Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Provincie FRIESLAND PRO-FR
Inventaris van betegelingen in diverse plaatsen doorheen de provincie Friesland
In deze groep zijn 135 betegelingen opgenomen.
1)
Id=365

Routecode: AMS-C2a   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 1012PH, Amsterdam, Centrum, Kalverstraat 92

Plaats. Binnen; In restaurant 'David en Goliath', behorende bij het Amsterdams Historisch Museum.

Omschrijving. Zeer groot tableau met een hertenjacht. Blauw en wit. Bouwdatum: 1707 Staat: Zeer goed, gerestaureerd.

Productie.  Ontwerper: Vrij naar verschillende prenten geschilderd. Schilder: Willem van der Kloet Fabriek: De Twee Romeinen - Amsterdam, op dat moment eigendom van schilder Willem van der Kloet.

Informatie.  Commentaar: Gereconstrueerd in 1992. Grootste tableau van Nederland (?) (13 x 45 tegels; 1,70 m x 5,85 m). Voor meer informatie zie o.a. 'Ons Amsterdam', juni 1992, blz. 153. Publicatie aan dit tableau gewijd: 'Vormen uit Vuur', nr. 144, 1992, 1. Wegwijzer: Het tableau is overgeplaatst naar het Museum Princessehof in Leeuwarden.

2)
Id=5804

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8433LW, Haulerwijk, Slinke 12

Plaats. Binnen; in de zijmuur van het portiek links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: (oorspronkelijk c. 1940; op locatie herplaatst) c. 1993

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De oorspronkelijke locatie van deze BWB-tegel was in Hoogland (Utrecht), tegenwoordig adres Zeldertsedreef 2, Amersfoort (zie 3824EJ): https://www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/dorpen/429962/sprekende-stenen-haulerwijk-sinke-12.html (bezocht 10.11.2017). Met dank voor Foto 1 aan dhr J. Koops (Oosterwolde).

3)
Id=5988

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8516DD, Doniaga, Wielwei 21

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/themes/5483/Bureau-Wederopbouw-Boerderijen-Tegels.htm (bezocht 17.1.2018)  Historische documentatie: https://www.wo2slachtoffers.nl/bio/56283/Brouwer-Hotze.htm (bezocht 06.05.2022) Commentaar: Foto's overgenomen van voormelde website; fotograaf dhr Bert Deelman, met vriendelijke toestemming. Citaat van de website wo2slachtoffewrs: "Op 15 maart 1945 waren de Duitse Revieroberwachtmeister Paul Platt (28 juni 1910) en de SS-Unterwachtmeister van de Wasserschutzpolizei Foppe Kootstra (15 februari 1919 Emmen) aan het fourageren. Om ongeveer 14.00 uur kwamen ze bij de familie Schotanus in Doniaga terecht. Een beetje ongelukkig tijdstip, omdat in de schuur een koe werd geslacht door enkele BS'ers. Er ontstond een schiet- en kloppartij waarbij Platt en Kootstra het leven lieten. Als represaille werden [ ] [tien] politieke gevangenen op het erf van de boerderij geëxecuteerd en is het pand in brand gestoken. In 1948 is de boerderij herbouwd, waarbij in de muur een gedenksteentje is gemetseld van De Nederlandse Leeuw die uit de vlammen is herrezen".

4)
Id=6997

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8529MK, Koufurderrige, Koufurderrige 43 - hoeve De Koevorde

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Moeilijk zichtbaar achter begroeiïng

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Boven in de gevel zit een gevelsteen, DE KOEVORDE (kou-furde en koe-vorde zijn respectievelijk de Friese en Nederlandse versies, met de betekenis van een voor een koe doorwaardbare plaats; -rige betekent -rij). In de linker zijgevel zit een gedenksteen, "JHR. MR. FRANS JULIUS JOHAN VAN EYSINGA HEEFT IN DE JAREN 1873-1883 DE KOEVORDERPOLDER AANGELEGD" (het betreft Jhr Mr F.J.J. van Eysinga (1818-1901). Nabij de boerderij, aan de oever van de Welle, staat een monument voor de bruggen die hier achtereenvolgens, t/m 2012, over de Welle lagen (zie https://www.woudsendonline.nl/nieuws/gedenkteken-bij-voormalige-wellebrug-onthuld - bezocht 01.12.2019): van deze bruggen is er één op 15.04.1945 door de Duitsers opgeblazen, en bij de daarmee gepaard gaande gevechtshandelingen is de toenmalige hoeve De Koevorde in brand geschoten en verloren gegaan (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/235/koufurderrige%2C-%27de-strijd-bij-wellebrug%27 - bezocht 01.12.2019). Foto's en bouwtekeningen van de hoeve zijn gepubliceerd als illustraties bij het artikel ‘Boerderijenbouw’, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 216, 222, 223; waarbij de plaatsnaam wordt vermeld als Teroele. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

5)
Id=8221

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8749TM, Pingjum (Frysk: Penjum), Burenlaan 1

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, links van de buitenlamp links van de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: 1949 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://pingjumgeschiedenis.wordpress.com/b-1940-1945/ (bezocht 01.02.2022) Commentaar: Locatie aangemeld door Boerderijenstichting Fryslân. Foto 1 overgenomen van Google Streetview; Foto 2 en Foto 3 gemaakt door dhr Jacob van der Vaart (van de stichting). Zie de website pingjumgeschiedenis voor 'De Slag om Pingjum', 16-17.04.1945. Citaat: "Op dinsdag 17 April 1945 [...] hebben [Canadese] vlammenwerpers een tiental (14) boerderijen waarin vermeende Duitse mitrailleursnesten zouden zitten in brand gestoken en in rokende puinhopen doen veranderen. Eén daarvan is de karakteristieke Friese kop-hals-rompboerderij [= Burenlaan 1] van boer Wiebe de Jong [1909-1974]".

6)
Id=5848

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 9031XS, Boksum, Buorren 41

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/themes/5483/Bureau-Wederopbouw-Boerderijen-Tegels.htm (bezocht 26.11.17) Commentaar: Foto's: “Anneke Moerenhout, TracesOfWar.nl” , met vriendelijke toestemming overgenomen.

7)
Id=5986

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 9105AS, Rinsumageast, Fjildwei 12

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/themes/5483/Bureau-Wederopbouw-Boerderijen-Tegels.htm (bezocht 17.1.2018) Commentaar: Foto's overgenomen van voormelde website; fotograaf dhr Bert Deelman, met vriendelijke toestemming.

8)
Id=5987

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 9218XB, Opeinde, Legauke 11 - hoeve 'De Oerwinning'

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/themes/5483/Bureau-Wederopbouw-Boerderijen-Tegels.htm (bezocht 17.1.2018) Commentaar: Foto's overgenomen van voormelde website; fotograaf dhr Bert Deelman, met vriendelijke toestemming.

9)
Id=7568

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AD, Leeuwarden, Helmersstraat 11

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts van de meest linkse raampartij op de begane grond

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1950 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wit geschilderd

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964). Wegwijzer: Om de hoek, aan de Pieter Langendijkstraat, ook Pelita-tegels, bij de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15

10)
Id=7569

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 1

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964). Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

11)
Id=7570

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 3

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964). Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

12)
Id=7571

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 5/7

Plaats. Buiten; tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964). Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

13)
Id=7572

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 9/11

Plaats. Buiten; tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964). Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

14)
Id=7573

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 13

Plaats. Buiten; links van de voordeur

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wit opgeschilderd

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964).  Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

15)
Id=7574

Routecode: PELITA   - Optionele tweede Routecode: PRO-FR  Adres. 8914AE, Leeuwarden, Pieter Langendijkstraat 15

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Pelita-tegel  Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De architect van deze Pelita-woning was Evert van Linge (1895-1964).  Wegwijzer: Aan de Pieter Langendijkstraat hebben de huisnummers 1, 3, 5/7, 9/11, 13, 15 steeds één Pelita-tegel. Om de hoek ook een Pelita-tegel bij Helmersstraat 11.

16)
Id=2817

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8414LX, Nieuwehorne (Nijhoarne), Schoterlandseweg 42

Plaats. Buiten; in de voorgevel

Omschrijving. Naam, "DE HEUVEL"; jaartal, "ANNO 1930"; met art-deco-achtige omlijsting Bouwdatum: 1930

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens en foto's van Gerard van Sante, Lemmer

17)
Id=2880

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8421PE, Oldeberkoop, Willinge Prinsstraat 4

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Naamtableau en boogveld met tegels.  Bouwdatum: 1899

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 520225 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Villa Vredewoud, bouwjaar 1899, architect M.O. Meek. Gegevens en foto's van JK.

18)
Id=7545

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8426AK, Appelscha, Vaart Zz (Zuidzijde) 120.

Plaats. Buiten; aan de gevel van een v.m. school.

Omschrijving. Wapen van Ooststellingwerf (waartoe Appelscha behoort). Bouwdatum: 1953 (volgens het kadaster).

Productie.  Ontwerper: Anno Smith

Informatie.  Commentaar: Het kunstwerk lijkt veel op dat in Oosterwolde, Moskampweg 5. Het tableau in Appelscha is rechtsonder gesigneerd met de letters AS terwijl het tableau in Oosterwolde ongesigneerd is. Foto's van Marc Stegeman.

19)
Id=7908

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8426GM, Appelscha, bij Beatrixoord 1 (Röntgengebouw van het Friesch Volkssanatorium).

Plaats. Buiten; aan een gevel van het gebouw.

Omschrijving. Twee tegeltableaus: het ene met '5 SEPTEMBER 1910' (links) en het andere met '22 SEPTEMBER 1922' (rechts). Bouwdatum: 1922

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft.

Informatie.   Monumentnummer: 514116 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: https://items.amsterdamse-school.nl/details/objects/171 Commentaar: Het tableau met 1910 is rechtsonder gesigneerd. Foto's van Ron Conijn.

20)
Id=7546

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8431GB, Oosterwolde, Moskampweg 5.

Plaats. Buiten; aan de gevel van het 'Friesland College' en 'De Kompaan'.

Omschrijving. Gemeentewapen van Ooststellingwerf waartoe Oosterwolde behoort. Bouwdatum: 1970 (volgens het kadaster). Staat: Beschadigd rechtsonder de ster.

Productie.  Ontwerper: Kees Hoogendam (* 1941)

Informatie.  Commentaar: Dit tableau lijkt veel op dat in Appelscha, Vaart Zz 120 maar er zijn grote verschillen. Het tableau in Oosterwolde is ter vervanging van een beschadigd tableau dat door Anno Smith gemaakt was. Foto's van Marc Stegeman.

21)
Id=1941

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8431LE, Oosterwolde, 't Oost 1

Plaats. Buiten; Meelopend met hoefijzervormige raam/deur opening op de bovenverdieping van een jugendstil woning.

Omschrijving. Gele letters op groene achtergrond vormen de naam ‘Oostenburg’. Bouwdatum: 1905. Staat: Goed. Toegankelijkheid: Goed zichtbaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van Jalf Flach.

22)
Id=1970

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8442BJ, Heerenveen, Dracht 7

Plaats. Buiten; Verbouwd winkelpand met jugendstil vormgeving op hoger gelegen verdiepingen.

Omschrijving. In de boogtrommels boven de vensters tableaus met florale motieven zoals lotus, papaver, en een niet nader te definiëren plant. Bouwdatum: 1905. Staat: Goed. Toegankelijkheid: Vanaf de openbare weg toegankelijk.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's en tekst van Jalf Flach.

23)
Id=1971

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8442BR, Heerenveen, Dracht 40

Plaats. Buiten; Verbouwd winkelpand met jugendstil betegeling in portiek.

Omschrijving. Veelkleurige betegeling met florale motieven waarbij de bladvorm van de paardenkastanje een belangrijke rol speelt. Staat: Goed. Toegankelijkheid: Vanaf de openbare weg toegankelijk.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's en tekst van Jalf Flach.

24)
Id=2672

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8442BW, Heerenveen, Dracht 90

Plaats. Buiten; Friezen en raambogen.

Omschrijving. Fruit, vis, kreeft, enz.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jan de Jong.

25)
Id=5971

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8442CT, Heerenveen, Nieuwburen 16

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Vloer- en wandbetegelingen

Productie.

Informatie.

26)
Id=3420

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8444AC, Heerenveen, Marktweg 77

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Tegeltableau met NY HORST Toegankelijkheid: Het gebouw staat op een terrein waarom heen een hek staat. Tijdens kantoor uren staat het hek waarschijnlijk open.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 510484 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het gebouw staat vrij ver van de openbare weg en van daar uit is het tegeltableau moeilijk te zien.  Wegwijzer: Ingang tot het terrein via Marktweg 75-77.

27)
Id=5231

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8458CK, Tjalleberd, Aengwirderweg 294

Plaats. Buiten; in voorgevel en in beide zijgevels

Omschrijving. Citaat uit de redengevende omschrijving van Rijksmonumentenregister (zie verderop): "de trommelvelden zijn betegeld. De centraal gelegen voordeur bevindt zich in een inpandig portiek [...]. De spaarvelden in de portiekwanden en het trommelveld boven de deur zijn betegeld met Jugendstiltegels" Bouwdatum: 1906

Productie.  Ontwerper: architect pand: Servaas H. Zwarts (1871-1949)

Informatie.   Monumentnummer: 510501 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Voorbij de v.m. gemeentegrens, in Luitjeberd, is aan de Aengwirderweg, bij huisnummers 194, 245 (Rijksmonument 510493), & 251, op min of meer uitgebreide schaal bricorna toegepast.

28)
Id=5413

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8465PB, Oudehaske, Jousterweg 53

Plaats. Buiten; ter weerszijden van een z.g. lijkdeur

Omschrijving. Geometrische patronen Bouwdatum: 1906 (datum eerste-steenlegging)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr Gerard van Sante, Lemmer.

29)
Id=2401

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8531PS, Lemmer, Gemaalweg 1a

Plaats. Binnen; in het Ir. D. F. Wouda-Gemaal.

Omschrijving. Tegeltableau ter ere van Ir. D. F. Wouda (1880-1961). Het tableau toont het gemaal plus de wapens van Friesland, Westergo, Oostergo en Zevenwouden. Bouwdatum: Na 1947

Productie.

Informatie.   Website: http://www.woudagemaal.nl/  Monumentnummer: 25772 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Het grootste, nog werkende, stoomgemaal ter wereld. Het gemaal staat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Foto van het tableau van Gerard van Sante. De website https://www.architectuur.nl/inspiratie/supergaaf-volgens-architect-leander-rispens/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=12/10/2020&goal=0_2c2171aa1b-d857d3f372-223207970 (bezocht 13.12.2020) vermeldt, "mozaïek in de vloer en gevels"; in het geval van 'mozaïek in de gevels' betreft dat wellicht de wandbetegelingen: Foto 2 en Foto 3 zijn van de website overgenomen.

30)
Id=2678

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8536TR, Oosterzee, Herenweg 64

Plaats. Buiten; buitenmuren van een huis.

Omschrijving. De buitenmuren van dit huis (een B&B) zijn, voor zover mogelijk, geheel betegeld met allerlei tegels en tegeltableaus.

Productie.

Informatie.   Historische documentatie: http://www.tegelhus.nl/page/tegelh-ucirc-s Commentaar: Foto's van Jan de Jong.  Wegwijzer: Het Tegelhûs.

31)
Id=1436

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8561AE, Balk, Wilhelminastraat 68

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een v.m. school (nu woonhuis). De school deed van 1930 tot 1992 dienst.

Omschrijving. CHRISTELYKE LAGERE LANDBOUWSCHOOL Bouwdatum: 1930

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Dirk en Netty van Someren.

32)
Id=2393

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8561AS, Balk, van Swinderenstraat 69

Plaats. Buiten; In raam- en deurbogen.

Omschrijving. Vier tableaus met GARAGE. / STALHOUDERIJ. / HOTEL. / TEERNSTRA Staat: Enigszins beschadigd.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van de lieden van de website www.gevelstenen.net

33)
Id=2392

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8561BC, Balk, Dubbelstraat 1

Plaats. Buiten; Diverse tableaus hoog aan de gevel in raambogen.

Omschrijving. Diverse versieringen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van lieden van de website www.gevelstenen.net

34)
Id=1576

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8567JC, Oudemirdum, Boegen 4

Plaats. Buiten; naast de voordeur

Omschrijving. betegeling met bloemmotief Staat: goed Toegankelijkheid: te zien vanaf het fietspad

Productie.

Informatie.

35)
Id=2389

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8601AP, Sneek, Hooiblokstraat 13

Plaats. Buiten; Hoog aan de gevel.

Omschrijving. Rond tableau met Augustus en IMP. CAESER_AVGVSTVS  Staat: Enigszins beschadigd.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op dit tableau attent gemaakt door de lieden van www.gevelstenen.net

36)
Id=2390

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8601AP, Sneek, Hooiblokstraat 15

Plaats. Buiten; Hoog aan de gevel.

Omschrijving. Drie tableaus: links Willem de Zwijger 1533 1584; in het midden Koningin Wilhelmina en 18 6 SEPT 98 (de datum van haar Inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam); rechts stadhouder Willem III 1650 1702. Staat: Het middelste tableau is beschadigd.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van de lieden van www.gevelstenen.net

37)
Id=1361

Routecode: PRO-FR   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 8601CD, Sneek, Nauwe Burgstraat 8.

Plaats. Buiten; restanten van de buitenbetegeling van een De Gruyter-kruidenierszaak

Omschrijving. Blauwe betegeling langs de randen van het gebouw Bouwdatum: 1919 Staat: restanten.. Toegankelijkheid: goed

Productie.  Ontwerper: W.G. Welsing (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (pui).

Informatie.   Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48  Commentaar: In het pand bevinden zich mogelijk nog tegeltableaus.

38)
Id=5322

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8601CL, Sneek, Kruizebroederstraat 73

Plaats. Buiten; in raambogen op 1 hoog.

Omschrijving. Granitotegels.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

39)
Id=4007

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8601CM, Sneek, Kruizebroederstraat 26 hoek Muntstraat, De Keizerskroon

Plaats. Buiten; onder dakranden en boven ramen

Omschrijving. Betegelingen

Productie.

Informatie.  Commentaar: Met dank aan Gerard van Sante, die ook de foto's maakte.

40)
Id=5323

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8601CM, Sneek, Kruizebroederstraat 2

Plaats. Buiten; aan voor- en zijgevel van 'Het Kleine Weeshuis'.

Omschrijving. Diverse versieringen in terracotta. O.a. met O.B.W. (Old Burger Weeshuis), vogels onder een paddestoel en kuikens onder kippen. Bouwdatum: 1914

Productie.  Ontwerper: W.C. Brouwer Fabriek: N.V. Fabriek van Brouwer's Aardewerk, Leiderdorp.

Informatie.   Monumentnummer: 514097 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

41)
Id=2397

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8651EC, IJlst, Galamagracht 48

Plaats. Buiten; Links en rechts in portiek.

Omschrijving. Ovale tegeltableaus.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Op deze tableaus attent gemaakt door lieden van de site www.gevelstenen.nl

42)
Id=2802

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711AB, Workum, Noard 29

Plaats. Buiten; Buiten in de gevel

Omschrijving. strook tegels boven de ramen art deco motief, groen op wit Staat: aantal tegels beschadigd Toegankelijkheid: vanaf de weg te zien

Productie.

Informatie.

43)
Id=2803

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711AB, Workum, Noard 41

Plaats. Binnen;  boven de ramen van 1e en 2e verdieping, en boven de deur.

Omschrijving. tegels met floraal motief Staat: goed Toegankelijkheid: vanaf straat te zien

Productie.

Informatie.

44)
Id=2807

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711AD, Workum, Noard 91

Plaats. Buiten;  raambogen 1e en 2e verdieping

Omschrijving. Tegels met motief van gestileerde papavers. Staat: Tegels boven het raam op de 2e verdieping zijn heel erg beschadigd Toegankelijkheid: goed te zien

Productie.

Informatie.

45)
Id=2399

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711AH, Workum, Noard 18

Plaats. Buiten; Links en rechts in portiek.

Omschrijving. Versieringen.

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: Foto's van de lieden van de website www.gevelstenen.net

46)
Id=2808

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711AP, Workum, Dwarsnoard 21

Plaats. Buiten;  betegeling in de raambogen

Omschrijving. witte tegels met gespikkeld floraal motief, waarschijnlijk niet de orginele tegels. Staat: goed

Productie.

Informatie.

47)
Id=2398

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8711BG, Workum, Begine 17 - 27

Plaats. Buiten; In portiek van hoefsmederij.

Omschrijving. Met o.a. een smidse en de woorden DE SMIDTE.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van de lieden van de website www.gevelstenen.net

48)
Id=4387

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8752TR, Kornwerderzand, Sluisweg - eind

Plaats. Buiten; Aan het einde van de Sluisweg staat een betegelde muur.

Omschrijving. Op de tegels gegevens over de bouw en de geschiedenis van de Afsluitdijk. Staat: Zeer slecht. Vele kapotte tegels. Zie op de derde foto op de grond.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Bij het monument op de Afsluitdijk staat een soortgelijke betegelde & beschadige muur. Achter de muur in Kornwerderzand staan voorbeelden van bij de aanleg gebruikte materialen met een beschrijving op tegels.

49)
Id=4388

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8752TR, Kornwerderzand, Sluisweg - eind

Plaats. Buiten; Aan het eind van de Sluisweg

Omschrijving. Materialen gebruikt bij de bouw van de dijk, met een beschrijving op tegels  Staat: slecht, verwaarloosd Toegankelijkheid: Goed

Productie.

Informatie.

50)
Id=671

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CJ, Makkum, Turfmarkt 65

Plaats. Binnen; In een zijkamertje vanaf de winkel van de Koninklijke Tichelaar in Makkum.

Omschrijving. De Koninklijke Tichelaar is een aardewerk fabriek in Makkum. Het bedrijf produceert ook tegels en tegel tableaux. De fabriek is door het publiek te bezichtigen. Aan de fabriek een cafetaria en winkel waar de prachtige producten van dit bedrijf te koop zijn. De foto toont een tableau dat in een zijkamertje gemonteerd is.

Productie.  Fabriek: Koninklijke Tichelaar

Informatie.   Website: http://www.tichelaar.nl/

51)
Id=2400

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CJ, Makkum, Turfmarkt 55

Plaats. Buiten; Aan de gevel van het Pothuis.

Omschrijving. Vier grote tegels (tegelplaten) waarvan de middelste twee een tableau. Van links naar rechts: het wapen van de familie Tichelaar, de bedrijfsgebouwen gezien vanaf de overzijde van de Grote Zijlroede en het wapen van Makkum.  Bouwdatum: 1895 Staat: Beschadigd door granaatscherven tijdens de bevrijding van Makkum in 1945.

Productie.  Schilder: Jacobus ten Zweege Fabriek: Tichelaar - Makkum

Informatie.   Website: http://images.tresoar.nl/fraa/20040101/FA-20040101-150.jpg Commentaar: Het Pothuis werd gebruikt voor het opslaan van tegels. Gegevens van Johan Kamermans. Foto's van Mart Hagenbeek.

52)
Id=672

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 3

Plaats. Buiten; Drie tegel tableaux waarvan twee boven ramen.

Omschrijving. O.a. korenbloemen.

Productie.

Informatie.

53)
Id=6654

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1.

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd. Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

54)
Id=6655

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1.

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd. Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De linker foto toont de vijf tegeltableaus links van de deur (genummerd v.l.n.r.: 1, 2, 3, 4 en 5. De middelste foto toont vijf tegeltableaus rechts van de deur (6, 7, 8, 9 en 10). De rechter foto toont de drie meest rechtse tegeltableaus (10, 11 en 12). De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

55)
Id=6656

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd.  Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De 12 tegeltableaus zijn, v.l.n.r., van 1 t/m 12 genummerd. Dit lemma toont de tableaus 1, 2 en 3. De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

56)
Id=6657

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1.

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd.  Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De 12 tegeltableaus zijn, v.l.n.r., van 1 t/m 12 genummerd. Dit lemma toont de tableaus 4, 5 en 6. De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

57)
Id=6658

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1.

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd.  Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De 12 tegeltableaus zijn, v.l.n.r., van 1 t/m 12 genummerd. Dit lemma toont de tableaus 7, 8 en 9. De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

58)
Id=6659

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754CN, Makkum, Kerkstraat 1.

Plaats. Binnen; in de gelagkamer van Café-Restaurant ‘De Prins’.

Omschrijving. Twaalf tegeltableaus (elk vier tegels breed en zes tegels hoog) aan een muur van de gelagkamer. Vijf tableaus (1 t/m 5) links van de deur; de overige zeven (6 t/m 12) rechts. Bouwdatum: Omstreeks 1790. Staat: Diverse tegeltableaus zijn beschadigd.  Toegankelijkheid: als het café-restaurant open is zijn de tegeltableaus te bekijken.

Productie.  Schilder: Adam Sybel (Amsterdam, omstreeks 1743 – Makkum, 1803). Fabriek: Tegelfabriek van Hylke Jans Kingma (Makkum, 16 october 1708 – Makkum, 24 september 1782).

Informatie.   Monumentnummer: 510854 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: https://www.collectiegelderland.nl/organisaties/nederlandsopenluchtmuseum/voorwerp-AA%201480 Commentaar: De oorspronkelijke foto’s van Frans Woons zijn door Marc Stegeman ontscheluwd en verder verbeterd. Voor dit vele werk hartelijke dank. In totaal zijn er zes lemma’s van dit adres. De 12 tegeltableaus zijn, v.l.n.r., van 1 t/m 12 genummerd. Dit lemma toont de tableaus 10, 11 en 12. De achternaam van de schilder van de tegeltableaus wordt ook wel als Sijbel geschreven.

59)
Id=670

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8754ER, Makkum, Plein 14

Plaats. Buiten; aan de gevel; boven drie ramen.

Omschrijving. VERFWAREN / GLAS / BEHANGSEL Staat: Goed. Toegankelijkheid: Goed te zien vanaf de openbare weg.

Productie.

Informatie.

60)
Id=1854

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801AE, Franeker, van Ghemmenichstraat 5 en 7

Plaats. Buiten; Boven en rondom de naast elkaar gelegen voordeuren van een dubbelpand.

Omschrijving. Een geheel van kleurige decoratieve vormen uitgaande van plantaardige motieven w.o. het bekende Friese plompenblad. Bouwdatum: Voor 1920. Staat: Helaas ontbreekt een viertal tegels. Toegankelijkheid: Goed te zien vanaf de openbare weg.

Productie.  Fabriek: Mogelijk Jan van Hulst, Harlingen.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van Jalf Flach.

61)
Id=1831

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801AG, Franeker, van Ghemmenichstraat 4 en 6

Plaats. Buiten; In de trommelbogen boven de vensters en deuren.

Omschrijving. Acht keer hetzelfde siermotief. Bouwdatum: Voor 1920 (het huis). Staat: Goed; deels achter zonnewering. Toegankelijkheid: Goed; te zien vanaf de openbare weg.

Productie.  Fabriek: Mogelijk Jan van Hulst, Harlingen.

Informatie.  Commentaar: Gegevens en foto van Jalf Flach.

62)
Id=3481

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801AP, Franeker (Frentsjer), Mr G. Groen van Prinstererlaan 18

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Tegeltableau, met dominant een zeilschip

Productie.

Informatie.

63)
Id=3483

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801BS, Franeker (Frentsjer), Leeuwarderweg 1

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambriseringen & vloerbetegeling

Productie.

Informatie.  Commentaar: Onder de ramen op de begane grond zijn stroken bricorna aangebracht (foto 3)

64)
Id=1855

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KE, Franeker, Eise Eisingastraat 2

Plaats. Binnen; In de beide étalageramen.

Omschrijving. In de étalages vinden we exotische tegeltableaus waarin we Arabië, (koffie) kameel en halve maan terugvinden en, aan de andere zijde, China/Japan (thee) met draak en rijzende zon. Bouwdatum: Huis; 1745. In 1910 deels in Jugendstil heringericht. Staat: Zeer goed. Toegankelijkheid: Zeer goed. Het is het restaurant van het naastgelegen Planetarium van Eise Eisinga.

Productie.  Fabriek: van Hulst, Harlingen.

Informatie.  Commentaar: Tekst en linker en middelste foto's van Jalf Flach. Architect: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946).

65)
Id=3479

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KE, Franeker (Frentsjer), Eise Eisingastraat 2

Plaats. Binnen; op de vloer

Omschrijving. Vloerbetegeling  Bouwdatum: (pand 1745) interieur winkel 1910

Productie.  Ontwerper: architect winkelinterieur: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946) Fabriek: Van Hulst, Harlingen (vermoedelijk)

Informatie.   Monumentnummer: 15668 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu06_01/sten009monu06_01_0061.php Commentaar: Citaat uit Ronald Stenvert, Chris Kolman, Sabine Broekhoven, Saskia van Ginkel-Meester en Yme Kuiper, MONUMENTEN IN NEDERLAND. FRYSLÂN (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist / Waanders Uitgevers, Zwolle 2000), p. 139: "De door tegelschilder Prak geschilderde tegeltableaus met een theedrinkend en koffiedrinkend gezelschap zijn gemaakt door de tegelfabriek Van Hulst". Omdat de bedrijfsnaam van Van Hulst specificeert, "fabriek van muurtegels", lijkt het niet zonder meer aannemelijk dat ook de vloerbetegeling bij Van Hulst vandaan kan zijn gekomen. Wegwijzer: Voor de wandbetegelingen in het interieur, zie aparte registratie. Monumentenregister nummert het pand als huisnummer 3. De vloerbetegeling lijkt identiek met die in het pand Zuiderkade 3, 8801MJ Franeker (ook van architect Adema).

66)
Id=7550

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KE, Frentsjer (Franeker), Eise Eisingastraat 2

Plaats. Binnen; op de vloer van een gang achter het oorspronkelijke winkelgedeelte (thans restaurant) van het pand

Omschrijving. Vloerbetegeling  Bouwdatum: verbouwing 1910

Productie.  Ontwerper: architect verbouwing 1910: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946)

Informatie.  Commentaar: Het pand maakt deel uit van het complex dat het planetarium van Eise Eisinga (op huisnummer 3) huisvest.

67)
Id=7551

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KE, Frentsjer (Franeker), Eise Eisingastraat 3 - planetarium van Eise Eisinga

Plaats. Binnen; op de wanden, en in de muur achter de haard van de oorspronkelijke woonkamer waar Eise Eisinga in 1774-1781 zijn planetarium installeerde

Omschrijving. Wandbetegeling (Foto 1 en Foto 2); haardbetegeling (Foto 3)  Bouwdatum: deels "bejaard", deels c. 1970 (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Kon. Tichelaar, Makkum (vermoedelijk, deels; zie 'Commentaar')

Informatie.  Commentaar: Zie LEEUWARDER COURANT van 07.02.1970, 'Planetarium te Franeker vóór Pasen weer open' (online via delpher.nl): "De zijwand en de achtergevel waren tot bijna halve hoogte van bejaarde tegeltjes voorzien. Door de aanvankelijke afbraak waren er nogal wat van gebroken. In Makkum [= Kon. Tichelaar] werd er echter een partij tegels bijgemaakt. Het verschil is nauwelijks te zien. Een oude schouw in de achtergevel was voorzien van zeldzame bejaarde tegels [...]. Ze zijn allemaal heelhuids door de verbouwing gekomen en zitten nu weer keurig op hun plaats".

68)
Id=3484

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KK, Franeker (Frentsjer), Noorderbolwerk 3

Plaats. Buiten

Omschrijving. Stroken met florale motieven

Productie.

Informatie.

69)
Id=3480

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801KX, Franeker (Frentsjer), Raadhuisplein 1

Plaats. Binnen; in schoorsteenmantels

Omschrijving. Betegelingen

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 15724 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De blauwe tegels (foto 1)zijn zeer oud; de rood-groen-geel beschilderde tegels (foto's 2&3) zijn 20e-eeuws. Met dank aan dhr Gerard van Sante, Lemmer.

70)
Id=3953

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801LB, Franeker, binnenstad, Voorstraat 69

Plaats. Buiten; in de raambogen

Omschrijving. geometrische versieringen

Productie.

Informatie.

71)
Id=1942

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801LK, Franeker, Sint Martiniplantsoen 41

Plaats. Binnen; In de hal langs de wanden en de trapopgang naar de eerste verdieping .

Omschrijving. Een zich herhalend patroon van margrieten in een vaas met een libel erbij. Bouwdatum: 1909. Toegankelijkheid: In de openbare bibliotheek; wordt op verzoek getoond.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 506244 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Betreft het voormalig R.K. Verenigingsgebouw ontworpen door Nicolaas Adema. Tekst en foto van Jalf Flach.

72)
Id=3485

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801LK, Franeker (Frentsjer), St Martiniplantsoen 41 (v.m. R.C. Vereenigingsgebouw - thans Openbare Bibliotheek)

Plaats. Binnen; in de oorspronkelijke hal

Omschrijving. Citaat van Monumentenregister: "Wat betreft de inrichting is alleen de vestibule nog origineel. Aldaar een betegelde vloer [...]". Bouwdatum: 1909

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946)

Informatie.   Monumentnummer: 506244 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: In het exterieur zijn in de voorgevel stroken bricorna verwerkt.  Wegwijzer: Het volledige citaat uit Monumentenregister luidt: "Wat betreft de inrichting is alleen de vestibule nog origineel. Aldaar een betegelde vloer en lambrizering met florale motieven". De lambrisering is apart geregistreerd.

73)
Id=1856

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801LR, Franeker, Dijkstraat 21

Plaats. Buiten; In de hoekrisalieten van een stijlvol Jugendstil(winkel)pand bevinden zich een tweetal minuscule tegeltjes.

Omschrijving. Deze tegeltjes refereren zonder twijfel aan het Zuiderzee verleden. We zien op beide tegeltjes dames met manden in klederdracht. De achtergrond toont water, huizen, boten en molen. Staat: Aangeknaagd door de tand des tijds, maar toch, voor iets wat aan alle weersomstandigheden is uitgeleverd, nog redelijk goed.  Toegankelijkheid: Zichtbaar vanaf de openbare weg. Een verrekijker of telelens kan behulpzaam wezen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van Jalf Flach.

74)
Id=1857

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801MJ, Franeker, Op de mollenpolle., Zuiderkade 6

Plaats. Buiten; In het portiek.

Omschrijving. Bovenin het portiek, florale motieven in zachte kleuren. Vervolgens een zwarte band van één rij tegels en dan daaronder weer florale vormen gecombineerd met [niet echt] brandende gloeilampjes!!!  Bouwdatum: 1909 Staat: Prima.  Toegankelijkheid: Vanaf de straat zichtbaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Architect: Nicolaas Adema. Tekst en foto's van Jalf Flach.

75)
Id=3487

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801MJ, Franeker (Frentsjer), Zuiderkade 3

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wand- en vloerbetegelingen  Bouwdatum: 1909

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946)

Informatie.   Monumentnummer: 512677 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De vloerbetegeling loopt door in het interieur. De vloerbetegeling lijkt identiek met die in het pand Eise Eisingastraat 2, 8801KE Franeker (ook van architect Adema). Wegwijzer: Het pand maakt deel uit van het rijtje huisnummers 2-3-4; huisnummer 4 is apart geregistreerd (als huisnummer 6)

76)
Id=3488

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8801MJ, Franeker (Frentsjer), Zuiderkade 3

Plaats. Binnen; op de vloeren

Omschrijving. Vloerbetegelingen  Bouwdatum: 1909

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Nicolaas Johannes Adema (1860-1946)

Informatie.   Monumentnummer: 512677 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De vloerbetegeling lijkt identiek met die in het pand Eise Eisingastraat 2, 8801KE Franeker (ook van architect Adema). Wegwijzer: De vloerbetegeling loopt door vanuit het portiek.

77)
Id=3408

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8822VD, Arum, Sytzamaweg 54

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Tegeltableau met SPAARBANK

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516536 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

78)
Id=3409

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8822VD, Arum, Sytzamaweg 44

Plaats. Buiten; drie gevulde raambogen.

Omschrijving. Versieringen.

Productie.

Informatie.

79)
Id=1331

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861AD, Harlingen, Hoogstraat 25

Plaats. Buiten; op de linker- en rechterzijde van de straatgevel

Omschrijving. Twee tableaus met DE ROODE PLOEG in woord en beeld - links is de ploeg naar rechts gericht, en vice versa  Bouwdatum: van tableautjes ca. 1903 (omtrent bouwgeschiedenis van het veel oudere pand zie vermelde website)  Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.  Ontwerper: Pieter Jan Christoffel (Piet) Klaarhamer (1874-1954) en/of Bart van der Leck (1876-1958)

Informatie.   Historische documentatie: http://www.deroodeploeg.nl/historie.html Commentaar: In het boek PIET KLAARHAMER. ARCHITECT EN MEUBELONTWERPER door Marijke Kuper & Monique Teunissen (Rotterdam: NAi010; 2014) worden de Roode Ploeg tableautjes, gedateerd ca. 1903, toegedicht aan Klaarhamer en/of Van der Leck; Klaarhamer en Van der Leck werkten toendertijd veel samen. Klaarhamer was een zwager van F.S. Klein, als theehandelaar de toenmalige uitbater van pand De Roode Ploeg.

80)
Id=2670

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861BE, Harlingen, Voorstraat 45

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Vlinders.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 20691 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto's van Jan de Jong.

81)
Id=2947

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861BP, Harlingen, Voorstraat 84

Plaats. Buiten; bovenaan en onderaan in de winkelpui

Omschrijving. Onderaan de pui: abstracte patronen; bovenaan de pui: naamsvermelding, Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek

Productie.  Fabriek: Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek (vermoedelijk)

Informatie.   Website: http://www.harlinger.nl/ Commentaar: Met dank aan Gerard van Sante, Lemmer, voor gegevens en foto's. Over het bedrijf, inclusief vermelding van vestiging aan Voorstraat 84 per 1983, zie Jan Pluis, NEDERLANDSE TEGELS 1900-2000 (Leiden: Primavera Pers; 2008), blz. 197-198. Wegwijzer: Zie ook Heiligeweg 25, 8861CZ Harlingen (een pand dat niet apart door Pluis als vestiging van de Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek wordt vermeld: mogelijk staan de panden achterom met elkaar in verbinding).

82)
Id=3921

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861BV, Harlingen, Kleine Bredeplaats

Plaats. Buiten; in een lijst op de geval

Omschrijving. vijf identieke symmetrische versieringen Staat: meerdere beschadingen en missende tegels Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

83)
Id=2780

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861CZ, Harlingen, Heiligeweg 25

Plaats. Buiten; diverse betegelingen op de gevel

Omschrijving. Boven de roldeur: HARLINGER AARDEWERK- EN TEGELFABRIEK, verder versierde bogen boven ramen en de voordeur

Productie.

Informatie.

84)
Id=5802

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861CZ, Harlingen, Heiligeweg 5

Plaats. Buiten;  in raamboog.

Omschrijving. Tegeltableau met 1915 en de letters G en W. Bouwdatum: 1915?

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

85)
Id=1332

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861EP, Harlingen, Hofstraat 19

Plaats. Buiten; Boven de voordeur

Omschrijving. Een halfrond paneel, met St Anna en de Tien Geboden Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw was oorspronkelijk een RK Huishoudschool

86)
Id=1333

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861GB, Harlingen, Zuidoostersingel 3

Plaats. Buiten; Boven de ingang en in de gevel

Omschrijving. Boven de ingang een tableau met de tekst ZEEVAARTSCHOOL, in de gevel aan de straatzijde 3 tableaus met een stoomschip, een kompas en een zeilschip Bouwdatum: 1913 Staat: het tableau ZEEVAARTSCHOOL is beschadigd Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

87)
Id=1329

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861XA, Harlingen, Havenplein 1

Plaats. Buiten; Boven langs de gevel

Omschrijving. een patroon van op hun punt staande vierkante tegels Bouwdatum: 1884 Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het gebouw, Havenmantsje genoemd, is een Rijksmonument. Het gebouw is gebouwd als kantongerecht

88)
Id=1330

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8861XB, Harlingen, Willemskade 9

Plaats. Buiten; In de gevel aan de zeezijde, ongeveer 3 meter hoogte

Omschrijving. drie tableaus met teksten H..L (HULL), LONDON en LE.H (LEITH). Harlingen was een belangrijke haven voor scheepvaartverkeer van en naar Groot Brittanië. Staat: Ernstig beschadigd, missende en beschadigde tegels.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Zie: 'Sierlijk bouwen' van Peter Karstkarel, blz. 92. Wegwijzer: Te zien vanaf het perron van station Harlingen Haven.

89)
Id=2772

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8862NZ, Harlingen, havengebied, Dokkade

Plaats. Buiten; in de gevel

Omschrijving. tekst ENTREPOT Staat: slecht, het hele gebouw maakt een verwaarloosde indruk Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

90)
Id=2730

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8881BE, West-Terschelling, Torenstraat 7

Plaats. Buiten; aan zijgevel op ooghogte.

Omschrijving. Driemaster.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

91)
Id=2731

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8881CA, West-Terschelling, Burgemeester Reedekerstraat 6

Plaats. Buiten; aan zijgevel op ooghoogte.

Omschrijving. Tegeltableau, in frame, met zeilschip 'De Vliegende Hollander'.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto van Jan de Jong.

92)
Id=3078

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911BH, Leeuwarden, Schoolstraat 4

Plaats. Buiten; aan de buitengevel van Gymnastiekschool No. 4.

Omschrijving. Een aantal individuele tinglazuurtegels met gymnastische oefeningen. Bouwdatum: 1886

Productie.  Schilder: Eit Wijkstra (1851-1905) Fabriek: Tichelaar, Makkum.

Informatie.  Commentaar: Architect van de school: J.E.G. Noorderdorp. Voor meer informatie zie het artikel van Jan Pluis in Tegel 39 (2011), blz. 22-24. Foto's verkregen van JK.  Wegwijzer: In totaal zijn er 65 van deze tegels waarvan zich enkele tegels in het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo bevinden.

93)
Id=2464

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911DX, Ljouwert (Leeuwarden), Doelestrjitte 8 (Doelenstraat 8), "It Aljemint"

Plaats. Binnen; aan blinde wand naast kerkbanken op voormalige balkons

Omschrijving. Lambriseringen

Productie.

Informatie.  Commentaar: It Aljemint is een v.m. kerkgebouw, nu als gehoorzaal in gebruik bij Fryske Akademy.

94)
Id=2463

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911GR, Leeuwarden, Eewal 55

Plaats. Buiten; aan gevel, tussen vensters begane grond en verdieping

Omschrijving. Vermelding gebruikers van pand

Productie.

Informatie.

95)
Id=1811

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911GS, Leeuwarden, centrum, Eewal 59

Plaats. Buiten; buiten, aan de gevel

Omschrijving. Een band met in de betegeling de teksten "1850", "Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij ", "1915". Het tegeltableau is aangebracht door de tweede eigenaar. Voordien zat op deze plaats een tegeltableau van de fabriek van Van Hulst, Harlingen, aangebracht door de eerste eigenaar, de Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij.  Bouwdatum: 1895-1896 Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.  Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Monumentnummer: 516485 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

96)
Id=1858

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911JC, Leeuwarden, Kelders 15

Plaats. Binnen; langs de wanden van wat nu een uitzendbureau is.

Omschrijving. Art Nouveau tegels met paardenbloemmotief, zaadbollen en zwevend zaadpluis.  Staat: Zeer goed. Toegankelijkheid: Zichtbaar door het étalageraam. Situatie 2015: Betegelingen aan het oog onttrokken door betimmeringen.

Productie.  Fabriek: Van Hulst, Harlingen

Informatie.  Commentaar: Foto van Jalf Flach.

97)
Id=3411

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911JE, Leeuwarden, Over de Kelders 6

Plaats. Buiten; aan de gevel aan de achterkant van het pand.

Omschrijving. Rechthoekig tableau met versieringen.  Toegankelijkheid: Het tableau is niet te zien vanaf de openbare weg. Het winkelpersoneel is mogelijk genegen een tegelliefhebber door de winkel naar de achtertuin te leiden zodat het tegeltableau en de prachtige fontein in de tuin bewonderd kunnen worden.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516483 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

98)
Id=673

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911JS, Leeuwarden, Voorstreek 58

Plaats. Buiten; Twee tableaux aan de gevel.

Omschrijving. Het bovenste tableau met CENTRAAL APOTHEEK. Het onderste toont Hygiëa, Godin van de Gezondheid. Bouwdatum: 1905 Staat: Goed. Toegankelijkheid: Goed zichtbaar vanaf de openbare weg.

Productie.  Fabriek: Rozenburg.

Informatie.   Website: http://www.centraalapotheek.nl/pages/nieuws.asp?articleid=62101&token=117849736@SaiTddNaSahQidPa#303  Monumentnummer: 24435 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

99)
Id=674

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911JT, Leeuwarden, Bonifatiusplein 20

Plaats. Binnen; In de vloer van de St. Bonifatiuskerk.

Omschrijving. Geometrische patronen in de vloer van de kerk.

Productie.

Informatie.   Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Bonifatiuskerk_(Leeuwarden)

100)
Id=1806

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911KX, Leeuwarden, centrum, Tweebaksmarkt 48

Plaats. Buiten; diverse versieringen aan de gevel, voor en bij de voordeur

Omschrijving. Tegeltableaus aan de voorgevel van een voormalig bijkantoor van de verzekeringsmaatschappij "Utrecht" en in tochtportaal met PAX INTRANTIBUS tussen gestyleerde florale versiering. Het hele pand is rijk versierd en mooi afgewerkt. Alleen de tegels in de voorgevel zijn hier afgebeeld. Bouwdatum: 1903-1904 Staat: licht beschadigd, de tegels zijn afgedekt met een glasplaat Toegankelijkheid: goed

Productie.  Ontwerper: G. Schaap en T. Boonstra (??)

Informatie.   Monumentnummer: 24411 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

101)
Id=1813

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8911LE, Leeuwarden, Ossekop 5

Plaats. Buiten; aan de gevel

Omschrijving. twee randen gele tegels met in zwart de teksten "EN GROS MAGAZIJNEN" en C.&P. SUREN & CO".

Productie.

Informatie.

102)
Id=3478

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8913BC, Leeuwarden (Ljouwert), Molenstraat 34-36

Plaats. Binnen; wanden en vloeren

Omschrijving. Citaat Monumentenregister: "Alle verkeersruimten zijn betegeld, op de vloer blokvormig in beige en geel met zwarte kaders, tegen de wanden lichtgeel met een decoratief randje van groen, rood en zwart. [...] De machinehal bezit nog de oorspronkelijke vloerbetegeling van afwisselend beige en gele stroken met zwarte randen ertussen". Het v.m. schoolgebouw (MTS) is thans (bezocht juni 2014) een appartementencomplex (Wilhelmina State): of de betegeling in de machinehal inderdaad nog aanwezig is, is niet vastgesteld; wand- en vloerbetegelingen in verkeersruimten werden wel aangetroffen. In afwijking van wat Monumentenregister aangeeft, is het decoratieve randje in de wandbetegelingen in de verkeersruimten op de hogere verdiepingen eenvoudiger uitgevoerd: effen groen.  Bouwdatum: 1934 Toegankelijkheid: Van de in Monumentenregister genoemde betegelingen in verkeersruimten is een deel waar te nemen in en vanuit de voorhal die voor postbezorging (min of meer?) vrij toegankelijk is.

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Andries Baart sr. (1885-1969)

Informatie.   Monumentnummer: 519836 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Bouwkundige documentatie: http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu06_01/sten009monu06_01_0100.php

103)
Id=1807

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8921AM, Leeuwarden, centrum, Wijbrand de Geeststraat 42

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Op het tegeltableau het opschrift "GABBEMA GASTHUIS", overvleugeld door arend met in zijn klauwen een konijn als voedsel voor de uilen en kraaien onder zijn vleugels (bescherming en liefdadigheid). Bouwdatum: 1906 Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.  Fabriek: van Hulst, Harlingen

Informatie.   Monumentnummer: 24482 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

104)
Id=1808

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8921AM, Leeuwarden, centrum, Tuinen 8

Plaats. Buiten; boven in de voorgevel

Omschrijving. twee kleine tableaux met "ANNO" en "1901" Bouwdatum: 1901 Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516477 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

105)
Id=3412

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8921BP, Leeuwarden, Vredeman de Vriesstraat 1

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Zes tableaus met florale voorstellingen. Staat: Beschadigd.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 520003 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

106)
Id=1810

Routecode: PRO-FR   - Adres. 8933AD, Leeuwarden, centrum, Zuidergrachtswal 18

Plaats. Buiten; buiten, aan de gevel

Omschrijving. In de gevel zitten twee tegeltableus, hoog "Fa. L. Scheepstra", laag met tekst "Kantoorboekenfabriek". Bouwdatum: 1917 Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 516493 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

107)
Id=3410

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9001AS, Grou, Parkstraat 11

Plaats. Buiten; hoog in de nok van de gevel.

Omschrijving. Tableau met ♦ BLIER ♦ ♦ HERNE ♦

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 514881 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

108)
Id=3928

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9037JV, Slappeterp, Menamerdyk 3

Plaats. Buiten; op drie zijden van de toren van de kerk

Omschrijving. achtergrond van de klok Bouwdatum: 1926-1927 Staat: diverse tegels vervangen

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 508684 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De architect van dit kerkgebouw was H.H. Kramer, geboren in 1850.

109)
Id=3798

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9061CA, Gytsjerk (Giekerk), Canterlandsewei zonder nummer - Kanterlandsebrug over de Murk

Plaats. Buiten; op de vlakken van de brug die naar het water toe zijn gekeerd

Omschrijving. Duizenden tegels (12x12 cm) waarop in blauw glazuur de portretten zijn afgedrukt van schaatsers die ooit de Elfstedentocht hebben uitgereden - zoals bijv. Foto 2. De tegels zijn d.m.v. de computer zo geselecteerd dat, als men op grotere afstand van de brug staat, de duizenden kleine portretten samenvloeien tot één grote voorstelling. Op de zijkant van de brug verschijnt vaag het beeld van een groep schaatsers die in een lange sliert achter elkaar rijden. (Tekst met aanpassingen overgenomen van genoemde site) Bouwdatum: 2001 (de brug zelf is ouder)

Productie.  Ontwerper: Maree Blok & Bas Lugthart Fabriek: Kon. Tichelaar, Makkum

Informatie.   Website: http://www.elfstedenmonument.nl/ Commentaar: Foto 1 is overgenomen van de genoemde site. De tegel op Foto 2 vermeldt onderaan de naam van de deelnemer en elfstedentochten die hij heeft voltooid. Op de bovenrand staat de tekst It Sil Heve Elfstedenmonument. Op de onderrand staat de code: 03220 2 80 , 12: de laatste twee getallen zijn de 'coördinaten' (resp. horizontaal en verticaal) van de tegel op de noordzijde van de brug; 2 beduidt vermoedelijk dat het om het 2e exemplaar gaat (terwijl het eerste exemplaar daadwerkelijk in situ op de brug is verwerkt); de betekenis van 03320 is onduidelijk.

110)
Id=1859

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9101HX, Dokkum, Stationsbuurt, Stationsweg 29

Plaats. Buiten; In het portiek van een fraai Jugendstilpand.

Omschrijving. Drie soorten tegels. Onder crèmekleurige tegels met een eenvoudig floraal motiefje. Dan een rij met stekelachtige vissen. Daar boven witte tegels met een floraal motiefje in de hoeken.  Bouwdatum: Rond 1910. Staat: Redelijk goed. Toegankelijkheid: Benaderbaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto van Jalf Flach.

111)
Id=1860

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9101HZ, Dokkum, Stationsbuurt, Stationsweg 14 en 16

Plaats. Buiten; In de portieken.

Omschrijving. Een combinatie van zwarte en blauwe tegels gescheiden door een viertal tegels die symbool kunnen staan voor de overgang van de florale elementen naar de geometrische in de Jugendstil. Bouwdatum: Rond 1910. Staat: Fraai.  Toegankelijkheid: Goed benaderbaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van Jalf Flach.

112)
Id=1861

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9101HZ, Dokkum, Stationsbuurt, Stationsweg 18 - 22

Plaats. Buiten; In de portieken.

Omschrijving. Een combinatie van zwarte en witte tegels bovenaan en daaronder donkergroene tegels met witte bloemmotieven en stengels. E.e.a. gescheiden door een meanderende rand.  Bouwdatum: 1909 Staat: Helaas veel breuk en enkele ontbrekende delen.  Toegankelijkheid: Goed benaderbaar.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Beschrijving en foto van Jalf Flach.

113)
Id=3413

Routecode: PRO-FR   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 9101LC, Dokkum, Waagstraat 8.

Plaats. Buiten; blauwe tegels aan de pui (met goudkleurige versieringen).

Omschrijving. Pui van v.m. De Gruyter winkel. Binnen geen tegeltableaus (meer?) aanwezig.  Bouwdatum: 1935.

Productie.  Ontwerper: Teunis Wilschut, 1905-1961 (architect). Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (pui).

Informatie.   Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48

114)
Id=2315

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9101LP, Dokkum, Koningstraat 13

Plaats. Buiten; Aan de gevel van het Gemeentehuis van Dongeradeel.

Omschrijving. Zes en twintig tegeltableaus van elk twee tegels breed en vier tegels hoog. Bouwdatum: 1994

Productie.  Ontwerper: Architect Gunnar Daan Schilder: Guido van Driel

Informatie.   Website: http://classic.skor.nl/artefact-1097-.html?lang=nl Commentaar: Op deze tegeltableaus attent gemaakt door lieden van deze website: http://www.gevelstenen.net/

115)
Id=1011

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9123JZ, Metslawier, Stationswei 23

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven ramen op de begane grond

Omschrijving. Tegeltableau van vlakke tegels met tekst "19 CHR. LAGERE LANDBOUWSCHOOL 27"  Bouwdatum: 1927 Staat: Tegels ontbreken in bovenste en onderste van de vier rijen, opvallend genoeg op overeenkomstige plaatsen  Toegankelijkheid: Goed, zichtbaar vanaf de straat

Productie.

Informatie.   Website: http://www.binneninn.nl/pages/home.aspx Commentaar: Bianca Waamelink heeft een Bed en Brochje in de oude landbouwschool aan de stationsweg

116)
Id=4129

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9201GL, Drachten , Stationsweg / Stasjonswei 137

Plaats. Buiten; aan beide zijden van balkondeuren

Omschrijving. Vlakvullingen in dambordpatroon

Productie.

Informatie.

117)
Id=4131

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9201GL, Drachten , Stationsweg / Stasjonswei 139

Plaats. Buiten; in boogtrommels

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

118)
Id=4127

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9201GP, Drachten , Stationsweg / Stasjonswei 34

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegelingen

Productie.

Informatie.

119)
Id=4128

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9201GR, Drachten , Stationsweg / Stasjonswei 84

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambriseringen

Productie.

Informatie.

120)
Id=4118

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9201JW, Smallingerland, Drachten, Torenstraat 28 - Rijks Hoogere Burgerschool

Plaats. Buiten; boven (v.m.?) hoofdingang

Omschrijving. Opschrift in hoog-reliëf, RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL, met links het wapen van de provincie Friesland (Fryslân) en rechts het wapen van Smallingerland (Smellingerlân) Bouwdatum: 1919

Productie.  Ontwerper: architectuur: bureau van Rijksbouwmeester Johannes Antonius Willibrordus (Jan) Vrijman (1865-1954)

Informatie.   Monumentnummer: 499219 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Historische documentatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drachtster_Lyceum

121)
Id=4121

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203BK, Drachten, Beter Wonen / Better Wenjen 1-3

Plaats. Buiten

Omschrijving. Twee eensluidende informatiebordjes ter plaatse, één bij ieder eind van de straat Beter Wonen, geven de volgende informatie: "In 1920 bouwde de woningstichting 'Beter Wonen' 65 woningen in Beter Wonen en het ermee verbonden deel van de Houtlaan. Het in vrijwel oorspronkelijke staat behouden gebleven complex is ontworpen door architect A.J. Wijbenga uit Noordwolde en het was het eerste grootschalige woningcomplex voor de volkshuisvesting in Drachten. Het op een hofje lijkende Beter Wonen maakt deel uit van het 'uitbreidingsplan voor Dragten' uit 1918 van de Sneker architect en bouwkundige G. Stapenséa. Het transformatorhuisje in de Tine Talmanstraat maakt ook deel uit van het complex". Niet vermeld wordt hier dat op vier plaatsen het complex is opgesierd met tussen paren ramen van dakkapellen aangebrachte tegeltableaus: vier identieke tableaus, met geometrische patronen.  Bouwdatum: 1920

Productie.  Ontwerper: architect complex: Albert Jans Wijbenga (1887-1954)

Informatie.   Monumentnummer: 499109 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Het complex omvat de woningen met de adressen Houtlaan / Houtleane 2-20 en Beter Wonen / Better Wenjen 1-41 en 2-64 - en de rijksmonumentummers 499109, 499115, 499121, 499127, 499133, 499139, 4991456 en 499151.

122)
Id=4119

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203BL, Drachten, Beter Wonen / Better Wenjen 24-30

Plaats. Buiten

Omschrijving. Twee eensluidende informatiebordjes ter plaatse, één bij ieder eind van de straat Beter Wonen, geven de volgende informatie: "In 1920 bouwde de woningstichting 'Beter Wonen' 65 woningen in Beter Wonen en het ermee verbonden deel van de Houtlaan. Het in vrijwel oorspronkelijke staat behouden gebleven complex is ontworpen door architect A.J. Wijbenga uit Noordwolde en het was het eerste grootschalige woningcomplex voor de volkshuisvesting in Drachten. Het op een hofje lijkende Beter Wonen maakt deel uit van het 'uitbreidingsplan voor Dragten' uit 1918 van de Sneker architect en bouwkundige G. Stapenséa. Het transformatorhuisje in de Tine Talmanstraat maakt ook deel uit van het complex". Niet vermeld wordt hier dat op vier plaatsen het complex is opgesierd met tussen paren ramen van dakkapellen aangebrachte tegeltableaus: vier identieke tableaus, met geometrische patronen. Bouwdatum: 1920

Productie.  Ontwerper: architect complex: Albert Jans Wijbenga (1887-1954)

Informatie.   Monumentnummer: 499109 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Het complex omvat de woningen met de adressen Houtlaan / Houtleane 2-20 en Beter Wonen / Better Wenjen 1-41 en 2-64 - en de rijksmonumentummers 499109, 499115, 499121, 499127, 499133, 499139, 4991456 en 499151.

123)
Id=4120

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203BM, Drachten, Beter Wonen / Better Wenjen 40-42

Plaats. Buiten

Omschrijving. Twee eensluidende informatiebordjes ter plaatse, één bij ieder eind van de straat Beter Wonen, geven de volgende informatie: "In 1920 bouwde de woningstichting 'Beter Wonen' 65 woningen in Beter Wonen en het ermee verbonden deel van de Houtlaan. Het in vrijwel oorspronkelijke staat behouden gebleven complex is ontworpen door architect A.J. Wijbenga uit Noordwolde en het was het eerste grootschalige woningcomplex voor de volkshuisvesting in Drachten. Het op een hofje lijkende Beter Wonen maakt deel uit van het 'uitbreidingsplan voor Dragten' uit 1918 van de Sneker architect en bouwkundige G. Stapenséa. Het transformatorhuisje in de Tine Talmanstraat maakt ook deel uit van het complex". Niet vermeld wordt hier dat op vier plaatsen het complex is opgesierd met tussen paren ramen van dakkapellen aangebrachte tegeltableaus: vier identieke tableaus, met geometrische patronen.  Bouwdatum: 1920

Productie.  Ontwerper: architect complex: Albert Jans Wijbenga (1887-1954)

Informatie.   Monumentnummer: 499109 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Wegwijzer: Het complex omvat de woningen met de adressen Houtlaan / Houtleane 2-20 en Beter Wonen / Better Wenjen 1-41 en 2-64 - en de rijksmonumentummers 499109, 499115, 499121, 499127, 499133, 499139, 4991456 en 499151.

124)
Id=4132

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203CM, Drachten, Zuidkade / Zuidkaai 35

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegelingen

Productie.

Informatie.

125)
Id=4133

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203CN, Drachten , Zuidkade / Zuidkaai 41

Plaats. Buiten; onder dakrand

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

126)
Id=4134

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203CN, Drachten , Zuidkade / Zuidkaai 41

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambriseringen met floraal motief (hennepplant?)

Productie.

Informatie.

127)
Id=4125

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203CS, Drachten, Zuiderbuurt 11

Plaats. Buiten; in twee stroken boven de winkelpui

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

128)
Id=4124

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203KA, Drachten , Burgemeester Wuiteweg / Boargemaster Wuitewei 53

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegelingen

Productie.

Informatie.

129)
Id=4413

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203KP, Drachten, Burgemeester Wuiteweg 162 - v.m. klooster Ongeschoeide Karmelietessen

Plaats. Binnen; 

Omschrijving. Wandbetegelingen Bouwdatum: 1935

Productie.  Ontwerper: architect klooster: Arjen Harmens Witteveen (1894-1952)

Informatie.   Website: http://www.karmelklooster.nl/ Commentaar: Met dank aan Gerard van Sante, die ook de foto's maakte.

130)
Id=4126

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9203ZP, Drachten , Moleneind N.Z. / Mûnein N.K. 14

Plaats. Buiten; in stroken en in boogtrommels

Omschrijving. Vlakvullingen

Productie.

Informatie.

131)
Id=5229

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9231CT, Surhuisterveen, De Kolk 13

Plaats. Buiten; in ontlastingbogen boven de ramen van de eerste verdieping

Omschrijving. Schaakbordpatroon, effen tegel en een tegel met een bloem

Productie.

Informatie.

132)
Id=1862

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9244CM, Beetsterzwaag, Hoofdstraat 75

Plaats. Buiten; In portiek van een huis dat bescheiden Jugendstil kenmerken vertoont.

Omschrijving. Kleurig motief van gestileerde lelietjes van dalen.  Bouwdatum: 1906 Staat: Behoorlijk beschadigd. Scheuren en ontbrekende delen, met name onderin.  Toegankelijkheid: Goed; aan de openbare weg.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tekst en foto's van Jalf Flach.

133)
Id=1863

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9244CN, Beetsterzwaag, Hoofdstraat 34

Plaats. Buiten; Exterieur van een bakkerij. In boogtrommels boven de étalages en de entree.

Omschrijving. Twee identieke tableaus waarop een korenbloem, twee klaprozen en drie korenaren die op een decoratieve wijze met elkaar zijn vervlochten. Het middentableau toont korenaren en klaprozen rond een door bijen omzwermde bijenkorf. Bouwdatum: 1908. Staat: Zeer goed.  Toegankelijkheid: Zeer goed.

Productie.  Fabriek: Jan van Hulst, Harlingen.

Informatie.  Commentaar: Architect: Luitje de Goed. Gegevens en foto's van Jalf Flach.

134)
Id=5228

Routecode: PRO-FR   - Adres. 9244CN, Beetsterzwaag, Hoofdstraat 40

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving. Z.g. krakelingen

Productie.

Informatie.

135)
Id=2577

Routecode: PRO-FR   - Optionele tweede Routecode: XYZ-MOZ  Adres. 9291KA, Kollum, van Limburg Stirumweg 1

Plaats. Buiten; Boven de voordeur.

Omschrijving. Mozaïek van Sint Maarten te paard die de helft van zijn mantel aan een bedelaar schenkt.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Gegevens van de www.gevelstenen.net website.