Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Provincie GELDERLAND PRO-GE
Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Gelderland
In deze groep zijn 665 betegelingen opgenomen.
1)
Id=2936

Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6651AZ, Druten, Ambtshuisplein (Boldershof)

Plaats. Buiten; in de grote voortuin

Omschrijving. Monument oorlogsslachtoffers: betegelingen met een gedicht van Antoon Coolen (voorzijde sokkel), en met de namen van Drutense oorlogsslachtoffers (zijkanten sokkel). Het gedicht luidt: "Die aan de Grebbe vielen / weerhielden niet den draak / maar schonken het bezielen / der voortgezette taak / van wie verborgen streden / tegen dit boos geweld / in 't vuur den dood doorleden / tot het monster lag geveld / en het volk herkreeg het leven / uit doem en diepsten nood / o vrijheid, ons hergeven / door hun vereenden dood" (linksonder "A.C.", = Antoon Coolen). Bouwdatum: 1946 (met latere aanvullingen) Staat: Het oorspronkelijke kleisculptuur - Sint Joris & De Draak - is vervangen door een bronsafgietsel, voorzien van dezelfde kleuren als het origineel.

Productie.  Ontwerper: Carel Bernard Dericks (1913-1977)  Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/sint-joris-en-de-draak_5831.html Commentaar: Het origineel van St Joris & Draak wordt bewaard op de gemeentewerf van Druten (Van Heemstraweg 52, 6651KH). In de poort die toegang geeft tot de Boldershof is van het keramisch tableau 'Geborgen', ontwerp Jac Maris, uitvoering Dericks & Geldens (1955), later een bronzen replica aangebracht, uitgevoerd in dezelfde kleuren als het origineel; http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/geborgen_5855.html . Zie ook 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals, TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20.

2)
Id=4920

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6511AC, Nijmegen, Stieltjesstraat 6

Plaats. Buiten; midden onder het grote voorraam in de erker

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Huisnummer 6 is een deel van de rijtsjeshuizen huisnummers 2 t/m 10, alle andere eveneens BBB-woningen (maar zonder logo's).

3)
Id=4902

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EL, Nijmegen, Van Beethovenstraat 33-57

Plaats. Buiten; midden in de muren onder de (grote) voorramen (mogelijk ontbreken de logo's bij huisnummers 45 en 53)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest goed, soms uitstekend, bij huisnummer 33 matig (bij huisnummers 45 & 53 zijn de BBB-tegels niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muren)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Mooi/Bad/Oost75.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Op de site noviomagus.nl gaat het om BBB-logo's op woningen aan de Van Beethovenstraat; het is daarbij niet duidelijk of het om deze huizen gaat, of om de huisnummers 69-73.

4)
Id=4905

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EM, Nijmegen, Van Beethovenstraat 69-75

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Mooi/Bad/Oost75.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Op de site noviomagus.nl gaat het om BBB-logo's op woningen aan de Van Beethovenstraat; het is daarbij niet duidelijk of het om deze huizen gaat, of om de huisnummers 33-57.  Wegwijzer: De rij rijtjeshuizen loopt verder in Brahmsstraat, huisnummers 1-11, eveneens met BBB-logo's.

5)
Id=4907

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EP, Nijmegen, Brahmsstraat 1-11

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: Deze rij rijtjeshuizen is een voortzetting van Van Beethovenstraat 69-73, eveneens met BBB-logo's.

6)
Id=4906

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521GB, Nijmegen, Mozartstraat 7-35

Plaats. Buiten; bij de huizen met trapezoÔde erkers: onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren; bij andere woningen, midden in de muren onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1936-1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, soms uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

7)
Id=4899

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6524LG, Nijmegen, Madoerastraat 3-11

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Madoerastraat3/Madoerastraat3.htm (gezien 07.09.2016)

8)
Id=7916

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 32

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

9)
Id=7917

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 20

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekigelogo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

10)
Id=7918

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 8

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

11)
Id=7913

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 38

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

12)
Id=7914

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 50

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

13)
Id=7915

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 62

Plaats. Buiten; rechts van de de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

14)
Id=7919

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 27

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

15)
Id=7920

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 37

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

16)
Id=7921

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 47

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

17)
Id=7922

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 57

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

18)
Id=5302

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6532ZV, Nijmegen, Graafseweg 252-254-256

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Toegankelijkheid: Bij huisnummer 252 was in mei 2017 de (vermoedelijke) BBB tegel onzichtbaar vanwege ervoor geplant dicht struikgewas.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

19)
Id=4918

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6541PT, Nijmegen, Krayenhofflaan 34-40

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937-1949 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend (bij huisnummer 40 is de BBB-tegel niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muur)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de BBB-woningen aan de Krayenhofflaan zijn de postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen, of van een huis & een boom (foto 3).

20)
Id=4919

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6541PV, Nijmegen, Krayenhofflaan 42-52

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937-1949 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend (bij huisnummers 42 & 44 zijn de BBB-tegels niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muren)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de BBB-woningen aan de Krayenhofflaan zijn de postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen (foto 3), of van een huis & een boom.

21)
Id=4936

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6542JS, Nijmegen, Oude Azaleastraat 6-26

Plaats. Buiten; midden in de erkers van huisnummers 6, 8-10, 12-14, 16, 18-20, 24-26

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van goed tot deplorabel (uitgehakt?; foto 3).

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Azaleastraat/Azaleastraat.htm (geraadpleegd 27.09.2016) Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: De rij woningen loopt door met huisnummers 28-44, postcode 6542JT.

22)
Id=4937

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6542JT, Nijmegen, Oude Azaleastraat 28-44

Plaats. Buiten; midden in de erkers van huisnummers 30-32, 34, 36-38, 40, 42-44

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van goed tot deplorabel.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Azaleastraat/Azaleastraat.htm (geraadpleegd 27.09.2016) Wegwijzer: De rij woningen is een voortzetting van huisnummers 6-26, postcode 6542JS

23)
Id=4916

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6543JL, Nijmegen, Graafse Ringweg 2-16

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

24)
Id=4915

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6543JM, Nijmegen, Graafse Ringweg 34-64

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

25)
Id=4978

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707CH, Wageningen, Bernhardstraat 1-15

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe (foto 3).

26)
Id=4979

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707CM, Wageningen, (Lijnbaanstraat 5 +) Bernhardstraat 2-10

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe. Wegwijzer: Het hoekhuis Bernhardstraat - Lijnbaanstraat maakt deel uit van een rijtje van drie aan de Bernhardstraat (huisnummers 2 & 4) maar heeft een voordeur en adres op de Lijnbaanstraat (huisnummer 5, met postcode 6707EA).

27)
Id=4980

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EA, Wageningen, Lijnbaanstraat 7-45

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de voorkamers, al dan niet in erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

28)
Id=4981

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EE, Wageningen, Sumatrastraat 1-11

Plaats. Buiten; onder de grote ramen van de voorkamers, links of rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de voorkamers zijn gepositioneerd

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

29)
Id=4982

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EG, Wageningen, Sumatrastraat 28-40

Plaats. Buiten; bij huisnummers 28-36, midden onder de grote ramen van de voorkamers, al dan niet in erkers; bij huisnummers 38 & 40, laag bij de grond links resp. recht van de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

30)
Id=4983

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EX, Wageningen, Gravinnestraat 2, 6, 8, 14

Plaats. Buiten; in de voorgevels, laag bij de grond vlakbij de hoeken met de zijgevels, in de eerste / laatste huizen van de twee rijtjes (geen BBB driehoeken bij de tussenliggende woningen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Bij huisnummer 2 goed, bij huisnummer 6 beschadigd; bij huisnummers 8 & 14 deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

31)
Id=4985

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707GE, Wageningen, (Gravinnestraat 16 +) Brinkerweg 22-28

Plaats. Buiten; in de voorgevels, laag bij de grond vlakbij de hoeken met de zijgevels, in de eerste / laatste huizen van de twee rijtjes (geen BBB driehoek bij de tussenliggende woning met huisnummer 22)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Slecht tot deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Het hoekhuis Gravinnestraat - Brinkerweg maakt deel uit van een rijtje van drie aan de Brinkerweg (huisnummers 22 & 24) maar heeft een voordeur en adres op de Gravinnestraat (huisnummer 16, met postcode 6707EX).

32)
Id=5062

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6813EB, Arnhem, Veluwestraat 31-69

Plaats. Buiten; bij woningen met erkers met muren tot de grond: in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij woningen met 'hangende' erkers: laag in de muur halverwege tussen de erkers van steeds twee aanpalende woningen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1930-1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van (zeer) goed tot volledig uitgehakt (bij huisnummer 45)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Over deze woningen verscheen uitgebreide artikelen in de afleveringen van de ARNHEMSCHE COURANT van 20.07.1934 & van 06.10.1934 (beschikbaar via delpher.nl), met wervende presentatietekeningen. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.  Wegwijzer: Het straatnaambordje VELUWESTRAAT op de hoek van Veluwestraat (2) en Brouwerijstraat is zo te zien van lave ťmaillťe.

33)
Id=5033

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6824AE, Arnhem, Boudewijn van Roonstraat 3-35

Plaats. Buiten; bij tussenhuizen, midden onder de grote ramen in de erkers; bij de vier woningen aan het einde van een rij, laag in de muren naast de voordeuren in de zijgevels

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935-1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl)  Staat: Veelal goed, soms minder

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat niet perse bij alle woningen BBB-tegels werden aangebracht. Bij de woningen met huisnummers 3-21 zijn postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen met hun staarten naar elkaar toe, of van een huis & een boom.

34)
Id=5063

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6824AG, Arnhem, Boudewijn van Roonstraat 4-30

Plaats. Buiten; bij de tussenwoningen, in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren; bij drie van de vier woningen aan het einde van een rijtje, laag in de muren naast de voordeuren in de zijgevels; bij huisnummer 4, laag in de muur op de hoek van de voorgevel.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, van goed tot (zeer) matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat niet perse bij alle woningen BBB-tegels werden aangebracht. Bij de woningen met huisnummers 4-18 zijn postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen met hun staarten naar elkaar toe, of van een huis & een boom.

35)
Id=6117

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3781GC, Voorthuizen, Kerkstraat 78-80

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: oorspronkelijk c. 1947 Staat: De boerderij waarvoor de BWB-tegel bedoeld was, is c. 2010 gesloopt; zie http://docplayer.nl/24722680-Blankensgoed-in-het-verleden-ligt-het-heden-in-het-nu-wat-worden-zal.html (bezocht 03.06.2018). De BWB-tegel is bewaard gebleven.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg); hij verzorgde ook de downloads vanaf http://docplayer.nl/24722680-Blankensgoed-in-het-verleden-ligt-het-heden-in-het-nu-wat-worden-zal.html die hierna zijn weergegeven als Foto 1 & Foto 2. Nabij staat een oorlogsmonument (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1911/voorthuizen%2C-%27monument-1940-1945%27 ; bezocht 03.06.2018); een begeleidend bordje vermeldt (waarneming 12.05.2018): "Bij de bevrijding van Voorthuizen door het Canadese leger op 17 april 1945, werd dit deel van het dorp in brand gestoken en kwamen zes burgers om het leven".

36)
Id=5932

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3862PW, Nijkerk, Prinsenweg 30 - hoeve 'Oud Meerveld'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen en lager dan de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.hoeveoudmeerveld.nl/content/2013/09/Geschiedenis-1 (bezocht 03.01.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 2 is een foto van een foto: de laatste staat afgedrukt op een informatie-paneel voor de boerderij. Op de foto is rechts op de steiger (boven de hond) de BWB-tegel te zien, klaarliggend om ingemetseld te worden (het jongetje is Willem van Meerveld, geb. 1947, zoon van het toenmalige echtpaar dat hier boerde). Op de voormelde website is een andere foto van de eerstesteen-legging te zien, met de BWB-tegel op dezelfde plaats liggend.

37)
Id=5575

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925BA, Scherpenzeel, Brinkkanterweg 39 - hoeve 'De Pol'

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel van het voorhuis, rechts van de toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu). De boerderij staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021), blz. 13, met BWB-tegel zichtbaar maar niet benoemd.

38)
Id=5594

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925BA, Scherpenzeel, Brinkkanterweg 20 - 'Beekhoeve'

Plaats. Buiten; (niet specifiek vastgesteld)

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu). De BWB-tegel staat afgebeeld in WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019) door S. Elpers, blz. 142 (en eerder in haar proefschrift, online via https://hdl.handle.net/11245/1.404631 , blz. 299), gelokaliseerd in Woudenberg (geen nadere aanduiding).

39)
Id=5883

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925CA, Scherpenzeel, Holevoetplein 295

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het linker bouwdeel, tussen de twee raam- (oorspronkelijk: deur-)partijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Dit gebouw staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu).

40)
Id=7754

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925CA, Scherpenzeel, Holevoetplein 280 hoek Nieuwstraat

Plaats. Buiten; links in de gevel aan Holevoetplein, bij de hoek met de gevel aan Nieuwstraat, op ong. 1 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: Deze boerderij stond in 2020 te koop via https://www.funda.nl/koop/verkocht/scherpenzeel-ge/huis-41042033-holevoetplein-280/ (bezocht 28.01.2021), met veel foto's.

41)
Id=7755

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925KC, Scherpenzeel, Dorpsstraat 229 hoek Lindenlaan

Plaats. Buiten; links in de gevel aan Lindenlaan, bij de hoek met de gevel aan Dorpsstraat

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm, met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. (Rechts naast de BWB-tegel zit een metalen bordje: "Gevelsteen "Wederopbouw" (replica) ver. Oud Scherpenzeel OMD 08-09-2018"; zie 'Commentaar')  Bouwdatum: 2018 (zie 'Commentaar') Staat: Replica (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Piet Valkenburg (* 1960), Veenendaal

Informatie.   Website: https://sso-sk.bdumedia.nl/lokaal/reliŽf-met-uit-vuur-springende-leeuw-490105 (bezocht 26.01.2021) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website sso-sk.bdumedia.nl/ vermeldt, "Vermoedelijk is begin jaren zeventig de oorspronkelijke wederopbouwsteen gesneuveld door een botsing van een bestelwagen tegen de gevel waarin de steen was gemetseld"; "Tijdens Monumentendag [2018] is de replica van een wederopbouwsteen onthuld"; "op zoek naar iemand die dit origineel exact kon namaken [...] had wat voeten in de aarde. [...] Uiteindelijk zei [...] Piet Valkenburg, 'ik durf het zelf wel aan'. Hij is gaan experimenteren en na wat proefexemplaren kwam de uiteindelijke steen tevoorschijn"; "Een originele versie is te bekijken bij de stichting Grebbelinie in het Vizier bij Hoeve de Beek [= Brinkkanterweg 23A, 3931PJ Woudenberg; zie desbetreffende registratie]". Wegwijzer: De winkel in dit pand stond in 2020 te huur, via https://www.fundainbusiness.nl/winkel/scherpenzeel-ge/object-41838522-dorpsstraat-229/ (bezocht 29.01.2021), met foto's.

42)
Id=7763

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925LB, Scherpenzeel, Oosteinde 55

Plaats. Buiten; in de voorgevel, ongeveer midden tussen de voordeur en de linker raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm, met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat schuil achter het begin van een dwars op de voorgevel staande heg.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: Dit pand stond in 2016 te koop, via een video op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RXAOcBAGljA - bezocht 03.02.2021).

43)
Id=6094

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4032NN, Ommeren, Achterstraat 5

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, bij de hoek met de oorspronkelijke rechter zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

44)
Id=5726

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4041EH, Kesteren, Boveneindsestraat 21

Plaats. Buiten; in de uitbouw aan de linker zijgevel, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

45)
Id=7006

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CA, Ochten, Heuningstraat 15 - hoeve Meejenhof

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, op ongeveer 1 meter boven het maaiveld, bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

46)
Id=6010

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CG, Ochten, Bonegraafseweg 7 - hoeve 'De Wessang'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel nabij de rechter zijmuur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Bij bezoek ter plaatse, januari 2018, vertelde de huidige bewoner en/of eigenaar dat de boerderij werd wederopgebouwd voor dhr Angelino, die werd opgevolgd door zijn neef, ook Angelino, van wie hij als derde bewoner de wederopbouwboerderij overnam.

47)
Id=5991

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CJ, Ochten, Waalbandijk 23A

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

48)
Id=6867

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4171BD, Herwijnen, Boveneind , Achterweg 74

Plaats. Buiten; hoog boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

49)
Id=7078

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4214KM, Vuren, Landscheiding 1 - De Leuve Hoeve

Plaats. Buiten; vanaf de doodlopende weg ter plaatse, in de linker zijgevel, helemaal achteraan bij de hoek met de achtergevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://deleuvehoeve.nl/ (bezocht 23.01.2020)  Historische documentatie: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/50462014-81ad-5598-a74e-540c704aa6a2 Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Citaat van de website hetnieuweinstituut.nl (bezocht 02.11.2021): "De boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit".

50)
Id=6580

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4214KR, Vuren, Achterdijk 1 hoek Dalemse Zeiving

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur in de gevel parallel aan de Achterdijk

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/e359c940-93a8-5fb9-98ed-63e72b84a944 Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Citaat van de website hetnieuweinstituut.nl (bezocht 02.11.2021): "De boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit".

51)
Id=5929

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5315AR, Kerkwijk, Delwijnsekade 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de rechter zijmuur op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

52)
Id=5751

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5324AM, Ammerzoden, Haarstraat 29

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

53)
Id=6399

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5324JP, Ammerzoden, Heiligenweg 15

Plaats. Buiten; in voorgevel, links naast voordeur, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Waarschijnlijk is dit de boerderij die in BOERDERIJEN IN GELDERLAND door Michiel Hegener (Warnsveld: Terra; 2003) , blz. 104, wordt gesitueerd "op een steenworp afstand van het 14e-eeuwse kasteel Ammersoyen"; het boek beschrijft, "[in] balken op de deel [...]plekken waar stukken hout werden weggeslagen door granaatscherven. Eťn balk moest gespalkt worden met een nieuwe. Buiten markeert nieuw metselwerk de plek van een voltreffer naast de deeldeuren" (van een BWB-tegel wordt geen gewag gemaakt).

54)
Id=6402

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5325KB, Well, Slijkwellsestraat 1

Plaats. Buiten; in voorgevel, tussen voordeur en raampartij links, op ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

55)
Id=8036

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5331KD, Kerkdriel, Maasbandijk 42 hoek Kerkstraat

Plaats. Buiten; in de gevel van het bouwdeel parallel aan de Kerkstraat, onder de raampartij rechts van de toegangsdeur helemaal links

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: Waar te nemen vanaf de Kerkstraat.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie gevonden door dhr Ruud Murk (Middelburg) naar aanleiding van een foto en bouwtekeningen (met name, situatie) gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 242, met als bijschrift "Boerderij te Kerkdriel (Gld.), Architectenbureau Brakelen [sic] Kuindersma B.N.A."; op de foto is de plaats van de BWB-tegel herkenbaar. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

56)
Id=6596

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5331KJ, Kerkdriel, Hoorzik 29

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

57)
Id=6403

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 33

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

58)
Id=6404

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 21 - 'Bleijendaal'

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

59)
Id=6405

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 13

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de tweede deur van rechts

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie gevonden op aanwijzing van dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: Op Foto 1 zijn de tweede deur van rechts, & de BWB-tegel erboven, niet zichtbaar (achter de boom).

60)
Id=7033

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6515AG, Nijmegen, Griftdijk 212

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel is vanuit het publieke domein, achter een haag van leibomen, moeilijk tot ternauwernood te zien.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: "Het oorspronkelijke adres was Griftdijk 10 Oosterhout (Gld). Het pand lag voor 1 januari 1996 in de gemeente Valburg. In de periode 1996-2009 lag het in de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen. Sinds 1 januari 2010 ligt het in de woonplaats Nijmegen en is het adres Griftdijk 212 Nijmegen" (vriendelijke mededeling dhr Rob Essers - https://gaypnt.home.xs4all.nl/ ).

61)
Id=5637

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6561KN, Groesbeek, Wylerbaan 21

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

62)
Id=5638

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6561KN, Groesbeek, Wylerbaan 25

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts van de raampartij rechts naast de voordeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

63)
Id=5655

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6561KR, Groesbeek, Wylerbaan 24 - hoeve 'Groenendaal'

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Een gevelsteen vermeldt eveneens het jaartal 1947: "L. Janssen Dec. 1947". Het betreft Lambertus Janssen (1884-1966), de toenmalige eigenaar van deze hoeve (de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ vermeldt twee boerderijen met adres Wylerbaan 14, waarvan de ene L. Janssen als eigenaar heeft - 14 zal in dit geval een typefout zijn voor 24). In de 'audio' van https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/a/a-farm-in-no-mans-land (bezocht 24.12.2019) spelen de broers Lam Janssen en Paul Janssen hoofdrollen in een 'luisterverhaal': "Het luisterverhaal [...] speelt zich af op boerderij Groenendaal aan de Wylerbaan". Dit zijn oudste zoon Lambertus Johannes Janssen (1910-1960) en jongste zoon Paul Gerardus Janssen (1919-1988), twee van de acht kinderen (vier dochters en vier zoons) uit het huwelijk van Lambertus Janssen en Theodora Petronella Janssen (1885-1967). Met dank voor informatie aan dhr Sjef Schmiermann, Groesbeek (kleinzoon van Theodora Petronella Janssen en Lambertus Janssen). De op https://www.geschiedenisgroesbeek.nl/kerkhofhistorie.htm (bezocht 24.12.2019) vermelde "Dhr. Lambert Janssen (van boerderij Groenendael aan de Wylerbaan" https://www.geschiedenisgroesbeek.nl/kerkhofhistorie.htm - bezocht 24.12.2019) is eveneens de zoon L.J. Janssen.

64)
Id=5614

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562AV, Groesbeek, Kloosterstraat 77

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links van het meest rechtse raam, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

65)
Id=5636

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562DD, Groesbeek, Bredeweg 83

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, rechts naast de toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

66)
Id=6623

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562GL, Groesbeek, Sint Antoniusweg 13 - hoeve De Kern

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het naar links uitstekende bouwdeel achter het smallere woonhuis, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

67)
Id=6620

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KR, Groesbeek, Hogewaldseweg 9

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de voordeur en de raampartij links

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: In maart 2019, deels overwoekerd door struik

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

68)
Id=6621

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KR, Groesbeek, Hogewaldseweg 15

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de voordeur en de raampartij links

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

69)
Id=6622

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KS, Groesbeek, Hogewaldseweg 24

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

70)
Id=5615

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KT, Groesbeek, Lage Horst 26

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links van de oorspronkelijke deur, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

71)
Id=5634

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KV, Groesbeek, Ashorst 16

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

72)
Id=5681

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KX, Groesbeek, Koningin Wilhelminaweg 47

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

73)
Id=5510

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562KZ, Groesbeek, Koningin Wilhelminaweg 10

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd; in juli 2017 was de verf (groten)deels verweerd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

74)
Id=5613

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562LH, Groesbeek, Ketelstraat 24

Plaats. Buiten; in de voorgevel, onder het meest rechtse raam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

75)
Id=5653

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562LS, Groesbeek, Cranenburgsestraat 51- 'Fronthoeve'

Plaats. Buiten; hoog in de voorgevel, boven het kleine raam boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts naast de deur, ongeeer een halve meter boven het maaiveld, zit een gevelsteen (zichtbaar op Foto 2) met het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1948: "Eerste steen gelegd op 11-5-48 door J.A. Dinnissen"; mogelijk betreft het (een familielid van) Johannes Albertus Dinnissen, landbouwer, die in 1935 land in Groesbeek verpachtte - zie https://studiezaal.nijmegen.nl/detail.php?id=2316954073 (bezocht 21.12.2019), en/of, is er een of andere verwarring met de Groesbeekse landbouwer Johannes Albertus Dennissen (1897-1952).

76)
Id=5612

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562LT, Groesbeek, Cranenburgsestraat 97

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van het meest linkse raam, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

77)
Id=5654

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562LT, Groesbeek, Cranenburgsestraat 71

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Een gevelsteen bevat eveneens datering in 1948: "G. Wanders 15-9-'48"; afgaand op https://www.genealogieonline.nl/en/stamboom-kouws-hendriks/I10250.php (bezocht 17.12.2019) betreft het Gerardus Wanders (1910-1996), "Woonde Cranenburgsestr.71"; hij en zijn echtgenote Dina Gertruda Hopmans (1910-1999) hadden een zoon Gerrit Wanders (* 15.09.1947), maar die was op 15.09.1948 ťťn jaar oud en lijkt navenant nog te jong te zijn geweest om op 15.09.1948 al een rol te hebben gespeeld - anderzijds, is het dan puur toeval dat het die dag om de (eerste) verjaardag van Gerrit Wanders ging?

78)
Id=6619

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562LT, Groesbeek, Cranenburgsestraat 79

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

79)
Id=5635

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6562NN, Groesbeek, (straatnaam & huisnummer om redenen van gewenste privacy niet vermeld)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Wegwijzer: De postcode 6562NN bestaat niet; deze is hier gebruikt omwille van de door bewoner(s) gewenste privacy.

80)
Id=6603

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6576JR, Ooij, Kruisstraat 15 - Johanna Hoeve

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

81)
Id=5832

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6577JJ, Erlecom, Struikenweg 7

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, rechts van staldeuren, onder een klein raampje

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48 die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://monumentenlandschap.nl/wp-content/uploads/2019/04/Nieuwsbrief-64-okt-2016.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website monumentenlandschap.nl bezocht 15.04.2020.

82)
Id=5831

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6577JL, Erlecom, Kerkdijk 50 - hoeve 'De Wiel'

Plaats. Buiten; in de zijgevel van het oorspronkelijke voorhuis, rechts naast de 'voordeur', onder een klein raampje

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://monumentenlandschap.nl/wp-content/uploads/2019/04/Nieuwsbrief-65-feb-2017.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website monumentenlandschap.nl bezocht 15.04.2020).

83)
Id=5955

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6578AH, Leuth, Pastoor van Tielstraat 88 - hoeve 'De Hoekpol'

Plaats. Buiten; links in de voorgevel tussen twee toegangen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

84)
Id=7470

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6578JG, Leuth, Duffeltdijk 1 - hoeve Kraayenhof

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://monumentenlandschap.nl/wp-content/uploads/2019/04/Nieuwsbrief-48-nov-2012.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De site monumentenlandschap.nl bezocht 02.07.2020. Foto's en bouwtekeningen van de hoeve zijn gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 239, 240 (daar gelokaliseerd in Ubbergen). Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB. Wegwijzer: De opstallen van de boerderij worden tot vier woningen herontwikkeld; twee ervan, met adressen Duffeltdijk 1A en Duffeltdijk 1B, stonden in 2020 te koop bij https://www.inbeeldmakelaardij.nl/ (bezocht 30.11.2020), met de nodige afbeeldingen

85)
Id=7471

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6578JG, Leuth, Erlecomseweg 80 - hoeve Eindsenhof

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Vanaf de openbare weg is de BWB-tegel niet of nauwelijks te zien omdat hij schuil gaat achter struikgewas.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://monumentenlandschap.nl/wp-content/uploads/2019/04/Nieuwsbrief-48-nov-2012.pdf Commentaar: De website monumentenlandschap.nl bezocht 02.07.2020.

86)
Id=5565

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6581AA, Malden, Boterdijk 19

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1384/ Commentaar: De site van 4en5mei.nl bezocht 20.09.2017; dit exemplaar van de tegel vertegenwoordigt daar "een aantal panden" in Malden met BWB-tegels. Dhr Toon Peters (zie Sprokkelveld 52 6596DM Milsbeek) schrijft over de gesloopte boerderij Rijksweg 150 Malden, "Gespiegeld aan onze boerderij lag de boerderij van de fam. Pouwels Boterdijk 16 [thans (januari 2020) nummer 19] Malden. Die boerderij is tijdens het bombardement 17 sept 1944 geheel verwoest. Ook daar is een nieuwe wederopbouwbouw gerealiseerd".

87)
Id=5576

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6581AH, Malden, Broekkant 94

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De cijfers van het jaartal opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

88)
Id=5967

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 28

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157: "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen".

89)
Id=5985

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 54

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157: "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen".

90)
Id=6076

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 55 - Niftriks Veerhuis

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 -1942 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. In de linker zijgevel is in metaal (zichtbaar, maar niet of nauwelijks herkenbaar, op Foto 1: vlak onder de schoorsteen) een jaartal, 1942, aangegeven dat afwijkt van het jaartal op de BWB-tegel (1940). Als veerhuis zal het pand niet exclusief de agrarische functie hebben gehad waarvoor Bureau Wederopbouw *Boerderijen* was bedoeld. Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157 (met foto van de WB-tegel huis): "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen". Wegwijzer: Het Veerhuis ligt op de hoek van de dijk en de weg die voert naar het voet- & fiets-veer naar Ravenstein; voor vaarschema's, zie http://www.uiterwaarde.nl/pontjes/maas/ravenstein-niftrik (bezocht 07.05.2018).

91)
Id=6092

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 62

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, bij de hoek met voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. In de voorgevel is met muurankers een jaartal, 1941, aangegeven dat afwijkt van wat de BWB-tegel vermeldt (1940). Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157: "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen".

92)
Id=6093

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 66 - hoeve De Beiershof

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 (zie Commentaar) Toegankelijkheid: Vanaf de Maasbandijk is de begroeiing van het terrein rondom hoeve Beiershof zodanig dicht dat vandaar de BWB-tegel niet valt waar te nemen; de hierna vermelde website suggereert, "Om de boerderij goed te kunnen zien, neemt u de zijweg", maar zulks was in april 2018 niet mogelijk. Vanuit de trein, Niftrik - Ravenstein of v.v., is de boerderij te zien, maar de gevel met BWB-tegel is van de spoorlijn afgekeerd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.vvvarnhemnijmegen.nl/media/10789611/monumentenroute-wijchen.pdf (bezocht 01.04.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Onder de BWB-tegel zit een gedenksteen (zichtbaar op Foto 2) met een jaartal dat afwijkt van dat wat de BWB-tegel vermeldt ("VERWOEST OORLOGSJAAR 1940 / WEDEROPGEBOUWD I/H JAAR 1941 / EERSTE STEEN GELEGD DOOR / WILHELMINA UIJEN OP DEN FEESTDAG / V/D HH COSMAS EN DAMIANUS [= 26.09]"); 'Wilhelmina Uijen' is niet met zekerheid geÔdentificeerd, maar een mogelijke kandidaat is Wilhelmina Maria Josephina Antonia van Erp (1879-1959), gehuwd met Bernardus Petrus Uijen (1871-1960), landbouwer te Niftrik (in 1997 was B.A.C.H. Uijen namens bewoners van Maasbandijk 66 te Niftrik actief bij inspraak rondom dijkverbetering: http://www.commissiemer.nl/docs/mer/p08/p0828/828-44vastrl.pdf - bezocht 08.121.2019). Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157: "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen".

93)
Id=6267

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6606KE, Niftrik, Maasbandijk 32

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Citaat uit DE GESCHIEDENIS VAN HET LAND VAN RAVENSTEIN door Joost Vlemmix ([Ravenstein] : Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein; [2011]), blz. 157: "Ook Niftrik kreeg het zwaar te verduren. Het Nederlandse bataljon van het 3-II-29e Regiment Infanterie had een compagnie bevel gegeven om aan de Ravensteinse zijde een zo goed mogelijk schootsveld aan te leggen en omdat men de Duitsers geen dekking wilde geven in het dorpje aan de overkant van de Maas, hebben ze een derde deel van Niftrik plat gebrand. Het betrof hier alle boven de dijk uitstekende gebouwen dus ook de kerk, de school en de huizen van tachtig mensen".

94)
Id=7007

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6644AE, Ewijk, Veluwstraat 26

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

95)
Id=6410

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6661KJ, Elst, Rijksweg Noord 96

Plaats. Buiten; in de voorgevel, nabij de hoek met de linker zijmuur, op ong. 0,5 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

96)
Id=5558

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6663KT, Lent, in de muur naast de trap tegen de Waalbrug op - bij Oudedijk 2

Plaats. Buiten; in de muur naast de trap tegen de Waalbrug op

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: oorspronkelijk c. 1947; herplaatst c. 2010

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/VeurLent/VeurLent.htm (bezocht 19.09.2017) Commentaar: Oorspronkelijk adres: Griftdijk 17, Lent (gesloopt)

97)
Id=6813

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6668AZ, Randwijk, De Hoeve 3

Plaats. Buiten; links in de zijgevel bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De bewoonster vertelde (augustus 2019) dat het bouwjaar 1949 is.

98)
Id=5935

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6668LB, Randwijk, Hemmensestraat 13 - hoeve 'Laanzicht'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel van het vooruitgeschoven bouwdeel (woning) bij de hoek met de zijmuur, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de rechter zijmuur zit tussen de twee raampartijen een gedenksteen (zichtbaar op foto 2) met van de BWB-tegel afwijkend jaartal (1948): "NA VERWOESTING TIJDENS EVACUATIE VOLGENDE OP 17 SEPTEMBER 1944 WERD OP 29 JUNI 1948 DOOR MIJN ZOON JULIUS FROWEIN JR GEB. ARNHEM 1.9.'21 DEZE STEEN GELEGD TOT HERBOUW VAN LAANZICHT PACHTER S.N. VAN BINSBERGEN EIGENAAR Mr JULIUS FROWEIN GEBOREN NIJKERK 24.8.'80" (Laanzicht onderstreept): het gaat om Julius Frowein (1880-1973; lid van NSB 1933-1939), Steven Nardus van Binsbergen (1894-1981), en Julius Frowein jr (1921-2005).

99)
Id=5957

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6678PA, Oosterhout (Gelderland), Van Balverenlaan 1

Plaats. Buiten; geheel in de voorgevel bij de hoek met de linker zijmuur, ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen - zichtbaar op Foto 1 en Foto 2 - met datering die overeenstemt met de BWB-tegel: "Eerste steen gelegd door J.W. Casa[nt] 4 Juni 1947": interpretatie van de laatste twee letters met dank aan dhr Rob Essers, Nijmegen; hij verwijst naar Julianus Wilhelmus Casant (1884-1967); in de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb is J.W. Casant in 1946 eigenaar van 'Balvensestraat' (wellicht een verhaspeling?) 1 te Oosterhout.

100)
Id=7927

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6685BN, Haalderen, Van der Mondeweg 2B

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de schuur ten oosten van het hoofdgebouw

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Staat: De BWB-tegel zat oorspronkelijk in de gevel van de boerderij, maar is verplaatst naar de schuur. De rechter bovenhoek is beschadigd, waarschijnlijk bij de verplaatsing.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en Foto 3 gemaakt, door dhr Henk Klaassen (Gendt). Het gaat om de boerderij van Gerardus Johannes Roelofs (* 1889). Zie Ganita Mare 2014-2, blz. 21 (online via https://www.historischekringgente.nl/ons-huisblad-ganita-mare-2014-2/ - bezocht 16.06.2021): "Op de boerderij van de familie Roelofs in de Langstraat zit een bekende steen die vaak in deze wederopbouwboerderijen te vinden is. Het beeldt de overwinning op de oorlog uit: de leeuw herrijst uit de vlammen." (de localisering aan de Langstraat, in Gendt, is een vergissing); Ganita Mare 2015-2, blz. 11 (online via https://www.historischekringgente.nl/wp-content/uploads/Ganita-mare-2015-2-optimized.pdf - bezocht 16.06.2021): "Op 2 oktober 1944 werden de boerderijen van Jan Scholten, Jan van der Heijden (Gendt), Gerardus Roelofs en van Piet van Loon (Haalderen) in brand geschoten".

101)
Id=6062

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6687LD, Angeren, Kamervoort 52

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel nabij het als 'steunbeer' buiten de rechter zijgevel uitstekende stuk muur, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

102)
Id=7469

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6691EW, Gendt, Hemelstraat 2

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur vlakbij de hoek met de voorgevel, op ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.historischekringgente.nl/wp-content/uploads/Ganita-mare-2015-2-optimized.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 1 met dank aan dhr Henk Klaassen, Gendt. De website historischekringgente.nl bezocht 25.11.2020; het betreft de online versie van het artikel 'Wederopbouw 1945-1955' door Henk Klaassen, blz. 5-12 in GANITA MARE 22 (2015)-2. Citaat: "op 13 oktober 1944 moesten alle Gendtenaren op last van de Duitsers Gendt verlaten; de evacuatie was een feit. Na terugkomst van de evacuatie eind mei werd zichtbaar hoe Gendt in die zeven maanden verwoest was. Tot de verwoeste boerderijen behoorde [...] Hemelstraat [...] Bart Nienhaus [Albertus Fredericus Nienhaus, * 1906; bron: openarchives.nl]" (blz.11); met een foto van deze BWB-tegel op blz. 12, met als beschrijving, "een ingemetselde gevelsteen met een uit de vlammen oprijzende leeuw. De leeuw stelt de overwinning voor op de oorlog".

103)
Id=5956

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6691MK, Gendt, Kommerdijk 34

Plaats. Buiten; hoog boven in de top van de puntgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd. Mogelijk herplaatst (zie Commentaar).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 1 met dank aan dhr Henk Klaassen (Gendt). De nieuwere foto F2 (uit 2018) geeft het pand weer zoals het er na uitbouw & renovatie in 2004 uitziet; met de BWB-tegel echter kennelijk gehandhaafd of herplaatst. De boerderij behoorde tijdens WO2 toe aan Jan Schouten (Johannes Christianus Schouten, * 1905), bij zijn huwelijk in 1935 vermeld als "warmoezenier" (bron: openarchives.nl); zie 'Wederopbouw Boerderijen' door Henk Klaassen in GANITA MARE, tijdschrift Historische Kring Gente, 22 (2015)-2 (online via https://www.historischekringgente.nl/wp-content/uploads/Ganita-mare-2015-2-optimized.pdf - bezocht 07.06.2015), blz. 11: " op 13 oktober 1944 moesten alle Gendtenaren op last van de Duitsers Gendt verlaten; de evacuatie was een feit. Na terugkomst van de evacuatie eind mei werd zichtbaar hoe Gendt in die zeven maanden verwoest was. Tot de verwoeste boerderijen behoorde [...] Kommerdijk [...] Jan Schouten".

104)
Id=5586

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6702DA, Wageningen, Lawickse Allee 95 - 'Grenshoeve'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie ook: Marlies Hummelen (red), DE WEG VAN DE WEDEROPBOUW. VAN RHENEN TOT ARNHEM, HET BOUWEN EN DE TIJDGEEST (Arnhem: Het Boekschap; 2016), blz. 92-94.

105)
Id=5587

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6702DA, Wageningen, Lawickse Allee 93

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur van het voorhuis, tussen twee raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

106)
Id=6743

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6704AT, Wageningen, Wildekamp 15

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee linker raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie geÔdentificeerd aan de hand van BOERDERIJEN IN BENNEKOM door Henk van Amerongen, Henk Gijsbertsen, Ad Nooi (Bennekom: Hist. Ver. Oud-Bennekom; tweede druk, 2014), blz. 83: daar wordt de vernietiging in WO2 van de boerderij Wildekamp 14 vermeld, maar de boerderij die een BWB-tegel heeft, heeft in juni 2019 huisnummer 15.

107)
Id=5989

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6704PB, Wageningen, Dorskampweg 15

Plaats. Buiten; midden bovenin de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40 , die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

108)
Id=5990

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6704PB, Wageningen, Dorskampweg 4

Plaats. Buiten; in e rechter zijgevel boven de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

109)
Id=5588

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6709DC, Wageningen, Lawickse Allee 224 - 'Annahoeve'

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur van het voorhuis, tussen twee raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

110)
Id=5589

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6709DC, Wageningen, Lawickse Allee 222

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze BWB-tegel staat afgebeeld in Marlies Hummelen (red), DE WEG VAN DE WEDEROPBOUW. VAN RHENEN TOT ARNHEM, HET BOUWEN EN DE TIJDGEEST (Arnhem: Het Boekschap; 2016), blz. 81: in het bijschrift de onomwonden toegeschrijving, "Ontwerp: W.C. Brouwer"; Willem Coenraad Brouwer (1877-1933) is wel de stichter van Brouwer's Aardewerk, maar kan in 1940 niet de ontwerper zijn geweest.

111)
Id=6471

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6709DD, Wageningen, Huppelpad 14 - hoeve De Heymaten

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, nabij waar het achterliggende gedeelte van het pand naar buiten uitsteekt, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

112)
Id=5921

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6718WK, Ede, Rijksweg 31- hoeve 'Wester Wetering'

Plaats. Buiten; geheel rechts in de voorgevel van het rechter bouwgedeelte, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.platformmhe.nl/foto/2014-11-22_BFT-P2/ (bezocht 29.12.2017) Commentaar: Locatie aangemeld door, & Foto 2 & Foto 3 van, dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum). De boerderij Wester Wetering werd twee keer getroffen: voormelde website, "De boerderij was in mei 1940 nog door het Nederlandse leger platgebrand om een vrij schootsveld te krijgen voor de Grebbelinie", & "De boerderij werd in de oorlog herbouwd, maar ook door de Duitsers in brand gestoken". Helemaal links in het rechter bouwgedeelte zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "J.A. Jochemsen-Jochemsen. = 22-3-1941."; in het rechter bouwgedeelte (woonhuis) zit een gedenksteen "A.M. Jochemsen 23.2.1951". Het gaat om het echtpaar Jakobje Aartje Jochemsen (1911-1967) x Aart Melis (Aris) Jochemsen (1911-1958); A.M. Jochemsen staat in de database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ vermeld als de eigenaar van Rijksweg 31 Ede in 1946, en hij ontving in 1947 de 'medal of freedom' van de VS.

113)
Id=6742

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6721NG, Bennekom, Driestweg 7 - hoeve 'De Dikke Boom'

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie geÔdentificeerd aan de hand van BOERDERIJEN IN BENNEKOM door Henk van Amerongen, Henk Gijsbertsen, Ad Nooi (Bennekom: Hist. Ver. Oud-Bennekom; tweede druk, 2014), blz. 84: "De boerderij is op 13 november 1944 door de Duitse bezetter opgeblazen. Na de oorlog is hier een nieuwe boerderij gebouwd". Informatie van de familie Van Steenbergen, bewoners van 'De Dikke Boom' (juni 2019), houdt in dat de boerderij Driestweg 5 indertijd voor een oom als ůůk een BWB-boerderij werd gebouwd. Dat zou dan, afgaande op de database https://www.meertens.knaw.nl/ , A.H. [van] Steenbergen zijn geweest (indertijd heette Driestweg nog Langesteeg); w.s. Albertus Hendrikus van Steenbergen (1898-1969). Deze oom had dan ook eveneens een BWB-tegel ter beschikking. Maar omdat hij er een weerzin van had om bekend te staan als iemand die staatssteun had gehad, heeft hij de BWB-tegel niet in laten metselen. Waar de 'losse' BWB-tegel gebleven is, weet de familie Van Steenbergen niet, noch de huidige eigenaars van Driestweg 5. Wegwijzer: Voor een niet gebruikte BWB-tegel voor Driestweg 5, zie voorgaand 'Commentaar'.

114)
Id=6674

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6731AP, Otterlo, Edeseweg 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het voorste naar rechts uitspringende bouwdeel, bij de hoofdingang

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

115)
Id=7758

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6744WB, Ederveen, Onderweg 1

Plaats. Buiten; rechts onderin de voorgevel, bij de hoek met de rechter zijgevel, ongeveer 1 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk; foto's gemaakt door mw Liza Murk (beiden Middelburg).

116)
Id=3356

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6744WE, Ederveen, Renswoudseweg 15 - Grenshoeve

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel nabij de hoek met de achtergevel (op Foto 1 gaat de BWB-tegel schuil achter het zwembadje links).

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: 1941 (zie 'Commentaar') Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.edestad.nl/premium/overig/355895/-grensgevallen-gebakkelei-in-gelderse-vallei Commentaar: Citaat van de website edestad.nl/ (bezocht 28.01.2022): "Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de boerderij in 1941 weer opgebouwd. [...] Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen, moest de hoeve ter verdediging tegen de vlakte, omdat het pand het schootsveld van ĎSteunpunt Slaperdijkí hinderdeĒ. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), die ook Foto 2 en Foto 3 maakte; Foto 1 overgenomen van edestad.nl.

117)
Id=6011

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6744WK, Ederveen, Hoofdweg 205

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, nabij de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

118)
Id=7088

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6745XC, De Klomp, Binnenweg 13

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen in het rechter bouwdeel, het (oorspronkelijk) woongedeelte

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd (per februari 2020 deels afgebladderd)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg

119)
Id=7089

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6745XC, De Klomp, Binnenweg 6 hoek Pakhuisweg

Plaats. Buiten; in de gevel aan Pakhuisweg, rechts bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd (bij observatie in februari 2020, licht afgebladderd)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

120)
Id=5569

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6754XK, De Klomp, Veenendaalseweg 59

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

121)
Id=5568

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6754XL, De Klomp, Veenendaalseweg 56

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

122)
Id=5830

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6816PB, Arnhem, Bakenbergseweg 223 - hoeve 'Het Hoog Erf'

Plaats. Buiten; in rechterzijgevel, links naast de ingang tot het woongedeelte van het gebouw

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Monumentnummer: 529849 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

123)
Id=5997

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6842AA, Arnhem, Drielsedijk 7

Plaats. Buiten; boven de grote staldeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

124)
Id=6470

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6865ND, Doorwerth, Fonteinallee 33 - hoeve Veld en Beek

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.hansbraakhuis.nl/Renkum/boerderijen.html (bezocht 23.05.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Rechts van de voordeur zit een gedenksteen met datering die met de BWB-tegel overeenstemt: EERSTE STEEN GELEGD DOOR A.M.R. STALFOORT-VAN HEUGTEN DECEMBER 1948. Mw Stalfoort-Van Heugten was de echtgenote van J.H. Stalfoort, rentmeester van het Algemeen Mijnwerkersfonds te Heerlen, toenmalige eigenaar van de hoeve (in de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb staat G. Timmer als eigenaar vermeld). Het gaat om Anna Maria Romualda van Heugten (Tilburg, 1893 - Breda, 1986), x (Tilburg, 1916) Johannes Hubertus Stalfoort (Woerden, 1894 - Breda, 1975).

125)
Id=7389

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6865ND, Doorwerth, Fonteinallee 24

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur van een uitbouw in de dwars op de weg staande 'voorgevel'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel zit in een muur die van de openbare weg is afgekeerd en is dus vanuit het publieke domein niet waar te nemen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.hansbraakhuis.nl/Renkum/boerderijen.html (bezocht 23.05.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

126)
Id=5884

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6866NB, Heelsum, Doorwerthse Heide 10 - hoeve 'Doorwerth'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de 'grote rode schuur' (zie hoevedoorwerth.nl), rechts tussen twee toegangsdeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.hansbraakhuis.nl/Renkum/boerderijen.html (bezocht 23.05.2020)  Historische documentatie: http://www.hoevedoorwerth.nl/code/historie.htm (bezocht 25.11.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website hoevedoorwerth.nl vermeldt, "de Ďgrote rode schuurí [...] is een graanschuur uit 1947. Voor de Tweede Wereldoorlog stond er een grote veldschuur op het land. Tijdens de Airbornelandingen in september 1944 is de schuur afgebrand. Sommigen leggen de schuld bij de Duitsers, anderen bij de Geallieerden. Tijdens de wederopbouw na de oorlog konden mensen geld krijgen vanuit het Marshallplan. [...] Met behulp van het Marshallplan is de grote rode schuur gebouwd". Wegwijzer: De BWB-tegel is te zien vanaf de autoweg A50, naar het westen bij hectometerpaal 164,1 (alleen voor passagiers!; chauffeurs moeten uiteraard *niet* wegkijken van de weg).

127)
Id=6530

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6905DM, Zevenaar, Slenterweg 4A

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.chrisvankeulen.nl/ooy.htm Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). chrisvankeulen.nl vermeldt: "Beide boerderijen worden [...] in de nacht van 8 op 9 juli 1941, getroffen door een oorlogsbombardement en branden volledig af. Ze worden vervolgens herbouwd zodat in het voorjaar van 1942 de families Van Dick (Slenterweg 4) en Stender (Slenterweg 9) hun woning weer kunnen betrekken".

128)
Id=6531

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6905DM, Zevenaar, Slenterweg 9

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://anzdoc.com/protestants-leven-tijdens-de-tweede-wereldoorlog.html (bezocht 08.01.2019)  Historische documentatie: http://www.chrisvankeulen.nl/ooy.htm (bezocht 08.01.2019) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). In een buitenmuur van het pand zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkende datering: "J.C. STENDER 27 NOV 1941" (waarschijnlijk betreft het Jan Cornelis Stender, 1921-2011, wiens overlijdensbericht werd verzonden vanaf Slenterweg 9 te Zevenaar: vgl. https://www.mensenlinq.nl/overlijdensberichten/jan-cornelis-stender-2402156 (bezocht 06.01.2019) of een naamgenoot / naaste familie). anzdoc.com schrijft, "Op 14 juli 1941 kwam in de kerkenraad [van de hervormde kerk te Zevenaar] ter sprake dat de boerderij van Bernardus Johannes Stender [(* 1890)], Slenterweg 9, in Ooij in de nacht van 8 op 9 juli door een bom uit een vliegtuig was getroffen en was afgebrand. De kerkenraad besloot voorlopig een afwachtende houding aan te nemen ten aanzien van de financiering van de herbouw en een oogje in het zeil te blijven houden, opdat het gezin nog voor de winter weer onderdak zou hebben". chrisvankeulen.nl vermeldt: "Beide boerderijen worden [...] in de nacht van 8 op 9 juli 1941, getroffen door een oorlogsbombardement en branden volledig af. Ze worden vervolgens herbouwd zodat in het voorjaar van 1942 de families Van Dick (Slenterweg 4) en Stender (Slenterweg 9) hun woning weer kunnen betrekken". Wegwijzer: Van de boerderij zijn veel foto's online beschikbaar via https://www.oozo.nl/woningen/zevenaar/zevenaar/ooy/woning/797716/woning-slenterweg-9-zevenaar (bezocht 25.11.2020).

129)
Id=6529

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6911KG, Pannerden, Veerdam 4 - Het Veerhuis

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de raampartij boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

130)
Id=1721

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6922JB, Duiven, Eltensestraat 22

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de rechter zijgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Bij bezoek op locatie, november 2019, ging de BWB-tegel vrijwel onzichtbaar schuil achter een ervoor geplante struik (voor Foto 3 naar opzij weg gebogen).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.hkdgl.nl/images/driepas/pdf/Driepas_2001_01.pdf (bezocht 02.11.2019) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de DRIEPAS (orgaan van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo), jaargang 18, nummer 1, maart 2001 (online via voormelde website hkdgl.nl), blz. 12, in het artikel 'Gedachtenis aan architect A.Th.J. Boss' (A.Th.J. (Bertus) Boss (1914-2000)), een foto van de BWB-tegel; er staat bij vermeld: "Toen na de oorlog de bewoners van Duiven, Groessen en Loo terugkeerden, vonden zij vele woningen ernstig beschadigd of volledig verwoest. [...] Het duurde tot 1947 voordat er - dankzij de inspanningen van architect A.Th.J. Boss - de eerste nieuwe woningen gebouwd mochten worden. Dat waren er drie: voor de familie Wolters in Duiven, en in Groessen voor de families Aleven en Lindeman (Terpstraat 1). [...] In elk van deze huizen werd een steen ingemetseld, waarop de leeuw van "Herrijzend Nederland" en het jaartal 1947. [...] Waar het derde huis staat (of heeft gestaan) is niet bekend".

131)
Id=6691

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6923AN, Groessen, Terpstraat 1

Plaats. Buiten; in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.hkdgl.nl/images/driepas/pdf/Driepas_2001_01.pdf (bezocht 01.11.2019) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de DRIEPAS (orgaan van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo), jaargang 18, nummer 1, maart 2001 (online via voormelde website hkdgl.nl), blz. 12, in het artikel 'Gedachtenis aan architect A.Th.J. Boss' (A.Th.J. (Bertus) Boss (1914-2000)), staat vermeld: "Toen na de oorlog de bewoners van Duiven, Groessen en Loo terugkeerden, vonden zij vele woningen ernstig beschadigd of volledig verwoest. [...] Het duurde tot 1947 voordat er - dankzij de inspanningen van architect A.Th.J. Boss - de eerste nieuwe woningen gebouwd mochten worden. Dat waren er drie: voor de familie Wolters in Duiven, en in Groessen voor de families Aleven en Lindeman (Terpstraat 1). [...] In elk van deze huizen werd een steen ingemetseld, waarop de leeuw van "Herrijzend Nederland" en het jaartal 1947. [...] Waar het derde huis staat (of heeft gestaan) is niet bekend". Op de websitehttps://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt A.Th.J. Boss bij 18 BWB-boerderijen - 1946-1956 - als architect voor.

132)
Id=6008

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6971JH, Brummen, Piepenbeltweg 21

Plaats. Buiten; helemaal rechts in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1949 (zie Commentaar) Staat: Monochroom opgeschilderd; de verf was in januari 2018 sterk verweerd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naast de 'voordeur' (in de linker zijgevel) zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkende datering ("Herbouw 1948-1949 Regenten Gebr. Bakker's Weeshuis [...]"); mogelijk werden woongedeelte en (oorspronkelijk) bedrijfsgedeelte apart gebouwd en gefinancierd, resp. Bakker's Weeshuis, 1948-1949, & Bureau Wederopbouw Boerderijen, 1947. Bakker's Weeshuis in Zutphen werd in 1849 opgericht & in 1850 geopend, met kapitaal van de broers Peter Bakker (1769-1846) en Christaan Arnoldus Bakker (1772-1859).

133)
Id=5959

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6984AD, Doesburg, Grietstraat 12

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur nabij de raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Bij openstaande luiken gaat rechts bovenaan een klein gedeelte van de BWB-tegel achter een luik schuil.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

134)
Id=6805

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6988BP, Lathum, Bandijk 77

Plaats. Buiten; Velhorst 3 Lochem

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Staat: Boerderij gesloopt; BWB-tegel elders bewaard gebleven.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De laatste bewoners van de wederopbouwboerderij in Lathum, mw Mieke Albers en dhr Hans Albers, woonden er 28 jaar; zij hebben de BWB-tegel meegenomen naar hun nieuwe woning in Lochem; zij leverden ook de foto's, waarvoor dank. Met dank ook aan dhr Ruud Murk (Middelburg) en dhr Jan Jansen (Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs, Westervoort), die het spoor van de BWB-tegel vonden en volgden.

135)
Id=8064

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7037DD, Beek, Zuider Markweg 1a-1b

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1943-1944 (!; zie 'Commentaar') Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.berghapedia.nl/index.php/Giezen,_Johannes_Wilhelmus (bezocht 26.11.2021) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website beghapedia.nl vermeldt, "Op 12 maart 1943 kwam een door de Duitsers neergeschoten Engelse bommenwerper op [de] boerderij aan de Zuider Markweg in Beek terecht [...] na de klap [...] stond de hele boerderij al [...] lichterlaaie [...]. In september 1944 kwam een nieuwe woning gereed". Kennelijk werden in 1943-1944 nog BWB-tegels met het jaartal "19 40" geÔnstalleerd.

136)
Id=6499

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7075DH, Etten, Klompendijk 19

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

137)
Id=6141

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7078AN, Megchelen, Uilenweg 2

Plaats. Buiten; tussen de twee meest linkse raampartijen in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://moezekottel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Naober-Moezekottel.pdf (bezocht 22.06.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Genoemde website vermeldt dat "in Megchelen [...], bij de Duitse grens, hevig is gevochten. Ruim 80 procent van de woningen en boerderijen liep zware schade op of raakte totaal vernield. Niet de Duitsers, maar de geallieerden schoten in maart 1945 de boel in puin om de halsstarrige bezetters te verjagen".

138)
Id=6140

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7078BL, Megchelen, Millingseweg 7 - hoeve 'Keupershof', v.m. 'Beuvinkshof'

Plaats. Buiten; midden tussen twee raampartijen op de beganegrond in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.oude-ijsselstreek.nl/sites/default/files/2019-09/megchelen_-_millingseweg_7.pdf  Historische documentatie: http://moezekottel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Naober-Moezekottel.pdf (bezocht 22.06.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Genoemde website moezekottel.nl vermeldt dat "in Megchelen [...], bij de Duitse grens, hevig is gevochten. Ruim 80 procent van de woningen en boerderijen liep zware schade op of raakte totaal vernield. Niet de Duitsers, maar de geallieerden schoten in maart 1945 de boel in puin om de halsstarrige bezetters te verjagen". Citaten van de website oude-ijsselstreek.nl (bezocht 07.05.2020) over de BWB-tegel: "Millingseweg 7 neemt binnen de wederopbouw van het dorp een bijzondere positie in, omdat het hier gaat om het eerste herbouwde pand. De voor wederopbouwarchitectuur zo karakteristieke roodkeramische steen met het jaartal 1947 legt hier in de voorgevel van het woongedeelte nog steeds getuigenis van af"; "Als het eerste na de Tweede Wereldoorlog herbouwde object in de bij de bevrijding zwaar getroffen buurtschap Megchelen vertegenwoordigt de boerderij hoge cultuurhistorische waarde. In deze betekenis vormt de boerderij een ijkpunt in de vroeg naoorlogse ontwikkelingen van de buurtschap. Deze waarde wordt versterkt doordat zich in de voorgevel van het voorhuis nog steeds een keramische gevelsteen bevindt die naar de wederopbouw verwijst"; op de site ook een foto van de BWB-tegel, bijschrift "Stichtingssteen aan de voorzijde van het woongedeelte".

139)
Id=6139

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7078BT, Megchelen, Landfortseweg 1 - hoeve 'De Gasselaar'

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://moezekottel.nl/wp-content/uploads/2015/03/Naober-Moezekottel.pdf (bezocht 22.06.2018) Commentaar: Genoemde website vermeldt dat "in Megchelen [...], bij de Duitse grens, hevig is gevochten. Ruim 80 procent van de woningen en boerderijen liep zware schade op of raakte totaal vernield. Niet de Duitsers, maar de geallieerden schoten in maart 1945 de boel in puin om de halsstarrige bezetters te verjagen".

140)
Id=6500

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7081HJ, Gendringen, Munsterweg 2

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het versmalde woongedeelte van het pand, links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat voor een klein deel schuil achter een gevel-begroeiing

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

141)
Id=7934

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7084AA, Breedenbroek, Beggelder, Beggelderpad 3 hoek Beggelderdijk

Plaats. Buiten; boven een deur in de linker zijgevel, gezien vanaf de Beggelderdijk

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Half onzichtbaar achter een dragende balk van een aangebouwde luifel (zie foto op https://boerderijen-aalten.nl/wp-content/uploads/2019/01/b_NL.IMRO_.0197.BP00075-ON01_tb6.pdf - bezocht 22.06.2021).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Links van de voordeur, op ongeveer een meter boven het maaiveld, zit een gedenksteen ingemetseld met jaartal dat met de BWB-tegel overeenstemt: "11.9.1947 / W.B. Geven / G.H. Geven-Geven; het betreft het echtpaar Geertruida Hendrica Geven (1898-1945) en Wilhelmus Bernardus Geven (1896-1981); Geertruida Hendrica Geven kwam op 24.03.1945 om bij het geallieerde bombardement op de oude boerderij, die aan de andere kant van de Beggelderdijk stond (met dank voor informatie aan Oudheidkundige Werkgemeenschap A.D.W. Aalten - Dinxperlo - Wisch).

142)
Id=7468

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7084BN, Breedenbroek, Weidenhoek 5 - hoeve Billenhuus

Plaats. Buiten; in de muur van een latere uitbouw rechts naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Lejo Schenk (Blaricum).

143)
Id=7935

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7084BR, Breedenbroek, Beggelder, Beggelderdijk 49b

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

144)
Id=7936

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7091HK, Dinxperlo, Beggelder, Beggelderdijk 48

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

145)
Id=6903

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7095AH, De Heurne, Welskerbos 5

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld en foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (Middelburg).

146)
Id=6934

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7121MB, Aalten, SchŁlenkampweg 2

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld en foto's gemaakt door dhr Johan den Hollander (Vlissingen).

147)
Id=6902

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7122LT, Aalten, Lintelo, Gendringseweg 33

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld en foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (Middelburg).

148)
Id=6384

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7122PA, Aalten, Romienendiek 3

Plaats. Buiten; in linker zijgevel, tussen het meest linkse en het middelste raam

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.aaltenvooruit.nl/nieuws/algemeen/483868/-drie-dagen-feest-zonder-chaos- (bezocht 07.01.2019): "Deze boerderij is een wederopbouw-boerderij uit 1947 onder architectuur van Willem Hebly en met de kenmerkende gedenksteen in de gevel waarop een herrijzende leeuw is afgebeeld. De oorspronkelijke boerderij stond verderop en werd in 1945 per vergissing door de Britse luchtmacht gebombardeerd".

149)
Id=6501

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7157AB, Rekken, Rekkenseweg 33

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel, ong. 1 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

150)
Id=6502

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7157CG, Rekken, Sappegoorsweg 2

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

151)
Id=6503

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7205CJ, Zutphen, Vliegendijk 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel ongeveer ter plaatse van de overgang van hoofdvolume naar het aan de linkerkant uitgebouwde bouwdeel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

152)
Id=5958

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7207AA, Zutphen, Bronsbergen 7 - hoeve 'De Winterberg'

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts van de voordeur bij de raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd. Toegankelijkheid: Bij openstaande luiken gaat een deel van de tegel, inclusief onderscheidende cijfers, schuil achter een luik.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/beeldbank/detail/20fb455b-b78a-62ec-8172-293baff16390 Commentaar: De website erfgoedcentrumzutphen.nl bezocht 06.01.2021.

153)
Id=6001

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7207AA, Zutphen, Bronsbergen 10

Plaats. Buiten; rechts in de rechter zijmuur, nabij de later rechts aangebouwde uitbreiding

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

154)
Id=6694

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7217MG, Harfsen, Harfsense Steeg 27

Plaats. Buiten; links naast de 'voordeur' in de rechter zijgevel, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg)

155)
Id=7932

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7217SC, Harfsen, Velderweg 6 - educaboerderij 't Velder

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.educaboerderij.nl/ (bezocht 23.06.2021) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

156)
Id=6004

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7217SN, Harfsen, Broekstraat 12

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

157)
Id=6002

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7224NA, Rha, Rhabergseweg 17

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

158)
Id=6006

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7227ND, Toldijk, Hoogstraat 23

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

159)
Id=6007

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7227ND, Toldijk, Hoogstraat 19

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, links van de meest linkse raampartij op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

160)
Id=6005

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7227NE, Toldijk, Hoogstraat 27

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts naast de 'voordeur' in de linker zijgevel zit een gevelsteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenstemt: "D.J.H G.J.H-M J.H.H 12-7-1947". Het gaat om de initialen van het echtpaar Derk Jan Hanskamp (1896-1982) x Gerritdina Johanna Hanskamp-Meutstege & van hun dochter (enig kind); zij trouwde met dhr Eenink, die uiteindelijk het boerderijtje erfde. Hij woonde daar nog in januari 2018; hij vertelde dat de luiken in de linker zijgevel afkomstig waren van de in WO2 verwoeste voorganger, ze werden korter afgezaagd.

161)
Id=7933

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7245BL, Laren, Zutphenseweg 14

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de beganegrond

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De BWB-tegel is markant geÔnstalleerd tussen twee sierstenen in. Boven de staldeuren in de achtergevel staat in de houten bovendorpel een jaartal dat met de BWB-tegel overeenkomt: 1947. Foto's en bouwtekeningen van de hoeve zijn gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 232-233; de locatie van de BWB-tegel is op ťťn foto herkenbaar. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

162)
Id=5730

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7245RR, Laren, Wippert, Buisweerdweg 10

Plaats. Buiten; hoog boven in de voorgevel onder de wolfskap

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

163)
Id=7931

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 7475PA, Markelo, Lochemseweg 13

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

164)
Id=5931

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8075PP, Elspeet, Pirkweg 8

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de linker zijgevel ongeveer een halve meter boven hert maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.elspeethistorie.nl/herdenken-wo2/bevrijding (bezocht 09.04.2022) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

165)
Id=7091

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8167LV, Oene (lokaal: Uune), Horthoekerweg 31

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://museumoene.nl/ (bezocht 11.02.2020) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. Dhr Murk attendeerde ook op https://museumoene.nl/collectie-hoofdmenu/oene-in-wo-ii/10-22-maart-1945?highlight=WyJraWVzYnJpbmsiXQ== (bezocht 11.02.2020); citaat: "Een ander ingrijpend gebeuren was het bombardement op Oene op 22 maart 1945, slechts drie weken voor de bevrijding. Vijf Amerikaanse Marauder bommenwerpers kozen als bewust doel de wegen in het centrum van Oene, waar zes wegen samenkomen, om de Duitse bezetter daar de terugtocht te blokkeren".

166)
Id=7092

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8167NA, Oene (lokaal: Uune), Deventerweg 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het verbindingsgedeelte tussen wederopbouw en een ouder gebouw, rechts van de rechter deur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. Dhr Murk attendeerde ook op https://museumoene.nl/collectie-hoofdmenu/oene-in-wo-ii/10-22-maart-1945?highlight=WyJraWVzYnJpbmsiXQ== (bezocht 11.02.2020); citaat: "Een ander ingrijpend gebeuren was het bombardement op Oene op 22 maart 1945, slechts drie weken voor de bevrijding. Vijf Amerikaanse Marauder bommenwerpers kozen als bewust doel de wegen in het centrum van Oene, waar zes wegen samenkomen, om de Duitse bezetter daar de terugtocht te blokkeren".

167)
Id=5970

Routecode: ELE-GD1   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3881AB, Putten, Stationsstraat 69

Plaats. Buiten; links van de toegangsdeuren

Omschrijving. Naamtableautje van vier tegels naast elkaar. Boven staat PROVINCIALE met links en rechts het versimpelde wapenschild van Gelderland, en onder ELECTRICITEITSWERKEN; dit is een aanduiding van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, PGEM. Rechts onderaan staat "Goedewaagen Gouda".

Productie.  Fabriek: Goedewaagen, Gouda

Informatie.

168)
Id=1972

Routecode: ELE-GD4   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4001NH, Tiel, centrum, Koninginnestraat 13

Plaats. Buiten; Tussen de deuren van een transformatorruimte.

Omschrijving. Naamtableautje van vier tegels naast elkaar. Boven staat PROVINCIALE met links en rechts het versimpelde wapenschild van Gelderland, en onder ELECTRICITEITSWERKEN; dit is een aanduiding van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, PGEM. Rechts onderaan staat "Goedewaagen Gouda". Bouwdatum: rond 1980? Staat: Goed Toegankelijkheid: Goed, in een onopvallende zijgang naast de bibliotheek.

Productie.  Fabriek: Goedewaagen, Gouda

Informatie.  Commentaar: Dit tegeltableau is duidelijk ouder (1925-1935) dan het pand waar in het geplaatst is.

169)
Id=1777

Routecode: ELE-GD4   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4001WE, Tiel, Papesteeg naast 94, tegenover 91 (bedrijfspand Kemira)

Plaats. Buiten; rechts naast toegangsdeur

Omschrijving. Naamtableautje van vier tegels naast elkaar (met links en rechts ter uitvulling kleine tegels). Boven staat PROVINCIALE met links en rechts het versimpelde wapenschild van Gelderland, en onder ELECTRICITEITSWERKEN; dit is een aanduiding van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, PGEM. Rechts onderaan staat "Goedewaagen Gouda". Staat: Goed Toegankelijkheid: Openbare weg

Productie.  Fabriek: Goedewaagen Gouda

Informatie.

170)
Id=3100

Routecode: ELE-GD4   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4002AN, Tiel, Prins Bernhardlaan 25

Plaats. Buiten; in de straatgevel

Omschrijving. Naamtableautje van vier tegels naast elkaar. Boven staat PROVINCIALE met links en rechts het versimpelde wapenschild van Gelderland, en onder ELECTRICITEITSWERKEN; dit is een aanduiding van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij, PGEM. Rechts onderaan staat "Goedewaagen Gouda" Bouwdatum: 1930-1935 Staat: goed Toegankelijkheid: waarneembaar vanaf de straat

Productie.  Fabriek: Goedewaagen, Gouda

Informatie.

171)
Id=7565

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8081AT, Elburg, Wilhelminastraat 16

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel. op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: In de Wilhelminastraat hebben elk van de drie rijtjes woningen met de huisnummers 10-16, 18-24 en 26-32 steeds ťťn Pelita-tegel, links in de voorgevel van de meest linkse woning.

172)
Id=7566

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8081AT, Elburg, Wilhelminastraat 24

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel. op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: In de Wilhelminastraat hebben elk van de drie rijtjes woningen met de huisnummers 10-16, 18-24 en 26-32 steeds ťťn Pelita-tegel, links in de voorgevel van de meest linkse woning.

173)
Id=7567

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 8081AT, Elburg, Wilhelminastraat 32

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel. op ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: In de Wilhelminastraat hebben elk van de drie rijtjes woningen met de huisnummers 10-16, 18-24 en 26-32 steeds ťťn Pelita-tegel, links in de voorgevel van de meest linkse woning.

174)
Id=6625

Routecode: PRO-GE   - Adres. 2806CV, Gouda, Burgemeester Martenssingel 38 - Prinses Julianaschool

Plaats. Buiten; boven hoofdingang

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta, "PRINSES JULIANA SCHOOL" Bouwdatum: 1921

Productie.  Ontwerper: architect school: W.A. Piets (zie Commentaar)

Informatie.  Commentaar: Op een gedenksteen in het portiek voor de hoofdingang zit rechts een gevelsteen, "ARCHITECT Ir. W.A. PIETS" (mogelijk nog met de toevoeging "c.i."; = civiel ingenieur?). Willem Antonie Piets (1876-1933) was kennelijk primair leraar wiskunde (aan de Rijks HBS te Gouda), en is ook online te vinden als 'opdrachtgever' voor de bouw van de school. De rol van W.A. Piets bij het ontwerp van de school, laat staan van het tegeltableau, is al met al niet duidelijk.

175)
Id=2646

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3771BG, Barneveld, Langstraat 38

Plaats. Buiten; boven ingang van kerk.

Omschrijving. Tableau met H. CATHA-RINA B.V.O.  Bouwdatum: 1929

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

176)
Id=2645

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3771BP, Barneveld, Jan van Schaffelaarstraat 11

Plaats. Buiten; aan de gevel. Tenminste vier gevulde raambogen.

Omschrijving. Voorstelling van fiets, auto, enz.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw is een Gemeente Monument sinds ca. 2008. Foto's van Jan de Jong.

177)
Id=1182

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3841CE, Harderwijk, Markt 1.

Plaats. Binnen; in trappenhuis van v.m. Stadhuis; thans Muziekschool.

Omschrijving. 1231 1931 HET GARNIZOEN AAN DE GEMEENTE HARDERWIJK  Bouwdatum: 1931? Staat: Zeer goed. Toegankelijkheid: Met Stadsgids te bezoeken; mogelijk ook open voor het publiek zonder gids.

Productie.  Ontwerper: David Cornelis Tiemens (1878-1954). Fabriek: RAKO, Tsjecho-Slowakije.

Informatie.

178)
Id=5354

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841CM, Harderwijk, Bruggestraat 9

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

179)
Id=5355

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841DB, Harderwijk, Stationslaan 108

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

180)
Id=5356

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841DC, Harderwijk, Stationslaan 110

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met twee vogels en 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

181)
Id=5357

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841DC, Harderwijk, Stationslaan 126

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'POST'.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het huis is een gemeentelijk monument.

182)
Id=5358

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841EC, Harderwijk, Kerkplein 3

Plaats. Buiten; tussen het tweede en derde raam vanaf het kruispunt Kerkplein x Burgtstraat.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'. Bouwdatum: 1872 (het gebouw; brievenbus mogelijk van later)

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.collectiegelderland.nl/verhalen/burgerweeshuis/

183)
Id=5359

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3841EJ, Harderwijk, Smeepoortstraat 52

Plaats. Buiten; rechts van de ingang tot het 'Best Western' hotel.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

184)
Id=5360

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3844GA, Harderwijk, Stationslaan 27

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw, ťťn van drie onder ťťn dak, is (samen met Stationslaan 23 en 25) een gemeentelijk monument.

185)
Id=5361

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 3844GD, Harderwijk, Stationslaan 139

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN' (geblokkeerd).

Productie.

Informatie.

186)
Id=5364

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3844GD, Harderwijk, Stationslaan 141

Plaats. Buiten; in boogtrommels boven ramen beganegrond verdieping

Omschrijving. Tegels met bloemen en geometrische patronen in de hoeken  Bouwdatum: 1906 (volgens eerste steen)

Productie.

Informatie.

187)
Id=2666

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3851VG, Ermelo, Putterweg 230

Plaats. Buiten; Aan het Landhuis 'Oud Groevenbeek'.

Omschrijving. Diverse versieringen. Bouwdatum: 1907-1908

Productie.  Fabriek: Holland, Utrecht ?

Informatie.   Monumentnummer: 523871 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto's van Jan de Jong. De herdertegels ťn landschaptegels in de schouw van de keuken zijn afkomstig van Holland, Utrecht, evenals de tegels en tableaus in de schouw van de bijbehorende hofstede.

188)
Id=2406

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3861AD, Nijkerk, Singel 27

Plaats. Buiten;  Boven zij ingang van een winkelpand

Omschrijving. Tegel tableau van 8 bij 4 geglazeerde tegels. Voorstelling van een koe met twee boeren bij een hek. Florale omlijsting. ondertekend met: HILVERSUMSCHE PLATEELBAKKERIJ N.O. Bouwdatum: tussen 1945 en 1955  Staat: Goed Toegankelijkheid: vanaf de weg te zien

Productie.  Schilder: Nicolaas Frederik Lodewijk Oosterhoff Fabriek: Hilversumsche plateelbakkerij

Informatie.

189)
Id=4784

Routecode: PRO-GE   - Adres. 3861BN, Nijkerk, Langestraat 18

Plaats. Buiten; aan de gevel van een Blokker winkel.

Omschrijving. Terracotta tegeltableau met 1940 1941 AANGEBODEN DOOR DEN NIJKERKSCHEN AANNEMERSBOND AAN DEN BURGEMEESTER Z. BRUINS SLOT Bouwdatum: 1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk, Leiderdorp.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.nijkerkerveen.org/nijkerk-is-twee-monumenten-rijker/ Commentaar: Gegevens en foto's van J.K.

190)
Id=5969

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: SST-04  Adres. 3881AC, Putten, Stationsstraat 127 - treinstation

Plaats. Buiten; op het stationsgebouw, aan de zijde van de sporen (van Amersfoort naar Zwolle reizend, rechts)

Omschrijving. Naamtableau; voor elke letter twee tegels  Bouwdatum: 1929

Productie.  Ontwerper: architect station: Hermanus Gerardus Jacob Schelling (1888-1978)

Informatie.

191)
Id=2799

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001AJ, Tiel, Kalverbos 5

Plaats. Buiten; in voorgevel en onder ramen erkers

Omschrijving. MozaÔeken: geometrische figuren, en jaartal 1905 Bouwdatum: 1905

Productie.

Informatie.

192)
Id=1986

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001AN, Tiel, Waterstraat 61

Plaats. Buiten; onderpui

Omschrijving. Winkelpui Bouwdatum: vůůr 1950 Staat: Matig

Productie.

Informatie.   Website: http://www2.fotobouwhuis.nl/gallery/v/fotos/Diverseprojecten/reproducties/94121135WaterstraatGeinede Commentaar: In het pand was, mťt de betegelde winkelpui, in ieder geval in 1950 de juwelierszaak van Hermann Christian Geineder (1901-1990) en Felicia (Fik) Geineder-Prior (1916-2008) gevestigd (zie hyperlink); of de firma Geineder de pui liet aanbrengen, is niet bekend, maar zo ja: H.C. Geineder werd in 1937 - als horlogemakersgezel te Tiel - tot Nederlander genaturaliseerd, het huwelijk dateert van 1939, dus dan zou hun zaak rond die tijd kunnen zijn opgericht, en de stijl van de betegeling zou inderdaad wel uit de late jaren dertig kunnen dateren.

193)
Id=4442

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001HG, Tiel, Voor de Kijkuit 5

Plaats. Buiten; aan de gevel van een v.m. school.

Omschrijving. Tableau met OPENBARE SCHOOL

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

194)
Id=4443

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001HR, Tiel, Hoveniersweg 21

Plaats. Buiten; aan de gevel van een v.m. kerk.

Omschrijving. Twee tableaus. Het ene met "DE ARK". Het andere met 1916. Bouwdatum: 1916

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://reliwiki.nl/index.php?title=Tiel,_Hoveniersweg_21_-_De_Ark Commentaar: Het schijnt dat het gebouw ook in gebruik is geweest als een katholieke kleuterschool. Foto's van Marc Stegeman.

195)
Id=1985

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001NB, Tiel, Sint Agnietenstraat 28

Plaats. Binnen; in trappenhuis

Omschrijving. lambrizering Toegankelijkheid: In het pand was langere tijd het streekarchief gevestigd, en was het interieur navenant publiek toegankelijk; wat er na 12.03.2012 met het pand gaat gebeuren, en wat navenant de toegankelijkheid gaat zijn, is onbekend

Productie.

Informatie.

196)
Id=208

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4001XM, Tiel, J. Cremerstraat 1

Plaats. Buiten; over de volle breedte van de voorgevel, boven de ramen van de beganegrond verdieping

Omschrijving. Het betreft twee teksttableaus. Links staat: R.K. U.L.O. SCHOOL; rechts staat St. THOMAS v. AQUINE (met een -e op het eind). Rechtsonder in het rechter tableau staat POTTERIJ 'REMBRANDT' NIJMEGEN. Bouwdatum: 1921 (volgens 'eerste steen' rechts van de ingang) Staat: Uitstekend Toegankelijkheid: Goed zichtbaar vanaf de openbare weg

Productie.  Fabriek: Potterij 'Rembrandt', Nijmegen

Informatie.  Commentaar: Ook binnen in het gebouw is voor de wanden en vloeren van tegels gebruik gemaakt. Het is niet goed duidelijk in hoeverre toegang tot de interieurs mogelijk is, maar men kan er iets van zien door door de ramen ter weerszijden van de hoofdingang te gluren.

197)
Id=5456

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4002XH, Tiel, Lingedijk 15

Plaats. Buiten; links en rechts van de deuren naar het balkon boven de erker

Omschrijving. Bouwkeramiek; links Ao, rechts 1923 Bouwdatum: 1923

Productie.

Informatie.

198)
Id=2840

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4054NE, Echteld, Brenksestraat 14 - hoeve Duikenburg

Plaats. Buiten; in de ontlastingbogen boven de voordeur, boven de ramen in de voorgevel, en boven raampartijen in de zijgevels

Omschrijving. Tegels met floraal(?) motief Bouwdatum: 1914 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

199)
Id=4155

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101AL, Culemborg, Veerweg 98

Plaats. Buiten; links naast voordeur

Omschrijving. Gevelsteen, tegel van ongeglazuurd keramiek, in v.m. directeurswoning (met aangebouwd kantoor) van de verdwenen steenoven van de firma Verpoorte & Dietz / v/h W.B.G. Dietz & Co; met afbeelding van het bedrijf, erboven het jaartal 1934 en eronder de spreuk 'T STREEFT AL OPWAARTS. Bouwdatum: 1934

Productie.

Informatie.   Website: http://www.culemborgzoalshetwas.nl/steenoven.html Commentaar: De website https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0216.BPBuitengebied-VG02/tb_NL.IMRO.0216.BPBuitengebied-VG02_1.pdf (bezocht 21.09.21) vermeldt, "In 1929 heette de fabriek de firma Verpoorte & Dietz en die naam werd rond 1934 omgezet in de NV Steenfabriek v/h W.B.G. Dietz & Co. Uit dat jaar dateert ook de nog bestaande directeurswoning met een ingemetselde gedenksteen waarop de fabriek staat afgebeeld. Na de Tweede Wereldoorlog ging de fabriek in 1952 verder als de NV Verpoorte-Swarttouw Vlamovensteenfabriek. De fabriek werd ten gevolge van de saneringen in de steenindustrie in 1974 stilgelegd en het jaar daarop gesloopt[...]. Van de gebouwen resteert alleen de directeurswoning met aangebouwd kantoor uit 1934 en een eind negentiende-eeuwse schuur". De tegel dateert dus precies uit de tijd van de overgang van Verpoorte & Dietz naar v/h W.B.G. Dietz & Co (het betreft in beide gevallen Willem Barcatie George Dietz, c. 1898-1956 - compagnon DaniŽl Verpoorte, 1880-1932, was zijn stiefvader).

200)
Id=6491

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101BD, Culemborg, Tollenstraat 17.

Plaats. Buiten; boven de etalage.

Omschrijving. Drie betegelde stroken.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

201)
Id=4160

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101BH, Culemborg, Slotstraat 18-20

Plaats. Buiten; tussen ramen begane grond en eerste verdieping, en bij huisnummer onder ramen begane grond

Omschrijving. Vlakvullingen  Bouwdatum: 1895

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 523137 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

202)
Id=4158

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101BW, Culemborg, Markt 31

Plaats. Buiten; tussen ramen begane grond en eerste verdieping

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

203)
Id=6490

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101BW, Culemborg, Markt 17.

Plaats. Buiten;  in de raambogen.

Omschrijving. Betegeling.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Marc Stegeman.

204)
Id=4156

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101BZ, Culemborg, Markt 46-48

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Naam van bouwheer en oorspronkelijke uitbater van het pand: A.J. AUSEMS  Bouwdatum: 1912

Productie.

Informatie.   Website: http://www.culemborgzoalshetwas.nl/wust.html

205)
Id=4157

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101EC, Culemborg, Zandstraat 23a

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wand- en vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

206)
Id=4159

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101KK, Culemborg, Het Voorburg 7

Plaats. Buiten; tussen ramen begane grond en eerste verdieping

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

207)
Id=6489

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4101NG, Culemborg, Stationsweg 7.

Plaats. Binnen; in een gekraakte v/m meubelfabriek, nu "Gelderlandfabriek" en gelegaliseerd cultuurcentrum.

Omschrijving. Er is een nieuwe toiletunit ingebouwd, van de gang afgeschermd door een tegelwand waarop spaarzaam wat historische plaatjes zijn meegebakken. Een grappige oplossing is de RVS [roestvrij stalen]-wasbakfontein waar de tegelwand overheen loopt. In de kelder staan nog van die oude "stenen" wasfonteinen die je vroeger overal in werkplaatsen aantrof. Het materiaal heet "ocriet" ofwel kunststeen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto van Marc Stegeman.

208)
Id=6488

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4112JR, Beusichem, Markt 1.

Plaats. Buiten; aan een zijgevel van het v.m. Gemeentehuis.

Omschrijving. Tegeltableau tonende burgers van Culemborg opweg naar Beusichem om oorlogsgeweld te ontlopen. Tekst: 14 MEI 1940 UIT DANKBAARHEID VOOR HULP EN ONDERDAK IN OORLOGSTIJD IS DEZE STEEN DOOR CULEMBORG AAN BEUSICHEM (G)ESCHONKEN  Bouwdatum: 1946

Productie.  Ontwerper: Jacq. van Rijn [waarschijnlijk Jacobus Antonius (Jacques) van Rhijn. Geboren in 1921 in Venlo].

Informatie.   Website: https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3459/beusichem%2C-%27evac  Historische documentatie: http://www.oorlogsslachtofferswestbetuwe.nl/situatie-culemborg-mei-1940.html Commentaar: Het gebouw is een Gemeente Monument (nr. 0214/21). Aan het gebouw nog een gevelsteen. Foto van Marc Stegeman.

209)
Id=2709

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4184EE, Opijnen, Zandstraat 14

Plaats. Buiten; aan de gevel van de OBS 'De Rietschoof'.

Omschrijving. Rietschoven en een rugzak.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

210)
Id=6463

Routecode: PRO-GE   - Adres. 4191SE, Geldermalsen, Rijksstraatweg 32

Plaats. Buiten; ter weerszijden van ingangspartij

Omschrijving. Citaat uit HET BEZIELD MODERNISME VAN A.H. WEGERIF : ARCHITECTUUR ALS BESCHAVINGSIDEAAL door Huub Thomas (Rotterdam: nai010 uitgevers; 2018), blz. 2014, bijschrift bij foto: "verglaasde chamotte".

Productie.  Ontwerper: architect pand: Ahazverus Hendricus (Henk) Wegerif (1888-1963) Fabriek: Chamotte Unie, Geldermalsen? (zie Commentaar)

Informatie.  Commentaar: In de jaren 1920-1930 trad A.H. Wegerif op als min of meer de huisarchitect van de ontwikkelingen van het bedrijfscomplex van Chamotte Unie in Geldermalsen. Het ligt voor de hand dat Wegerif voor dit pand in dezelfde gemeente het chamotte bij zijn vaste werkgever betrokken zal hebben.

211)
Id=6787

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5301AH, Zaltbommel, Waterstraat 21 - v.m. hotel-restaurant Gottschalk

Plaats. Buiten; in de onderpui en op diverse plaatsen hoger in de voorgevel

Omschrijving. Puibetegeling en ornamenten.  Bouwdatum: c. 1923 (de voorgevel; het pand is veel ouder) Staat: Slecht

Productie.  Fabriek: Westraven, Utrecht

Informatie.  Commentaar: Hotel-restaurant Gottschalk was al vanaf tenminste 1865 aan de Waterstraat gevestigd; en bestond tenminste t/m 1975. De vergunning voor de verbouwing werd verleend aan A. Gottschalk (Adriaan Cornelis Gottschalk, 1894-1953); maar de zaak zal rond dezelfde tijd in andere handen zijn overgegaan, want hij verhuisde in 1920 naar Eindhoven, en in 1922 is sprake van "het Hotel van den Heer TERLAAK voorheen GOTTSCHALK" (Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, via Delpher.nl).  Wegwijzer: Voor de onderpui, zie aparte registratie.

212)
Id=6788

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5301AH, Zaltbommel, Waterstraat 21 - v.m. hotel-restaurant Gottschalk

Plaats. Buiten; in de onderpui en op diverse plaatsen hoger in de voorgevel

Omschrijving. Puibetegeling en ornamenten. Helemaal rechts op ongeveer een meter boven het maaiveld zit een tegel met het logo van Westraven.  Bouwdatum: c. 1923 Staat: Erg slecht

Productie.  Fabriek: Westraven, Utrecht

Informatie.  Commentaar: Hotel-restaurant Gottschalk was al vanaf tenminste 1865 aan de Waterstraat gevestigd; en bestond tenminste t/m 1975. De vergunning voor de verbouwing werd in 1921 verleend aan A. Gottschalk (Adriaan Cornelis Gottschalk, 1894-1953); maar de zaak zal rond dezelfde tijd in andere handen zijn overgegaan, want hij verhuisde in 1920 naar Eindhoven, en in 1922 is sprake van "het Hotel van den Heer TERLAAK voorheen GOTTSCHALK" (Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, via Delpher.nl). Wegwijzer: Voor de ornamenten hoger in de gevel, zie aparte registratie.

213)
Id=6789

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5301GA, Zaltbommel, Waalbandijk 2 - v.m. directeurswoning Gemeentelijke Gasfabriek

Plaats. Buiten; hoog in de zijgevel

Omschrijving. Een symmetrische afbeelding met vier flamingo's en een waterpartij. Rechts onderin staat "DISTEL"  Bouwdatum: c. 1900

Productie.  Ontwerper: architect van het pand: stadsarchitect Antonie Marinus Adolf Gulden (1840-1917) Fabriek: DIstel

Informatie.

214)
Id=7672

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5324AJ, Ammerzoden, Mr La Grostraat 3.

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Betegelde raambogen. Bouwdatum: 1909

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

215)
Id=7673

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5324GA, Ammerzoden, Walderweg 2 en 4.

Plaats. Buiten; aan een langgerekt gebouw.

Omschrijving. Twee tegeltableaus. Het linker met COOP. TELERSVER. en het rechter met DE BOMMELERWAARD. Bouwdatum: 1917 (jaartal in gevelsteen)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Voor een tweede registratie van dit adres zie een tweede lemma op deze site. Foto's van Marc Stegeman en Frans Woons.

216)
Id=7629

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5324GA, Ammerzoden, Walderweg 2 en 4.

Plaats. Buiten; aan een langgerekt gebouw.

Omschrijving. Twee tegeltableaus. Het linker met COOP. TELERSVER. en het rechter met DE BOMMELERWAARD. Bouwdatum: 1917 (jaartal in gevelsteen) Toegankelijkheid: Goed te zien vanaf de openbare weg.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Voor een tweede registratie van dit adres zie een tweede lemma op deze site. Foto's van Marc Stegeman en Frans Woons.

217)
Id=2578

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5331CB, Kerkdriel, Kerkstraat 45

Plaats. Buiten; Aan gemeentehuis.

Omschrijving. Tegeltableau met gemeente wapen (midden) geflankeerd door twee andere wapens.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

218)
Id=2949

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5335JK, Alem, Jan Klingenweg (schuin tegenover sportcomplex voetbalvereniging, nr 2)

Plaats. Buiten; in zuil

Omschrijving. Monument WO2: piŽta (gesigneerd boven linkerschouder Maria, C.B. Dericks), en teksten, voorop VOOR HEN DIE VIELEN, aan linker zijkant HIER VIELEN 24.9./'44 JOH. KLINGEN / DIENS DOCHTER / TILLY UIT ALEM / EN L. BOELEN / UIT ZALTBOMMEL ALS SLACHTOF- / FER VAN DUITSE TERREUR; en op rechter zijkant MEDE ZIJ HER- / DACHT DE EERW. / BROEDER JOZEF / ALB. KLINGEN GE- / FUSILLEERD JAN '42 / EN LEO KLINGEN / IN VERZETSTRIJD / IN FEBR. '45 VER- / DRONKEN Bouwdatum: 1946 (omstreeks)

Productie.  Ontwerper: Carel Bernard Dericks (1913-1977)  Fabriek: Dericks & Geldens, Druten (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: C.B. Dericks was directeur van Dericks & Geldens; het lijkt aannemelijk dat zijn keramiekkunst, zoals deze piŽta, bij D&G werd gebakken; en in het verlengde daarvan evenzo de teksten. Een vergelijkbare piŽta bevindt zich op de kapel in Druten, 6651TK, Kapellekenslaan 90. Zie ook 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals, TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20. Zie voor de geschiedenis die hier wordt herdacht, http://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/499/alem%2C-oorlogsmonument (bezocht 03.07.2017).

219)
Id=2950

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat bij 7 (St Hubertuskerk)

Plaats. Buiten; in kapelvormige zuil dan wel zuilvormige kapel

Omschrijving. Tableau van 3 x 2 tegels, voorstellende St Odrada met paard (rechts boven hals van paard signatuur, C.B. Dericks), daarboven tekst H. ODRADA, WIER LICHAAM OP / WONDERBARE WIJZE VAN BALEN / (BELGIE) NAAR ALEM IS OVER- / GEBRACHT, WEES ONZE VOORSPRAAK / BIJ GOD

Productie.  Ontwerper: Carel Bernard Dericks (1913-1977)  Fabriek: Dericks & Geldens, Druten (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: C.B. Dericks was directeur van Dericks & Geldens; het lijkt aannemelijk dat zijn keramiekkunst, zoals dit tableau, bij D&G werd gebakken. Zie ook 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals, TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20.

220)
Id=4583

Routecode: PRO-GE   - Adres. 5366BH, Megen, Kloosterstraat 6 - grafkapel Bruurke van Megen

Plaats. Binnen

Omschrijving. Vloerbetegeling. Citaat van http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/490 (geraadpleegd 03.12.2015): "kapel waarnaar het stoffelijk overschot van Everardus Witte op 12 mei van dat jaar was verplaatst. Op 1 juli 1954 werd boven het graf de huidige tombe geplaatst, vervaardigd door de Heumense beeldhouwer Jac. Maris. [...] Het beeld is groen geglazuurd; enkele rozen, aan weerszijden van het lichaam, zijn rood geglazuurd. De vloer is bedekt met keramieke tegels in dezelfde groentinten als het beeld". Bouwdatum: 1953-1954

Productie.  Ontwerper: Jac Maris (1900-1996) Fabriek: zie Commentaar

Informatie.   Historische documentatie: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/490 Commentaar: Vriendelijke mededeling dr. Leo Ewals, conservator Ateliermuseum Jac Maris: "Hoewel Maris in zijn tuin sinds 1936 een oven had, is het niet uitgesloten dat hij ook na dat jaar nog grotere partijen of grotere werken liet bakken bij Dericks & Geldens in Druten. Dat was dan tot 1957 toen hij een grote oven kocht bij Willem Smit in Nijmegen en voortaan thuis bakte".

221)
Id=4772

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511BM, Nijmegen, Parkweg 128

Plaats. Buiten; in vlakken boven ramen

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop alsof sommige originele vlakvullingen zijn vervangen door modernere.  Wegwijzer: Om de hoek, Lange Hezelstraat 105, zitten in de gevel van hetzelfde pand eendere vlakvullingen.

222)
Id=4815

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CA, Nijmegen, Lange Hezelstraat 19

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloerbetegeling, 'krakelingen'

Productie.

Informatie.  Commentaar: Onder de verf van de rood-geschilderde winkelpui gaan waarschijnlijk ook tegels schuil.

223)
Id=4816

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CA, Nijmegen, Lange Hezelstraat 17

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

224)
Id=4817

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CB, Nijmegen, Lange Hezelstraat 39

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

225)
Id=6164

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CC, Nijmegen, Lange Hezelstraat 63 hoek Pijkestraat

Plaats. Buiten; in de vlakken tussen de houten steunen van de dakgoten

Omschrijving. Patronen van witte en blauwe tegels Staat: Soms slecht (meest rechtse vlak op foto 2); in de gevel aan de Pijkstraat zijn veel vlakken leeg (foto 3), ofwel nooit gevuld geweest, ofwel - zo te zien - omdat de tegels eruit verdwenen zijn.

Productie.

Informatie.

226)
Id=4773

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CE, Nijmegen, Lange Hezelstraat 105

Plaats. Buiten; in vlakken boven ramen

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop alsof sommige originele vlakvullingen zijn vervangen door modernere. Wegwijzer: Om de hoek, Parkweg 128, zitten in de gevel van hetzelfde pand eendere vlakvullingen.

227)
Id=4818

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CE, Nijmegen, Lange Hezelstraat 91

Plaats. Buiten; onderpui; & in portiek

Omschrijving. Winkelpuibetegeling; & vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

228)
Id=7675

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511CM, Nijmegen, Lange Hezelstraat 84

Plaats. Binnen; in de vloer

Omschrijving. Vloerbetegeling  Bouwdatum: 1900 (de vloerbetegeling kan van later datum zijn)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Bij bezoek op locatie in oktober kon verder naar achteren in het pand een verhoogde vloer worden aangetroffen; het leek er op dat de tegelvloer daar onderdoor nog doorliep.

229)
Id=7413

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6511DW, Nijmegen, Kroonstraat 114 - Titus Brandsmakapel

Plaats. Buiten; boven de ingang

Omschrijving. MozaÔek 'Moeder Gods' Bouwdatum: 1960

Productie.  Ontwerper: Jan van Eyk (1927-1988)

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsmakapel (bezocht 09.06.2020)  Historische documentatie: https://data.collectienederland.nl/page/aggregation/nl-wandkunst-wederopbouw/2887 Commentaar: Volgens de site data.collectienederland.nl (bezocht 06.07.2020) betreft het "glasmozaÔek".

230)
Id=8244

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511EM, Nijmegen, Bloemerstraat 88 - v.m. winkel loodgietersbedrijf J. de Rooden

Plaats. Buiten; in de plint van de linkerwand van het portiek

Omschrijving. Zwarte tegel met tekst in witt(ig)e letters: EMMY DE ROODEN / PLAATSTE DEZE LAATSTE / STEEN 8.12.1954  Bouwdatum: 1954

Productie.

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Bloemerstraat88/Bloemerstraat88.htm (bezocht 27.03.22) Commentaar: Hoewel de tekst gewag maakt van een "steen", is dit geen geglazuurde baksteen maar wel degelijk een tegel: getuige een foto uit 1954 op de website noviomagus.nl waar Mireille (Emmy) de Rooden (* 1952) op staat met de nog te installeren tegel in haar armen.

231)
Id=4852

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511GD, Nijmegen, In de Betouwstraat 28

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving. Maurotegels

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: De 'Naamlijst voor den Telefoondienst' 1915 (on-line, http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/, geraadpleegd 23.08.2016) vermeldt op dit adres Wildhandel H.A. van Brakel. Over maurotegels (waar mauro- een samentrekking is van de beginletters van de achternamen Mauser en (De) Rouw), zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

232)
Id=4853

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511GD, Nijmegen, In de Betouwstraat 28

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.  Commentaar: De 'Naamlijst voor den Telefoondienst' 1915 (on-line, http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/, geraadpleegd 23.08.2016) vermeldt op dit adres Wildhandel H.A. van Brakel.

233)
Id=4913

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511GL, Nijmegen, Piersonstraat 40-50

Plaats. Buiten; in zijmuur

Omschrijving. Herplaatst tableau, verwijzend naar de voormalige bebouwing ter plaatse: WONINGVEREENIGING "NIJMEGEN" VOLKSHUISVESTING 1914 Bouwdatum: 1914 (oorspronkelijk)

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr25.htm (geraadpleegd 13.09.2016) Wegwijzer: Zie ook het tegeltableau van Woningvereeniging "Nijmegen" (1916), Nachtegaalplein 4-5, 6542WB, Nijmegen.

234)
Id=7774

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HA, Nijmegen, Molenstraat 55

Plaats. Buiten; in de onderpui

Omschrijving. Winkelpuibetegeling  Bouwdatum: 1880 (volgens bagviewer.kadaster.nl; gezien de stijl, is de betegeling van latere datum)

Productie.

Informatie.

235)
Id=2069

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HC, Nijmegen, centrum, Molenstraat 99 hoek Tweede Walstraat

Plaats. Buiten; hoog in de gevels

Omschrijving. teksten RESTAURANT (gevel Molenstraat) en CAFE (gevel Tweede Walstraat) Bouwdatum: 1899 Staat: enkele tegels beschadigd Toegankelijkheid: goed te zien vanaf de straat

Productie.  Ontwerper: architect pand: Dirk Semmelink (1855-1899)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr10.htm (geraadpleegd 26.08.2016)

236)
Id=4863

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HC, Nijmegen, Molenstraat 93-97

Plaats. Buiten; boven toegang tot horeca ruimte

Omschrijving. Functieaanduiding: CAFE Bouwdatum: 1902 (het tableau is kennelijk een vervanging / replica van een verloren gegaan origineel)

Productie.  Ontwerper: architect pand: Petrus Gerardus (Piet) Buskens (1872-1939)

Informatie.   Monumentnummer: 523036 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0100.html (geraadpleegd 23.08.2016)

237)
Id=4893

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HC, Nijmegen, Molenstraat 93-97

Plaats. Buiten; hoog bovenin zijgevel

Omschrijving. Vlakvulling Bouwdatum: 1902

Productie.  Ontwerper: architect pand: Petrus Gerardus (Piet) Buskens (1872-1939)

Informatie.   Monumentnummer: 523036 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0100.html (geraadpleegd 23.08.2016)  Commentaar: Monumentenregister vermeldt het voorkomen in de gevel van ook drie maal "een smalle verticale strook met tegels in de kleuren rood, oranje, groen, geel en blauw", & beschrijft het tableau als "tegeltableau in de kleuren rood, oranje, groen, geel en blauw (gestileerd landschap?)".

238)
Id=4862

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HG, Nijmegen, Molenstraat 60-62

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur tot huisnummer 60

Omschrijving. Vier tegeltableautjes met bloemen Bouwdatum: 1901 Staat: Slecht, in een van de tableaux zijn zelfs gaten geboord. Toegankelijkheid: Onopvallend, maar goed te zien boven de luifel van de winkel.

Productie.  Ontwerper: architect pand: Petrus Gerardus (Piet) Buskens (1872-1939)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr8.htm (geraadpleegd 25.08.2016)

239)
Id=2071

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HH, Nijmegen, centrum, Molenstraat 76

Plaats. Buiten; hoog in de gevel

Omschrijving. jaartal 1907 Bouwdatum: 1907 Staat: goed  Toegankelijkheid: te zien vanaf de straat

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr17.htm (geraadpleegd 26.08.2016) Commentaar: Het tableau schijnt van recente datum te zijn daar het oorspronkelijke tableau zeer gehavend was.

240)
Id=8237

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511HH, Nijmegen, Molenstraat 76

Plaats. Buiten; hoog bovenin de gevel

Omschrijving. Jaartal: 1907 Staat: Zie 'Commentaar' hierna.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat het in wezen gaat om een monochrome vlakvulling van blauwe tegels, met daaroverheen geschilderd het jaartal 1907; want, eerder vertoonde het tegeltableau soortgelijke (of, dezelfde) blauwe tegels, maar met "1907" in een geheel ander font, en extra sierelementen. Vergelijk de andere registratie voor het adres Molenstraat 76 6511HH Nijmegen. Wegwijzer: Boven de ramen dambordpatronen van tegels van verschillende kleur.

241)
Id=4892

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511JH, Nijmegen, Plein 1944 147-149

Plaats. Buiten; hoog bovenin de gevel

Omschrijving. Phoenix opstijgend uit de vlammen, met jaartal 1950 Bouwdatum: 1950

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Plein44-147/Plein44-147.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

242)
Id=4856

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: SST-05  Adres. 6511KC, Nijmegen, Kannenmarkt 6-8

Plaats. Buiten; boven winkelpui

Omschrijving. Naamtableau: HOLLANDSCHE SPOORWEG (het bedrijf dat ter plaatse een reisbureau voerde, heette voluit Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij); rechtsonderin staat Joost Thooft & Labouchere Delft Bouwdatum: 1903 (verbouwing; het pand is ouder)

Productie.  Ontwerper: van verbouwing: volgens noviomagus.nl, J.S. Grandjean (zie commentaar) Fabriek: Joost Thooft & Labouchere Delft

Informatie.   Monumentnummer: 522991 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Kannenmarkt6-8//Kannenmarkt6-8Cat.html Commentaar: De site noviomagus.nl geraadpleegd 25.08.2016. In de contemporaine adresboeken - on-line beschikbaar via http://www2.nijmegen.nl/wonen/oudste_stad/Archief (geraadpleegd 23.08.2016) - wordt J.S. Grandjean - voluit J.S. Grandjean Perrenod Comtesse (het blijkt te gaan om Johannes Simon Grandjean Perrenod Comtesse, 1857-1924) - vermeld als aannemer (Jacob Canisstraat 24): mogelijk voerde zijn bedrijf de verbouwing uit, eerder dan dat hij daarvoor het ontwerp leverde.

243)
Id=7775

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6511KK, Nijmegen, Broerstraat 15 - v.m. winkel van confectiebedrijf Oostvogel

Plaats. Buiten; in de borstwering tussen de eerste en de tweede verdieping

Omschrijving. Zes ronde mozaÔeken; elk met een andere afbeelding van een blauw-witte (zie 'Commentaar') vogel (zie 'Commentaar') Bouwdatum: 1955

Productie.

Informatie.  Commentaar: De eerste winkel van de firma Oostvogel werd in 1795 in Hengelo geopend. De vlag van Hengelo is blauw-wit: mogelijk zijn de in blauw-wit verenkleed gestoken vogels een toespeling op kleding van (Oost)vogels uit Hengelo. Het is niet zeker dat de mozaÔek-steentjes van keramisch materiaal zijn (en dus tegeltjes), en niet van natuursteen.

244)
Id=4774

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511LM, Nijmegen, Van Schevichavenstraat 12 - v.m. Stedelijk Gymnasium (daarvoor Rijkskweekschool voor Onderwijzers)

Plaats. Binnen; in gangen

Omschrijving. Vloer- en wandbetegelingen Bouwdatum: vermoedelijk 1931 (verbouwing tot gymnasium) Toegankelijkheid: Het pand is anno 2016 in gebruik ten behoeve van daklozenopvang; de (on)toegankelijkheid is navenant.

Productie.

Informatie.   Website: http://www.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=1875121875 (geraadpleegd 03.08.2016)

245)
Id=4896

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MC, Nijmegen, Van Welderenstraat 43-45

Plaats. Buiten

Omschrijving. Naast elkaar twee winkelpui-betegelingen (foto's 1 & 2), & er tegenover op huisnummer 52 een winkelportiek met lambrisering (foto 3)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Bij huisnummer 52 hoort de postcode 6511MN.

246)
Id=5058

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511ME, Nijmegen, Van Welderenstraat 89

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloerbetegeling; z.g. 'krakelingen'

Productie.

Informatie.

247)
Id=5061

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MH, Nijmegen, Van Welderenstraat 113-115 hoek Arksteestraat

Plaats. Buiten; aan puien op beganegrond

Omschrijving. Winkelpuibetegelingen

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevschil54.htm (geraadpleegd 18.11.2016)

248)
Id=4897

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MN, Nijmegen, Van Welderenstraat 46-48

Plaats. Buiten

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Voor het portiek van huisnummer 52 zie 6511MC.

249)
Id=4898

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MN, Nijmegen, Van Welderenstraat 54

Plaats. Buiten; onder de ramen

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

250)
Id=5059

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MR, Nijmegen, Van Welderenstraat 90

Plaats. Buiten; aan de gevel op de beganegrond

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

251)
Id=5060

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511MT, Nijmegen, Van Welderenstraat 110

Plaats. Buiten; aan pui & in portiek op beganegrond, & in portiek op de vloer

Omschrijving. Winkelpuibetegelingen, & vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

252)
Id=4864

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511NE, Nijmegen, Keizer Karelplein 19 - v.m. St Jozefkerk

Plaats. Binnen; langs de wanden

Omschrijving. Lambriseringen, & twee wijwater-reservoirs  Bouwdatum: 1908-1909 Toegankelijkheid: In het pand is sinds 2004 gevestigd het Titus Brandsma Memorial; het pand is toegankelijk tijdens de openingsuren van het herdenkingscentrum: http://www.titusbrandsmamemorial.nl/vieringen.html (geraadpleegd 24.08.2016).

Productie.  Ontwerper: architect oorspronkelijke kerk: Bernardus Johannes Claase (1862-1919)

Informatie.   Website: http://www.titusbrandsmamemorial.nl/ (geraadpleegd 24.08.2016)  Monumentnummer: 522992 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma_Gedachteniskerk (geraadpleegd 24.08.2016) Commentaar: Zie ook http://www.noviomagus.nl/Vrij/Brandsmakerk/BrandsmakerkCat.html (geraadpleegd 26.08.2016).

253)
Id=4806

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511NW, Nijmegen, Oranjesingel 56

Plaats. Buiten; boven de ingang tot Kantongerecht.

Omschrijving. Het Wapen van Nederland omringd door eikenbladeren. Bouwdatum: 1905-1906

Productie.  Ontwerper: W.C. Metzelaar (1848-1918; architect van het gebouw). Fabriek: Porceleyne Fles (vermoedelijk)

Informatie.   Monumentnummer: 522988 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://www.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=1152561152 Commentaar: Foto's 1 & 2 van J.K. Wegwijzer: In het interieur zijn de vloeren van de gangen en de wanden van gangen en trappenhuis betegeld: foto 3.

254)
Id=1732

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511NZ, Nijmegen, Oranjesingel 68

Plaats. Buiten; Een rechthoekig tableau hoog aan de gevel plus een half-rond tableau boven de toegangsdeur.

Omschrijving. Bloem motieven. Bouwdatum: 1903

Productie.  Ontwerper: architect pand: Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (1860-1930)

Informatie.   Monumentnummer: 522996 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Oranjesingel68/Oranjesingel68Cat.html (geraadpleegd 30.08.2016)

255)
Id=4791

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511PL, Nijmegen, Klein MariŽnburg (zonder nummer?)

Plaats. Buiten; op blinde muren ter weerszijden van (achter)ingang tot pand MariŽnburg 60

Omschrijving. Vlakken van diverse kleuren Bouwdatum: 1987 (verbouwingvan v.m. bank tot filmhuis) Staat: Matig

Productie.  Ontwerper: Jos Rutten (1949-2011)

Informatie.   Website: https://app4.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=1019611019%20 (bezocht 21.06.2018)

256)
Id=4792

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511PS, Nijmegen, MariŽnburg 60 - v.m. bankgebouw Rotterdamsche Bank

Plaats. Buiten; in portiek van (v.m.) hoofdingang

Omschrijving. Vloerbetegeling; z.g. 'krakelingen' Bouwdatum: 1929 Staat: Matig

Productie.  Ontwerper: architect pand: Johann George Deur (1892-1964)

Informatie.   Website: https://app4.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=1019611019%20 (bezocht 21.06.2018) Commentaar: De foto's geven een situatie weer waarbij de portiek deels bebouwd was met een soort glazen ruimte; het is te zien dat daarin de oorspronkelijke vloer, met krakelingen, doorliep. Tijdens werkzaamheden voor een toekomstige herbestemming van het pand, is in april 2017 waargenomen dat de bebouwing in de portiek is verwijderd, & de vloer weer in zijn geheel zichtbaar is komen te zijn (met een beschadiging). In het interieur van het pand zijn ook betegelingen, die bij herontwikkeling van het pand t/m 2019 (groten)deels in ere zijn gehouden, zo niet hersteld; zie aparte registratie.

257)
Id=4793

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511PS, Nijmegen, MariŽnburg 85

Plaats. Buiten; op zijmuur

Omschrijving. Citaat van http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=266 (geraadpleegd 04.08.2016): "kunstenaar: Hendrik Meek (1922)[;] titel: Symbool van Communicatie[;] jaartal: 1972[;] [...] Dit kunstwerk is getiteld īSymbool van Communicatieī en bestaat uit een [keramisch] reliŽf [...]. Oorspronkelijk werd de opdracht uitgegeven in de vorm van een prijsvraag [...]. Als voorwaarde werd opgegeven dat de voorstelling de betekenis van de wereldhandel moest weergeven. Uiteindelijk won het ontwerp van Meek. Op het reliŽf zijn personen van verschillende rassen afgebeeld die elkaar de hand geven. Boven hen vliegt het paard Pegasus: het symbool voor vooruitgang. De handel wordt gesymboliseerd door een ovale wereldbol in de vorm van een zeilschip. Het witte vlak in het midden is het zeil van het schip. De kunstenaar zegt zelf: īDe gekleurde mensen wijzen erop dat handel en nijverheid alle werelddelen met elkaar verbindt en uiteindelijk ook alle mensenī". Bouwdatum: 1972 (reliŽf; het gebouw is ouder)

Productie.  Ontwerper: Hendrik Meek (?; zie Commentaar)

Informatie.   Website: http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=266 (geraadpleegd 04.08.2016) Commentaar: Mogelijk berust de toeschrijving aan "Hendrik Meek" op een vergissing; het zou kunnen gaan om Eelke Everhardus (Harri, of Harry) Meek (1922-2012) - zie http://www.harrymeek.nl/person.html (geraadpleegd 04.08.2016)

258)
Id=6138

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511PS, Nijmegen, MariŽnburg 60 - v.m. bankgebouw Rotterdamsche Bank

Plaats. Binnen

Omschrijving. Lambriseringen en vloeren Bouwdatum: 1929

Productie.  Ontwerper: architect pand: Johann George Deur (1892-1964)

Informatie.   Historische documentatie: https://app4.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=1019611019 (bezocht 21.06.2018) Commentaar: Tijdens werkzaamheden voor herbestemming van het pand t/ 2019, zijn de oorspronkelijke betegelingen (groten)deels in ere gehouden, zo niet hersteld. Wegwijzer: Aan het exterieur van het pand zijn ook betegelingen (portiek; zijgevel langs Klein MariŽnburg); zie aparte registraties.

259)
Id=4794

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511PX, Nijmegen, Marikenstraat 26 (& waarschijnlijk andere huisnummers)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Tegels met abstracte motieven  Bouwdatum: oplevering 2000

Productie.  Ontwerper: architecten pand: Molenaar & Van Winden

Informatie.   Website: http://molenaarenco.nl/architectuur-projecten/101/marienburg-nijmegen/ (geraadpleegd 04.08.2015)

260)
Id=6728

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511RC, Nijmegen, Burchtstraat 61 hoek Stockumstraat

Plaats. Buiten; Aan de gevel langs de Stockumstraat

Omschrijving. Een mandorla-vormige weergave van de dierenriem met daarbinnen twee menselijke figuren, de voorste een vrouw met op haar lichaam de dierenriem afgebeeld, de achterste op de rug gezien; daaronder de tekst "Op deze plek woonden de Gebroeders van Limburg". Het betreft een gedeelte van de afbeelding 'De Anatomische Mens' uit LES TR»S RICHES HEURES DE DUC DE BERRY van de Gebroeders Van Limburg (c. 1410).

Productie.

Informatie.  Commentaar: In mei 2019 heet Burchtstraat 65 'Gebroeders Van Limburg Huis', en Burchstraat 63 'Gebroeders Van Lymborch Huis'; of de gebroeders nu op nummer 61, 63 en/of 65 woonden is niet duidelijk.

261)
Id=2067

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511RV, Nijmegen, centrum, Hertogstraat 29

Plaats. Buiten; boven de ramen in de raambogen

Omschrijving. bloemmotieven Staat: goed  Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr22.htm (geraadpleegd 26.08.2016)

262)
Id=2068

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511RV, Nijmegen, centrum, Hertogstraat 27

Plaats. Buiten; boven de ramen in de raambogen op de eerste verdieping

Omschrijving. bloemmotieven Staat: goed  Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr22.htm (geraadpleegd 26.08.2016)

263)
Id=4790

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511RX, Nijmegen, Hertogstraat 119

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambrisering

Productie.

Informatie.

264)
Id=2702

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511ST, Nijmegen, Gerard Noodtstraat 141

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Auto (twee maal). (Uit 'Bricorna' bakstenen?). Bouwdatum: 1907

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr9.htm (geraadpleegd 30.08.2016) Commentaar: Aan v.m. Renault garage.

265)
Id=6726

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511TB, Nijmegen, Kelfkensbos 60 - BelvťdŤre

Plaats. Binnen

Omschrijving. Op twee verdiepingen haarden met achterwandbetegelingen; op de begane grond, sobere wandbetegelingen  Bouwdatum: restauratie 1888

Productie.  Ontwerper: architect restauratie: Jan Jacob Weve (1852-1942)

Informatie.   Monumentnummer: 31140 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

266)
Id=4788

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511TG, Nijmegen, St Canisiussingel 27 / hoek Prins Hendrikstraat

Plaats. Buiten; op verschillende plaatsen

Omschrijving. Florale motieven Staat: Matig

Productie.

Informatie.  Commentaar: De betegelingen zijn om de hoek ook aanwezig in het (gedeelte van het) pand met adres Prins Hendrikstraat 1

267)
Id=4887

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511TH, Nijmegen, St Canisiussingel 16

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Naamtableau, ELISABETH; onder de -H staat ROZENBURG Bouwdatum: 1910

Productie.  Ontwerper: architect woning: Petrus Gerardus (Piet) Buskens (1872-1939) Fabriek: Rozenburg, Den Haag

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Canisiussingel16/Canisiussingel16.htm Commentaar: De site noviomagus.nl geraadpleegd 07.09.2016.

268)
Id=4854

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511TR, Nijmegen, St. Anthoniusplaats 11 - huize Bethlehem

Plaats. Binnen; hal

Omschrijving. Lambriseringen; om de hoek hangt in een gang een kapstok met klederdrachttegels Bouwdatum: verbouwing 1927 Toegankelijkheid: Het pand is in gebruik als hospice.

Productie.  Ontwerper: architect verbouwing: Charles Marie FranÁois Henri Estourgie (1884-1950)

Informatie.   Website: http://www.hospicebethlehem.nl/ (geraadpleegd 14.09.2016)

269)
Id=4861

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511VB, Nijmegen, Grotestraat 3-5

Plaats. Buiten

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

270)
Id=4924

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6511VC, Nijmegen, Vleeshouwerstraat (zonder nummer)

Plaats. Buiten; in muur bij Lievevrouwetrappen

Omschrijving. 'Moeder Gods als beschermer van de schippers' Bouwdatum: 1966

Productie.  Ontwerper: Johannes Paulus Franciscus (Hans) Truijen (1928-2005)

Informatie.   Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Truijen (geraadpleegd 14.09.2016)  Historische documentatie: http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=223 (bezocht 19.08.2017)

271)
Id=4857

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511VW, Nijmegen, Achter de Hoofdwacht 3

Plaats. Buiten; in zijmuur

Omschrijving. Straatnaambord van lave ťmaillťe; links onderin staat 1885 Mon Gillet Bouwdatum: 1885 (bordje; het pand is veel ouder) Staat: Gescheurd

Productie.  Fabriek: Gillet, Parijs (Frankrijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/kroniek.html#1884 (geraadpleegd 23.08.2016) Commentaar: Op bovengenoemde site, www.gaypnt.demon.nl, vermeldt dhr Rob Essers zes straatnaambordjes van lave ťmaillťe in Nijmegen: de andere vijf zijn te vinden Bloemerstraat 1, Ganzenheuvel 1, Hertog Plein 6-54, Kannenmarkt links van 16, Karrengas 1.

272)
Id=4826

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6511XL, Nijmegen, Nieuwe Markt 50

Plaats. Buiten; op wand van onderdoorgang

Omschrijving. Lambrisering

Productie.

Informatie.

273)
Id=4891

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: SST-04  Adres. 6512AB, Nijmegen, Stationsplein 7

Plaats. Buiten; langs de booggalerij links van het hoofdgebouw, & bovenin de 'campanile'

Omschrijving. In de booggalerij vier series van vijf tegels, witte afbeeldingen op blauwe achtergronden: v.l.n.r. eekhoorn - zwaan - Icarus - vogel - vis; het blauw keert terug in de omlijstingen van de klokken bovenin de campanile. Bouwdatum: 1954

Productie.  Ontwerper: architect station: Sybold van Ravesteyn (1889-1983)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Station/StationCat.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: http://www.stationsweb.nl/gebouw.asp?rec=772 (bezocht 08.07.2017) vermeldt: "Al deze beelden en reliŽfs zijn vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer Jo Uiterwaal [Johannes Wilhelmus Uiterwaal, 1897-1972]"; mogelijk geldt dat ook voor de tegels.

274)
Id=5121

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512BN, Nijmegen, Graafseweg 27 / Stijn Buysstraat

Plaats. Buiten; aan beide gevels van het hoekpand

Omschrijving. Gevelbetegeling; vermoedelijk aangebracht bij de verbouwing van het pand tot een nering met "buffet" & "koffiekamer" (zie Commentaar hierna) Bouwdatum: verbouwing, 1930 Staat: Hier en daar matig

Productie.  Ontwerper: architect verbouwing (vermoedelijk): Cornelius Verbeeten (1859-1936)

Informatie.   Bouwkundige documentatie: https://www.nijmegen.nl/DGD2 (bezocht 07.01.2017) Commentaar: Op bovengenoemde website kan men door te zoeken op Graafseweg 27, via klikken op 'GEDEELTE VERANDEREN (27-06-1930)', terecht komen bij D12.395452: tekeningen voor de verbouwing (in 1930); hierop staat - naast bovenvermelde "buffet" & "koffiekamer" - aangegeven: "gevelmuren tegelbekleeding". Met dank aan Rob Essers, Nijmegen (http://www.gaypnt.demon.nl/ ), voor verwijzing naar het bouwdossier & voor identificatie van Verbeeten als vermoedelijke architect.

275)
Id=4894

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512BS, Nijmegen, Graafseweg 99

Plaats. Buiten; boven deur en boven raam

Omschrijving. Florale motieven Bouwdatum: 1904

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Graafseweg99/Graafseweg99.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

276)
Id=2066

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512CG, Nijmegen, Graafseweg 90

Plaats. Buiten; In de zijgevel aan de Arend Noorduijnstraat

Omschrijving. Een groot tableau, verwijzend naar de wijnhandelaar Anthony Nolet Bouwdatum: 1900 Staat: Missende tegels Toegankelijkheid: goed

Productie.  Ontwerper: architect pand: Josephus Theodorus Joannes (Joseph of Jos) Cuypers (1861-1949)

Informatie.   Bouwkundige documentatie: http://www.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?id=44890448  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr12.htm (geraadpleegd 26.08.2016) Commentaar: Het pand is een gemeentelijk monument

277)
Id=4838

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512DH, Nijmegen, Burghardt van den Berghstraat 109-111

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling en vloerbetegeling

Productie.

Informatie.

278)
Id=4836

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512DP, Nijmegen, Burghardt van den Berghstraat 84-88

Plaats. Buiten; bovenin de gevel; en onderlangs de ramen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bovenin: naamtableau, "DE TOEKOMST"; lager: functie-aanduiding, "COOPERATIEVE BROODBAKKERIJ EN VERBRUIKSVEREENIGING"

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr20.htm (geraadpleegd 25.08.2016) Commentaar: In de poort links zit een gedenkplaat (gťťn tegels(s)) t.g.v. 50 jaar CoŲperatie 'Vooruitgang'.

279)
Id=4837

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512DP, Nijmegen, Burghardt van den Berghstraat 88-94

Plaats. Buiten; in boogtrommels boven ramen begane grond

Omschrijving. In het midden twee 'wapenschilden', het ene met een drukpers, het andere met een fakkel; links de naam L. Coster Jz., rechts de naam Gutenberg (aan beiden wordt de uitvinding van de boekdrukkunst toegeschreven)

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://bottendaal.nl/de-zeeheld/2003/04-zeeheld-september-2003.pdf (geraadpleegd 21.08.2016) Commentaar: De Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 (on-line, http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/, geraadpleegd 21.08.2016) vermeldt op dit adres N.V. Robijns & Co's Drukkerij. Op bottendaal.nl, zie het artikel ''Kluizenaar' was drukkerij'. Zie ook http://www.noviomagus.nl/gevbedr11.htm (geraadpleegd 25.08.2016).

280)
Id=4890

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512GB, Nijmegen, De Ruyterstraat 61

Plaats. Buiten; boven de hoofdingang

Omschrijving. Tegeltableau "JMJ" (het pand huisvestte de zusters van de sociŽteit Jezus, Maria & Jozef), de M draagt een kruis; boogvullingen in dambordpatroon Bouwdatum: 1907

Productie.  Ontwerper: architect pand: Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (1860-1930)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/Poulussen/Cat/cwdata/048-Voormaligkloosterhuis.html Commentaar: De site noviomagus.nl geraadpleegd 07.09.2016.

281)
Id=4889

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6512GG, Nijmegen, Cortenaerpad 1 / De Ruyterstraat

Plaats. Buiten; in gevel aan De Ruyterstraat

Omschrijving. Vier tableaus met heraldische afbeeldingen Bouwdatum: 1913 (oorspronkelijk; herplaatst)

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr36.htm (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: De tableaus zijn bewaard gebleven bij de sloop van het voormalige bedrijfspand van de Koninklijke Parapluiefabriek E. Meulenberg & Zonen; er waren oorspronkelijk zes tableaus.

282)
Id=4789

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521AA, Nijmegen, Prins Bernhardstraat 1 / hoek Sint Canisiussingel

Plaats. Buiten; op verschillende plaatsen

Omschrijving. Florale motieven Staat: Matig

Productie.

Informatie.  Commentaar: De betegelingen zijn om de hoek ook aanwezig in het (gedeelte van het) pand met adres St Canisiussingel 27.

283)
Id=4787

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6521AB, Nijmegen, Prins Bernhardstraat 12 - in feite aan de grote parkeerplaats Wedren

Plaats. Buiten; in de muur aan de Wedren parkeerplaats van het gedeelte van het gebouw waarin een turnzaal is ondergebracht

Omschrijving. Een (soort) mozaÔek, voorstellende twee turners v/m

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: In het tegenoverliggende gebouw, 'Opus', Julianaplein 1, zijn door de ramen van de toegangsdeuren heen interieurbetegelingen te zien.

284)
Id=1731

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521AV, Nijmegen, Prins Hendrikstraat 7 - hoek Bijleveldsingel

Plaats. Buiten; aan de gevel langs de Bijleveldsingel

Omschrijving. Tableau met "OPENBARE-SCHOOL No 2 VOOR ULO 1906" Bouwdatum: 1906

Productie.  Ontwerper: architect school: Jan Jacob Weve (1852-1942)

Informatie.   Monumentnummer: 523038 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/ULO/ULOCat.html (geraadpleegd 30.08.2016) Commentaar: In de gevels van het gebouw nog twee driehoekige tableaus bovenin de topgevels links en rechts; zie aparte registratie.

285)
Id=5706

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521AV, Nijmegen, Prins Hendrikstraat 7

Plaats. Buiten; bovenin de topgevels links en rechts

Omschrijving. Geometrische patronen (mogelijk gestileerde kruisigingen?) in goud & blauw Bouwdatum: 1906

Productie.  Ontwerper: architect school: Jan Jacob Weve (1852-1942)

Informatie.   Monumentnummer: 523038 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/ULO/ULOCat.html (geraadpleegd 30.08.2016)  Wegwijzer: Om de hoek, langs Bijleveldsingel, een tegeltableau.

286)
Id=4777

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521DC, Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg naast 109 / hoek Daalsedwarsweg

Plaats. Buiten; boven (winkel)raam begane grond

Omschrijving. Een bakkerij-tafereel Bouwdatum: 1904 Staat: Matig; ontbrekende tegels zijn door niet-passende tegels vervangen

Productie.  Ontwerper: architect pand: Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (1860-1930)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr4.htm (geraadpleegd 25.08.2016) Commentaar: In de boogtrommels boven de andere ramen zitten eenvoudige vlakvullingen van tegels. Wegwijzer: In de gevel om de hoek, aan de Daalsedwarsweg, zitten tegeltableaus die planten voorstellen die producten voor de broodbakkerij leveren.

287)
Id=4778

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521DC, Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg 107-109

Plaats. Buiten; rondom ramen

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.  Commentaar: In boogtrommels boven andere ramen in de gevels zitten veel eenvoudigere betegelingen.

288)
Id=4762

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521DS, Nijmegen, naamloze zijstraat tussen Groesbeeksedwarsweg 170 & 194

Plaats. Buiten; op de zijmuur van Groesbeeksedwarsweg 194

Omschrijving. Tekst, MELKERIJ 't ZWAANTJE, met links en rechts afbeeldingen van zwanen; rechtsonder staat TEG. FABR. HOLLAND, UTRECHT

Productie.  Fabriek: HOLLAND, Utrecht

Informatie.  Wegwijzer: Om de hoek, in de voorgevel van hetzelfde pand, aan de eigenlijke Groesbeeksedwarsweg, zit een tegeltableau in gelijke stijl met tekst MELKHUIS C.H. KOKKE, en links en rechts melkvee.

289)
Id=4775

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521DS, Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg 196

Plaats. Buiten; in boogtrommels

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

290)
Id=4776

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521DS, Nijmegen, Groesbeeksedwarsweg 194

Plaats. Buiten; boven ramen op begane grond

Omschrijving. Tekst, "MELKHUIS C.H. KOKKE"; met links en rechts een liggende (melk)koe, de ene spiegelbeeldig aan de andere

Productie.  Fabriek: HOLLAND, Utrecht

Informatie.  Wegwijzer: De zijgevel van hetzelfde pand staat langs een naamloze zijstraat; hier is een tegeltableau te zien in gelijke stijl met "MELKERIJ 't ZWAANTJE", links en rechts spiegelbeeldige zwanen, en rechtsonder gesigneerd TEG. FABR. HOLLAND, UTRECHT.

291)
Id=4779

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521EE, Nijmegen, Daalsedwarsweg 3 / hoek Groesbeeksedwarsweg

Plaats. Buiten; rondom (winkel)raam op begane grond

Omschrijving. Afbeeldingen van planten die met de grondstoffen voor de (brood)bakkerij te maken hebben Bouwdatum: 1904 Staat: Er zijn enkele tegels vervangen door tegels die niet in de voorstelling passen; en rechts van het raam is deel van het tegeltableau opgevuld met specie.

Productie.  Ontwerper: architect pand: Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (1860-1930)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr4.htm (geraadpleegd 25.08.2016) Commentaar: In de gevel om de hoek, aan de Groesbeeksedwarsweg, zit een tegeltableau dat een bakkerij-tafereel voorstelt.

292)
Id=4049

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521JC, Nijmegen, Berg en Dalseweg 23

Plaats. Buiten

Omschrijving. Diverse vlakvullingen in boogtrommels en sierstroken

Productie.

Informatie.

293)
Id=4048

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521JJ, Nijmegen, Berg en Dalseweg 42 - RK Maria Geboortekerk

Plaats. Binnen

Omschrijving. Citaat Monumentenregister: "vloeren van tegels in de kleuren rood, blauw, zwart en geel die in geometrische patronen zijn gelegd als waren het tapijten (1916-1917)"; tenminste in ťťn aanbouw zijn er betegelde lambriseringen (Foto 1). Bouwdatum: 1900-1924 - de tegelvloeren 1916-1917 Toegankelijkheid: Afhankelijk van (religieuze) activiteiten in de kerk

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: vader J.H.J. (Johannes) Kayser (1842-1917) en zoon Jules Kayser (1879-1963)

Informatie.   Website: http://mariageboorte.nl/  Monumentnummer: 522947 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

294)
Id=4888

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6521KC, Nijmegen, Dominicanenstraat 143-147

Plaats. Buiten; midden bovenin gevel

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: martiale kop (Batavier?) Bouwdatum: 1903

Productie.  Fabriek: mogelijk Photosculptur-Gesellschaft / Willy Alfred Carl Selke, Berlijn (zie website hierna vermeld)

Informatie.   Historische documentatie: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelelementen/gevelm18.htm#Rx04 (bezocht 22.07.2019)

295)
Id=7462

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6522AD, Nijmegen, Meester Franckenstraat 2-66

Plaats. Buiten; tussen de raampartijen op opeenvolgende verdiepingen.

Omschrijving. Vlakvullingen van groene geribbelde tegels  Bouwdatum: 1956 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar:  Wegwijzer: Huisnummers 36-66 vallen onder postcode 6522AE. Zie ook Dirkslandstraat en Stellendamsestraat in Rotterdam (3086CJ; 3086ZH), eveneens gedateerd 1956, met dezelfde of tenminste zeer vergelijkbare tegels.

296)
Id=1730

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 6522AV, Nijmegen, Mariaplein 6

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. V.m. De Gruyter winkel met de bekende blauwe tegels en goudkleurige letters. Bouwdatum: 1919 Staat: Wat 'goud' is van de letters verdwenen.

Productie.  Ontwerper: W.G. Welsing (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft.

Informatie.   Monumentnummer: 523052 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48  Commentaar: Binnen, op de achterwand, is nog een tegeltableau aanwezig. Het is echter niet te zien daar het door gipsplaten afgedekt is.

297)
Id=4851

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 6522AV, Nijmegen, Mariaplein 6 - v.m. winkel P. de Gruyter

Plaats. Binnen

Omschrijving. Een tiental tegeltableaus, met voorstellingen die min of meer relateren aan bedrijf en nering van De Gruyter, in neo-Hollandsche-renaissance omlijstingen: een uitstekend voorbeeld van de winkel-betegelingen van De Gruyter Bouwdatum: 1919 Staat: Waarschijnlijk gaan er nog ťťn of meer rijen tegels schuil achter de voor de muren aangebrachte lambriseringen.

Productie.  Ontwerper: architect winkel: Willem Gerhardus Welsing (1858-1842)

Informatie.   Monumentnummer: 523052 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Op ťťn van de tableaus staat een bedrijfspand van De Gruyter afgebeeld (foto 3): het vertoont treffende gelijkenis met het fabriekscomplex aan de Smalle Haven in 's-Hertogenbosch; vgl. http://denboschpubliek.hosting.deventit.net/detail.php?nav_id=0-1&id=14702213&index=41 (geraadpleegd 14.09.2016).

298)
Id=4886

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6522BK, Nijmegen, Berg en Dalseweg 207 - Canisius College

Plaats. Binnen; in hal (w.s. doorlopend in gangen en/of trappenhuis)

Omschrijving. Vloer- en wandbetegelingen Toegankelijkheid: Mogelijk toegankelijk tijdens schooluren (de bijgaande foto's werden tijdens de zomerse schoolvakantie gemaakt, door de ramen van de voordeuren heen)

Productie.

Informatie.

299)
Id=4885

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6522CH, Nijmegen, Berg en Dalseweg 287

Plaats. Buiten

Omschrijving. Datumtableau, afkomstig uit het gesloopte hoofdgebouw ter plaatse van de Rijksinrichting De Hunnerberg (jeugdgevangenis): 1905 Bouwdatum: 1905

Productie.  Ontwerper: architect complex: Willem Cornelis Metzelaar (1849-1918)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Hunnerberg/HunnerbergCat.html (geraadpleegd 07.09.2016)

300)
Id=7773

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6522EB, Nijmegen, Batavierenweg 2-68

Plaats. Buiten; rechts van de ingangspartij

Omschrijving. Drie tegeltableaus: een voorstelling van een gezin (vrouw, kind, man); een afbeelding van twee vissen; en de voorstelling van een koggeschip op zee met de tekst 'VIGILATE DEO CONFIDENTES' (= waakt, vertrouwend op God).  Bouwdatum: 1960

Productie.  Ontwerper: Pierre Hubert (Piet) Schoenmakers (1919-2009)

Informatie.  Commentaar: Het koggeschip met randschrift 'Vigilate deo confidentes' was het vignet van De "Nederland", Naamlooze Vennootschap van Verzekering op het Leven, te Amsterdam, opgericht 1858 (Algemeen Handelsblad, 'Een 50-jarige', 17.08.1908, online via delpher.nl; inmiddels is De Nederland opgegaan in AEGON). Deze z.g. 'Sterflat' (architect: Henricus Nicolaas Maria (Harry) Nefkens (1918-2018)) is ťťn van de twee "aan de Batavierenweg [...] voor rekening van twee verzekeringsmaatschappijen gebouwd" (De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 13-12-1957 - online via delpher.nl), in casu kennelijk voor rekening van De Nederland of een toenmalige rechtsopvolger. Wegwijzer: Zie ook de andere 'Sterflat', Batavierenweg 70-136, 6522EB Nijmegen.

301)
Id=7772

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6522EC, Nijmegen, Batavierenweg 70-136

Plaats. Buiten; rechts van de ingangspartij

Omschrijving. Drie tegeltableaus: een voorstelling van spelende kinderen; een afbeelding van een vogel; een compositie met de lettercombinatie AF\GN. Bouwdatum: 1960

Productie.  Ontwerper: Pierre Hubert (Piet) Schoenmakers (1919-2009)

Informatie.  Commentaar: AF\GN staat voor Algemeene Friesche / Groot-Noordhollandsche. De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij, Onderlinge Maatschappij te Leeuwarden, opgericht 1844, en de Vereeniging van Levensverzekering en Lijfrente ĄDe Groot-Noordhollandsche van 1845" te Amsterdam gingen in 1938 een belangengemeenschap aan (in 1968 gingen de bedrijven op in A.G.O., waaruit in 1983 AEGON voortkwam - in AEGON zijn de A van Algemeene Friesche en de G van Groot-Noordhollandsche nog herkenbaar). Deze z.g. 'Sterflat' (architect: Henricus Nicolaas Maria (Harry) Nefkens (1918-2018)) is ťťn van de twee "aan de Batavierenweg [...] voor rekening van twee verzekeringsmaatschappijen gebouwd" (De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 13-12-1957 - online via delpher.nl), in casu kennelijk voor rekening van AF\GN. Wegwijzer: Zie ook de andere 'Sterflat', Batavierenweg 2-68, 6522EC Nijmegen.

302)
Id=8238

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 6522LE, Nijmegen, Caesarstraat zonder nummer (bij 35)

Plaats. Buiten; aan drie zijden van een transformatorhuisje

Omschrijving. Drie tegeltableaus: aan de noordzijde, afbeelding van Dylan Thomas (1914-1953); aan de westzijde, tulpen; aan de zuidzijde, Joseph Beuys (1921-1986). Boven het tableau met Dylan Thomas zit een bordje, "Titus Nolte / Bewerking trafohuisje / 1996 / www.nijmegen.nl"; langs de rechterzijde van het tableau staat, 90 graden gedraaid, "Inv. Titus Nolte 1993: Photo: Rollie McKenna 1953". Citaat van de website kunstroutesnijmegen.nl/ (zie hierna): "tegeltableaus van Dylan Thomas, dichter uit Wales en tulpen op de andere zijde. Op de derde zijde staat het portret van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Titus Nolte heeft tijdens zijn leven veel portretten gemaakt van schrijvers, dichters en kunstenaars. Hiervoor verrichtte hij onderzoek en is zijn bewondering een hommages aan de grote denkbeelden van de creatieve geesten" [sic]. Bouwdatum: 1993-1996

Productie.  Ontwerper: Titus Nolte (* 1955)

Informatie.   Website: http://tnstudio.nl/titus-nolte/portfolio/22.html (bezocht 28.03.2022; ook .../23.html &cl)  Historische documentatie: https://kunstroutesnijmegen.nl/column-over-beelden/hr-beeldeninoost-mrt2018/ (bezocht 28.03.2022) Commentaar: Voor de fotograaf Rosalie Thorne (Rollie) McKenna (USA; 1918-2003), zie https://en.wikipedia.org/wiki/Rollie_McKenna (bezocht 28.03.2022).

303)
Id=6866

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6523CD, Nijmegen, Daalseweg 262 - v.m. Badhuis

Plaats. Buiten; langs de wanden van de hal

Omschrijving. De wanden zijn bedekt met een terrazzo-laag, onderaan afgezet met monochrome randen van zwarte tegels en bovenaan met afwisselend zwarte en gelig-witte tegeltjes af ten toe onderbroken door zwarte tegels met spiraalvormige motieven in hoog-reliŽf.  Bouwdatum: 1928 Toegankelijkheid: Het v.m. badhuis is nu een theater; tijdens voorstellingen en de bijbehorende openingstijden van de kassa is de ruimte toegankelijk.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 523050 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://historiek.net/badhuis-nijmegen-daalseweg-geschiedenis/81228/ (bezocht 23.09.2019) Wegwijzer: Volgens monumentenregister, "In de achterbouw bevindt zich achter de ingang in de linker zijgevel nog een oorspronkelijke gang met een groen-zwarte tegelvloer".

304)
Id=5157

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6523CR, Nijmegen, Niek Engelschmanlaan 65-129 - v.m. Hoofdgebouw RK pensionaat Jonkerbosch

Plaats. Binnen; in het trappenhuis & in gangen

Omschrijving. Lambriseringen, vloerbetegelingen en vensterbanktegels Bouwdatum: 1935

Productie.  Ontwerper: architect pand: Josephus Antonius Maria (Jos) Bekkers (1892-1945)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.gaypnt.demon.nl/div/jonkerbosch.html (bezocht 24.02.2017) Commentaar: Het pand is in de jaren 1980 herontwikkeld tot woningen. Wegwijzer: Van de oorspronkelijke gebouwen van pensionaat Jonkerbosch zijn ook Jozefpaviljoen & Mariapaviljoen bewaard gebleven: met vergelijkbare betegelingen, maar in het Hoofdgebouw zijn de vensterbanken wit geschilderd (of vervangen).

305)
Id=4859

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6523PB, Nijmegen, Groesbeekseweg 351 (v.m. klooster MariŽnbosch)

Plaats. Binnen; in portaal en hal

Omschrijving. Wand- en vloerbetegelingen Bouwdatum: 1923

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Charles Marie FranÁois Henri Estourgie (1884-1950)

Informatie.   Monumentnummer: 523008 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Marienbosch/MarienboschCat.html (geraadpleegd 15.09.2016)

306)
Id=4883

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6523PB, Nijmegen, Groesbeekseweg 351 - Sophiaweg (v.m. klooster MariŽnbosch)

Plaats. Buiten; hoog in de linker toren aan zijde Sophiaweg (= zuidzijde)

Omschrijving. Windroos Bouwdatum: 1923

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Charles Marie FranÁois Henri Estourgie (1884-1950)

Informatie.   Monumentnummer: 523008 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Marienbosch/MarienboschCat.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Het boek CHARLES ESTOURGIE (1884-1950) EEN BEVLOGEN VAKMAN door Hettie Peterse (Nijmegen: Architectuur Centrum Nijmegen; z.j. [2006]), blz. 24, beschrijft: "De torens zijn voorzien van kleurige tegeltableaus met aan de noordzijde voorstellingen van een wereldbol en een kruis en aan de zuidzijde een zonne- en een windwijzer".

307)
Id=4884

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6523PB, Nijmegen, Groesbeekseweg 351 - Sophiaweg (v.m. klooster MariŽnbosch)

Plaats. Buiten; hoog in de rechter toren aan zijde Sophiaweg (= zuidzijde)

Omschrijving. Zonnewijzer Bouwdatum: 1923

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Charles Marie FranÁois Henri Estourgie (1884-1950)

Informatie.   Monumentnummer: 523008 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Marienbosch/MarienboschCat.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Het boek CHARLES ESTOURGIE (1884-1950) EEN BEVLOGEN VAKMAN door Hettie Peterse (Nijmegen: Architectuur Centrum Nijmegen; z.j. [2006]), blz. 24, beschrijft: "De torens zijn voorzien van kleurige tegeltableaus met aan de noordzijde voorstellingen van een wereldbol en een kruis en aan de zuidzijde een zonne- en een windwijzer".

308)
Id=6746

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524AJ, Nijmegen, Wilhelminasingel 15 / hoek Waldeck Pyrmontsingel - v.m. RK meisjesschool

Plaats. Buiten; links van de hoofdingang

Omschrijving. Groot, uit segmenten ('tegels') samengesteld relief: "kinderen [...] die op een ladder in een boom klimmen om vruchten te plukken. Een zuster staat beneden met een grote mand. De ladder stelt het onderwijs voor met de treden dien men moet beklimmen" (citaat van verderop vermelde website thestorybehind.it). Op de achtergrond staat de tekst, "VERVULT U MET DE VRUCHTEN DIE IK DRAAG". Bouwdatum: 1956

Productie.  Ontwerper: Marius van Beek (1921-2003) Fabriek: St Joris Beesel - volgens https://sbke.nl/erfgoed/10438/ (bezocht 01.07.2019)

Informatie.  Commentaar: Zie https://thestorybehind.it/collections/2/works/1510-marius-van-beek-vervult-u-met-de-vruchten-die-ik-draag (bezocht 01.07.2019).

309)
Id=7463

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ  Adres. 6524AV, Nijmegen, Guyotstraat 11 hoek Groesbeekseweg

Plaats. Buiten; boven de ramen in de gevel langs Guyotstraat

Omschrijving. Links: Kweek School v/r; rechts Onderwijzeressen  Bouwdatum: 1900 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: In dit pand was de RK Kweekschool voor Onderwijzeressen gevestigd.

310)
Id=4904

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524DH, Nijmegen, Groesbeekseweg 86

Plaats. Buiten; bovenin gevel

Omschrijving. Verwijzing naar een bewoner / eigenaar die een drogisterij voerde. Citaat van website noviomagus.nl: "In ca. 1986 kocht [drogist] Ton [Stein jr], het pand op de Groesbeekse weg 86. De voorkamer op de 2e verdieping had een gevelkachel met een afvoerpijp door de muur naar buiten. Deze kachel was niet meer nodig en Ton Jr besloot op die lelijke plek een gevelsteen te plaatsen, welke voor hem werd gemaakt door Carla de Bruin-van Schie. Zij volgde in 1987 een cursus pottenbakken bij de Personeelsvereniging van de Universiteit Nijmegen geleid door Jan van Dam. Daar maakte zij deze steen uit 9 tegeltjes, voorstellende een maÔskleurige vijzel met stamper op een terrakleurige achtergrond, welke Ton in de gevel metselde". Bouwdatum: 1987 (het pand is veel ouder)

Productie.  Ontwerper: Ton Stein / Carla de Bruin-van Schie Fabriek: Carla de Bruin-van Schie / cursus pottenbakken Personeelsver. Univ. Nijmegen o.l.v. Jan van Dam

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/VDam/Stein/Stein.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

311)
Id=5428

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6524DJ, Nijmegen, Groesbeekseweg 96 - Antonius van Paduakerk

Plaats. Binnen; rechts terzijde van het hoofdaltaar

Omschrijving. Een afbeelding van de heilige Antonius van Padua die aan Maria met kind een (maquette van een) kerk aanbiedt (waarschijnlijk, bij wijze van een soort Droste-effect, de Antonius van Paduakerk zŤlf (architect: Josephus Cornelius Franciscus (Jos) Margry (1888-1982); vgl. http://www.noviomagus.nl/Vrij/Padua/PaduaCat-Rx01c.jpg (bezocht 05.07.2017)); rechts onderin een tekst. Bouwdatum: 1917 (kerk) Toegankelijkheid: Vanuit het schip gezien, gaat het mozaÔek veelal schuil achter de ene of een andere pilaar.

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.  Commentaar: Het mozaÔek is niet gesigneerd. Toeschrijving aan Gerrits berust op HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen: "Voor het Antoniusaltaar [...] ontwierp hij mozaÔeken" (blz. 234). De auteur van het boek, dhr Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd. Wegwijzer: Voor de mozaÔeken in de sacramentskapel van de kerk, zie aparte registratie.

312)
Id=5485

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6524DJ, Nijmegen, Groesbeekseweg 96 - Antonius van Paduakerk

Plaats. Binnen; in kapel rechts van hoofdaltaar

Omschrijving. Drie spitsboogvormige mozaÔeken met daarboven de gewelven van een halve koepel bekleed met blauw mozaÔek (= de hemel?); in het midden een goudkleurig fond met daarop in blauw de tekst, "IK BEN HET LEVEND BROOD UIT DEN HEMEL NEERGEDAALD" (Joh. 6:51); links & rechts een knielende engel Bouwdatum: 1917 (kerk)

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.  Commentaar: De mozaÔeken zijn niet gesigneerd; de toeschrijving aan Gerrits berust op HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen: "Voor [...] het Sacramentsaltaar ontwierp hij mozaÔeken" (blz. 234). De auteur van het boek, dhr Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd. Wegwijzer: Voor het Antonius-mozaÔek in de kerk, zie aparte registratie.

313)
Id=4780

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524DN, Nijmegen, Groesbeekseweg 146

Plaats. Buiten; in gevel van linker travee

Omschrijving. Teksttableau, zwarte letters op groene achtergrond: R.K. MEISJESSCHOOL L.O. en M.U.L.O. Bouwdatum: 1923-1924

Productie.  Ontwerper: architect school: Sebastiaan Hubert Joseph (Jos) Seelen (1871-1951)

Informatie.   Website: http://www.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=551146551 (geraadpleegd 03.08.2016)  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/FillesdelaSagesse/FillesdelaSagesseCat.html (geraadpleegd 25.08.2016)

314)
Id=4781

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524DN, Nijmegen, Groesbeekseweg 152

Plaats. Buiten; in gevel van meest rechtse travee

Omschrijving. Teksttableau, zwarte letters op groene achtergrond: R.K. KWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERESSEN

Productie.  Ontwerper: architect school: Sebastiaan Hubert Joseph (Jos) Seelen (1871-1951)

Informatie.   Website: http://www.nijmegen.nl/gns/index/monumenten/on_nivo5.asp?ID=551146551 (geraadpleegd 03.08.2016)  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/FillesdelaSagesse/FillesdelaSagesseCat.html (geraadpleegd 25.08.2016)

315)
Id=5707

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524GM, Nijmegen, St Annastraat 120

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambriseringen

Productie.

Informatie.

316)
Id=4835

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524HK, Nijmegen, Van Spaenstraat 23-25

Plaats. Buiten; bovenin de gevels

Omschrijving. Per huisnummer drie vierkante, als ruiten op hun punt staande, ongeglazuurde tegels, twee met bloemmotief, ťťn met gezicht

Productie.

Informatie.

317)
Id=5292

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6524LB, Nijmegen, Borneostraat 6-24

Plaats. Buiten; naast de voordeuren op ooghoogte.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met 'Post' en elk ťťn eekhoorn.

Productie.

Informatie.

318)
Id=4786

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524LM, Nijmegen, Archipelstraat 261

Plaats. Buiten; rechts naast het portiek bij de zij-ingang

Omschrijving. Vrouw & man, platte sculptuur samengesteld uit keramieken delen ('tegels') Bouwdatum: 1951

Productie.  Ontwerper: architect pand: Emile FranÁois Estourgie (1916-1989)

Informatie.  Commentaar: Er is niet bekend of Estourgie het werk zelf ontwierp of zelfs uitvoerde.

319)
Id=7121

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524MG, Nijmegen, Javastraat 100

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven de erker

Omschrijving. Ongeglazuurde keramiek, twee tegels; boven, een voorstelling van een vaartuig enigszins gelijkend op een galei met op de achtergrond een landschap dat aan het Verre Oosten doet denken; onder, "DE ARK".  Bouwdatum: van woning: 1917 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: In Beverwijk, bij Zeestraat 139, zit hetzelfde tegeltableautje in de gevel; zie http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/images/Beverwijk/Zeestr139.jpg (bezocht 12.04.2020); met dank aan dhr Rob Essers ( https://gaypnt.home.xs4all.nl/ ) voor informatie.

320)
Id=4782

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6524MJ, Nijmegen, Javastraat 104 - in feite om de hoek, Archipelstraat (zonder nummer)

Plaats. Buiten; bovenin gevel aan Archipelstraat

Omschrijving. Zonnewijzer (zie Commentaar) Bouwdatum: 2012 (het tegeltableau; het pand is (veel) ouder)

Productie.  Ontwerper: Hendrik Hollander & Josť den Hartog (zie Commentaar)

Informatie.  Commentaar: Op het hek rondom het perceel waar het pand op staat, aan de Archipelstraat, is een tekstbordje bevestigd: "Zonnewijzer Villa Saxon Holme[.] Carpe diem [Pluk de dag][.] Carpe noctem [Pluk de nacht][.] Tempus fugit [De tijd vliegt][.] Deze zonnewijzer geeft de lokale zonnetijd aan. [...] Technisch ontwerp en realisatie: Hendrik Hollander [...][.] Artistiek ontwerp en realisatie: Josť den Hartog [...][.] geplaatst zomer 2012 door Cees Hermsen (www.hermsentegelwerken.nl)".

321)
Id=7676

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6524NP, Nijmegen, Prof. Huijbersstraat 1 hoek Heyendaalseweg - basisschool Klein Heyendaal (v.m. Maria Reginaschool)

Plaats. Buiten; in de gevel langs Heyendaalseweg

Omschrijving. MozaÔek met de naam KLEIN HEYENDAAL en, vermoedelijk, florale motieven  Bouwdatum: 1959 (schoolgebouw, voor Maria Regina huishoudschool; het mozaÔek moet een latere toevoeging zijn)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw staat anno 2021 op de nominatie gesloopt te worden; zie https://denieuwevlier.files.wordpress.com/2019/06/herbestemming-vlierestraat-3-pr-int-zonder-financic3able-details.pdf en https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/1095768/bouw-zorgappartementen-in-nijmegen-oost (beide bezocht 19.09.2021).

322)
Id=4761

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EA, Nijmegen, Dobbelmannweg 3

Plaats. Buiten

Omschrijving. Naamtableau, KLOOSTER DER DOCHTERS VAN O.L. VROUW; rechtsonder het logo van De Porceleyne Fles  Bouwdatum: c. 1910

Productie.  Ontwerper: architect kloostercomplex: Albertus Arnoldus Johannes (Albert) Margry (1857-1911) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Historische documentatie: http://www.reliwiki.nl/index.php/Nijmegen,_Dobbelmannweg_3_-_Kloosterkapel_Dochters_van_O.L._Vrouw Wegwijzer: Tot het kloostercomplex behoort ook een v.m. Instituut Johanna de Lessonnac , Dobbelmannweg 5: door de ramen van de voordeuren zijn (betrekkelijk eenvoudige) betegelingen te zien.

323)
Id=2703

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EB, Nijmegen, Sionsweg 2a

Plaats. Buiten; aan de gevel van het v.m. Neboklooster.

Omschrijving. Diverse tableaus met A, XRistos monogram, Ω, CLEMENTIS FIDEI ROBORE CONSTO (In vertrouwen op Clemens sta ik sterk), 19 en 28. Bouwdatum: 1928 Staat: Het tableau met XR onvolledig en beschadigd.

Productie.

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Vrij/Nebo/NeboCat.html%23Rx02 (bezocht 09.06.2017)  Monumentnummer: 522983 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Aan het tableau met CLEMENTIS FIDEI ROBORE CONSTO heeft een tegelliefhebber, qua vorm, de naam 'snoepverpakking' gegeven. 'Clemens' heeft betrekking op Klemens Bauhofer (1751-1820). Linker en rechter foto's van Jan de Jong.

324)
Id=4759

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EB, Nijmegen, Sionsweg 2a - v.m. Nebo-Klooster

Plaats. Buiten; links bovenin de voorgevel

Omschrijving. Tableau met groene, gele en witte tegels, links en rechts bloemen, en de tekst ALFONSO DUCE ET AUSPICE, 'met Alfonso [= Alfonso de' Liguori, 1696-1787] als voorganger en leidsman'. Bouwdatum: 1926-1928

Productie.  Ontwerper: architecten complex: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Vrij/Nebo/NeboCat.html%23Rx02 (bezocht 09.06.2017)  Monumentnummer: 522983 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.reliwiki.nl/index.php/Nijmegen,_Sionsweg_2_-_Nebo (geraadpleegd 11.07.2016) Commentaar: Alfonso de' Liguori was de stichter van de kloosterorde van de Redemptoristen, voor wie het Nebo-complex werd gebouwd; heilig verklaard in 1839. Wegwijzer: Ook midden en rechts in de voorgevel zijn betegelingen (zie 6525EB). Zie de site van Monumentenregister voor vermeldingen van ettelijke betegelingen aan de achtergevel en in de interieurs.

325)
Id=4819

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EB, Nijmegen, Sionsweg 2a - v.m. Nebo-Klooster

Plaats. Buiten; in gevel van rechtertravee achterzijde

Omschrijving. Drie tegeltableaus: links en rechts een monogram (links M J of J M, Maria & Joseph?; rechts A J of J A, Anna & Joachim?); daartussen de tekst UNI TRINOQUE GLORIA (ere zij de ene en drie-enige) Bouwdatum: 1926-1928 Toegankelijkheid: De tuin naast en achter het v.m. klooster is "verboden toegang".

Productie.  Ontwerper: architecten complex: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Vrij/Nebo/NeboCat.html%23Rx02 (bezocht 09.06.2017)  Monumentnummer: 522983 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.reliwiki.nl/index.php/Nijmegen,_Sionsweg_2_-_Nebo (geraadpleegd 11.08.2016)  Wegwijzer: Ook aan de voorgevel en in het interieur zijn betegelingen.

326)
Id=4820

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EB, Nijmegen, Sionsweg 2a - v.m. Nebo-Klooster

Plaats. Binnen

Omschrijving. Vloer- en wandbetegelingen Bouwdatum: 1926-1928

Productie.  Ontwerper: architecten complex: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Vrij/Nebo/NeboCat.html%23Rx02 (bezocht 09.06.2017)  Monumentnummer: 522983 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

327)
Id=4858

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6525EB, Nijmegen, Sionsweg 2 - v.m. kerk Nebo-Klooster

Plaats. Binnen; op vloer; achter altaar

Omschrijving. Op vloer, vloerbetegeling. Achter altaar: mozaÔek. Bouwdatum: 1928

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Jan Stuyt (1868-1934); mozaÔek: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957)  Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Vrij/Nebo/NeboCat.html%23Rx02 (bezocht 09.06.2017)  Monumentnummer: 523627 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne: de auteur van HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), dhr Jan Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd.

328)
Id=4925

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525EZ, Nijmegen, Geert Groteplein Noord 9 - huize Heyendaal

Plaats. Binnen; in centrale hal; & in kast

Omschrijving. In centrale hal: betegeling achterwand haard (naar verluidt 17e eeuws, afkomstig uit Vlaanderen). In kast: vloerbetegeling van 'krakelingen' Bouwdatum: 1912-1914

Productie.  Ontwerper: architect pand: Charles Marie FranÁois Henri Estourgie (1884-1950)

Informatie.   Monumentnummer: 523004 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Monumenten/monument_0035.html (geraadpleegd 15.09.2016) Commentaar: Naar verluidt waren oorspronkelijk de terrassen ook met 'krakelingen' betegeld, in een rood-zwart-wit patroon.

329)
Id=4903

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525GM, Nijmegen, St Annastraat 198 - v.m. kantoorgebouw Splendor gloeilampenfabriek

Plaats. Binnen; in de hal

Omschrijving. Herrinneringstableau t.g.v. opening nieuw bedrijfscomplex van Splendor Gloeilampenfabrieken ter plaatse (met rechts een voorstelling van het gebouw waarin het tableau zich bevindt: een benadering van het Droste-effect) Bouwdatum: 1928

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/SVSplendor/Splendor.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

330)
Id=2704

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6525TD, Nijmegen, Scheidingsweg 111

Plaats. Buiten; aan de gevel van de Villa 'Klein Heumen'.

Omschrijving. MozaÔek met o.a. SOLI DEO GLORIA

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

331)
Id=4922

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525TE, Nijmegen, Schutterspad 9 - pompstation waterleidingbedrijf

Plaats. Buiten; enigszins weggedrukt naar de zijkant van het terrein

Omschrijving. Tegeltableau met vermelding van GEMEENTE WATERLEIDING en datering, ANNO 1909; dit slaat op het toenmalige pompstation van het bedrijf aan de Nieuwe Markstraat, waarvandaan het uiteindelijk aan het Schutterspad is herplaatst Bouwdatum: 1909 (oorspronkelijk) Toegankelijkheid: Door & over het hek heen dat dwars over de inrit het bedrijfsterrein aan het Schutterspad afsluit, is naar links het tegeltableau in de verte waarneembaar

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr35.htm (geraadpleegd 13.09.2016) Commentaar: Het tegeltableau is door ťťn van de werknemers van waterbedrijf Vitens naar eigen opvatting en inzicht opgeknapt.

332)
Id=5425

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525XZ, Nijmegen, Houtlaan 4 - v.m. Collegium Berchmanianum

Plaats. Buiten; bovenin de voorgevel rechts van de toren

Omschrijving. Vier medaillons, met v.l.n.r. leeuw, slang, duif, kameel. "Het viertal dieren staat voor de vier deugden die al door Plato werden gedefinieerd: kracht, voorzichtigheid, rechtvaardigheid en matigheid. In de christelijke theologie worden ze de 'kardinale deugden' genoemd" (citaat uit HET BERCHMANIANUM: VAN STUDIEHUIS TOT ACADEMIEGEBOUW door A.J.C. van Leeuwen e.a. (Nijmegen: Vantilt; 2009), p. 72). Bouwdatum: 1927-1929

Productie.  Ontwerper: Josephus Theodorus Joannes (Joseph, of Jos) Cuypers (1861-1949) (zie 'Commentaar')  Fabriek: N.V. Gebr. Teeuwen's Kleiwarenindustrie, Tegelen

Informatie.   Monumentnummer: 523017 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.mijnbrakkenstein.nl/files/mijnbrakkenstein.nl/admin/wijkkranten/2016-07-15.pdf Commentaar: Volgens mijnbrakkensten.nl gaat het om "een viertal keramische medaillons voorstellende de Leeuw, de Slang, de Duif en het Lam. Ze hebben een decoratieve functie maar zijn natuurlijk Bijbelse voorstellingen. De Leeuw symboliseert kracht en is het attribuut behorende bij de evangelist Marcus, de Slang is symbool van het kwaad, de slang in de appelboom, die Eva heeft verleid. De Duif, symbool van de vrede en verwijst naar de H. Geest en het Lam verwijst naar het Lam Gods en is het symbool van Christus" (citaat van hierboven vermelde website, bezocht 25.06.2017). Het op de website mijnbrakkenstein.nl als Lam geÔdentificeerde medaillon is echter duidelijk een kameel (foto 3), zodat hier de interpretatie van Van Leeuwen e.a. wordt aangehouden. Van Leeuwen e.a. noemen ook J.Th.J. Cuypers als ontwerper, en Teeuwen's Kleiwarenindustrie als uitvoerder.  Wegwijzer: In de interieurs bestaan veel van de muren uit geglazuurde bakstenen van verschillende kleuren in fraaie patronen.

333)
Id=5415

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6525ZN, Nijmegen, St Annastraat 432

Plaats. Buiten; links naast voordeur

Omschrijving. Enkele tegel, hoog-reliŽf, St Joris & de Draak Bouwdatum: 1925 (de tegel kan een latere toevoeging zijn)

Productie.

Informatie.

334)
Id=6148

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531AD, Nijmegen, Tollensstraat 211 - v.m. N.V. Tricotfabriek v/h W.J. Muller & Co

Plaats. Buiten; onder de onderste raampartij in de gevel van het rechter vooruitspringende bouwdeel

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta tegel: "EERSTE STEEN / ANTON SCHRETLEN.JR / 14 JULI 1919" Bouwdatum: 1919

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: https://www.noviomagus.nl/Rx.php?Url=Gevels/Gevelstenen/Tollensstraat211/Tollensstraat211.htm Commentaar: De site noviomagus.nl bezocht 23.062018. Antonius Dominicus Henricus Maria (Anton) Schretlen, Anton Schretlen jr (1886-1964), was bij zijn overlijden oud-directeur en president-commissaris van N.V. Tricotfabriek v/h W.J. Muller & Co.

335)
Id=5002

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531HH, Nijmegen, Groenestraat 229 - RK H. Antonius van Paduakerk / St Annakerk

Plaats. Binnen; op de vloeren

Omschrijving. Citaat van Monumentenregister: "De vloer is belegd met gele en witte tegels met daartussen witte tegels met zwart motief".  Bouwdatum: 1909-1910

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Albertus Arnoldus Johannes (Albert) Margry (1857-1911)

Informatie.   Monumentnummer: 524836 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De website van Monumentenregister stelt, "De wanden hebben een plint waarin blauwgroene verblendsteen is verwerkt"; wellicht zou men ook kunnen denken aan toepassing van bricorna.

336)
Id=2065

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531HK, Nijmegen, Groenestraat 265

Plaats. Buiten; hoog in de zijgevel

Omschrijving. Naamtableau: "SASKIA®. Dit gebouw was 1912-1916 de directeurswoning van Potterij Rembrandt, nabijgelegen gevestigd; de naam 'Saskia' zal navenant verwijzen naar Rembrandts vrouw, Saskia van Uylenburgh (1612-1642). Bouwdatum: 1912 Staat: goed  Toegankelijkheid: goed te zien, maar het tableau zit hoog in de zijgevel

Productie.  Fabriek: vermoedelijk Potterij Rembrandt

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/var159.htm#Rx01 (geraadpleegd 13.09.2016)

337)
Id=2064

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531JC, Nijmegen, Groenestraat 336

Plaats. Buiten; aan de straatgevel

Omschrijving. groot tableau met de tekst "N.V. WILLEM SMIT en CO's" "TRANSFORMATORENFABRIEK" Staat: goed Toegankelijkheid: te zien vanaf de Groenestraat

Productie.

Informatie.

338)
Id=4895

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531JC, Nijmegen, Groenestraat 336

Plaats. Buiten; boven het grote tegeltableau in gevel langs de straat, & bovenin een zijmuur

Omschrijving. Langs de straat jaartal 1913; in zijmuur jaartal 1929

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr5.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

339)
Id=5294

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531KM, Nijmegen, Hertstraat 35-53

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met elk 'BRIEVEN' en ťťn uil.

Productie.

Informatie.

340)
Id=5295

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531KN, Nijmegen, Hertstraat 55-73

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met elk 'BRIEVEN' en ťťn uil.

Productie.

Informatie.

341)
Id=5296

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531KR, Nijmegen, Hertstraat 42-52

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met elk 'BRIEVEN' en twee vogels.

Productie.

Informatie.

342)
Id=5297

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531KS, Nijmegen, Hertstraat 54-78

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met elk 'BRIEVEN' en twee vogels.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op 78 een afwijkende brievenbus. Daar een uil i.p.v. twee vogels.

343)
Id=4860

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531LD, Nijmegen, Nimrodstraat 81-109 (& 111-133)

Plaats. Buiten; boven de deuren van huisnummers 81, 83, 105, 111, 131, 133

Omschrijving. Vierkante tegels, als ruiten op een hoek staande, ongeglazuurde keramiek met in (oorspronkelijk) wit en groen lelies  Toegankelijkheid: De tegel bij huisnummer 83 ging augustus 2016 schuil achter klimop; de tegel bij huisnummer 131 was toen bedelt met afschilferende verf.

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: De postcode 6531LD geldt slechts voor huisnummers 81-109; nummers 111-133 hebben postcode 6531LE.

344)
Id=7883

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531LM, Nijmegen, Wolfstraat 2-16

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, links onderin).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat/Wolfstraat.html -bezocht 18.05.2021 Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia. Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

345)
Id=7885

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531LM, Nijmegen, Wolfstraat 34-48

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, rechts onderin).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat/Wolfstraat.html -bezocht 18.05.2021 Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia. Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

346)
Id=7884

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531LM, Nijmegen, Wolfstraat 18-32

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, links onderin).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat/Wolfstraat.html -bezocht 18.05.2021 Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia. Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

347)
Id=7880

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531MA, Nijmegen, Tijgerstraat 1-15

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, linksonder, in de 'lijst' rondom de afbeelding).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat/Wolfstraat.html -bezocht 18.05.2021 Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia. Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

348)
Id=7881

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531MA, Nijmegen, Tijgerstraat 17-31

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, links onderin de afbeelding).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat/Wolfstraat.html -bezocht 18.05.2021 Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia. Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

349)
Id=7882

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531MA, Nijmegen, Tijgerstraat 33-47

Plaats. Buiten; boven de deurpartij

Omschrijving. Elk van de samen zes trappenhuizen van de twee flats Tijgerstraat 1-47 en Wolfstraat 2-48 is voorzien van een drie-dimensionale tegel die ťťn van zes verschillende traditionele inlandse vaartuigen uit de Nederlandsch-Oostindische c.q. Indonesische archipel voorstelt. Sommige van de tegels zijn gesigneerd "F.T." (hier, links onderin).  Bouwdatum: 1953

Productie.  Fabriek: Russel-Tiglia, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zie voormelde website noviomagus.nl voor uitvoerige uiteenzetting omtrent de verbanden tussen deze tegels in Nijmegen, tegels aan Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en 'tegeltableaus' (keramische reliŽfs) aan de Maastoren, Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam, en voor de daaraan ontleende toeschrijvingen aan Frans Tuinstra en aan Russel-Tiglia.  Wegwijzer: Vgl. 'Commentaar' hiervoor; zie Linnaeusparkweg 224-250 te Amsterdam, en Schiedamsedijk 198 / Vasteland 6 te Rotterdam.

350)
Id=8293

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6531NL, Nijmegen, Hazenkampseweg 44

Plaats. Buiten; links naast de voordeur

Omschrijving. Beeldje ('devotietegel') van ongeglazuurde terracotta, voorstellende Jozef (de (stief)vader van Jezus), met zijn staf met bloeiende leliŽn, en met rechts van hem (voor de kijker links) een kerktoren, en aan zijn voeten het schip van de kerk (en/)of een woonhuis; rondom de aureool achter zijn hoofd de tekst H. JOZEF BESCHERM ONS GEZIN. Onderin staat de signatuur WIM HARZING. Bouwdatum: De woning 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl), maar het beeldje kan later geÔnstalleerd zijn.

Productie.  Ontwerper: Wilhelmus Anthonius Maria (Wim) Harzing (1898-1978) Fabriek: waarschijnlijk Triangel, Tegelen (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Op de website catawiki, https://www.catawiki.com/nl/l/12970343-wim-harzing-1898-1978-voor-van-rossum-utrecht-wandplaquette-sint-jozef-en-terraco-beesel-tegel-passiespelen-1946 (bezocht 07.05.2022) wordt een van ander exemplaar van dit beeldje een foto van de achterkant getoond, met beeldmerk dat wordt toegeschreven aan Terraco, Beesel, maar dat waarschijnlijk het beeldmerk van Triangel, Tegelen, is. Het exemplaar op catawiki werd vervaardigd voor de handel in religieuze artikelen Van Rossum te Utrecht (zie hetutrechtsarchief.nl (bezocht 07.05.2022), archieftoegang 800, 'Firma weduwe J.R. van Rossum te Utrecht'). Wegwijzer: Zo'n halve meter lager dan Jozef zit een postbus van ongeglazuurde terracotta, met "POST" en posthoorn.

351)
Id=5300

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531SB, Nijmegen, Vossenlaan 1, 3, 5, 13, 15, en 19

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Bij huisnummer 1 is onder de brievenbus een tegel aangebracht met een vogel en de naam van de (of, een eerdere?) bewoner, R.G. Vogel? De brievenbus op nr. 13 is zwart geverfd. Wegwijzer: Op nr. 17 een brievenbus van een ander type. Zie aparte registratie.

352)
Id=5348

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531SB, Nijmegen, Vossenlaan 17

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

353)
Id=5329

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531SG, Nijmegen, Vossenlaan 91 en 93

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Brievenbus op 93 geblokkeerd?

354)
Id=5303

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531TA, Nijmegen, Dasstraat 1 en 2

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen. Op nr. 2 geblokkeerd?

Productie.

Informatie.

355)
Id=5330

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6531TB, Nijmegen, Eekhoornstraat 2

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

356)
Id=4938

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6532AA, Nijmegen, Goffertweg 20

Plaats. Buiten; rondom v.m. hoofdtoegang

Omschrijving. MozaÔek, 'De Zeven Dagen van de Week'; rechtsonder gesigneerd, HB Bouwdatum: 1957

Productie.  Ontwerper: Hugo Brouwer (1913-1986)

Informatie.   Website: http://www.kempenland.info/nieuwsbrieven/Mededelingenblad%202014_1.pdf (geraadpleegd 27.09.2016)  Historische documentatie: http://www.helpwandkunstopsporen.nl/12/details/4357/ (geraadpleegd 27.09.2016)

357)
Id=5155

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6532CV, Nijmegen, Antoinette van Pinxterenlaan 81-91 - v.m. Mariapaviljoen, RK pensionaat Jonkerbosch

Plaats. Binnen; in trappenhuis

Omschrijving. Lambriseringen, vloerbetegelingen, & vensterbanktegels  Bouwdatum: 1935

Productie.  Ontwerper: architect pand: Josephus Antonius Maria (Jos) Bekkers (1892-1945)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.gaypnt.demon.nl/div/jonkerbosch.html (bezocht 24,02.2017) Commentaar: Het pand is in de jaren 1980 herontwikkeld tot woningen. Wegwijzer: Het Mariapaviljoen is ťťn van de drie oorspronkelijke gebouwen van het pensionaat Jonkerbosch die bewaard zijn gebleven; de andere zijn het Jozefpaviljoen & het Hoofdgebouw: met vergelijkbare betegelingen.

358)
Id=5156

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6532CZ, Nijmegen, Benno Stokvislaan 4-14 - v.m. Jozefpaviljoen, RK pensionaat Jonkerbosch

Plaats. Binnen; in trappenhuis

Omschrijving. Lambriseringen, vloerbetegelingen, & vensterbanktegels Bouwdatum: 1935

Productie.  Ontwerper: architect pand: Josephus Antonius Maria (Jos) Bekkers (1892-1945)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.gaypnt.demon.nl/div/jonkerbosch.html (bezocht 24.02.2017) Commentaar: Het pand is in de jaren 1980 herontwikkeld tot woningen. Wegwijzer: Het Jozefpaviljoen is ťťn van de drie oorspronkelijke gebouwen van het pensionaat Jonkerbosch die bewaard zijn gebleven; de andere zijn het Mariapaviljoen & het Hoofdgebouw: met vergelijkbare betegelingen.

359)
Id=5001

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6532TE, Nijmegen, Muntstraat 1 hoek Groenestraat

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Om de hoek, Groenestraat 275, is een winkelpui van hetzelfde pand bekleed met witte en zwarte tegels.

360)
Id=4900

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6533AD, Nijmegen, Hatertseweg 133 - OLV van Lourdeskerk

Plaats. Binnen; in Mariakapel

Omschrijving. Betegeling rondom beeld; linksonder gesigneerd, ninaber, & gedateerd, 1958 Bouwdatum: 1958

Productie.  Ontwerper: mogelijk Antonius Cornelis (Toon) Ninaber van Eyben (1896-1977)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Lourdeskerk/LourdeskerkCat.html (geraadpleegd 07.09.2016)

361)
Id=5304

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533AM, Nijmegen, Hatertseweg 20, 24, 26 en 28

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Mogelijk ook op nr. 22.

362)
Id=5331

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533AN, Nijmegen, Hatertseweg 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.

363)
Id=5305

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533AP, Nijmegen, Hatertseweg 48, 50, 52 en 54

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op nr. 52 dicht gemetseld.

364)
Id=5298

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533AR, Nijmegen, Hatertseweg 78 en 82

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met elk 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

365)
Id=4999

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6533BK, Nijmegen, Akkerstraat 19 - v.m. RK ULO Paus Pius XII

Plaats. Buiten; in blinde gevel

Omschrijving. 'Bron des levens': vier vogels rondom een fontein; samengesteld uit onregelmatig gevormde segmenten ('tegels') van ongeglazuurde keramiek  Bouwdatum: 1954

Productie.  Ontwerper: (zie commentaar)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Akkerlaan19/Akkerlaan19.htm (geraadpleegd 25.10.2016) Commentaar: Het werk wordt toegeschreven dan wel aan Jacobus Anthonius (Jac) van Rhijn (* 1921) dan wel aan Walter Jacques (Jac) Maris (1900-1996).

366)
Id=4921

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6533BL, Nijmegen, Akkerlaan 40 - Bernadetteschool

Plaats. Buiten; in de twee puntgevels uiterst links en uiterst rechts van het complex, onder dakgoten

Omschrijving. Geometrische patronen

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op de vloeren van de gangen in de interieurs liggen eenvoudige vloerbetegelingen.

367)
Id=4834

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6533BX, Nijmegen, Kastanjehof (zonder nummer)

Plaats. Buiten; aan buitenzijde en aan binnenzijde van de buitenste ring van een cirkelvormig object voor spel en regenwateropvang

Omschrijving. Binnenzijde: water-taferelen; buitenzijde, tekst "Alleen ben ik een druppel samen zijn we het water dat altijd zal stromen Kastanjehof 2004". Bouwdatum: 2004

Productie.  Ontwerper: Ila Beurskens

Informatie.  Commentaar: Bij het project hoort ook een bord met mozaÔek tegenover Kastanjehof 67 (foto 3). Informatie ontleend aan 'Ommetje St Anna', PDF via http://www2.nijmegen.nl/content/818128/ommetjes (geraadpleegd 21.08.2016).

368)
Id=4760

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6533GV, Nijmegen, Hatertseweg 404 - tot november 2016, locatie Kandinsky-college

Plaats. Buiten; op de ronde gevel onder de overluifelende rechthoekige gevel

Omschrijving. De betegeling is "een uitvergroting van een tekening van ťťn van onze leerlingen. De leerlingen hadden de opdracht gekregen om een abstract kunstwerk te maken in de stijl van Kandinsky" (met dank voor informatie aan Kandinsky College (T. van den Hazelkamp-Van Deursen); het gaat om de Russische kunstenaar Wassily Kandinsky, 1866-1944).

Productie.  Ontwerper: Leerling Kandinsky College

Informatie.  Wegwijzer: Per november 2016 dient het gebouw als huisvesting voor de onderwijsinstelling Het Rijks.

369)
Id=5362

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533GV, Nijmegen, Hatertseweg 488

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'POST' (met een grote P).

Productie.

Informatie.

370)
Id=5363

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533GW, Nijmegen, Hatertseweg 490 en 492

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met POST (met een grote P).

Productie.

Informatie.  Commentaar: De brievenbus op nr. 492 is geblokkeerd.

371)
Id=4882

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6533MR, Nijmegen, Jacobus van 't Hoffstraat 15

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Herdenkingstableau, in een soort hoekige sectiel techniek: EIGEN HAARD 500o WONING 19-12-59 Bouwdatum: 1959

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr41.htm (geraadpleegd 07.09.2016)

372)
Id=5293

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6533WS, Nijmegen, Oude Molenweg 208-224

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen met 'Post' (met elk een grote P).

Productie.

Informatie.

373)
Id=5190

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6535JL, Nijmegen, Hatert, aan Hatertseweg (zonder nummer), nabij Angerensteinstraat 5

Plaats. Buiten

Omschrijving. MozaÔek in regenboogkleuren, & met tekst, WELKOM IN HATERT Bouwdatum: 2013 Staat: Beschadigd

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het mozaÔek is het boegbeeld van een project waarbij verder in de wijk Hatert zo'n 150 doorsnee stoeptegels vervangen werden door tegels met mozaÔek: zie de column 'MozaÔekproject Hatert' van Jan Haegens, http://www.wijkkranthatert.nl/archief/2013/Wijkkrant%20Hatert%20nr%203%202013.pdf (bezocht 14.03.217). blz. 5.

374)
Id=2705

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6535SM, Nijmegen, Thorbeckestraat 120

Plaats. Buiten; aan de gevel van het kerkgebouw 'Elim' van de Molukse Gemeente.

Omschrijving. Drie rechthoekige mozaÔeken (Bijbelse voorstellingen) met daarboven een vierkant mozaÔek.  Bouwdatum: 2002

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jan de Jong.

375)
Id=4901

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6541CD, Nijmegen, Oostkanaaldijk bij 380 - Sluis Weurt

Plaats. Buiten; in muur van bruggenhoofd

Omschrijving. Ter herdenking van Gerke Siebolt Vlieger (1862-1923); citaat uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 27 Januari 1930 (online beschikbaar via delpher.nl): "De gedenkplaat is een tegeltableau, door de Porceleyne Fles gemodelleerd naar het ontwerp van dr. ir. W. van Konijnenburg. Het stelt voor een riviergezicht bij ondergaanden zon. Een roode ton op het woelige water, een waarschuwing voor de schippers, symboliseert de waakzaamheid en werkzaamheid, die de heer Vlieger als secretaris van SchuttevaÍr steeds aan den dag heeft gelegd. Dat dit werkzame leven te snel is voorbijgegaan, wordt gesymboliseerd door de meeuw, die over het water scheert". Het tableau vertoont onderin het logo van Porceleyne Fles; & rechts aan de zijkant de initialen W.v.K. Bouwdatum: 1930 Toegankelijkheid: Vanaf de openbare weg niet te zien; wel bij het schutten door de sluis.

Productie.  Ontwerper: Willem Adriaan van Konijnenburg (1868-1943) (vermoedelijk; zie Commentaar) Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/gevbedr37.htm (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: W.A. van Konijnenburg (1868-1943) was geen dr. ir.; in het boek WILLEM VAN KONIJNENBURG[.] LEONARDO VAN DE LAGE LANDEN door Mieke Reinders (Zwolle: Waanders; 2008) wordt het tegeltableau niet vermeld, noch enig andere werk van Van Konijnenburg in tegels. Mogelijk gaat het bij W.v.K. / dr. ir. W. van Konijnenburg om een andere persoon. Zoals te zien op een foto op bovenbvermelde website, was het tegeltableau oorspronkelijk naar het oosten gekeerd aangebracht in een bedieningsgebouw; bij de verhoging van de bruggen met 2.5 meter in 2005-2008 is het toendertijd nog resterende onderstuk van dat gebouw, waarin het tableau zat, gesloopt, & is het tableau herplaatst, 90 graden gedraaid & naar het zuiden gekeerd, in het nieuwe landhoofd ter plaatse (met dank aan Rob Essers (http://www.gaypnt.demon.nl/ ), voor informatie).

376)
Id=6886

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6541CX, Nijmegen, Energieweg 26.

Plaats. Buiten; aan de gevel van een bouwmaterialen handel.

Omschrijving. Keramieken kunstwerk. Bouwdatum: 1979.

Productie.  Ontwerper: Pierre Hubert (Piet) Schoenmakers (1919-2009). Fabriek: Sint Joris, Beesel.

Informatie.  Commentaar: Linker en middelste foto's van Marc Stegeman.

377)
Id=4050

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6541PH, Nijmegen, Eerste Oude Heselaan 339-340

Plaats. Buiten

Omschrijving. Winkelpuibetegeling van verticaal aangebrachte Maurotegels

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Over Maurotegels (waar Mauro een samentrekking is van de beginletters van de achternamen Mauser en (De) Rouw), zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

378)
Id=5440

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6542HD, Nijmegen, Ridderspoor 2

Plaats. Buiten; op zijmuur

Omschrijving. Afbeelding van de plant ridderspoor, op een onregelmatige zevenhoek. Onderaan staat "RIDDERSPOOR", rechts (van onder naar boven) JOS VAN GESSEL 93. Bouwdatum: 1993

Productie.  Ontwerper: Jos van Gessel (* 1956)

Informatie.   Website: http://josvangessel.nl/ (bezocht 18.07.2017)

379)
Id=6727

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6542WB, Nijmegen, Nachtegaalplein 4-5

Plaats. Buiten; boven de poort van het bij de sloop van de rest van het woningbouwcomplex ter plaatse gespaarde poortgebouw

Omschrijving. Tegeltableau: WONINGVEREENIGING ANNO "NIJMEGEN" 1916. Rechtsonder het logo van Plateelbakkerij 'Delft' / PBD (Hilversum) Bouwdatum: 1916

Productie.  Ontwerper: architect woningbouwcomplex: Johannes Coenradus Hermans (1884-1959) Fabriek: PBD / Plateelbakkerij 'Delft' / Hilversum

Informatie.   Historische documentatie: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0268.BPa3000-VG01/b_NL.IMRO.0268.BPa3000-VG01_tb4.pdf Commentaar: De genoemde website bezocht 06.06.2019.  Wegwijzer: Zie ook het tegeltableau van Woningvereeniging "Nijmegen" (1914), Piersonstraat 40-50, 6511GL, Nijmegen.

380)
Id=5153

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6543JR, Nijmegen, Dennenstraat 125 - RK kerk St Antonius Abt

Plaats. Binnen; langs wanden in gang (foto's 1 & 2); op vloeren in twee kapellen (foto 3; de betegeling in de andere kapel is veel eenvoudiger)

Omschrijving. Wand- en vloerbetegelingen Bouwdatum: 1879-1880

Productie.  Ontwerper: architect kerk: P.J.H. Cuypers (1827-1921)

Informatie.   Monumentnummer: 31204 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://www.noviomagus.nl/Vrij/Dennenstraatkerk/DennenstraatkerkCat.html (bezocht 24.02.2017)

381)
Id=4917

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6543KE, Nijmegen, Kerkstraat 5

Plaats. Buiten; midden in voorgevel, tussen ramen eerste en tweede verdieping

Omschrijving. Naamtableau, DE BEUKEN Bouwdatum: 1912

Productie.  Ontwerper: architect pand: Everwijn Verschuyl (1871-1954)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gevels/Gevelstenen/Kerkstraat5/Kerkstraat5.htm (gezien 13.09.2016)

382)
Id=5301

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6543KK, Nijmegen, Kerkstraat 20

Plaats. Buiten; op zijmuur, tussen ramen op tweede verdieping

Omschrijving. Naamtableau, NIEUW HEESWIJK Toegankelijkheid: Het lijkt er op dat luiken van de ramen links en rechts 'altijd' beide open staan, zodanig dat van het tableau slechts NIEU (N deels) & ESW te zien zijn.

Productie.

Informatie.

383)
Id=6893

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6551ZZ, Weurt, Kerkstraat 54 - RK kerk Sint Andreas

Plaats. Binnen; bij het altaar

Omschrijving. Vloerbetegeling  Bouwdatum: 1895-1896

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Caspar Johannes Hubertus Franssen (1860-1932)

Informatie.   Monumentnummer: 523158 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

384)
Id=8294

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6561KS, Groesbeek, Oude Kleefsebaan 158

Plaats. Buiten; links in de voorgevel

Omschrijving. Tegel van ongeglazuurde keramiek, met opschrift, "H.C.J.M. v. VLIET 26 DEC. 1947" Bouwdatum: 1947

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (MIddelburg). Het materiaal van het gedenkteken is niet met zekerheid vastgesteld; het zou iets anders dan keramiek kunnen zijn. Het is niet gelukt de identiteit van H.C.J.M. van Vliet nader vast te stellen. Het lijkt om een wederopbouwboerderij te gaan, na WO2 (vgl. de BWB-tegels in de inventarisatie BWB-WO2).

385)
Id=5199

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6561LA, Groesbeek, Parklaan 273 - v.m. kapel RK sanatorium Dekkerswald (zie Commentaar)

Plaats. Binnen; op oostelijke wand in v.m. kapel

Omschrijving. MozaÔek van het Laatste Avondmaal Bouwdatum: 1921 Staat: Er is mogelijk aan de onderkant een deel van het mozaÔek weggewerkt achter een lambrisering.

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.  Commentaar: Zie http://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/overzicht-monumenten_45659/item/overzicht-monumenten-groesbeek_36763.html (bezocht 15.03.2017); daar is de kapel gelokaliseerd Nijmeegsebaan bij 31 (postcode 6561KE). Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne: de auteur van HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), dhr Jan Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd. Wegwijzer: Boven de (v.m.) hoofdingang bevinden zich aan het exterieur ook twee mozaÔeken; zie aparte registratie.

386)
Id=5200

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6561LA, Groesbeek, Parklaan 273 - v.m. kapel RK sanatorium Dekkerswald (zie Commentaar)

Plaats. Buiten; boven (v.m.) hoofdingang

Omschrijving. MozaÔeken. Madonna met kind, in de stijl van een grieks-orthodox icoon; links onderin staat het monogram van Piet Gerrits; nog lager, over de volle breedte, "KOMT ALLEN TOT MIJ DIE VERMOEID EN BELAST ZIJT" (Mattheus 11:28). Daaronder "BEHOUDENIS DER KRANKEN". Bouwdatum: c. 1921

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.  Commentaar: Zie http://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/overzicht-monumenten_45659/item/overzicht-monumenten-groesbeek_36763.html (bezocht 15.03.2017); daar is de kapel gelokaliseerd Nijmeegsebaan bij 31 (postcode 6561KE). Op de site wordt vermeld "Een ander mozaÔek van een onbekende kunstenaar stelt Maria met kind voor"; omdat op het onderhavige mozaÔek het monogram van Piet Gerrits staat, is het niet duidelijk of dit wordt bedoeld of dat er - buiten, of binnen - nog een ander mozaÔek 'madonna met kind' geacht wordt aanwezig te zijn. Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne: de auteur van HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), dhr Jan Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd. Wegwijzer: In het interieur van de kapel bevindt zich op de oostelijke achterwand ook een mozaÔek; zie aparte registratie.

387)
Id=5003

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6562AC, Groesbeek, Pannenstraat 1 - RK HH. Cosmas en Damianus kerk

Plaats. Buiten; in de voorgevel

Omschrijving. Drie stuks bouwkeramiek: v.l.n.r. alfa - chi-rho - omega  Bouwdatum: 1922

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Caspar Jacobus Hendricus Franssen (1860-1932)

Informatie.

388)
Id=2673

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BM, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Profetenlaan 15

Plaats. Buiten; Aan de Mariapoort.

Omschrijving. MozaÔek met Maria en Jezus. Bouwdatum: 1923

Productie.  Ontwerper: Piet Gerrits

Informatie.   Monumentnummer: 523628 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

389)
Id=2674

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 1

Plaats. Buiten; aan de Cenakelkerk.

Omschrijving. 'Laatste Avondmaal' mozaÔek.

Productie.  Ontwerper: Piet Gerrits

Informatie.   Historische documentatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cenakelkerk_%28Heilig_Landstichting%29 Commentaar: Foto van Jan de Jong.

390)
Id=4821

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 3

Plaats. Buiten; onder de dakraam rondom de 'bijgebouwen' behorende bij de Cenakelkerk

Omschrijving. Dambordpatroon van gele en zwarte tegels, met telkens in het hart van een door de zwarte tegels gevormd 'grieks' kruis een witte tegel is aangebracht met een groot rood 'grieks' kruis omgeven door vier kleinere 'griekse' kruizen Bouwdatum: 1913-1915

Productie.  Ontwerper: architecten gebouw: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Monumentnummer: 523632 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In de buitenmuren van de Cenakelkerk zitten dezelfde witte tegels met vijf 'griekse' kruizen.

391)
Id=4822

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 3

Plaats. Binnen; in diverse ruimtes in de 'bijgebouwen' behorende bij de Cenakelkerk

Omschrijving. Vloerbetegelingen Bouwdatum: 1913-1915

Productie.  Ontwerper: architecten gebouw: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Monumentnummer: 523632 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

392)
Id=4823

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 1

Plaats. Buiten; in de buitenmuren

Omschrijving. Telkens ťťn losse witte tegel met een groot rood 'grieks' kruis omgeven door vier kleinere 'griekse' kruizen  Bouwdatum: 1913-1915

Productie.  Ontwerper: architecten kerk: Jan Stuyt (1868-1934) i.s.m. P.H. Gerrits (1878-1957)

Informatie.   Monumentnummer: 523627 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: In de betegelingen van de 'bijgebouwen' van de kerk komen dezelfde tegels voor in combinatie met zwarte en gele tegels.

393)
Id=4824

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein zonder nummer

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Keramisch beeld samengesteld uit elementen ('tegels') verbeeldend SAMEN KERK ZIJN (zoals in tegels op de sokkel staat vermeld); het beeld is - vanaf het plein gezien - links onderaan gesigneerd PvPiens of PvRens en gedateerd '90 (1990) Bouwdatum: 1990

Productie.  Ontwerper: P. van Piens? P. van Rens?

Informatie.  Commentaar: Er is verder geen werk bekend van kunstenaar Van Rens of Van Piens; zij of hij komt ook niet voor in de kunstenaars-database van RKD.

394)
Id=4839

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 1 - Cenakelkerk

Plaats. Binnen; op gebogen wand van Mariakapel

Omschrijving. Verbeelding van het sterfbed van Maria. Links het monogram van Piet Gerrits. Rechts de tekst "Dat het gebed der moeder Gods, oh Heer, Uw volk ter hulpe kome. En al weten wij dat zij overeenkomstig de wet van alle vleesch de wereld verlaten heeft, mogen wij toch ondervinden dat zij voor ons bij U ten beste spreekt in de hemelsche glorie" (interpunctie onduidelijk; hier genormaliseerd), waaronder het monogram PBS (Peter Beyer & SŲhne). Bouwdatum: 1913-1915 (de kerk; de mozaÔeken zijn vanaf 1923 aangebracht)

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957)  Fabriek: Rheinische MosaÔkwerkstštte Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Monumentnummer: 523627 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne, zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS door Jan Willemsen (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), blz. 181-184.

395)
Id=4840

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 1 - Cenakelkerk

Plaats. Binnen; in zijkapel links van het koor (Aanbiddingskapel)

Omschrijving. Tekst op front altaar, ter weerszijden van een lam met de woorden ECCE AGNUS DEI (ziehier het Lam Gods) & het Chi-Rho monogram

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus Gerrits (1878-1957)  Fabriek: Rheinische MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Monumentnummer: 523627 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne: de auteur van HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), dhr Jan Willemsen, bevestigt (vriendelijke mededeling; 18.03.2017) dat mozaÔeken van Gerrits steevast door de firma Beyer werden uitgevoerd.

396)
Id=4841

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BP, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Pastoor Rabouplein 1 - Cenakelkerk

Plaats. Buiten; op gebogen achterwand overlopend in koepelvormig plafond van de absis

Omschrijving. Volgens Monumentenregister: "Voorgesteld is het "Nieuwe Paradijs" met engelenscharen op wolken waaronder gestileerde palmbomen en water met bloemen en vissen. Boven de engelen zijn een Alpha- en Omegamotief aangebracht en een kruis met gemmen [edelstenen] in een cirkel. Alles tegen een goudkleurige achtergrond". Bouwdatum: 1913-1915 (de kerk; de mozaÔeken zijn vanaf 1923 aangebracht)

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus Gerrits (1878-1957)  Fabriek: Rheinische MosaÔkwerkstštte Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Monumentnummer: 523627 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Wat betreft uitvoering van het mozaÔek door Peter Beyer & SŲhne, zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS door Jan Willemsen (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), blz. 181-184.

397)
Id=4825

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BS, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Meerwijkselaan 23

Plaats. Buiten; in voorgevel

Omschrijving. Naamtableau, NIEUWLAND Bouwdatum: 1908

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Johan Dionysius Looyen (1876-1944) Fabriek: Rozenburg, Den Haag

Informatie.  Commentaar: Zie: https://www.bergendal.nl/zien-en-beleven/overzicht-monumenten_45659/item/overzicht-monumenten-heilig-landstichting_36770.html (geraadpleegd 05.07.2019). Zie ook 'EEN VERUKKELIJK GEZIGT': BUITENPLAATSEN EN BOERDERIJEN IN DE MEERWIJK BIJ NIJMEGEN (Utrecht: Matrijs; 2014), blz. 173-178.

398)
Id=5270

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BV, Heilig Landstichting, Mgr Suyslaan 4 - begraafplaats

Plaats. Buiten; op een kunstmatige rots van beton naast de Kruisberg

Omschrijving. MozaÔek: negende statie van de kruisweg, 'Jezus valt voor de derde maal'. Links onderin staat het monogram van Piet Gerrits; rechts onderin staat, "Peter Beyer & SŲhne" Bouwdatum: 1925

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Monumentnummer: 523626 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De veertien staties van de kruisweg zijn verspreid over de begraafplaats gelokaliseerd; negen staties zijn voorzien van kunstwerken: vier mozaÔeken en twee tegeltableaus, & drie in andere techniek. Zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen, blz. 1420-145.

399)
Id=5271

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6564BV, Heilig Landstichting, Mgr Suyslaan 4 - begraafplaats

Plaats. Buiten; langs spiraalvormig pad over de Kruisberg

Omschrijving. Drie mozaÔeken, staties van de kruisweg: tiende statie, 'Jezus wordt van zijn kleren beroofd'; elfde statie, 'Jezus wordt gekruisigd'; dertiende statie, 'Jezus wordt van het kruis afgenomen'; de 13e statie heeft links onderin het monogram van Piet Gerrits, rechts onderin het monogram van Peter Beyer & SŲhne Bouwdatum: 1923-1925 (de mozaÔeken; de Kruisberg is van 1915)

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: MosaÔkwerke Peter Beyer & SŲhne, Keulen (Duitsland)

Informatie.   Monumentnummer: 523622 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De veertien staties van de kruisweg zijn verspreid over de begraafplaats gelokaliseerd; negen staties zijn voorzien van kunstwerken: vier mozaÔeken en twee tegeltableaus, & drie in andere techniek. Zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen, blz. 1420-145.

400)
Id=5272

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BV, Heilig Landstichting, Mgr Suyslaan 4 - begraafplaats

Plaats. Buiten; in nis nabij Hof van Olijven

Omschrijving. Zesde statie van de kruisweg: 'Veronica droogt het gelaat van Jezus af'; rechts onderin staat "P. GERRITS INV.", rechts onderin "DE PORCELEYNE FLES DELFT" Bouwdatum: 1920

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: De veertien staties van de kruisweg zijn verspreid over de begraafplaats gelokaliseerd; negen staties zijn voorzien van kunstwerken: vier mozaÔeken en twee tegeltableaus, & drie in andere techniek. Zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen, blz. 1420-145.

401)
Id=5273

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564BV, Heilig Landstichting, Mgr Suyslaan 4 - begraafplaats

Plaats. Buiten; in de replica stadspoort

Omschrijving. Zevende statie van de kruisweg, 'Jezus valt voor de tweede maal'; links onderin staat ""DE PORCELEYNE FLES" DELFT", rechts onderin "P. Gerrits INV."

Productie.  Ontwerper: Petrus Hendrikus (Piet) Gerrits (1878-1957) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 523621 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Monumentenregister gewaagt ervan dat de zevende statie werd uitgevoerd in mozaÔek, en verdwenen zou zijn; maar vermeldt het tegeltableau niet. De veertien staties van de kruisweg zijn verspreid over de begraafplaats gelokaliseerd; negen staties zijn voorzien van kunstwerken: vier mozaÔeken en twee tegeltableaus, & drie in andere techniek - zie HET HEILIGE LAND VAN PIET GERRITS (Nijmegen: Valkhof Pers; 2014), door Jan Willemsen, blz. 1420-145.

402)
Id=4842

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6564CC, Berg en Dal, Heilig Landstichting, Nijmeegsebaan 53 hoek Sionsweg - v.m. hotel-restaurant Sionshof

Plaats. Buiten; aan de uitbouw langs de Sionsweg

Omschrijving. Monument WO2, m.b.t. de slag om Nijmegen (september 1944), & het aandeel daarin van de parachutisten van de 'All American' divisie: rechtboven een 'tegel' met het logo AA van de divisie. Om de hoek, vlak boven de grond, een muzikant(e); of dit in betrekking staat tot het monument is onbekend. Bouwdatum: monument onthuld 1954

Productie.  Ontwerper: monument: Charles Hammes (1915-1991) - of hij ook AA-logo of muzikant(e) ontwierp, is niet bekend

Informatie.   Website: http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=116 (geraadpleegs 21.08.2016)

403)
Id=1342

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6573EJ, Ubbergen, Beek, van Randwijckweg 2

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een gebouw waarin een gelijkrichter wisselstroom omzette in gelijkstroom. In het interieur zijn rondom de totale ruimte originele tegels tot borsthoogte behouden gebleven. Het betreffen crŤmekleurige tegels met twee bruine banden en een sluitband aan de bovenzijde.

Omschrijving. GEM: ELECTRICITEITS WERKEN - NIJMEGEN rond het wapen van NOVIOMAGUM (Nijmegen) De tekst ROZENBURG staat rechts onder in het middelste gedeelte. Bouwdatum: 1912 Staat: Beschadigd

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.   Monumentnummer: 522009 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De stroom die in dit gebouw werd omgevormd werd gebruikt voor de tram naar Berg en Dal en Nijmegen. In het gebouw is nu (2014) 'Antiquariaat Supplement, beeld- & boekwerken' gevestigd. De tram reed van 15 januari 1913 tot 21 november 1955. Over de betegeling, zie TEGEL 46 (2018), 34-40, 'Decoratieve grestegels van Rozenburg (1904-1914)', deel 2, door Arno Weltens, blz. 38-40.

404)
Id=2618

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6581EC, Malden, Rijksweg 5

Plaats. Buiten; aan de gevel van een McDonald's restaurant.

Omschrijving. MozaÔek met, in het midden, een M.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

405)
Id=5793

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6582CE, Heumen, Monumentweg zonder nummer

Plaats. Buiten; op de sokkel van het oorlogsmonument (WO2)

Omschrijving. Tien tegels, deels onregelmatig van vorm, van ongeglazuurde terracotta, met opdracht & met 24 namen van oorlogsslachtoffers  Bouwdatum: 1940-1947

Productie.  Ontwerper: mogelijk: Walter Jacques (Jac) Maris (1900Ė1996)  Fabriek: mogelijk: Walter Jacques (Jac) Maris (1900Ė1996)

Informatie.   Website: http://www.marishuis.nl/?page_id=2874 (bezocht 08.11.2017) Commentaar: Het beeld dat op de sokkel staat, is van Jac Maris. Mogelijk ontwierp hij ook de tegels op de sokkel, en/of voerde hij ze uit.

406)
Id=6453

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6584CL, Molenhoek, Heumensebaan 2 - Jachtslot Mookerheide

Plaats. Buiten; hoog boven in een puntgevel aan de achterzijde; & elders

Omschrijving. In de puntgevel een min of meer druppelvormig tableau (Foto 1); elders komen onder afbladderend stucwerk betegelingen bloot te liggen die naar wordt vermoed ooit over grote(re) vlakken onder het stuc zijn weggewerkt (Foto 2) Bouwdatum: 1903-1909

Productie.  Ontwerper: architecten Jachtslot: broers FranÁois Joseph Oscar Leeuw (1866-1944) & Henri Leeuw jr (1861-1918)

Informatie.   Historische documentatie: https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/mookerheide/monument (bezocht 13.01.2019)

407)
Id=5195

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6602DA, Wijchen, Kasteellaan 15

Plaats. Buiten; in voorgevel

Omschrijving. Een uit drie terracotta elementen ('tegels') bestaande ruit, met in het midden een roos in hoog reliŽf

Productie.

Informatie.

408)
Id=5194

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6602HD, Wijchen, Oosterweg 2

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Keramisch reliŽf: Franciscus en vogels Bouwdatum: (van school waaraan het kunstwerk oorspronkelijk zat) 1958

Productie.  Ontwerper: DaniŽl Petrus (Daan) Wildschut (1913-1995)

Informatie.  Commentaar: Een bordje vermeldt: "FRANCISCUS- EN VOGELRELIňF Kunstwerk ontworpen door Daan Wildschut (1913-1995) Afkomstig van de voorgevel van de Franciscusschool in de Oosterweg Geplaatst in parochietuin bij de Antonius Abtkerk Wijchen (September 2012)"

409)
Id=5193

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6602HW, Wijchen, Tienakker 4 - v.m. kapel complex Zusters van Tienakker (zie Wegwijzer)

Plaats. Buiten; ter weerzijden van de uitgebouwde toegang

Omschrijving. Vlakvullingen, met schaakbordpatroon Bouwdatum: 1865

Productie.  Ontwerper: architect kapel: Everardus Joannes (Evert) Margry (1841-1891)

Informatie.   Historische documentatie: http://reliwiki.nl/index.php?title=Wijchen%2C_Laantje_4_-_Tienakker (bezocht 14.03.2017) Commentaar: De kapel is een gemeentelijk monument. Wegwijzer: Er is mogelijk verwarring omtrent het adres: het kan ook Laantje 4 zijn (postcode 6602AA).

410)
Id=5191

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6604CM, Wijchen, Woezik, Woeziksestraat 18 - v.m. RK School St Paschalis

Plaats. Binnen; op vloeren & wanden van gangen

Omschrijving. Lambriseringen & vloerbetegeling Bouwdatum: 1930-1931

Productie.  Ontwerper: architect school: Peter Heinrich (Piet) van Kessel (1895-1970)

Informatie.  Commentaar: Het gebouw is een Gemeentelijk Monument. Zie http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/cultuurhistorie-in-het-land-van-maas-en-waal/sint-paschalisschool-woezik (bezocht 14.03.2017). Wegwijzer: Aan de buitenmuur van de school wordt de naam van de school in tegels weergegeven; zie aparte registratie.

411)
Id=5192

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6604CM, Wijchen, Woezik, Woeziksestraat 18 - v.m. RK School St Paschalis

Plaats. Buiten; in voorgevel

Omschrijving. Opschrift, ťťn tegel per letter, letters in hoog reliŽf: R.K. SCHOOL ST. PASCHALIS Bouwdatum: 1930-1931

Productie.  Ontwerper: architect school: Peter Heinrich (Piet) van Kessel (1895-1970)

Informatie.  Commentaar: Het gebouw is een Gemeentelijk Monument. Zie http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/cultuurhistorie-in-het-land-van-maas-en-waal/sint-paschalisschool-woezik (bezocht 14.03.2017).  Wegwijzer: In het interieur wandbetegelingen & vloerbetegeling; zie aparte registratie.

412)
Id=5792

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6611BT, Overasselt, Hoogstraat 7 - RK kerk St Antonius Abt

Plaats. Binnen; langs de zijwanden onder de kruiswegstaties

Omschrijving. Bloemen  Bouwdatum: 1891

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Carl EugŤne Marie Hubert Apolinarius Ferdinand Weber (1820-1908)

Informatie.   Monumentnummer: 523921 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

413)
Id=6900

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6616AE, Hernen, Dorpsstraat 35 - RK kerk St Judocus

Plaats. Buiten; aan vier zijden van de toren

Omschrijving. Vier wijzerplaten  Bouwdatum: 1890-1893 (de klok dateert van 1910 (Eijsbouts, Asten); wellicht zijn de wijzerplaten ook uit 1910)

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: Petrus Stornebrink (1853-1910)

Informatie.   Monumentnummer: 9312 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De foto's zijn 'misleidend' omdat er netten voor de wijzerplaten zijn gespannen (tegen overlast van vogels) waarvan de strengen op voegen tussen tegels lijken. Om die reden is het ook niet duidelijk of alleen het gele midden van de wijzerplaten uit tegels bestaat, of ook de blauwe rand waarin de cijfers staan.

414)
Id=6128

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6616AH, Hernen, Dorpsstraat 34

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambriseringen

Productie.

Informatie.  Commentaar: Monument Gemeente Wychen

415)
Id=2647

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6617AC, Bergharen, Dorpsstraat 73

Plaats. Buiten; boven ingang van villa.

Omschrijving. Wapen van Bergharen.

Productie.

Informatie.

416)
Id=1729

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6617BC, Bergharen, Molenweg nabij 55

Plaats. Buiten; Langs een pad op het bedevaartsoord "Onze Lieve-Vrouw ter Nood Gods".

Omschrijving. De 14 staties van de Kruisweg. Bouwdatum: 1945-1949

Productie.  Ontwerper: Jac Maris (1900-1996) (11 stuks); Els Tervoort (nr. 13)

Informatie.   Website: http://www.marishuis.nl/?page_id=4017 Commentaar: Het ziet er naar uit dat deze tableaus gemaakt zijn van geboetseerde en geglazuurde klei. Een soortgelijke serie van 14 Kruiswegstaties bevindt zich in de tuin van de Bonifatiuskapel, Bronlaan 12 in Dokkum. Wegwijzer: Nabij windmolen "De Verrekijker".

417)
Id=4251

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6631AN, Horssen, Rijdt 5

Plaats. Buiten; in de voorgevel

Omschrijving. Heraldiek

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het lijkt denkbaar dat het een ouder tegeltableau betreft dat hier is hergebruikt in een later bouwwerk.

418)
Id=2661

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6641AA, Beuningen, van Heemstraweg 27

Plaats. Buiten; Hoog aan garage.

Omschrijving. Dubbel-koppige adelaar (oude wapen van Beuningen / Rijk van Nijmegen).  Staat: Zeer slecht.

Productie.  Fabriek: Holland, Utrecht (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Het tableau is rechtsonder gesigneerd. Foto van Jan de Jong.

419)
Id=2664

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6641KC, Beuningen, Distelakkerstraat 2

Plaats. Buiten; in het midden van een zijgevel van een grote villa.

Omschrijving. Tableau, in sectieltechniek, met NIEUW DISTEL-AKKER

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw is een gemeentelijk monument. Foto van Jan de Jong.

420)
Id=2928

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AB, Druten, Nieuwstraat 12

Plaats. Buiten; in raambogen

Omschrijving. Diagonale dambordpatronen; boven de lagere ramen met een grotere tegel als middenstuk

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/nieuwstraat-12-burgemeesterswoning Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de tegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

421)
Id=2913

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AK, Druten, Kattenburg 11

Plaats. Buiten; boogvlakken boven ramen en boven deur

Omschrijving. Boven ramen, jugendstilachtige motieven; boven deur dambordpatroon

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Website: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/kattenburg-11-woonhuis_7251.html  Historische documentatie: http://www.mijngelderland.nl/inhoud/specials/monumenten-druten/woonhuis-kattenburg-13-druten Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen. Zie ook Stenvert e.a., MONUMENTEN IN NEDERLAND. GELDERLAND (Zeist / Zwolle; 2000), blz. 152, "gebruik van - door de plaatselijke steenfabrieken [= Dericks & Geldens] vervaardigde - geglazuurde baksteen, maar ook van jugendstil-tegeltableaus, is te zien bij de middenstandswoningen Kattenburg 7 en Kattenburg 11-13". Zie ook: http://www.mijngelderland.nl/inhoud/specials/monumenten-druten/woonhuis-kattenburg-13-druten (bezocht 12.03.2017).

422)
Id=2921

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AK, Druten, Kattenburg 13

Plaats. Buiten; boven en naast deur en boven ramen

Omschrijving. Boven deur twee tegeltableaus, samen een landschap voorstellend. Verder geometrische patronen

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen. Zie ook Stenvert e.a., MONUMENTEN IN NEDERLAND. GELDERLAND (Zeist / Zwolle; 2000), blz. 152, "gebruik van - door de plaatselijke steenfabrieken [= Dericks & Geldens] vervaardigde - geglazuurde baksteen, maar ook van jugendstil-tegeltableaus, is te zien bij de middenstandswoningen Kattenburg 7 en Kattenburg 11-13".

423)
Id=2925

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AK, Druten, Kattenburg 9

Plaats. Buiten; in vloer van portiek en in raambogen

Omschrijving. Geometrische patronen  Bouwdatum: rond 1910 Staat: In de raamboog van het rechter bovenraam ontbreken de tegels.

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk: raambogen)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/kattenburg-9-woonhuis_7247.html Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn [...] gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat de raambogen van dit pand binnen het door Pluis aangegeven kader vallen; de vloertegels in het portiek vallen er echter waarschijnlijk buiten.

424)
Id=2939

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AK, Druten, Kattenburg 7

Plaats. Buiten; in raambogen en nissen

Omschrijving. Vlakvullingen: effen of geometrische patronen  Bouwdatum: 1901

Productie.  Ontwerper: architect: Joseph Spits Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/kattenburg-7-woonhuis_7399.html Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen. Zie ook Stenvert e.a., MONUMENTEN IN NEDERLAND. GELDERLAND (Zeist / Zwolle; 2000), blz. 152, "gebruik van - door de plaatselijke steenfabrieken [= Dericks & Geldens] vervaardigde - geglazuurde baksteen, maar ook van jugendstil-tegeltableaus, is te zien bij de middenstandswoningen Kattenburg 7 en Kattenburg 11-13". Het huis is ontworpen als eigen woning door gemeente-architect Joseph Spits (mogelijk Josephus Martinus Hubertus Spits (1869-1943), die huwde te Druten 1902 en wiens dochter werd geboren te Druten 1904). Met dank aan dr Johan Kamermans, die ook foto's F1 en F2 maakte; F3 is een bewerking van F1.

425)
Id=2563

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AL, Druten, Kattenburg 27

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Tegeltableau met St. EWALDEN (de Gebroeders Ewald). Daaronder: ANNO R.K.VOLKSBOND. 1898 Bouwdatum: 2005 (het tableau met St. Ewalden).

Productie.  Fabriek: Prins (het tableau met St. Ewalden). Dericks & Geldens (originele tableau)

Informatie.  Commentaar: Het huidige tableau met St. Ewalden is een kopie van het originele tableau dat van 1898 stamt en dat door Dericks & Geldens gemaakt is. Het originele tableau (zie de foto met het huisnummer 27 in de rechteronderhoek) bevindt zich nu in het gebouw dat een gemeentelijk monument is. Foto's (behalve die van het originele tableau) van Jan de Jong.

426)
Id=2940

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AL, Druten, Kattenburg 27

Plaats. Buiten; in de gevel

Omschrijving. Drie aparte opschriften, v.l.n.r.: "ANNO", "R.K. VOLKSBOND.", "1898"; in raambogen, dambordpatroon. Bouwdatum: 1898 Toegankelijkheid: Enkele reparaties?

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Het tegeltableau is apart geregistreerd. In zijn DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden, 2008), blz. 140, schrijft Pluis het origineel hiervan toe aan Dericks & Geldens ("Ontwerp van de Cuypersleerling J. Spits"). Meer in het algemeen, "Tal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens". Het lijkt aannemelijk dat bij dit pand alle betegelingen, inclusief de onderhavige, aan Dericks & Geldens kunnen worden toegeschreven. Zie ook http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/kattenburg-27-verenigingsgebouw_7257.html . Zoals het tableau is vervangen door een replica, lijken ook enkele cijfers (tweede 8?) en letters (K?; B?) gerenoveerd.

427)
Id=2931

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AM, Druten, Kattenburg 41-43

Plaats. Buiten; in boogvensters boven ramen

Omschrijving. Diagonale dambordpatronen

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

428)
Id=2922

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AN, Druten, Kattenburg 14

Plaats. Buiten; onder daklijst nevenbouw; in raambogen hoofdbouw

Omschrijving. Geometrische patronen

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/kattenburg-14-woonhuis_7253.html Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Temeer daar de genoemde website vermeldt, "gebouwd door de familie Geldens van ďDericks en GeldensĒ", lijkt het niet onaannemelijk dat de betegelingen van dit pand binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

429)
Id=2924

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AN, Druten, Kattenburg 12

Plaats. Buiten; in raambogen in linker zijgevel

Omschrijving. Geometrische patronen (twee maal dambordpatroon; eenmaal 'uitgerekt' dambordpatroon)

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

430)
Id=2933

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AP, Druten, Kattenburg 52

Plaats. Buiten; in raambogen

Omschrijving. Geometrische patronen  Staat: Enkele tegels ontbreken.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Omdat het hier geen "geglazuurde tegels" betreft, lijkt het niet aannemelijk dat bij dit pand de betegelingen binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

431)
Id=2937

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AZ, Druten, Ambtshuisplein (Boldershof)

Plaats. Buiten; in de grote voortuin

Omschrijving. Monument 'De Engelbewaarder', ter herinnering aan de evacuatie van Boldershof in mei 1940; op de sokkel staat "Ter dankbare herinnering / aan de wonderbare bescherming van den / H. Engelbewaarder, ondervonden op / onze vlucht voor het oorlogs/gevaar van Druten naar Breda / in Mei 1940. / H. Engelbewaarder blijf ons / beschermen".  Bouwdatum: 1945 (omstreeks)

Productie.  Ontwerper: Jac. Maris (1900-1996) Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/engelbewaarder_5629.html Commentaar: In de poort die toegang geeft tot de Boldershof is van het keramisch tableau 'Geborgen', ontwerp Jac Maris, uitvoering Dericks & Geldens (1955), een bronzen replica aangebracht, uitgevoerd in dezelfde kleuren als het origineel: foto 3; zie http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/geborgen_5855.html . Zie ook 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals, TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20.

432)
Id=2983

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651AZ, Druten, Ambtshuisplein (Boldershof)

Plaats. Buiten; in de zijmuren aan weerszijden van de monumentale toegangstrap tot de kapel van het v.m. kloostercomplex

Omschrijving. Aan beide zijden ťťn enkele tegel. Links (gezien wanneer je van buitenaf de trap opgaat) 'De Barmhartige Samaritaan van Carel Dericks (gesigneerd rechts onder de voet van de Samaritaan); rechts een werk van Jac. Maris (gesigneerd rechtsboven; mogelijk een kloosterzuster voorstellend, met een soort draagbare Madonna-met-Kind)

Productie.  Ontwerper: rechts: Jac. Maris (1900-1996); links: Carel Dericks (1913-1977) Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.

433)
Id=2919

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651BK, Druten, Hogestraat 2 (RK kerk H.H. Ewalden)

Plaats. Binnen; vloeren van kapellen

Omschrijving. Vloerbetegelingen  Bouwdatum: 1874-1877 (kerk); 1925 (vernieuwing doopkapel)

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: P.J.H. Cuypers (1827-1921)

Informatie.   Website: https://app.box.com/shared/a8e3qjndzz  Monumentnummer: 409259 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/hogestraat-2-rooms-katholieke-kerk Commentaar: De genoemde website druten.nl vermeldt: "De Ewalden kerk is gebouwd van bakstenen die werden gebakken in een steenoven die speciaal voor de bouw van de kerk was opgericht. Deze steenoven is de latere Dericks en Geldens-fabriek, beroemd om zijn geglazuurde elementen die onder andere in het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam zijn gebruikt". Onaannemelijk lijkt vooralsnog dat deze fabriek behalve de bakstenen ook vloerbetegelingen voor kerk zou hebben geproduceerd, tijdens de bouw of eventueel later. De inmiddels verdwenen betegeling uit 1888 van de vloer van het priesterkoor (vgl. https://app.box.com/shared/a8e3qjndzz ) was in ieder geval deels van Villeroy & Boch (pauselijk wapen, St Joris & de draak). Wegwijzer: In de kerk zijn ook wandbetegelingen.

434)
Id=2920

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651BK, Druten, Hogestraat 2 (RK kerk H.H. Ewalden)

Plaats. Binnen; 

Omschrijving. Wandbetegelingen Bouwdatum: 1874-1877 (kerk)

Productie.  Ontwerper: architect van de kerk: P.J.H. Cuypers (1827-1921) Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.   Website: https://app.box.com/shared/a8e3qjndzz  Monumentnummer: 409259 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/hogestraat-2-rooms-katholieke-kerk Commentaar: De genoemde website druten.nl vermeldt: "De Ewalden kerk is gebouwd van bakstenen die werden gebakken in een steenoven die speciaal voor de bouw van de kerk was opgericht. Deze steenoven is de latere Dericks en Geldens-fabriek, beroemd om zijn geglazuurde elementen die onder andere in het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam zijn gebruikt". De site https://app.box.com/shared/a8e3qjndzz geeft aan dat deze fabriek behalve de bakstenen ook wandbetegelingen voor de kerk heeft geproduceerd, tijdens de bouw of eventueel later: in de doopkapel wordt "een prachtige tegelwand uit de Drutense fabrieken van Dericks en Geldens" beschreven. Wegwijzer: In de zijkapellen van de kerk zijn ook vloerbetegelingen.

435)
Id=2932

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651BK, Druten, Hogestraat 10 (hoek Markt)

Plaats. Buiten; onder dakgoot

Omschrijving. Friezen, geometrische patronen

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/hogestraat-10-winkel-woonpand_7387 Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Omdat het hier geen "geglazuurde tegels" betreft, lijkt het onaannemelijk dat de betegelingen van dit pand binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

436)
Id=2994

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651BL, Druten, Hogestraat 24

Plaats. Buiten; naast voordeur

Omschrijving. Maria met Kind, staand op een aantal bloemen

Productie.  Ontwerper: Carel Bernard Dericks (1913-1977)  Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.   Website: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/hogestraat-24-villa_7241.html Commentaar: Dit werk wordt in 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals (TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20) beschreven als een 'patronaal'; er zouden zich in Druten, Hereweg en Hogestraat, meerdere exemplaren bevinden.

437)
Id=2930

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651KN, Druten, Kerkeland tussen 1 en 3

Plaats. Buiten; in raambogen van de achtergevel

Omschrijving. Diagonaal dambordpatroon

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.  Commentaar: Het betreft de achtergevel van het v.m. kantoor van Dericks & Geldens. Zie 6651ZJ voor de zijgevel, met tegeltableau "DERICKS & GELDENS". Op het v.m. bedrijfsterrein staan nog vier arbeiderswoningen met gevels opgetrokken met geglazuurde bakstenen van Dericks & Geldens, Mr Van Coothstr 22-24; en een schuur gedekt met een variatie aan pannen, allicht ook een 'vitrine' voor producten van Dericks & Geldens: te zien vanaf de zijstraat van Kerkeland waar ook de achtergevel van het v.m. kantoor is waar te nemen.

438)
Id=2938

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651TK, Druten, Kapellekenslaan 90 (dodenkapel)

Plaats. Buiten; rechts van toegangsdeur

Omschrijving. Huisvormig keramisch reliŽf, piŽta

Productie.  Ontwerper: Carel Bernard Dericks (1913-1977) (vermoedelijk)  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/engelbewaarder_5629.html Commentaar: De website druten.nl schrijft de piŽta toe aan "waarschijnlijk" Jac Maris. Aangezien de min of meer identieke piŽta in Alem (5335JK, Jan Klingenweg) gesigneerd is door C.B. Dericks, lijkt toeschrijving aan Jac Maris onjuist te moeten worden geacht. Zie ook 'Sierkeramiek van Dericks & Geldens uit Druten' door L. Ewals, TWEESTROMENLAND 2012, nr. 151, pp. 19-22, nr. 152, pp. 15-20.

439)
Id=2923

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651ZJ, Druten, Mr Van Coothstraat 30a (v.m. kantoor Dericks & Geldens)

Plaats. Buiten; aan linker zijmuur

Omschrijving. Naamtableau: "DERICKS & GELDENS"  Staat: Matig; verschillende fragmenten ontbreken (hele tegels of glazuurlaag tegels)

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens

Informatie.  Commentaar: Zie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/mr-van-coothstraat-30a-voormalig-kantoor-steenfabriek-dericks-en-geldens_7409.html . Aangezien het hier om een bedrijfspand van Dericks & Geldens gaat, mogen de verschillende toepassingen van (grof)keramieken bouwmaterialen, inclusief de tegels, gevoegelijk aan Dericks & Geldens worden toegeschreven.  Wegwijzer: Zie 6651KN voor de achtergevel. Ter weerszijden van het naamtableau zijn boven de vensters tableaus aanwezig; op foto 2 is daarvan een klein deel waarneembaar. In het interieur van het pand is een vloer van geglazuurde bakstenen blootgelegd

440)
Id=2927

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651ZJ, Druten, Mr Van Coothstraat 8a (v.m. tramremise)

Plaats. Buiten; in top gevel

Omschrijving. Jaartableau: "ANNO 1901"  Bouwdatum: 1902

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/mr-van-coothstraat-8a-tramremise_7 Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat de betegelingen van dit pand binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

441)
Id=2926

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6651ZT, Druten, Stationsstraat 13

Plaats. Buiten; in raambogen

Omschrijving. Diagonale dambordpatronen

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Jan Pluis schrijft in DE NEDERLANDSE TEGEL 1900-2000 (Leiden: 2008; blz. 140), ďTal van huizen en gebouwen in Druten zijn geheel gebouwd met de producten van Dericks & Geldens: stenen (al dan niet geglazuurd), profielstenen, dakpannen, terra-cotta ornamenten en geglazuurde tegels en tegeltableausĒ. Het lijkt niet onaannemelijk dat de betegelingen van dit pand binnen het door Pluis aangegeven kader vallen.

442)
Id=2929

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6654KC, Afferden, Waalbandijk 66 (hofstede De Drie Waaijen)

Plaats. Buiten; in boogvelden boven ramen; in twee verdiepte velden in middentravee

Omschrijving. Geometrische patronen Bouwdatum: 1894 Toegankelijkheid: Moeilijk waarneembaar; het pand ligt ver van de Waalbandijk; de begroeiing tussen Waalbandijk en het pand belemmert ook nog eens het zicht.

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens ?

Informatie.   Monumentnummer: 523795 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Zie http://www.druten.nl/inwoner/kunstwerken-en-monumenten_42461/item/waalbandijk-66-boerderij-de-drie-waaijen_7189.html . De betegelingen vertonen gelijkenis met wat men in het nabijgelegen dorp Druten geneigd is toe te schrijven aan de plaatselijke producent van tegels (en andere keramiek) Dericks & Geldens.

443)
Id=2935

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6658CP, Beneden-Leeuwen, Zandstraat 81

Plaats. Buiten; hoog in de gevels

Omschrijving. Geometrische patronen (van bricorna?)

Productie.

Informatie.

444)
Id=2934

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6658DG, Beneden-Leeuwen, Zijveld 16

Plaats. Buiten; in raambogen

Omschrijving. Diagonale dambordpatronen

Productie.  Fabriek: Dericks & Geldens ?

Informatie.  Commentaar: De betegelingen vertonen gelijkenis met wat men in het nabijgelegen dorp Druten geneigd is toe te schrijven aan de plaatselijke producent van tegels (en andere keramiek) Dericks & Geldens.

445)
Id=2659

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6661EL, Elst (Gld.), Dorpsstraat 36.

Plaats. Buiten; boven ingang van de St. Werenfridus kerk.

Omschrijving. MozaÔek.  Bouwdatum: 1951

Productie.  Ontwerper: Antonius ('Toon') Cornelis Ninaber van Eyben (1896-1977)

Informatie.  Commentaar: Middelste foto van Jan de Jong.

446)
Id=7600

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6661EL, Elst, Dorpsstraat 38 - v.m. RK pastorie

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Devotietegel in de vorm van een mandorla, met Maria, staande op een maansikkel, met sterretjes langs de randen van de mandorla Bouwdatum: 1877 (de devotietegel is vermoedelijk van veel recentere datum)

Productie.

Informatie.

447)
Id=5307

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6663CB, Nijmegen, Lent, Pastoor van Laakstraat 58 en 60

Plaats. Buiten; naast de voordeuren en vloerbetegelingen.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen en vloeren, betegeld in een schaakbordpatroon, met afwisselend bruine en zwarte, vierkante tegels.

Productie.

Informatie.  Commentaar: De brievenbus op 58 met 'BRIEVEN'.

448)
Id=5306

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6663CK, Nijmegen, Lent, Laauwikstraat 28 en 30

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.

449)
Id=5308

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6663KP, Nijmegen, Lent, Geldershofstraat 10

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

450)
Id=4047

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: SST-05  Adres. 6663MA, Lent, nabij Edith Piafstraat 60 - Eisenhowertunnel (RijnWaalpad in verlengde van Vrouwe Udasingel)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Zeer diverse afbeeldingen, waarbij mogelijk 'vervoer' een dominant thema is Bouwdatum: officiŽle opening: 15.12.2010

Productie.  Ontwerper: Atelier Ben Hosman i.s.m. OBS De Oversteek, Citadel College, De Geldershof, Het Talent Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: De projecten van Ben Hosman (*1945) / Atelier Ben Hosman worden uitgevoerd door De Porceleyne Fles, Delft of in eigen ovens, afhankelijk van de grootte van het project. Wegwijzer: De Eisenhowertunnel is onderdeel van het RijnWaalpad en ligt in het verlengde van de Vrouwe Udasingel onder Prins Mauritssingel en de spoorlijn Nijmegen-Arnhem (het laatste verantwoordt de routecode SST-05).

451)
Id=4216

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6665LG, Driel, Vredesteinsestraat 1b

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. PTT-logo

Productie.  Ontwerper: in aanzet (zie commentaar): Nicolaas Petrus (Nico) de Koo (1881-1960)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.zooproducties.nl/product.asp?id=2&title=N.P.%20de%20Koo (bezocht 05.01.2017) Commentaar: De ontwerper van het toenmalige logo van de PTT als zodanig was Nicolaas Petrus (Nico) de Koo (1881-1960); met specifieke toepassingen van het logo heeft De Koo echter niet perse directe bemoeienis gehad. Voor het logo, zie N.P. DE KOO 1881-1960: GRAFISCH VORMGEVER EN INTERIEURARCHITECT door P.L.C. van Dam ([Eindhoven] : [Z]OO; 2008), met name blz. 130-131 (ook te zien op bovengenoemde site); het boek presenteert een veelheid min of meer variante toepassingen van het logo, in diverse materialen Ė maar niet de toepassing bij de tegel. Foto's van dr Jan Vredenberg (Velp), waarvoor dank. Wegwijzer: Op 'Tegels op locatie' zijn zo'n dertig exemplaren van de tegel met PTT-logo geÔnventariseerd; het laat zich vermoeden dat de tegel nog wel vaker in Nederland voorkomt (of is voorgekomen).

452)
Id=6089

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6669CS, Dodewaard, Kalkestraat 60 - hoeve 'De Wolf'

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, rechts van de voordeur

Omschrijving. Twee tegels boven elkaar; bovenaan: een afbeelding van een wolf; onderaan: de tekst ""DE=WOLF / VERWOEST 1944 / HERBOUWD 1949 / EESRTE STEEN GELEGD / 27 JUNI 1949 / DOOR / LUIT.GEN. C.A. RIJNDERS / VOORZITTER V/H BESTUUR / BURGER WEESHUIS / ARNHEM Bouwdatum: 1949

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Vergelijk de ornamenten op wederopbouwboerderijen verzameld op deze website in WED-WIE en in BWB-WO2. Voor C.A. Rijnders, zie https://www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/316-militaire-instituten/leden-van-belangrijke-instituten/bronbeek-commandanten/1180-rijnders-cornelis-adrianus (bezocht 01.04.2018).

453)
Id=7034

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6678AB, Oosterhout, Stationsstraat 14 - villa Nijegaard

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven een raampartij

Omschrijving. Betegeling van z.g. krakelingen; mogelijk is er een bloeiende vruchtboom verbeeld  Bouwdatum: 1925 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

454)
Id=4250

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6678BH, Oosterhout, Dorpsstraat 14 -RK kerk H. Leonardus

Plaats. Buiten; boven in de toren, aan de straatzijde

Omschrijving. Wijzerplaat van uurwerk Bouwdatum: 1932-1935

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Clemens Antonius Hardeman (1893-1961)

Informatie.   Monumentnummer: 523906 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Dorpsstraat_14_-_Leonardus (bezocht 14.01.2018) Wegwijzer: Ook op de achterkant van de kerktoren zit een klok met betegelde wijzerplaat; zie aparte registratie. Voor vloerbetegelingen in het interieur, zie aparte registratie.

455)
Id=5968

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6678BH, Oosterhout, Dorpsstraat 14 -RK kerk H. Leonardus

Plaats. Buiten; boven in de toren, aan de achterkant

Omschrijving. Wijzerplaat van uurwerk  Bouwdatum: 1932-1935

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Clemens Antonius Hardeman (1893-1961)

Informatie.   Monumentnummer: 523906 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Dorpsstraat_14_-_Leonardus (bezocht 14.01.2018) Wegwijzer: Ook op de achterkant van de kerktoren zit een klok met betegelde wijzerplaat; zie aparte registratie. Voor vloerbetegelingen in het interieur, zie aparte registratie.

456)
Id=7038

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6678BH, Oosterhout, Dorpsstraat 14 -RK kerk H. Leonardus

Plaats. Binnen; op de vloeren

Omschrijving. Vloerbetegelingen met geometrische patronen Bouwdatum: 1932-1935

Productie.  Ontwerper: architect kerk: Clemens Antonius Hardeman (1893-1961)

Informatie.   Website: http://reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Dorpsstraat_14_-_Leonardus (bezocht 07.01.2020)  Monumentnummer: 523906 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voor de klokken met betegelde wijzerplaten in de kerktoren; zie aparte registraties.

457)
Id=2631

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6691BB, Gendt, Julianaplein 2

Plaats. Buiten; aan de zijgevel (?) van een woonhuis.

Omschrijving. MozaÔek van een knielende vrouw met een zonnebloem.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

458)
Id=6095

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6701AB, Wageningen, Bergstraat 17 - RK Kerk Johannes de Doper

Plaats. Buiten; bovenin drie puntgevels van de vieringtoren

Omschrijving. Enkele tegels, ongeglazuurde keramiek, met bloemen(?). Helemaal bovenin twee driehoeken van ongeglazuurde keramiek, met gespiegelde voorstelling die zich niet eenvoudig laat duiden: een (kraan?)vogel die een bloem eet? Bouwdatum: 1924-1925

Productie.  Ontwerper: architect kerk: H.J. van der Heijden (Hilversum)

Informatie.   Website: http://www.reliwiki.nl/index.php/Wageningen,_Bergstraat_17_-_Johannes_de_Doper (bezocht 01.04.2018)

459)
Id=2726

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6701AM, Wageningen, Stationsstraat 3

Plaats. Buiten; aan een zijgevel van een bank.

Omschrijving. Zeskantig mozaÔek met een gestileerde bij.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

460)
Id=2725

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6701BZ, Wageningen, Hoogstraat 82

Plaats. Buiten; op een hoek, aan twee zijden, van een winkel; boven de ťtalages.

Omschrijving. De tableaus lezen: IJZERWAREN - L.J. TENHORN - HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN (versiering - versiering) GALANTERIEňN Bouwdatum: 1910

Productie.

Informatie.

461)
Id=2109

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6701CB, Wageningen, Emmapark 29

Plaats. Buiten; In portiek.

Omschrijving. Portiekwand met aan de onderkant tegels met een abstract bloemmotief in blauw en (rood)bruin. Staat: Goed maar wel wat oorlogsschade.

Productie.  Fabriek: Villeroy & Boch (de niet moderne tegels)

Informatie.  Commentaar: Soortgelijke tegels, uit ArgentiniŽ, recentelijk (2012) ook binnen aangebracht. Tekst en fotoís van Erik Compagner.

462)
Id=1387

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6701DS, Wageningen, Bowlespark 32

Plaats. Buiten;  portiek

Omschrijving. linkerportiek wand met aan de onderkant tegels met een abstract bloemmotief in groen, geel en blauw. De bovenkant is niet betegeld, met beschilderd met een lijnmotief in bijpassende kleuren. Staat: zeer goed  Toegankelijkheid: vrij toegankelijk, portiek woonhuis

Productie.

Informatie.

463)
Id=6096

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6703CK, Wageningen, Hinkeloordseweg 1 / Generaal Foulkesweg / Nassaulaan - villa 't Huys Rhijnouwe

Plaats. Buiten; in de 'achtergevel', langs Nassauweg

Omschrijving. Twee tegels van ongeglazuurde terracotta; de eventuele voorstelling is onduidelijk Bouwdatum: 1915

Productie.  Ontwerper: architect pand: Petrus Johannes Wilhelmus Jacobus van der Burgh (1872-????)

Informatie.  Commentaar: Gemeentelijk monument.

464)
Id=6097

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6707AN, Wageningen, Lawickse Allee 110

Plaats. Buiten; in de ontlastingsbogen

Omschrijving. Geometrische figuren; mogelijk is de kruisvorm bedoeld dominant te zijn

Productie.

Informatie.

465)
Id=3539

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6711AK, Ede, Brouwershoef zonder nummer

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Dertien tegeltableautjes, in kolommen van resp. 3, 2, 3, 2 en 3. De onderste en bovenste van de eerste en laatste kolommen verbeelden de vier elementen, vuur, water, aarde, & lucht. De overige negen lijken diverse activiteiten weer te geven - allicht activiteiten die min of meer met de identiteit van Ede verbonden kunnen worden.  Bouwdatum: 2008

Productie.  Ontwerper: Marieke Bouman (www.mariekebouman.nl) Fabriek: Marieke Bouman (vermoedelijk)

Informatie.   Website: http://epaper.bdu.nl/edestad/epaperarchive/2008/06-11/epaper/5655112.htm Commentaar: Een bij het kunstwerk aangebracht bordje informeert: "Dit muurkunstwerk is vervaardigd door Marieke Bouman in opdracht van het Nederlands Tegelmuseum[.] Sponsoring: Idee in Uitvoering en P. Haagsman.[.] 6 juni 2008".

466)
Id=3538

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6711AP, Ede, Grotestraat 110

Plaats. Buiten; in boogtrommels boven ramen en deuren

Omschrijving. Boogvullingen

Productie.

Informatie.

467)
Id=6990

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6711BT, Ede, Bospoort 1.

Plaats. Binnen; in cafť ĎDe Bospoortí.

Omschrijving. Tableau van 3 x 3 tegels met Ard en Ceessie (Ard Schenk en Kees Verkerk).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

468)
Id=6852

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DL, Ede, Brinkweg 31-33

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de luifels boven de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Brinkweg gaat het om BRULLENDE LEEUW (huisnummer 31) en HET VEULEN (33). Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk.  Wegwijzer: BRULLENDE LEEUW komt ook voor in Heveadorp en in Leidschendam; HET VEULEN komt ook voor in Heveadorp.

469)
Id=6851

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DN, Ede, Talmalaan 5-7

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de luifels boven de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Talmalaan (oneven zijde) gaat het om REIGER (huisnummer 5) en VALK (7). Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: REIGER en VALK komen ook voor in Leiderdorp.

470)
Id=6848

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DP, Ede, Talmalaan 2-12, in casu 12

Plaats. Buiten; naast de voordeur

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Talmalaan (even zijde) gaat het om HET HERMELIJN (huisnummer 2), BRULLENDE LEEUW (4), BRUINTJE BEER (6), HET VEULEN (8), VALK (10), ZILVERMEEUW (12). Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: ZILVERMEEUW komt ook voor in Leiderdorp en in Leidschendam.

471)
Id=6849

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DP, Ede, Talmalaan 2-12, in casu 2, 4, 6

Plaats. Buiten; naast de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Talmalaan gaat het om HET HERMELIJN (huisnummer 2), BRULLENDE LEEUW (4), BRUINTJE BEER (6), HET VEULEN (8), VALK (10), ZILVERMEEUW (12).  Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: HET HERMELIJN komt ook voor in Heveadorp; BRULLENDE LEEUW in Heveadorp en Leidschendam; BRUINTJE BEER in Heveadorp, Leiderdorp en Leidschendam.

472)
Id=6850

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DP, Ede, Talmalaan 2-12, in casu 8, 10

Plaats. Buiten; naast de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Talmalaan gaat het om HET HERMELIJN (huisnummer 2), BRULLENDE LEEUW (4), BRUINTJE BEER (6), HET VEULEN (8), VALK (10), ZILVERMEEUW (12).  Bouwdatum: 1947 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: HET VEULEN komt ook voor in Heveadorp; VALK in Leiderdorp.

473)
Id=6853

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713DR, Ede, Klaprooslaan 15-17

Plaats. Buiten; naast de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Klaprooslaan gaat het om VALK (huisnummer 15) en REIGER (17). Bouwdatum: 1925 (huisnummer 15) & 1947 (17) (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: VALK en REIGER komen ook voor in Leiderdorp.

474)
Id=6844

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713LC, Ede, Verlengde Maanderweg 11-21, in casu 11

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de luifels boven de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Verlengde Maanderweg gaat het om HET VEULEN (huisnummer 11), BRULLENDE LEEUW (13), HET HERMELIJN (13a), BRUINTJE BEER (13b), REIGER (19) en ZILVERMEEUW (21)  Bouwdatum: 1922 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie ' Commentaar')

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: HET VEULEN komt ook voor in Heveadorp.

475)
Id=6845

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713LC, Ede, Verlengde Maanderweg 11-21, in casu 19, 21

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de luifels boven de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Verlengde Maanderweg gaat het om HET VEULEN (huisnummer 11), BRULLENDE LEEUW (13), HET HERMELIJN (13a), BRUINTJE BEER (13b), REIGER (19) en ZILVERMEEUW (21).  Bouwdatum: 1922 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie ' Commentaar')

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: REIGER komt ook voor in Leiderdorp; ZILVERMEEUW in Leiderdorp en in Leidschendam.

476)
Id=6847

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6713LC, Ede, Verlengde Maanderweg 11-21, in casu 13, 13a, 13b

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de luifels boven de voordeuren

Omschrijving. In de z.g. Kolkakkerbuurt komen hetzelfde type huizen, met dezelfde soort tegels, voor aan de Verlengde Maanderweg 11-13 & 19-21, de Talmalaan 2 t/m 12 & 5-7, de Brinkweg 31-33, de Klaprooslaan 15-17. Deze huizen hebben ieder steeds ťťn enkele tegel, met een diersoort en de naam daarvan. Aan de Verlengde Maanderweg gaat het om HET VEULEN (huisnummer 11), BRULLENDE LEEUW (13), HET HERMELIJN (13a), BRUINTJE BEER (13b), REIGER (19) en ZILVERMEEUW (21).  Bouwdatum: 1922 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: (zie 'Commentaar' hierna)

Informatie.  Commentaar: Zowel in Ede als in Leiderdorp (aan Resedastraat en Groenendijkstraat) komen ZILVERMEEUW, VALK, REIGER en BRUINTJE BEER voor; in http://www.leiderdorpsmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/11/2008.pdf (bezocht 08.09.2019) worden deze toegeschreven aan Brouwer's Aardewerk. Wegwijzer: BRULLENDE LEEUW komt ook voor in Heveadorp en Leidschendam; HET HERMELIJN in Heveadorp; en BRUINTJE BEER in Heveadorp, Leiderdorp en Leidschendam.

477)
Id=3541

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6717ET, Ede, Nijverheidplein zonder nummer, bij 34, tegenover Nijverheidlaan

Plaats. Buiten

Omschrijving. MozaÔek, naar het zich laat aanzien naar aanleiding van stadsvernieuwing ter plaatse

Productie.

Informatie.

478)
Id=8041

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6717XR, Ede, Sterkerij zonder nummer - ten oosten van v.m. gebouw van geneeskundige dienst ENKA, Sterkerij 125

Plaats. Buiten

Omschrijving. ENKA-bank, waarin veel keramiek is verwerkt, en met name (citaat van de beschrijving als Rijksmonument), "een blauwgroen geglazuurde plaquette [alias, tegeltableau] met afbeelding van een arbeider uit de ENKA-spinnerij en in hoog-reliŽf de tekst ĎGEGRONDVEST DOOR GENIE / ONTWIKKELD DOOR TECHNIEKí". Bouwdatum: 1938 Staat: Gerenoveerd in 2020-2021.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk, Leiderdorp

Informatie.   Monumentnummer: 527067 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

479)
Id=5365

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6721AP, Bennekom, Selterskampweg 13

Plaats. Buiten; links naast voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde tegels, met naam, DE HEERD, en twee konijnen met een plant  Bouwdatum: 1935

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het pand is een gemeentelijk monument.

480)
Id=5332

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721AR, Bennekom, Selterskampweg 31

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

481)
Id=5349

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721AR, Bennekom, Selterskampweg 39

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

482)
Id=8017

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6721CS, Bennekom, Schoolstraat 14 - v.m. gymnastiekzaal (verbouwd tot brandweergarage)

Plaats. Buiten; vanaf de Schoolstraat gezien, in de rechter zijgevel

Omschrijving. Twaalf (oorspronkelijk 32) exemplaren van een tegel met een beoefenaar van de gymnastiek. Bouwdatum: 1980-1981; verkleining en herplaatsing, 2020  Staat: Het betreft een deel (12 tegels) van de originele uitvoering, dat is herplaatst - er zaten aan iedere kant van de ingang tot de gymzaal aan de Schoolstraat 16 tegels (de overige 20 tegels zijn geschonken aan het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo).

Productie.  Ontwerper: Pierre Hubert (Piet) Schoenmakers (1919-2009) Fabriek: St Joris, Beesel

Informatie.   Website: https://sbke.nl/bekijk-erfgoed/10433/ (bezocht 09.10.2021) Commentaar: Citaat uit Vriendennieuws (orgaan van de Vrienden Nederlands Tegelmuseum) 2021-2, blz. 6: "In 1980 is in Bennekom een nieuwe gymzaal gebouwd bij de openbare Berchymschool. Bij de ingang was een wand met tegels van de keramist Piet Schoenmakers (1919-2009), die vele jaren als artistiek leider verbonden was aan het Beeselse Atelier Sint Joris, waar veel bouwkeramiek werd gemaakt. Afgelopen jaar is de gymzaal vervangen door een nieuwe brandweerkazerne. Een deel van de tegels is hergebruikt in de nieuwbouw, twintig tegels zijn door de gemeente aan het museum overgedragen".

483)
Id=5333

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721DR, Bennekom, Prins Bernhardlaan 6

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het schijnt dat de gleuf in de brievenbus naar onderen verlengd is zodat de middelste letters van 'BRIEVEN' verdwenen zijn.

484)
Id=5350

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721DR, Bennekom, Prins Bernhardlaan 12

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Een zeer eenvoudige keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

485)
Id=5334

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721DZ, Bennekom, Nassaulaan 32, 34, 36 en 38

Plaats. Buiten; naast de voordeuren.

Omschrijving. Keramieken brievenbussen.

Productie.

Informatie.

486)
Id=5335

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721EB, Bennekom, Prinsenlaan 21

Plaats. Buiten; naar de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

487)
Id=5336

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721ED, Bennekom, Julianalaan 33

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

488)
Id=5367

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6721ET, Bennekom, Emmalaan 1 - kerkgebouw De Ontmoeting

Plaats. Buiten; boven deur

Omschrijving. MozaÔek van het Christusmonogram met vissen (beschrijving ontleend aan website, zie Commentaar) Bouwdatum: 1957-1958

Productie.  Ontwerper: H. van Norden (zie Commentaar) Fabriek: H. van Norden (zie Commentaar)

Informatie.   Historische documentatie: http://deontmoetingbennekom.nl/voorbeeld-pagina/geschiedenis/ (bezocht 30.05.2017) Commentaar: Op de voormelde website van De Ontmoeting staat, "Het mozaÔek van het Christusmonogram met vissen boven de voordeur is van H. van Norden"; er wordt niet gespecificeerd of dit het ontwerp en/of de uitvoering betreft. Waarschijnlijk gaat het om Hans van Norden (1915-2011), zie http://www.capriolus.nl/nl/content/norden-van-hans (bezocht 30.05.2017).

489)
Id=5366

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6721GR, Bennekom, Heelsumseweg 39 - villa DE BERK

Plaats. Buiten; laag in de zijmuur links van de ingangspartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; geometrisch patroon als omlijsting van tekst: A.H. v.d. WAAL Jr ARCHITEKT 1922 Bouwdatum: 1922

Productie.  Ontwerper: Adrianus Hendricus van der Waal jr (1892-1974)

Informatie.   Historische documentatie: www.oudbennekom.nl/upload/file/Archief%20Kostersteen/Kostersteen%20nr_%20101.pdf (bezocht 30.05.17) Commentaar: Het pand is een gemeentelijk monument.

490)
Id=5337

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VA, Bennekom, Kerkstraat 5

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

491)
Id=5338

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VB, Bennekom, Lindelaan 7

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

492)
Id=5339

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VC, Bennekom, Lindelaan 12

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

493)
Id=5340

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VD, Bennekom, Hogeweg 19

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus.

Productie.

Informatie.

494)
Id=5341

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VE, Bennekom, Hogeweg 12

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus bestaande uit 10 tegeltjes of geglazuurde bakstenen. Bouwdatum: 1970 (volgens de 'Eerste Steen' onder de brievenbus)

Productie.

Informatie.

495)
Id=5351

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721VE, Bennekom, Hogeweg 16

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

496)
Id=5342

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721WG, Bennekom, Bakkerstraat 24

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN'.

Productie.

Informatie.

497)
Id=5343

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 6721WR, Bennekom, Brinkstraat 29

Plaats. Buiten; naast de voordeur.

Omschrijving. Keramieken brievenbus met 'BRIEVEN' en een horizontale gleuf.

Productie.

Informatie.

498)
Id=2831

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 6731AB, Otterlo, Harskamperweg 20

Plaats. Buiten; Aan een monument in gazon.

Omschrijving. Een mozaÔekje.

Productie.  Ontwerper: Wim Mulder ?

Informatie.  Commentaar: Aan het monument de bijbelse spreuk 'Overmits die ploegt, op hope moet ploegen. 1 Cor. IX:10' en OTTERLO 855-1955.  Wegwijzer: De postcode is ontleend aan de nabij gelegen slagerij Wilbrink.

499)
Id=2956

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6731AV, Otterlo, geen adres (Jachthuis St Hubertus; adres ingang Park Hoge Veluwe: Houtkampweg 9)

Plaats. Binnen; in verschillende vertrekken en ruimtes

Omschrijving. Diverse wand- en vloerbetegelingen  Bouwdatum: 1914-1920 Toegankelijkheid: Tijdens bezoekuren / rondleidingen

Productie.  Ontwerper: H.P. Berlage (1856-1934) Fabriek: De Porceleyne Fles (toeschrijving op http://www.sloots.eu/ )

Informatie.   Website: http://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/bezoekerscentrum-musea/jachthuis-sint-hubertus/678  Monumentnummer: 530190 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://vimeo.com/67813329 (restauratie)  Historische documentatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthuis_Sint-Hubertus

500)
Id=2957

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6731AV, Otterlo, geen adres (Jachthuis St Hubertus; adres ingang Park Hoge Veluwe: Houtkampweg 9)

Plaats. Binnen; op de vloeren van enkele vertrekken

Omschrijving. Graniver, in abstracte patronen  Bouwdatum: 1914-1920 Toegankelijkheid: Tijdens bezoekuren / rondleidingen

Productie.  Ontwerper: H.P. Berlage (1856-1934) Fabriek: Glasfabriek Leerdam (oorspronkelijk); GlasBewerkingsbedrijf Brabant (GBB), Tilburg (replica's)

Informatie.   Website: http://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/bezoekerscentrum-musea/jachthuis-sint-hubertus/678  Monumentnummer: 530190 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://vimeo.com/67813329 (restauratie)  Historische documentatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthuis_Sint-Hubertus Commentaar: Over graniver tegels, zie bijv. Thimo te Duits, GEPERST GLAS UIT LEERDAM (Leerdam: Glasmuseum Leerdam / Assen: Drents Museum; 1991), blz.en 27-29, 58-59, 104-107, 150-151. Graniver tegels lijken veelal te zijn toegepast in geometrische en/of abstracte patronen: in scheepsinterieurs zijn deze inmiddels verloren gegaan, en ze zijn wellicht, behalve hier in Jachthuis St Hubertus, nog het beste te zien in het kantoorgebouw van NLsche Handel Mij aan Vijzelstraat Amsterdam (arch. K.P.C. de Bazel; thans Stadsarchief). Bij de restauratie 2012-2014 zijn de 26.000 graniver tegels stuk voor stuk genummerd, losliggende exemplaren verwijderd, en daarna - met gebruik van 400 replica's - opnieuw gelegd.

501)
Id=2971

Routecode: PRO-GE   - Adres. 6731AV, Otterlo, geen adres (Jachthuis St Hubertus; adres ingang Park Hoge Veluwe: Houtkampweg 13)

Plaats. Binnen; in plafonds van theekamer en rookkamer

Omschrijving. Betegelingen van graniver Bouwdatum: 1914-1920

Productie.  Ontwerper: architect: H.P. Berlage (1856-1934) Fabriek: Glasfabriek Leerdam

Informatie.   Monumentnummer: 530190 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jachthuis_Sint-Hubertus  Commentaar: Over graniver tegels, zie bijv. Thimo te Duits, GEPERST GLAS UIT LEERDAM (Leerdam: Glasmuseum Leerdam / Assen: Drents Museum; 1991), blz.en 27-29, 58-59, 104-107, 150-151. Op blz. 58 schrijft Te Duits: "Het plafond van beide kamers bestaat uit baksteen met daartussen mozaÔeksteentjes in graniv