Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

DEN HAAG DHA-03
Inventaris van betegelingen en tegeltableaus in Den Haag, postcodes 2517 t/m 2518
In deze groep zijn 60 betegelingen opgenomen.
1)
Id=4311

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ALS-GRU  Adres. 2517AA, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 5

Plaats. Buiten; onderpui

Omschrijving. Winkelpuibetegelingen

Productie.

Informatie.

2)
Id=5134

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517AD, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 45

Plaats. Buiten; op vloer van portiek.

Omschrijving. Betegeling van z.g. 'krakelingen'.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Deze krakelingen zijn groter dan (1.5 à 2 maal zo groot als) wat elders voorkomt; vgl. de schoen (schoenmaat 42) op Foto 3. In het boek WARSZAWSKIE GORSECIKI ZANIKAJĄCE, door Hanna Faryna-Paszkiewicz & Zuzanna Fruba (Warschau: Wydawnictwo Nisza; 2013), wordt de oorsprong van krakelingen, in het Pools 'gorseciki' (corsetjes), aan Nederland toegeschreven: "Punktem wyjścia do ich rozpowszechnienia, także w Polske, była Holandia [...] w ostatnich latach drugiej dekady XX wieku" (blz. 13; 'uitgangspunt voor hun verspreiding, ook in Polen, was Nederland [...] in de laatste jaren van het tweede decennium van de 20e eeuw'). Wegwijzer: In dezelfde portiek ook wandbetegelingen; zie aparte registratie.

3)
Id=5135

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517AD, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 45

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegelingen & lambriseringen

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: In dezelfde portiek ook een vloerbetegeling, van z.g. 'krakelingen'; zie aparte registratie.

4)
Id=4397

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517AM, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 52 - Oldenhove

Plaats. Binnen; in gangen, hallen en trappenhuizen.

Omschrijving. Patronen van zwarte en witte z.g. 'krakelingen'. Bouwdatum: 1928-1932 Toegankelijkheid: De voorhal biedt plaats aan postbussen van bewoners; navenant lijkt deze hal permanent - of althans tijdens uren van postbezorging - open te zijn. De hal zelf heeft een tegelvloer van krakelingen; & door ramen in de afsluitende tochtdeuren zijn nog meer van zulke tegelvloeren te zien.

Productie.  Ontwerper: architect pand: Philip Anne Warners (1888-1952)

Informatie.  Commentaar: In het boek WARSZAWSKIE GORSECIKI ZANIKAJĄCE, door Hanna Faryna-Paszkiewicz & Zuzanna Fruba (Warschau: Wydawnictwo Nisza; 2013), wordt de oorsprong van krakelingen, in het Pools 'gorseciki' (corsetjes), aan Nederland toegeschreven: "Punktem wyjścia do ich rozpowszechnienia, także w Polske, była Holandia [...] w ostatnich latach drugiej dekady XX wieku" (blz. 13; 'uitgangspunt voor hun verspreiding, ook in Polen, was Nederland [...] in de laatste jaren van het tweede decennium van de 20e eeuw').

5)
Id=8231

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517AT, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 99

Plaats. Buiten; in de onderpui

Omschrijving. Winkelpuibetegeling  Bouwdatum: 1887 (volgens bagviewer.kadaster.nl; de betegeling zal van een latere verbouwing dateren)

Productie.

Informatie.

6)
Id=1202

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517BG, Den Haag, Laan van Meerdervoort 164, 166 en 168.

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een groot gebouw uit rode bakstenen. Vnl. boven en naast ramen.

Omschrijving. Een groot aantal geometrische patronen. Bouwdatum: 1904

Productie.  Ontwerper: Jan Olthuis (1851-1921). Fabriek: Joost Thooft & Labouchere

Informatie.   Monumentnummer: 452784 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Voor een tweede lemma van dit adres zie elders op deze website. Foto's van Leo van der Drift.

7)
Id=3090

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517BG, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 156

Plaats. Binnen; in vloer tochtportaal

Omschrijving. Vloerbetegeling van Maurotegels  Toegankelijkheid: Het tochtportaal is aan de straatzijde afgesloten met een deur met ramen; de vloerbetegeling is door de ramen heen goed te zien (maar vrijwel niet te fotograferen).

Productie.  Ontwerper: J.H.G.P. (Henri) de Rouw (1882-1948) & H.W. (Heinz) Mauser (1868-1940)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/racm_brochure_cultuurhistorie_13.pdf Commentaar: Met dank aan Frans Woons voor de link naar de brochure van RACM, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; zie aldaar blz. 5 linksonderaan. Over Maurotegels (waar Mauro een samentrekking is van de beginletters van de achternamen Mauser en (De) Rouw), zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

8)
Id=7797

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517BG, Den Haag, Laan van Meerdervoort 164, 166 en 168.

Plaats. Buiten; aan de buitengevel van het gebouw.

Omschrijving. Een zeer groot aantal tegeltableaus in sectiel techniek. Bouwdatum: 1904

Productie.  Fabriek: Joost Thooft & Labouchere.

Informatie.   Website: https://haagspraak.nl/2016/04/12/tegeltableaus-laan-van-meerdervoort-hoek-waldeck-pyrmontkade/  Monumentnummer: 452784 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De Rijksmonumenten website schrijft de tegeltableaus toe aan Rozenburg wat onjuist schijnt te zijn. Er is nog een lemma van dit adres. Zie elders op deze website. Foto's van Marc Stegeman.

9)
Id=5448

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517ER, den Haag, Groot Hertoginnelaan 147

Plaats. Buiten; Bij de toegangsdeur

Omschrijving. Een vloer, belegd met zogenaamde krakelingen. Staat: beschadigde tegels

Productie.

Informatie.

10)
Id=5449

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517ER, den Haag, Groot Hertoginnelaan 163

Plaats. Buiten; In het portiek.

Omschrijving. Krakelingen op de grond, bijpassende kleur tegels op de wanden

Productie.

Informatie.

11)
Id=1201

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517ES, Den Haag, Groot Hertoginnelaan 219 en 221

Plaats. Buiten; Versieringen in raambogen.

Omschrijving. Zonnebloemen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Leo van der Drift.

12)
Id=3529

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HG, Den Haag, 2e Van Blankenburgstraat 118

Plaats. Buiten; In raambogen.

Omschrijving. Tegeltableau met vogel (adelaar?).

Productie.

Informatie.  Commentaar: Vijf van zulke tegeltableaus in deze straat. Foto van Marc Stegeman.

13)
Id=7770

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HM, Den Haag, Valeriusstraat 1.

Plaats. Buiten; aan de pui.

Omschrijving. Eenvoudige zwarte tegels. Bouwdatum: 1905 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

14)
Id=6373

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HR, 's-Gravenhage, Valeriusstraat 22

Plaats. Buiten; op vloer van portiek.

Omschrijving. Monochrome toepassing van z.g. krakelingen.  Bouwdatum: 1904 (zie Commentaar)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De bouwdatum, 1904, is ontleend aan de Basisadministratie Adressen en Gebouwen van Kadaster, online via https://bagviewer.kadaster.nl/ . Het lijkt waarschijnlijk dat de krakelingen van een latere verbouwing dateren. Eén van de tegels is kennelijk, bedoeld of per ongeluk, ondersteboven aangebracht; de krakeling vertoont groeven, en mogelijk twee tekens (letters of cijfers): als deze een betekenis hebben, is die niet bekend. Foto's van dhr Ewolt Wolters, Apeldoorn. In het boek WARSZAWSKIE GORSECIKI ZANIKAJĄCE, door Hanna Faryna-Paszkiewicz & Zuzanna Fruba (Warschau: Wydawnictwo Nisza; 2013), wordt de oorsprong van krakelingen, in het Pools 'gorseciki' (corsetjes), aan Nederland toegeschreven: "Punktem wyjścia do ich rozpowszechnienia, także w Polske, była Holandia [...] w ostatnich latach drugiej dekady XX wieku" (blz. 13; 'uitgangspunt voor hun verspreiding, ook in Polen, was Nederland [...] in de laatste jaren van het tweede decennium van de 20e eeuw').

15)
Id=3091

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HV, 's Gravenhage, Stadhouderslaan 41 (Gemeentemuseum)

Plaats. Binnen

Omschrijving. In het museumgebouw is op vloeren, wanden, plafonds en diverse vaste meubileringen een rijkdom aan betegelingen aangebracht. De vloeren, waarin z.g. Maurotegels zijn verwerkt, worden in een separate registratie beschreven. Het is onbegonnen werk om hier, met drie luttele foto's, de rijkdom aan betegelingen recht te doen. De hieronder bij 'Website' vermelde bron geeft aan: "Het hoogoprijzende karakter van de hal wordt versterkt door de wit geschilderde pijlers van het betonnen skelet waartussen in fel geel, rood en groen geglazuurde tegelvelden zijn aangebracht"; en "Het kleurige tegelwerk roept associaties op met de sprookjesachtige wereld van het Nabije Oosten, een indruk die wordt versterkt door de groengekleurde en goud omrande tegelroosters waarachter de heteluchtverwarming schuil gaat". Bouwdatum: 1935 (opening) Toegankelijkheid: Tijdens openingsuren Gemeentemuseum

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: H.P. Berlage (1856-1934) (voltooid door zijn schoonzoon, E.E. Strasser, 1888-1958) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://www.gemeentemuseum.nl/topstukken/het-museumgebouw-van-hp-berlage  Monumentnummer: 461450 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Emil Emanuel Strasser was gehuwd met Anna Catherina (Cato) Berlage (1889-1976); vgl. 9988RE.

16)
Id=3092

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HV, 's Gravenhage, Stadhouderslaan 41 (Gemeentemuseum)

Plaats. Binnen; in vloeren in de grote hal

Omschrijving. Stroken van zwarte Maurotegels in verder overwegend grijsgroene en rode, vlakke tegels Bouwdatum: 1935 (opening) Toegankelijkheid: Tijdens openingsuren Gemeentemuseum

Productie.  Ontwerper: architect gebouw: H.P. Berlage (1856-1934) (voltooid door zijn schoonzoon, E.E. Strasser, 1888-1958) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://www.gemeentemuseum.nl/topstukken/het-museumgebouw-van-hp-berlage  Monumentnummer: 461450 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Over Maurotegels, zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

17)
Id=8232

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517HV, 's-Gravenhage, Stadhouderslaan 5-7

Plaats. Buiten; in de erkers, onder de balkons

Omschrijving. Monochrome tegels met florale motieven

Productie.

Informatie.

18)
Id=6863

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517JR, 's-Gravenhage, Johan de Wittlaan 8-10

Plaats. Buiten; boven de voordeur

Omschrijving. Naamtableau, LIGUSTER  Bouwdatum: 1915 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.

19)
Id=2898

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517JW, Den Haag, Churchillplein 10 (Nederlands Congresgebouw)

Plaats. Buiten; links en rechts van de hoofdingang, onder de luifel van het overdekte voorplein

Omschrijving. H.E. Oud schrijft in J.J.P. OUD ARCHITEKT 1890-1963 (Den Haag: Nijgh & Van Ditmar; 1984), blz. 19, over "de tableaus van Karel Appel ter weerszijden van de hoofdingang, 'burgers' en 'buitenlui'"; mogelijk wordt bedoeld, 'burgers' aan de ene zijde en 'buitenlui' aan de andere zijde.  Bouwdatum: 1968 (tableaus, het congresgebouw werd eerder opgeleverd)

Productie.  Ontwerper: Christiaan Karel (Karel) Appel (1921-2006) Schilder: Maggi Giles (* 1938) Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft (glazuren ontwikkeld door Henk Trumpie)

Informatie.   Website: http://www.maggigiles.com/ Commentaar: L. Crommelin e.a. in MAGGI GILES (Zwolle: Waanders; 1997), blz. 11-12: "[...] bij De Porceleyne Fles in Delft [...] een grote opdracht voor de uitvoering van een monumentaal ontwerp van Karel Appel voor het Congresgebouw in Den Haag [...] Henk Trumpie [= Hendrikus J. (Henk) Trumpie (* 1937)] [...] ontwikkelt [glazuren] [...] Maggi [Giles] gaat [...] deze grote opdracht uit[...]voeren".

20)
Id=8638

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517KB, Den Haag, Jacob Catslaan 14

Plaats. Binnen; in een halletje voor de garderobe-ruimte in de residentie van de Belgische ambassadeur.

Omschrijving. Mauro tegels. Bouwdatum: 1925

Productie.  Ontwerper: Architecten: De gebroeders A.D.N. en J.G. van Gendt. Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft.

Informatie.   Monumentnummer: 477391 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Foto van Olga Harmsen.

21)
Id=4172

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517KZ, 's-Gravenhage, Scheveningseweg, aan de overkant van de weg bij 80-82 / Frankenslag, in de Scheveningse Bosjes

Plaats. Buiten; het gehele monument is betegeld, t/m aan de achterzijde

Omschrijving. Monument voor de vissers die op zee omkwamen in de loop van WO1; met de teksten: TER NAGEDACHTENIS AAN DE RUIM 300 SCHEVENINGSCHE VISSCHERS DIE TIJDENS DEN WERELDOORLOG 1914-1919 OP ZEE HET LEVEN LIETEN; en ZIJ ZIJN DAAR WAAR NACHT NOCH NEVEL IS; rechts onderaan is de architect vermeld. Bouwdatum: 1922

Productie.  Ontwerper: architect: Cornelis Johannes Marinus van Duyne (1877-1932)  Fabriek: Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vissersmonumenten_Scheveningen#Eerste_monument

22)
Id=7793

Routecode: DHA-03   - Adres. 2517VS, Den Haag, Obrechtstraat 177.

Plaats. Buiten; boven de etalages.

Omschrijving. Een kort tableau aan de Reinkenstraat met '= P. V. T. RIET EN ZOON =' en een lang tableau aan de Obrechtstraat met '= VLEESCHHOUWERIJ = P. V. T. RIET EN ZN = GEVESTIGD AD. 1896' Bouwdatum: 1926 (pand)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

23)
Id=4831

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: BRI-NL  Adres. 2518BC, 's-Gravenhage, Anna Paulownastraat 103 / hoek Laan van Meerdervoort

Plaats. Buiten; op diverse plaatsen, vooral als lijsten om de ramen

Omschrijving. Geglazuurde bouwkeramiek Staat: Er is een deel van een raamlijst losgeraakt en uit de gevel gevallen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: In de gevel aan de Laan van Meerdervoort een bijpassende brievenbus.

24)
Id=6033

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518BC, 's-Gravenhage, Anna Paulownastraat 87

Plaats. Buiten; in de onderpui

Omschrijving. Puibetegeling

Productie.

Informatie.

25)
Id=6034

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518BH, 's-Gravenhage, Anna Paulownastraat 62

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Ongeglazuurde tegels, in drie-dimensionale golfvormen

Productie.

Informatie.  Commentaar: De winkelpui is samengesteld uit bijpassende ongeglazuurde keramiek (o.a. vogels)

26)
Id=3465

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CA, Den Haag, Piet Heinplein 1

Plaats. Buiten; aan de gevel aan de Elandstraat.

Omschrijving. Kan (van 'De Sierkan') met daarop een koe en de woorden HANDELS MERK.

Productie.

Informatie.

27)
Id=3466

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CB, Den Haag, Piet Heinstraat 45

Plaats. Buiten; aan de gevel op twee nivo's.

Omschrijving. Vier stroken met tegels in sectieltechniek.

Productie.

Informatie.

28)
Id=3725

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CB, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 45

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling

Productie.  Ontwerper: architecten pand: Karel Meijer & H.E.M. Rademaker

Informatie.  Commentaar: In de hardstenen omlijsting van de gevel staat ingehakt: KAREL MEIJER EN H.E.M. RADEMAKER ARCHITECTEN

29)
Id=1716

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CD, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Piet Heinstraat 91

Plaats. Buiten; Over de gehele breedte van het pand tussen de eerste en de tweede verdieping.

Omschrijving. De vriendelijke zoet- en vervaarlijk uitziende zoutwatervissen tussen het zeewier op het twee tegel hoog tableau zullen de verkoop van deze voormalige viswinkel beslist gestimuleerd hebben. Gebruik van met name rustige pasteltinten groen en blauw op een lichtbruin decor doorsneden door lichte golfslagen.  Staat: Goed.  Toegankelijkheid: Openbare weg.

Productie.  Fabriek: Holland, Utrecht.

Informatie.  Commentaar: Het winkelgedeelte is anno 2011 totaal uitgeleefd maar zal beslist voorzien geweest zijn van een betegeld interieur. De belettering De'n Zilvervlooth hangt mogelijk samen met de laatste functie als koffieshop. De naam Piet Hein legt re relatie met de straat en het product, nog versterkt door de 2 koppen ter weerszijden van de puibalk.

30)
Id=3703

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CE, Den Haag, Piet Heinstraat 99

Plaats. Buiten; stroken hoog aan de gevel en in portiek (lambrisering en vloertegels).

Omschrijving. Versieringen. Bouwdatum: 1899?

Productie.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Johan Verstrate.

31)
Id=3728

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CE, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 103

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling

Productie.

Informatie.

32)
Id=3729

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CE, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 105

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling

Productie.

Informatie.

33)
Id=3730

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CE, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 111 hoek Van Galenstraat

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Lambrisering

Productie.

Informatie.

34)
Id=1804

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ALS-GRU  Adres. 2518CH, Den Haag, Piet Heinstraat 40a

Plaats. Buiten; Aan de gevel en in portiek.

Omschrijving. Versieringen.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jaap Zwart. V.m. BoKa winkel. Het schijnt dat deze winkels alleen in Den Haag te vinden waren. Er waren zo'n 25 van deze winkels.

35)
Id=3467

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CK, Den Haag, Piet Heinstraat 68

Plaats. Buiten; hoog aan de gevel.

Omschrijving. Drie raambogen (twee kleine en een grote) met florale motieven.

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.  Commentaar: Over deze betegeling, zie TEGEL 46 (2018), 34-40, 'Decoratieve grestegels van Rozenburg (1904-1914)', deel 2, door Arno Weltens, blz. 34-35.

36)
Id=3726

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CK, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 76

Plaats. Buiten; op de grond en in de rechterwand van het 'portiek', althans van de ruimte die is ontstaan doordat de toegangspartij iets is verdiept

Omschrijving. Wand- en vloer-betegelingen

Productie.

Informatie.

37)
Id=3727

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CL, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 96

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling

Productie.

Informatie.

38)
Id=3731

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CM, 's-Gravenhage, Piet Heinstraat 106

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving. Wandbetegeling Toegankelijkheid: In november 2014 ging vrijwel de gehele betegeling schuil achter vrijelijk opgeplakte posters e.d.

Productie.

Informatie.

39)
Id=3732

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518CV, 's-Gravenhage, Witte de Withstraat 26-28

Plaats. Buiten

Omschrijving. Winkelpuibetegeling

Productie.

Informatie.

40)
Id=1711

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518GP, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Zoutmanstraat 2

Plaats. Buiten; Beide zijden van het hoekpand.

Omschrijving. Zeven frisse florale betegelingen in drie varianten op puibalkhoogte ter weerszijden van het hoekpand. De tegels (van afwijkende grootte) geplaatst tussen wit geglazuurde stenen vormen een pittoresk aanzien.  Staat: Perfect.  Toegankelijkheid: Openbare weg.

Productie.

Informatie.

41)
Id=1803

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518GP, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Zoutmanstraat 18a

Plaats. Buiten; In portiek.

Omschrijving. Versieringen en tableau met SLAAPKAMER AMEUBLEMENTEN.

Productie.  Ontwerper: J. Latour, achitect.

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jaap Zwart.

42)
Id=3468

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ALS-GRU  Adres. 2518GP, Den Haag, Zoutmanstraat 14a

Plaats. Buiten; rond het winkelraam.

Omschrijving. Vlakke en bewerkelijke groenachtige tegels.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: V.m. BoKa (boter-kaas) winkel.

43)
Id=3469

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518GR, Den Haag, Zoutmanstraat 40

Plaats. Buiten; vrij laag aan de gevel.

Omschrijving. Tableau met HOTEL SEBEL.

Productie.

Informatie.

44)
Id=1712

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518GT, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Zoutmanstraat 94

Plaats. Buiten; Gevel

Omschrijving. Blauwe strakke belettering: ZEE EN RIVIERVISCHHUIS op puibalkhoogte met ter weerszijden een goed geprofileerd voorbeeld uit het aanbod in reliëf: Rechts een baars en links een rivierkreeft in natuurlijke kleuren in een vlak met zeegroente. Het geheel tegen geel/witte achtergrond. Staat: Goed  Toegankelijkheid: Openbare weg

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.

45)
Id=3704

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518HJ, Den Haag, Prins Hendrikstraat 43

Plaats. Buiten; in boog boven deuren.

Omschrijving. Versieringen. Tussen tegels en deuren glas-in-lood ramen.

Productie.

Informatie.  Commentaar: Drie tegels in de linkeronderhoek vervangen door blanco tegels. Middelste foto van Johan Verstrate.

46)
Id=7949

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518HL, Den Haag, Prins Hendrikstraat 89

Plaats. Buiten; Bij de voordeur

Omschrijving. De entree is betegeld met donkerrode krakelingen.  Bouwdatum: 1905 Staat: redelijk

Productie.

Informatie.  Commentaar: Bij de andere deur in dit pand, huisnummer 91, zijn geen tegels (meer) aanwezig.

47)
Id=1801

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ALS-GRU  Adres. 2518HM, Den Haag, Prins Hendrikstraat 105

Plaats. Buiten; Gevel versiering.

Omschrijving. Een v.m. BoKa (boter - kaas) winkel; een onderdeel van het P. de Gruyter & Zn concern.

Productie.  Fabriek: De Porceleyne Fles

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jaap Zwart.

48)
Id=3719

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518HV, Den Haag, Prins Hendrikstraat 86

Plaats. Buiten; rond een winkelpui.

Omschrijving. Het prachtige Jugendstil gestyleerde zandstenen kader om de etalages en toeganspartij bevat een keramische aanvulling in gelijke dynamiek van zwierig lijnenspel binnen driehoeksvormen, de Distel getrouw.

Productie.  Fabriek: De Distel

Informatie.  Commentaar: De eerste twee foto's van Johan Verstrate.

49)
Id=1802

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: XYZ-GRU  Adres. 2518HX, Den Haag, Prins Hendrikstraat 126

Plaats. Binnen; In een v.m. P. de Gruyter & Zn winkel.

Omschrijving. Een zeer groot aantal (11) tegeltableaus waarvan hier slechts drie gepresenteerd. Toegankelijkheid: Dit pand is NIET open voor het publiek.

Productie.  Fabriek: Plateelbakkerij Zuid-Holland

Informatie.  Commentaar: Foto's van Jaap Zwart.

50)
Id=1713

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518JC, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Prins Hendrikplein 14

Plaats. Buiten; Gevel

Omschrijving. Hoektorentje van het monumentale pand dat drie bouwlagen telt met kapverdieping onder een schild- en tentdak. Vlak onder de koperen koepel is een brede band in panden betegeld met ondermeer guirlandes in kleuren die overeenstemmen met het gebouw.  Bouwdatum: 1909 Staat: Goed.  Toegankelijkheid: Openbare weg.

Productie.

Informatie.   Monumentnummer: 452785 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: Voorheen nankgebouw op onregelmatige plattegrond uit 1909 in de stijl van de "Um Achtzehnhundert Bewegung' naar ontwerp van architect J.C. Dorsser.

51)
Id=2252

Routecode: DHA-03   - Optionele tweede Routecode: ELE-EX  Adres. 2518RA, Den Haag, Segbroek, De Constant Rebecqueplein 20

Plaats. Buiten; In de voorgevel, hoog boven de toegangsdeur

Omschrijving. ELECTRICITEITSFABRIEK in lichte letters op een groene ondergrond  Bouwdatum: 1906 Staat: goed Toegankelijkheid: slecht

Productie.

Informatie.  Commentaar: Dit gebouw is de electrische centrale van Den Haag, in gebruik genomen op 1 februari 1906. Let ook op de ooievaar hoog in de gevel en het raam onder het tegeltableau.

52)
Id=3470

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518RH, Den Haag, Koningin Emmaplein 3

Plaats. Buiten; aan de gevel (aan de De Constant Rebecquestraat).

Omschrijving. Tableau met 's-GRAVENHAAGSCHE MELKINRICHTING "DE SIERKAN".

Productie.

Informatie.

53)
Id=3094

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518RL, 's Gravenhage, Koningin Emmakade 57 en aanpalende bebouwingen

Plaats. Buiten; in portieken

Omschrijving. Wandbekledingen  Staat: Bij huisnummer 57 is de staat deplorabel; mogelijk zijn er tegels gestolen (aan het worden)

Productie.

Informatie.

54)
Id=1203

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518RS, Den Haag, Waldeck Pyrmontkade 26-28

Plaats. Buiten; Aan de gevel.

Omschrijving. Twee tableaus met de volgende opschriften: MACHINALE ROGGEBROODBAKKERIJ en ROGGEBROODBAKKERIJ V/D FIRMA GEBR. TEN HOEVE Bouwdatum: 1910 Staat: Er ontbreken twee tegels.

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.  Commentaar: Het lange, smalle tableau rechtsonder gesigneerd met "ROZENBURG". Overzichtsfoto van Leo van der Drift. Over deze betegelingen, zie TEGEL 46 (2018), 34-40, 'Decoratieve grestegels van Rozenburg (1904-1914)', deel 2, door Arno Weltens, blz. 36-37.

55)
Id=1833

Routecode: DHA-03   - Adres. 2518VM, Den Haag, Zeeheldenkwartier, Tasmanstraat 145

Plaats. Buiten; In het portiek van een Jugendstil winkelpand.

Omschrijving. ‘Leesinrichting van tijdschriften en bibliotheek in vijf talen’ + 2x3 vignetjes.  Staat: Goed. Toegankelijkheid: Goed.

Productie.  Fabriek: Rozenburg

Informatie.  Commentaar: Beschrijving en foto's van Jalf Flach.

56)
Id=8158

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-03  Adres. 2517JA, 's-Gravenhage, Stadhouderslaan 54-62 / hoek Lübeckstraat

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur in de zijgevel langs de Lübeckstraat

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Zwaar beschadigd.

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliëfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje boven de entrees van twee flats aan het Stadhoudersplantsoen en de Lübeckstraat". Wegwijzer: Bij de flat Stadhouderslaan 54-76 zijn twee Nillmij-tegels geïnstalleerd: beide postcode 2517JA. Binnen in hal en trappenhuis sobere maar fraaie wandbetegelingen.

57)
Id=8159

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-03  Adres. 2517JA, 's-Gravenhage, Stadhouderslaan 68-76 / hoek Stadhoudersplantsoen

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur in de zijgevel langs Stadhoudersplantsoen

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1954 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliëfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje boven de entrees van twee flats aan het Stadhoudersplantsoen en de Lübeckstraat". Wegwijzer: Bij de flat Stadhouderslaan 54-76 zijn twee Nillmij-tegels geïnstalleerd: beide postcode 2517JA. Binnen in hal en trappenhuis sobere maar fraaie wandbetegelingen.

58)
Id=8155

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-03  Adres. 2517SH, 's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 118-132

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliëfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje boven de entrees van twee flats aan het Stadhoudersplantsoen en de Lübeckstraat". Wegwijzer: Bij de flat Stadhoudersplantsoen 118-148 - Lübeckstraat 83-99 zijn drie Nillmij-tegels geïnstalleerd: postcodes 2517SH, 2517SJ, 2517SN.

59)
Id=8156

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-03  Adres. 2517SJ, 's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 134-148

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Zwaar beschadigd.

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliëfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje boven de entrees van twee flats aan het Stadhoudersplantsoen en de Lübeckstraat". Wegwijzer: Bij de flat Stadhoudersplantsoen 118-148 - Lübeckstraat 83-99 zijn drie Nillmij-tegels geïnstalleerd: postcodes 2517SH, 2517SJ, 2517SN.

60)
Id=8157

Routecode: NILLMIJ   - Optionele tweede Routecode: DHA-03  Adres. 2517SN, 's-Gravenhage, Lübeckstraat 83-99

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur

Omschrijving. Exemplaar van een Nillmij-tegel: met olifant, kind en huisje  Bouwdatum: 1955 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Zwaar beschadigd.

Productie.  Ontwerper: Herman Carel (Mans) Meijer (1916-2011(?)) Fabriek: vermoedelijk: Mans Meijer

Informatie.  Commentaar: Citaat uit EEN HECHTE VERBINTENIS[.] BEELDEN EN ARCHITECTUUR IN DEN HAAG door Botine Koopmans (Den Haag: Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afd. Monumentenzorg, Gemeente Den Haag; 2011), blz. 181: "van keramiek gemaakt [...] [zijn] de kleine reliëfsteentjes met steeds een jongetje, een olifant en een huisje boven de entrees van twee flats aan het Stadhoudersplantsoen en de Lübeckstraat". Wegwijzer: Bij de flat Stadhoudersplantsoen 118-148 - Lübeckstraat 83-99 zijn drie Nillmij-tegels geïnstalleerd: postcodes 2517SH, 2517SJ, 2517SN.