voorstelling van een vos, verstrikt in gestileerd eike[n]loof" (citaat van onder vermelde website)

Productie.

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 14.01.2018)

338)
Id=5976

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4701PV, Roosendaal, Raadhuisstraat 62

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloer- & wandbetegeling Bouwdatum: 1931

Productie.  Ontwerper: architectenbureau: Van Overveld & Vervaat

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 14.01.2018) Commentaar: Voor de zodanig georiŽnteerde geÔnteresseerde is het glas-in-lood in de winkelpui wellicht nog bezienswaardiger dan de tegels: het glas-in-lood is goed te zien op de foto's van voormelde website.

339)
Id=5974

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 4701PW, Roosendaal, Raadhuisstraat 104

Plaats. Buiten; bovenin winkelpui

Omschrijving. MozaÔeken: links SCHILDERS, rechts BEHANGERS, in het midden G.J. UIJTDEHAAG & ZONEN Bouwdatum: 1904

Productie.

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 14.01.2018)

340)
Id=5973

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702CW, Roosendaal, St Josephstraat 4 - St Josephkerk

Plaats. Binnen; op de vloeren in het schip (Foto 1, Foto 2) & in de verbinding met de pastorie (Foto 3)

Omschrijving. Vloerbetegelingen  Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: Jacques Hurks (1890-1977) & Marinus Vergouwen (1858-1948)

Informatie.   Website: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/9 (bezocht 31.05.2021)  Monumentnummer: 517266 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor andere betegelingen in de kerk, zie aparte registraties.

341)
Id=6065

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702CW, Roosendaal, Sint Josephstraat 2 - pastorie RK kerk Sint Joseph

Plaats. Binnen; in de hal, op de wanden & rondom de deuren

Omschrijving. Lambriseringen & deurkozijnen Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architecten pastorie: Jacques Hurks (1890-1977) & Marinus Vergouwen (1858-1948)

Informatie.   Website: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/9 (bezocht 31.05.2021) Wegwijzer: Voor de vloerbetegeling ('krakelingen'), zie aparte registratie.

342)
Id=6066

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702CW, Roosendaal, Sint Josephstraat 2 - pastorie RK kerk Sint Joseph

Plaats. Binnen; op de vloeren van hal & voorportaal

Omschrijving. Vloerbetegelingen, van z.g. 'krakelingen' Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architecten pastorie: Jacques Hurks (1890-1977) & Marinus Vergouwen (1858-1948)

Informatie.   Website: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/9 (bezocht 31.05.2021) Wegwijzer: Voor de wandbetegelingen van de hal, zie aparte registratie.

343)
Id=6067

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702CW, Roosendaal, Sint Josephstraat 4 - RK kerk St Joseph

Plaats. Binnen; rondom de kerk op de muren

Omschrijving. Tegels met doornenkroon & een kruis erachter Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: Jacques Hurks (1890-1977) & Marinus Vergouwen (1858-1948)

Informatie.   Website: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/9 (bezocht 31.05.2021)  Monumentnummer: 517266 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Voormelde website categoriseert de tegel als 'wijdingskruisje'. Uit de meer vooraanstaande aanwezigheid van de doornenkroon lijkt te kunnen worden afgeleid dat het om het markeren van de kruiswegstatie gaat. In het laatste geval zouden er vermoedelijk 14 exemplaren zijn; dit is op locatie niet vastgesteld. Voor overige betegelingen in de kerk, op de vloeren, zie aparte registraties.

344)
Id=6068

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702CW, Roosendaal, St Josephstraat 4 - RK kerk St Joseph

Plaats. Binnen; in de vloeren rondom het altaar

Omschrijving. Vloerbetegelingen, van z.g. krakelingen (ettelijke vierkante meters) Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: Jacques Hurks (1890-1977) & Marinus Vergouwen (1858-1948)

Informatie.   Website: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/9 (bezocht 31.05.2021)  Monumentnummer: 517266 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: In de tentoonstelling ĎDe Amsterdamse School in West-Brabant. Bouwen met Jac. Hurksí, in museum Tongerlohuys (Roosendaal), 13.12.2017-04.06.2018, is een foto van de krakelingen-vloer in de St Josephkerk opgenomen als onderdeel van de display 'Hurks Herkennen'. Wegwijzer: Voor andere betegelingen in de kerk, zie aparte registraties.

345)
Id=2627

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702VR, Roosendaal, Spoorstraat 260

Plaats. Buiten; aan de gevel van een woonhuis. Boven de deur.

Omschrijving. Tableau, van 2 x 3 tegels, dat een boer toont die koren aan het maaien is.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Van de www.gevelstenen.net website.

346)
Id=5972

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702XG, Roosendaal, Lyceumlaan 10 - St Norbertus Lyceum (tegenwoordig: Norbertuscollege)

Plaats. Buiten; boven de toegangspartij

Omschrijving. Zie hieronder vermelde website, & Commentaar: "Goudkleurige opdekletters", waarmee gespeld de naam St NORBERTUS LYCEUM  Bouwdatum: 1928

Productie.  Ontwerper: architecten schoolgebouw: Petrus Gerardus (Piet) Buskens (1872-1939) & C.W. Bennaers / Bennaars (?)

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/htmlpag/uitleg/roosendaallyceumlaan010.htm (bezcht 14.01.2018) Commentaar: Het is niet duidelijk of de naam uit keramieken elementen (& navenant uit 'tegels' in een uitgebreide zin des woords) is samengesteld, of uit een ander materiaal (metaal?). In ieder geval zijn er tegels in het interieur: bovengemelde website, "In de gangen zijn nog de oorspronkelijke vloertegels en de betegelde lambrisering aanwezig. Deze lambrisering[en] zijn uitgevoerd in blauwe, zwarte en beige tegels, afgewisseld met decorstrips". De op de site vermelde architect C.W. Bennaers lijkt uitsluitend bij dit gebouw bekend te zijn; bedoeld is waarschijnlijk Cornelis Wilhelmus Bennaars (1870-1924).

347)
Id=5982

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4702ZP, Roosendaal, Hoogstraat 29-33

Plaats. Buiten; onderpui

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

348)
Id=7624

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4703AR, Roosendaal, Hulsdonksestraat 73.

Plaats. Buiten; aan een smal muurtje in het portiek.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta devotie tegel. Bouwdatum: 1924 (pand).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

349)
Id=5980

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4703BH, Roosendaal, Badhuisstraat 18 - hoek Burg. Freijterslaan - (v.m.?) kantoorpand Wenneker

Plaats. Buiten; in de gevel parallel aan de Burg. Freijterslaan

Omschrijving. Jubileum-tableau, Wenneker 1693-1953: "reliŽf[...] in tegelformaat" (citaat van capriolus.nl); rechtsonder gesigneerd, Andrť Henderick[x?]

Productie.  Ontwerper: vermoedelijk (zie capriolus.nl): Andreas Henderickx (1911-1979) Fabriek: vermoedelijk (zie capriolus.nl): atelier St Liduina, Schiedam

Informatie.   Website: http://www.capriolus.nl/nl/content/liduina-atelier-st (bezocht 14.01.2018)  Historische documentatie: http://www.wenneker.com/nl/over-ons/sinds-1693 (bezocht 14.01.2018) Commentaar: Het bedrijf van de firma Wenneker was vanaf 1967 gevestigd te Roosendaal (vanuit Schiedam)

350)
Id=5979

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4703GH, Roosendaal, Kade 78 - hoek Ettingstraat

Plaats. Buiten; onder de grote winkelramen, & in strekkenlagen verspreid over de hele ondergevel

Omschrijving. Zeer eenvoudige zwarte tegels (en/of mogelijk geglazuurde bakstenen), met kleine oranje accenten Bouwdatum: 1936

Productie.

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 14.01.2018) Commentaar: De oranje tegels doen denken aan graniver (Glasfabriek Leerdam); maar daarvoor ontbreekt verder elke aanwijzing, laat staan bewijs.

351)
Id=4813

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4731HP, Oudenbosch, Markt 32

Plaats. Buiten; aan de gevel boven de hoofdingang van het gebouw.

Omschrijving. Drie tableaus met ANNO / INSTITUUT ST LOUIS / 1923  Bouwdatum: 1923 Toegankelijkheid: De gang op de begane grond is gedeeltelijk toegankelijk.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521529 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Binnen zijn gangen met tegelvloeren en betegelde lambrisering in art-nouveaustijl. Het gebouw is in 1999-2000 verbouwd tot appartementen. Tekst en foto's van J.K.

352)
Id=4812

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4731LW, Oudenbosch, Kaaistraat 11

Plaats. Buiten; winkelpui.

Omschrijving. Kunstglazuurtegels (art deco). Bouwdatum: ca. 1915-1930

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van J.K.

353)
Id=6828

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AK, Hoeven, Hofstraat 8 - v.m. Grootseminarie van bisdom Breda

Plaats. Buiten; in de gevel boven de monumentale toegangspoort tot het complex

Omschrijving. Tegeltableau met Latijnse tekst, IN CORDE REGNES OMNIUM (moge gij heersen in het hart van allen)  Bouwdatum: 1905-1923 Staat: Beschadigd

Productie.  Ontwerper: architecten complex: P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921) & J.Th.J. (Joseph) Cuypers (1861-1949)

Informatie.   Monumentnummer: 525963 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In het complex Bovendonk komen nog andere betegelingen voor; zie aparte registraties.

354)
Id=6829

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AK, Hoeven, Hofstraat 8 - kapel van v.m. Grootseminarie van bisdom Breda

Plaats. Binnen; langs de muren

Omschrijving. Citaat uit: SEMINARIE BOVENDONK: REISGIDS DOOR EEN MONUMENT door Marc Lindeijer e.a. ('s-Hertogenbosch: Betsaida; 2018), blz. 244: "de opzet van de kruisweg: niet veertien losse staties, maar aaneengeschakelde schilderingen met een tegellambrisering in lichte kleuren als visuele basis".  Bouwdatum: 1921-1923

Productie.  Ontwerper: architect kapel: Josephus Theodorus Joannes (Jos, of Joseph) Cuypers

Informatie.   Monumentnummer: 521544 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In het complex Bovendonk komen nog andere betegelingen voor; zie aparte registraties.

355)
Id=6830

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AK, Hoeven, Hofstraat 8 - v.m. Grootseminarie van bisdom Breda

Plaats. Buiten; in de noordelijke gevel van de open binnenplaats

Omschrijving. Wijzerplaat; met tekst, (boven) GEBRUIKT DEN TIJDT (en onder) EER HIJ ONTVLIEDT (de tekst loopt door op de wijzerplaat aan de buitenzijde van deze vleugel van het complex; zie aparte registratie) Bouwdatum: 1905-1923

Productie.  Ontwerper: architecten complex: P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921) & J.Th.J. (Joseph) Cuypers (1861-1949)

Informatie.   Monumentnummer: 525963 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Citaat uit SEMINARIE BOVENDONK: REISGIDS DOOR EEN MONUMENT door Marc Lindeijer e.a. ('s-Hertogenbosch: Betsaida; 2018), blz. 105: "De spreuk op de wijzerplaten was overigens al eerder door Cuypers gebruikt, geschilderd in de gang bij de wachtkamer 1e Klasse van het Amsterdamse Centraal Station"; overigens ontbreekt in het Centraal Station de -T bij GEBRUIKT. Nog een citaat: "De keramische wijzerplaten zijn vrijwel zeker ontworpen door Joseph Cuypers: aan de gevel van zijn Urbanus-kerk in Nes aan de Amstel (1888-1891) bevindt zich namelijk een zonnewijzer die eveneens is uitgevoerd als tegeltableau, en waarvan de detaillering nagenoeg gelijk is aan die van Bovendonk"; deze nagenoege gelijkenis lijkt illusoir: vgl. de registratie van de zonnewijzer elders op deze website, postcode 1198VL. Wegwijzer: In het complex Bovendonk komen nog andere betegelingen voor; zie aparte registraties.

356)
Id=6831

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AK, Hoeven, Hofstraat 8 - v.m. Grootseminarie van bisdom Breda

Plaats. Buiten; in de buitengevel van de noordelijke vleugel van het complex

Omschrijving. Wijzerplaat; met tekst, (boven) HIJ IS UW VRIEND (en onder) VERDRIJFT HEM NIET (de tekst is het vervolg op die op de wijzerplaat aan de buitenzijde van deze vleugel van het complex; zie aparte registratie)  Bouwdatum: 1905-1923

Productie.  Ontwerper: architecten complex: P.J.H. (Pierre) Cuypers (1827-1921) & J.Th.J. (Joseph) Cuypers (1861-1949)

Informatie.   Monumentnummer: 525963 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Citaat uit SEMINARIE BOVENDONK: REISGIDS DOOR EEN MONUMENT door Marc Lindeijer e.a. ('s-Hertogenbosch: Betsaida; 2018), blz. 105: "De spreuk op de wijzerplaten was overigens al eerder door Cuypers gebruikt, geschilderd in de gang bij de wachtkamer 1e Klasse van het Amsterdamse Centraal Station"; overigens ontbreekt in het Centraal Station de -T bij VERDRIJFT. Nog een citaat: "De keramische wijzerplaten zijn vrijwel zeker ontworpen door Joseph Cuypers: aan de gevel van zijn Urbanus-kerk in Nes aan de Amstel (1888-1891) bevindt zich namelijk een zonnewijzer die eveneens is uitgevoerd als tegeltableau, en waarvan de detaillering nagenoeg gelijk is aan die van Bovendonk"; deze nagenoege gelijkenis lijkt illusoir: vgl. de registratie van de zonnewijzer elders op deze website, postcode 1198VL. Wegwijzer: In het complex Bovendonk komen nog andere betegelingen voor; zie aparte registraties.

357)
Id=6350

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AR, Hoeven, Sint Janstraat 40

Plaats. Buiten; boven in de toren

Omschrijving. Wijzerplaten (tenminste twee, aan voorkant van toren en links; er is veronachtzaamd waar te nemen of er ook nog een derde is, rechts; er is er gťťn aan de achterkant)  Bouwdatum: 1929

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Johannes Hubertus (Johan) Berben (1883-1941)

Informatie.   Monumentnummer: 521566 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: In de beschrijving als Rijksmonument staat, "wijzerplaten in gekleurde tegels"; en over het interieur: "versieringen in mozaÔek en terracotta [...] groen gegelazuurd [sic] terracotta dat evenals de wijwaterbakken geleverd is door de Fa. Van der Lint uit Delft". Mogelijk is met Fa. Van der Lint uit Delft bedoeld, tegelhandel A.N. de Lint.  Wegwijzer: In de kerk komen diverse betegelingen voor; zie aparte registraties.

358)
Id=6832

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AR, Hoeven, Sint Janstraat 40 - RK kerk St Jan de Doper

Plaats. Binnen; op de triomfboog boven het altaar

Omschrijving. Groen/blauwe tegels met gouden letters; de tekst luidt (links, van beneden naar boven) LOOFT DEN HEER ALLE VOLKEN (en rechts, van boven naar beneden) LOOFT HEM ALLE GESLACHTEN Bouwdatum: 1928-1929

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Johannes Hubertus (Johan) Berben (1883-1941) Fabriek: vermoedelijk De Porceleyne Fles, Delft (zie 'Commentaar')

Informatie.   Monumentnummer: 521566 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Een informatieblad in de kerk vermeldt, "De vieringkolommen rond het altaar bestaan uit groen geglazuurd terracotta, in dezelfde stijl als de wijwaterbakken bij de toegangsdeuren van de kerk (beide geleverd door Firma van der Lint, Delfts aardewerkatelier)". Het ligt voor de hand dat 'Firma van der Lint' verwijst naar tegelhandel A.N. de Lint, vaste leverancier van producten van De Porceleyne Fles. Mogelijk werden behalve vieringkolommen en wijwaterbakken ook de tekst op de triomfboog via De Lint geleverd door De Porceleyne Fles. Wegwijzer: In de kerk, en buiten op de toren, komen diverse betegelingen voor; zie aparte registraties.

359)
Id=6833

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AR, Hoeven, Sint Janstraat 40 - RK kerk St Jan de Doper

Plaats. Binnen; op de pilaren onderaan de triomfboog boven het altaar

Omschrijving. Citaat uit een informatieblad in de kerk:"De vieringkolommen rond het altaar bestaan uit groen geglazuurd terracotta [...]" Bouwdatum: 1928-1929

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Johannes Hubertus (Johan) Berben (1883-1941) Fabriek: vermoedelijk De Porceleyne Fles, Delft (zie 'Commentaar')

Informatie.   Monumentnummer: 521566 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het informatieblad in de kerk vermeldt, "De vieringkolommen rond het altaar bestaan uit groen geglazuurd terracotta, in dezelfde stijl als de wijwaterbakken bij de toegangsdeuren van de kerk (beide geleverd door Firma van der Lint, Delfts aardewerkatelier)". Het ligt voor de hand dat 'Firma van der Lint' verwijst naar tegelhandel A.N. de Lint, vaste leverancier van producten van De Porceleyne Fles.  Wegwijzer: In de kerk, en buiten op de toren, komen diverse betegelingen voor; zie aparte registraties.

360)
Id=6834

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AR, Hoeven, Sint Janstraat 40 - RK kerk St Jan de Doper

Plaats. Binnen; op vloeren

Omschrijving. Betrekkelijk eenvoudige vloerbetegeling, in geomterisch patroon  Bouwdatum: 1928-1929

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Johannes Hubertus (Johan) Berben (1883-1941)

Informatie.   Monumentnummer: 521566 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In de kerk, en buiten op de toren, komen diverse betegelingen voor; zie aparte registraties.

361)
Id=6835

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4741AR, Hoeven, Sint Janstraat 40 - RK kerk St Jan de Doper

Plaats. Binnen; bij de ingangen tot de kerk

Omschrijving. Wijwaterbakjes Bouwdatum: 1928-1929

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Johannes Hubertus (Johan) Berben (1883-1941) Fabriek: vermoedelijk De Porceleyne Fles, Delft (zie 'Commentaar')

Informatie.   Monumentnummer: 521566 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Een informatieblad in de kerk vermeldt, "De vieringkolommen rond het altaar bestaan uit groen geglazuurd terracotta, in dezelfde stijl als de wijwaterbakken bij de toegangsdeuren van de kerk (beide geleverd door Firma van der Lint, Delfts aardewerkatelier)". Het ligt voor de hand dat 'Firma van der Lint' verwijst naar tegelhandel A.N. de Lint, vaste leverancier van producten van De Porceleyne Fles. Wijwaterbakjes vallen wellicht buiten het begrip 'tegel'; maar de geponeerde samenhang met de betegeling van de vieringkolommen, en de vermoedelijke herkomst vanaf De Porceleyne Fles, geven hier aanleiding de wijwaterbakjes toch te registreren.  Wegwijzer: In de kerk, en buiten op de toren, komen diverse betegelingen voor; zie aparte registraties.

362)
Id=6836

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4751HL, Oud Gastel, Kerkstraat 3 - RK kerk Sint Laurentius

Plaats. Binnen; op de wanden

Omschrijving. Lambriseringen van met figuren en accenten van cloisonnť tegels  Bouwdatum: 1906

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Gerardus Jacobus van Swaaij (1867-1945) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (volgens informatie van een vrijwilliger, 01.09.2019)

Informatie.   Monumentnummer: 31944 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Het interieur van de kerk bevat diverse betegelingen; zie aparte registraties.

363)
Id=6837

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4751HL, Oud Gastel, Kerkstraat 3 - RK kerk Sint Laurentius

Plaats. Binnen; in de linker zijmuur

Omschrijving. Tegeltableau met voorstelling verbeeldend de tekst (onderaan weergegeven) STUPEBANT AUTEM OMNES QUI EUM AUDIEBANT, SUPER PRUDENTIA ET RESPONSIS EIUS (en allen die hem [Jezus] hoorden, waren verbijsterd door zijn wijsheid en zijn antwoorden), Lukas 2:47. Rechts onderin staat, LEON SENF, en DE PORCELEYNE FLES, DELFT

Productie.  Ontwerper: Leonardus Johannes (Leon) Senf (1860-1940) (zie 'Commentaar') Schilder: (zie 'Commentaar') Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 31944 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: In HET GILDEBOEK: TIJDSCHRIFT VOOR KERKELIJKE KUNST EN OUDHEIDKUNDE (online via Delpher.nl) , jrg 1 (1918) no 3, adverteert tegelhandel A.N. de Lint met dit tegeltableau: "uitgevoerd naar ontwerp van den heer Leon Senf" (Senf was ook eerste schilder (en chef d'atelier) bij De Porceleyne Fles). Wegwijzer: Het interieur van de kerk bevat diverse betegelingen; zie aparte registraties.

364)
Id=6838

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4751HL, Oud Gastel, Kerkstraat 3 - RK kerk Sint Laurentius

Plaats. Binnen; op de wanden van de zijkapel rechts van het hoofdaltaar

Omschrijving. Wandbetegelingen, met rozen  Bouwdatum: 1906

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 31944 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Het interieur van de kerk bevat diverse betegelingen; zie aparte registraties.

365)
Id=6839

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4751HL, Oud Gastel, Kerkstraat 3 - RK kerk Sint Laurentius

Plaats. Binnen; in de linker zijmuur

Omschrijving. Tegeltableau, voorstellende Bernardus van Clairvaux (1090-1153; heilig verklaard 1174), & een mand met broden; met onderschrift, PRAEDICANS CONTRA HAERETICOS BENEDICTIS PANIBUS OMNES SANAT (predikend tegen de ketters geneest hij allen nadat hij de broden heeft gezegend). Rechtsonderin staat JOOST THOOFT & LABOUCHERE, DELFT.

Productie.  Fabriek: Joost Thooft & Labouchere, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 31944 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Over de z.g. Bernardusbroden of Bernardusbroodjes, zie https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/341 (bezocht 06.09.2019).  Wegwijzer: Het interieur van de kerk bevat diverse betegelingen; zie aparte registraties.

366)
Id=2496

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4781PA, Moerdijk, Steenweg 2

Plaats. Binnen; in trappenhuis van Kanters Restaurant.

Omschrijving. Tableau t.g.v. het 50-jarige bestaan van het restaurant.

Productie.

Informatie.

367)
Id=6515

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4791SJ, Klundert, Markdijk 1

Plaats. Buiten; geheel links in de voorgevel van een losse schuur achter het woonhuis

Omschrijving. Tegel met drie rechte zijden en een boogvormige bovenkant: met twee enigszins schuin staande wapenschilden; daaronder in golfvorm de spreuk BEVRIJD VAN DWINGELANDIJ HERBOUWDE NEERLAND MIJ; en in de golf het jaartal 1949. Het wapen links vertoont drie x-vormige kruisjes zoals die ook voorkomen in het wapen van Klundert; maar het wapen van Klundert heeft temidden van de kruisjes nog een hartschild (met leeuw); zoals, zonder kleuren, op de tegel afgebeeld komt het wapen links nauwer overeen met dat van, bijv., Breda. Het wapen rechts op de tegel is het wapen van 'Neerland', d.w.z. van Nederland. Bouwdatum: c. 1949

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Het lijkt erop alsof deze tegel een lokale en/of verzuilde (RK) 'concurrent' of 'opvolger' vertegenwoordigt van de z.g. BWB-tegel; zie BWB-WO2.  Wegwijzer: Een identieke tegel bij Pelikaan 2, Klundert.

368)
Id=6824

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4791SK, Klundert, Pelikaan 2

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het losstaande bedrijfsgebouw links van de woning, rechts naast de grote staldeuren bij de hoek met de zijmuur

Omschrijving. Tegel met drie rechte zijden en een boogvormige bovenkant: met twee enigszins schuin staande wapenschilden; daaronder in golfvorm de spreuk BEVRIJD VAN DWINGELANDIJ HERBOUWDE NEERLAND MIJ; en in de golf het jaartal 1949. Het wapen links vertoont drie x-vormige kruisjes zoals die ook voorkomen in het wapen van Klundert; maar het wapen van Klundert heeft temidden van de kruisjes nog een hartschild (met leeuw); zoals, zonder kleuren, op de tegel afgebeeld komt het wapen links nauwer overeen met dat van, bijv., Breda. Het wapen rechts op de tegel is het wapen van 'Neerland', d.w.z. van Nederland.  Bouwdatum: c. 1949 Toegankelijkheid: Bij eerder bezoek op locatie in oktober 2018 verbood een bewoner(?) het nadrukkelijk om foto's te maken ; maar de tegel is vanaf de openbare weg te zien (en te fotograferen).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Het lijkt erop alsof deze tegel een lokale en/of verzuilde (RK) 'concurrent' of 'opvolger' vertegenwoordigt van de z.g. BWB-tegel; zie BWB-WO2.  Wegwijzer: Een identieke tegel bij Markdijk 1, Klundert.

369)
Id=1205

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4797BE, Willemstad, Voorstraat 65

Plaats. Buiten; Vrij hoog aan de gevel van een gebouw dat nu een eetcafť is.

Omschrijving. Het tableau toont een rosmolen en het opschrift DE WILLEMSTADTSE GRUTTERY. Bouwdatum: Tableau van vroeg 19e eeuw. Gebouw van begin 17e eeuw.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 38980 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto ontvangen van Leo van der Drift.

370)
Id=1700

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811AA, Breda, Academiesingel 9

Plaats. Buiten; In raambogen.

Omschrijving. Zeven tableaus w.o. die, die fruit voorstellen. Staat: Wat tegels verdwenen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het schijnt dat dit pand eens toebehoorde aan de eigenaars van de Hero conserven fabriek.

371)
Id=1703

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811AJ, Breda, Willemstraat 15

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. Eenvoudige versieringen.

Productie.

Informatie.

372)
Id=1701

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811AM, Breda, Delpratsingel 1

Plaats. Buiten; aan de gevel onder een balkon.

Omschrijving. Drie tableaus: N.V. ALGEMEENE BOUWONDERNEMING "ALBOUW" geflankeerd door BETONWERKEN. (links) en BOUWWERKEN. (rechts).

Productie.  Fabriek: Porceleyne Fles - Delft

Informatie.

373)
Id=7618

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811DZ, Breda, Parade 12 (v.m. Chassťkazerne).

Plaats. Buiten

Omschrijving. Vloertegels bij de hoofdingang. Bouwdatum: 1897-1899

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 518948 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

374)
Id=2269

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811EE, Breda, Kloosterlaan 170 - 172

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. Uitbundige versieringen aan de gevel van dit v.m. gerechtsgebouw. Bouwdatum: 1883-1886

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 526086 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Op deze tegeltableaus attent gemaakt door lieden van http://www.gevelstenen.net/. Postcode bij benadering.

375)
Id=1696

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811LL, Breda, Pelmolenstraat 2

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. Vrij nieuw tableau met oud straatje en de volgende tekst: doorzie ťťn ogenblik naar dagen die duizend maal droever en donkerder vragen roepen naar vroeger om armen die zwoegen dragen

Productie.  Ontwerper: Ron Dirven & Eline Mangnus Fabriek: Maatwerktegels, De Meern

Informatie.

376)
Id=1695

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811TP, Breda, Haagdijk 71

Plaats. Buiten; In portiek.

Omschrijving. Boerinnen, koe, kippen, enz.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 519005 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

377)
Id=1692

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 4811VB, Breda, Prinsenkade 1.

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een v.m. De Gruyter winkel.

Omschrijving. De bekende blauwe tegels en goudkleurige letters aan de pui. Bouwdatum: 1925

Productie.  Ontwerper: W.G. Welsing (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (pui).

Informatie.   Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48  Commentaar: Nu restaurant Sol Y Sombra. De tafelbladen in dit restaurant zijn Spaanse tegeltableaus.

378)
Id=1694

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811VB, Breda, Prinsenkade 2

Plaats. Buiten; Aan een erker.

Omschrijving. Eenvoudige versiering (4 keer). Bouwdatum: 1902 Staat: Eťn tegel is verdwenen.

Productie.

Informatie.

379)
Id=1702

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811XB, Breda, Reigerstraat 22

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Tableau grotendeels bedekt met bord. Met (KATHOLIEKE K)RING. Staat: Tegels verdwenen; gebarsten.

Productie.

Informatie.

380)
Id=1881

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811ZD, Breda, centrum, Veemarktstraat 49

Plaats. Buiten; in de raambogen van de bovenverdiepingen

Omschrijving. bloemenversiering Staat: goed Toegankelijkheid: goed te zien vanaf de straat

Productie.

Informatie.

381)
Id=2268

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4811ZK, Breda, Sint Janstraat 31

Plaats. Buiten; Vrij laag aan de gevel.

Omschrijving. Rijkswapen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Door lieden van http://www.gevelstenen.net/ op dit tableau attent gemaakt.

382)
Id=7617

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4812JC, Breda, Monseigneur Nolensplein 1.

Plaats. Buiten; links en rechts van de hoofdingang tot een v.m. RK kerk.

Omschrijving. Twee rechthoekige tegeltableaus van 54 identieke tegels elk (6 breed; 9 hoog). De tegels (met geglazuurde holletjes) doen denken aan maurotegels. Bouwdatum: 1951-1953

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 530866 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Linker en middelste foto's van Marc Stegeman.

383)
Id=1699

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4814EE, Breda, Oranjeboomstraat 1

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. ST. ANNA SCHOLEN Bouwdatum: 1920 Staat: Het tableau is op twee plaatsen gebarsten.

Productie.

Informatie.

384)
Id=1698

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4814EH, Breda, Dr. Jan Ingen Houszplein 2

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een v.m. klooster; later een kweekschool. Nu o.a. bijkantoortje van de VVV.

Omschrijving. ST ≡ FRANCISCUS ≡ KWEEKSCHOOL ≡

Productie.

Informatie.

385)
Id=1697

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4814GA, Breda, Haagweg 1

Plaats. Buiten; Aan de gevel van de v.m. St. Annakerk; nu ANNA Stede.

Omschrijving. Twee wat moeilijk leesbare tableaus links en rechts van hoofdingang: Laus tua Domine / in fines terrae. Bouwdatum: 1904

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 10191 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

386)
Id=1693

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 4814GE, Breda, Haagweg 64.

Plaats. Buiten; Aan de pui van een v.m. De Gruyter winkel.

Omschrijving. Blauwe tegels. Bouwdatum: 1931.

Productie.  Ontwerper: Teunis Wilschut, 1905-1961 (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (pui).

Informatie.   Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48

387)
Id=2653

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4818AJ, Breda, Lovensdijkstraat 2

Plaats. Buiten; oorlogsmonument in park bij het kruispunt Claudius Prinsenlaan en de Wilhelminasingel.

Omschrijving. Tegeltableau met de Zwarte Madonna van Polen. Bouwdatum: 1954

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://nl.tracesofwar.com/artikel/324/Bevrijdingsmonument-Breda.htm Commentaar: Als adres is gekozen voor het dichtstbijzijnde huis. Foto van Jan de Jong.

388)
Id=4263

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4818JA, Breda, Ginnekenweg 3

Plaats. Buiten; in onderpui

Omschrijving. Puibetegeling

Productie.

Informatie.

389)
Id=8181

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4835GX, Breda, Ulvenhoutselaan 10-34 - v.m. St Laurensgesticht voor bejaarden en zieken

Plaats. Buiten; bovenin de midden-risaliet

Omschrijving. Driehoekig tegeltableau met kruis, met op het kruispunt een gelaat (= Sint Laurens?), en met een lauwerkrans (de naam Laurens en de lauwerkrans worden - etymologisch onterecht - met elkaar in verband gebracht); met onderin in het midden vlammen (Sint Laurens werd bij wijze van martelaarsdood op een vuur geroosterd), en links 8 OCT. en rechts 1913.  Bouwdatum: 1913

Productie.  Ontwerper: architect oorspronkelijk gesticht: Johannes Adrianus (Jan) van Dongen (1866-1934)

Informatie.

390)
Id=7613

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4835JN, Breda, Baronielaan 335.

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Betegelde raambogen aan herenhuis. Bouwdatum: 1905 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Rechter foto van Marc Stegeman.

391)
Id=7628

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4835JN, Breda, Baronielaan 329.

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. O.a. raambogen. Bouwdatum: 1905 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

392)
Id=8179

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4835ND, Breda, Ginneken, Ginnekenweg 333 - RK kerk St Laurentius

Plaats. Buiten; boven hoofdingang

Omschrijving. Driehoekig tegeltableau in sectiel-techniek, met van boven naar beneden de hand Gods, het Lam Gods, en Alfa en Omega  Bouwdatum: 1900-1902

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: Josephus Theodorus Joannes Cuypers (1861-1949) & Jan Stuyt (1868-1934)

Informatie.   Monumentnummer: 10146 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Helemaal bovenin de voorgevel zit een tweede driehoekig tegeltableau (vierkante tegels) met het IHS monogram.

393)
Id=8180

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4835NM, Breda, Ginneken, Ginnekenweg 334-338

Plaats. Buiten; in de borstweringen van de erkers

Omschrijving. Vlakvullingen met tegels waarop waterlelies zijn afgebeeld Bouwdatum: 1900-1905 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

394)
Id=7616

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4836AB, Breda, Galderseweg 7 (Jeugdinrichting De Hey-Acker).

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel; centraal aan het gebouw.

Omschrijving. Tableau met 1906. Bouwdatum: 1906

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 519131 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

395)
Id=7614

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4837BJ, Breda, Baronielaan 330.

Plaats. Buiten; op een smalle hoek van het gebouw.

Omschrijving. Tableau met PENSION VAN RENEN. Bouwdatum: 1900 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Middelste foto van Marc Stegeman.

396)
Id=7615

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4837BJ, Breda, Baronielaan 320.

Plaats. Buiten; o.a. raambogen.

Omschrijving. Betegelde raambogen en andere versieringen. Ook een terracottategel. Bouwdatum: 1900 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Voor detail foto's van de terracotta tegel zie elders op deze website.

397)
Id=7627

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4837BJ, Breda, Baronielaan 320.

Plaats. Buiten; boven een deur.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta devotie tegel. Bouwdatum: 1900 (pand) Staat: De onderste rand van de tegel is gebladderd.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Voor een tweede registratie van dit pand zie elders op deze website. Foto's van Marc Stegeman.

398)
Id=5965

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4881CP, Zundert, Molenstraat 7 RK kerk St Trudo

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven de toegangspartij

Omschrijving. Tegeltableau in de vorm van een verpakt snoepje, met de tekst HUIS VAN GOD / POORT VAN DE HEMEL Bouwdatum: 1927

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: Johannes (Jan) Stuyt (1968-1934)

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Trudokerk_(Zundert) (bezocht 13.01.2018)  Monumentnummer: 519325 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In het interieur van de kerk vloerbetegelingen (Foto 3). Voor betegelingen in de topgevels, zie aparte registratie.

399)
Id=5966

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4881CP, Zundert, Molenstraat 7 - RK kerk St Trudo

Plaats. Buiten; in topgevels

Omschrijving. Vlakvullingen van gele, rode & zwarte tegels; in de topgevel aan de zijkant van de kerk, met kruis. Bouwdatum: 1927

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: Johannes (Jan) Stuyt (1968-1934)

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Trudokerk_(Zundert) (bezocht 13.01.2018)  Monumentnummer: 519325 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor andere betegelingen aan & in de kerk, zie aparte registratie.

400)
Id=4270

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4891AJ, Rijsbergen, Van Oosterhoutstraat 8

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. PTT-logo

Productie.  Ontwerper: in aanzet (zie commentaar): Nicolaas Petrus (Nico) de Koo (1881-1960)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.zooproducties.nl/product.asp?id=2&title=N.P.%20de%20Koo (bezocht 05.01.2017) Commentaar: De ontwerper van het toenmalige logo van de PTT als zodanig was Nicolaas Petrus (Nico) de Koo (1881-1960); met specifieke toepassingen van het logo heeft De Koo echter niet perse directe bemoeienis gehad. Voor het logo, zie N.P. DE KOO 1881-1960: GRAFISCH VORMGEVER EN INTERIEURARCHITECT door P.L.C. van Dam ([Eindhoven] : [Z]OO; 2008), met name blz. 130-131 (ook te zien op bovengenoemde site); het boek presenteert een veelheid min of meer variante toepassingen van het logo, in diverse materialen Ė maar niet de toepassing bij de tegel. Wegwijzer: Op 'Tegels op locatie' zijn zo'n dertig exemplaren van de tegel met PTT-logo geÔnventariseerd; het laat zich vermoeden dat de tegel nog wel vaker in Nederland voorkomt (of is voorgekomen).

401)
Id=7625

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4891PE, Rijsbergen, Oekelsestraat 1.

Plaats. Buiten; aan de gevel naast de voordeur.

Omschrijving. Wit geschilderde terracotta devotie tegel. Bouwdatum: 1920 (boerderij).

Productie.

Informatie.

402)
Id=7626

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4891PG, Rijsbergen, Oekelsestraat 8.

Plaats. Buiten; aan de gevel naast de voordeur.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta devotie tegel. Bouwdatum: 1945 (boerderij).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

403)
Id=2579

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4901EP, Oosterhout, Markt 22

Plaats. Buiten; aan de gevel van een restaurant.

Omschrijving. Met HUIS VAN VERTROUWEN

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van de www.gevelstenen.net website.

404)
Id=2580

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4901EP, Oosterhout, Markt (huisnummer onbekend)

Plaats. Buiten; waarschijnlijk aan de gevel van een restaurant.

Omschrijving. Gezicht en EERST ETE

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van de www.gevelstenen.net website. Het restaurant 'Eerst Eten' vindt men op het adres Klappeijstraat 22 in Oosterhout. Deze straat komt uit op de Markt.

405)
Id=2759

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4902NS, Oosterhout, Bredaseweg 106

Plaats. Buiten; Buiten aan de gevel van het gedeeltelijk gesaneerde gebouw.

Omschrijving. Floraal  Bouwdatum: 1901 Staat: Matig Toegankelijkheid: Openbare weg

Productie.  Fabriek: Holland, Utrecht

Informatie.   Website: www.hkth.nl  Monumentnummer: 520025 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Architect J.Verheul.De voormalige "N.V. Noord-Brabantsch-Beiersch BIERBROUWERIJ De Gekroonde Bel" bestaat uit een MACHINEHUIS met aangrenzend BROUWHUIS en KANTOORGEBOUW.De huidige functie is kantoorverzamelgebouw. Zie ook http://www.biernet.nl/bier/brouwerijen/nederland/noord-brabant/oosterhout/gekroonde-bel-de;

406)
Id=2084

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4927AV, Hooge Zwaluwe, Zwaluwstraat 1

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. de naam ZONZEELs REDDING  Bouwdatum: 1919 Staat: goed  Toegankelijkheid: goed, te zien vanaf de weg

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw, nu een woonhuis, was een electrisch gemaal waarmee de Zonzeelse polder droog kon worden gehouden.

407)
Id=2614

Routecode: PRO-NB   - Adres. 4941GK, Raamsdonksveer, Wilhelminalaan 6.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Een gekromd tegeltableau met "HUIS TEN DEIJL"

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

408)
Id=6280

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5011EM, Tilburg, De Schans 32

Plaats. Buiten;  aan de gevel van een patronaatsgebouw.

Omschrijving. Met PATRONAAT ē PETRUS ē DONDERS ē

Productie.

Informatie.

409)
Id=2061

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5014NL, Tilburg, noord, Hoefstraat 199

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeuren

Omschrijving. Twee tableaus met de letters Alpha en Omega, staand voor begin en einde. De R.K. ANTONIUS VAN PADUAKERK is gebouwd in 1911-1913 naar ontwerp van architectenbureau Margry uit Rotterdam. Waarschijnlijk was architect A.A.J. Margry verantwoordelijk voor het ontwerp. Het is een van de Antoniuskerken die Margry in opdracht van de Rotterdamse havenbaron Grewen bouwde en die daarom naar de patroonheilige van deze weldoener werden genoemd. Stilistisch vormt de kerk een overgang tussen neoromaans en neogotisch. Bouwdatum: 1913 Staat: redelijk  Toegankelijkheid: goed

Productie.  Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 506119 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://reliwiki.nl/index.php?title=Tilburg,_Hoefstraat_199_-_Antonius_van_Padua Commentaar: De kerk is sinds 2002 als zodanig buiten gebruik.

410)
Id=6279

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5017AN, Tilburg, Piushaven 1

Plaats. Buiten;  aan de gevel tussen elke twee vierkante raampjes.

Omschrijving. Groepen van vier, kleine, blauwe tegels. Bouwdatum: 1935

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521098 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

411)
Id=7479

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5017GH, Tilburg, St Josephstraat 26-28 hoek Prinsenhoeven

Plaats. Buiten

Omschrijving. Friezen Bouwdatum: 1905 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

412)
Id=5498

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5017HP, Tilburg, Tivolistraat 2

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Achtergrond voor naamsvermelding, Minoretti

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het pand is rijkelijk geornamenteerd met diverse vormen van bouwkeramiek. De eigenlijke letters m-i-n-o-r-e-t-t-i lijken op de tegels te zijn geschroefd, & zelf niet van keramiek te zijn gemaakt.

413)
Id=5497

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5017JE, Tilburg, Carrť 50 - v.m. St Elizabeth Ziekenhuis

Plaats. Binnen; in de gang(en?)

Omschrijving. Zeer eenvoudige wand- en vloerbetegelingen Bouwdatum: 1927

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Eduard Gerard Hendrik Hubert Cuypers (1859Ė1927)

Informatie.   Website: http://carretilburg.nl/over-carre/ (bezocht 06.09.2017) Commentaar: De betegelingen als zodanig zijn niet zo zeer de moeite waard; maar de oude gebouwen vertonen aan de exterieurs zeer fraaie bouwkeramiek, o.a. boven de monumentale toegangspoort (bovenin wapen Tilburg, & links en rechts twee mensfiguren) en op de v.m. binnenplaats boven deuren ("INGANG KLOOSTER"; "KLASSE AFDEELING").

414)
Id=5496

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5018CP, Tilburg, Jan Pieterszoon Coenstraat 71 - hoek Maetsuyckerstraat

Plaats. Buiten; onderpui

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

415)
Id=5047

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5018HA, Tilburg, Ringbaan-Oost 196

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving. Veelkleurig geometrisch patroon van z.g. 'krakelingen'

Productie.

Informatie.

416)
Id=5048

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5018HA, Tilburg, Ringbaan-Oost 194

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving. Veelkleurig geometrisch patroon van z.g. 'krakelingen'

Productie.

Informatie.

417)
Id=6977

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021LG, Tilburg, Broekhovenseweg 50 - v.m. klooster Ave Maria

Plaats. Buiten; boven de (v.m.) hoofdingang

Omschrijving. Naamtableau, AVE MARIA  Bouwdatum: 1913

Productie.  Ontwerper: architect oorspronkelijk gebouw: Johannes Jacobus Adrianus Josephus (Jan) van der Valk (1873-1961)

Informatie.   Historische documentatie: https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/het-klooster-ave-maria-in-tilburg Commentaar: De website wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ bezocht 17.11.2019.

418)
Id=6981

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021TN, Tilburg, President Steijnstraat 73-93

Plaats. Buiten; boven de paren voordeuren

Omschrijving. Vijf tegels van vogels, met hun namen: REIGER (87-89), SPERWER (73-75, Foto 3; 91-93), VALK (77-79, Foto 2), ZILVERMEEUW (81-83) Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Lejo Schenk, Blaricum. In deze buurt - Trouwlaan 202-236, President Steijnlaan 73-93 en 74-98, Oerlesestraat 118-138 - komen 25 van deze tegels voor, met vier verschillende vogels. Dergelijke tegels in Leiderdorp worden in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. In de buurt zijn ook exemplaren van de 'BBB-tegel' aanwezig; zo'n combinatie komt elders in Nederland niet voor (waarnemingen t/m november 2019). Wegwijzer: Reiger en Valk komen ook voor in Ede en Leiderdorp; Sperwer in Leiderdorp; Zilvermeeuw in Ede, Leiderdorp en Leidschendam.

419)
Id=6979

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021TR, Tilburg, President Steijnstraat 74-98

Plaats. Buiten; boven de paren voordeuren

Omschrijving. Zes tegels van vogels, met hun namen: SPERWER (88-90), VALK (74-76, Foto 3; 78-80; 96-98), ZILVERMEEUW (82-84; 92-94, Foto 2) Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Lejo Schenk, Blaricum. In deze buurt - Trouwlaan 202-236, President Steijnlaan 73-93 en 74-98, Oerlesestraat 118-138 - komen 25 van deze tegels voor, met vier verschillende vogels. Dergelijke tegels in Leiderdorp worden in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. In de buurt zijn ook exemplaren van de 'BBB-tegel' aanwezig; zo'n combinatie komt elders in Nederland niet voor (waarnemingen t/m november 2019). Wegwijzer: Reiger komt ook voor in Ede, Leiderdorp; Sperwer in Leiderdorp; Valk in Ede, Leiderdorp; Zilvermeeuw in Ede, Leiderdorp, Leidschendam.

420)
Id=5810

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021VX, Tilburg, Nazarethstraat 46

Plaats. Buiten;  een tableau hoog aan de gevel; een tweede tableau boven de ingang tot het gebouw.

Omschrijving. Het bovenste tableau bestaat uit drie panelen in gekleurde tegels. Het onderste tableau met 'HUIZE NAZARETH'. Bouwdatum: 1916

Productie.

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Huize_Nazareth Commentaar: Het adres maakt deel uit van een groot complex dat een gemeente monument is met nummer 0855/602.

421)
Id=5049

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021WE, Tilburg, Trouwlaan 91 hoek Christiaan Hiuijgensstraat

Plaats. Buiten; aan de gevel

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

422)
Id=5050

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021WE, Tilburg, Trouwlaan 85 hoek Hesperenstraat

Plaats. Buiten; aan gevel

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

423)
Id=6978

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5021WR, Tilburg, Trouwlaan 202-236

Plaats. Buiten; boven de paren voordeuren

Omschrijving. Acht tegels van vogels, met hun namen: REIGER (206-208; 218-220, Foto 3; 230-232), SPERWER (202-204; 222-224), VALK (210-212; 226-228, Foto 2), ZILVERMEEUW (234-236)  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Lejo Schenk, Blaricum. In deze buurt - Trouwlaan 202-236, President Steijnlaan 73-93 en 74-98, Oerlesestraat 118-138 - komen 25 van deze tegels voor, met vier verschillende vogels. Dergelijke tegels in Leiderdorp worden in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. In de buurt zijn ook exemplaren van de 'BBB-tegel' aanwezig; zo'n combinatie komt elders in Nederland niet voor (waarnemingen t/m november 2019). Wegwijzer: Reiger komt ook voor in Ede, Leiderdorp; Sperwer in Leiderdorp; Valk in Ede, Leiderdorp; Zilvermeeuw in Ede, Leiderdorp, Leidschendam.

424)
Id=6270

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5025JX, Tilburg, Korvelplein 182

Plaats. Buiten; aan de gevel naast het portiek.

Omschrijving. Driehoekige, terracotta (?), gekleurde tegel met Maria en Jezus. Daaronder de tekst ZOETE MOEDER. VD. BOSCH BID VOOR ONS. Aan de v.m. (?) pastorie behorende bij de Antonius van Paduakerk. Bouwdatum: 1923-1924

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521071 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

425)
Id=6272

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5025JX, Tilburg, Korvelplein 182

Plaats. Buiten;  terracotta tegels rond de hoofdingang en in een strook boven de hoofdingang van de Antonius van Paduakerk (ook wel Korvelsekerk genoemd).

Omschrijving. Rechthoekige en vierkante tegels.  Bouwdatum: 1923-1924

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521072 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: In de kerk zouden zich tegeltableaus bevinden.

426)
Id=6273

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 5025JX, Tilburg, Korvelplein 208

Plaats. Buiten;  boven een winkel.

Omschrijving. Een mozaÔek met L'ECHO DES MONTAGNES (naar een harmoniekorps).

Productie.

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Korvelplein

427)
Id=8178

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 5025VB, Tilburg, Ringbaan-West 300 - Margarita Maria Alacoque kerk

Plaats. Buiten; links en rechts boven de toegangspartij

Omschrijving. Twee mozaÔeken: links MARIA AMABILIS; rechts Johannes de Doper, met rechtsonder monogram van Frans Mandos Bouwdatum: 1927 (Maria Amabilis); 1940 (Johannes de Doper)

Productie.  Ontwerper: Maria: Petrus Hendrikus Gerrits (1878-1957); Joh.s: Franciscus Hubertus Wilhelmus Mandos (1910-1977)

Informatie.   Monumentnummer: 521196 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

428)
Id=7707

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5036SV, Tilburg, Vlijmenstraat 3.

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Het viaduct in de N260 tussen Dongen en Gilze (onder de spoorlijn tussen Breda en Tilburg; de N260 is ter plekke bekend als de Burgemeester Letschertweg) is betegeld met witte tegels en 32 tegeltableaus in de vorm van gehele of gedeeltelijke Ďrození. Toegankelijkheid: De tegeltableaus zijn ter plekke te zien vanaf een fietspad over de N260.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Voor het adres en de postcode zijn die van het dichtstbijzijnde gebouw gekozen.

429)
Id=6071

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5037LA, Tilburg, Bredaseweg 291 - v.m. zusterklooster van de Dochters van O.L. Vrouw van het Heilig Hart

Plaats. Buiten; boven v.m. hoofdingang

Omschrijving. Van boven naar beneden: kroon, kruis, hart met doornentakken, & de letters OLV (onze lieve vrouwe); omringd door een ketting (rozenkrans?) met kruis Bouwdatum: vanaf 1914

Productie.  Ontwerper: architect pand: Franciscus Cornelis (Frans) de Beer (1873-1960)

Informatie.

430)
Id=6072

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5037LB, Tilburg, Bredaseweg 319

Plaats. Buiten; bovenin de gevel

Omschrijving. Zonnewijzer; met randtekst HORAS NON NUMERO NISI SERENAS (de uren tel ik niet tenzij [ze] helder / rustig [zijn])

Productie.

Informatie.

431)
Id=8177

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5037NP, Tilburg, Burgemeester Damsstraat 15 - MariŽngaarde

Plaats. Buiten; boven de hoofdingang

Omschrijving. Beeld in segmenten van ongeglazuurde terracotta, alias 'tegels', voorstellende Maria, met onder Haar voeten een slang en de maansikkel; boven Haar hoofd een los 'dakje'; onder de maansikkel een min of meer apart tableautje, met bloemen en takken met doorns  Bouwdatum: 1934-1935

Productie.  Ontwerper: Lambertus Zijl (1866-1947) Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk)

Informatie.   Monumentnummer: 521157 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://mariengaardetilburg.nl/ (bezocht 01.01.2022) Commentaar: De website https://mariengaardetilburg.nl/wp-content/uploads/2019/09/1.3.1-De-geschiedenis-van-Mariengaarde.pptx vermeldt, "Terracotta reliŽfbeeld door de kunstenaar Lambertus Zijl". Ouderzorg / Canton wordt hier voorgesteld als uitvoerder van de ontwerpen van L. Zijl op basis van JAARBOEKJE VOOR DE GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN 1955, 'Hugo van Poelgeest 24 Januari 1879-10 Juli 1954' door A.J. Kropholler (online via http://www.oudleiden.nl/pdf/1955.PDF , bezocht 19.10.2019), blz. 42: "de tegenover ,,OuderzorgĒ gelegen fabriek ,,CantonĒ. Daar werden [...] o.m. levensgrote beelden naar modellen van de beeldhouwer L. ZIJL gebakken".

432)
Id=3442

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038AA, Tilburg, Heuvelstraat 21A

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel; net onder het dak.

Omschrijving. Eenvoudige vlakvulling met afwisselend gele en bruine tegeltjes.

Productie.

Informatie.

433)
Id=3443

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038AA, Tilburg, Heuvelstraat 21

Plaats. Buiten; twee rechthoekige vlakvullingen ter hoogte van het balkon.

Omschrijving. Afwisselende gele en groene tegeltjes.

Productie.

Informatie.

434)
Id=1399

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 5038AD, Tilburg, Heuvelstraat 111

Plaats. Binnen; aan de binnenwand van een v.m. De Gruyter winkel. Nu (mei 2014): Free Record Shop die dit pand waarschijnijk spoedig zal verlaten.

Omschrijving. Kaasdragers, Alkmaar en nog vijf andere tableaus.

Productie.  Fabriek: N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland, Gouda.

Informatie.   Monumentnummer: 521175 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Alle zes tegeltableaus zijn beschadigd.

435)
Id=3440

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038AD, Tilburg, Heuvelstraat 113

Plaats. Buiten; op 1 hoog.

Omschrijving. Vierkantjes onderaan de erker.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521176 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Vierkantjes onderaan de erker zijn mogelijk geen tegeltableaus.

436)
Id=1352

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038AG, Tilburg, Heuvelstraat 56

Plaats. Buiten; Rond de ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. boven de ramen een bloemenvulling, tussen en onder de ramen betegeling die kennelijk verwijzen naar een ijzerwarenhandel. Staat: er zijn leidingen over de tegels gemaakt! Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

437)
Id=3445

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038BN, Tilburg, IJzerstraat 3

Plaats. Buiten; vrij hoog aan de gevel.

Omschrijving. Drie lange tegeltableaus met de volgende teksten: VERZENDING NAAR ALLE WERELDDEELEN / STOFFENBEURS DER TILBURGSCHE TEXTIELNIJVERHEID / PIET SMITS & Co IN WOLLEN STOFFEN Bouwdatum: 1916?

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521228 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

438)
Id=5807

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038CG, Tilburg, Spoorlaan 428

Plaats. Buiten;  laag aan de gevel.

Omschrijving. Terracotta tegel ('devotietegel') met Maria en Jezus. Bouwdatum: 1903

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521203 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: https://www.tracesofwar.nl/search.asp?q=beschermtegel  Historische documentatie: https://wikimiddenbrabant.nl/Devotietegels Commentaar: Dergelijke devotietegels komen in Tilburg (en mogelijk ook in andere plaatsen) vrij veel voor (iemand telde 463 stuks binnen de ring van Tilburg). Het lijkt erop dat de raambogen gevuld zijn met beschilderingen en NIET met betegelingen.

439)
Id=3444

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038CP, Tilburg, Heuvel 22

Plaats. Binnen; op de vloer

Omschrijving. Vloerbetegelingen in tenminste twee soorten tegels.

Productie.

Informatie.

440)
Id=5806

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 5038CX, Tilburg, Spoorlaan 432

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. MozaÔek met Anno, Villa Constance en 1902. Bouwdatum: 1902

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521204 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

441)
Id=5066

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038DA, Tilburg, Tuinstraat 53 hoek Antoniusstraat

Plaats. Buiten; op de afgeschuinde hoek, boven deuren & raam van het balkon

Omschrijving. Functieaanduiding: CAFE

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op een foto van het Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC (https://www.bhic.nl/foto/183fb90a-45fb-11e3-957e-17473c8d6296 ; geraadpleegd 20.11.2016), gedateerd 1991, gaat het tegeltableau zo te zien verscholen achter een laag mortel o.i.d. (vgl. ook https://www.deven.nl/web/d35.html , geraadpleegd 20.11.2016).

442)
Id=3437

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038DH, Tilburg, Poststraat 10

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Twee maal vier tegeltableaus met vogels.

Productie.

Informatie.

443)
Id=3439

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038DL, Tilburg, Telefoonstraat 18

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel

Omschrijving. Vier plus elf plus vier boogjes gevuld met tegels. Daaronder betegelde stroken.  Staat: Vele tegels weggevallen.

Productie.

Informatie.

444)
Id=3438

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038DM, Tilburg, Telefoonstraat 8 en 10

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Twee tableaus. Het ene met ANNO. Het andere met 1905 Bouwdatum: 1905?

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: https://www.artiprex.nl/tegels.htm Commentaar: De tegeltableaus zijn door Artiprex gerestaureerd.

445)
Id=2062

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038EH, Tilburg, centrum, Noordstraat 113

Plaats. Buiten; boven aan de gevel

Omschrijving. Een rij tegels met vogels. Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

446)
Id=5051

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038EJ, Tilburg, Noordstraat 44

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Opschrift, letters in hoog reliŽf: KOUSEN-SAJET

Productie.

Informatie.  Commentaar: Zie een 'blog' in BRABANTS DAGBLAD van 25.08.2015, online beschikbaar via http://www.bd.nl/opinie/blogs/stadsgezicht/textielidentiteit-van-tilburg-kousen-sajet-1.5184101 (geraadpleegd 10.11.2018).

447)
Id=5808

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038HE, Tilburg, Acaciastraat 7 en 9

Plaats. Buiten;  onder de dakgoten en in raambogen.

Omschrijving. Onder de dakgoten twee keer zes tegeltableautjes van elk 2 x 3 tegels. In raambogen kleine vierkante tegels. Bouwdatum: 1913 (volgens gevelsteen).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het dubbele woonhuis is een gemeentelijk monument onder de nummers 0855/205 en 0855/206.

448)
Id=5809

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038HE, Tilburg, Acaciastraat 23

Plaats. Buiten;  onder de winkelruiten van een v.m. bakkerij.

Omschrijving. Een rechthoek van eenvoudige, blauwe tegels. Bouwdatum: 1932

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521150 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

449)
Id=3441

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038SC, Tilburg, Langestraat 55

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Twee tableaus met ANNO en 1909

Productie.

Informatie.

450)
Id=2586

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038SL, Tilburg, Vincentiuspad 2

Plaats. Buiten; op twee niveaus aan de gevel.

Omschrijving. Het ene tableau met 1907; het andere met o.a. twee vogels.  Bouwdatum: 1907

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat elk tableau uit twee tegelplaten bestaat. Foto's van Jan de Jong. Het pand is een (gemeente?) monument.

451)
Id=6278

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5038SM, Tilburg, Nieuwlandstraat 41

Plaats. Buiten;  aan de gevel boven een winkel.

Omschrijving. Met van VOLLENHOVEN en SMULDERS.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat de tegels beschilderd zijn.

452)
Id=1764

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 5041DP, Tilburg, Gasthuisring 5.

Plaats. Buiten; Blauwe tegels en goudkleurige letters aan de pui.

Omschrijving. V.m. de Gruyter winkel. Bouwdatum: 1933.

Productie.  Ontwerper: Teunis Wilschut, 1905-1961 (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (pui).

Informatie.   Monumentnummer: 521242 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48  Commentaar: Foto's van Arno Zegers.

453)
Id=1595

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5041EC, Tilburg, Wilhelminapark 42 en 42a

Plaats. Buiten; Lang, small tableau vrij laag aan de gevel plus en klein tableau hoog aan de gevel.

Omschrijving. Op het lange tableau: CAFE RESTAURANT DE ROODE HAAN. Op het kleine tableau een haan.

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.  Commentaar: Linker twee foto's van Jan Laukens (Ü). Over deze betegeling, zie TEGEL 46 (2018), 34-40, 'Decoratieve grestegels van Rozenburg (1904-1914)', deel 2, door Arno Weltens, blz. 38-39.

454)
Id=1596

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5041ED, Tilburg, Wilhelminapark 63 en 63a

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. CO÷PERATIEVE TILBURGSCHE MELKINRICHTING EN ZUIVELFABRIEK

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521221 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Middelste foto van Jan Laukens (Ü).

455)
Id=1597

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5041ED, Tilburg, Wilhelminapark 55

Plaats. Buiten; Aan een rechthoekige kolom bij het Kinderdagverblijf 'Willemijntje'.

Omschrijving. Versiering.

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Foto's van Jan Laukens (Ü).

456)
Id=6277

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046DE, Tilburg, Kardinaal de Jongplein 15

Plaats. Buiten;  aan de gevel van het Fraterhuis Petrus Donders

Omschrijving. Grote en kleinere kruizen uitgevoerd in terracotta tegels. Bouwdatum: 1934

Productie.

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fraterhuis_Petrus_Donders  Monumentnummer: 521183 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

457)
Id=3435

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046GC, Tilburg, Goirkestraat 9

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel; net onder de dakgoot.

Omschrijving. Voorstellingen met bloemen.

Productie.

Informatie.

458)
Id=3434

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046GK, Tilburg, Goirkestraat 40

Plaats. Buiten; tegeltableau hoog aan de gevel en betegelde raambogen.

Omschrijving. Tegeltableau met Verfhandel WILLY PIJNENBORG Sinds 1939

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het 'tegeltableau' met 'Verfhandel WILLY PIJNENBORG Sinds 1939' is mogelijk geen tegeltableau maar een bord van plastiek.

459)
Id=3432

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046GL, Tilburg, Goirkestraat 72

Plaats. Buiten; aan de gevel van een (v.m.?) school.

Omschrijving. MozaÔek met MARIASCHOOL M.U.L.O.

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.architectuurgidsmiddenbrabant.nl/project/huize-goirke-en-mariaschool-nu-woningen

460)
Id=3433

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046GL, Tilburg, Goirkestraat 50

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Twee mozaÔek-achtige constructies met opgelegde letters. Het bovenste met CAF…. Het onderste met, lijkt het, een later aangebracht bord of i.d. met ANNO.1902

Productie.

Informatie.

461)
Id=3436

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5046GN, Tilburg, Goirkestraat 90

Plaats. Buiten; stroken onder de dakgoot en in raambogen

Omschrijving. Eenvoudige versieringen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw behoort tot het complex van het Textielmuseum.

462)
Id=6266

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5056HD, Berkel-Enschot, Raadhuisstraat 56

Plaats. Buiten;  aan de gevel van het v.m. gemeentehuis

Omschrijving. De wijzerplaat van de klok bestaat uit geglazuurde tegels. Bouwdatum: 1932-1933

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521234 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

463)
Id=6352

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5059AN, Heukelom, Laag Heukelomseweg 3 ('Monument van Riel')

Plaats. Binnen;  in de keuken van het 'Monument van Riel'.

Omschrijving. Twee tegeltableaus afkomstig uit het vleesverwerkingsbedrijf van Joseph Silo ('Jos') Lion (1871, Boxmeer - 1943, Sobibor) in Boxmeer. Toegankelijkheid: Het 'Monument van Riel' is open voor het publiek.

Productie.

Informatie.   Website: https://te-gekke-etentjes.nl/uitje/rondleiding-monument-van-riel/ Commentaar: Foto's van Marcel Brouwer.

464)
Id=6281

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5061EB, Oisterwijk, Kerkplein 1

Plaats. Binnen;  in een kapel van de St. Petrus Bandenkerk.

Omschrijving. Vier tegeltableaus met o.a. banderollen waarop herinnerd wordt aan gebeurtenissen in de geschiedenis van Oisterwijk. Bouwdatum: 1895-1897

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 31362 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De kapel bevindt zich linksvoor als men de kerk door de hoofdingang binnen gaat.

465)
Id=4014

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5061HW, Oisterwijk, De Lind 12

Plaats. Buiten; aan de gevel van een winkel.

Omschrijving. Tegels op de begane grond, op 1 hoog en in de nok van het gebouw.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 519973 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Linker en middelste foto's van Marc Stegeman.

466)
Id=7692

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5061HW, Oisterwijk, De Lind 18.

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Tableau in zes delen met o.a. ANNO 1900. Bouwdatum: 1900

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 519974 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

467)
Id=7694

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5061HW, Oisterwijk, De Lind 26.

Plaats. Buiten; naast de brievenbus.

Omschrijving. Devotietegel. Bouwdatum: 1930

Productie.

Informatie.

468)
Id=6284

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5061PA, Oisterwijk, Almystraat 14

Plaats. Binnen;  in het directie gebouw van de v.m. Koninklijke Verenigde Leder B.V.

Omschrijving. Het tableau vertoont het complex zoals gepland (maar niet geheel ten uitvoering werd gebracht). Bovendien vindt men linksboven: BRABANTIA CALF en de wapens van Nederland en Amsterdam. Rechtsboven: BRABANTIA SIDES en de wapens van Nederland en Amsterdam. En onderaan de tekst: TER GELEGENHEID VAN ZIJN ZILVEREN JUBILEUM DEN HEER MAX WEIL AANGEBODEN DOOR ďOISTERWIJKĒ 1897 1 OCTOBER 1922. Het tableau is, linksonder, gesigneerd met "DISTEL", A'DAM Bouwdatum: 1922 (?) Toegankelijkheid: Dit gebouw waarin zich het tableau bevindt (op de begane grond) is normaal gesproken niet open voor het publiek maar was het wel op de 'open monumentendag' van 2018 (9 september).

Productie.  Fabriek: Distel, Amsterdam

Informatie.   Website: http://adgrimmon.nl/monografie/villa-weil-in-tilburg/  Monumentnummer: 519944 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Delen van het complex zijn een Rijksmonument. Wegwijzer: Het gehele, zeer grote, complex draagt het huisnummer 14 maar het gebouw waarin zich het tableau bevindt draagt het (oude?) huisnummer 28a.

469)
Id=7695

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5062NC, Oisterwijk, Groenstraat 8.

Plaats. Buiten; in portiek.

Omschrijving. Allerlei voorstellingen plus de tekst CORNELIA DEDIT 2 APRIL 1959. Bouwdatum: 1959

Productie.

Informatie.

470)
Id=2818

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5066BV, Moergestel, Tilburgseweg 54

Plaats. Buiten; terras

Omschrijving. Graniver betegeling. Y. Brentjens, K.P.C. DE BAZEL (1869-1923) ONTWERPEN VOOR HET INTERIEUR (Zwolle: Waanders / Den Haag: Gemeentemuseum; 2006) schrijft (blz. 208): "glasmozaÔek [...] in het landhuis Zonnewende [...] dat hij [De Bazel] bouwt voor de directeur van de wollenstoffenfabriek Beka en de latere oprichter van de AaBe-fabrieken in Tilburg, [...] Adolf van den Bergh jr. [...] Monsters van glastegels worden in 1922 door de glasfabriek Leerdam verzonden [...]".  Bouwdatum: 1922 Toegankelijkheid: In overleg met de gebruikers van het pand, Stichting SOKA

Productie.  Ontwerper: architect: K.P.C. de Bazel (1869-1923)  Fabriek: Glasfabriek Leerdam

Informatie.  Commentaar: Over graniver tegels, zie bijv. Thimo te Duits, GEPERST GLAS UIT LEERDAM (Leerdam: Glasmuseum Leerdam / Assen: Drents Museum; 1991), blz.en 27-29, 58-59, 104-107, 150-151. Graniver tegels lijken veelal, zoals hier, te zijn toegepast in geometrische en/of abstracte patronen: Brentjens (2006:208) legt de link met de toepassingen van graniver in het kantoorgebouw van NLsche Handel Mij aan Vijzelstraat Amsterdam (ook van architect De Bazel; thans Stadsarchief). Met dank aan Yvonne Brentjens.

471)
Id=6036

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5071EG, Udenhout, Slimstraat 21 - Fraterhuis

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Naamtableau, : St PETRUS : (het Fraterhuis maakt deel uit van het St Petrus klooster)

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521241 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

472)
Id=6073

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5071RA, Udenhout, Schoorstraat 4 - tehuis 'Vincentius'

Plaats. Binnen; in trappenhuis en in gangen

Omschrijving. Diverse betegelingen Bouwdatum: 1930 Staat: Uitmuntend; maar het gebouw staat in februari 2018 te koop, & de betegelingen zouden navenant 'bedreigd' kunnen zijn bij eventuele herontwikkeling. Toegankelijkheid: Vanwege bewoning door mensen met diverse problematiek, in wezen niet toegankelijk (maar in februari 2018 was het de intentie deze bewoners te zijner tijd te verhuizen).

Productie.  Ontwerper: architect pand: Johannes Joseph Maria van Halteren (1893-1973) Fabriek: (zie 'Commentaar')

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Huize_Vincentius (bezocht 20.02.2018)  Monumentnummer: 521138 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Maatwerktegels, De Meern, heeft tegels aan geleverd voor restauratie van de betegelingen (met dank voor informatie aan dhr Solke Pasveer, Maatwerktegels).

473)
Id=2570

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5081AJ, Hilvarenbeek, Diessenseweg 8

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. Met KUNST VEREDELT HET VOLK

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van de www.gevelstenen.net site.

474)
Id=2692

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 5081CP, Hilvarenbeek, Varkensmarkt 22.

Plaats. Buiten; aan de gevel boven de ingang van een v.m. school en v.m. Likeur- en Frisdrankmuseum.

Omschrijving. Een driehoekig en een rechthoekig mozaÔek met voorstellingen van kinderen, vogels, bomen, enz.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jan de Jong.

475)
Id=2687

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5081GB, Hilvarenbeek, Valentina Tereshkovastraat 35

Plaats. Buiten; Aan de buitengevel.

Omschrijving. Gevelkeramiek van kind en met "de 2 pollekes". Bouwdatum: 1999

Productie.  Ontwerper: Louis de Graaf

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

476)
Id=2688

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5081JM, Hilvarenbeek, Deken Cauthalsstraat t.o. 1

Plaats. Buiten; Aan constructie in speelveldje.

Omschrijving. Timmerman en metselaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jan de Jong.

477)
Id=407

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5085NC, Esbeek, Lage Mierdseweg 16

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een huis.

Omschrijving. De ONTGINNING VAN HET LANDGOED De UTRECHT IS AANGEVANGEN 25 MEI 1899 Bouwdatum: 1899 Staat: Goed. Toegankelijkheid: Een paar klein stukjes van het tableau worden door planten aan het oog onttrokken (in 2007). In 2018 is het tableau vrij van planten.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 518916 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het tableau is te vinden aan de westkant van de N269. Ter hoogte van de kruising met de Prins Hendriklaan.

478)
Id=7633

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5085NG, Esbeek, Oranjebond 1.

Plaats. Buiten; aan de gevel van een v.m. boswachterswoning.

Omschrijving. Tableau met ORANJEBOND VAN ORDE. Bouwdatum: 1905 Toegankelijkheid: Wat moeilijk te zien vanwege struikgewas en geboomte.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 518919 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

479)
Id=6605

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5111CC, Baarle-Nassau, Singel 1 - stadhuis

Plaats. Buiten; boven de toegangspartij

Omschrijving. Het wapen van Baarle-Nassau, met als achtergrond een dambordpatroon van tegels met leeuwtjes en tegels met drie strepen, rood-wit-rood. Bouwdatum: 1953

Productie.  Ontwerper: architect stadhuis: J. de Lint uit Breda (vermoedelijk: Johannes de Lint, 1896-1968)

Informatie.   Historische documentatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Baarle-Nassau (bezocht 12.03.19) Commentaar: De drie gele pakken op het wapen zijn strobalen; de uitspraak van 'Baarle' en van 'balen' lijken in het lokale dialect op elkaar. In de achtergrond zouden de leeuwtjes een verwijzing naar de Nederlandse leeuw kunnen zijn; waar de drie strepen, rood-wit-rood, naar verwijzen, is niet duidelijk: ze komen in het wapen van Leuven voor, de hoofdstad van de Belgische provincie Vlaams-Brabant, maar die provincie bestaat pas sinds 1995; in de vlag van Baarle-Nassau komen zeven strepen voor, rood-wit-rood-wit-rood-wit-rood.

480)
Id=4045

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5121EB, Rijen, Stationsstraat 7

Plaats. Buiten; onder dakrand

Omschrijving. Eenvoudig geometrisch patroon

Productie.

Informatie.

481)
Id=4044

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5121ED, Rijen, Stationsstraat 26

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Winkelpuibetegeling (en in het interieur vloerbetegeling; niet afgebeeld)

Productie.

Informatie.

482)
Id=4042

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5121JB, Rijen, Hoofdstraat 93

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

483)
Id=4043

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5121JE, Rijen, Hoofdstraat 4

Plaats. Buiten; op pilaren van luifel en vloer van bordes

Omschrijving. Eenvoudige betegelingen in wit, rood & zwart

Productie.

Informatie.

484)
Id=4041

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5121LR, Rijen, Julianastraat 34

Plaats. Buiten; op beide erkers tussen de ramen van beganegrond en eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek: een haan, mogelijk op (het topje van) een berg staand  Bouwdatum: 1910, uitbreiding 1930 Toegankelijkheid: De villa is betrekkelijk afgeschermd van nieuwsgierige blikken; en de bouwkeramiek was met de voorhanden zijnde camera moeilijk te fotograferen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: In de online werving bij het recent te-koop-staan van de villa werd gewag gemaakt van "voormalige directeurswoning van de N.V. Lederfabrieken ďNoord BrabantĒ", en van het bouwjaar 1910, forse uitbreiding 1930. In Rijen is de naam Haansberg in zwang als een geografische aanduiding (straat; bedrijventerrein) - mogelijk verwijst de afbeelding hiernaar.

485)
Id=3979

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5124RL, Gilze en Rijen , Molenschot, Kapelstraat 1 - H. Annakerk

Plaats. Binnen; in de kerkvloer, in het middenpad tussen de kerkbanken

Omschrijving. St Joris & de Draak & pauselijk wapen, uit het repertoire aan ontwerpen van Philipp Baum, omringd door bijpassende tegels Bouwdatum: 1887 (de kerk; de vloer kan een latere toevoeging zijn) Toegankelijkheid: Tijdens religieuze (& eventuele andere publieke) activiteiten

Productie.  Ontwerper: Philipp Baum (1849-1886) Fabriek: Villeroy & Boch

Informatie.   Monumentnummer: 516948 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Baum Commentaar: Zie voor min of meer uitgebreide beschouwingen omtrent andere exemplaren van ontwerpen van Philipp Baum: 2271EH, Voorburg, Oosteinde 56 (RK St Martinuskerk); 3401BS, IJsselstein, St Nicolaasstraat 12 (RK St Nicolaaskerk); 5461AA, Veghel, Deken Van Miertstraat 2 (RK St Lambertuskerk); 3998JP, Schalkwijk, Jhr Ramweg 18 (RK St MichaŽlkerk); 1017AV, Amsterdam, Singel 446 (Krijtberg-kerk). De beschrijving van het Monumentenregister, "de omlijning [is] verdiept aangebracht", is niet correct - verdiepte omlijningen zijn in een ander gedeelte van de vloerbetegelingen in de kerk aan te treffen: zie de aparte registratie daarvan. Wegwijzer: Voor andere delen van de vloerbetegelingen, en voor de wandbetegelingen in de kerk, zie aparte registraties.

486)
Id=3980

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5124RL, Gilze en Rijen , Molenschot, Kapelstraat 1 - H. Annakerk

Plaats. Binnen; op diverse plaatsen in de kerkvloer

Omschrijving. Citaat van Monumentenregister: "de staalkaart aan tegels waaruit de bevloering bestaat". Bouwdatum: 1887 (de kerk; de vloer kan een latere toevoeging zijn) Toegankelijkheid: Tijdens religieuze (& eventuele andere publieke) activiteiten

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: Jan Jurien van Langelaar (1840-1917)

Informatie.   Monumentnummer: 516948 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Zie voor St Joris & de draak en voor pauselijk wapen in de vloer in het middenpad tussen de kerkbanken de aparte registratie; zo ook voor de wandbetegelingen.

487)
Id=3981

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5124RL, Gilze en Rijen, Molenschot, Kapelstraat 1 - St Annakerk

Plaats. Binnen; diverse wanden, schip en doopkapel

Omschrijving. Wandbetegelingen; in doopkapel met tekst Bouwdatum: 1887 (de kerk; de betegelingen kunnen van latere datum zijn) Toegankelijkheid: Tijdens religieuze (& eventuele andere publieke) activiteiten

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: Jan Jurien van Langelaar (1840-1917)

Informatie.   Monumentnummer: 516948 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor de diverse vloerbetegelingen in de kerk, zie aparte registraties

488)
Id=7620

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5126CB, Gilze, Nieuwstraat 13.

Plaats. Buiten; vloerbetegeling voor de deur.

Omschrijving. Krakelingen. Aan de gevel nog een gevelsteen / tegel met het wapen van de Gemeente Gilze en Rijen en 4 APRIL 1934. Bouwdatum: 1934

Productie.

Informatie.

489)
Id=7619

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5126CE, Gilze, Nieuwstraat 20.

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Vierkant tableautje met esculaap. Bouwdatum: 1909

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516970 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

490)
Id=7048

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141DD, Waalwijk, Anna van Burenstraat 104.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Langgerekt tableau met N.V. WAALWIJKSCHE CHROOMLEDERFABRIEK V/H VAN DOOREN DE GREEFF.

Productie.

Informatie.  Commentaar: De linker foto van Marc Stegeman. Wegwijzer: Het tableau bevindt zich aan de gevel aan de Stationsstraat tussen de nummers 117 en 129. Waarschijnlijk was het adres van dit pand vroeger Stationsstraat 119 (voor de verbouwing tot appartementen in 1991).

491)
Id=7063

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141GA, Waalwijk, Noorder Parallelweg 17.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Versiering van gevel keramiek.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

492)
Id=7045

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141GD, Waalwijk, Stationsstraat 115.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Een langgerekt tegeltableau met (kroon) KONINKLIJKE STOOMSCHOENENFABRIEK AH VAN SCHIJNDEL (kroon). Bouwdatum: 1910 (gebouw).

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/A.H._van_Schijndel Commentaar: De linker en rechter foto's van Marc Stegeman.

493)
Id=5429

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141GR, Waalwijk, Jansplein 2 - kerk Sint Jan de Doper

Plaats. Binnen; het balkon waarop het orgel staat

Omschrijving. Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Janskerk_(Waalwijk) (bezocht 07.07.2017)) vermeldt "een 1.30 m. hoge houten lambrisering [] maskeert [] de met caramel- en donkergroene geglazuurde tegeltjes bezette muren". Rondom het orgelbalkon zijn, min of meer caramel / donkergroene, keramische lambriseringen te zien: waarschijnlijk geven deze een beeld van de elders in de kerk achter houten lambriseringen weggewerkte betegelingen.  Bouwdatum: kerk: 1923-1925

Productie.  Ontwerper: architect van der kerk: Hendrik Willem Valk (1886-1973)

Informatie.   Historische documentatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Janskerk_(Waalwijk) (bezocht 07.07.2017) Commentaar: In de Mariakapel: "Wandversieringen in de vorm van geglazuurde keramieken reliŽfs [...] gemaakt door pater Raymundus van Kessel [1918-1997] van de abdij MariŽnkroon in Nieuwkuijk. In 1970 werden 7 voorstellingen uit het leven van Maria aangebracht [...]" (http://www.thuisinbrabant.nl/object?id=brabantcloud_streekarchief-langstraat-heusden-altena_WAA41973 (bezocht 07.07.2017)). De veertien kruiswegstaties van Charles Eyck (1897-1983) uit 1939, uitgevoerd in keramische tegels met hoog reliŽf, zijn te zien op Flickr (https://www.flickr.com/photos/vriendensintjanwaalwijk/32153482804/in/album-72157676949453804/ (bezocht 07.07.2017)). Achter een keramieken Mariabeeld (c. 1955) zijn drie parabolische vlakken met tegels bedekt; te zien op een foto op http://www.brabantorgel.nl/WaalwijkStJandeDoper_frameset.html (bezocht op 07.07.2017).

494)
Id=7638

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141HC, Waalwijk, Grotestraat 132A.

Plaats. Buiten; centraal en hoog aan de gevel.

Omschrijving. Een onduidelijk kunstwerk in drie delen.  Bouwdatum: 1999 (gebouw).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw of locatie zou vroeger een slachthuis geweest zijn. Het kunstwerk is rechtsonder gesigneerd (met o.a. 1997?). Foto's van Marc Stegeman.

495)
Id=7050

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141HE, Waalwijk, Grotestraat 224.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Keramisch kunstwerk. Bouwdatum: 1975 (van het gebouw).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Aan een zijgevel van het gebouw. Detail foto's van Marc Stegeman.

496)
Id=7634

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141HN, Waalwijk, De Els 45.

Plaats. Buiten; hoog aan de korte, noordelijke gevel van het langgerekte gebouw.

Omschrijving. Tableau met RēKēSCHOOL VOOR JONGENS.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Als adres en postcode zijn deze van de winkel 'Kik' in het zuidelijke eind van het gebouw aangehouden. Foto's van Marc Stegeman. Wegwijzer: Het gebouw bevindt zich ten zuiden van Grotestraat 198.

497)
Id=7644

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141JR, Waalwijk, Grotestraat 157.

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Tegelstroken. Bouwdatum: 1910

Productie.

Informatie.

498)
Id=2743

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 5141JT, Waalwijk, Grotestraat 249

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Rijkswapen in terracotta. Bouwdatum: 1937 / 1962

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521820 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto van Jan de Jong.

499)
Id=2724

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141JT, Waalwijk, Grotestraat 263.

Plaats. Buiten; aan de gevel van Grand-Cafť ít Slot.

Omschrijving. Tegeltableau met 'T SLOT.  Bouwdatum: 1941

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 521819 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Rechter foto van Marc Stegeman.

500)
Id=7044

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 6 en 7.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Twee terracotta tableaus. Het ene met ANNO. Het andere met 1941. Bouwdatum: 1941

Productie.  Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk).

Informatie.   Monumentnummer: 525789 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De foto's F1 en F3 van Marc Stegeman.

501)
Id=7053

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Buiten; aan de buitengevel van het gebouw.

Omschrijving. klok en wapens.  Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973) (architect van het gebouw).

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_bouwwerken_van_Alexander_Kropholler  Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.youtube.com/watch?v=NXdThwdQ-Pk Commentaar: In het gebouw een groot aantal tegeltableaus van Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963), een zuster van de architect. Bovendien wat glas-in-lood ramen van Julie. Sommige van deze ontwerpen zijn terug te vinden in tegeltableaus elders in het land. F1: een overzicht van het gebouw. F2: een klok in sectieltechniek. F3: het wapen van Waalwijk.

502)
Id=7054

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Buiten; buiten (wapens) en binnen (mozaÔek).

Omschrijving. F1: wapen van Noord-Brabant. F2: wapen van Nederland. F3: mozaÔek met o.a. GESTAND AAN WOORD EN HAND. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973) (architect van het gebouw).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://waalwijkwiki.nl/wiki/Moza%C3%AFek_Gestand_aan_Woord_en_Hand Commentaar: Het mozaÔek is van Broeder Cephas Stauthamer.

503)
Id=7055

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Binnen

Omschrijving. F1: Tegeltableau met St. Crispinus en St. Crispiniaan. F2: een anker. F3: een haan. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: F1: L.M.F. (Felix) Timmermans (1886 Ė 1947). F2 en F3: Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963) Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk) (anker en haan).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De tableaus met anker en haan zijn waarschijnlijk van Julie Kropholler.

504)
Id=7056

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Binnen; 

Omschrijving. F1: klok. F2: Mercurius. F3: ouroboros. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Julie Kropholler (waarschijnlijk). Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

505)
Id=7057

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Binnen; 

Omschrijving. F1: heideviooltje. F2: June Rose. F3: koekoeksbloem. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Julie Kropholler (waarschijnlijk). Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

506)
Id=7058

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Binnen; 

Omschrijving. F1: strandwinde. F2: raaf. F3: roos met de spreuk SALUS PUBLICA SUPREMA LEX ESTO. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Julie Kropholler (waarschijnlijk). Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

507)
Id=7059

Routecode: PRO-NB   - Adres. 5141KG, Waalwijk, Raadhuisplein 2 (v.m. raadhuis).

Plaats. Binnen

Omschrijving. F1: spreuk CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT en Nederlandse leeuw. F2: spreuk DRAAGT ELKANDERS LASTEN. F3: spreuk VIGILATE DEO CONFIDENTES. Bouwdatum: 1932

Productie.  Ontwerper: Julie Kropholler (waarschijnlijk). Fabriek: Ouderzorg / Canton, Leiderdorp (waarschijnlijk).

Informatie.   Monumentnummer: 521816 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl