Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Inventaris BWB-WO2
Een zo uitgebreid mogelijke collectie van de tegels, geproduceerd door de N.V. Fabriek van Brouwerís Aardewerk, die tijdens en na WO2 werden aangebracht in panden die werden wederopgebouwd onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen (BWB), dat functioneerde van juli 1940 tot januari 1949. De tegel heeft een formaat van 315 mm x 415 mm (Elpers 2014, zie pure.uva.nl hieronder, blz. 146, vermeldt 315mm x 425mm) . De achterzijde is hol; zie de registratie met postcode 4365AM. Over het fenomeen is ruimschoots informatie op internet en elders toegankelijk; maar het gaat hier om een daadwerkelijke verzameling van exemplaren op locatie. Op internet zie bijvoorbeeld: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouwboerderij ; https://hdl.handle.net/11245/1.404631 (blz. 146-153) [handelseditie gepubliceerd als WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 142-149]; https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ ; https://wederopbouwvansalland.nl/ ; http://www.pluskrant.nl/rubrieken/cultuur/1331-gerhilds-124ste-kunstrubriek-gevelsteentje-uit-vlammen-herrezen . Zie ook boeken zoals: DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (http://home.wxs.nl/~houte098/st42.html); EEN SPOOR VAN VERWOESTING. WEDEROPBOUWBOERDERIJEN IN SALLAND door Ewout van der Horst (http://www.stichtingsallandserfgoed.nl/nieuws/eenspoorvanverwoestingwederopbouwboerderijeninsalland); UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (http://www.hkkonsenoort.nl/html/12_webwinkel/index.html). Vanaf november 2017 omvat de collectie BWB-WO2 exemplaren van de tegel in de Nederlandse provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant & Limburg. De inventaris is niet compleet; naar verdere exemplaren wordt nog gezocht. Op de website http://studio-domeinzicht.jouwweb.nl/sporen-van-de-oorlog wordt Johannes Wilhelmus (Jo) Uiterwaal (1897-1972) als de ontwerper van de tegel opgevoerd; bij ontbreken van bewijsvoering wordt die toeschrijving hier niet gevolgd. Alle bovengenoemde websites bezocht 15.09.2017. Op de website https://wederopbouwvansalland.nl/ (bezocht 09.10.2020) staan 252 wederopbouwboerderijen, en van 242 daarvan maakt de site gedigitaliseerde BWB-dossiers online beschikbaar (negen boerderijen hebben geen dossier; ťťn - CrŲddendijk 14, Lettele - heeft een dossier uit andere bron dan BWB). Van de 242 BWB-boerderijen met gedigitaliseerde BWB-dossiers, zijn er per oktober 2020 33 op locatie aangetroffen met een BWB-tegel. In de 242 gedigitaliseerde BWB-dossiers zijn bij elf boerderijen BWB-tegels min of meer herkenbaar ingetekend (Gooikersdijk 6, Deventer; Gooikersdijk 7, Deventer; Kamperfoelie 1, Deventer; Lindertseweg 29, Raalte; Marshoekersteeg 21, Dalfsen; Moerweg 5-5A Heino; Oude Stationsweg 1a-1b Holten; Stegemansweg 4, Diepenveen; Steginksweg 4-4B, Bathmen; Twentseweg 13, Heino; Zwijnenbergerweg 5, Schalkhaar); vijf van deze elf boerderijen komen in BWB-WO2 voor: Kamperfoelie 1, Deventer; Marshoekersteeg 21, Dalfsen; Twentseweg 13, Heino; Steginksweg 4, Bathmen; Zwijnenbergerweg 5, Schalkhaar; bij Marshoekersteeg 21, Dalfsen staat bovendien in het gedigitaliseerde Bestek (blz. 9), "In de voorgevel tussen de raamkozijnen verdieping een door B.W.B. te leveren jaartalsteen in te metselen". Bij Oude Stationsweg 1-1A in Holten - architect, Eisso Reitsma (1903-1984) - ontbreekt op locatie de ingetekende BWB-tegel: bij de bewoners in oktober 2020 ingewonnen informatie houdt in dat Ďwel een steen was voorzien maar dat de boer dat niet meer wilde en dat het toen ook niet meer ĎmoestíĎ (mededeling van dhr Ruud Murk, Middelburg).
In deze groep zijn 862 betegelingen opgenomen.
1)
Id=6345

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1151EB, Broek in Waterland, Atjehgouw 1-3

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Uit Algemeen Handelsblad van 09.10.1940 (online via delpher.nl): "Een kapitale boerderij in Broek in Waterland ging in den afgeloopen nacht tijdens een bomaanval ln vlammen op. Een Engelsch vliegtuig cirkelde in den afgeloopen nacht boven de streek tusschen Monnikendam en genoemde gemeente en wierp verscheidene lichtfakkels uit. Een van deze heeft vermoedelijk de boerderij, bewoond door de familie Breedijk, getroffen. [...] De Engelsche vliegers bleven echter in de buurt en wierpen tijdens het blusschingswerk herhaaldelijk bommen in de directe nabijheid van de boerderij, tot een aantal van vijftien stuks [...] In dezelfde omgeving werden nog tien bommen geworpen, waarvan er twee op den Jaagweg neerkwamen". Of de boerderij Atjehgouw 1-3 daadwerkelijk wederopbouw na verwoesting door de ene of de andere bomaanslag betreft, is niet perse zeker; maar er zal op zijn minst een indirect verband zijn met de toenmalige oorlogshandelingen ter plaatse.

2)
Id=7656

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1251PS, Laren, Melkweg 26a

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://historischekringlaren.nl/melkweg-26a/ (bezocht 05.11.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website van historischekringlaren.nl/ . De website vermeldt: "De boerderij op de splitsing Kloosterweg/Melkweg met als adres Melkweg 26A, werd in de nacht van 27 september 1943 getroffen door een Engelse brisantbom. Zij brandde tot de grond toe af. [...] Die bewuste nacht kwamen Engelse vliegtuigen terug van een missie met als doel boven vijandelijk Duitsland bommen af te werpen. De bemanning dacht dat ze boven het IJsselmeer vloog, maar in werkelijkheid vloog ze boven Laren. De bommen die niet afgeworpen waren, moesten ze kwijtraken en die kwamen op de boerderij van de familie Majoor terecht [...] De boerderij uit het begin van de 18e eeuw was verloren. De boerderij is weer opgebouwd en kreeg een heel ander aanzicht dan zijn voorganger. In 1947 werd een gevelsteen geplaatst, waarschijnlijk door het Landbouwherstel van na de oorlog. De steen stelt een Nederlandse leeuw voor die uit de vlammen is herrezen". Een foto en bouwtekeningen van de hoeve zijn gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 244. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

3)
Id=7464

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1464PC, Westbeemster, Westdijk 43

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 (oorspronkelijk) Staat: Meerkleurig opgeschilderd. In de hoek rechtsonder is een groot fragment afgebroken, met bijkomende beschadigingen langs de breuklijn. De holle achterzijde is opgevuld met wit materiaal (waarin een inscriptie is gekrast). Toegankelijkheid: Niet meer ter plaatse aanwezig; zie 'Commentaar' en 'Wegwijzer' hierna.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De BWB-tegel heeft ingemetseld gezeten links van de 'voordeur' in de linker zijmuur van het woongedeelte van de BWB-boerderij (zie Foto 1, uit: H.M. de Bruijn e.a., PORTRET VAN DE BEEMSTER 1962 (Beemster / Haarlem: Commissie Portret van de Beemster/ Provinciale Planologische Dienst; 1962), blz. 43 linksboven), dat is gesloopt c. 2000 om plaats te maken voor nieuwe woongelegenheid voor de familie Olij. De BWB-tegel heeft in museum Westerhem, Middenbeemster, van 2020 tot 2022 onderdeel uitgemaakt van de tentoonstelling 'Beemster 75 jaar Ė Bevrijding en wederopbouw'; (met dank aan de familie Olij): https://www.historischgenootschapbeemster.nl/2020/04/beemster-75-jaar-bevrijding-en-wederopbouw/ (bezocht 222.07.2022). Citaat van https://www.historischgenootschapbeemster.nl/wp-content/uploads/De_Nieuwe_Schouwschuit_13e_jaargang_juli_2015.pdf (bezocht 22.07.2022), 'Dagboek voor Gerrit [van] Trien Houtman-Prins (1895-1980)', de aantekeningen voor 9 April 1943: "Het was ongeveer 11 uur, gisteravond, [...] en toen gingen er toch zooveel vliegtuigen [...], er vielen ook nog bommen, en nu vanmorgen hoorden we dat de boerderij van Jb. ten Wolde, aan de Westdijk bij de Volgerweg door een brandbom tot de grond is afgebrand, hij had drie brandbommen kunnen weggooien, maar de vierde lag op de hanebalken, daar kon hij niet zoo gauw bij komen, dus die heeft de brand veroorzaakt" (het gaat waarschijnlijk om Jacob ten Wolde (1904-1999)). Wegwijzer: Met ingang van juni 2022 is de BWB-tegel onderdeel van de collectie van Het Nederlands Tegelmuseum te Otterlo (met dank aan de fam. Olij).

4)
Id=5512

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1633WB, Avenhorn, Oost-Mijzen 6

Plaats. Buiten; boven de deur in de voorgevel van het rechter bouwdeel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

5)
Id=7747

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1687AC, Wognum, Oosteinderweg 24

Plaats. Buiten; in het linker bouwdeel, centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

6)
Id=5895

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1713KW, Obdam, Berkmeerdijk 7

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

7)
Id=7732

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1752JR, Sint Maartensbrug, Grote Sloot 232

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: 1941 (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.zijpermuseum.nl/cgi-bin/fotoalbum.pl?ident=3106&search_dt=1943&veld=all&istart=1  Historische documentatie: https://www.dezijpe.nl/cgi-bin/boerderij.pl?ident=0171  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Beide websites bezocht 03.01.2021; bij zijpermuseum.nl een foto van het geruÔneerde voorhuis (volgens bagviewer.kadaster.nl daterend van 1910); bij dezijpe.nl een foto van vůůr de verwoesting, en de tekst, "Door oorlogs handeling vernield op 3 september 1940, de veehouder George Willem Waiboer [1910-1940] kwam hierbij om het leven. Voorhuis is in 1941 herbouwd" (met dank aan leden van Historische Vereniging 'De Zijpe' voor behulpzaamheid).

8)
Id=7623

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1755KM, Petten, Leiweg 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Van links naar rechts in toenemende mate verweerd (c. 2 km van de zee, achter de Hondsbossche Zeewering)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Net als de meeste toenmalige bebouwing in Petten, zou de vroegere boerderij op last van de Duitse Wehrmacht in 1943 kunnen zijn afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de Atlantikwall; verder naar het zuidoosten aan de Leiweg is echter bebouwing uit, volgens bagviewer.kadaster.nl, 1810 niet gesloopt. Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Johan den Hollander (Vlissingen).

9)
Id=8362

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1755LH, Petten, Zuiderhazedwarsdijk 1 - hoeve De Waker

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd. Hoeve De Waker staat op de nominatie om in 2023 gesloopt te worden, maar het is de intentie om de BWB-tegel te behouden.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Antoon van der Burg (Zuidschermer). Foto's gemaakt door dhr Marc Snip (Petten). Net als de meeste toenmalige bebouwing in Petten, zou de vroegere boerderij op last van de Duitse Wehrmacht in 1943 kunnen zijn afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de Atlantikwall. Er wordt verondersteld dat de tegel oorspronkelijk in een buitengevel van de boerderij was geÔnstalleerd, en bij een verbouwing onder de toenmalige eigenaar J. Turfboer tot recreatieboerderij in het interieur is verwerkt.

10)
Id=6435

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JD, De Cocksdorp (Texel), Hoofdweg 34 - hoeve 'De Korenschoof'

Plaats. Buiten; hoog in de voorgevel van het terugliggende bedrijfsgedeelte, dat links buiten het woongedeelte uitsteekt.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 144, beschrijft: "ging in april 1945 door brand gedeeltelijk verloren. Het woonhuis bleef bestaan, de schuur werd herbouwd". In april 1945 woedde op Texel de z.g. Russenoorlog, maar de brand wordt niet expliciet aan gevechtshandelingen toegeschreven. Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

11)
Id=6434

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JD, De Cocksdorp (Texel), Hoofdweg 30 - hoeve 'Ruimzicht'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het terugliggende bedrijfsgedeelte, net schuin rechts boven waar het bedrijfsgedeelte buiten het woonhuis uitsteekt.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 143, beschrijft: "... in april 1945 [tijdens de z.g. Russenoorlog] werden het huis en twee schuren door beschieting vernield. Er werd een noodwoning gezet en in 1948 werd ... een nieuwe boerderij ... gebouwd". Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019). In de linker zijgevel van het woonhuis zit links naast de deur een zwaar verweerde en navenant slechts gedeeltelijk leesbare gevelsteen, met datering die met de BWB-tegel overeenstemt: "[D]E EERSTE STEEN WERD GELEGD [...] 15 OCTOBER 1948 TE EIERLAND TEXEL".

12)
Id=6433

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JD, De Cocksdorp (Texel), Hoofdweg 18 - hoeve 'Vruchtbaaroord'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de schuur schuin links achter het woonhuis, links naast de dubbele staldeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 139, beschrijft: "Door de Duitse artillerie werden in april 1945 [tijdens de z.g. Russenoorlog] alle gebouwen in brand geschoten. Op Vruchtbaaroord werd een noodwoning gebouwd die van 1946 tot 1949 ... werd bewoond". Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

13)
Id=6430

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JD, De Cocksdorp (Texel), Hoofdweg 7 - hoeve 'Padang'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel van het linker bedrijfsgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is op ongeveer een kwart van boven lijnrecht in tweeŽn gedeeld

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 137, beschrijft: "Door de Duitse beschieting werden de gebouwen op 12 april 1945 vernietigd. In 1947 begon de herbouw". Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

14)
Id=6436

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JG, De Cocksdorp (Texel), Hoofdweg 106 - hoeve 'Rotterdam'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het terugliggende bedrijfsgedeelte waar het rechts buiten het woongedeelte uitsteekt, op ongeveer 2 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 51, beschrijft: "... werd in 1945 door de Duitsers vernietigd ... In 1948 kwam de herbouw gereed". In 1945 woedde op Texel de z.g. Russenoorlog. Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

15)
Id=6437

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JJ, De Cocksdorp (Texel), Postweg 17 - hoeve 'Lou Christy'

Plaats. Buiten; in de gevel van het terugliggende bedrijfsgedeelte, dat rechts uitsteekt buiten het woongedeelte, nabij de hoek met de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat verscholen achter de takken van een boom(pje).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 109, beschrijft: "Het oorlogsgeweld vernietigde de boerderij". Waarschijnlijk betreft het oorlogsgeweld tijdens de z.g. Russenoorlog. Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

16)
Id=6438

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795JS, De Cocksdorp (Texel), Postweg 154 - hoeve 'Bland en Berg' (ook Blandenberg)

Plaats. Buiten; links in de voorgevel van het losstaande bedrijfspand, nabij de hoek met de linker zijmuur, op ongeveer twee meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 129, beschrijft: "Door oorlogsgeweld werd in april 1945 vooral de schuur ernstig beschadigd. Deze werd in 1948 [...] herbouwd". In april 1945 woedde op Texel de z.g. Russenoorlog. Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019). Onder de BWB-tegel zit op ong. 0,5 meter boven het maaiveld een gedenksteen, zichtbaar op foto 2, met datering die met de BWB-tegel overeenstemt: "DE EERSTE STEEN IS GELEGD DOOR MYRA DROS 24 OCTOBER 1947"; het gaat om Myra Krijna (Zantinga-)Dros (* 1932), dochter van Catharina Reinetta Bakker (1893-1963) en Albert Dros (1893-1989), die 1917-1958 op Blandenberg als pachter het agrarisch bedrijf uitvoerde (eigenaar was in 1947 Johannes Sijbrand Keijser, 1901-2002). Van Albert Dros werd in 1995 postuum een verslag over de Russenoorlog gepubliceerd, GEWELD EN VUUR OVER DE EIERLANDSEPOLDER (vgl. Texelsche Courant, 14.04.1995, 'Oorlogsverhaal Dros in boekvorm', met foto, 'Mei 1945: de verwoeste schuur van hoeve "Bland en Berg"'; online via krantenbank van Regionaal Archief Alkmaar); de auteur rapporteert uitvoerig de gang van zaken waarbij twee schuren van Bland en Berg in brand kwamen te staan (blz. 36), maar over de wederopbouw, en navenant over de BWB-tegel, wordt niets vermeld. Wegwijzer:

17)
Id=6439

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795KN, De Cocksdorp (Texel), Slufterweg 223 - hoeve 'Vianen'

Plaats. Buiten; boven de oorspronkelijke staldeuren in het achterliggende en links buiten het woongedeelte uitstekende bedrijfsgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 165, beschrijft: "Vianen met twee schuren gingen [sic] in april 1945 door oorlogsgeweld verloren. ... in 1948 ... [liet men] een huis en schuur bouwen". In april 1945 woedde op Texel de z.g. Russenoorlog. Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019). Het is niet bekend of het borstbeeld ingemetseld in de dichtgemetselde deur, rechts onder op Foto 2, een Heer van Vianen o.i.d. verbeeldt.

18)
Id=6429

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795LE, De Cocksdorp (Texel), De Hollandseweg 2 - hoeve 'Labora'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel van het oorspronkelijke bedrijfsgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 62, beschrijft: "Tijdens de Russenoorlog in april 1945 ... door brand verwoest en in 1948 herbouwd". Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

19)
Id=6440

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795LJ, De Cocksdorp (Texel) , Vuurtorenweg 13 - hoeve 'Bouwlust'

Plaats. Buiten; min of meer centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 34, beschrijft: "Door de brandbommen, die bij honderden in 1941 door geallieerde vliegtuigen bij De Cocksdorp werden afgeworpen, werd Bouwlust getroffen en verbrandde. De herbouw met een noodstal volgde. Bouwlust werd in 1947 herbouwd".

20)
Id=6441

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1795LK, De Cocksdorp (Texel), Vuurtorenweg 61 - hoeve 'Axel'

Plaats. Buiten; midden, iets hoger dan centraal, in de voorgevel van het achterliggende bedrijfsgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). BOERDERIJENBOEK : GESCHIEDENIS EN NAAMGEVING VAN ALLE BOERDERIJEN OP TEXEL, HUN EIGENAREN EN BEWONERS, door C.J. Reij, C. Hoogerheide & C.G.J. van Empel (Schoorl: Pirola; 1999), blz. 37, beschrijft: "Tijdens de Russenoorlog werd Axel vanaf de Noordbatterij op zaterdag 7 april 1945 als ťťn van de eerste boerderijen in brand geschoten". Over de Russenoorlog, zie http://www.derussenoorlog.nl/ (bezocht 08.01.2019).

21)
Id=8345

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1847LL, Zuidschermer, Zuidervaart 60 - hoeve Houtlust

Plaats. Buiten; helemaal links in de voorgevel, halverwege de hoogte van het raam rechts ernaast.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1948 (zie 'Commentaar' hierna). Staat: Gedeeltelijk opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://wo2forum.nl/viewtopic.php?t=42211 (bezocht 03.07.2022)  Historische documentatie: https://www.museumalkmaar40-45.nl/alkmaar-in-wo2/verzet/acties-verzet/oktober-1944-rustenburg Commentaar: Foto's F1 en F3 gemaakt door de heer Antoon van der Burg (Zuidschermer); foto F2 is een screenshot uit de film DE SLAG BIJ RUSTENBURG (regie: Frank Dirkx; D-Film, 2019). De website museumalkmaar40-45.nl bezocht 03.07.2022. Rechts naast de voordeur van Houtlust is een gedenksteen ingemetseld met datering die van de BWB-tegel afwijkt: "EERSTE STEEN GELEGD OP 22 APRIL 1948"; de gedenksteen vermeldt ook "14-10-1948": getuige het artikel '"Houtlust" uit de as herrezen' in NIEUW NOORD-HOLLANDS DAGBLAD van 15.10.1948 - via krantenbank Regionaal Archief Alkmaar - is 14.10.1948 de datum van "de overdracht van de nieuwe boerderij "Houtlust" aan de wed. De Boer-Stam [Trijntje (Trien) Stam (1918-2002)] en haar beide kinderen [Dirk de Boer (*1942); Andries Pieter de Boer (*1944)]". Van de eerste-steenlegging voor de wederopbouw van Houtlust staat een verslag in 'Zes stenen in de Schermer' in ALKMAARSCHE COURANT van 23.04.1948; en hierin staat vermeld, "[...] de heer Van Rossem van het Bureau Wederopbouw Boerderijen [...] biedt een tegel aan, om in de gevel te worden ingemetseld, waarop 'n Nederlandse Leeuw en het jaartal 1947". Omdat een eigentijdse weergave van de toelevering van een BWB-tegel aan een boerderij hoogst uitzonderlijk (misschien uniek) is, vraagt de beschrijving als een schenking om aandacht. Het is echter wel de vraag of de hier gerapporteerde procedure, de BWB-tegel als gift van BWB, de gangbare was, of juist vermeld werd omdat het afweek van de normale gang van zaken. Voor de lotgevallen van Houtlust en de bewoners / gebruikers tijdens WO2, zie de voornoemde film, de vermelde websites en elders op internet (zoektermen: "slag rustenburg"; "houtlust willy lages"; e.d.).

22)
Id=7452

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1967PR, Heemskerk, Communicatieweg 12

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, ong. twee meter links van de oorspronkelijke deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

23)
Id=5785

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1991AD, Velserbroek, Hofgeesterweg 4 - hoeve 'Groot Beekvliet'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://hdl.handle.net/21.12102/63d0ff66-ee94-11e0-a4f1-8944d3990dde (bezocht 07.11.17) Commentaar: Locatie geÔdentificeerd aan de hand van de Beeldbank van Noord-Hollands Archief; zie voormelde website.

24)
Id=5786

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1991AD, Velserbroek, Hofgeesterweg 6

Plaats. Buiten; hoog bovenin de voorgevel van een schuin achter de woning staande stal/schuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

25)
Id=5787

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1991AG, Velserbroek, Boterdijkweg 1

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

26)
Id=7453

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 2065AH, Haarlemmerliede, Liedeweg 2

Plaats. Buiten; hoog in de voorgevel boven de middelste raampartij op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aan gemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

27)
Id=7454

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 2131LS, Hoofddorp, IJweg 760

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de schuur rechts van het woongedeelte boven de (oorspronkelijke) grote staldeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie, en verwijzing naar geocoaching.com, aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naast de 'voordeur' in de linker zijgevel van het woongedeelte zit een gedenksteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenstemt: "VERWOEST 2 JAN. 1945 - EERSTE STEEN GELEGD VAN HERBOUW DOOR C.A. DE WITH OP 22 SEPT. 1947" (C.A. de With kon niet nader worden geÔdentificeerd, maar de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb vermeldt C.A. de With als eigenaar van de BWB-boerderij IJweg 760 te Hoofddorp). De website https://www.geocaching.com/geocache/GC5J9C3_hb02-mariahoeve?guid=64396fbf-3664-4957-8890-1c28639ab6fc (bezocht 05.01.2021) vermeldt: "Op 2 januari 1945 werd een Engelse bommenwerper getroffen door een Duits afweergeschut, die daarop een deel van zijn bommenlast afwierp om in de lucht te blijven. Vier bommen kwamen neer bij de Mariahoeve, waarvan ťťn op de schuur, die daarop explodeerde. Ook de woning werd totaal vernield. De vrouw des huizes en de dienstbode overleefden dit niet, maar de dochter des huizes die ziek te bed lag werd met bed en al weggeslingerd en kwam in de nabijgelegen droge sloot terecht. Zij liep slechts lichte verwondingen op. De boerderij werd in 1947 herbouwd met steun van het wederopbouwfonds".

28)
Id=6480

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2171AN, Sassenheim, Klinkenberg 14

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, op ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie BOERENPRAAT: SPREKENDE SCHOONHEID VAN SASSEMSE BOERDERIJEN, HUN BESTAAN EN HUN BEWONERS door Ingrid Langeveld (eigen uitgave; 2013), blz. 219-220: "Op 20 maart 1945 wordt de boerderij nagenoeg geheel vernield door een bombardement van een Engels vliegtuig. [...] Anno 1948 werd er een nieuwe boerderij gebouwd [...] Een steen in de voorgevel van de boerderij met de inscriptie *1948* en de afbeelding van de Nederlandse leeuw herinnert aan de herbouw [...]". Eerder (blz. 210-211) werd uitgelegd, "Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er in de omgeving [...] regelmatig bombardementen plaats, vanwege het feit dat de locatie voor piloten een makkelijk herkenningspunt was door de aanwezigheid van de Rijksweg 4 van Amsterdam naar `s-Gravenhage en de spoorlijn Leiden-Haarlem". Wegwijzer: De boerderij is vanaf de A44, in de richting van Leiden naar Amsterdam, door bomen en struiken heen, vlak voorbij afslag 5 naar rechts te zien; maar de BWB-tegel is zo niet waarneembaar.

29)
Id=6401

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2242NP, Wassenaar, Ruigelaan 1

Plaats. Buiten; in voorgevel tussen de twee ramen op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

30)
Id=5783

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2351AZ, Leiderdorp, Achthovenerweg 60 - hoeve 'Welgelegen'

Plaats. Buiten; centraal in de gevel die naar de Oude Rijn toe staat.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Toegankelijkheid: Tussen het grondgebied rondom dit pand en de Oude Rijn loopt een fiets-/wandel-pad; daad vanaf is de BWB-tegel goed waarneembaar

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Monumentnummer: 512177 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl Commentaar: De aardewerkfabriek van Brouwer wordt steevast aangeduid als gesitueerd in Leiderdorp; maar de eigenlijke locatie was in Zoeterwoude (Bruggestraat 2; w.s. toenmalige huisnummering). Desalniettemin is deze BWB-tegel allicht het exemplaar dat het dichtst bij de plaats van fabricage is aangebracht. In de gevel is een van de BWB-tegel afwijkend jaartal weergegeven in muurankers: 1941. In het LEIDSCH DAGBLAD van 20.02.2019, online via https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190220_53649634?utm_source=google&utm_medium=organic (bezocht 19.12.2020), wordt voor de discrepantie een verklaring gegeven: "[...] op de voorgevel [...] muurankers die het jaartal 1941 vormen. Minder opvallend is gevelsteen eronder, met een uit vlammen oprijzende Nederlandse leeuw en het jaar 1940. Deze steen wijst op een wederopbouwboerderij, de enige in Leiderdorp. Beide jaartallen worden verklaard op een tweede steen, [links] naast de voordeur: 'verwoest door ruw geweld, 14 mei 1940, door burgertrouw hersteld, 10 juli 1941'". De website https://www.koningwitzier.nl/achthovenerweg-60-leiderdorp-202010190743343438 (bezocht 30.11.2020) vermeldt, "De 'Hoeve Welgelegen' genaamde boerderij staat op de plaats waar een op 14 mei 1940 door een Duitse bom verwoeste knip (kaasboerderij) stond. Deze werd omstreeks 1941/1942 vervangen door deze zogenaamde 'wederopbouw boerderij'. [...] Maar [...] in het interieur zijn veel oude details bewaard gebleven, o.a. de voormalige kaasmakerij, de kelder, opkamer, balken plafonds, paneeldeuren, roeden ramen etc.". Wegwijzer: Deze boerderij stond in 2020 te koop via https://www.koningwitzier.nl/achthovenerweg-60-leiderdorp-202010190743343438 (bezocht 30.11.2020), met veel foto's.

31)
Id=5766

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2396HC, Koudekerk aan den Rijn, Dorpsstraat 51

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Monumentnummer: 517885 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl

32)
Id=8037

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2497NB, 's-Gravenhage, Henricuskade 67

Plaats. Buiten; in de kopgevel van het linker bouwdeel, boven de rechter raampartij op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

33)
Id=6472

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2811KB, Reeuwijk, Oud-Reeuwijkseweg 11

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de huisdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: www.verlichteboerderijen.nl/artikelen/openstellingen%20VBR%20GW%20wk3.pdf (bezocht 14.01.2019) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De genoemde website vermeldt, "In januari 1945 staken de Duitsers de oorspronkelijke boerderij in brand. Na de Tweede Wereldoorlog is de huidige boerderij met rijkssteun gebouwd [ ] De gevelsteen toont de Nederlandse leeuw die uit de vlammen omhoog komt". Wegwijzer: Men kan, vlak ten westen van afslag 12, de boerderij zien liggen vanaf de A12; maar, de BWB-tegel is zo niet te zien, die zit in de noordelijke zijgevel, en de boerderij staat met haar zuidelijke zijgevel naar de A12 gekeerd.

34)
Id=6624

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2821NC, Stolwijk, Beijerscheweg 1

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, langs de Stolwijksevaart, tussen de twee raampartijen op de beganegrond van het woongedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

35)
Id=7300

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2905LC, Capelle aan den IJssel, 's-Gravenweg 394

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen de 'voordeur' in dezelfde muur en de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 (1948 volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/75-verhalen-75-jaar-vrijheid_43148/ Commentaar: Locatie en informatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie op de website capelleaandenijssel.nl https://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle/75-verhalen-75-jaar-vrijheid_43148/item/jan-ooms_34459.html (bezocht 18.05.2020). De vroegere boerderij 'Niets zonder Gods zegen' werd in 1944 bij wijze van represaille voor een naburige actie van de Ondergrondse door de Duitse bezetters in brand gestoken; "Direct na de oorlog werd begonnen met de herbouw van de boerderij en in 1948 was het pand weer voor bewoning gereed". Wegwijzer: Vanaf de openbare weg is de tegel nauwelijks te zien (vgl. Foto 1) en navenant nauwelijks te fotograferen.

36)
Id=5517

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2951XT, Alblasserdam, Randweg 116 - Blomhoeve

Plaats. Buiten; hoog bovenin de gevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017. De boerderij werd in 2019 gemeentelijk monument: zie https://www.alblasserdamsnieuws.nl/wordpress/2019/05/09/alblasserdamse-boerderij-uit-1940-wordt-veilig-gesteld-voor-de-toekomst/ (bezocht 13.04.2019). De naam Blomhoeve verwijst naar de familie Blom, voor wie deze boerderij werd gebouwd, nadat hun boerderij in de Kerkstraat door een Duits bombardement was verwoest (de wederopbouw vond dus plaats op een geheel andere locatie dan waar de oude boerderij had gestaan).

37)
Id=5513

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2952AK, Alblasserdam, Polderstraat 9

Plaats. Buiten; boven de deur in de voorgevel van het rechter bouwdeel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017.

38)
Id=7017

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2952AR, Alblasserdam, Ruigenhil 2

Plaats. Buiten; helemaal links in de voorgevel, bij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer een halve meter onder de dakrand.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Volgens de website bagviewer.kadaster.nl dateert het pand uit 1925; mogelijk betreft de inbreng van BWB een rigoreus herstel van het oude pand.

39)
Id=5518

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2952AV, Alblasserdam, Vinkenpolderweg 17

Plaats. Buiten; bovenin de hoge topgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Opgeschilderd in meerdere kleuren

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017.

40)
Id=5523

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2969AC, Oud-Alblas, Dorpsstraat 27 - 'De Baanhoeve'

Plaats. Buiten; hoog in de voorgevel van de schuur links naast het woongedeelte, midden onder de ramen bovenin onder het wolfsend

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017.

41)
Id=5524

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2969AS, Oud-Alblas, Oosteinde 9

Plaats. Buiten; hoog in de topgevel die als de linker zijmuur is gebouwd, boven de twee ramen van de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017.

42)
Id=5519

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2971AD, Bleskensgraaf, Dorpsstraat 8

Plaats. Buiten; boven de voordeur in de topgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd, met 19 & 40 in contrasterende kleur

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017. Zie ook file:///home/chronos/u-e7acd8d1e43c10dd51b237e6a6b3ff2f9c4335f4/Downloads/nieuwsbrief-nr-22-oktober-2011.pdf (bezocht 17.01.2020).

43)
Id=5522

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2971AZ, Bleskensgraaf, Zevenhovenstraat 2

Plaats. Buiten; boven de deur in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/  Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017. Zie ook file:///home/chronos/u-e7acd8d1e43c10dd51b237e6a6b3ff2f9c4335f4/Downloads/nieuwsbrief-nr-22-oktober-2011.pdf (bezocht 17.01.2020).

44)
Id=5520

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2971XA, Bleskensgraaf, Hofwegen 16

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel tussen een raam en de hoek met de zijmuur, op de hoogte van ongeveer halverwege het raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017. Zie ook file:///home/chronos/u-e7acd8d1e43c10dd51b237e6a6b3ff2f9c4335f4/Downloads/nieuwsbrief-nr-22-oktober-2011.pdf (bezocht 17.01.2020).

45)
Id=5521

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 2971XB, Bleskensgraaf, Hofwegen 52

Plaats. Buiten; links in de voorgevel van de vooruitstekende uitbouw.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 19 40 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/  Commentaar: De site https://geschiedenisalblasserwaard.wordpress.com/2017/06/15/wederopbouwboerderijen/ bezocht 17.09.2017. Zie ook file:///home/chronos/u-e7acd8d1e43c10dd51b237e6a6b3ff2f9c4335f4/Downloads/nieuwsbrief-nr-22-oktober-2011.pdf (bezocht 17.01.2020).

46)
Id=5784

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3151XA, Rotterdam, Hoek van Holland, Bonnenweg 50 - hoeve 'Rijckevorsel'

Plaats. Buiten; midden bovenin de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.debonnen.nl/html/rondje.html (bezocht 07.11.2017)

47)
Id=6400

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3151XW, Rotterdam, Hoek van Holland, Kaapweg 103 - 'De Caep'

Plaats. Buiten; in linker zijgevel van het voorhuis, links van het raam op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie http://www.stichtingkunstplaats.nl/wp-content/uploads/Cultuurhistorische-verkenning-van-HvH-1.pdf (bezocht 07.01.2019): "tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de tankgracht gesloopte en na de bevrijding herbouwde boerderij ĎDe Caepí in traditionalistische wederopbouwarchitectuur, markant gelegen in de flank van de haakwal Nieuwlandse Duinen." Bij bezoek ter plaatse, december 2018 stond de BWB-boerderij op de nominatie gesloopt te worden (geen datum bekend; zie ook https://m.facebook.com/JeBentEenEchteHoekeneesAlsJe/photos/het-onbegrijpelijk-vindt-dat-de-gemeente-de-kaapwoning-zo-laat-vervallen/1766353736745732/ ), maar het zou de intentie zijn dat de BWB-tegel bewaard zou blijven. Op de genoemde Facebook-pagina 'Je bent een echte Hoekenees als je ...', schrijft Geo van Geffen (c. juli 2018), "Dit soort boerderijen zijn met toestemming van de Duitsers weer opgebouwd nadat de vorigen [sic] door oorlogsgeweld ten onder gingen. Na de oorlog zijn er ook zat van gebouwd [...]. Gevelstenen vind je ook wel terug in de vorm van een leeuw die ahw verrijst uit de vlammen, Vaak [sic] met jaartal waarin de boerderij is gebouwd. De steen moest de boer overigens zelf betalen".

48)
Id=8536

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3207LA, Spijkenisse, Korte Schenkeldijk 2 / Gaddijk

Plaats. Buiten; bovenin de topgevel van de uitbouw parallel aan de Gaddijk.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

49)
Id=6602

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3218LC, Heenvliet, DrieŽndijk 28

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, boven de raampartij rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

50)
Id=7039

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3222ER, Hellevoetsluis, Westdijk 47

Plaats. Buiten; links van de meest linkse raampartij in het rechter bouwdeel, het (oorspronkelijke) bedriifgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Registratie op basis van BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS VAN VOORNE-PUTTEN, ROZENBURG EN WELPLAAT door Jan Zeelenberg (Oudenhoorn: Zeelenberg; 2001), blz. 722: "] Deze boerderij werd in 1937 gebouwd [...] Deze nieuwe boerderij werd in 1943 getroffen door een bom en brandde tot de grond af. Hij werd pas in 1947 herbouwd".

51)
Id=6601

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3223LM, Hellevoetsluis, Ravenseweg 11a

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel van het woongedeelte, boven de ('voor')deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Het betreft een "geheel gerenoveerde boerderij", thans geŽxploiteerd als onderdeel van 'Historyland' (https://historyland.nl/historische-boerderij/ ; bezocht 12.03.2019).

52)
Id=8213

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3247CG, Dirksland, Vroonweg 12c

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, rechts van de meest linkse raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

53)
Id=6597

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3251AG, Stellendam, Eendrachtsdijk 10

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het grote bedrijfsgebouw links van de woning, links van het meest linkse raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Er zijn kennelijk twee bouten door de BWB-tegel heen geschroefd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In 'Mededelingen van de Stichting Bouwcentrum', bijlage bij het vaktijdschrift BOUW, 3-50, 11.12.1948, blz. II-III, staat op blz. II als illustratie bij het artikel 'Wederopbouwproblemen op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland' door R. Idenburg, een foto van deze hoeve, bijschrift "Herbouw van een boerderij te Stellendam. Architectenbureau Lockhorst en Overeijnde[r], Rotterdam"; op de foto is niet te onderscheiden of de BWB-tegel al is geÔnstalleerd.

54)
Id=8212

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3252LB, Goedereede, Breenstraat 25a

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

55)
Id=6600

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3253LC, Ouddorp, Klarebeekweg 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het bedrijfsgedeelte rechts van het (oudere) woongedeelte, nabij de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

56)
Id=7040

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3253LJ, Ouddorp, Langedijk 2 hoek Klepperweg

Plaats. Buiten; tussen de twee raampartijen op de beganegrond in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Registratie aan de hand van VELDNAMEN EN BOERDERIJEN, GOEREE-OVERFLAKKEE ... (Sommelsdijk: Soc. Rhetorica; 2003), blz. 305.

57)
Id=6599

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3253LP, Ouddorp, Oudelandseweg 70

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links naast de ('voor')deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwers Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

58)
Id=6598

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3253TB, Ouddorp, Dijkstelweg 30

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het (v.m.) bedrijfsgedeelte, midden boven de twee raampartijen rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

59)
Id=6364

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3257LE, Ooltgensplaat, Galathesedijk 22 - hoeve Willemshof

Plaats. Buiten; in voorgevel van grote landbouwschuur links naast het woonhuis, tussen de grote deuren en het (dichtgemetselde) venster rechts daarvan, op ongeveer 1.20 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: De BWB-tegel gaat grotendeels schuil achter begroeiing

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.boerderijenstichtingzuidholland.nl/artikelen/Van%20Nieuwenhuijzen.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. In de bovenvermelde site (bezocht 14.11.2018) is er sprake van "een stuk of twaalf boerderijen en enkele arbeiderswoningen" die in deze omgeving in WO2 gesloopt zijn, en waarvan in ieder geval meerdere later door BWB zijn wederopgebouwd; maar bij bezoek ter plaatse werden in de omtrek geen andere BWB-tegels dan deze aangetroffen.

60)
Id=7803

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3281LJ, Numansdorp, Middelsluisedijk West 38

Plaats. Buiten; boven de grote deuren in de voorgevel van de stal, het linker bouwdeel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De boerderij stond in maart 2021 te koop; zie https://www.funda.nl/koop/numansdorp/huis-41765841-middelsluissedijk-wz-38/ (bezocht 08.03.2021), met veel foto's.

61)
Id=7015

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3295KC, 's-Gravendeel, Kilweg 53

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur van de rechts van het woonhuis staande, aangebouwde schuur links boven de raampartij limks van de grote schuurdeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

62)
Id=7016

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3295KD, 's-Gravendeel, Lagedijk 7

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de rechts van het woon huis staande schuur, boven de toegangsdeur rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aan gemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg

63)
Id=6759

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3316BB, Dordrecht, Wieldrecht, Amstelwijckweg 48 - hoeve 'Eben HaŽzer'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de grote schuur achter en naar links uitstekend ten opzichte van het woonhuis, rechts naast de grote staldeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1942 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-tegel geÔdentificeerd aan de hand van BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS IN DE GROOTE WAARD deel 1 'EILAND VAN DORDRECHT' door A.P. van den Hoek (Heinenoord: Van den Hoek; 2006), blz. 371: "de Hoeve 'Eben HaŽzer' aan de Amstelwijckweg 48 (v/h Reeweg Zuid) [ ] Op 11 mei 1940 werd Wieldrecht gebombardeerd door Nederlandse soldaten uit 's-Gravendeel, die dachten dat o.a. op deze boerderij Duitsers zaten, en brandde de hoeve geheel af. In 1941 werd op dezelfde plaats de hoeve herbouwd, zoals deze thans nog bestaat (een leeuwtje werd op 11 boerderijen aangebracht, gebouwd door metselaar Kamp te Mookhoek, architect [A. van] Walraven), die in 1942 gereed kwam [ ]". Aan de Amstelwijksweg, nabij de kruising met de Rijksstraatweg, staat een WO2 monument; zie https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2114/dordrecht%2C-%27monument-wieldrecht%27 (bezocht 21.07.2019); het monument beschrijft het oorlogsgeweld ter plaatse: "iN DE MEIDAGEN VAN VEERTIG / WERD WIELDRECHT TOT TWEEMAAL TOE GEBOMBARDEERD. / GESCHOTEN WERD DOOR DUITSE TANKS, / HOLLANDSE KANONNEN. / GEVECHTEN VAN MAN TEGEN MAN. Wegwijzer: Voor een WO2 monument elders aan de Amstelwijckweg, zie voorgaand 'Commentaar'.

64)
Id=5846

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3317JP, Dordrecht, Spirea 1

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel van het bouwdeel dat als stal e.d. zal hebben gediend; boven ťťn van de (huidige) raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=2407514 (bezocht 25.11.2017) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Het pand, bij bezoek op locatie in november in gebruik als De Dordtsche Manege, is een gemeentelijk monument (zie voormelde website van de gemeente Dordrecht).

65)
Id=6760

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3319AD, Dordrecht, Dordwijklaan 2 - hoeve en kasteel 'Dordwijk'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de naar links vanuit het kasteel uitgebouwde schuur / stal / garage, links van de grote staldeuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-tegel geÔdentificeerd aan de hand van BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS IN DE GROOTE WAARD deel 1 'EILAND VAN DORDRECHT' door A.P. van den Hoek (Heinenoord: Van den Hoek; 2006), blz. 227: "een kasteelboerderij met achthoekig torentje, wat in de meidagen van 1940 uitbrandde, maar spoedig al weer werd hersteld."

66)
Id=6761

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZH  Adres. 3328LE, Dordrecht, Zuidendijk 473

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel tussen twee kleine ramen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 (zie Commentaar) Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-tegel geÔdentificeerd aan de hand van BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS IN DE GROOTE WAARD deel 1 'EILAND VAN DORDRECHT' door A.P. van den Hoek (Heinenoord: Van den Hoek; 2006), blz. 303: "Hoeve aan de Zuidendijk 473 [... ] Op 11 mei 1940 brandde de hoeve af en werd hierna herbouwd in 1941, getuige het eerste steentje in de voorgevel."

67)
Id=7301

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3737MN, Groenekan, Ruigenhoeksedijk 98

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0307.BP00106-0301/b_NL.IMRO.0307.BP00106-0301_tb5.pdf  Historische documentatie: file:///home/chronos/u-6be59b61f7dd615fce9b75ce18cd65b166d5a42a/MyFiles/Downloads/STMA_1990-01_4.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's beschikbaar gesteld door mw Rossewij (in de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ staat als eigenaar van de boerderij Ruigehoeksedijk [sic] 98 in 1947 vermeld A.M. Rosselweij). De via hyperlinks gerefereerde websites bezocht 23.05.2020.

68)
Id=7390

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3737MN, Groenekan, Ruigenhoeksedijk 90

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, bij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's beschikbaar gesteld door mw & dhr Oostveen.

69)
Id=5511

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3741LG, Baarn, Zuidereind 33

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://steen.insteengebeiteld.nl/zuidereind-33-het-huis-met-de-grebbesteen/ (bezocht 10.11.2020) Commentaar: Van deze boerderij, & van de tegel, zijn foto's gebruikt als illustraties bij het artikel 'Wederopbouwboerderij' in Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouwboerderij ; bezocht 17.09.2017): met als adres Zuidereind nr. 35. Op de website steen.insteengebeiteld.nl wordt over de BWB-tegels gezegd, "Deze stenen noemt men grebbestenen. Zuidereind 33 is zoín boerderij met een grebbesteen".

70)
Id=8480

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3761EC, Soest, Korte Brinkweg 61

Plaats. Buiten; links onderin de rechter zijgevel, nabij de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

71)
Id=6117

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3781GC, Voorthuizen, Kerkstraat 78-80

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: oorspronkelijk c. 1947 Staat: De boerderij waarvoor de BWB-tegel bedoeld was, is c. 2010 gesloopt; zie http://docplayer.nl/24722680-Blankensgoed-in-het-verleden-ligt-het-heden-in-het-nu-wat-worden-zal.html (bezocht 03.06.2018). De BWB-tegel is bewaard gebleven.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg); hij verzorgde ook de downloads vanaf http://docplayer.nl/24722680-Blankensgoed-in-het-verleden-ligt-het-heden-in-het-nu-wat-worden-zal.html die hierna zijn weergegeven als Foto 1 & Foto 2. Nabij staat een oorlogsmonument (https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1911/voorthuizen%2C-%27monument-1940-1945%27 ; bezocht 03.06.2018); een begeleidend bordje vermeldt (waarneming 12.05.2018): "Bij de bevrijding van Voorthuizen door het Canadese leger op 17 april 1945, werd dit deel van het dorp in brand gestoken en kwamen zes burgers om het leven".

72)
Id=5532

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PE, Achterveld, Hessenweg 151

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd; de verf was in juli 2017 enigszins verweerd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

73)
Id=5552

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PE, Achterveld, Hessenweg 143

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

74)
Id=7636

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PJ, Achterveld, Hessenweg 291-299

Plaats. Buiten; in de voorgevel, onder de meest linkse raampartij op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 30.10.2020).

75)
Id=5531

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 108 - 'De Punt'

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

76)
Id=7631

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 100

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 29.10.2020). Links in de voorgevel zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering: P.G. v/d HENGEL en L.A. v/d HENGEL 15 September 1937; het betreft de huwelijksdatum van het echtpaar Lambertha Aleida van den Hengel (*1915) x Petrus Gerardus van den Hengel (*1908). In de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt P.G. v.d. Hengel voor als eigenaar van de boerderij met adres Hessenstraat C 44, Stoutenburg.

77)
Id=7632

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 104 - hoeve Strijdhorst

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 29.10.2020). Links in de voorgevel zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: EERSTE STEEN GEL. door R.H.J. en A.G. VOSKUILEN 3-6-1941 (voor R.H.J. Voskuilen en A.G. Voskuilen zijn geen plausibele identificaties gevonden; in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt W. Voskuilen voor als eigenaar van de boerderij met adres C 44, Stoutenburg; mogelijk is dit Wilhelmus Voskuilen (1906-1958; dit is een broer van Lambertus Voskuilen (* 1897) van de naastgelegen hoeve Hessenweg 102, in de database C 44a, Stoutenburg - ůůk met BWB-tegel), gehuwd in 1936 met Maria Catharina van 't Klooster (1915-1976), en waren R.H.J. en A.G. kinderen van dit echtpaar).

78)
Id=7635

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 102

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Waarschijnlijk monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 30.10.2020). Links in de voorgevel zit een ornament met van de BWB-tegel afwijkende datering: L.V. en A.W.v.L. 10-6-31: het betreft de huwelijksdatum van Alida Wilhelmina van Logtenstein (* 1901) en Lambertus Voskuilen (* 1897); in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt L. Voskuilen voor als eigenaar van de hoeve met adres C 44a, Stoutenburg.

79)
Id=5529

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PS, Achterveld, Emelaarseweg 3

Plaats. Buiten; links in de oorspronkelijke voorgevel, bij de hoek met de oorspronkelijke zijmuur (ter plaatse van waar nu een aanbouw is), ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd, in juli 2017 was de verf aan het afbladderen

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

80)
Id=5551

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3791PS, Achterveld, Emelaarseweg 1A

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd; in juli 2017 was de verf deels afgebladderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

81)
Id=8477

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3813LM, Amersfoort, Robbeknolerf 41b - v.m. hoeve 'Groot Liendert'

Plaats. Buiten; links onderin de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/wijken-en-straten/liendert Commentaar: Elders is, in de gevel rechts van en haaks op de voordeur, een gedenksteen ingemetseld met jaartal dat afwijkt van de BWB-tegel: "DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR ANT. v.'t KLOOSTER 3 - 7 - '41". De bovenste afbeelding van Foto 1 is een scan van een foto, de familie Van 't Klooster poserend bij de BWB-tegel (met dank aan de bewoners die de gelegenheid boden de scan te maken): Anton van 't Klooster is de oudste zoon, en hij staat derde van rechts, achter zijn ouders Willem (Wim) van 't Klooster (1901-1970) en Johanna Anna (Jansje) van de Grootevheen (* 1902), gehuwd 1927. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: De oorspronkelijke wederopbouwboerderij is herontwikkeld tot vier woningen, met de adressen Robbeknolerf 41a, Robbeknolerf 41b, Rodderikweg 33 en Rodderikweg 31.

82)
Id=5533

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 108

Plaats. Buiten; in de voorgevel in het midden onder de ramen, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

83)
Id=5534

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 120

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de toegangsdeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

84)
Id=5535

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 138

Plaats. Buiten; in de zijgevel links naast de toegangsdeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

85)
Id=5536

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 136

Plaats. Buiten; in de voorgevel links naast de voordeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

86)
Id=8478

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3814PJ, Amersfoort, Liendertseweg 61

Plaats. Buiten; helemaal rechts onderin de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat volledig verscholen achter een struik; van af de openbare weg is de tegel niet waarneembaar (situatie in september 2022).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

87)
Id=8479

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3815AC, Amersfoort, Liendertsedreef 16

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

88)
Id=7066

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3822WK, Amersfoort, Dudokstraat - v.m. hoeve De Nieuwe Hooft

Plaats. Buiten; oorspronkelijk, centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: oorspronkelijk, c. 1940 Staat: De boerderij is omstreeks 1985 gesloopt; de tegel is bewaard gebleven.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historischekringhoogland.nl/2015-1-1.html (bezocht 22.01.2020) Commentaar: Met dank aan Historische Kring Hoogland voor de foto's en voor informatie.  Wegwijzer: De hoeve had als adres Emiclaerseweg C 77, Hoogland; het adres Dudokstraat is gebaseerd op http://www.historischekringhoogland.nl/1997-1-3.html (bezocht 22.01.2020), "de Nieuwe Hooft [...] Emiclaerseweg (nu halverwege de Dudokstraat)".

89)
Id=5877

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3823LN, Amersfoort, Laan naar Emiclaer 2-2A-2B - hoeve Groot Emiclaer

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven twee raampjes rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Bij bezoek op locatie in december 2017 dreigde de BWB-tegel door klimop overgroeid te gaan raken

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Op c. 250 meter van Groot Emiclaer lag de wederopbouwboerderij De Nieuwe Hooft, ongeveer halverwege de huidige Dudokstraat. Op de site http://www.historischekringhoogland.nl/2015-1-1.html (bezocht 16.12.2017) staat (hfdst 3) een foto van een BWB-tegel, met in het bijschrift "Deze steen komt van boerderij De Nieuwe Hooft op Emiclaer, van Teus Voskuilen" (het betreft Anthonius Voskuilen, 1883-1972); "Maria Voskuilen [= Maria Lambertha Voskuilen (1917-2007), dochter van Maria Hilhorst (1879-1965) en Anthonius Voskuilen] trouwde met Cees Tondeur [= Cornelis Januarius Tondeur (1912-1966)] en zij waren de laatste boeren op De Nieuwe Hooft tot 1985. Daarna is de boerderij afgebroken ivm stadsuitbreiding van Amersfoort" (vriendelijke mededeling dhr Ruud Hopster, Historische Kring Hoogland).

90)
Id=5843

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3824EJ, Amersfoort, Zeldertsedreef 2

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Staat: Verwijderd; overgeplaatst naar Slinke 12, 8433LW Haulerwijk

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Zie https://www.nieuweooststellingwerver.nl/nieuws/dorpen/429962/sprekende-stenen-haulerwijk-sinke-12.html (bezocht 24.11.2017). De BWB-tegel werd gered door de eerdere eigenaar van het pand toen sloop dreigde, & herplaatst in zijn nieuwe woning in Haulerwijk. Aldaar werd Foto 3 gemaakt, door dhr Jan Koops (Oosterwolde).

91)
Id=5844

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3824EJ, Amersfoort, Zeldertsedreef 7-13

Plaats. Buiten; centraal in de oorspronkelijke voorgevel (nu de 'achtergevel' van Zeldertsedreef 7-13; zichtbaar vanaf het pad Bever)

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Zichtbaar vanaf het 'achter'-liggende pad Bever.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

92)
Id=5789

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PC, Hoogland, Coelhorsterlaan 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het linker bouwblok, boven de meest linkse raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De boerderij ligt in het landgoed Coelhorst, van Natuurmonumenten; dit landgoed is niet voor publiek toegankelijk, & de boerderijen op het landgoed zijn niet openbaar benaderbaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.lottezaaijer.nl/wp-content/uploads/2015/10/Wederopbouwboerderijen-Hoogland-West-pdf1.pdf  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), op basis van http://www.wederopbouwdatabank.nl/ , Objectcode BOEL0298. De website lottezaaijer.nl bezocht 07.11.2017; zie ook http://www.lottezaaijer.nl/wederopbouwboerderijen-hoogland-west-1940-1941/ . Wegwijzer: Op het landgoed Coelhorst zijn drie wederopbouwboerderijen gelegen: van huisnummers 8 & 10 is vastgesteld dat ze BWB-tegels hebben; bij huisnummer 1 is dat ongewis.

93)
Id=5790

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PC, Hoogland, Coelhorsterlaan 10

Plaats. Buiten; links in de voorgevel van een schuur/stal links van het woonhuis, midden boven de twee meest linkse ramen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De boerderij ligt in het landgoed Coelhorst, van Natuurmonumenten; dit landgoed is niet voor publiek toegankelijk, & de boerderijen op het landgoed zijn niet openbaar benaderbaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.lottezaaijer.nl/wp-content/uploads/2015/10/Wederopbouwboerderijen-Hoogland-West-pdf1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), op basis van http://www.wederopbouwdatabank.nl/ , Objectcode BOEL0299. De website lottezaaijer.nl bezocht 07.11.2017; zie ook http://www.lottezaaijer.nl/wederopbouwboerderijen-hoogland-west-1940-1941/ .  Wegwijzer: Op het landgoed Coelhorst zijn drie wederopbouwboerderijen gelegen: van huisnummers 8 & 10 is vastgesteld dat ze BWB-tegels hebben; bij huisnummer 1 is dat ongewis.

94)
Id=5791

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PD, Hoogland, Weerhorsterweg 20

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.lottezaaijer.nl/wp-content/uploads/2015/10/Wederopbouwboerderijen-Hoogland-West-pdf1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie vastgesteld m.m.v. dhr Ruud Murk (Middelburg), op basis van http://www.wederopbouwdatabank.nl/ , Objectcode BOEL0310. De website lottezaaijer.nl bezocht 07.11.2017; zie ook http://www.lottezaaijer.nl/wederopbouwboerderijen-hoogland-west-1940-1941/ .

95)
Id=5547

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PK, Hoogland, Slaagseweg 1A

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zoals ettelijke dagbladen de dagen daarna vermeldden (zie delpher.nl) was dit de allereerste BWB-boerderij, met navenant luisterrijke eerstesteenlegging, op 18 september 1940 (door ir Stephanus Louwe Louwes (1889-1953), toenmalig directeur-generaal van de rijksdienst Voedselvoorziening); de architecten waren Gerrit Feenstra (1890-1985; later oprichter van wat nu het Nederlands Tegelmuseum is) en Hendrik Barend van Broekhuizen (1889-1948).

96)
Id=5548

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PK, Hoogland, Slaagseweg 7

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Beschadigd; achter de grootste beschadiging lijkt een ijzeren (verroeste) verankering zichtbaar  Toegankelijkheid: De tegel gaat schuil achter er vlak voor geplaatste aanplant.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie ook: https://www.amersfoortopdekaart.nl/hoogtepunten/buitengebied-west/wederopbouwboerderijen/pointofinterest/detail (bezocht 17.05.2019).

97)
Id=5549

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PK, Hoogland, Slaagseweg 9A

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, onder de raampartij nabij de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie ook: https://www.amersfoortopdekaart.nl/hoogtepunten/buitengebied-west/wederopbouwboerderijen/pointofinterest/detail (bezocht 17.05.2019).

98)
Id=5553

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PK, Hoogland, Slaagseweg 5

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie ook: https://www.amersfoortopdekaart.nl/hoogtepunten/buitengebied-west/wederopbouwboerderijen/pointofinterest/detail (bezocht 17.05.2019).

99)
Id=7429

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3828PM, Hoogland, Krachtwijkerweg 7 - hoeve Klein-Krachtwijk

Plaats. Buiten; onderin de voorgevel, midden tussen de twee raampartijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://historischekringhoogland.nl/2017-2-1.html (bezocht 23.09.2021) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

100)
Id=5527

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JP, Leusden, Asschatterweg 215 - Klein Brinkensteijn

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl (bezocht 13.10.2020) vermeldt dat ook een gedenksteen aanwezig is met van de BWB-tegel afwijkende datering: "Eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 Aug. '41"; mogelijk gaat het om Anna Aleida de Beaufort, 1880-1975, een Leusdense grootgrondbezitter en notabele / coryfee ('juffrouw Annie'). Wegwijzer: A.A. de Beaufort legde op 28.08.1941 tenminste vier eerste stenen: ook Asschatterweg 56, Asschatterweg 60 en Asschatterweg 219.

101)
Id=5528

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JP, Leusden, Asschatterweg 219 - hoeve 'Steenbeek'

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur helemaal links tussen een raampartij en de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941? 1951? (zie Commentaar).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Aan de andere kant van de raampartij op gelijke hoogte (te zien op Foto 2), zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941 ("Eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 Aug. '41"; mogelijk gaat het om Anna Aleida de Beaufort, 1880-1975, een Leusdense grootgrondbezitter en notabele / coryfee ('juffrouw Annie')). In LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART. EEN TOCHT DOOR ASSCHAT, SNORRENHOEF, ACHTERVELD, STOUTENBURG EN HAMERSVELD door Lia van Burgsteden & Wout van Kooij ([Leusden]: Hist. Kring Leusden; 2011), blz. 18, wordt vermeld: "wederopbouwboerderij uit 1951". De website planviewer.nl bezocht 13.10.2020. Wegwijzer: A.A. de Beaufort legde op 28.08.1941 tenminste vier eerste stenen: ook Asschatterweg 56, Asschatterweg 60 en Asschatterweg 215.

102)
Id=5530

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JS, Leusden, Hagenouwselaan 1A - hoeve 'Nieuw Hagenouw'

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen de eerste en de tweede raampartij gezien vanaf de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020; de BWB-tegel wordt niet vermeld.

103)
Id=5571

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JS, Leusden, Hagenouwselaan 3 - hoeve 'Midden Hagenouw'

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.utrechtaltijd.nl/verhalen/met-zondagse-kleren-op-de-puinhopen/ (bezocht 01.05.2022) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

104)
Id=5788

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JS, Leusden, Hagenouwselaan 7 - hoeve 'Groot Hagenouw'

Plaats. Buiten; links naast de 'voordeur', in de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De hoeve ligt aan het eind van een 'eigen weg', met een bord 'verboden toegang'.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020; de BWB-tegel wordt niet vermeld.

105)
Id=5525

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JW, Leusden, Asschatterweg 56

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Om de hoek, in de rechter zijmuur nabij de voorgevel op ongeveer een meter boven het maaiveld (nŤt te zien op Foto 1), zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941 ("Eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 Aug. '41"; mogelijk gaat het om Anna Aleida de Beaufort, 1880-1975, een Leusdense grootgrondbezitter en notabele / coryfee ('juffrouw Annie')). De website planviewer.nl ( bezocht 13.10.2020) vermeldt dat de gevelsteen uit 1941 afkomstig is uit de boerderij die wegens oorlogsschade vervangen moest worden.  Wegwijzer: A.A. de Beaufort legde op 28.08.1941 tenminste vier eerste stenen: ook Asschatterweg 60, Asschatterweg 215 en Asschatterweg 219.

106)
Id=5526

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JW, Leusden, Asschatterweg 60 - Groot Wijnbergen

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur helemaal links, tussen een raampartij en de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren ging in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Aan de andere kant van de raampartij, op gelijke hoogte (te zien op Foto 1), zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941 ("Eerste steen gelegd door A.A. de Beaufort 28 Aug. '41"; mogelijk gaat het om Anna Aleida de Beaufort, 1880-1975, een Leusdense grootgrondbezitter en notabele / coryfee ('juffrouw Annie')).  Wegwijzer: A.A. de Beaufort legde op 28.08.1941 tenminste vier eerste stenen: ook Asschatterweg 56, Asschatterweg 215 en Asschatterweg 219. De website planviewer.nl bezocht 13.10.2020.

107)
Id=5546

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831JZ, Leusden, Leusbroekerweg 27A - hoeve 'De Kromme Staart'

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, rechts bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c, 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

108)
Id=5544

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831RZ, Leusden, Langesteeg 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel onder het meest rechtse raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

109)
Id=5545

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831RZ, Leusden, Langesteeg 5 - hoeve 'Nieuw Romselaar'

Plaats. Buiten; in de gevel parallel aan de weg, rechts van de raampartij links.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Volgens LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART. DEEL 2. EEN TOCHT DOOR: HAMERSVELD, VOSKUILEN, LEUSBROEK, HEETVELD, DEN TREEK, LOCKHORST EN HEILIGENBERG door Wout van Kooij & Lia van Burgsteden ([Leusden]: Hist. Kring Leusden; 2013), blz. 32, "Ook deze boerderij werd in de laatste oorlogsdagen in brand gestoken en is in het kader van de wederopbouw herbouwd". De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

110)
Id=5570

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831RZ, Leusden, Langesteeg 3 - hoeve 'Dijkster' (= ster bij dijk)

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel van het voorhuis bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. In VOSKUILEN: EEN BUURSTSCHAP ONDER WOUDENBERG EN LEUSDEN door Henk van Woudenberg (Barneveld: Regioboek; 2006), blz. 88-89 staat beschreven dat de boerderij twee maal hersteld moest worden na oorlogsschade: "In 1941 wordt de boerderij herbouwd [...] Pas in 1950 wordt de boerderij herbouwd [...] In mei van dat jaar kan men weer in de boerderij wonen." Overigens wijkt de datering van de eerste wederopbouw in 1941 dus af van wat er op de BWB-tegel staat. Volgens LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART. DEEL 2. EEN TOCHT DOOR: HAMERSVELD, VOSKUILEN, LEUSBROEK, HEETVELD, DEN TREEK, LOCKHORST EN HEILIGENBERG door Wout van Kooij & Lia van Burgsteden ([Leusden]: Hist. Kring Leusden; 2013), blz. 30, "De eerste boerderij is op 10 mei 1940 vanaf de Liniedijk door Nederlandse militairen in brand gestoken omdat zij in het schootsveld lag. Door granaatvuur is de nieuw gebouwde boerderij in de laatste oorlogsdagen van 1945 weer gedeeltelijk afgebrand."

111)
Id=5933

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831RZ, Leusden, Langesteeg 2A hoek Jaagpad langs Valleikanaal - 'boerderij Berg'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de voordeur en de meest rechtse raampartij op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1939-1941-1947 (zie Commentaar) Toegankelijkheid: Bij bezoek op locatie in januari 2018 ging de BWB-tegel praktisch verscholen achter opgeslagen kano's (verhuur bij het kanocentrum alhier).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Aan de andere kant van de meest rechtse raampartij in de voorgevel zit een gevelsteen (zichtbaar op foto 2) met ogenschijnlijk cryptische datering, "EERSTE STEEN GELEGD DOOR ADRI STAAL 12-7-'39 [doorgestreept] '41" (voor Adri Staal is geen overtuigende identificatie gevonden; mogelijk gaat het om Adriana Johanna Staal (1905-1972), gehuwd met Johannes van Keken (1902-1973), beiden begraven op de RK begraafplaats in Leusden). De verklaring voor de verandering van jaartal wordt gegeven in LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART, deel 2, EEN TOCHT DOOR: HAMERSVELD, VOSKUILEN, HEUSBROEK, HEETVELD, DEN TREEK, LOCKHORST EN HEILIGENBERG door Wout van Kooij & Lia Burgsteden ([Leusden]: Historische Kring Leusden; 2013) , blz. 28: "Binnen een tijdsbestek van tien jaar is op deze plaats drie keer een boerderij gebouwd. Voor de aanleg van het Valleikanaal in 1938 moest de boerderij worden afgebroken. Vlakbij de oude locatie werd een nieuwe gebouwd. Deze nieuwe boerderij werd tijdens de mobilisatie in brand gestoken door de Nederlandse militairen, omdat zij in het schootsveld van de Grebbelinie lag. Tijdens de oorlog vond herbouw plaats. In het laatste oorlogsjaar is deze boerderij weer in brand gestoken, nu door de Duitsers".

112)
Id=5540

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 4 - hoeve 'Doolhofje'

Plaats. Buiten; vrijwel midden in de voorgevel, rechts naast de v.m. voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Tweekleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: De tegel ging in juli 2017 schuil achter een struik.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

113)
Id=5541

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 5

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020; de BWB-tegel wordt niet vermeld.

114)
Id=5542

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden onder meest rechtse raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020; de BWB-tegel wordt niet vermeld.

115)
Id=5543

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 2

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden onder het meest linkse raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

116)
Id=5572

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 1 - hoeve 'De Punt'

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die eerst in 1940 verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie; & daarna nog een tweede keer in april 1945 (wraakactie van Duitse soldaten). Zie LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART[.] EEN TOCHT DOOR ASSCHAT, SNORRENHOEF, ACHTERVELD, STOUTENBURG EN HAMERSVELD door Lia van Burgsteden & Wout van Kooij ([Leusden:] in eigen beheer; 2011), blz. 15: "Deze boerderij is in de oorlogsjaren twee keer in brand gestoken. Eerst in 1940 om schootsveld te maken voor de soldaten die in de erachter gelegen Grebbelinie zijn verschanst. Daarna in april 1945 nog een keer door wraakzuchtige Duitse soldaten".

117)
Id=5573

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 10 - hoeve Het Kleine Beekhuisje

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur, boven een kelderraam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Om de hoek, rechts in de voorgevel, op gelijke hoogte zit een gevelsteen (zichtbaar op Foto 2) met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941: "Eerste steen gelegd door A.J.A. Verkerk geb. 28 Sept. 1912 den eersten Juli 1941"; het betreft vermoedelijk Albertus Johannes Adrianus Verkerk (1912-1985): in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ is de eigenaar van de boerderij op het adres F104 Hamersveld / Leusden "A. Verkerk", mogelijk is A. Verkerk dezelfde persoon als A.J.A. Verkerk (en is F104 een eerdere adressering van Laapeerseweg 10).

118)
Id=5574

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 12

Plaats. Buiten; helemaal rechts in de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

119)
Id=7637

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SB, Leusden, Laapeerseweg 11

Plaats. Buiten; in de voorgevel, onder de meest rechtse raampartij op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 30.10.2020).

120)
Id=7863

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3831SG, Leusden, Kolfschoterdijk 24 - hoeve 'Groot Romselaar'

Plaats. Buiten; in de 'rechter' zijmuur (vanaf de weg gezien de linker zijmuur; de boerderij staat met de 'achtergevel' naar de weg toe, en met 'voorgevel' naar de landerijen), nabij de 'voorgevel'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

121)
Id=5554

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PB, Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 2 - hoeve De Berkensteeg

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

122)
Id=5555

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PL, Stoutenburg, Hessenweg 98

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

123)
Id=7630

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PM, Stoutenburg, Engweg 2 - hoeve De Beekenkamp

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel tussen de deur en de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 29.10.2020).

124)
Id=5556

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PR, Stoutenburg, Horsterweg 21 - hoeve 'De Horst'

Plaats. Buiten; rechts van de 'voordeur' in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART[.] EEN TOCHT DOOR ASSCHAT, SNORRENHOEF, ACHTERVELD, STOUTENBURG EN HAMERSVELD door Lia van Burgsteden & Wout van Kooij ([Leusden:] in eigen beheer; 2011), blz. 48: "Deze boerderij is een wederopbouwboerderij van na 1940. De oorspronkelijke boerderij de Horst stond aan de overkant van de weg, vlakbij het huidige Valleikanaal [...] In 1940 is die oude boerderij afgebrand om schootsveld te maken voor de militairen die op de Liniedijk zaten". De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

125)
Id=5537

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PS, Stoutenburg, Horsterweg 26 - hoeve 'Midden Horst'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld,

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Monochroom opgeschilderd; in juli 2017 was de verf enigszins verweerd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. In de zijmuur van de hoeve zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941 ("Eerste steen gelegd door W.J. Blom 15-4-1941"). De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

126)
Id=5538

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PS, Stoutenburg, Horsterweg 28 - Johanneshoeve

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, helemaal rechts bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1942 (zie 'Commentaar').

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020. De wederwaardigheden van de boerderij en haar toenmalige bewoners in en na WO2 komen uitgebreid voor het voetlicht in het boek DORPEN OP DRIFT. LEUSDEN IN DE GREBBELINIE 1939-1945 door Josť Huurdeman (Barneveld: Regioboek / BDU Boeken; 2011), blz. 129-138. Citaat (blz. 130-131): "10 mei 1940 [...] Vader Kees [Cornelis van den Berg, 1885-1954] [...] zag toe hoe zijn mooie boerderij compleet met de rest van de inboedel door de Nederlandse militairen in brand gestoken werd. Hij is er tot op het laatst bij gebleven". Citaat (blz. 138): "Twee jaar later [na 1940] was hun nieuwe boerderij klaar". Citaat (blz. 138): "[Bij de wederopbouw] hield men rekening met de vooroorlogse vormgeving. Zo heeft de architect het voorhuis [...] weer haaks op de deel geplaatst, omdat dit vůůr de oorlog ook zo was" (volgens de website planviewer.nl was de architect in kwestie Arn. Brouwer, d.w.z. Arnoldus Nicolaas Brouwer, 1900-1989; een afbeelding van de vooroorlogse Johanneshoeve staat op blz. 129). Citaat (blz. 138; met foto): "Net als alle wederopbouwboerderijen kreeg de nieuwe boerderij de zo typerende gevelsteen met de uit de vlammen herrijzende leeuw en het jaartal van de verwoesting".

127)
Id=5539

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3835PT, Stoutenburg, Schammersteeg 1 - hoeve ''t Scham'

Plaats. Buiten; links in de voorgevel van het hoofdvolume (rechts), bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Zie LEUSDENSE BOERDERIJEN OP DE KAART[.] EEN TOCHT DOOR ASSCHAT, SNORRENHOEF, ACHTERVELD, STOUTENBURG EN HAMERSVELD door Lia van Burgsteden & Wout van Kooij ([Leusden:] in eigen beheer; 2011), blz. 57: "'t Scham is [...] een wederopbouwboerderij. De oude boerderij dateerde uit 1886 en is in de oorlog verbrand". De website planviewer.nl bezocht 20.10.2020.

128)
Id=5771

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3836PB, Stoutenburg Noord, Stoutenburgerlaan 8 - hoeve 'Groot Stoutenburg'

Plaats. Buiten; links in kopse gevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Vanaf de oprit naar Groot Stoutenburg maakt de Stoutenburgerlaan naar het oosten en het noorden toe een lange, uiteindelijk haakse bocht,en viert dan naar huisnummer 9. De gevel waarin de BWB-tegel zit is te zien vanaf de Stoutenburgerlaan vlak voordat huisnummer 9 zich aandient; om de tegel zelf te zien is een verrekijker noodzakelijk.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), op basis van http://www.wederopbouwdatabank.nl/ , Objectcode BOEL0313. Hij attendeerde ook op Objectcode BOEL0312, = een boerderij met als adres Stoutenburgerlaan 4, met "1940 in wederopbouwsteen"; maar op Stoutenburgerlaan 4 (= het koetshuis van kasteel Stoutenburg) is zo'n boerderij, laat staan een eventuele BWB-tegel, niet aangetroffen. Rechts naast de voordeur van hoeve Groot Stoutenburg, ongeveer een meter boven het maaiveld, zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal 1941: "Herfstmaand [= september] 1941 werd deze eersteling door H. Brons Jr gelegd" (voor H. Brons jr is geen overtuigende identificatie gevonden; er was een Heimen Brons (1903-1984), zoon van Beertje Kroon (1871-1941) x Heimen Brons (1868-1954): dus, hij was een "H. Brons jr", en in 1943 werd een dochter, Margaretha (Riet), van Jannetje van Donselaar (1904-1987) en van hem geboren in Stoutenburg, dus mogelijk woonden ze toentertijd daar - maar een of ander specifiek verband met hoeve Groot Stoutenburg is niet kunnen worden gelegd).

129)
Id=5932

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3862PW, Nijkerk, Prinsenweg 30 - hoeve 'Oud Meerveld'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen en lager dan de twee meest rechtse raampartijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.hoeveoudmeerveld.nl/content/2013/09/Geschiedenis-1 (bezocht 03.01.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 2 is een foto van een foto: de laatste staat afgedrukt op een informatie-paneel voor de boerderij. Op de foto is rechts op de steiger (boven de hond) de BWB-tegel te zien, klaarliggend om ingemetseld te worden (het jongetje is Willem van Meerveld, geb. 1947, zoon van het toenmalige echtpaar dat hier boerde). Op de voormelde website is een andere foto van de eerstesteen-legging te zien, met de BWB-tegel op dezelfde plaats liggend.

130)
Id=6000

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3905DA, Veenendaal, Prins Willem-Alexanderpark 22

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd; de verf was in januari 2018 enigszins aan het afbladderen Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat deels schuil achter een 'luik' (dit zijn namaak-luiken, afneembaar aan de gevel opgehangen)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum), die verwees naar DE GREBBELINIE: WAT ER NOG AAN HERINNERT van G.M. Muller (red) (Veenendaal: Historische Vereniging Oud-Veenendaal; 2009) - & daaruit scans stuurde waar deze BWB-tegel op staat afgebeeld.

131)
Id=5566

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3905JH, Veenendaal, Stationsstraat 75

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd; de verf was in juli 2017 licht verweerd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

132)
Id=5567

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3905JH, Veenendaal, Stationsstraat 81

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Een foto van deze BWB-tegel hangt in het Grebbelinie Bezoekerscentrum (Renswoude), met als bijschrift "Wederopbouwtegel Veenendaal".

133)
Id=5962

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3905LW, Veenendaal, Nieuweweg-Noord 273

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts bij de hoek met de rechter zijmuur, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude), die ook foto's maakte. Foto 1 en foto 2 zijn overgenomen van https://www.funda.nl/koop/veenendaal/huis-49248881-nieuweweg-noord-273/ (bezocht 13.01.2018), waar de boerderij te koop werd aangeboden.

134)
Id=5829

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3907AC, Veenendaal, Buurtlaan Oost 169

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel van het vooruitgeschoven woongedeelte, rechts naast de 'voordeur', op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Bert Rietberg, Stichting / Bezoekerscentrum Grebbelinie. Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

135)
Id=5842

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3907AC, Veenendaal, Buurtlaan Oost 90

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, bij de hoek met de rechter zijgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Bert Rietberg, Stichting / Bezoekerscentrum Grebbelinie. Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De boerderij staat in februari 2023 op de nominatie om gesloopt te worden (zie Foto 1, onder; foto gemaakt door dhr Ruud Murk, Middelburg); "De betreffende wederopbouwsteen zal door de vrijwilligersgroep Grebbelinie worden veiliggesteld en zal vervolgens worden aangeboden aan het Grebbelinie bezoekerscentrum" (vriendelijke mededeling van dhr Johan van der Werken, Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost Beheer B.V., email-bericht 02.02.2023).

136)
Id=6576

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RA, Rhenen, Lijnweg 29

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links bij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

137)
Id=5590

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RN, Rhenen, Cuneraweg 96

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

138)
Id=5591

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RN, Rhenen, Cuneraweg 110

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

139)
Id=5599

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RN, Rhenen, Cuneraweg 52

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel rechts naast de toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

140)
Id=7760

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RN, Rhenen, Cuneraweg 42

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld en foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (Middelburg).

141)
Id=5557

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911RS, Rhenen, Cuneraweg 232

Plaats. Buiten; rechts in de latere aanbouw rechts van het oorspronkelijke bouwdeel, bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Vermoedelijk herplaatst; mogelijk zat de tegel oorspronkelijk in de rechter zijmuur, in het deel van de muur dat is weggebroken bij de plaatsing van de aanbouw .

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

142)
Id=5592

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911SM, Rhenen, De Dijk 65

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijgevel, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Lastig te fotograferen vanaf de openbare weg zonder dat de invalshoek een vertekend beeld geeft.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

143)
Id=7090

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911SN, Rhenen, De Dijk 84

Plaats. Buiten; links in de rechter zijgevel, bij de hoek met voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Gebouw gesloopt, getuige ook Google StreetView, opname augustus 2022 (zie 'Commentaar').

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg, die tevens in februari 2023 contact had met de eigenaar, die meldde dat de BWB-tegel bij de sloop behouden is gebleven, en te zijner tijd in de nieuwbouw ter plekke zal worden herplaatst.

144)
Id=5934

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911TB, Rhenen, Sundertweg 4

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur rechts bij de voorgevel op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1945 (zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=terug-naar-de-grebbeberg (bezocht 03.01.2018) Commentaar: Op voormelde website staat, "het gebouw [was] in 1945 helemaal nieuw [...] opgebouwd. De oude boerderij werd door Nederlandse soldaten - net als zestig andere panden op de berg - met de grond gelijk gemaakt. Omdat 300 meter achter het huis een artilleriestelling [van de Grebbelinie] stond en die had schootsveld nodig. In de nieuwe gevel werd na de bevrijding een gedenksteen gemetseld: de Nederlandse leeuw met het jaartal 1940".

145)
Id=6059

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VL, Rhenen, Maatsteeg 4 - hoeve 'Grebbezicht'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Het grote verschil in lichtere en donkerdere vlakken lijkt erop te wijzen dat de BWB-tegel - wellicht gedurende haar verwijdering; zie 'Commentaar' - een of andere behandeling heeft ondergaan.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De tegel is gedurende een langere periode verwijderd geweest. Bij bezoek in februari 2018 was de verwijdering van de tegel herkenbaar aan de afwijkende bakstenen ter plaatse van waar de BWB-tegel had gezeten; Foto 1. Dhr Ruud Murk (Middelburg) maakte in januari 2022 foto's met opnieuw geÔnstalleerde BWB-tegel.

146)
Id=5606

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VM, Rhenen, Weteringsteeg 39

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur bij de hoek met de voorgevel, links boven een kelderraam, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

147)
Id=5995

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VM, Rhenen, Weteringsteeg 45

Plaats. Buiten; helemaal links in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

148)
Id=5605

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VN, Rhenen, Weteringsteeg 36

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

149)
Id=5607

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VN, Rhenen, Weteringsteeg 20 / hoek Friesesteeg

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, die parallel loopt aan Friesesteeg, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

150)
Id=5608

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VN, Rhenen, Weteringsteeg 4A

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Gedeeltelijk monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

151)
Id=5992

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VN, Rhenen, Weteringsteeg 18

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur onder de meest linkse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

152)
Id=5994

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VN, Rhenen, Weteringsteeg 54

Plaats. Buiten; helemaal links in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd; de verf was bij bezoek op locatie in januari 2018 enigszins verweerd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Oorspronkelijk een wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De boerderij leek bij bezoek ter plaatse in januari 2018 recent in sterke mate te zijn opgeknapt, mogelijk t/m (gedeeltelijke) herbouw aan toe; de BWB-tegel zou daarbij met piŽteit behandeld zijn.

153)
Id=5996

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VR, Rhenen, Friesesteeg 31

Plaats. Buiten; helemaal links in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

154)
Id=6449

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VR, Rhenen, Friesesteeg 26

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal (19 40?), die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Staat: Verdwenen

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De tegel is te zien, in de linker zijmuur nabij de hoek met de voorgevel, laag bij het maaiveld, op Google StreetView, opname 2009; de hier getoonde foto is daarvan een download (met dank aan dhr Murk). Bij bezoek ter plaatse eind november 2018 deelde een bewoner / eigenaar mee dat enkele jaren geleden de buitenmuren nieuw waren opgetrokken; de daarbij verwijderde BWB-tegel had nog wel enkele jaren los rond geslingerd, maar hij dacht dat hij de tegel op een gegeven moment ook maar weg had gegooid. Het op de BWB-tegel vermelde jaartal is niet bekend, maar op bagviewer.nl is het bouwjaar van het pand 1941, dus het lijkt waarschijnlijk dat op de tegel 19 40 heeft gestaan.

155)
Id=5993

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VT, Rhenen, Hogesteeg 41

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

156)
Id=7096

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VT, Achterberg, Hogesteeg 25

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, bij de hoek met de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd (verf (groten)deels verweerd; observatie februari 2020)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

157)
Id=7388

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3911VV, Rhenen, Weidijk 15

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, rechts van de eerste raampartij vanaf de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De raampartij links van de BWB-tegel is voorzien van kuiken; als de luiken openstaan, wordt de BWB-tegel geheel aan het oog onttrokken.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website oudrhenen.nl vermeldt: "Voor deze boerderij werd in 1937 een bouwvergunning verleend [...] Pachter [Pieter Adriaan] Elenbaas [1902-1979] heeft niet lang plezier gehad van dit nieuwe pand want op 9 mei 1940 werd de boerderij door Nederlandse militairen in brand gestoken omdat ze in het voorterrein van de verdedigingslinie rond de Grebbesluis was gelegen. Maar nog in 1940/1941 kwam er in het kader van de wederopbouw een nieuwe boerderij. [...] De gevelsteen aan de boerderij Weidijk 15 toont aan dat het een wederopbouwboerderij is: een klimmende leeuw uit de vlammen oprijzend, met jaartal 1940".

158)
Id=6618

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3921AB, Elst, Rijksstraatweg 69 - hoek Schoolweg

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, langs Schoolweg, rechts bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

159)
Id=5575

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925BA, Scherpenzeel, Brinkkanterweg 39 - hoeve 'De Pol'

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel van het voorhuis, rechts van de toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu). De boerderij staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021), blz. 13, met BWB-tegel zichtbaar maar niet benoemd.

160)
Id=5594

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925BA, Scherpenzeel, Brinkkanterweg 20 - 'Beekhoeve'

Plaats. Buiten; (niet specifiek vastgesteld).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu). De BWB-tegel staat afgebeeld in WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019) door S. Elpers, blz. 142 (en eerder in haar proefschrift, online via https://hdl.handle.net/11245/1.404631 , blz. 299), gelokaliseerd in Woudenberg (geen nadere aanduiding).

161)
Id=5883

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925CA, Scherpenzeel, Holevoetplein 295

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het linker bouwdeel, tussen de twee raam- (oorspronkelijk: deur-)partijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Dit gebouw staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu).

162)
Id=7754

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925CA, Scherpenzeel, Holevoetplein 280 hoek Nieuwstraat

Plaats. Buiten; links in de gevel aan Holevoetplein, bij de hoek met de gevel aan Nieuwstraat, op ong. 1 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: Deze boerderij stond in 2020 te koop via https://www.funda.nl/koop/verkocht/scherpenzeel-ge/huis-41042033-holevoetplein-280/ (bezocht 28.01.2021), met veel foto's.

163)
Id=7755

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925KC, Scherpenzeel, Dorpsstraat 229 hoek Lindenlaan

Plaats. Buiten; links in de gevel aan Lindenlaan, bij de hoek met de gevel aan Dorpsstraat.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm, met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. (Rechts naast de BWB-tegel zit een metalen bordje: "Gevelsteen "Wederopbouw" (replica) ver. Oud Scherpenzeel OMD 08-09-2018"; zie 'Commentaar')  Bouwdatum: 2018 (zie 'Commentaar') Staat: Replica (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Piet Valkenburg (* 1960), Veenendaal

Informatie.   Website: https://sso-sk.bdumedia.nl/lokaal/reliŽf-met-uit-vuur-springende-leeuw-490105 (bezocht 26.01.2021) Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website sso-sk.bdumedia.nl/ vermeldt, "Vermoedelijk is begin jaren zeventig de oorspronkelijke wederopbouwsteen gesneuveld door een botsing van een bestelwagen tegen de gevel waarin de steen was gemetseld"; "Tijdens Monumentendag [2018] is de replica van een wederopbouwsteen onthuld"; "op zoek naar iemand die dit origineel exact kon namaken [...] had wat voeten in de aarde. [...] Uiteindelijk zei [...] Piet Valkenburg, 'ik durf het zelf wel aan'. Hij is gaan experimenteren en na wat proefexemplaren kwam de uiteindelijke steen tevoorschijn"; "Een originele versie is te bekijken bij de stichting Grebbelinie in het Vizier bij Hoeve de Beek [= Brinkkanterweg 23A, 3931PJ Woudenberg; zie desbetreffende registratie]". Wegwijzer: De winkel in dit pand stond in 2020 te huur, via https://www.fundainbusiness.nl/winkel/scherpenzeel-ge/object-41838522-dorpsstraat-229/ (bezocht 29.01.2021), met foto's.

164)
Id=7763

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 3925LB, Scherpenzeel, Oosteinde 55

Plaats. Buiten; in de voorgevel, ongeveer midden tussen de voordeur en de linker raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm, met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat schuil achter het begin van een dwars op de voorgevel staande heg.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: Dit pand stond in 2016 te koop, via een video op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RXAOcBAGljA - bezocht 03.02.2021).

165)
Id=5998

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927AT, Renswoude, Utrechtseweg 15 - hoeve 'Het Selder' / 'Groot Zelder'

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, nabij de linker zijmuur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. In het vaktijdschrift BOUW, jaargang 1 (1946), aflevering 34, wordt het artikel 'De Geldersche boerderij' door W. Vroon (blz. 696-701) op blz. 701 geÔllustreerd met twee plattegronden en een foto van deze wederopbouwboerderij (de BWB-tegel is op de foto niet herkenbaar), geÔdentificeerd als "Wederopbouw-boerderij te Scherpenzeel anno 1941. Architecten: G.K. Veeze en A.H. van Wamelen". Op de boven vermelde website https://grebbelinieinhetvizier.nl/ (bezocht 04.04.2021) staan foto's van de verwoeste voorganger van deze wederopbouwboerderij; in de tekst wordt vermeld, "soms had iemand gewoon 'dubbel geluk'. Begin 1940 had ene aannemer Gradus ten Broek de oude boerderij Groot Zelder gekocht om te verbouwen. De boerderij werd in mei verbrand, en de nieuwe eigenaar kreeg er voor 25% van de nieuwbouwwaarde vervolgens een prachtige wederopbouwboerderij voor terug"; het zou kunnen betreffen Gerardus ten Broek (1873-1966; vermeld als Gerhardus ten Broek in https://oudscherpenzeel.nl/genealogieen-2/uitgewerkte-genealogieen/genealogieen-a-tm-b/ten-broek/ - bezocht 05.04.2021); in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt de naam Ten Broek overigens niet als eigenaar voor.

166)
Id=7756

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927BC, Renswoude, Dorpsstraat 99

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, nabij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer 1 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c.1940 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

167)
Id=6752

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CP, Renswoude, Ravenhorsterweg 1-1A - hoeve 'Klein Ravenhorst'

Plaats. Buiten; links in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

168)
Id=7766

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CP, Renswoude, Ravenhorsterweg 4 - hoeve 'Woudegge' of 'Het Hof'

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: De BWB-tegel is onzichtbaar weggewerkt achter de muur van een aangebouwde houten veranda.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://oudscherpenzeel.nl/digitaal-archief/verenigingsblad/blad-2008-1/ (bezocht 05.02.2021) Commentaar: Locatie aangemeld, en Foto 1 gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 2 overgenomen van de website oudscherpenzeel.nl/ . De website vermeldt: "Het gebouw op de oude foto [Foto 2] werd in de Tweede Wereldoorlog zodanig beschadigd, dat dit werd afgebroken. Er kwam een wederopbouwboerderij voor terug".

169)
Id=5595

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CR, Renswoude, Groeperweg 21

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

170)
Id=5593

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CV, Renswoude, Biesbosserweg 9

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

171)
Id=5585

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CW, Renswoude, Woudegge 3

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd? (de blauwige kleur kan een vervalsend effect van de fotocamera zijn)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Over de voorganger die de BWB-boerderij vervangt, zie DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 250: "1940, begin: boerderij in opdracht van de bevelhebber van het Nederlandse leger afgebrand om schootsveld te creŽren".

172)
Id=5609

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CX, Renswoude, Woudegge 9

Plaats. Buiten; centraal in de gevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

173)
Id=5610

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927CX, Renswoude, Woudegge 13

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Over de voorganger die de BWB-boerderij vervangt, zie DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 248: "1940, begin: verbrand in opdracht van de bevelhebber van het Nederlandse leger om schootsveld te creŽren".

174)
Id=5584

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EC, Renswoude, Emminkhuizerlaan 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts bij de hoek met de zijgevel, ongeveer 2,5 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit exemplaar van de BWB-tegel staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021), blz. 19, links. Over de BWB-boerderij en haar voorganger, zie: DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 282: "Deze boerderij werd in 1940 om militair-strategische redenen geamoveerd (afgebrand) en werd in 1941 als wederopbouwboerderij herbouwd". Zie ook: www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/wederopbouw (27 / 30: De Groep en omgeving, een landelijk gebied van nationaal belang) (bezocht 28.06.2019). In 'Wederopbouwlandschappen: Ďde laag van maakbaarheidí onderzoek naar Haskerveenpolder en De Groep' (online via file:///home/chronos/u-6be59b61f7dd615fce9b75ce18cd65b166d5a42a/MyFiles/Downloads/140703+wederopbouwlandschappen+Haskerveenpolder+en+De+Groep%20(2).pdf - bezocht 16.06.2021) staat de BWB-tegel van deze boerderij afgebeeld op blz. 72; op blz. 55 staan bouwtekeningen van de hoeve, omschreven als ďBOERDERIJ BAResse SIRTSMAĒ: bedoeld is Marie Civile barones Sirtema van Grovestins (1891-1971), echtgenote van Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen van Renswoude (1882-1958), heer van Renswoude, Emmikhuizen en Deyl, burgemeester van Renswoude 1911-1944 en 1945-1947. Over de wederopbouwboerderij aan de overkant van de Emminkhuizerlaan, huisnummer 3, zonder BWB-tegel, wordt in DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE vermeld, blz. 268-269: "De boerderij was [...] verpacht aan een boer die sympathiseerde met de Nationaal Socialistische Beweging [= Gijsbertus Roos (1898-1987), vgl. blz. 278 ]. In 1941 volgde wederopbouw. [...] De pachter weigerde de gevelsteen met de herrijzende leeuw in te metselen, maar realiseerde een eigen monument in de voortuin met de datum 10 mei 1940, die voor hem als bevrijdingsdatum gold."  Wegwijzer: Voor een niet gebruikte BWB-tegel, 19 40, voor Emminkhuizerlaan 3, zie voorgaand 'Commentaar'.

175)
Id=6751

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EE, Renswoude, Arnhemseweg 10 - hoeve Klein Wolfshaar

Plaats. Buiten; links naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-boerderij gelokaliseerd aan de hand van DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 139.

176)
Id=8225

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EE, Renswoude, Arnhemseweg 6 - hoeve 'Nieuwe Wolfshaar'

Plaats. Buiten; midden onderin de voorgevel, ongeveer 1 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1941 (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 135-136, Door hun ligging nabij de Slaperdijk, die in de Tweede Wereldoorlog als verdedigingslinie tussen de Forten Daatselaar en Buursteeg, onder vuur lag, zijn veel gebouwen op de Wolfshaar aan het begin zowel als aan het einde van de oorlog zwaar beschadigd. Op het adres Arnhemseweg 6 werd de Nieuwe Wolfshaar in 1941 als wederopbouwboerderij herbouwd met een rieten kap. In het achterhuis zijn nog de kogelgaten zichtbaar uit april 1945, toen Renswoude werd bevrijd". Bij de boerderij is een gevelsteen geÔnstalleerd met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1941: "DEZE STEEN IS GELEGD DOOR HENDRIK BOS. HERBOUWD 1941." (het betreft Hendrik Bos, * 1937 (met dank aan dhr Egbert Wolleswinkel voor informatie) , zoon van Teunisje Overeem (1910-1984) en Evert Bos (1905-1980), de toenmalige - sinds 1930 - eigenaars / bewoners van Nieuwe Wolfshaar).

177)
Id=8664

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EE, Renswoude, Arnhemseweg 1

Plaats. Buiten; midden in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

178)
Id=6061

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EH, Renswoude, Schalm 9 - hoeve 'De Schalm'

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude), die ook foto's maakte. Ten zuiden van Schalm 9, vlakbij de spoorlijn (en voorbij Schalm 11: de huisnummering is hier ingewikkeld), ligt de wederopbouwboerderij Schalm 10); in juli 2019 vertelde de bewoner dat hij van de dochter van de wederopbouwende boer gehoord had dat deze vader / boer wŤl een BWB-tegel had verkregen, maar dat hij niet te kijk gezet wenste te zijn als hebbende subsidie ontvangen, zodat hij de BWB-tegel "in het moeras gegooid" had - afgaande op DE BOERDERIJEN VAN RENSWOUDE. EIGENDOM EN BEWONING DOOR DE EEUWEN HEEN door Egbert Wolleswinkel (Renswoude: Historische Vereniging 'Oud-Renswoude'; 2019), blz. 261, zou dit G.F.A. Kemperman (Gerardus Franciscus Antonius Kemperman, 1901-1949) moeten zijn geweest (maar in de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt Kemperman niet voor). Wegwijzer: Voor een bij Schalm 10 niet benut exemplaar van de BWB-tegel, zie 'Commentaar' hiervoor.

179)
Id=5841

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3927EJ, Renswoude, Buursteeg 2 - Grebbelinie Bezoekerscentrum

Plaats. Binnen; in een vitrine

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Op de achterkant (Foto's 2 en 3) staat twee keer het monogram dat Brouwer's Aardewerk als merkteken (logo) gebruikte: de gecombineerde initialen MCBB van Margaretha Cornelia Breedt Bruyn (1878-1958) en WCB van haar echtgenoot, Willem Coenraad Brouwer (1877-1933), de oprichter van het bedrijf, omlijst door links en onder een L, de L- van Leiderdorp. Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: http://www.grebbelinie.nl/newsitem/76 (bezocht 23.11.2017) Commentaar: Het bijschrift luidt: "'Wederopbouwtegel 1940' Oorlogshandelingen, de inundaties en het vrijmaken van het schootsveld vernielen ongeveer 300 boerderijen in de Grebbelinie. Onder het toeziend oog van de bezetter worden wederopbouwboerderijen gebouwd door de MAVOG, de Materiaal Voorziening Grebbe. In veel van deze boerderijen wordt een steen ingemetseld met een leeuw oprijzend uit de vlammen en het jaartal 1940. De getoonde steen komt uit een gesloopte boerderij van de Nieuweweg-Noord"; het gaat (zie voornoemde website) om de Nieuweweg-Noord te Veenendaal, huisnummer 239; de sloop zal rond 2010 zijn uitgevoerd. Met dank aan dhr Jan van Hal, vrijwilliger bij het Bezoekerscentrum, voor Foto's 2 en 3.

180)
Id=7768

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931ER, Woudenberg, Stationsweg Oost 287

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, tussen de toegangsdeur en de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: De kop van de leeuw, ongeveer voor de helft, en het getal 40 zijn ofwel weggeŽrodeerd ofwel doelbewust weggehakt.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

181)
Id=7767

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931EX, Woudenberg, Stationsweg Oost 212

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel tussen de meest rechtse deur en de meest rechtse raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

182)
Id=5550

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931MX, Woudenberg, Voskuilerweg 44 - hoeve 'Nattegat'

Plaats. Buiten; rechts van de poort die toegang geeft tot het omsloten binnenterrein van de boerderij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://hanszijlstra.files.wordpress.com/2014/11/gm_zomer07.pdf (bezocht 20.12.2019) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Dit exemplaar van de BWB-tegel staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021), blz. 1 en blz. 19, rechts. In de zijgevel boven een plantenbak zit een gevelsteen met eveneens het jaartal 1947: "De eerste steen is gelegd door H. Wolswinkel geb. Wolswinkel op 20 November 1947" - het betreft vermoedelijk Hendrika Wolswinkel (1909-2003), in 1931 gehuwd met haar neef Hendrik Wolswinkel (1895-1983): zie https://oudscherpenzeel.nl/wp-content/uploads/genealogie-pdf/Wolfswinckel.pdf (bezocht 20.12.2019), voor informatie over de familie Wolswinkel en Nattegat (waarbij Hendrik Wolswinkel in 1931 "landbouwer op het Nattegat" is en in 1937 "veehouder op het Nattegat"). Er is ook nog een gevelsteen "boerderij van het jaar 2007": zie https://hanszijlstra.files.wordpress.com/2014/11/gm_zomer07.pdf, blz. 22-23 (in 2007 wordt het bedrijf op Nattegat gevoerd door twee generaties Wolswinkel: vader Jan Wolswinkel - zoon van Hendrika en Hendrik - en Jans zoon Hendrik Wolswinkel).

183)
Id=5881

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931MZ, Woudenberg, Voskuilerdijk 36

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, helemaal rechts bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: De luiken zijn niet oorspronkelijk; als die open staan, gaat de tegel (groten)deels schuil achter een luik

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.  Wegwijzer: Onder de BWB-tegel twee stuks keramiek ter opvulling; bij de boerderij schuin tegenover, Voskuilerdijk 13, zitten deze stukken keramiek boven de BWB-tegel.

184)
Id=5882

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931MZ, Woudenberg, Voskuilerdijk 13 - hoeve 'Klein Sniddelaar'

Plaats. Buiten; in de rechterzijgevel, links van de (oorspronkelijke) 'voordeur', ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu).  Wegwijzer: Boven de BWB-tegel twee stuks keramiek ter opvulling; bij de boerderij schuin tegenover, Voskuilerdijk 36, zitten deze stukken keramiek onder de BWB-tegel.

185)
Id=7765

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931PD, Woudenberg, Laagerfseweg 81

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, nabij de hoek met de rechter zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

186)
Id=7761

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931PJ, Woudenberg, Brinkkanterweg 23A - museum Educatief Centrum Grebbelinie

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, zoals die diende om een gebouw te markeren dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Op de achterkant is twee maal het merkteken van Brouwer's Aardewerk aangebracht: een monogram samengesteld uit de initialen MCBB van Margaretha Cornelia Breedt Bruyn (1878-1958) en WCB van haar echtgenoot, Willem Coenraad Brouwer (1877-1933), de oprichter van het bedrijf, omlijst door links en onder een L, de L- van Leiderdorp.  Staat: Gebroken, en gelijmd Toegankelijkheid: Via Educatief Centrum Grebbelinie.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://sso-sk.bdumedia.nl/lokaal/reliŽf-met-uit-vuur-springende-leeuw-490105 (bezocht 02.02.2021) Commentaar: BWB-tegel getraceerd, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (MIddelburg), met vriendelijke medewerking van de heren Johan Lagerweij, Chris Sangers en Martin Seijdell (Educatief Centrum Grebbelinie). Wegwijzer: Dit exemplaar van de BWB-tegel heeft als model gediend voor een replica van de BWB-tegel, Dorpsstraat 229 hoek Lindenlaan, 3925KC Scherpenzeel; zie desbetreffende registratie.

187)
Id=5880

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931PK, Woudenberg, Lambalgseweg 36 - hoeve 'Lambalgen' / 'Groot Lambalgen'

Plaats. Buiten; in de voorgevel helemaal rechts bij de hoek met de rechter zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/80041/false/true (bezocht 22.12.2019)  Bouwkundige documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: Deze boerderij staat in de 'lijst wederopbouwboerderijen' bij de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde website www.entoen.nu). Zie ook https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/masterscriptie_n.m._welle_augustus_2015.pdf (bezocht 16.12.2017, blz. 104 bovenaan). De BWB-boerderij staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021), blz. 16, "rechtsonder in de voorgevel de herrijzende leeuw". Symmetrisch ten opzichte van de BWB-tegel is links in de voorgevel een gevelsteen ingemetseld met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "Hofstede Lambalgen werd verwoest in de oorlogsdagen van mei 1940. Herbouwd in 1941 door den eigenaar jhr. S. van Citters in samenwerking met het Rijksbureau Wederopbouw Boerderijen. Architecten Ir Daan Jansen en C. Bos. Deze steen werd geplaatst door Schelto Patijn, oud 4 jaar. Kleinzoon van den eigenaar. Ps 127 V1"; het gaat om respectievelijk Schelto van Citters (1865-1942); Bureau [zonder Rijks-] Wederopbouw Boerderijen / BWB; DaniŽl Jansen (1891-1949); Cornelis Bos (1904-1992); Schelto Patijn (1936-2007, parlementariŽr, & burgemeester van A'dam 1994-2001); & de bijbeltekst "Zo de HEERE het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; [...]". De wederopbouw van de boerderij is in 1941gefilmd: online via bovenvermelde http://in.beeldengeluid.nl/collectie/details/expressie/80041/false/true , zie 01:40 - 01:55 en 02:02 - 02:19, en allicht 01:40 - 02:19; opmerkelijk is dat toen de gevelsteen al aanwezig was, maar de BWB-tegel nog niet: kennelijk heeft men het de moeite waard gevonden de ruimte voor de BWB-tegels achteraf nog in de nieuw-gemetselde gevel uit te hakken.

188)
Id=5879

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3931PL, Woudenberg, Broekerweg 7 - hoeve 'Het Eerste Broek'

Plaats. Binnen; in de linker zijgevel helemaal links, boven een kelderraam

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.entoen.nu/nl/utrecht/regio-eemland/woudenberg/wederopbouwboerderijen (bezocht 16.12.17) Commentaar: De locatie van deze BWB-tegel is ontleend aan de 'canon van Woudenberg' (zie voormelde site www.entoen.nu; daar wordt het huisnummer 3 gebruikt). Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie; zie ook https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/masterscriptie_n.m._welle_augustus_2015.pdf (bezocht 16.12.2017, blz. 103 onderaan).

189)
Id=8222

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3956EJ, Leersum, Weidelaan 42

Plaats. Buiten; in de voorgevel, midden onder de twee meest rechtse raampartijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam  Bouwdatum: 1942 (volgens https://ontdekkingstochtleersum.jouwweb.nl/ )

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://ontdekkingstochtleersum.jouwweb.nl/7 (bezocht 22.01.2022) Commentaar: Foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (MIddelburg). Citaat van de website https://ontdekkingstochtleersum.jouwweb.nl: "Op deze locatie stond er in de oorlogsperiode een boerderij van de fam. Van de Geer (het adres van de boerderij was toen de Steeg 4). De boerderij werd op 30 augustus 1941 getroffen door een neergestort Duits vliegtuig (een Junker 88). Het toestel boorde zich door het dak en richtte een complete ravage aan. [...]. Het huis is in 1942, tijdens de oorlog weer opgebouwd. Een steen in de gevel herinnert nog aan dit voorval. In de steen staat het jaartal 1940. Mogelijk was deze steen nog 'over' of is bij de herbouw per ongeluk een steen met onjuist jaartal gebruikt".

190)
Id=8667

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959AT, Overberg, Eindseweg 19

Plaats. Buiten; links in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

191)
Id=5680

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959AX, Overberg, Zandschulperweg 8

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

192)
Id=7762

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959AX, Overberg, Zandschulperweg 2

Plaats. Buiten; links in de voorgevel nabij de hoek met de linker zijgevel, op ongeveer 1 meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: Door een het zicht belemmerende heg moeilijk te zien vanaf de openbare weg.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt door, dhr Ruud Murk (Middelburg).

193)
Id=5596

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BA, Overberg, Heuvelse Steeg 7

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

194)
Id=5597

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BA, Overberg, Heuvelse Steeg 11 - hoeve 'De Nieuwe Heuvel'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

195)
Id=5676

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BA, Overberg, Heuvelse Steeg 1

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Rechts naast de voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld zit een gevelsteen (zichtbaar op Foto 2) met van de BWB-tegel afwijkend jaartal 1941 ("Eerste steen gelegd door K.F. Ploeg 10 Juni 1941").

196)
Id=5677

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BA, Overberg, Heuvelse Steeg 3

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

197)
Id=5598

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BB, Overberg, Heuvelse Steeg 20 - hoeve 'Luchtenstein'

Plaats. Buiten; geheel rechts in de linker zijgevel bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Als de luiken open staan, gaat de tegel gedeeltelijk achter een luik schuil

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

198)
Id=5678

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BB, Overberg, Heuvelse Steeg 6

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: Door de heg die de voortuin omzoomt, is vanaf de openbare ruimte de BWB-tegel niet waar te nemen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

199)
Id=5679

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BB, Overberg, Heuvelse Steeg 12

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

200)
Id=5600

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BC, Overberg, Parallelweg 4

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijmuur, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

201)
Id=5601

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BC, Overberg, Parallelweg 20

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: De tegel gaat gedeeltelijk schuil achter een heggetje.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Dit exemplaar van de BWB-tegel staat afgebeeld in het artikel 'Wederopbouwboerderijen' op de website van de stichting Grebbelinie in het Vizier, online via https://grebbelinieinhetvizier.nl/wp-content/uploads/Artikelen/Gihv-Wederopbouwboerderijen.pdf (bezocht 28.03.2021).

202)
Id=6060

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BC, Overberg, Parallelweg 6

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, nabij de hoek met de rechter zijgevel, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat schuil achter er vlak voor aangeplant heggetje.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie aangemeld door dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude), die ook foto's maakte.

203)
Id=5602

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BD, Overberg, Parallelweg 32 / hoek De Grift

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijmuur die parallel loopt met De Grift, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

204)
Id=5603

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BD, Overberg, Parallelweg 48

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijmuur bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

205)
Id=5604

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BD, Overberg, Parallelweg 58

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

206)
Id=5656

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BE, Overberg, De Grift 1B

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen een raam en de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Locatie ontleend aan DE GREBBELINIE: WAT ER NOG AAN HERINNERT van G.M. Muller (red) (Veenendaal: Historische Vereniging Oud-Veenendaal; 2009), met dank aan dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum), die ernaar verwees.

207)
Id=6058

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BE, Overberg, De Grift 3

Plaats. Buiten; helemaal rechts in de linker zijgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40 die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Jan van Hal (vrijwilliger Grebbelinie Bezoekerscentrum, Renswoude), die ook foto's maakte.

208)
Id=5577

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 33

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

209)
Id=5578

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 1 - 'Spoorzicht'

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel tussen de twee linker raampartijen, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. De BWB-tegel draagt het jaartal 1940; in de voorgevel vermeldt een gevelsteen (het jaartal 1924, kennelijk het bouwjaar van de boerderij die verloren was gegaan, &) het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1941.

210)
Id=5579

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 7

Plaats. Buiten; in de zijgevel, rechts van het raam helemaal links.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Aan de andere kant van het raam zit een gevelsteen (Foto 2) met het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1941: "W.J.v.BARNEVELD THz. 9 SEPTEMBER 1941"; dit is vermoedelijk Willem Jan van Barneveld, * 27.04.1940 (ten tijde van de gedenksteen ruim 1 jaar en vier maanden jong), zoon van Dirkje van de Burgt (1905-1983) en Thomas van Barneveld (1903-1970): de vader is overleden in Overberg; en volgens https://bedrijvenmonitor.info/bedrijf/landbouw-bosbouw-en-visserij/veehouderij-van-barneveld/kvknummer/302679620000 (bezocht 28.12.2019) was aan de Spoorlaan te Overberg van 1961 tot 2014 Veehouderij Van Barneveld gevestigd, terwijl in http://www.zoekenbel.nl/ (bezocht 28.12.2019) op Spoorlaan 7 te Overberg W.J. van Barneveld wordt vermeld.

211)
Id=5580

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 11

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel tussen de twee raampartijen rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

212)
Id=5581

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 23

Plaats. Buiten; in de achtergevel van het voorhuis, waar de rechter zijgevel van het teruggebouwde achterhuis aansluit.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De BWB-tegel zit als het ware verborgen, vanaf de openbare weg gezien

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

213)
Id=5582

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 27

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie.

214)
Id=5583

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3959BG, Overberg, Spoorlaan 35

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, rechts van het linker raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. Een foto en bouwtekeningen van de hoeve zijn gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 243 (op de foto is de plaats waar de BWB-tegel zit herkenbaar); waarbij als plaatsnaam Amerongen wordt vermeld. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

215)
Id=6094

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4032NN, Ommeren, Achterstraat 5

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, bij de hoek met de oorspronkelijke rechter zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

216)
Id=5726

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4041EH, Kesteren, Boveneindsestraat 21

Plaats. Buiten; in de uitbouw aan de linker zijgevel, links van de 'voordeur'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

217)
Id=8681

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4043LE, Opheusden, Hamsestraat 15

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Niet meer op de oorspronkelijke plek; herplaatst.  Toegankelijkheid: Niet toegankelijk.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Met dank voor gastvrijheid van de bewoner / eigenaar. In de rechter zijgevel, rechts naast de 'voordeur', zit een gevelsteen met datering die met de BWB-tegel overeenkomt: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR MARIA ALEIDA v. BRENK 23-7-'48" (M.A. van Brenk, 10.02.1946-24.09.2003; ze was toen dus twee jaar en vijf maanden oud). De BWB-tegel zat oorspronkelijk links van en iets hoger dan de gedenksteen, waar later de 'voordeur' is gesitueerd.

218)
Id=7006

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CA, Ochten, Heuningstraat 15 - hoeve Meejenhof

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, op ongeveer 1 meter boven het maaiveld, bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

219)
Id=6010

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CG, Ochten, Bonegraafseweg 7 - hoeve 'De Wessang'

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel nabij de rechter zijmuur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Bij bezoek ter plaatse, januari 2018, vertelde de huidige bewoner en/of eigenaar dat de boerderij werd wederopgebouwd voor dhr Angelino, die werd opgevolgd door zijn neef, ook Angelino, van wie hij als derde bewoner de wederopbouwboerderij overnam.

220)
Id=5991

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4051CJ, Ochten, Waalbandijk 23A

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

221)
Id=6867

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4171BD, Herwijnen, Boveneind , Achterweg 74

Plaats. Buiten; hoog boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

222)
Id=8692

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4184CG, Opijnen, Stoepstraat 3

Plaats. Buiten; links naast de 'voordeur' in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op zo'n 50 meter afstand, aan de overkant van de Stoepstraat (naast de kerk, Stoepstraat 2), is een monument opgericht ter herinnering aan acht Amerikaanse soldaten die door Duitse militairen werden doogeschoten nadat ze met parachutes uit hun neerstortende vliegtuig waren ontkomen. Zie http://www.91stbombgroup.com/memorials/opijnen.html (bezocht 13.02.2022). Of dit voorval en de noodzaak tot wederopbouw van de boerderij hier ter plekke iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend.

223)
Id=7078

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4214KM, Vuren, Landscheiding 1 - De Leuve Hoeve

Plaats. Buiten; vanaf de doodlopende weg ter plaatse, in de linker zijgevel, helemaal achteraan bij de hoek met de achtergevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://deleuvehoeve.nl/ (bezocht 23.01.2020)  Historische documentatie: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/50462014-81ad-5598-a74e-540c704aa6a2 Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Citaat van de website hetnieuweinstituut.nl (bezocht 02.11.2021): "De boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit".

224)
Id=6580

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 4214KR, Vuren, Achterdijk 1 hoek Dalemse Zeiving

Plaats. Buiten; rechts van de voordeur in de gevel parallel aan de Achterdijk.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/detail/e359c940-93a8-5fb9-98ed-63e72b84a944 Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Citaat van de website hetnieuweinstituut.nl (bezocht 02.11.2021): "De boerderij werd in 1941 gebouwd ter vervanging van een boerderij die in 1939 was afgebroken op last van het Ministerie van Defensie. Het gebouw lag in het schootsveld van Fort Vuren. De firma W. van Arkel voerde het plan uit".

225)
Id=7465

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4251ND, Werkendam, Nerzienweg 6 (oorspronkelijk Nerzienweg 8-9, arbeiderswoningen bij hoeve Steenen Muur))

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur, links van de voordeur in het naar rechts uitspringende bouwdeel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 (oorspronkelijk; herplaatst 2013 (volgens bagviewer.kadaster.nl))

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.biesbosch.nu/magazine/0214/histver_werkendam26.htm (bezocht 30.06.2020)  Bouwkundige documentatie: https://vorm.nl/nieuws/100-jaar-vorm-de-tweede-wereldoorlog (bezocht 30.06.2020)  Historische documentatie: https://genealogie.voorouder.nl/photos/bestand/willem_van_der_vorm.pdf (bezocht 30.06.2020) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van http://www.biesbosch.nu/ . De BWB-tegel was niet aangebracht op de gebouwen van hoeve Steenen Schuur zelf, maar halverwege de voorgevel van een rijtje van zes arbeiderswoningen ernaast. De toenmalige bewoner van ťťn van de arbeiderswoningen heeft de BWB-tegel behouden, en in zijn nieuwe woning geÔnstalleerd (met dank aan dhr Vic Gremmer, Werkendam, voor inlichtingen). In de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb komt een boerderij voor met als adres Polder Stenen [sic] Muur, Dussen; als eigenaar wordt vermeld A.H. Dam; van 1937 tot 1953 was A.H. Dam *bedrijfsleider* op Steenen Muur (de eigenaar was Willem van der Vorm (1873Ė1957), 'havenbaron' in Rotterdam). Als het in de database van meertens.knaw.nl inderdaad om Steenen Muur gaat, was de architect van de wederopbouwboerderij (en wellicht ook van de arbeidershuisjes) de bekende Martinus Adrianus (Mart) Stam (1899-1986). Op Foto 1, Nerzienweg 6 links; rechts daarvan met rode dakpannen het overgebleven 'wederopbouw'-deel van Steenen Muur.

226)
Id=6091

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GX, Drongelen, Eindsestraat 33

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het woongedeelte, rechts naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 (oorspronkelijk; zie Commentaar)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Het lijkt erop dat het huidige woongedeelte van de boerderij veel later moet zijn gebouwd dan de datum die de BWB-tegel aangeeft (1948); de tegel zou dan zijn herplaatst.

227)
Id=7564

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GX, Drongelen, Eindsestraat 1 / Gansoyen

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het naar links uitstekende bouwdeel achter het voorste bouwdeel (woonhuis).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 (1948 volgens bagviewer.kadaster.nl) Toegankelijkheid: Bij bezoek ter plaatse in september 2020 ging de BWB-tegel schuil achter een stapel tuinmeubilair afgedekt met een dekzeil; fotograferen van de tegel was navenant praktisch onmogelijk. Foto 1 is overgenomen van Google StreetView.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

228)
Id=6090

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4267GZ, Drongelen, Eindsestraat 6A

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een vrij staande schuur, links van de dubbele deuren rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

229)
Id=7578

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4268GD, Meeuwen (lokaal, MŤŤuwe), Moleneind 6

Plaats. Buiten; in de 'voorgevel' (d.w.z. de naar het westen gekeerde gevel haaks op Moleneind) van het naar links uitgebouwde deel van het pand, links van en haaks staand op de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 (1964 volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

230)
Id=5930

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4287LX, Waardhuizen, Stenenheul 2

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel rechts naast de secundaire deur / 'achterdeur'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

231)
Id=5759

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4301RG, Zierikzee, Oosthavendijk 2

Plaats. Buiten; boven toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 112. Foto's van dhr Den Hollander (Meliskerke). Rechts van de toegangsdeur zit een gevelsteen met eveneens het jaartal 1947: "De eerste steen is gelegd door P.A. van Mourik oud 8 jaar 5-6-1947". Het betreft Pieter Adriaan van Mourik (1938-1995), zoon van Jannetje van der Wekken (1906-1986) en Willem van Mourik (1904-1989). Vgl. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 04.06.1947: ďZIERIKZEE. Dinsdagmorgen [= 03.06.1947] werd de eerste steen gelegd van de eerste definitieve landbouwschuur op ons eiland [= Schouwen-Duiveland], voor de heer W. v. Mourik door diens zoontje, P.A. v. MourikĒ. W. van Mourik komt in de kranten (on-line via delpher.nl) voor met als adres ďSteenbakkerij, ZierikzeeĒ, 1930-1957 (als hij verhuist naar Lange Slikweg 2, Zierikzee); in de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE van 04.06.1973 wordt dan nog vermeld, ďVerkocht worden ook opstallen en erf, gelegen aan de Oosthavendijk aan Aannemingsbedrijf v/h J. Prins van Wijngaarden te Haltem, voor de prijs van f 100.000. De huidige bewoner - de heer Van Mourik - gaat in plan West wonen. Het betreft hier de bekende ĄSteenbakkerij"Ē; mogelijk is die vertrekkende heer Van Mourik dan nog weer P.A. van Mourik (1938-1995).

232)
Id=6588

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4305AJ, Ouwerkerk, Koningin Julianastraat 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het werkgedeelte van het gebouw links, links van de grote dubbele schuifdeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is sterk verweerd door het zoute water tijdens de Watersnoodramp van 1953

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de voorgevel van het woongedeelte rechts bevindt zich midden boven de twee ramen een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR J.L. MANNI 26 AUG. 1926"; w.s. betreft het Joost Leendert Manni (1913-2001), en/of is hij de J.L. Manni die in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ wordt vermeld als eigenaar van Ring 17 Ouwerkerk in 1955 (Ring en Kon. Julianalaan lopen op deze locatie praktisch in elkaar over).

233)
Id=6587

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4311RH, Bruinisse, Rijksstraatweg 5

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het bedrijfsgebouw achter het woonhuis, boven het middelste raam.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

234)
Id=6589

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4315PH, Dreischor, Zuid Langeweg 11 hoek Helleweg

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het rechts buiten het woongedeelte uitstekende werkgedeelte van het pand, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is sterk verweerd door het zoute water tijdens de Watersnoodramp van 1953

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

235)
Id=5645

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4332SJ, Middelburg, Oude Veerseweg 130

Plaats. Buiten; in voorgevel, tussen twee toegangspartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 123.

236)
Id=5646

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4332SJ, Middelburg, Oude Veerseweg 134

Plaats. Buiten; in de top van de puntgevel van het achteraf in de bebouwing gelegen woonhuis

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 124.

237)
Id=6428

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4335SR, Middelburg, Abeelseweg 9

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, halverwege de deur en de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

238)
Id=6783

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4337PB, Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 2

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. De BWB-tegel is verwerkt in een gedenksteen, met onder de BWB-tegel een tekst die luidt, "Deze steen is onthuld door Tannetje Kodde Wed. P. Davidse op haar negentigsten verjaardag 8 mei 1942". Bouwdatum: c. 1940-1942 Staat: Verdwenen

Productie.  Ontwerper: van de gedenksteen: architect Arend Rothuizen (1906-1990)  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De foto's van de onthulling van de gedenksteen staan afgedrukt in DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 114 (met dank aan de auteurs voor hergebruik van de foto's). In het boek wordt de boerderij gesitueerd "in de gemeente Vlissingen": maar dat is een vergissing gebleken. Vanaf tenminste 1908 dreef Pieter Davidse (1851-1917), landbouwer, zijn bedrijf aan de Westelijke Oude Havendijk; na zijn overlijden waren dat daar zijn weduwe Tannetje Davidse- Kodde (1862-1946), landbouwster, en L. Davidse, landbouwer (vermoedelijk zoon Laurens Davidse (1879-1967)). Na 1967 wordt er manege De Gouden Draak gevestigd, gedreven door het echtpaar Kalman-Janse; in 1987 wordt de manege beŽindigd en in december 1987 wordt het pand door brand verwoest (https://middelburgdronk.nl/wiki/De_Gouden_Draak , bezocht 30.08.2019). De familie Davidse heeft na de brand de BWB-tegel, inclusief tekst uit de muur gehakt, en het geheel wordt nog in september 2019 in de familie bewaard. Het bouwdossier van de wederopbouwboerderij, inclusief de ontwerptekeningen van de gedenksteen, bevinden zich in het Zeeuws Archief (toegang 404, inventarisnummer 132). De situering van deze boerderij "in de gemeente Vlissingen" (Den Hollander & Murk, 2016, blz. 114) c.q. "in Vlissingen" (S. Elpers, WEDEROPBOUW BOERDERIJEN : AGRARISCH ERFGOED IN DE STRIJD OVER TRADITIE EN MODERNISERING, 1940-1955 (Rotterdam: NAi010 Uitgevers; 2019), blz. 143) berust op een misverstand veroorzaakt doordat op foto's ervan C.A. van Woelderen (1877-1951), burgemeester van Vlissingen, voorkomt (Van Woelderen was de eigenaar van wie de familie Davidse de boerderij pachtte).

239)
Id=5648

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4339NE, Nieuw- en St Joosland, Nieuwlandseweg 37

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 125. Den Hollander & Murk vermelden & tonen een gevelsteen met het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1941: "Eerste steen gelegd door Jopie Kodde 1 maart 1941". Er zijn ettelijke personen met de naam Johanna Kodde te vinden; maar misschien is het in dit geval het meest waarschijnlijk dat het ging om Johanna Kodde (1877-1956), in 1894 te Nieuw- en St Joosland gehuwd met Izaak Goverse (1867-1947), en bij het overlijden van haar man in 1947 nog gevestigd te Nieuw- en St Joosland.

240)
Id=5769

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4339PA, Nieuw- en St Joosland, Langeweg 22

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, iets rechts van het midden, ongeveer 2,5 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 126. Foto's van dhr Den Hollander (Meliskerke).

241)
Id=5647

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4339PB, Nieuw- en St Joosland, Boomdijk 18

Plaats. Buiten; in de dwars op de weg staande 'voorgevel', hoog bovenin de puntgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 127.

242)
Id=5639

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4341PP, Arnemuiden, Derringmoerweg 2 - hoeve 'Het Hollands(ch) Hof'

Plaats. Buiten; boven de toegangsdeur in de hoge gevel met wolfsend van de schuur die is toegekeerd naar het woongebouw.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1943-1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 115. In de muur is ook een gevelsteen aangebracht met het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1943: "Afgebrand 25 Januari 1943 Deze steen voor de nieuwe schuur gelegd 27 Mei 1943 door Johanna Neeltje Janse geboren 20 Maart 1938"; het gaat om Johanna Neeltje (Quaak-)Janse (1938-2002), dochter van Leintje Melis (1914-1992) en Jacobus Hendrik Janse (1909-1983), die toentertijd op Het Hollandsch Hof het agrarische bedrijf voerde (anno 2019 is op Derringmoerweg 2 nog steeds de familie Janse gevestigd). Bij de oprit vanaf de weg naar de boerderij staat een informatie-paneel van Museum Arnemuiden, met een hoofdrol voor de BWB-tegel; hier worden de twee jaartallen uitgelegd: in 1943 "geheel afgebrand, De oorzaak is hierin gelegen dat de vlam uit een gasgenerator sloeg, waarmede men aan het dorschen was"; daarna, "Nadat de boerderij was herbouwd, werd deze in beslag genomen door de Duitse troepen. Zij maakten er een munitiedepot van. Op 5 november [1944] kreeg de schuur een voltreffer. Door de enorme explosie werd de schuur geheel verwoest. [...] In 1947 werd de boerderij herbouwd". In BOUWKUNDIG WEEKBLAD 64-14, 21.05.1946, blz. 133-138, staat een artikel van de architect van deze boerderij, Romke Romke de Vries (1908-1997), ĎBoerderijen bij Dordrecht en Kleverskerkeí; de boerderij bij Kleverskerke is de onderhavige hoeve ĎHet Hollandsche Hof Ď (sic), waarvan een foto en bouwtekeningen als illustraties in het artikel zijn opgenomen.

243)
Id=5651

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4351SJ, Veere, Veerseweg 87A

Plaats. Buiten; in het bakstenen gedeelte van de lange muur van een schuur, tussen twee toegangspartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 131.

244)
Id=5650

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4351SL, Veere, Veerseweg 103

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een grote schuur, rechts van de toegangspartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 130.

245)
Id=5640

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4352AB, Gapinge, Dorpsstraat 61

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, links van de deur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 117.

246)
Id=5649

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4353KA, Serooskerke, Vrouwenpolderseweg 32 - 'Hof Petersburg'

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, tussen een toegangspartij en het eerste raam links daarvan.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 129. Den Hollander & Murk vermelden & tonen een gevelsteen met het van de BWB-tegel afwijkende jaartal 1948: "Eerste steen gelegd door Abr. Adriaanse Lz. oud 6 jaar 27-4-1948": het betreft Abraham Adriaanse (* 1941), zoon van Jacoba Maljaars (1919-1988) en Lein Adriaanse (1918-1991); Jacoba Maljaars was een dochter van Abraham Maljaars (1893-1960), wiens grootvader Pieter Maljaars (1828-1906) Petersburg in 1888 had gekocht, wiens weduwe Maatje Klap (1893-1970) in 1960 op Petersburg woonde, en die aldaar per 1973 was opgevolgd door (o.a.?) de familie L. Adriaanse-Maljaars.

247)
Id=6670

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4357AG, Domburg, Duinstraat 20A

Plaats. Buiten; boven de raampartij in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De huidige (mei 2019) drie adressen Duinstraat 20, Duinstraat 20A, en Duinstraat 22 dateren volgens bagviewer.kadaster.nl alle drie uit 1947, en lijken in mei 2019 ook ťťn geheel te vormen; mogelijk is de BWB-tegel van toepassing op het gehele complex.

248)
Id=6063

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4357RH, Domburg, Trommelweg 2

Plaats. Buiten; (citaat: "in het voorste gedeelte van de schuur aan de lange zijde tegenover de duinen"; bron, zie ' Commentaar' ).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Zie Commentaar. Toegankelijkheid: Niet te zien.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze BWB-tegel is ontleend aan DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (http://home.wxs.nl/~houte098/st42.html), blz. 116; citaten: "Deze steen is in zeer slechte staat. De steen is door weersinvloeden dusdanig aangetast dat de onderzijde geheel verdwenen is, de kop van de leeuw en het jaartal zijn nog vaag te herkennen"; & "Deze steen is niet meer te zien daar de eigenaar de schuur in zijn geheel heeft bekleed met kunststof zwarte planken". Met dank aan mede-auteur, dhr Ruud Murk (Middelburg), die de foto's beschikbaar stelde.

249)
Id=5652

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4361JA, Westkapelle, Kerkeweg 2

Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, naast de meest linkse raampartij.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.hendrikhof.nl/ (bezocht 30.11.2020)  Commentaar: Deze locatie is aangemeld door dhr Johan den Hollander (Meliskerke). De website hendrikhof.nl vermeldt "De boerderij is gebouwd in 1948 in opdracht van Hendrik van Sluijs [1902-1967], de opa van de huidige eigenares [E.H. Wisse-Van Sluijs]. Het was de eerste boerderij in Westkapelle die in het kader van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog is gebouwd".

250)
Id=5641

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4364TB, Grijpskerke, Middelburgseweg 1

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, links van de deur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 118.

251)
Id=5644

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4365AE, Meliskerke, Torenstraat 24

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, tussen een raam en de hoek met de linker zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 121.

252)
Id=5642

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4365NM, Meliskerke, Kruisweg 7

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, tussen twee deuren

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 119.

253)
Id=5643

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4365NN, Meliskerke, Molenweg 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel van een schuur, tussen een raam en de hoek met de rechter zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd. Er loopt een scheur door de tegel.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 120.

254)
Id=5507

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4381KC, Vlissingen, Boulevard de Ruyter 116

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, 315 mm x 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit exemplaar van de BWB-tegel is niet meer op locatie aanwezig; zie Johan den Hollander & Ruud Murk, DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN (Meliskerke; 2016), blz. 122. De steen werd op 24.02.2012 gekocht bij antiekhandel De Groene Schuur in Meppel. Deze registratie van een 'losse' BWB-tegel geeft gelegenheid te tonen hoe de achterkant van de tegel er uitziet. Dhr Johan den Hollander, (voornoemde auteur &) eigenaar van deze 'losse' BWB-tegel, geeft de volgende opmetingen op: 315 x 415 x 80 mm; de holle achterkant is 55 mm diep, en voor de afbeelding is de voorkant 6 mm verdiept; op zijn hoogst is de afbeelding 10 mm hoog (& steekt dus 4 mm buiten de rand uit). Andere 'losse' exemplaren van de tegel (alleen de voorkanten) worden elders online getoond op https://studio-domeinzicht.jouwweb.nl/oorlogsmonumenten (19 40) & op http://www.grebbelinie.nl/newsitem/76 (monochroom opgeschilderd; 19 40) (beide sites bezocht 12.07.2019). Er wordt ook een 'los' exemplaar (19 48) getoond in ĎBoerderijenbouwí door P. Tijm, BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256, blz. 253; er staat bij geschreven, "Wie door de straten van de steden en dorpen van BelgiŽ en Frankrijk wandelde, zag in de gevels van verschillende huizen een klein steentje ingemetseld. Men begreep. In verschillende boerderijen van ons land vindt men nu ook een klein ingemetseld steentje van Brouwer's Aardewerk. Men begrijpt. Laat men doorgaan met dit gebruik. We kunnen uit een eenvoudig teken veel begrijpen". Bouwkundige Pieter Tijm (1900-1970) was bij BWB achtereenvolgens hoofdambtenaar, Hoofd van de Afdeling Uitvoering Werken, en directeur. Wegwijzer: Vgl. 4331JM, Middelburg, Stationsstraat 3b.

255)
Id=5514

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4389TG, Ritthem, Zandweg 49

Plaats. Buiten;  hoog in de voorgevel, midden boven de ramen van de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 128.

256)
Id=6840

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4411SM, Rilland, Kreekrakweg 2

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

257)
Id=6841

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4414RV, Waarde, Emanuelpolder 2

Plaats. Buiten; in de topgevel rechts van drie raampartijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Links van de drie raampartijen zit een gedenksteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenstemt: DE EERSTE STEEN IS GELEGD DOOR A.D. J. Dees Azn. WAARDE 27 MEI 1948. Het gaat om Adriaan Dees (1885-1980) en zijn zoon Andries DaniŽl Jozias Dees (1920-2010); in 1950 had A.D.J. Dees een telefoonaansluiting op het toenmalige adres Emanuelpolder B48, wat waarschijnlijk overeenkomt met het huidige (2019) adres Emanuelpolder 2.

258)
Id=6206

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4416PP, Kruiningen, Kaasgat 3

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de schuur, rechts van de grote schuurdeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Bouwdatum: c. 1940 (?; zie Commentaar) Staat: Meerkleurig opgeschilderd; de verf was in juli 2018 aan het afbladderen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De website bagviewer.kadaster.nl dateert alle drie de gebouwen op het adres Kaasgat 3, Kruiningen, in 1960; wellicht is de BWB-tegel herplaatst.

259)
Id=6753

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4416PV, Kruiningen, Schapenweg

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd. Niet meer ter plaatse aanwezig; in tenminste drie stukken gebroken, maar hersteld en bewaard gebleven (per juli 2019: Wilhelminastraat 11 Krabbendijke).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Zie BOERDERIJEN MET HUN BEWONERS IN OOST ZUID-BEVELAND door M. Sinke (Krabbendijke: Van Velzen B.V.; 2017), blz. 169: "De [oude] boerderij is om strategische redenen door het nederlandse [sic] leger vlak voor de oorlog afgebroken. Naast de voordeur [van de nieuwe boerderij] bevond zich een steen in de gevel met een uit de vlammen springende leeuw en het jaartal 1940. Hieraan kun je zien dat de boerderij in 1940 opnieuw is opgebouwd door het in juli 1940 door de Rijksoverheid opgerichte Bureau Wederopbouw Boerderijen. [...] [D]e boerderij [is] in 1999 verkocht aan de firma Maas, die de boerderij heeft afgebroken [...]" (op Foto 3 is, hoe vaag dan ook, te zien dat de tegel eigenlijk *niet* 'Naast de voordeur' heeft gezeten). Via de familie Maas is de BWB-tegel weer terecht gekomen bij een lid van de familie Nieuwenhuyse, die eerst de oude boerderij en daarna de wederopbouwboerderij bewoonde (zij werd erin 1956 geboren). Met dank aan dhr Ruud Murk (Middelburg), die het spoor van de BWB-tegel traceerde, en de foto's maakte.

260)
Id=6295

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4416RK, Kruiningen, Olzendedijk 3 - 'Mariahoeve'

Plaats. Buiten; in de westelijke achtergevel van het grote bedrijfsgedeelte achter het woonhuis.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940-1941 Staat: Door de overheersende westenwinden is de BWB-tegel geŽrodeerd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, en foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). In de voorgevel van het woonhuis is in muurankers het jaar 1941 vermeld; dit jaartal staat ook op de gevelsteen met de naam 'Mariahoeve' boven de hoofdingang tot het woongedeelte. In BOERDERIJEN MET HUN BEWONERS IN OOST ZUID-BEVELAND door M. Sinke ([Krabbendijke]: [Van Velzen]; [2017]), blz. 211, staat beschreven, " Het woonhuis en de stallen zijn in de meidagen van 1940 bij beschietingen geraakt en afgebrand, waarna ze afgebroken zijn. De schuur is in 1940 en het huis in 1941 nieuw opgebouwd".

261)
Id=6263

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4421NC, Kapelle, Spaartweg 4

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

262)
Id=6275

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4423AL, Schore, Steenweg 1

Plaats. Buiten; boven een toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: De baksteengevel is weggewerkt achter een houten voorzetmuur, maar in de houten muur is een 'raampje' uitgespaard waardoor de BWB-tegel zichtbaar is gebleven

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. Zie https://www.hkdebevelanden.nl/uploads/files/Kleine%20monumenten%20in%20Kapelle%20Biezelinge%20MJ%20de%20Regt.pdf (bezocht 13.07.2021), blz. 73, onderaan: "In de voorgevel van de woningen Steenweg 1 en Schoorse Bredeweg 7 zijn zogenaamde íwederopbouwstenení gemetseld, die herinneren aan de wederopbouw van het dorp Schore na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog. Op de gevelstenen de voorstelling van een leeuw en het jaartal 1940".

263)
Id=7984

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4423PA, Schore, Schoorse Bredeweg 7

Plaats. Buiten; boven de linker toegangspartij van de schuur links van het (nieuwere) woongedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (Middelburg). Registratie aan de hand van https://www.hkdebevelanden.nl/uploads/files/Kleine%20monumenten%20in%20Kapelle%20Biezelinge%20MJ%20de%20Regt.pdf (bezocht 13.07.2021), blz. 73, onderaan: "In de voorgevel van de woningen Steenweg 1 en Schoorse Bredeweg 7 zijn zogenaamde íwederopbouwstenení gemetseld, die herinneren aan de wederopbouw van het dorp Schore na de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog. Op de gevelstenen de voorstelling van een leeuw en het jaartal 1940".

264)
Id=6276

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4424CT, Wemeldinge, Zuidelijke Achterweg 2D

Plaats. Buiten; links nabij de hoek met de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: In 2020-2021 is de schuur gesloopt, en de BWB-tegel is in de vervangende nieuwbouw niet hergebruikt. Voordien was de BWB-tegel meerkleurig opgeschilderd, en daarna deels afgebladderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

265)
Id=6254

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4437AB, Ellewoutsdijk, Langeviele 8

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt door, dhr Ruud Murk, Middelburg. De BWB-panden in Ellewoutsdijk (postcodes 4437..) lijken opmerkelijk 'luxe', met een kunstige kromme luifel boven de voordeur.

266)
Id=6255

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4437AD, Ellewoutsdijk, Zomerstraat 23

Plaats. Buiten; boven de luifel boven de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt door, dhr Ruud Murk, Middelburg. De BWB-panden in Ellewoutsdijk (postcodes 4437..) lijken opmerkelijk 'luxe', met een kunstige kromme luifel boven de voordeur.

267)
Id=6253

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4437PD, Ellewoutsdijk, Koekoek 5

Plaats. Buiten; boven luifel boven voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt door, dhr Ruud Murk, Middelburg. De BWB-panden in Ellewoutsdijk (postcodes 4437..) lijken opmerkelijk 'luxe', met een kunstige kromme luifel boven de voordeur.

268)
Id=6262

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4456NW, Lewedorp, Oude Veerweg 8 - schuur / bedrijfspand rechts achter de woning

Plaats. Buiten; hoog in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948 (zie Commentaar) Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. In het pand zit links in de voorgevel een gedenksteen, zichtbaar op Foto 1, met een van de BWB-tegel afwijkend jaartal, 1948: "De eerste steen is gelegd door Henk van Gorsel 22 maart 1948". Aan LEWEDORP IN OUDE ANSICHTEN, http://www.kentuzenog.nl/persoon/22141/hendrik_van_gorsel (bezocht 26.08.2018) valt te ontlenen dat een Lewedorpse Hendrik van Gorsel "eigenaar hoeve in de Jacobpodler [sic]" was, datering 1920-1960. Maar dat hoeft niet de Henk van Gorsel van de eerste-steen-legging te zijn geweest. Het zou heel goed kunnen gaan om de Hendrik van Gorsel (1939-1990) vermeld samen met het adres Oude Veerweg 8 Lewedorp in https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1990-01-22/edition/0/page/26 (bezocht 26.08.2018): wellicht een kleinzoon van de Henk van Gorsel op oude ansichten. In de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb is W.H. van Gorsel de eigenaar van een hoeve met toenmalig adres H 195 Lewedorp. Willem Hendrik van Gorsel (1910-1987) was de zoon van Adriana Aagje van Nieuwenhuijzen (1879-1950) en Hendrik van Gorsel (1875-1966) en uit zijn huwelijk met zijn volle nicht Neeltje Johanna van Gorsel (1911-1984) had hij een zoon Hendrik van Gorsel (1939-1990): zowel zijn vader Hendrik van Gorsel als zijn zoon Hendrik van Gorsel zouden in 1948 de eerste steen kunnen hebben gelegd als H 195 Lewedorp het toenmalige adres was van Oude Veerweg 8 (voor Hendrik van Gorsel de zoon wordt bij zijn eigen overlijden in 1990 zowel als bij het overlijden van zijn moeder in 1984 en dat van zijn vader in 1987 in de PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT (online via delpher.nl) het adres Oude Veerweg 8 Lewedorp vermeld).

269)
Id=6271

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4462RA, Goes, 's-Gravenpolderseweg 55 - (v.m.) Albertinehoeve

Plaats. Buiten; links naast een stel grote staldeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. In het pand is een gevelsteen ingemetseld met hetzelfde jaartal als de BWB-tegel: "ADRIAAN VAN DER HAVE GEBOREN 31 JULI 1945 LEGDE DE EERSTE STEEN AUGUSTUS 1948". Het betreft de oudste zoon van de oudste zoon (DaniŽl Johannes van der Have, 1916-2005) van de toenmalige bewoonster van Albertinehoeve, Alagonda Geertruida Lucieer (1892-1983) en haar kort daarvoor overleden echtgenoot Adriaan van der Have (1899-1947). De familie Van der Have voerde sinds 1879 het bekende, met predikaat 'koninklijke', zaadbedrijf Van der Have in Kapelle (Adriaan, 1899-1947, was een zoon van oprichter DaniŽl Johannes van der Have, 1859-1913); maar bij de Albertinehoeve dreven zij een fruitteeltbedrijf. Adriaan van der Have, * 1945, was laatstelijk directeur van de afdeling 'mais' van het familiebedrijf; en hij bewoonde ook zelf de Albertinehoeve, met zijn echtgenote B.M. (Bonnie) Tracy; bij het overlijden van zijn moeder Albertha Bernarda Wigman (1921-2019) in november 2019 woonde Adriaan van der Have, * 1945, in Santa Fe (New Mexico, USA). (Met dank aan Gemeentearchief Goes voor informatie). In het boek over het familiebedrijf 100 JAAR VAN DER HAVE 1879-1979 door C.F. Roosenschoon staat de oorlogsschade en reden tot wederopbouw bij Albertinehoeve (summier) beschreven: "De direkte oorlogsschade [in 1944] bleef beperkt tot [...] het afbranden van de grote houten Zeeuwse schuur van de Albertine-Hoeve, die in vlammen opging door een vuurgevecht tussen de Duitsers en Canadezen" (blz. 55).

270)
Id=6274

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4474NB, Kattendijke, Monnikendijk 31

Plaats. Buiten; links naast de grote staldeuren onder een dakkapel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

271)
Id=5770

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4484NP, Kortgene, Kaaidijk 31

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel van (thans) een schuur/stal of anderszins een bedrijfsruimte

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 112. Foto's van dhr Den Hollander (Meliskerke).

272)
Id=8333

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4501JC, Oostburg, Oudestad 96

Plaats. Buiten; links naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto's gemaakt door dhr Ruud Murk (Middelburg). In het artikel 'Gedenkstenen' door George Sponselee, blz. 15 in ZEEUWS ERFGOED, jg. 2, nr. 2, juni 2003 (online via https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/ZEE/2003-06-01/edition/null/page/15?query=) staat over dit exemplaar van de BWB-tegel: "In Oostburg aan de Oudestad 96 zit er eentje in de voorgevel van een 'burgerhuis'". Maar het gaat vermoedelijk toch om een pand dat geschikt was voor agrarische gebruik. In de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ staat voor de boerderij, met als adres Oudestad 90, als eigenaar vermeld A.A. van Damme; dit lijkt te zijn Aloysius Alphonsus van Damme (Oostburg, 1895 - Oostburg, 1973): bij de geboorte van hun zoon Prosper Ludovicus van Damme (1921-1983) was echtgenote Maria Marie Ballegeer (1893-1961) "landbouwster", en echtgenoot Aloysius Alphonsus van Damme landbouwer" (zie Zeeuwen Gezocht via zeeuwsarchief.nl). Herman Charles van Damme (1926-1972), een andere zoon van het echtpaar Van Damme-Ballegeer, had in het pand in 1956 en in 1963, met als adres Oudestad 90, en in 1965 en in 1970, adres Oudestad 96, een pluimveehouderij (kuikenbroederij 'Het Centrum'). Ouders en zoon waren dus als achtereenvolgende eigenaars/bewoners allen agrariŽrs, en niet zozeer 'burgers'.

273)
Id=6781

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4501PN, Oostburg, Stampershoekweg 1

Plaats. Buiten; ongeveer halverwege de voorgevel van het losstaande bedrijfsgebouw, tussen twee raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

274)
Id=5689

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4504SH, Nieuwvliet, Mosseldijk 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee ramen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 54 - afgezien van het jaartal, gelijk aan BWB-tegels die gebouwen markeren die tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwamen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk (?; zie 'Commentaar' hierna).

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg. Er kan wellicht getwijfeld worden aan de authenticiteit van het jaartal, met name 54: is er bij een oorspronkelijke BWB-tegel een getal (voor de hand liggend: 40, 47 of 48) verwijderd en door 54 vervangen? Of is dit in zijn geheel een namaak BWB-tegel?

275)
Id=6782

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4505PP, Zuidzande , Bruggendijk 7 hoek Kleine Sint Annapolder

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de achter het woonhuis gelegen schuur (er zijn twee schuren tegen elkaar aan gebouwd; het gaat om de oudere, die dichter naar de zijweg Klein Sint Annapolder is gelegen); links naast de toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

276)
Id=8176

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4507JD, Schoondijke, Tragel West 66 / hoek Lange Herenstraat - hoeve Kruisweg

Plaats. Buiten; centraal in de naar Lange Herenstraat toegekeerde voorgevel van de schuur, onder de naam "Kruisweg".

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Citaat uit het artikel 'Pieters elektrotechnisch vernuft houdt zevende generatie-boerenbedrijf overeind' door Arie Westeneng in PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT, 19.12.2021, online via https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/pieters-elektrotechnisch-vernuft-houdt-zevende-generatie-boerenbedrijf-overeind~a52f1d2b/ (bezocht 19.12.2021): "De grote boerenschuur bij de hoeve is herbouwd in 1947, nadat deze in de Tweede Wereldoorlog in de as was gelegd". Foto 1 overgenomen van Google StreetView; Foto 2 en Foto 3 gemaakt door dhr Pieter Risseeuw, Schoondijke. Met dank aan dhr Ruud Murk, Middelburg, voor informatie en medewerking.

277)
Id=6652

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4513AN, Hoofdplaat, Oesterpad 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts van de meest linkse deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). In het artikel 'Gedenkstenen' door George Sponselee, blz. 15 in ZEEUWS ERFGOED, jg. 2, nr. 2, juni 2003 (online via https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/ZEE/2003-06-01/edition/null/page/15?query=), staat deze BWB-tegel beschreven als "een steentje met jaartal 1940 in de brandweergarage, thans gemeentelijke werkplaats, van Hoofdplaat"; 1940 is kennelijk een vergissing (en naar verluidt is het ook niet zeker dat het pand inderdaad ooit als brandweergarage is gebruikt; sowieso zal gezien de BWB-tegel de oorspronkelijke bestemming zoiets als een boerenschuur zijn geweest).

278)
Id=6651

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4513KA, Hoofdplaat, Dijkeputten 4

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

279)
Id=5682

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4515CA, IJzendijke, Oranjestraat 33

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto's van dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie zijn boek, DE WALCHERSE NOODBOERDERIJEN EN GEDENKSTENEN IN WEDEROPBOUWBOERDERIJEN door Johan den Hollander & Ruud Murk (Meliskerke; 2016), blz. 112.

280)
Id=5684

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4515MA, IJzendijke, Middenweg 2

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel van een schuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Mogelijk met resten van opschildering (met name bij de vlammen)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg.

281)
Id=8826

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4515ND, IJzendijke, Scherpenheuvel 6

Plaats. Buiten; (oorspronkelijk: rechts van de deur in de voorgevel).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Aan de achterzijde is links onderin ingestempeld, "BROUWER'S AARDEWERK". Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is uit de voorgevel gehaald, en in de verkoop terecht gekomen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit exemplaar van de BWB-tegel is niet meer op de oorspronkelijke locatie aanwezig. Met dank aan dhr Ruud Murk (Middelburg), die de foto's maakte; hij is de eigenaar van de BWB-tegel, aangeschaft op de 'antiekmarkt' in Middelburg, in juni 2019; in juni 2023 heeft hij na uitgebreid speurwerk de oorspronkelijke locatie van de BWB-tegel terug gevonden.

282)
Id=5690

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4515SG, IJzendijke, Isabellaweg 11

Plaats. Buiten; links naast de onderste deur in de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://mijnplatteland.com/genealogie/buysse_oosteeklo/celina_regina_1897.php (bezocht 13.04.2023) Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg. Zie https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/15496717/explosie-in-ijzendijke-op-kleine-schaal-nagebouwd-samen-met-mijn-vrouw-alle-tanks-geverfd (bezocht 09.04.2023): "Op 20 oktober 1944 vond op de boerderij van familie De Dobbelaere aan de Isabellaweg in de polder van IJzendijke een explosie plaats. Daarbij vielen 47 doden en 37 gewonden. Het was een van de grootste explosies tijdens de geallieerde veldtocht door Noordwest-Europa in de Tweede Wereldoorlog. De explosie was een noodlottig ongeval waarvan de exacte oorzaak nooit bekend is geworden". Over de familie De Dobbelaere en deze hoeve, zie bovenvermelde website mijnplatteland.com.

283)
Id=6283

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4521BR, Biervliet, Tuinstraat 14

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, tussen een raam en een deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

284)
Id=6282

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4521PX, Biervliet, Havenstraat 22

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, boven een deur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg. De BWB-tegel staat afgebeeld in het artikel 'Gedenkstenen' door George Sponselee, blz. 15 in ZEEUWS ERFGOED, jg. 2, nr. 2, juni 2003 (online via https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/ZEE/2003-06-01/edition/null/page/15?query=).

285)
Id=5685

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4522PS, Biervliet, Driesprongweg 2

Plaats. Buiten; tussen een grotere toegangspartij links en een kleinere toegangsdeur rechts

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg.

286)
Id=6554

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4524KL, Sluis, Heilleweg 21 hoek Zuiderbruggeweg

Plaats. Buiten; in de gevel langs de Zuiderbruggeweg midden boven de twee raampartijen.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Bij bezoek op locatie in februari waren er tekenen van sloopwerkzaamheden op het erf van de boerderij, maar het schijnt dat de boerderij zelf behouden zal blijven.

287)
Id=5767

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4527CL, Aardenburg, Marktstraat 8

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden boven de twee ramen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Foto's van dhr Ruud Murk (Middelburg), Dit exemplaar van de BWB-tegel staat afgebeeld in het tijdschrift ZEEUWS ERFGOED, 2-01, maart 2003, blz. 24.

288)
Id=5768

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4527CV, Aardenburg, Oude Kerkstraat 36 - hoek Landstraat

Plaats. Buiten; midden bovenin de gevel aan de Oude Kerkstraat

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg).

289)
Id=6812

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4527PR, Aardenburg, Herenweg Noord 36

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel van de losstaande schuur achter het woonhuis.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Links om de hoek, in de voorgevel van de schuur, zit een gedenksteen met datum die overeenstemt met de BWB-tegel: "EERSTE STEEN GELEGD 12[?] JULI 1948 DOOR JACOBUS EN MERKUS ROSSEEL" (Foto 3); het gaat waarschijnlijk om Merkus Rosseel (1911-2000) en zijn oudste broer Jacobus Jacob Rosseel (1895-1987), beide zoons van Catharina Butijn (1872-1951) en van Merkus Jacobus Rosseel (1863-1942), die als M.J. Rosseel in de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ wordt vermeld als eigenaar van het toenmalige adres Heerenweg 19 Aardenburg.

290)
Id=6575

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4528EE, St Kruis, St Pietersdijk 13

Plaats. Buiten; centraal in de (ten opzichte van de St Pietersdijk) linker zijgevel (het pand ligt meer aan haar eigen weg dan aan de Pietersdijk, en ten opzichte van de eigen weg is het de voorgevel).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

291)
Id=5686

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4528EN, St Kruis, Roeselarestraat 31

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de rechts van het hoofdvolume uitgebouwde schuur/garage, tussen de toegangspartij links en de zijmuur rechts

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg

292)
Id=6558

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4528EN, Sint Kruis, Roeselaerestraat 23

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

293)
Id=6574

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4528EN, St Kruis, Roeselaerestraat 1

Plaats. Buiten; hoog midden in de linker zijgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

294)
Id=6559

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4528EP, Sint Kruis , Roeselaerestraat 50

Plaats. Buiten; geheel links in de voorgevel, onder een z.g. frans balkon (dat w.s. niet origineel is).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

295)
Id=5687

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JA, Eede, Rijksweg 9

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven een deur rechts bij de hoek met de zijmuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg.

296)
Id=5688

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JA, Eede, Rijksweg 11

Plaats. Buiten; boven de meest rechtse toegangsdeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Aanmelding locatie door, & foto's van, dhr Ruud Murk, Middelburg.

297)
Id=6573

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JA, Eede, Rijksweg 3

Plaats. Buiten; boven het raam links van de grote staldeuren in de voorgevel van het bedrijfsgebouw schuin achter het woonhuis

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

298)
Id=81

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JH, Eede, Graaf Jansdijk 3

Plaats. Buiten; hoog midden in de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

299)
Id=6555

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JJ, Eede, Biezenstraat 17

Plaats. Buiten; boven de meest rechtse deur in de voorgevel van de schuur rechts van de woning.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

300)
Id=6556

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JK, Eede, Biezenstraat 20

Plaats. Buiten; links van de v.m. (tot raampartij verbouwde) voordeur in de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

301)
Id=6557

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4529JK, Eede, Biezenstraat 12

Plaats. Buiten; oorspronkelijk rechts van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Bij een renovatie verwijderd, maar los bewaard (het was bij bezoek ter plaatse in februari 2019 de bedoeling de BWB-tegel in te metselen in een nog te construeren brievenbus)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's F2 en F3 gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto F1 overgenomen van Google (gedateerd juli 2009).

302)
Id=6064

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4541HX, Sluiskil, Lange Blikstraat

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Verdwenen (zie Foto 1).

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), die ook de foto's maakte.

303)
Id=6297

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4571PD, Axel, Liniedijk 9

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, en foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). In drie opeenvolgende afleveringen van zijn rubriek 'Versteend Verleden' in de krant DE STEM, 18.09.1997, 24.09.1997, 01.10.1997 (on-line via krantenbankzeeland.nl), besteedde George Sponselee (1933-2016) aandacht aan de BWB-tegels in Axel. Citaten uit de tweede aflevering: "Het waren vooral de boerenschuren die het moesten ontgelden toen van 16 tot en met 19 september 1944 de Geallieerden over het Zijkanaal naar Axel en Hulst een doorbraak trachtten te forceren. Tussen de Graafjansdijk, bij K. Dieleman en het Groot Eiland brandden er in totaal 22 af. Bij J. Verplanke en F. Van Hoeve, beide wonend aan de Hulsterweg, werden ook de woonhuizen verwoest. De 23e schuur die slachtoffer van de oorlog werd, was die van L. de Feijter aan de Hogeweg bij het Groot Eiland. [...] De schuren zijn vrij snel herbouwd, het merendeel in een vrij sobere, eenvormige stijl, en als men er eenmaal oog voor heeft, zijn ze vrij gemakkelijk te herkennen. [...] De Axelsche Courant van 26 novebmer [sic] 1947 wist te melden dat bij de te herbouwen boerderijen de veestalling op het zuiden moest komen. De voorkeur ging uit naar eenzelfde type. Dat geeft in het landschap een zekere rust, meende men. Ze bevorderen evenwichtigheid, maar werd er bij gezegd, van eenzelfde type is nog niet allemaal gelijk. [...] In vijf van de herbouwde schuren bevindt zich eenzelfde steen. [...] Onderaan staan vlammen, waaruit een klimmende leeuw opstijgt - Herrijzend Nederland? - en bovenaan staat het jaartal 1948. Het is geen uit natuursteen gekapt gedenkteken maar het is gebakken. [...] Ze zitten ook niet in alle boerenschuren, slechts bij vijf van de 22 dus"; "P. Dieleman-De Bruijne [Corrie de Bruijne (1925-2016), echtgenote van Piet Dieleman], nu in Axel wonend, destijds aan de Liniedijk in Kijkuit, weet te vertellen dat haar zusters achter de steen een blikken doosje hebben laten inmetselen. Daarin zit een papiertje met namen erop. [...] de steen zit helemaal in de top van de zijgevel".

304)
Id=6298

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4571RJ, Axel, Hulsterseweg 59

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948-1949

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, en foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). Pal boven de BWB-tegel is een gevelsteen ingemetseld met een van de BWB-tegel afwijkend jaartal, 1949: "[...] HERBOUWD 1949 W.L. DEN HAMER"; het gaat w.s. om Willem Leendert den Hamer (1909-1975), zoon van Johanna Levina Jansen van Roozendaal (1874-1944) en Jan den Hamer (1873-1940). In drie opeenvolgende afleveringen van zijn rubriek 'Versteend Verleden' in de krant DE STEM, 18.09.1997, 24.09.1997, 01.10.1997 (on-line via krantenbankzeeland.nl), besteedde George Sponselee (1933-2016) aandacht aan de BWB-tegels in Axel. Citaat uit de tweede aflevering: "Het waren vooral de boerenschuren die het moesten ontgelden toen van 16 tot en met 19 september 1944 de Geallieerden over het Zijkanaal naar Axel en Hulst een doorbraak trachtten te forceren. Tussen de Graafjansdijk, bij K. Dieleman en het Groot Eiland brandden er in totaal 22 af. Bij J. Verplanke en F. Van Hoeve, beide wonend aan de Hulsterweg, werden ook de woonhuizen verwoest. De 23e schuur die slachtoffer van de oorlog werd, was die van L. de Feijter aan de Hogeweg bij het Groot Eiland. [...] De schuren zijn vrij snel herbouwd, het merendeel in een vrij sobere, eenvormige stijl, en als men er eenmaal oog voor heeft, zijn ze vrij gemakkelijk te herkennen. [...] De Axelsche Courant van 26 novebmer [sic] 1947 wist te melden dat bij de te herbouwen boerderijen de veestalling op het zuiden moest komen. De voorkeur ging uit naar eenzelfde type. Dat geeft in het landschap een zekere rust, meende men. Ze bevorderen evenwichtigheid, maar werd er bij gezegd, van eenzelfde type is nog niet allemaal gelijk. [...] In vijf van de herbouwde schuren bevindt zich eenzelfde steen. [...] Onderaan staan vlammen, waaruit een klimmende leeuw opstijgt - Herrijzend Nederland? - en bovenaan staat het jaartal 1948. Het is geen uit natuursteen gekapt gedenkteken maar het is gebakken. [...] Ze zitten ook niet in alle boerenschuren, slechts bij vijf van de 22 dus". Citaat uit de eerste aflevering: W. den Hamer, die eertijds op hoeve Dubois aan het Zijkanaal woonde, [...] zegt in zijn dagboek over de periode tussen 15 en 19 september 1944 iets over de waterlinie: "[...]". Het [...] heeft de Poolse bevrijders vier dagen strijd en zeer zeare verliezen gekost. Begrijpelijk dat er van de bebouwing langs het kanaal niet veel overbleef. Ook de schuur van Den Hamer werd in brand gestoken. Hij liet haar herbouwen en plaatste er een gedenksteen in: "[cursief:] Gebouwd GEBOUWD 1913 Jan den Hamer. Herbouwd 1949 W.L. den Hamer".

305)
Id=6299

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4571RJ, Axel, Hulsterseweg 53

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, en foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). In drie opeenvolgende afleveringen van zijn rubriek 'Versteend Verleden' in de krant DE STEM, 18.09.1997, 24.09.1997, 01.10.1997 (on-line via krantenbankzeeland.nl), besteedde George Sponselee (1933-2016) aandacht aan de BWB-tegels in Axel. Citaat uit de tweede aflevering: "Het waren vooral de boerenschuren die het moesten ontgelden toen van 16 tot en met 19 september 1944 de Geallieerden over het Zijkanaal naar Axel en Hulst een doorbraak trachtten te forceren. Tussen de Graafjansdijk, bij K. Dieleman en het Groot Eiland brandden er in totaal 22 af. Bij J. Verplanke en F. Van Hoeve, beide wonend aan de Hulsterweg, werden ook de woonhuizen verwoest. De 23e schuur die slachtoffer van de oorlog werd, was die van L. de Feijter aan de Hogeweg bij het Groot Eiland. [...] De schuren zijn vrij snel herbouwd, het merendeel in een vrij sobere, eenvormige stijl, e als men er eenmaal oog voor heeft, zijn ze vrij gemakkelijk te herkennen. [...] De Axelsche Courant van 26 novebmer [sic] 1947 wist te melden dat bij de te herbouwen boerderijen de veestalling op het zuiden moest komen. De voorkeur ging uit naar eenzelfde type. Dat geeft in het landschap een zekere rust, meende men. Ze bevorderen evenwichtigheid, maar werd er bij gezegd, van eenzelfde type is nog niet allemaal gelijk. [...] In vijf van de herbouwde schuren bevindt zich eenzelfde steen. [...] Onderaan staan vlammen, waaruit een klimmende leeuw opstijgt - Herrijzend Nederland? - en bovenaan staat het jaartal 1948. Het is geen uit natuursteen gekapt gedenkteken maar het is gebakken. [...] Ze zitten ook niet in alle boerenschuren, slechts bij vijf van de 22 dus".

306)
Id=6300

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4571RJ, Axel, Hulsterseweg 65

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, en foto's van, dhr Ruud Murk (Middelburg). In drie opeenvolgende afleveringen van zijn rubriek 'Versteend Verleden' in de krant DE STEM, 18.09.1997, 24.09.1997, 01.10.1997 (on-line via krantenbankzeeland.nl), besteedde George Sponselee (1933-2016) aandacht aan de BWB-tegels in Axel. Citaat uit de tweede aflevering: "Het waren vooral de boerenschuren die het moesten ontgelden toen van 16 tot en met 19 september 1944 de Geallieerden over het Zijkanaal naar Axel en Hulst een doorbraak trachtten te forceren. Tussen de Graafjansdijk, bij K. Dieleman en het Groot Eiland brandden er in totaal 22 af. Bij J. Verplanke en F. Van Hoeve, beide wonend aan de Hulsterweg, werden ook de woonhuizen verwoest. De 23e schuur die slachtoffer van de oorlog werd, was die van L. de Feijter aan de Hogeweg bij het Groot Eiland. [...] De schuren zijn vrij snel herbouwd, het merendeel in een vrij sobere, eenvormige stijl, e als men er eenmaal oog voor heeft, zijn ze vrij gemakkelijk te herkennen. [...] De Axelsche Courant van 26 novebmer [sic] 1947 wist te melden dat bij de te herbouwen boerderijen de veestalling op het zuiden moest komen. De voorkeur ging uit naar eenzelfde type. Dat geeft in het landschap een zekere rust, meende men. Ze bevorderen evenwichtigheid, maar werd er bij gezegd, van eenzelfde type is nog niet allemaal gelijk. [...] In vijf van de herbouwde schuren bevindt zich eenzelfde steen. [...] Onderaan staan vlammen, waaruit een klimmende leeuw opstijgt - Herrijzend Nederland? - en bovenaan staat het jaartal 1948. Het is geen uit natuursteen gekapt gedenkteken maar het is gebakken. [...] Ze zitten ook niet in alle boerenschuren, slechts bij vijf van de 22 dus".

307)
Id=6653

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4575ND, Overslag, Kromhoeksepad 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, tussen de rechter deur en de hoek met de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Mogelijk is dit de BWB-tegel die in het artikel 'Gedenkstenen' door George Sponselee, blz. 15 in ZEEUWS ERFGOED, jg. 2, nr. 2, juni 2003 (online via https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/ZEE/2003-06-01/edition/null/page/15?query=) staat vermeld als "Bij F. Engels, in de omgeving van Overslag, zit er ook ťťn".

308)
Id=6322

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4634PP, Woensdrecht, Grindweg 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, rechts naast het raam boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naar verluidt is de BWB-tegel vanaf zijn oorspronkelijke plek in een zijgevel naar de voorgevel overgezet. Of het pand naast de functie anno 2018, horeca, oorspronkelijk (ook) een agrarische functie had, is niet bekend.

309)
Id=8005

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4691PE, Tholen, Schakerloo, Kettingdijk 3

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1947 Staat: Meerkleurig opgeschilderd. Herplaatst.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://tholen-schakerloo.nl/Eig_Bew_Tholen_Schakerloo/tholeni-schakerloo3/tholeni-schakerloo3.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. De website http://tholen-schakerloo.nl bezocht 28.08.2021; citaat: "Huis, staande en gelegen aan de Kettingdijk, het betreft een knechtswoning en behoort bij de Kettinghoeve [Kettingdijk 5; Rijksmonument 35353] [...] Het huis is in 1860 gebouwd, in 1921 opnieuw opgebouwd en in 1945 (2e wereldoorlog) door een V1 vernield en vervolgens afgebroken. In 1947 is er een nieuwe woning gebouwd. Deze woning is na 1986 verbouwd , terwijl er ook bijbouw heeft plaatsgevonden". Ook foto 1 is van http://tholen-schakerloo.nl overgenomen: gedateerd 1984. Foto 2 is gemaakt door dhr Murk; foto 3 door mw Caroline Bierens, Tholen.

310)
Id=5755

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4693PW, Poortvliet, Weihoekweg 1

Plaats. Buiten; links naast de grote deuren die toegang geven tot stal / schuur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Henk Adriaanse (Middelburg).

311)
Id=5756

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-ZE  Adres. 4693PW, Poortvliet, Weihoekweg 4

Plaats. Buiten; links naast de grote deuren die toegang geven tot het stal-/schuur-gedeelte

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door, & foto's van, dhr Henk Adriaanse (Middelburg).

312)
Id=5942

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4708AJ, Roosendaal, Vijfhuizenberg 103 - hoek Watermolenstraat

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven een secundaire toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.erfgoedroosendaal.nl/ (bezocht 11.02.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

313)
Id=7474

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709PH, Nispen, Hollands Diepstraat 6

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links van de 'voordeur'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd. Toegankelijkheid: De BWB-tegel was bij bezoek ter plaatse in juni 2020 niet vanaf de openbare weg waarneembaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto 1 toont de voorgevel en de *linker* zijgevel; de BWB-tegel zit in de rechter zijgevel, en is dus op Foto 1 niet zichtbaar.

314)
Id=7475

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709PH, Nispen, Hollands Diepstraat 1

Plaats. Buiten; rechts onder in de voorgevel van een schuur pal aan de weg, op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

315)
Id=5901

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RG, Nispen, Klokbergsestraat 2 - 'De Clockbergh'

Plaats. Buiten; rechts naast de (oorspronkelijke) voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

316)
Id=5943

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RR, Nispen, Nispenseweg 87

Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

317)
Id=5944

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4709RR, Nispen, Nispenseweg 91 - hoeve 'Everlandzicht'

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee raampartijen links van de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig (& bij het overige schilderwerk passend) opgeschilderd; bij bezoek op locatie, januari 20128, was de verf deels van de BWB-tegel afgebladderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

318)
Id=5887

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4726AA, Heerle, Herelsestraat 14

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, links naast de 'voordeur'

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: De cijfers van het jaartal zijn monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

319)
Id=5888

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4727SK, Moerstraten, Moerstraatseweg 40

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

320)
Id=7731

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4741RB, Hoeven, De Heul 75

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De bewoner / eigenaar vertelde (december 2020) dat de huidige BWB-boerderij de wederopbouw vertegenwoordigt van een boerderij die verwoest was door afzwaaiers van geallieerde beschieting van de c. 50 meter verderop lopende spoorlijn, om te voorkomen dat de Duitsers de spoorlijn voor hun terugtocht zouden benutten.

321)
Id=6365

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4741SL, Hoeven, Heistraat 8

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

322)
Id=7579

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4744RS, Bosschenhoofd, Bosschenhoofdsestraat 18

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). De stand van de zon, en het scherpe contrast tussen schaduw en zonverlichte vlakken, hebben het fotograferen bemoeilijkt.

323)
Id=5941

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4761RH, Zevenbergen, Schansdijk 6

Plaats. Buiten; in de voorgevel van het achter en links van het woonhuis aangebouwde bedrijfsgedeelte, tussen de deuren en de linker zijmuur van het woonhuis.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

324)
Id=5838

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4765BX, Zevenbergschen Hoek, De Molensteen 1

Plaats. Buiten; in de (huidige) voorgevel, boven de voordeurpartij (waarschijnlijk een verbouwing, van oorspronkelijke staldeuren)

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/sights/68004/Gevelsteen-Wederopbouw-1940.htm (bezocht 24.11.2017) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

325)
Id=8696

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4765PA, Zevenbergschen Hoek, De Langeweg 74

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de schuur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

326)
Id=5940

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4771RA, Langeweg, De Langeweg 13

Plaats. Buiten; in de rechter zijmuur van een (oorspronkelijk) bedrijfsgebouw, bij de hoek met de voorgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Waarschijnlijk herplaatst (zie Commentaar). Waarschijnlijk monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Het lijkt er op dat de oorspronkelijke muur deels is afgebroken, en daarna onder een flauwe hoek afgeschuind (voor bredere doorgang van voertuigen?) weer is opgebouwd; waarbij de BWB-tegel met alle ťgards is uitgehakt en herplaatst.

327)
Id=6147

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4782PD, Moerdijk, Lapdijk 22 - hoeve 'Meer Zorg'

Plaats. Buiten; midden boven twee dichtgemetselde toegangen in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

328)
Id=5839

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4797SG, Willemstad, Steenpad 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel van het (losstaande) woonhuis, bij de hoek met de rechter zijmuur (met aangebouwde garage), ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.tracesofwar.nl/sights/93108/Gevelsteen-Wederopbouw-1940-Willemstad.htm Commentaar: De site van Traces of War bezocht 24.11.2017.

329)
Id=5747

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4844EN, Terheijden, Bergen 26

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, centraal in de gevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie file:///home/chronos/u-6be59b61f7dd615fce9b75ce18cd65b166d5a42a/MyFiles/Downloads/06%2004%20Bijlage%20bij%20RV%20Bergen%2026%20%20Waardestelling%20en%20architecteuurhistorische%20verkenning%20LR.pdf (bezocht 06.11.2021).

330)
Id=6595

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4849RD, Oosterhout, Steenovensebaan 35

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel boven het raam rechts van de 'voordeur'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: In de rechter zijmuur zit een devotietegel ingemetseld,

331)
Id=7451

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4854PH, Bavel, Veenstraat 9

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

332)
Id=5898

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4873LE, Etten-Leur, Hoge Bremberg 2

Plaats. Buiten; boven een raampje links van de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

333)
Id=5945

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4882DG, Klein Zundert, Bredaseweg 44

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen twee raampartijen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

334)
Id=7730

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4906GA, Oosterhout (NB), Veldeind 8

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

335)
Id=6591

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4909AS, Oosteind, Ter Horst 10

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

336)
Id=5886

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4911AH, Den Hout, Houteindsestraat 31 - hoeve 'Liniezicht'

Plaats. Buiten; rechts in de linker zijgevel, vlakbij de tot steunbeer uitgebouwde voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De tegel gaat in het voorbijgaan gemakkelijk schuil achter de steunbeer.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

337)
Id=5657

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5018TD, Tilburg , Broekstraat 4

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de deur en de meest rechtse raampartij

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 (oorspronkelijk; in augustus 2017 lijkt de voorgevel, zo niet de gehele boerderij, herbouwd) Staat: Monochroom opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://www.buitenomtilburg.nl/Buitenom/HISTORIE.html (bezocht 02.10.2017)

338)
Id=6053

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5032PJ, Tilburg, Hultenseweg 8

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://020apps.nl/mip/beschrijvingen/Gilze-Rijen.pdf (bezocht 02.05.2022) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

339)
Id=6055

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5071RP, Udenhout, Oude Bosschebaan 5 - hoeve 'De Knijperij'

Plaats. Buiten; rechts in de rechter zijmuur, nabij de hoek met de achtergevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: De muren van het pand zijn omstreeks 2017-2018 nieuw opgetrokken, waarbij de BWB-tegel zorgvuldig gespaard bleef, & werd herplaatst; het is niet duidelijk of hij opnieuw op zijn originele plaats werd ingemetseld, of niet.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Boerderij_de_Knijperij (bezocht 18.02.2018)  Historische documentatie: https://drimble.nl/cultuur/udenhout/302797.html (bezocht 18.02.2018)

340)
Id=6056

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5071RR, Udenhout, Oude Bosschebaan 6 - hoeve Den Brand

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, nabij de hoek met de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Bij waarneming, februari 2018, was de BWB-tegel deels overgroeid door klimop.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Oude_Bosschebaan_6 (bezocht 18.02.2018) Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

341)
Id=6057

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5074PB, Biezenmortel, Winkelsestraat 4

Plaats. Buiten; iets meer naar rechts dan centraal in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenkomt (slecht / slechts deels leesbaar: "Deze steen werd gelegd door [...] van Eersel 7 Sept 1947").

342)
Id=7473

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5091BM, Middelbeers, Oranjestraat 42 hoek Steenfortseweg

Plaats. Buiten; in de gevel langs de Steenfortseweg, rechts van de raampartij op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

343)
Id=6762

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5091BV, Middelbeers , Kosterstraat 2

Plaats. Buiten; geheel rechts in de voorgevel bij de hoek met de rechter zijmuur, op ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: BWB-tegel geÔdentificeerd aan de hand van LANGS BOERDERIJEN IN OIRSCHOT, SPOORDONK EN OOST- WEST- EN MIDDELBEERS door Frans Adriaanse (Oirschot: Stichting Behoud Erfgoed Oirschot; 2010), blz. 100: "In 1832 stond hier al een boerderij, deze is in de oorlog verwoest" (de BWB-tegel wordt niet vermeld maar is op een foto praktisch herkenbaar).

344)
Id=7018

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5095BA, Hooge Mierde, Kuilenrode 13 hoek Poppelsedijk

Plaats. Buiten; in de voorgevel, rechts van de (oorspronkelijk) grote toegangsdeuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

345)
Id=7802

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EE, Baarle-Nassau, Gorpeind 2A

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

346)
Id=6592

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EL, Baarle-Nassau, Eikelenbosch 11

Plaats. Buiten; boven de voordeur van de woning.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door de heer Ruud Murk (Middelburg).

347)
Id=6593

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5111EL, Baarle-Nassau, Eikelenbosch 7

Plaats. Buiten; boven de voordeur, de toegang tot het woongedeelte links.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

348)
Id=8562

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5126NW, Gilze en Rijen, Gilze, Omloop 6

Plaats. Buiten; links van de 'voordeur' in de linker zijgevel, ongeveer ter hoogte van het bovenlicht boven de deur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Schuin tegenover de v.m. boerderij staat aan de overkant van de weg een bordje dat onderdeel vormt van de markering van een 'Herinneringsroute'; vgl. https://www.heemkringmolenheide.nl/tweede-wereldoorlog-gilze-rijen/herinneringsroute/ (bezocht 06.12.2022). De tekst op het bordje luidt: "Verhoven gebombardeerd[.] Op 7 augustus 1944, rond het middaguur, wordt Venhoven getroffen door een hevig bombardement. Er komen hier tussen de huizen zo'n 200 splinterbommen terecht. De gevolgen zijn rampzalig. In totaal vinden vijf burgers en een Duitse soldaat de dood en er zijn vijf gewonden. Ook is er veel materiŽle schade: twee boerderijen zijn vernield en ťťn staat in brand". Het is niet duidelijk in hoeverre deze tekst (of de veel uitgebreidere tekst op de website - waarin overigens geen melding wordt gemaakt van boerderij(en)) - specifiek op de boerderij Omloop 6 van toepassing is.

349)
Id=6054

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5126TB, Gilze en Rijen, Nerhoven 25

Plaats. Buiten; boven een secundaire toegangsdeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://020apps.nl/mip/beschrijvingen/Gilze-Rijen.pdf (bezocht 02.05.2022) Commentaar: http://www.gilzerijen-plus.nl/Overblijfselen_2WO.pdf (bezocht 02.01.2021) vermeldt: "Nerhoven waar [...] twee boerderijen [...] staan die na de oorlog zijn gebouwd in het kader van het herbouwprogramma. De tegeltjes aan de muur herinneren hier nog aan". De tweede boerderij met (BWB-)tegel(tje) zou dan Nerhoven 23 moeten zijn; maar bij deze boerderij lijkt toch geen BWB-tegel aanwezig.

350)
Id=6590

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5131NS, Alphen (NB), Goedentijd 66

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, nabij de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

351)
Id=5663

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151AB, Drunen, Parallelweg 4

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, onder een raam links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_344&products_id=13776 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal".

352)
Id=5661

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151AE, Drunen, Eindstraat 24

Plaats. Buiten; hoog in de top van de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal".

353)
Id=5662

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5151BR, Drunen, Grotestraat 218

Plaats. Buiten; hoog in de top van de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://youtu.be/Y_BYg_aBL9A (bezocht 17.01.2021) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 32, "Grotestraat 218, Eindstraat 24 en Parallelweg 4 zijn zogenaamde wederopbouwboerderijen, gebouwd in 1947 met steun van de overheid. In de gevel is en steen ingemetseld met daarop de Nederlandse Leeuw en een jaartal"; & blz. 33, "Tijdens de bevrijding in 1944 brandde de boerderij tot de grond toe af. "Het enige wat ongeschonden in de puinhopen werd gevonden was het kerstbeeld van het kindje Jezus in de kribbe!" Op dezelfde plaats werd de huidige boerderij gebouwd".

354)
Id=5665

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AN, Elshout, Kerkstraat 55

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de uitbouw links van het hoofdvolume, links van de deur onder een raampje

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 45, "In de Kerkstraat in Elshout is tijdens de bevrijding veel vernield. De schade aan de parochiekerk was beperkt, maar de boerderijen ten oosten hiervan liepen flinke averij op, of werden totaal vernield".

355)
Id=5664

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AR, Elshout, Kerkstraat 46

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel, tussen de voordeur en de hoek met de rechter zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Er staat een struik waarachter de BWB-tegel (deels) schuil gaat.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_346&products_id=14594 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). Zie ook D'N BOER OP: KARAKTERISTIEKE BOERDERIJEN IN HEUSDEN EN OMGEVING door Nico de Bont (Heusden: Heemkundevereniging Onsenoort; 2003), blz. 45, "In de Kerkstraat in Elshout is tijdens de bevrijding veel vernield. De schade aan de parochiekerk was beperkt, maar de boerderijen ten oosten hiervan liepen flinke averij op, of werden totaal vernield".

356)
Id=5658

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5154AW, Elshout, Kapelstraat 38

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel van de grote schuur, tussen de hoek met de voorgevel en de muur van de verbinding met het woonhuis

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Toegankelijkheid: De tegel is min of meer verborgen, vanaf de openbare weg

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_346&products_id=13773 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

357)
Id=6594

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5175AB, Loon op Zand, Bergstraat 64

Plaats. Buiten; links naast de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Als de luiken voor de ramen links van de BWB-tegel open staan, gaat de tegel grotendeels achter een luik schuil.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: Aan de rechterkant van de voordeur is een devotietegel ingemetseld

358)
Id=8693

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5211AH, Engelen, Dorpstraat 9

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom opgeschilderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en Foto 2 en Foto 3 gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Rechts naast de voordeur zit een gedenksteen met moeilijk leesbare tekst maar met in ieder geval een jaartal dat van de BWB-tegel afwijkt: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR A.P. v.d. GRIEND 2-1-1948". Als "A.P." juist is, duidt de A. wellicht op "broertje Nol" (Nol als afkorting van Arnoldus: Arnoldus Hendrikus Gerardus van de Griend (1940-2017); met dank aan Angrisa Heemkundekring Engelen voor informatie) van Petrus Arnoldus (Pietje) van de Griend (1931-1944); zie https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/erelijst/griend-petrus-arnoldus-van-de (bezocht 10.02.2023). In de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ wordt als eigenaar van de wederopbouwboerderij aan Dorpsstraat [sic] te Engelen vermeld G. van der [sic] Griend: de vader van Pietje en Nol, Gerardus Petrus van de Griend (1897-1978), gehuwd met Petronella Maria Huijsmans (1894-1961).

359)
Id=5749

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Monochroom, met de beschildering van de gevel mee, opgeschilderd: ofwel gedeeltelijk geschilderd, ofwel de verf was bij bezoek op locatie (november 2017) deels afgebladderd.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

360)
Id=5836

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 27

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, links naast de 'voordeur'.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

361)
Id=5837

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241AW, Rosmalen, Striensestraat 13-15 - hoek Westerpad

Plaats. Buiten; in de gevel langs Westerpad, links nabij de schuin oplopende dakrand, ongeveer drie meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de voorgevel langs Striensestraat, tussen de twee meest rechtse raampartijen, zit een gevelsteen (herkenbaar op Foto 1) met eveneens het jaartal 1947: "1STE STEEN GELEGD 1 AUGUSTUS 1947 DOOR G. v. WANROOIJ, GEB. 9.4.1939"; het betreft Gerrit van Wanrooij (1939-1999) (vriendelijke mededeling, dhr Peter van Wanrooij, Rosmalen). De website http://www.rosmalenseherinneringen.nl/striensestraat/striensestraat.htm (bezocht 06.01.2020) vermeldt, "de boerderij van Piet en Drika van Wanrooy-Wonders, [Ö] brandde in de oorlog af [Ö] In 1947 bouwde[n] ze op deze plaats een fraaie nieuwe boerderij [Ö] (nu de kapperszaak van kleinzoon Peter van Wanrooy)"; ook nog in januari 2020 is "Haarmode Peter van Wanrooij" alhier gevestigd. In de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb is P. van Wanrooij de eigenaar van een boerderij met adres F 50, Rosmalen; kennelijk is F 50 een oudere versie van Striensestraat 13-15. Bij 'Piet en Drika van Wanrooij-Wonders' lijkt het te gaan om het echtpaar Henrica Wonders (1899-1985) en Petrus van Wanrooij (1895-1973); de Rosmalense herinneringen gewagen van dochters Riek en Miet en zoon Kees, maar niet van Gerrit: hij was de jongste van de acht kinderen van het echtpaar (informatie van dhr P. van Wanrooij).

362)
Id=6397

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5241VB, Rosmalen, Schoolstraat 32 - Rodenborchweg

Plaats. Buiten; in gevel langs Rodenborchweg, tussen ramen op eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, & foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg).

363)
Id=6408

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RA, Rosmalen, Bruggen 19

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel, boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

364)
Id=6409

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RA, Rosmalen, Bruggen 33

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen het meest rechtse raam en het middelste raam op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk, Middelburg.

365)
Id=7683

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243RB, Rosmalen, Bruggen 46

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's gemaakt door mw Christine Wilson (Rosmalen).

366)
Id=7543

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5243VW, Rosmalen, Pastoor Hordijkstraat 2

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, tussen een raampartij en de hoek met de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

367)
Id=6507

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5247NG, Rosmalen, Slagkampweg 3-3a

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel midden tussen twee raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

368)
Id=8732

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5248NR, Rosmalen, Maliskampsestraat 88 - 'de boerderij van Peerke Smulders'

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, bedoeld om een gebouw te markeren dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: 1949

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie het artikel 'Peerke Smulders' door Wim van Son, blz. 18-20 in ROSMALLA 30-2, juni 2020 (online via https://www.heemkundekringrosmalen.nl/images/pdf/rosmalla/rosmalla%20jrg%2030%202020%20%20nr2%20jun.pdf - bezocht 19.02.2023); citaat: "De meeste wederopbouw boerderijen kregen een gevelsteen met een uit het vuur springende leeuw. Bij de boerderij van Peerke [Smulders] ontbreekt deze gevelsteen. Maar hij was er wel. Bij het opruimen heeft Paul [van Helvoort] deze steen op zolder gevonden [...] . Waarom deze steen niet ingemetseld werd is gissen. Is het gewoon vergeten of werd dit niet gewild ?". Na het overlijden van Petrus (Peerke) Smulders (1920-2020) werd Paul van Helvoort eigenaar van de boerderij; hij heeft de intentie om de BWB-tegel bij de renovatie van de boerderij alsnog te installeren. Foto 1, gemaakt door Ignace Schretlen, is overgenomen van het artikel in ROSMALLA.

369)
Id=5953

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5249PA, Rosmalen, Kruisstraat 60

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

370)
Id=5673

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5251ES, Vlijmen, Wilhelminastraat 30

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur, onder de dakgoot, bij de hoek met de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

371)
Id=5672

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5251VD, Vlijmen, Voordijk 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_352&products_id=18598 (bezocht 03.10.2017) Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

372)
Id=5671

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5253BW, Nieuwkuijk, Plataanstraat 5

Plaats. Buiten; rechts in de zijgevel nabij de opengewerkte hoek / toegangspartij, ongeveer twee meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Staat: Vanaf de openbare ruimte is de tegel moeilijk recht van voren te zien

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het (in Nieuwkuijk uitgegeven) boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016).

373)
Id=5666

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JV, Haarsteeg, De Hoeven 21

Plaats. Buiten; min of meer centraal in de voorgevel, midden tussen de twee ramen vlak onder het wolfsend

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af". Wegwijzer: Er is mogelijk verwarring omtrent het huisnummer; eventueel, nummer 23 (in plaats van 21; 23 heeft postcode 5254JW)

374)
Id=5667

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 27

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_350&products_id=18549 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af".

375)
Id=5668

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 29

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het boek UIT DE AS HERREZEN door Gini van Wijk (Nieuwkuijk: Heemkundekring Onsenoort; 2016). De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp) ; & "acht boerderijen brandden toen af".

376)
Id=5669

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JW, Haarsteeg, De Hoeven 31

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?cPath=338_350&products_id=9156 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp); & "acht boerderijen brandden toen af".

377)
Id=5670

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5254JX, Haarsteeg, De Hoeven 54

Plaats. Buiten; in de voorgevel, links boven de voordeur, rechts boven het eerste raam links van de voordeur

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: http://hvdol.nl/database/product_info.php?products_id=9161 (bezocht 03.10.2017)  Historische documentatie: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/neergestorte-vliegtuigen-in-de-haarsteeg-1940-1945 Commentaar: De site www.bhic.nl bezocht 03.10.2017; vermeld wordt: "Op 17 juni 1944 stortte rond 02.00 uur in De Haarsteeg (bij De Hoeven) een Lancaster I-bommenwerper [...] brandend neer" (de z.g. Hoevenramp) ; & "acht boerderijen brandden toen af".

378)
Id=5926

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256ND, Herpt, Bernsestraat 5

Plaats. Buiten; 

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

379)
Id=5928

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256NS, Herpt, Watersteeg 27 - hoek Hoofdstraat

Plaats. Buiten; in de voorgevel van de uitbouw links van het hoofdvolume op ongeveer een halve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

380)
Id=5927

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5256NV, Herpt, Groenstraat 5

Plaats. Buiten; links naast de voordeur op ongeveer anderhalve meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

381)
Id=5750

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258AG, Berlicum, Braakven 15 hoek Koolhof

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel (langs Koolhof), tussen de twee meest rechtse raampartijen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

382)
Id=5811

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258AG, Berlicum, Braakven 9

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee ramen bovenin

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Met medewerking van dhr Ruud Murk (Middelburg).

383)
Id=5816

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258KG, Berlicum, Milrooijseweg 83-87

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel (het gedeelte met huisnummer 87), midden tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

384)
Id=5814

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SH, Berlicum, Beekveld 51

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

385)
Id=5812

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SJ, Berlicum, Beekveld 30

Plaats. Buiten; in de voorgevel tussen de twee raampartijen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de zijgevel, rechts naast de 'voordeur' (zichtbaar op Foto 1), zit een gedenksteen met eveneens het jaartal 1948: "Eerste steen gelegd door Mr J.M. van der Meer Burgemeester 1 mei 1948"; het gaat om Johan Marcelus van der Meer (1912-2003), burgemeester van Berlicum 1947-1958.

386)
Id=5813

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SJ, Berlicum, Beekveld 34A-38

Plaats. Buiten; op de kopse gevel van het linker gedeelte van het pand, met huisnummer 38, midden tussen de twee ramen op de begane grond

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de gevel langs het Beekveld, links van de originele voordeur, zit een gedenksteen met eveneens het jaartal 1947: "Rien v. Zoggel 26-6-1947"; in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ is M. van Zoggel eigenaar van de boerderij met als adres C 110 Berlicum: M. = Marinus, roepnaam Rien? (Er waren in Berlicum meerdere personen die Marinus van Zoggel heetten).

387)
Id=5897

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SM, Berlicum, Wamberg 1

Plaats. Buiten; boven de raampartij links van de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

388)
Id=5820

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258SV, Berlicum, Veedijk 81

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, centraal in de gevel

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg)

389)
Id=5821

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TB, Berlicum, Werststeeg 34

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op locatie, november 2017, zag het er naar uit dat het pand intensief gerenoveerd was, t/m wellicht complete her-wederopbouw: met kennelijke piŽteit jegens de BWB-tegel.

390)
Id=7652

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TC, Berlicum, Werstkant 25

Plaats. Buiten; centraal in de rechter zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

391)
Id=5818

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TG, Berlicum, Plein 26

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts van de 'voordeur' in de gevel zit een gedenksteen (zichtbaar op Foto 1); een eventuele oorspronkelijke tekst, of een eventueel jaartal, zijn niet (meer?) leesbaar.

392)
Id=5819

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TG, Berlicum, Plein 31

Plaats. Buiten; in de voorgevel, midden tussen twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

393)
Id=5815

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TJ, Berlicum, Laar 24 - 'Laarveldsehoeve'

Plaats. Buiten; in de voorgevel midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

394)
Id=7436

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TM, Berlicum, Schellekesveld 14

Plaats. Buiten; boven de 'voordeur' in de achtergevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: Vanaf Schellekesveld niet waar te nemen; wel - met name met verrekijker of fototoestel met goede 'zoom' - vanaf Nieuw Laar, ter hoogte van huisnummer 28.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). De huidige - 2020 - bewoner vertelde dat de in WO2 verwoeste boerderij andersom stond, met de voorgevel en het woongedeelte naar het Schellekesveld, en dus naar het noorden gericht; maar dat de toenmalige boerin bij de wederopbouw er voor heeft gezorgd dat het woongedeelte naar het zuiden gericht werd, om van het zonlicht te profiteren.

395)
Id=7437

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TN, Berlicum, Koesteeg 17

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel midden tussen de twee raampartijen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Naast de 'voordeur' in de linker zijgevel is een gedenksteen ingemetseld met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR ?.A. v.d. AKKER ???? 1948" (deze Van den Akker kon niet nader worden geÔdentificeerd, maar de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb vermeldt A. van den Akker als eigenaar van de BWB-boerderij Koesteeg 17 te Berlicum).

396)
Id=6696

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258TV, Berlicum, Dreef 14

Plaats. Buiten; midden in de rechter zijgevel, rechts van de raampartij op de beganegrond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

397)
Id=6697

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5258VB, Berlicum, Kapelstraat 1

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel tussen de raampartijen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

398)
Id=5834

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5262LH, Vught, Esscheweg 213 - hoek Broekstraat

Plaats. Buiten; centraal in de gevel aan de Esscheweg.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 Toegankelijkheid: De BWB-tegel was bij bezoek in situ, november 2017, nauwelijks te zien achter de eroverheen gegroeide klimop.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://docplayer.nl/69100207-Te-koop-esscheweg-213-te-vught.html (bezocht 18.04.2021) Commentaar: De BWB-tegel was bij bezoek in situ, november 2017, nauwelijks te zien achter de eroverheen gegroeide klimop. Op voornoemde website docplayer.nl van staat een foto van de tegel in nog - nŤt aan - onbegroeide staat: hier overgenomen als Foto 2.

399)
Id=5903

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SB, Sint-Michielsgestel, Schijndelseweg 39

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.   Website: https://www.deheerlijkheidherlaar.nl/images/uploads/documenten/Heem-info_20_21_04.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Op internet zijn diverse min of meer uitvoerige weergaven te vinden van de lotgevallen van de voormalige boerderij en haar bewoners in WO2; de bovenvermelde website https://www.deheerlijkheidherlaar.nl (bezocht 08.03.2021) onderscheidt zich als wellicht de meest uitvoerige (inclusief filmbeelden), en omdat er ook nog melding wordt gemaakt van de wederopbouw: "In 1948 kregen we van de wederopbouw een nieuwe boerderij". Het citaat is afkomstig van mw Sineke Spierings-Kapteijns; de familie Kapteijns bezat toentertijd in deze omgeving drie boerderijen, die alle drie bij oorlogsgeweld verwoest werden, en als BWB-boerderijen werden herbouwd (zie de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ , de familienaam drie maal met spelfout geschreven als Kaptijns); maar naar verluidt zijn bij geen van die drie de verstrekte BWB-tegels toen geÔnstalleerd (vgl. Schijndelseweg 40-42, Sint-Michielsgestel, schuin aan de overkant van de weg): deze BWB-tegel is pas betrekkelijk recent alsnog geÔnstalleerd (zoals te zien is aan het afwijkende voegwerk rondom).

400)
Id=7798

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SB, Sint-Michielsgestel, Schijndelseweg 40-42

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die bedloeld was om een gebouw te markeren dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Op de achterkant staat "BROUWER's AARDERWERK". Bouwdatum: c. 1947 Staat: De BWB-tegel is tenminste tot maart 2021 nooit ingemetseld geweest. Decennialang heeft hij met afbeelding en jaartal naar onderen op de grond gelegen zodat de holle achterkant dienst kon doen als vogelbakje.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Bij de toegangsdeur in de rechterzijgevel bevindt zich een gevelsteen met jaartal dat met de BWB-tegel overeenkomt: "EERSTE STEEN GELEGD DOOR DE KINDEREN KAPTEIJNS - v.d. BOOGAARD 17-6-1947". De familie Kapteijns bezat toentertijd in deze omgeving drie boerderijen, die alle drie bij oorlogsgeweld verwoest werden, en als BWB-boerderijen werden herbouwd (zie de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ , de familienaam drie maal met spelfout geschreven als Kaptijns); maar naar verluidt zijn bij geen van die drie de verstrekte BWB-tegels toen geÔnstalleerd (vgl. Schijndelseweg 39, Sint-Michielsgestel, schuin aan de overkant van de weg). Het is de bedoeling om te zijner tijd een bijgebouw van een nieuwe voorgevel te voorzien, en dan deze BWB-tegel alsnog te installeren.

401)
Id=5902

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5271SN, Sint-Michielsgestel, Moerschot 76 - 'Moerhoeve'

Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

402)
Id=6020

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275GW, Den Dungen, Groene Weide 2

Plaats. Buiten; helemaal links in de rechter zijgevel van het achterpand, oorspronkelijk het bedrijfsgedeelte.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.

403)
Id=6037

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275GW, Den Dungen, Groene Weide 3a - 'De Gruunwei'

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 (oorspronkelijk) Staat: Monochroom opgeschilderd. Toegankelijkheid: Ter discretie van de aanwezigen / bewoners.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: De BWB-tegel is bij een ingrijpende verbouwing van het pand in het interieur van de hal in de muur achter de kapstok komen te zitten; met dank aan de bewoners, fam. Vissers, voor het verlenen van toegang. Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

404)
Id=6040

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HJ, Den Dungen, Rijndonksestraat 1

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

405)
Id=6039

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HT, Den Dungen, Hooidonk 15

Plaats. Buiten; in de linker zijgevel, rechts van de rechter raampartij op de begane grond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Links naast de voordeur zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal ("EERSTE STEEN GELEGD DOOR J.H.M. V. HEDEL 12 MEI 1941"); het betreft Johannes Henricus Maria van Hedel (* Den Dungen, 09.11.1928), oudste kind van Antonia Pijnappels (1898-1978) en Lambertus Johannes van Hedel (1901-1982), die toentertijd aan Hooidonk 15 het agrarische bedrijf uitvoerde. Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

406)
Id=7653

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275HT, Den Dungen, Hooidonk 8-10

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's gemaakt door dhr Marc van der Velden (Den Dungen).

407)
Id=6052

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275JD, Den Dungen, Spurkstraat 80

Plaats. Buiten; centraal in de linker zijgevel.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), voorheen met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948 Staat: Afbeelding & jaartal zijn weggewerkt achter een pleisterlaag; alleen de randen van de BWB-tegel zijn nog waarneembaar & herkenbaar.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Een vroegere bewoner heeft het jaartal 1948 meegedeeld. Vermoedelijk hebben latere bewoners rond de millennium wisseling om onbekende redenen de afbeelding en het jaartal op de BWB-tegel weggepleisterd.

408)
Id=6038

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5275JP, Den Dungen, Grinsel 56

Plaats. Buiten; in de linker zijmuur van het dwarshuis, links van de raampartij op de begane grond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Deze locatie is ontleend aan het artikel 'Wederopbouwboerderijen in Den Dungen', in het periodiek van heemkundevereniging Op Die Dunghen, HET GRIENSVENNEKE, jg. 41 (2016), nr 1, blz. 2-13.

409)
Id=6411

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5283TV, Boxtel, Het Klaverblad 2

Plaats. Buiten; links in de lange gevel, links van de dubbele deuren.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

410)
Id=5835

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5296KH, Esch, Witvensedijk 8

Plaats. Buiten; in de rechter zijgevel, tussen de twee raampartijen op de begane grond.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948-1949

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: In de voorgevel, links naast de voordeur, zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering in 1949: ďDeze steen werd gelegd op vrijdag 8 juli 1949 door John Arthur Fentener van VlissingenĒ. Het gaat om John Arthur van Vlissingen (* 1939) . De familie Fentener van Vlissingen behoorde tot de meest prominente grootgrondbezitters in Vught en omgeving. Vlakbij Witvensedijk 8, op het adres Broekstraat 5 te Esch, staat een pand met gevelsteen ďDeze steen werd gelegd [???] 1948 door Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen zoon van Johannes MariusĒ; Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen (1933-2006) was de oudere broer van J.A. FvV; bij het pand Broekstraat 5 is geen BWB-tegel waargenomen.

411)
Id=5929

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5315AR, Kerkwijk, Delwijnsekade 2

Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de rechter zijmuur op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

412)
Id=8711

Routecode: BWB-WO2   - Adres. 5318LC, Bern, Kloosterstraat 4

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, 305 mm x 404 mm (achterzijde hol; diepte 78 mm), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, bedoeld om een gebouw te markeren dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Aan de achterzijde is rechts onderin ingestempeld, "BROUWER'S AARDEWERK".

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Dit exemplaar van de BWB-tegel is niet meer op de oorspronkelijke locatie aanwezig. De BWB-tegel is tot maart 2023 ongebruikt in Kloosterstraat 4 Bern opgeslagen geweest. Met dank aan dhr Ruud Murk (Middelburg), die de BWB-tegel heeft 'ontdekt', foto's F2 en F3 maakte, en de BWB-tegel in zijn bezit heeft. Foto 1 is overgenomen van de website oozo.nl.

413)
Id=8708

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5321JA, Hedel, Parallelweg 15

Plaats. Buiten

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's gemaakt door mw MarlŤne Hobo (Hedel). Zo'n 350 meter naar het zuiden, aan de overkant van Oude Rijksweg, ligt Winkelseweg 14 Hedel. Hier is een BWB-tegel (jaartal 19 48) geÔnstalleerd geweest, die los bewaard is gebleven bij een verbouwing in de jaren 1970; dit exemplaar is toen weggegeven, waarna het verdere lot ervan ongewis is.

414)
Id=8714

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5321NA, Hedel, Winkelseweg 10

Plaats. Binnen; bij de sloop van de wederopbouwboerderij in 2014 is de BWB-tegel behouden gebleven, en deze wordt sindsdien los bewaard op het adres Winkelsestraat 14, 100 meter verder naar het noorden.

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Met dank aan dhr Ruud Murk (Middelburg), die deze BWB-tegel heeft 'ontdekt'. Foto 1 overgenomen van oozo.nl; Foto 2 en Foto 3 gemaakt door dhr Jos van den Broek (Hedel). Bij Winkelseweg 14 is een BWB-tegel (jaartal 19 48) geÔnstalleerd geweest, die los bewaard is gebleven bij een verbouwing in de jaren 1970; dit exemplaar is toen weggegeven, waarna het verdere lot ervan ongewis is.

415)
Id=5751

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5324AM, Ammerzoden, Haarstraat 29

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, ongeveer een meter boven het maaiveld

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

416)
Id=6399

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5324JP, Ammerzoden, Heiligenweg 15

Plaats. Buiten; in voorgevel, links naast voordeur, op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Waarschijnlijk is dit de boerderij die in BOERDERIJEN IN GELDERLAND door Michiel Hegener (Warnsveld: Terra; 2003) , blz. 104, wordt gesitueerd "op een steenworp afstand van het 14e-eeuwse kasteel Ammersoyen"; het boek beschrijft, "[in] balken op de deel [...]plekken waar stukken hout werden weggeslagen door granaatscherven. Eťn balk moest gespalkt worden met een nieuwe. Buiten markeert nieuw metselwerk de plek van een voltreffer naast de deeldeuren" (van een BWB-tegel wordt geen gewag gemaakt).

417)
Id=6402

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5325KB, Well, Slijkwellsestraat 1

Plaats. Buiten; in voorgevel, tussen voordeur en raampartij links, op ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

418)
Id=8036

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5331KD, Kerkdriel, Maasbandijk 42 hoek Kerkstraat

Plaats. Buiten; in de gevel van het bouwdeel parallel aan de Kerkstraat, onder de raampartij rechts van de toegangsdeur helemaal links.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd Toegankelijkheid: Waar te nemen vanaf de Kerkstraat.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie gevonden door dhr Ruud Murk (Middelburg) naar aanleiding van een foto en bouwtekeningen (met name, situatie) gepubliceerd als illustraties bij het artikel ĎBoerderijenbouwí, door P. Tijm, in BOUWKUNDIG WEEKBLAD 1950, nr. 14 en 15, 209-256: blz. 242, met als bijschrift "Boerderij te Kerkdriel (Gld.), Architectenbureau Brakelen [sic] Kuindersma B.N.A."; op de foto is de plaats van de BWB-tegel herkenbaar. Pieter Tijm (1900-1970) vervulde leidende functies bij BWB.

419)
Id=6596

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5331KJ, Kerkdriel, Hoorzik 29

Plaats. Buiten; links in de voorgevel, op ongeveer een meter boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

420)
Id=6403

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 33

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de ramen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

421)
Id=6404

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 21 - 'Bleijendaal'

Plaats. Buiten; in de voorgevel, tussen de twee ramen op de eerste verdieping.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg).

422)
Id=6405

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 5335LK, Alem, Sint Odradastraat 13

Plaats. Buiten; in de voorgevel, boven de tweede deur van rechts.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam Bouwdatum: c. 1947

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie gevonden op aanwijzing van dhr Ruud Murk (Middelburg).  Wegwijzer: Op Foto 1 zijn de tweede deur van rechts, & de BWB-tegel erboven, niet zichtbaar (achter de boom).

423)
Id=7010

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5346JL, Oss, Noordstraat 11

Plaats. Buiten; helemaal links in de voorgevel, op ongeveer 1.5 boven het maaiveld.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg. Bij Noordstraat 13 was eind 2019 een gedeeltelijke nieuwbouw gaande; een gesloopt gedeelte van de BWB-boerderij aldaar had in de gevel ook een BWB-tegel, 19 48. De tegel is bewaard gebleven, en het is de bedoeling dat deze te zijner tijd opnieuw in de gevel wordt ingemetseld. (Informatie ingewonnen door dhr Murk).

424)
Id=7648

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5346JL, Oss, Noordstraat 13

Plaats. Binnen

Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol; zie Foto 3), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Staat: Het gedeelte van de BWB-boerderij waar de BWB-tegel in de gevel was geÔnstalleerd, is gesloopt en vervangen door nieuwbouw (Foto 1); de tegel is bewaard gebleven, en men is voornemens (oktober 2020) om deze nog in de nieuwbouw in te metselen.

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk, Middelburg.

425)
Id=7649

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5381GS, Vinkel, Weerscheut 9

Plaats. Buiten; boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1947-1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Rechts van de voordeur zit een gedenksteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: "JOHANNESHOEVE 1948". In de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb staat "Joh. van Rijt" vermeld als eigenaar van "Weerschout 3" in Vinkel; mogelijk is de correcte achternaam "van der Rijt" (in 1990 woonde er een H.J. van der Rijt op Weerscheut 5), en is de volledige versie van de voornaam "Johannes", waarnaar de boerderij vernoemd zou kunnen zijn.

426)
Id=8328

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5386AB, Geffen, Molenstraat 28 - hoek Van Coothstraat

Plaats. Buiten; centraal in de gevel langs de Van Coothstraat.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam.  Bouwdatum: c. 1948

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). In de gevel langs de Molenstraat zit een gevelsteen, "ST. JOZEF HOEVEN", stilistisch gezien waarschijnlijk afkomstig uit een ouder gebouw (de vorige boerderij hier ter plaatse?); de beduiding van de tekst is onbekend.

427)
Id=6541

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5386EC, Geffen, Papendijk 16

Plaats. Buiten; in de voorgevel boven de voordeur.

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Meerkleurig opgeschilderd (waarschijnlijk meer dan eens)

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld, en foto's gemaakt, door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In [Nuland] en om Nuland [in casu, in Geffen] staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest" (Kerkstraat 42, Nuland, heeft zelf ook een BWB-tegel gehad, maar die is verdwenen).

428)
Id=6538

Routecode: BWB-WO2   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5391AA, Nuland, Kerkstraat 42

Plaats. Buiten; (voorheen in de rechter zijmuur, boven de raampartij links).

Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48 (vermoedelijk), die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciŽn van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 Staat: Verdwenen (zie 'Commentaar')

Productie.  Fabriek: Brouwer's Aardewerk

Informatie.  Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Zie https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0796.0002350-1201/t_NL.IMRO.0796.0002350-1201.html (bezocht 13.02.2019): "De bestaande woonboerderij [Kerkstraat 42, Nuland] is gebouwd in 1948 in het kader van de wederopbouw. In en om Nuland staan meer van deze wederopbouw boerderijen omdat de kern Nuland in de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding grotensdeels [sic] was verwoest". Volgens informatie verstrekt door bewoner / eigenaar van Nulandsestraat 6, Nuland (alwaar een BWB-tegel aanwezig is), februari 2019, hebben kinderen van de bewoner / eigenaar toen de boerderij verkocht werd de BWB-tegel van Kerkstraat 42 meegenomen.

429)