Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

DEN HAAG DHA-04
Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2521 t/m 2574
In deze groep zijn 66 betegelingen opgenomen.
1)
Id=3987

Routecode: DHA-04   - Adres. 2522AH, 's Gravenhage, Van Musschenbroekstraat 3-35, 45-53

Plaats. Buiten; ter weerszijden van de toegangen tot vijf portieken / trappenhuizen, bovenaan de hoeken

Omschrijving. Bouwkeramiek, schildpadden Bouwdatum: omstreeks 1922

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Aloysius Adrianus (Louis) van Hemert (1891-1970)

Informatie.  Commentaar: Het complex loopt door om de hoek in de Schlegelstraat: daar bouwkeramiek met cobra's; zie registratie onder postcode 2522PN. Wegwijzer: De huisnummers 45-53 vallen onder postcode 2522AJ.

2)
Id=3986

Routecode: DHA-04   - Adres. 2522PM, 's Gravenhage, Schlegelstraat 4-64

Plaats. Buiten; ter weerszijden van de toegangen tot zes portieken / trappenhuizen

Omschrijving. Bouwkeramiek, bekroond met koppen van cobra's Bouwdatum: omstreeks 1922 Staat: Enkele cobra's zijn min of meer ernstig beschadigd.

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: Aloysius Adrianus (Louis) van Hemert (1891-1970)

Informatie.  Commentaar: Het complex loopt door om de hoek in de Van Musschenbroekstraat: daar met schildpadden; zie registratie onder postcode 2522AH. Wegwijzer: De huisnummers 42-64 vallen onder postcode 2522PN.

3)
Id=3367

Routecode: DHA-04   - Adres. 2525LJ, Den Haag, Hoefkade 1026

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Gevelkeramiek met NUTSWONINGEN

Productie.

Informatie.

4)
Id=3354

Routecode: DHA-04   - Adres. 2525XH, 's-Gravenhage, Ferdinand Bolstraat 33

Plaats. Buiten

Omschrijving. Drie tegeltableaus; links: "LAAT DE KINDERKENS TOT MIJ KOMEN,", rechts "EN VERHINDERT HEN NIET."; in het midden "SCHOOL DER NED. HERVORMDE GEMEENTE." met rechts onderin het logo van de Porceleyne Fles

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.

5)
Id=6469

Routecode: DHA-04   - Adres. 2526EV, 's-Gravenhage , Van Ostadestraat 225

Plaats. Buiten; bovenin de gevel

Omschrijving. Min of meer 'moderne' keramiek, min of meer uit 'tegels' samengesteld. Bouwdatum: 1993

Productie.

Informatie.

6)
Id=6468

Routecode: DHA-04   - Adres. 2526EV, 's-Gravenhage, Van Ostadestraat 225

Plaats. Buiten; op diverse plaatsen in de gevel

Omschrijving. Drie tegeltableaus met teksten c.q. cijfers in gedeeltelijke sectiel-techniek: bovenaan de gevel ANNO : SINT WILLIBRORDUS : 1905.; op halverwege de gevel links BEWAARSCHOOL., en rechts LEERSCHOOL.; op het bovenste tableau staat rechts onderin Joost Thooft & Labouchere . Delft.. Bouwdatum: 1905

Productie.  Fabriek: Joost Thooft & Labouchere [De Porceleyne Fles], Delft

Informatie.

7)
Id=3274

Routecode: DHA-04   - Optionele tweede Routecode: ALS-GRU  Adres. 2526KB, 's-Gravenhage, Hooftskade 99

Plaats. Buiten

Omschrijving. Winkelpui

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.  Commentaar: Vroeger een BoKa (boter-kaas) winkel. Toeschrijving aan De Porceleyne Fles op basis van http://www.pietdegruyter.nl/den_haag.htm (bezocht 14.08.2019), bijdrage van dhr Bart Verbrugge.

8)
Id=3275

Routecode: DHA-04   - Adres. 2526PB, 's-Gravenhage, Teniersstraat naast 58

Plaats. Buiten

Omschrijving. TegelreliŽf RECONSTRUCTIE TENIERSTRAAT, van kunstenaar Berry Holslag  Staat: Het tegelreliŽf is aangebracht op de blinde zijwand van een rij huizen die worden gesloopt.

Productie.  Ontwerper: Berry Holslag

Informatie.   Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Berry_Holslag Commentaar: Het kunstwerk is aangebracht op de blinde zijwand van een rij huizen langs de Gerard Doustraat. Deze huizen worden gesloopt. Volgens een bericht in ALGEMEEN DAGBLAD van 8 maart 2014, blz. 23, zal het kunstwerk behouden blijven, maar "Nog niet duidelijk is of het reliŽf op zijn plaats blijft".

9)
Id=6467

Routecode: DHA-04   - Adres. 2526SJ, 's-Gravenhage, Van Dijckstraat tussen 190 en 202 / Hendrick Goltziusstraat

Plaats. Buiten; aan de muren ter weerszijden van de passage vanuit Van Dijckstraat naar Hendrick Goltziusstraat

Omschrijving. Tegeltableaus met min of meer lokale taferelen (bijv., een autobus van H.T.M.), en een apart tableau met de informatie dat de tegels werden beschilderd o.l.v. Atelier Ben Hosman door leerlingen van de H.P. Schreuderschool in de H. Goltziusstraat, van de Van Ostadeschool in de Van Ostadestraat (eveneens in de Schilderswijk), van buurthuis Sam Sam in de Van Mierisstraat (idem), en vrijwilligers (vermoedelijk bewoners van de Schilderswijk), met jaartal 1999. Bouwdatum: 1999

Productie.  Ontwerper: Ben Hosman (* 1945), kinderen en vrijwilligers  Fabriek: (zie Commentaar hierna)

Informatie.  Commentaar: De projecten van Ben Hosman / Atelier Ben Hosman worden uitgevoerd door De Porceleyne Fles, Delft of in eigen ovens, afhankelijk van de grootte van het project.

10)
Id=5455

Routecode: DHA-04   - Adres. 2531EJ, 's-Gravenhage, Esmoreitplein 9-30

Plaats. Buiten; bovenin de gevel van het centrale poortgebouw van een groot woningbouwcomplex

Omschrijving. Naam en jaartal: **ANNO*PATRIMONIUM*1935** Bouwdatum: 1935

Productie.  Ontwerper: architecten woningbouwcomplex: Leonardus Cusell (1878-1947) en Johannes Nicolaas Munnik (1879-1960)

Informatie.  Commentaar: Het complex is een gemeentelijk monument; zie http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/esmoreitplein-1-tm-68-van-maerlantlaan-1-tm-71-minstreelstraat-50-tm-82-rederijkerstraat (bezocht 12.08.2017). Patrimonium verwijst naar de woningbouwvereniging die het complex oorspronkelijk liet bouwen.

11)
Id=8200

Routecode: DHA-04   - Adres. 2547GA, 's-Gravenhage, Escamplaan 55 - v.m. badhuis

Plaats. Buiten; boven de ramen boven de hoofdingang

Omschrijving. Tegeltableau met in hoog-reliŽf een man en een vrouw die ieder een voet schoonspoelen in een waterstraal die uit de bek van een leeuw komt  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Dirk (Dick) Bus (1907-1978)

Informatie.   Website: https://standbeelden.vanderkrogt.net/object.php?record=ZH15nc (bezocht 08.01.2022)

12)
Id=2615

Routecode: DHA-04   - Adres. 2552AJ, Den Haag, Loosduinen, Loosduinse Hoofdstraat 4

Plaats. Binnen; in de R.K. kerk 'Maria van Eiken en Duinen'.

Omschrijving. Tableau, in 'opaalwerk', van Maria en Jozef.  Bouwdatum: 1955

Productie.  Ontwerper: Alex Asperslagh

Informatie.  Commentaar: Het tableau is gesigneeerd en gedateerd.

13)
Id=2251

Routecode: DHA-04   - Adres. 2561EC, Den Haag, Valkenboskwartier, Fahrenheitstraat 2

Plaats. Buiten; Over de gehele breedte van de gevel

Omschrijving. Eenvoudige bruine tegels met in witte tegels de tekst "CHR. GEH. ONTH. KOFFIEHUIS". Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

14)
Id=8247

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562AC, 's-Gravenhage, Beeklaan 93 / hoek Teijlerstraat - v.m. cafť Meershoek

Plaats. Buiten; in de onderpuien, zowel langs Beeklaan als langs Teijlerstraat

Omschrijving. Puibetegelingen, met zeegroene en zwarte tegels Bouwdatum: 1899 (pand, volgens bagviewer.kadaster.nl; zie 'Commentaar')

Productie.

Informatie.  Commentaar: Tenminste per 1930 (vgl. advertentie in Haagsche Courant 24.12.1930, online via delpher.nl) - en w.s. t/m 1937 - was hier gevestigd Cafť Meershoek; het lijkt stilistisch mogelijk dat de puibetegelingen werden geÔnstalleerd in verband met de vestiging van het cafť op deze plaats rond 1930.

15)
Id=1760

Routecode: DHA-04   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 2562AH, Den Haag, Regentesse- en Valkenboskwartier, Beeklaan 303

Plaats. Buiten; Aan de gevel en binnen.

Omschrijving. In 1917 kocht de bekende kruideniers firma De Gruyter in het ĎRegentesse- en Valkenboskwartier' een rijtjeshuis en liet dit door de vaste architect W.G. Welsing verbouwen tot winkelpand. De winkel kreeg een rijk betegeld interieur en een chique voorgevel in Art Decotrant. Het pand bleef kruidenierswinkel tot 1994. Bij de restauratie werd de winkel uit 1917 weer in volle glorie hersteld.  Bouwdatum: 1917 Staat: Goed  Toegankelijkheid: Op openingstijden van de winkel: www.roodmetwittestippen.nl

Productie.  Fabriek: Plateelbakkerij Zuid-Holland en de Porceleyne Fles

Informatie.   Website: http://www.hendrickdekeyser.nl/home;  Historische documentatie: https://vriendennederlandstegelmuseum.nl/publicaties/jaarboek-tegel/240-tegel-48  Commentaar: De winkelpui heeft grote Ďspiegelruiten' die zijn gevat in slanke stijlen en regels van eikenhout met daaromheen een omlijsting van blauwe keramische tegels van De Porceleyne Fles uit Delft. In het interieur zijn de wanden voorzien van vaste kasten en schappen voor kruidenierswaren. Daarboven bevinden zich twaalf tegeltableaus van de Plateelbakkerij ĎZuid-Holland' te Gouda met taferelen die betrekking hebben op de landbouw, de handel en de vier seizoenen. Zie ook: het boek 'De kunst van De Gruyter' van Peter Sprangers. Middelste foto van Marc Stegeman.  Wegwijzer: Elders op deze website een tweede lemma van dit adres.

16)
Id=8235

Routecode: DHA-04   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 2562AH, Den Haag, Beeklaan 303.

Plaats. Binnen; hoog aan de wanden van deze v.m. De Gruyter winkel.

Omschrijving. Diverse voorstellingen.

Productie.  Fabriek: Plateelbakkerij 'Zuid-Holland', Gouda.

Informatie.  Commentaar: Elders op deze website een tweede lemma van dit adres. Daar ook meer informatie.

17)
Id=8246

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562AH, 's-Gravenhage, Beeklaan 305

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling  Bouwdatum: 1900 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

18)
Id=1715

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562AX, Den Haag, Valkenboskwartier, Beeklaan 377.

Plaats. Buiten; Gevel

Omschrijving. Belettering NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MELKINRICHTING DE LANDBOUW op de lange gevel en DE LANDBOUW op de korte gevel van het hoekpand. Ter weerszijden een dubbele gestileerde bloem en het geheel dubbel gekaderd. Boven de toegansdeur op de hoek laat een tableau het werk zien op het boerenerf. Een boer die zijn koe melkt en een boerin die met een volle emmer uit de stal komt.  Bouwdatum: 1904 (volgens tegeltableau hoog aan de gevel). Staat: Het tableau boven de deur is goed. De belettering is om onnavolgbare redenen met verf overgeschilderd. Jammer.  Toegankelijkheid: Openbare weg.

Productie.  Fabriek: Rozenburg.

Informatie.  Commentaar: Een tableau uit dezelfde serie is te vinden op de Nachtegaalstraat 80 te Utrecht, bij een slagerij. Rechter foto van Marc Stegeman.  Wegwijzer: Een deel van dit hoekpand draagt het adres Stephensonstraat 102, Den Haag. Voor een tweede lemma van dit adres zie elders op deze website.

19)
Id=8236

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562AX, Den Haag, Beeklaan 377.

Plaats. Buiten; laag en hoog aan de gevel.

Omschrijving. Diverse tegeltableaus waarvan eentje met 1904 (hoog aan de gevel). Bouwdatum: 1904

Productie.  Fabriek: Rozenburg, Den Haag.

Informatie.  Commentaar: Voor een tweede lemma van dit adres zie elders op deze website.

20)
Id=7958

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562EB, Den Haag, Regentesselaan 285

Plaats. Buiten; In de zijgevel van de entree.

Omschrijving. Een betegeling met twee tegels waarop scheepjes in cloisonnť.  Bouwdatum: 1900

Productie.

Informatie.

21)
Id=1390

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562ET, Den Haag, Regentessseplein 3

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. buiten, trapportaal donkergroene betegeling, met sierrand Staat: goed Toegankelijkheid: buiten, goed

Productie.

Informatie.

22)
Id=1388

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562EV, Den Haag, Regentesseplein 11A

Plaats. Buiten;  buiten, in portiek

Omschrijving. grijsgroene betegeling, met in het middenboven, een geometrisch patroon, bestaande uit mini tegeltjes, waarvan sommige met een opgebakken decor. Vloer met bijpassend motief. Staat: zeer goed Toegankelijkheid: buiten, goed.

Productie.

Informatie.

23)
Id=1389

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562EV, Den Haag, Regentesseplein 10

Plaats. Buiten;  buiten, zijkant van trapportaal

Omschrijving. zeer spectaculaire betegeling. 4 grijsgroene panelen, bestaande uit grote tegels. verbonden door een patroon van vierkante lichtblauwe tegels. Zeer gevarieerde omlijsting in geel, bruin, roze.  Staat: goede staat. wordt regelmatig beklad.

Productie.

Informatie.

24)
Id=3715

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GM, Den Haag, Weimarstraat 1

Plaats. Buiten; in portiek.

Omschrijving. Versiering.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Johan Verstrate.

25)
Id=1261

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GN, Den Haag, Weimarstraat 17

Plaats. Buiten; portiek, beide kanten naast de deur betegeld.

Omschrijving. 6 rijen witte tegels met schuine hoeken, waarin kleine blauwe tegeltjes geplaatst zijn.  Staat: betegeling is nieuw, dus niet de oorspronkelijke lambrisering  Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.  Commentaar: vloer met stervormig patroon

26)
Id=1259

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GP, Den Haag, Weimarstraat 31A

Plaats. Buiten;  portiek in winkelpand

Omschrijving. abstract, bruin, blauw en cobalt kleurig patroon in onder- en bovenkant van de lambrisering.  Staat: goed Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

27)
Id=1260

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GP, Den Haag, Weimarstraat 29A

Plaats. Buiten;  portiek, rechterwand

Omschrijving. geometrisch patroon van witachtige en okerkleurige tegels. In het witte vlak onderbroken door veelkleurige tegels. Staat: goed  Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

28)
Id=1391

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GT, Den Haag, Weimarstraat 135

Plaats. Buiten;  buiten, portiek

Omschrijving. zijwand van portiek in blokpatroon van grijze, zwarte en okerkleurige matglazuur tegels. Toegankelijkheid: goed

Productie.

Informatie.

29)
Id=3093

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GW, 's Gravenhage, Weimarstraat 2 hoek Koningin Emmakade

Plaats. Buiten; tussen de ramen

Omschrijving. Betegelingen

Productie.

Informatie.

30)
Id=3716

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GW, Den Haag, Weimarstraat 6

Plaats. Buiten; in portiek.

Omschrijving. Versieringen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Johan Verstrate.

31)
Id=1256

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GX, Den Haag, Weimarstraat 18A

Plaats. Buiten;  Portiek

Omschrijving. gele effen tegels, gescheiden door horizontale smalle rode banden; in het gele vlak zijn gedecoreerde tegels geplaatst. Staat: goed  Toegankelijkheid: de portiek wordt na sluitingstijd van de winkel afgesloten door een hek.

Productie.

Informatie.

32)
Id=1257

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GZ, Den Haag, Weimarstraat 36

Plaats. Buiten; rechter wand van portiek

Omschrijving. witte tegels met een randje met abstract decor

Productie.

Informatie.

33)
Id=1258

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562GZ, Den Haag, Weimarstraat 40A

Plaats. Buiten;  portiek rechterkant

Omschrijving. bovenkant vnl gele tegels, onderkant blauw. afgewisseld met kleine tegeltjes; randtegels met abstract bloemmotief.  Staat: licht beschadigd

Productie.

Informatie.  Commentaar: vloer patroon

34)
Id=1262

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562HA, Den Haag, Weimarstraat 64

Plaats. Buiten;  in portiek linkerkant

Omschrijving. lambrisering, variatie op decor judaspenning van plateelbakkerij Rozenburg; blauw, wit, magenta, bruin Onderkant effen blauwe tegels Staat: goed Toegankelijkheid: goed, alleen 's zondags, en waarschijnlijk na sluitingstijd van de winkel wordt er een hek geplaatst.

Productie.

Informatie.

35)
Id=4356

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562HD, Den Haag, Weimarstraat 174 (hoek Beeklaan)

Plaats. Buiten; in de toegang, voor de deur

Omschrijving. In vijf kleuren "krakelingen" uitgevoerd de tekst "VAN HAREN".  Staat: hier en daar beschadigingen weggewerkt

Productie.

Informatie.  Commentaar: In dit pand was ooit een Van Haren schoenenwinkel gevestigd.

36)
Id=5424

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562HG, Den Haag, Weimarstraat 193

Plaats. Buiten; in portiek.

Omschrijving. Vloerbetegeling van 'krakelingen'.

Productie.

Informatie.

37)
Id=5282

Routecode: DHA-04   - Adres. 2562HP, Den Haag, Weimarstraat 202-204

Plaats. Buiten; in portiek.

Omschrijving. Krakelingen en lambrisering.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Cas Nagtzaam.

38)
Id=2612

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563CA, Den Haag, Valkenbosplein 3

Plaats. Binnen; Aan de binnenwanden van een v.m. slagerij; thans (2013) een kapsalon.

Omschrijving. Blauw-witte betegelingen met o.a. koeienkoppen.  Bouwdatum: 1913

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.

39)
Id=8233

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563CA, 's-Gravenhage , Beeklaan 142 - Valkenbosplein 1-11 - Ieplaan 1

Plaats. Buiten; bovenaan en tussen de eerste en de tweede verdieping in de gevel

Omschrijving. Horizontale stroken van pngeglazuurde terracotta tegels  Bouwdatum: 1913 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: De postcode 2563CA geldt slechts voor het gedeelte van het complex aan Valkbosplein; andere delen vallen onder de postcodes 2562BJ (Beeklaan), 2565LC (Ieplaan).

40)
Id=1197

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563CC, Den Haag, Valkenbosplein 24.

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. 's GRAVENHAAGSCHE MELKINRICHTING "DE SIERKAN" Bouwdatum: 1906

Productie.

Informatie.  Commentaar: Let op de vreemde constructie linksboven. Foto's van Marc Stegeman.

41)
Id=3710

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563CC, Den Haag, Valkenbosplein 21.

Plaats. Buiten; aan de gevel; tussen begane grond en 1 hoog.

Omschrijving. Twee tableaus. Links het kortste tableau dat grotendeels 'leeg' is. Rechts het langere tableau met ANNO LAANZICHT 1905  Bouwdatum: 1905?

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

42)
Id=7495

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563HX, Den Haag, Heesterbuurt, Kamperfoelieplein 20

Plaats. Buiten; In de voorgevel van de Heilige Familiekerk

Omschrijving. Boven in de gevel een tegeltableau met Maria, Josef en Jezus. Boven de toegangsdeur een halve cirkel met de tekst "JESUS MARIA EN JOSEPH STA ONS BY IN LEVEN EN STERVEN AMEN"  Bouwdatum: 1922 Staat: goed

Productie.

Informatie.

43)
Id=7960

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563PH, Den Haag, Heesterbuurt, Weigeliaplein 34

Plaats. Buiten; In een gevel

Omschrijving. Een grote figuratieve voorstelling Bouwdatum: 1925 (tegels uit 1974-1975) Staat: goed

Productie.  Ontwerper: Susanne Riťe (1927-2020)

Informatie.  Commentaar: Blijkbaar zijn ooit woningen omgebouwd tot bergingen. Er zijn gevorderde plannen om de buurt te vervangen door nieuwbouw.  Wegwijzer: Er zijn rond het Weigeliaplein vijf tegeltableaus te vinden: huisnummer 34, 67,113 en 126 (buiten) en 123 (binnen, van buitenaf te zien). Postcodes 2563PH, 2563PJ, 2563PL en 2563PM

44)
Id=7961

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563PJ, Den Haag, Heesterbuurt, Weigeliaplein 67

Plaats. Buiten; In een gevel

Omschrijving. Een grote figuratieve voorstelling Bouwdatum: 1925 (tegels uit 1974-1975) Staat: goed  Toegankelijkheid: Door uitbundige plantengroei moeilijk zichtbaar.

Productie.  Ontwerper: (waarschijnlijk) Susanne Riťe (1927-2020)

Informatie.  Commentaar: Blijkbaar zijn ooit woningen omgebouwd tot bergingen. Er zijn gevorderde plannen om de buurt te vervangen door nieuwbouw.  Wegwijzer: Er zijn rond het Weigeliaplein vijf tegeltableauxs te vinden: huisnummer 34, 67,113 en 126 (buiten) en 123 (binnen, van buitenaf te zien). Postcodes 2563PH, 2563PJ, 2563PL en 2563PM

45)
Id=7962

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563PL, Den Haag, Heesterbuurt, Weigeliaplein 113

Plaats. Buiten; In een gevel

Omschrijving. Een grote figuratieve voorstelling Bouwdatum: 1925 (tegels uit 1974-1975) Staat: goed

Productie.  Ontwerper: Susanne Riťe (1927-2020)

Informatie.  Commentaar: Blijkbaar zijn ooit woningen omgebouwd tot bergingen. Er zijn gevorderde plannen om de buurt te vervangen door nieuwbouw. Wegwijzer: Er zijn rond het Weigeliaplein vijf tegeltableaus te vinden: huisnummer 34, 67,113 en 126 (buiten) en 123 (binnen, van buitenaf te zien). Postcodes 2563PH, 2563PJ, 2563PL en 2563PM

46)
Id=7963

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563PM, Den Haag, Heesterbuurt, Weigeliaplein 126

Plaats. Buiten; In een gevel

Omschrijving. Een grote figuratieve voorstelling Bouwdatum: 1925 (tegels uit 1974-1975) Staat: goed

Productie.  Ontwerper: waarschijnlijk Susanne Riťe (1927-2020)

Informatie.  Commentaar: Blijkbaar zijn ooit woningen omgebouwd tot bergingen. Er zijn gevorderde plannen om de buurt te vervangen door nieuwbouw.  Wegwijzer: Er zijn rond het Weigeliaplein vijf tegeltableaus te vinden: huisnummer 34, 67,113 en 126 (buiten) en 123 (binnen, van buitenaf te zien). Postcodes 2563PH, 2563PJ, 2563PL en 2563PM

47)
Id=7964

Routecode: DHA-04   - Adres. 2563PM, Den Haag, Heesterbuurt, Weigeliaplein 123

Plaats. Binnen; In een zaaltje op de begane grond

Omschrijving. Een wandversiering. Op de wandversiering is het logo van Struktuur 68 (Den Haag) aangebracht, blijkbaar is het geheel aangeboden bij een renovatie in 1975, door architectenbureau H.J.W. Meyran.  Bouwdatum: 1925 (tegels uit 1975) Staat: goed  Toegankelijkheid: Door het raam waar te nemen. Houd rekening met de privacy van de gebruikers van de ruimte.

Productie.  Ontwerper: Susanne Riťe (1927-2020)

Informatie.  Commentaar: Blijkbaar zijn ooit woningen omgebouwd tot bergingen. Er zijn gevorderde plannen om de buurt te vervangen door nieuwbouw.  Wegwijzer: Er zijn rond het Weigeliaplein vijf tegeltableaus te vinden: huisnummer 34, 67,113 en 126 (buiten) en 123 (binnen, van buitenaf te zien). Postcodes 2563PH, 2563PJ, 2563PL en 2563PM

48)
Id=3853

Routecode: DHA-04   - Adres. 2566DR, 's-Gravenhage, Kwartellaan 15

Plaats. Buiten

Omschrijving. Tegeltableautje met voorstelling van vogel op tak, met linksonder in omlijsting de benaming KWARTEL Bouwdatum: Vanaf 1928 - het tableautje is vermoedelijk (veel) recenter: zie Commentaar

Productie.

Informatie.  Commentaar: Dit tableautje is sterk afwijkend van de 36 overige tableautjes in dit complex woningen (zie 2566 DS, 2566TC, 2566WD) - het lijkt aannemelijk dat dit tableautje een latere toevoeging is, mogelijk om aan de behoefte te voldoen de straatnaam in een betegeling te verbeelden (wat de overige 36 tableautjes perse niet doen).

49)
Id=3854

Routecode: DHA-04   - Adres. 2566DS, 's-Gravenhage, Kwartellaan 1 t/m 9, 21 t/m 2 t/m 8, 22 t/m 24 (de postcode 2566DS geldt slechts voor 21-23-25-27)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Vijfentwintig tableautjes van vier tegels (van verschillende formaten) omlijst door terracotta waarin onderin de benamingen zijn vermeld: SATURNUS (huisnummer 1), URANUS (3), NEPTUNUS (5), JUPITER (7), DE MAAN (9), WINTER (21), PISCES (23), AQUARIUS (25), CAPRICORNUS (27), STARIUAGITS (29; sic: = sagittarius), CANCER (31), SCORPIO (33), HERFST (35), DE AARDE (2; ťťn tegel ontbreekt), MERCURIUS (4), VENUS (6), MARS (8), LENTE (22), ARIES (24), TAURUS (26), GEMINI (28), SCORA (30; sic: = libra), LEO (32), VIRGO (34), ZOMER (36) Bouwdatum: Vanaf 1928

Productie.  Ontwerper: Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963) Fabriek: Ouderzorg, Leiderdorp

Informatie.  Commentaar: De architect van deze woningen is A.J. Kropholler (1881-1973). Van tegeltableaus toegepast door Kropholler is in meerdere, zo niet de meeste, gevallen - in ieder geval de tekens van de dierenriem (en vgl. ook 1031CJ, Buiksloterweg 97, Amsterdam) - bekend dat ze werden ontworpen door een zuster van hem, J.L.C. (Julie) Kropholler. Aan de Kon. Wilhelminalaan - Raadhuislaan - Prinses Beatrixlaan te Leidschendam (zie 2264BK-BM-TE), komen dezelfde afbeeldingen voor van Saturnus, Venus, Mars, Neptunus, Mars, Jupiter, en de sterrenbeelden; in Leidschendam zonder verklarende - al dan niet correcte - bijschriften. Behalve de aarde, komen dezelfde tableautjes van de hemellichamen in ons zonnestelsel, inclusief bijschriften, ook voor te Amsterdam, Linnaeushof (zie 1098KR). De sterrenbeelden komen ook voor in Alkmaar, in het interieur van het z.g. Hooge Huys: zie http://www.hendrickdekeyser.nl/upload/smfiles/Jaarverslag_2013_web.pdf , blz. 64-65; hier zijn w.s. ook de vier jaargetijden aanwezig, althans de druiventros (herfst); zie http://www.hendrickdekeyser.nl/site/79/437/alkmaar.html , de derde en vierde foto's. Zie HET VADERLAND 04.01.1928, 'Bouwen aan de Kwartellaan' (via delpher.nl), "Mej. Julie Kropholler [...] heeft ze [de tegels] ontworpen en de fabriek Ouderzorg te Leiderdorp heeft ze gemaakt".

50)
Id=3852

Routecode: DHA-04   - Adres. 2566TC, 's-Gravenhage, Pauwenlaan 42-44-46-48 & 61-63-65-67 (42-48 & 65-67 hebben andere postcodes)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Acht tableautjes van vier tegels (van verschillende formaten) omlijst door terracotta waarin onderin de benamingen zijn vermeld: STRANDWINDE (huisnummer 42), ZEEDISTEL (44), DUINDOORN (46), DUINROOS (48), KOEKOEKSBLOEM (61), MUSKUSKRUID (63), HEIDEVIOOLTJE (65), JUNE ROSE (67) Bouwdatum: vanaf 1928

Productie.  Ontwerper: Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963) Fabriek: Ouderzorg, Leiderdorp

Informatie.  Commentaar: Koekoeksbloem, muskuskruid, strandwinde en zeedistel zijn ook aangebracht in de gevels van de woningen Prinses Beatrixlaan 1-19 te Leidschendam (zie 2264TE); en duinroos in de gevel van Kon. Wilhelminalaan 48, aldaar (zie 2264BM) - in Leidschendam zonder bijschriften. Zie HET VADERLAND 04.01.1928, 'Bouwen aan de Kwartellaan' (via delpher.nl), "Mej. Julie Kropholler [...] heeft ze [de tegels] ontworpen en de fabriek Ouderzorg te Leiderdorp heeft ze gemaakt".

51)
Id=3851

Routecode: DHA-04   - Adres. 2566WD, 's-Gravenhage, Sijzenlaan 43 & 45 (& Kwartellaan 10)

Plaats. Buiten

Omschrijving. Drie tableautjes van vier of vijf tegels (van verschillende formaten), omlijst door terracotta waarin onderin de benamingen zijn vermeld: DE NACHT (huisnummer 43), DE ZON (10), DE DAG (45) Bouwdatum: vanaf 1928

Productie.  Ontwerper: Julie Louise Clarisse Kropholler (1894-1963) Fabriek: Ouderzorg, Leiderdorp

Informatie.  Commentaar: DE DAG en DE NACHT komen ook voor in de gevels van Prinses Beatrixlaan 3 resp. 1 te Leidschendam (zie 2264TE); in Leidschendam zonder bijschriften. DE ZON komt ook voor in een gevel aan de Linnaeushof te Amsterdam (zie 1098KR), inclusief bijschrift. Zie HET VADERLAND 04.01.1928, 'Bouwen aan de Kwartellaan' (via delpher.nl), "Mej. Julie Kropholler [...] heeft ze [de tegels] ontworpen en de fabriek Ouderzorg te Leiderdorp heeft ze gemaakt". Wegwijzer: De hoekwoning met DE ZON heeft als adres Kwartellaan 10, maar het tegeltableautje zit in de gevel langs de Sijzenlaan.

52)
Id=8234

Routecode: DHA-04   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 2571HG, Den Haag, Paul Krugerlaan 185.

Plaats. Buiten; blauwe tegels aan de pui van deze v.m. De Gruyter winkel.

Omschrijving. Het pand wordt op het ogenblik (voorjaar 2022) gerestaureerd. Jammer genoeg niet in oude glorie. Op de hogere niveaus zijn nog oude, blauwe tegels te vinden. Bouwdatum: 1924

Productie.  Ontwerper: W.G. Welsing (architect van het gebouw).

Informatie.  Commentaar: Linker foto: Hoe het was (links) en hoe het nu (voorjaar 2022) is. Binnen zouden zich nog de originele, maar weggetimmerde, De Gruyter tegeltableaus bevinden.

53)
Id=4830

Routecode: DHA-04   - Adres. 2572GB, 's-Gravenhage, Tweede Sweelinckstraat 73

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Naamtableau verwijzend naar voormalige tabakswinkel ter plaatse: DE DELICULTUUR Bouwdatum: 1916 (verbouwing tot tabakszaak)

Productie.  Ontwerper: verbouwing naar ontwerp van M. & W. van der Ploeg

Informatie.   Website: http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/sporen-van-smaragd/duinoord (geraadpleegd 15.08.2016)  Historische documentatie: www.haagsebeeldbank.nl/afbeelding/b773c1d5-bac2-8f7b-bcae-e6b3c1de8aec Commentaar: Website www.haagsebeeldbank.nl geraadpleegd 12.08.2016. De Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 (on-line, http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/, geraadpleegd 15.08.2016) vermeldt Gebr. M. & W. v.d. Ploeg, Bouwkundigen, David Blesstraat 40-60, 's-Gravenhage.

54)
Id=4829

Routecode: DHA-04   - Adres. 2572GK, 's-Gravenhage, Kempstraat 126

Plaats. Buiten

Omschrijving. Drie tegeltableaus, van links naar rechts: CHR. SCHOOL VOOR U-L-O.; COMENIUSSCHOOL; OPGERICHT ANNO - 1923. Bouwdatum: 1921

Productie.  Ontwerper: architect school: Karel Martinus Kuijk (1866-1940)

Informatie.  Commentaar: Zie http://www.monumentenzorgdenhaag.nl/monumenten/kempstraat-126-paardenbergstraat-3 (geraadpleegd 12.08.2016)

55)
Id=7699

Routecode: DHA-04   - Adres. 2572HT, Den Haag, Mandelaplein 2.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Vijftien tegeltableaus in blauw en wit. Bouwdatum: 2008

Productie.  Ontwerper: Josť den Hartog (* 1967).

Informatie.   Historische documentatie: https://www.josedenhartog.nl/projects/yunus-emre-primary-school Commentaar: Locatie van de tableaus: aan de Bloemfonteinstraat drie tableaus (op elke verdieping eentje), aan het Mandelaplein drie tableaus (op de onderste verdieping naast elkaar) en aan de Wolmaransstraat negen tableaus (drie op elk van de drie verdiepingen; in een 3 x 3 constructie). Uit sommige tableaus zijn wat tegels weggevallen. Van dit adres is een tweede lemma.

56)
Id=7700

Routecode: DHA-04   - Adres. 2572HT, Den Haag, Mandelaplein 2.

Plaats. Buiten; aan de gevel.

Omschrijving. Vijftien tegeltableaus in blauw en wit. Bouwdatum: 2008

Productie.  Ontwerper: Josť den Hartog (* 1967).

Informatie.   Historische documentatie: https://www.josedenhartog.nl/projects/yunus-emre-primary-school  Commentaar: Locatie van de tableaus: aan de Bloemfonteinstraat drie tableaus (op elke verdieping eentje), aan het Mandelaplein drie tableaus (op de onderste verdieping naast elkaar) en aan de Wolmaransstraat negen tableaus (drie op elk van de drie verdiepingen; in een 3 x 3 constructie). Uit sommige tableaus zijn wat tegels weggevallen. Van dit adres is een tweede lemma.

57)
Id=8240

Routecode: DHA-04   - Adres. 2574AL, 's-Gravenhage, Soestdijksekade 345 - hoek Volendamsestraat

Plaats. Buiten; in de zijgevel van een v.m. schoolgebouw, langs Soestdijksekade

Omschrijving. Negen drie-dimensionale 'tegels', of tableaus bestaande uit twee 'tegels', met afbeeldingen in reliŽf van kinderspelen. Hoepelen (foto 3) is bij het rechterbeen van de jongensfiguur links gesigneerd, JvR (90 graden gedraaid). Bouwdatum: 1955

Productie.  Ontwerper: Jacobus Antonius (Jacques) van Rhijn (* 1921)

Informatie.   Website: https://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZH15na (bezocht 26.03.2022) Wegwijzer: Zie https://vanderkrogt.net/standbeelden/kunstenaar.php?id=Rhyn.Jacques&object=A&pagina=1 (bezocht 26.03.2022) voor kunstwerken van Jac. van Rhijn bestaande uit 'tegels', elders in 's-Gravenhage, in Tilburg en in Zwolle.

58)
Id=1253

Routecode: ELE-ZH2   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2548AN, 's-Gravenhage, Oosteinde bij 86 (bij gemaal Wippolder)

Plaats. Buiten; tussen twee toegangsdeuren

Omschrijving. Twee terracotta tegels; links het wapen van Delft (een met golven(de lijnen) aangegeven gracht, of 'delft', temidden van effen vlakken - oevers - aan weerszijden), 210 mm x 244 mm; rechts de letters G E B (= Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf [Delft]) onder elkaar, 210 mm x 240 mm. Staat: Goed Toegankelijkheid: De oprit naar het huisje is min of meer geprivatiseerd door bewoners van de aanpalende panden

Productie.

Informatie.  Commentaar: Den Haag behoorde indertijd niet tot het distributie-gebied van GEB Delft, en het moge navenant bevreemding wekken een electriciteitshuisje met 'delfts aardewerk' aan te treffen binnen de Haagse gemeentegrenzen; dit is het gevolg van annexatie door Den Haag van het betrokken gebied per 01.01.1994.

59)
Id=8187

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544GA, 's-Gravenhage, Hengelolaan 543-587

Plaats. Buiten; in de zuidelijke zijgevel

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje. Rechtsonder gesigneerd, mans Meijer. Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

60)
Id=8188

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544GB, 's-Gravenhage, Hengelolaan 543-587

Plaats. Buiten; in de noordelijke zijgevel

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje. Linksonder gesigneerd, Mans Meijer. Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

61)
Id=8192

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544GC, 's-Gravenhage, Hengeloselaan 569-643

Plaats. Buiten; rechts van de ingangspartij aan de oostzijde van het flatgebouw

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

62)
Id=8189

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544HR, 's-Gravenhage, Hertenrade 358-466

Plaats. Buiten; in de oostelijke zijgevel

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1961 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

63)
Id=8193

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544JB, 's-Gravenhage, Otterrade 2-72

Plaats. Buiten; links van de ingangspartij

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

64)
Id=8194

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544VK, 's-Gravenhage, Wolvenrade 21-131

Plaats. Buiten; links van de ingangspartij

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

65)
Id=8191

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544VL, 's-Gravenhage, Wolvenrade 133-145

Plaats. Buiten; links van de ingangspartij

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.

66)
Id=8195

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-04  Adres. 2544VL, 's-Gravenhage, Wolvenrade 133-145

Plaats. Buiten; rechts van de ingangspartij

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1960 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181-182: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliŽfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje [...] bij de entrees van een aantal woningblokken tussen de Hengelolaan en de Otterrade". Wegwijzer: Straatnamen, huisnummers en postcodes zijn in deze buurt een puzzel - en hier allicht niet helemaal juist opgelost: er zijn in totaal negen Nillmij-tegels, geregistreerd onder postcodes beginnend met 2544.