Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

ELECTRICITEITSHUISJES: OVERIGE ELE-EX
Tegeltoepassingen op electriciteitsgebouwen die geografisch buiten de arealen van de overige ELE-inventarisaties vallen of daar anderszins niet in passen
In deze groep zijn 24 betegelingen opgenomen.
1)
Id=1243

Routecode: AMS-W3a   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 1057VS, Amsterdam, West, Balboaplein, tegenover nr. 2

Plaats. Buiten; Aan de noordwand van een transformatorhuisje in de zuid-oost hoek van het Balboaplein.

Omschrijving. Een vrij groot tableau. Bouwdatum: 2005 Toegankelijkheid: Op straathoogte; van zeer dichtbij te zien.

Productie.  Ontwerper: Remco Swart naar een idee van Marvin Linger. Fabriek: Art on Tiles

Informatie.  Commentaar: Dit "Respectmonument" getiteld "No War" werd op 22 juni 2005 onthuld. Van grote afstand kan men de woorden NO WAR lezen. Komt men dichterbij dan kan men zien dat de letters gevormd worden door bloempjes. Nog dichterbij ziet men dat de bloempjes bestaan uit foto's van schoolkinderen. Het tableau omvat 240 tegels; 20 tegels van links naar rechts en 12 tegels van boven naar beneden. Wegwijzer: Het Balboaplein (de naam stamt van 2003) wordt begrensd door Balboastraat, Vasco da Gamastraat, Cabotstraat en (vroeger) Marco Polostraat.

2)
Id=2252

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 2518RA, Den Haag, Segbroek, De Constant Rebecqueplein 20

Plaats. Buiten; In de voorgevel, hoog boven de toegangsdeur

Omschrijving. ELECTRICITEITSFABRIEK in lichte letters op een groene ondergrond  Bouwdatum: 1906 Staat: goed Toegankelijkheid: slecht

Productie.

Informatie.  Commentaar: Dit gebouw is de electrische centrale van Den Haag, in gebruik genomen op 1 februari 1906. Let ook op de ooievaar hoog in de gevel en het raam onder het tegeltableau.

3)
Id=332

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: AMS-W2a  Adres. 1052CG, Amsterdam, Nassaukade 13

Plaats. Buiten; wandbetgelingen in het portiek, aan de blinde muren ter weerszijden van de twee buitendeuren, een klein stukje omlopend langs de binnenkant van de voormuur.

Omschrijving. Aan beide zijden bestaat de betegeling van onder naar boven uit: een plint van zwarte tegels; een geometrisch patroon van gele tegels, met daartussen horizontale biezen van zwarte tegels, en om en om een blauwe tegel ter bekroning; een rand van cloisonné tegels, met een soort golfpatroon; een veld gele tegels met in het midden: links een cloisonné tegel met een haan, rechts een cloisonné tegel met een hond, beide 103 mm x 103 mm en beide afgezet aan weerszijden en aan de bovenkant met een paarsblauwe tegel. Bouwdatum: Het pand dateert van rond 1880; de tegels moeten later zijn aangebracht. Staat: Prima. Toegankelijkheid: Vrij toegankelijk; goed zichtbaar vanaf het openbare trottoir.

Productie.  Ontwerper: L.E.F. Bodart (vermoedelijk) Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Binnen de kaders van de non-figuratieve wandbetegelingen vallen de accenten links en rechts op de haan en de hond. Deze zijn belangwekkend ter vergelijking met Haan & Hond op de electriciteitshuisjes van KEM / PEN in Noord-Holland (maar NIET in Amsterdam). De tegels hier zijn kleiner (10 x 10) en de voorstellingen ook anders - de hond meer dan de haan. Een specifieke relatie van deze tegels, of het pand Nassaukade 13, met de (tegels op de) electriciteitshuisjes is (nog?) niet kunnen worden vastgesteld. De tegels worden vermeld, onder toeschrijving aan De Porceleyne Fles resp. L.E.F. Bodart, in CLOISONNÉ TEGELS VAN DE PORCELEYNE FLES. CATALOGUS 1995, van Bert Pols. Ook de overige panden in het rijtje (oplopende nummers) bevatten min of meer fraaie lambriseringen met betegelingen.

4)
Id=1141

Routecode: ELE-EX   - Adres. 2243BA, Wassenaar, Schouwweg bij 1c

Plaats. Buiten; boven de hoeken links en rechts bovenaan de dubbele deuren in voorgevel, linker zijgevel en achtergevel

Omschrijving. Drie paar van onderling gespiegelde ornamenten; die aan de voorgevel meten, links, 263 mm hoog x 230 mm breed en, rechts, 260 mm hoog x 223 mm breed.  Staat: Goed Toegankelijkheid: Voorgevel vrij toegankelijk en linker zijgevel goed zichtbaar vanaf openbare weg; achtergevel niet zichtbaar tenzij via privé tuin

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tenzij zich een ander exemplaar aandient, laat het zich raden dat de toepassing van deze ornamenten een eenmalige zaak is geweest.

5)
Id=1794

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: ROT-01  Adres. 3032BN, Rotterdam, Noordsingel t.o. 308-330 hoek Bergweg

Plaats. Buiten; aan beide zijgevels

Omschrijving. Naamsvermelding GEB Rotterdam: "GEMEENTE ELECTRICITEITS BEDRIJF" Staat: De gevelsteen in de zijmuur aan de Bergweg (derde foto) was bij waarneming, vanwege lichtval en/of staat van verwering, veel minder goed leesbaar dan de gevelsteen aan de andere zijmuur (eerste en tweede foto). Toegankelijkheid: Openbare weg

Productie.

Informatie.

6)
Id=1265

Routecode: ELE-EX   - Adres. 3113BC, Schiedam, Buitenhavenweg 1

Plaats. Buiten; de verticale pilasters en de horizontale vlakken onder de dakranden zijn rondom het huisje van tegels voorzien

Omschrijving. Betegelingen Bouwdatum: circa 1925 Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het huisje staat, met datering "circa 1925", vermeld in het deel ZUID-HOLLAND van de reeks Monumenten in Nederland, blz. 475. Het gebouwtje valt thematisch onder inventarissen met code ELE; maar valt geografisch buiten de arealen die ELE-ZH1 en ELE-ZH2 bestrijken.

7)
Id=1274

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3311RR, Dordrecht, Noordendijk 148 (Energiehuis)

Plaats. Buiten; boven de hoofdingang, boven en onder de ramen van de hoogste verdieping

Omschrijving. Drie tableaus, met gele letters en cijfers op een groen fond: boven de ramen links ANNO en rechts 1910; onder de ramen GEMEENTE / ELECTRICITEITS / BEDRIJF en rechtsonderin de bedrijfsnaam ROZENBURG Bouwdatum: 1910 (omstreeks) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij; voor goed zicht is een verrekijker dienstig

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.  Commentaar: Volgens vriendelijke mededeling van Johan Kamermans (Nederlands Tegelmuseum) blijkt uit zijn aantekeningen uit het Factuurboek van Rozenburg: 22-4-1910, voor H. van Dongen te Dordrecht, "3 paneelen kleurig gres Gem. Electr. Bedrijf", prijs 115 gulden min 10 % korting is 103,55. Over deze betegeling, zie ook TEGEL 46 (2018), 34-40, 'Decoratieve grestegels van Rozenburg (1904-1914)', deel 2, door Arno Weltens, blz. 40. Het pand is thematisch verwant met de inventarisaties van electriciteitshuisjes, codes ELE; maar het valt geografisch buiten de arealen bestreken door ELE-ZH1 en ELE-ZH2.

8)
Id=1275

Routecode: ELE-EX   - Adres. 3361BP, Sliedrecht, Kerkstraat 10-12

Plaats. Buiten; boven de monumentale toegangsdeuren

Omschrijving. In rode letters en cijfers op witte achtergrond de tekst GEM: ELECTRISCH / BEDRIJF / SLIEDRECHT, met BEDRIJF geflankeerd door, in iets kleiner font, links ANNO en rechts 1915; rechts onderin in een driehoekje PB / Delft Bouwdatum: 1915 (omstreeks) Staat: Redelijk (zie Commentaar) Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Fabriek: Plateelbakkerij Delft, Amsterdam / Hilversum

Informatie.   Website: http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl/ Commentaar: De ingekleurde ansicht is afkomstig van http://historie-fotoarchief.sliedrecht.nl/, gedateerd 1920-1924. De huidige (anno 2010) gebruikers van het pand - de firma BHP Houwelingen - verdienen lof omdat ze het tableau niet geheel aan het zicht hebben onttrokken; anderzijds wordt door de perspex plaat met de nieuwe bedrijfsnaam erop die voor het tableau is aangebracht, het zicht op het tableau danig beperkt. Het pand is thematisch verwant met de inventarisaties van electriciteitshuisjes, code ELE, maar het valt geografisch buiten de arealen die ELE-ZH1 en ELE-ZH2 bestrijken.

9)
Id=2212

Routecode: ELE-EX   - Adres. 3401ZH, IJsselstein, Mr. Abbink Spainkstraat 2

Plaats. Buiten; naast toegangsdeur

Omschrijving. Gevelsteen op een electriciteitshuisje van de PUEM, navenant electriciteit verbeeldend; rechts onderin staat schuin gesigneerd: "A vd B" (de v schuin links boven de d, en vice versa): Anna van den Bergh Bouwdatum: 1949

Productie.  Fabriek: Anna Cornelia Beukman-van den Bergh (1905-1986)

Informatie.   Website: https://wwwijsselstein.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=9668&mAlle=J (bezocht 09.09.2019) Commentaar: Als gebeeldhouwde gevelsteen valt dit buiten het bestek van *tegels*; maar deze gevelsteen is van belang omdat mw Beukman zo'n twintig jaar eerder ook de ontwerpster was van de PUEM-tegels die opgenomen zijn in ELE-UT.

10)
Id=1962

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3531HE, Utrecht, Leidsekade naast 226

Plaats. Buiten; op blinde buitenmuur aan straatzijde

Omschrijving. Op een electriciteitshuisje dat slechts enkele meters staat vanaf waar vroeger een trambaan liep, staan ontwerptekeningen van het huisje en de tram; onderin rechts staat - een kwart slag gekanteld - informatie Toegankelijkheid: Vrij

Productie.  Ontwerper: Rob Ottevanger (Kade Ateliers) Fabriek: Zeefdrukkerij Wickerhoff

Informatie.   Website: http://www.wickerhoff.com/portfolio_5.php ; http://www.wickerhoff.com/tegels.php

11)
Id=1273

Routecode: ELE-EX   - Adres. 4201HM, Gorinchem, Melkheul ongenummerd

Plaats. Buiten; aan de voorgevel, rechts naast een toegangsdeur

Omschrijving. drie stuks bouwkeramiek, v.l.n.r. de letters G., E. en B. (gemeentelijk electriciteitsbedrijf). Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het is niet duidelijk of met "G.E.B." verwezen wordt naar het plaatselijke energiebedrijf of naar het GEB Dordrecht dat aan Gorinchem electriciteit leverde. Het electriciteishuisje valt thematisch onder de inventarisaties met code ELE, maar het valt geografisch buiten de arealen die ELE-ZH1 en ELE-ZH2 bestrijken.

12)
Id=1468

Routecode: ELE-EX   - Adres. 7415EJ, Deventer, Raalterweg (zonder nummer)

Plaats. Buiten; rechts van toegangsdeur

Omschrijving. bouwkeramiek, opschrift "KRANENKAMP 1937" Bouwdatum: 1937 (omstreeks) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

13)
Id=1470

Routecode: ELE-EX   - Adres. 8101PM, Raalte, Nieuwe Deventerweg 33A

Plaats. Buiten; tussen twee (dichtgemetselde) toegangsdeuren

Omschrijving. bouwkeramiek GEB Raalte Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

14)
Id=1469

Routecode: ELE-EX   - Adres. 8111AD, Heeten, Dorpsstraat naast 20

Plaats. Buiten; tussen twee toegangsdeuren

Omschrijving. bouwkeramiek GEB Raalte Staat: Goed Toegankelijkheid: Vrij

Productie.

Informatie.

15)
Id=7549

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8325PG, Vollenhove, Kadoelerweg 1

Plaats. Buiten; rechts van de toegangsdeur

Omschrijving. Naam en jaar: KADOELEN 1940  Bouwdatum: c. 1940

Productie.

Informatie.

16)
Id=1884

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 9409TG, Loon (Drente), Asserweg - Balloerweg

Plaats. Buiten; boven de deur aan de straatzijde

Omschrijving. bouwkeramiek met de plaatsnaam LOON Bouwdatum: 1920-1930 Staat: goed Toegankelijkheid: uitstekend

Productie.

Informatie.

17)
Id=1782

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: PRO-GR  Adres. 9617AL, Harkstede, Hoofdweg 186

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek regionaal electriciteitsbedrijf; naamsvermelding, "HARKSTEDE" Staat: Goed Toegankelijkheid: Openbare weg

Productie.

Informatie.

18)
Id=1883

Routecode: ELE-EX   - Optionele tweede Routecode: PRO-GR  Adres. 9881PB, Kommerzijl, Dorpsstraat tegenover de Ooster Waarddijk

Plaats. Buiten; boven de deuren aan de straatzijde

Omschrijving. bouwkeramiek naam Kommerzijl Bouwdatum: 1920-1930 Staat: goed Toegankelijkheid: uitstekend

Productie.

Informatie.

19)
Id=2352

Routecode: GRO-01   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 9712LE, Groningen, Bloemstraat 38

Plaats. Buiten; op muur dwars op de straat, langs inrit tot het terrein

Omschrijving. Jubileumtableau, t.g.v. GEB 1902-1952 Bouwdatum: 1952 (het gebouw is vermoedelijk veel ouder)

Productie.  Ontwerper: Anno Smith (1915-1990) Fabriek: Anno Smith (vermoedelijk)

Informatie.   Website: http://www.staatingroningen.nl/persoon/108/anno-smith

20)
Id=8238

Routecode: PRO-GE   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 6522LE, Nijmegen, Caesarstraat zonder nummer (bij 35)

Plaats. Buiten; aan drie zijden van een transformatorhuisje

Omschrijving. Drie tegeltableaus: aan de noordzijde, afbeelding van Dylan Thomas (1914-1953); aan de westzijde, tulpen; aan de zuidzijde, Joseph Beuys (1921-1986). Boven het tableau met Dylan Thomas zit een bordje, "Titus Nolte / Bewerking trafohuisje / 1996 / www.nijmegen.nl"; langs de rechterzijde van het tableau staat, 90 graden gedraaid, "Inv. Titus Nolte 1993: Photo: Rollie McKenna 1953". Citaat van de website kunstroutesnijmegen.nl/ (zie hierna): "tegeltableaus van Dylan Thomas, dichter uit Wales en tulpen op de andere zijde. Op de derde zijde staat het portret van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys. Titus Nolte heeft tijdens zijn leven veel portretten gemaakt van schrijvers, dichters en kunstenaars. Hiervoor verrichtte hij onderzoek en is zijn bewondering een hommages aan de grote denkbeelden van de creatieve geesten" [sic]. Bouwdatum: 1993-1996

Productie.  Ontwerper: Titus Nolte (* 1955)

Informatie.   Website: http://tnstudio.nl/titus-nolte/portfolio/22.html (bezocht 28.03.2022; ook .../23.html &cl)  Historische documentatie: https://kunstroutesnijmegen.nl/column-over-beelden/hr-beeldeninoost-mrt2018/ (bezocht 28.03.2022) Commentaar: Voor de fotograaf Rosalie Thorne (Rollie) McKenna (USA; 1918-2003), zie https://en.wikipedia.org/wiki/Rollie_McKenna (bezocht 28.03.2022).

21)
Id=5186

Routecode: PRO-OV   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 8121DX, Olst, naast Kornet Van Limburg Stirumstraat 75

Plaats. Buiten; links naast toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek: G.E.B.OLST 1938  Bouwdatum: 1938

Productie.

Informatie.

22)
Id=1279

Routecode: PRO-ZH   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 2801KH, Gouda, Lange Tiendeweg 18

Plaats. Buiten; Boven een winkel etalage.

Omschrijving. Een voorstelling betreffende licht en / of electriciteit. Bouwdatum: 1906? Staat: Zeer goed. Toegankelijkheid: Te zien vanaf openbare weg.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Het betreft de eerste electrische lampenwinkel van Gouda. Het tableau is afkomstig van 'Holland', Utrecht, conform 'The Gouda Pottery Book' van Ron Tasman (blz. 71). Mededeling Dr. Johan Kamermans: Het tableau is niet gesigneerd en wordt vaak toegeschreven aan ‘Holland Utrecht’. Het ontwerp voor dit tableau bevindt zich echter in het (ongepubliceerde) modellenboek van de fa. Jan van Hulst in Harlingen, dat bewaard wordt in Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen.

23)
Id=6289

Routecode: PRO-ZH   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 2801LE, Gouda, Hoge Gouwe 189 - v.m. bedrijfspand Stedelijke Lichtfabrieken

Plaats. Buiten; in het trappenhuis, achter de huidige (september 2018) horeca-ruimte, de route naar de toiletten

Omschrijving. Lambriseringen. Citaat uit de brochure OPEN MONUMENTENDAG GOUDA ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018: "de originele tegels [...] uit 1910" (zie Commentaar)  Bouwdatum: 1910?; 1937-1939? (zie Commentaar)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Door de ramen van een (later; 1937-1939) bouwgedeelte verder naar links van buiten naar binnen kijkend, is te zien dat in het interieur, op de muren tussen de ramen, dezelfde tegels zijn aangebracht. Dit lijkt erop te wijzen dat datering in 1910 onjuist is; eigenlijk lijkt stilistisch ook de jaren 1930 een waarschijnlijkere datering.

24)
Id=3380

Routecode: PRO-ZH   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 4201XD, Gorcum, Korenbeurs 1

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur

Omschrijving. Opschrift, KANTOOR GEMEENTE WATERLEIDING EN GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF  Bouwdatum: 1926-1927

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Gerardus Johannes Geitenbeek (1876-1954) Fabriek: Goedewaagen Gouda (vermoedelijk)

Informatie.  Commentaar: Architect Geitenbeek schreef zelf zijn naam als Geijtenbeek; voor verdere informatie, zie http://gorinchem.courant.nu/index.php?page=6&mod=krantresultaat&q=geijtenbeek&datering=&krant=&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&doc=26&p=3¶graaf=74&y=1883 . Omdat Geitenbeek voor het pand aan de andere zijde van Korenbeurs, BADHUIS (zie Havendijk 40, 4201XA), bouwkeramiek van Goedewaagen Gouda gebruikte, zal de bouwkeramiek hier ook van Goedewaagen afkomstig zijn. Wegwijzer: Dit kantoorgebouw was ook het Pompgebouw van de Gemeente Waterleiding, zie Havendijk 54, 4201XB.