Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris

Verbinding maken met database mysql

naar pagina "Selectie op Wandelroute, Fietsroute, Autoroute of Inventaris ".
naar pagina "Tegels op Locatie".

Nederland BBB-NL
In of rond de jaren 1930 bracht de firma Bredero’s Bouwbedrijf (ook Bouw Bedrijf) uit Utrecht in diverse plaatsen in Nederland op door de onderneming gebouwde woningen logo’s aan: een gelijkzijdig-driehoekige tegel (basis 145 mm, hoogte 125 mm) van ongeglazuurde terracotta, met in elke hoek een B. Getuige een artikel ’Bredero’s Bouwbedrijf’ in de ARNHEMSCHE COURANT van 06.10.1934 (online beschikbaar via delpher.nl), “Sinds korten tijd blijven de drie B.’s achter, ook wanneer het huis gereed is. Een driehoekige steen met de initialen wordt ergens aan de voorzijde van het huis ingemetseld. B.B.B. timmert aan den weg, kondigt van te voren aan, dat het dat van plan is, en wil het ook vele jaren later, wanneer de tand des tijds er zijn krachten op heeft geprobeerd, nog weten, dat het hier bouwde. Dat is een vertrouwen in eigen kracht, dat is een vaste overtuiging, dat het geleverde goed moet zijn”. In een advertentie van het bedrijf in DE GELDERLANDER (online beschikbaar via de website van Regionaal Archief Nijmegen) van 29.02.1936 (met presentatietekening gevels, & foto van ingemetselde BBB-tegel) wordt het als volgt verwoord: “Deze steenen driehoek, gemetseld in den voorgevel van een huis, vertelt U dat dit een B.B.B.-huis is. Dat beteekent niet alleen: gebouwd door Bredero’s Bouw Bedrijf, (deskundig doordacht, solied), het betekent óók dat het een huis is, opgenomen in den gansch het land omspannende B.B.B. service”. Voor de geschiedenis van Bredero’s Bouwbedrijf zie http://rozenbergquarterly.com/brederos-bouwbedrijf-1921-1947/?print=print%20 (geraadpleegd 07.09.2016); de auteur, mw drs Bettina van Santen, vermeldt, “In 1930 ontwierp de schrijver Albert Kuyle (pseudoniem van [Louis Maria] Albert[us] Kuitenbrouwer [1904-1958]) ter gelegenheid van de Utrechtse lichtweek een nieuw logo, de drie B’s in een blauwe driehoek: Bredero’s Bouw Bedrijf”. Afgezien van de gevallen op de onderhavige website, worden op internet min of meer uitgebreide beschrijvingen gegeven van BBB driehoek tegels op woningen in Maastricht - http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (geraadpleegd 07.09.2016) - en in Meppel - http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (geraadpleegd 07.09.2016).
In deze groep zijn 126 betegelingen opgenomen.
1)
Id=4951

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1942EN, Beverwijk, Stumphiusstraat 17-27

Plaats. Buiten; onder de ramen naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

2)
Id=4952

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NH  Adres. 1942ER, Beverwijk, Moensplein 14-22

Plaats. Buiten; onder de ramen naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, van slecht (gedeeltelijk weggehakt?) tot uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

3)
Id=4964

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522BX, Utrecht, Rijnlaan 174-186

Plaats. Buiten; aan weerszijden van de vooruitstekende muurtjes tussen steeds twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

4)
Id=4965

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522BZ, Utrecht, Rijnlaan 218-244

Plaats. Buiten; laag bij de grond in de muren steeds tussen twee erkers in

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Matig tot deplorabel

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

5)
Id=4972

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522EL, Utrecht, Berkelstraat 69-91

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast de voordeuren, links dan wel rechts van de voordeuren naar gelang de erkers links resp. rechts van de voordeuren zijn gepositioneerd

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

6)
Id=4969

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522EM, Utrecht, Berkelstraat 115-139 + 141

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast, soms links soms rechts van, de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Met een enkele uitzondering, deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De driehoekige ramen in de nog oorspronkelijke deuren (huisnummers 115, 121, 123, 131, 133, 137, 139) zijn kennelijk geïnspireerd op het driehoekige BBB-logo; bij huisnummer 117 & bij huisnummer 141 (foto 2) zijn zulke driehoekige ramen opgevuld met een geometrisch patroon in glas-in-lood dat wellicht de oorspronkelijke situatie vertegenwoordigt. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Huisnummer 141 valt onder postcode4 3522EN.

7)
Id=4970

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522ES, Utrecht, Berkelstraat 92-110

Plaats. Buiten; in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, maar over de gehele linie redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

8)
Id=4971

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522ET, Utrecht, Berkelstraat 112-120

Plaats. Buiten; bij huisnummers 112-118, in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren; bij huisnummer 120, laag bij de grond naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Matig tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

9)
Id=4961

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522JN, Utrecht, Merwedekade 233-239 (even & oneven huisnummers)

Plaats. Buiten; laag bij de grond bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

10)
Id=4960

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-08  Adres. 3522JP, Utrecht, Merwedekade 240-246 (even en oneven huisnummers)

Plaats. Buiten; laag naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij huisnummer 246 is in het interieur in de hal een fraaie blauwe lambrisering aanwezig (zichtbaar in foto 1)

11)
Id=4958

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532BS, Utrecht, Cremerstraat 392

Plaats. Buiten; laag in de muur links naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Matig.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

12)
Id=4957

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532BT, Utrecht, Cremerstraat 430 & Cremerstraat 434

Plaats. Buiten; bij huisnummer 430 (foto's) in de muur onder het grote raam in de erker, rechts; bij huisnummer 434, laag in de muur rechts naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Bij huisnummer 430 redelijk, bij huisnummer 434 beschadigd

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

13)
Id=4966

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CA, Utrecht, Thomas à Kempisweg 5-15, 17-27

Plaats. Buiten; onder de ramen van de voorkamers, links dan wel rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de voorkamers zijn gepositioneerd

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Bij huisnummers 5-15 veelal deplorabel (uitgehakt?); bij huisnummers 17-27 redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

14)
Id=4967

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CH, Utrecht, Van Meursstraat 31-69

Plaats. Buiten; bij huisnummers 31-67, onder de ramen van de erkers, links dan wel rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de erkers zijn gepositioneerd; bij huisnummer 31 laag bij de grond rechts van de voordeur; bij huisnummer 69 laag bij de grond links van de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

15)
Id=4968

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CK, Utrecht, Van Meursstraat 32-68

Plaats. Buiten; bij huisnummers 31-67, onder de ramen van de erkers, links dan wel rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de erkers zijn gepositioneerd; bij huisnummer 32 laag bij de grond links van de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Veelal beschadigd

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

16)
Id=4955

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CL, Utrecht, Frederik van Eedenstraat 2-8

Plaats. Buiten; laag in de gevels naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

17)
Id=4962

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CM, Utrecht, Poelhekkestraat 1-29

Plaats. Buiten; in de muren onder de grote ramen in de erkers, links of rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de erkers zijn gepositioneerd; bij huisnummer 29 laag in de muur links naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, soms licht beschadigd

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

18)
Id=4963

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CN, Utrecht, Poelhekkestraat 2-26

Plaats. Buiten; in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, veelal matig, soms goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

19)
Id=4956

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CP, Utrecht, Broerestraat 1-25

Plaats. Buiten; bij huisnummers 1 en 25, laag in de muren naast de voordeuren; bij de overige, in de trapezoïde erkers, onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, van matig tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

20)
Id=4959

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3532CV, Utrecht, Majellapark 44-56 (zowel even als oneven huisnummers)

Plaats. Buiten; bij huisnummers 44-50, rechts onder hde ramen van de voorkamers; bij huisnummers 51-56, laag bij de grond naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot uitstekend.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

21)
Id=4974

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3533EM, Utrecht, Chopinstraat 2-12

Plaats. Buiten; aan de voorkanten van de plantenbakken naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Soms beschadigd.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe.

22)
Id=4973

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: UTR-01  Adres. 3533EN, Utrecht, Chopinstraat 14-44

Plaats. Buiten; midden in de muren onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meestal goed, soms beschadigd.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe.

23)
Id=5008

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3721NA, Bilthoven, Steenen Camer 15-39

Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

24)
Id=5007

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3721NB, Bilthoven, Steenen Camer 41-59

Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest goed (eenmaal overgeschilderd)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

25)
Id=5006

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3721NC, Bilthoven, Steenen Camer 2-38

Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

26)
Id=5005

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3721ND, Bilthoven, Steenen Camer 40-82

Plaats. Buiten; laag in de muren naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

27)
Id=5004

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-UT  Adres. 3731HP, De Bilt, Waterweg 110-118

Plaats. Buiten; in de vooruitstekende muurtjes telkens tussen de voordeuren van twee woningen, aan beide zijden van de muurtjes

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: De huisnummers 110 & 112 vallen onder de postcode 3731HN.

28)
Id=5040

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AD, Breda, Vermeerstraat 5-21

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

29)
Id=5041

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AD, Breda, Vermeerstraat 6-20

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

30)
Id=5042

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AE, Breda, Jeroen Boschstraat 6-22

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij huisnummer 24 (zonder erker) laag in de muur dicht bij de hoek met de Pieter Brueghelstraat

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot (zeer) goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

31)
Id=5043

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AE, Breda, Jeroen Boschstraat 5-19

Plaats. Buiten; in de schuine zijmuren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot (zeer) goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

32)
Id=5038

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AG, Breda, Pieter Brueghelstraat 1-15

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers; bij huisnummer 15 (zonder erker), midden onder het grote raam van de voorkamer

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Min of meer matig tot min of meer redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

33)
Id=5039

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AG, Breda, Pieter Brueghelstraat 4-40

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest min of meer goed; soms deplorabel (huisnummers 8, 10, 14: weggehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

34)
Id=5037

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4812AN, Breda, Vincent van Goghstraat 5-15

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

35)
Id=5044

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HD, Breda, Vondelstraat 29-81

Plaats. Buiten; in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Staat: Wisselend, van uitstekend tot matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

36)
Id=5046

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HH, Breda, Brederostraat 2-52

Plaats. Buiten;  in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest redelijk tot goed; in een enkel geval deplorabel (huisnummer 8: uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De naam van de straat zou een hommage kunnen zijn aan Bredero's Bouwbedrijf, zoals dat ter plekke woningen ontwikkelde; maar de straat maakt deel uit van de Dichterswijk, & zal eerder vernoemd zijn naar de schrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618). Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

37)
Id=5045

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 4819HK, Breda, P.C. Hooftstraat 4-20

Plaats. Buiten; in de zijmuren van de erkers bij de voordeuren (zodat de tegels haaks op de straat c.q. het trottoir staan, & navenant betrekkelijk moeilijk zijn waar te nemen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

38)
Id=5009

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021SM, Tilburg, Olivier van Noortstraat 26-60 (+ Jan van Riebeeck 45)

Plaats. Buiten; onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen omvat een woning met adres en voordeur Jan van Riebeeckstraat 45 (postcode 5021ST), maar de tegel zit in de gevel aan de Olivier van Noortstraat.

39)
Id=5010

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021ST, Tilburg, Jan van Riebeeckstraat 47

Plaats. Buiten; onder het grote voorraam

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

40)
Id=5011

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TC, Tilburg, Transvaalplein 15-16-17

Plaats. Buiten; onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Resp. redelijk, goed, goed.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Eén van de bewoners vertelt dat de drie huizen werden gebouwd in opdracht van mw & dhr Vermeulen, één woning voor elk van hun drie kinderen. Vgl. http://geheugenvantilburg.nl/verhalen/lees/12358/het-leven-op-het-transvaalplein (geraadpleegd 01.11.2016): "Op de hoek [d.w.z. op huisnummer 17] woonde Meneer Vermeulen, hij was personeelschef bij de [metaaldraadgloeilampenfabriek] Volt": w.s. was hij dan één van de drie begiftigde kinderen Vermeulen.

41)
Id=6971

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TN, Tilburg, President Steijnstraat 91-93

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen.  Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

42)
Id=6972

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TN, Tilburg, President Steijnstraat 73-75

Plaats. Buiten; Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitgehakt?

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

43)
Id=6973

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TR, Tilburg, President Steijnstraat 74-76

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

44)
Id=6974

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TR, Tilburg, President Steijnstraat 96-98

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf. Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

45)
Id=5036

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TS, Tilburg, Oerlesestraat 3-17

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931-1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed; bij huisnummers 3 (twee exemplaren) & 5, met de gevel mee achtereenvolgens geel en (waarneming november 2019) zwart geschilderd.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

46)
Id=6976

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021TX, Tilburg, Oerlesestraat 132-134

Plaats. Buiten; vlak boven het maiveld, tussen de twee voordeuren.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

47)
Id=6975

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5021WR, Tilburg, Trouwlaan 202-204

Plaats. Buiten; vlak boven het maaiveld, tussen de twee voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: In deze buurt, Trouwlaan 202-234 (even huisnummers), President Steijnstraat 73-98 (even en oneven nummers) en Oerlesestraat 116-138 (even nummers), komen zes BBB-tegels voor (met name aan het begin en/of aan het einde van een rijtje woningen); het lijkt aannemelijk dat alle huizen in deze buurt BBB-woningen zijn. Opmerkelijk is dat 25 paren aanpalende woningen in deze buurt een tegel van een vogel boven de voordeuren hebben; zulks is bij andere BBB-woningen in heel Nederland tot nu toe (november 2019) nog niet waargenomen. Wegwijzer: Aan Trouwlaan 202-234, President Steijnstraat 73-98 en Oerlesestraat 116-138 komen 6 BBB-tegels voor; en 25 paren aanpalende woningen hebben een tegel van een vogel boven de voordeuren; zie aparte registraties.

48)
Id=5031

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AA, 's-Hertogenbosch, Antoon der Kinderenlaan 8-11 (& 12-14) (even & oneven huisnummers) (& Athonius van Alphenstraat 2)

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deels goed; deels deplorabel (bij huisnummers 8 & 11 (foto 3): uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: De huisnummers 12, 13 & 14, & Athonius van Alphenstraat 2, maken deel uit van hetzelfde rijtje als huisnummers 8 t/m 11(& hebben navenant ook BBB-tegels), maar vallen onder postcode 5212AB, resp. postcode 5212AG.

49)
Id=5035

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AK, 's-Hertogenbosch, Sonniusstraat 4-32

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, dan wel redelijk, dan wel matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

50)
Id=5034

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212AM, 's-Hertogenbosch, Ophoviuslaan 2-16

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

51)
Id=5032

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5212GK, 's-Hertogenbosch, Ackersdijckstraat 1-47

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; dan wel, bij huizen zonder erkers, laag in de muren naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de op het oog identieke woningen aan de overkant van de straat (even huisnummers) zijn géén BBB-tegels aan te treffen: dit geeft aanleiding de vraag te stellen of altijd alle door Bredero's Bouwbedrijf ontwikkelde woningen BBB-tegels kregen (ofwel, mogelijkerwijs, werd de uitvoering van ontwerpen voor BBB-huizen ook wel, zoals hier aan de overkant, aan andere bedrijven uitbesteed?); in ieder geval zijn op de door Bredero’s Bouwbedrijf in 1931-1935 resp. 1931-1932 gebouwde, maar sterk van de gewoonlijke BBB-huizen afwijkende, ‘Rietveld’-woningen (Erasmuslaan 1-11 & Prins Hendriklaan resp. Robert Schumannstraat 13-19; architect Gerrit Thomas Rietveld, 1888-1964) anno 2016 géén BBB-tegels aan te treffen.

52)
Id=5065

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5262AD, Vught, Versterstraat 8-32

Plaats. Buiten; midden onder de ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, voor zover valt waar te nemen (zie Toegankelijkheid); bij huisnummers 12 & 24 ontbreken de BBB-tegels, bij 24 zichtbaar als gevolg van een verbouwing van de erker, bij 12 vermoedelijk evenzo. Toegankelijkheid: Een meerderheid van de BBB-tegels (indien aanwezig) wordt door begroeiing en/of door tuinmeubilair aan het oog onttrokken

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

53)
Id=5012

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5622AD, Eindhoven, Frankrijkstraat 37, 41, 45, 49, 51 (& 59)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij huisnummer 59 links naast de voordeur

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (huisnummer 49: weggehakt?; huisnummer 59, bovenste B weggehakt?) tot goed.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Huisnummer 59 valt onder de postcode 5622AE.

54)
Id=5014

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643AK, Eindhoven, Leenderweg 323-325-327

Plaats. Buiten; onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1929 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed (voor zover zichtbaar)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

55)
Id=5015

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GL, Eindhoven, Edelweisstraat 102-156

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Een enkel exemplaar deplorabel (huisnummer 142: weggehakt?), maar meest goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

56)
Id=5016

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GP, Eindhoven, Edelweisstraat 105-121 (& Centauriestraat 2 & Strobloemstraat 1)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij Centauriestraat 2 & bij Strobloemstraat 1 naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen heeft adressen (& driehoekige BBB-tegels) om de hoeken, aan de ene kant Centauriestraat 2 (postcode 5643JL), aan de andere kant Strobloemstraat 1 (5643JW).

57)
Id=5017

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643GR, Eindhoven, Edelweisstraat 123-153 (& Ganzebloemstraat 1 & Strobloemstraat 2)

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij Ganzebloemstraat 1 & bij Strobloemstraat 2 naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Wegwijzer: De rij huizen 123-139 heeft adressen (& driehoekige BBB-tegels) om de hoeken, aan de ene kant Ganzebloemstraat 1 (postcode 5643JN), aan de andere kant Strobloemstraat 2 (5643JR).

58)
Id=5018

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643JN, Eindhoven, Ganzebloemstraat 3-33

Plaats. Buiten; laag bij de grond naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

59)
Id=5019

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5643JP, Eindhoven, Ganzebloemstraat 2-32

Plaats. Buiten; naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

60)
Id=5020

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644KK, Eindhoven, Cyclamenstraat 4 -10 - 12 - 18

Plaats. Buiten; onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De deuren in de rij 4 - 18 hebben drie driehoekige ramen boven elkaar (zichtbaar op foto 1), (oorspronkelijk) met glas in lood: de driehoek is vermoedelijk een verwijzing naar de vorm van het BBB-logo.

61)
Id=5021

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644LA, Eindhoven, Ranonkelstraat 29-35

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Volledig weggehakt (huisnummer 35, foto 3) tot redelijk (huisnummer 29, links op foto's 1 & 2, met terracottakleurige verf overgeschilderd)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

62)
Id=5022

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644LJ, Eindhoven, Primulastraat 49-55

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1930-1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl)  Staat: Matig tot redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

63)
Id=5023

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TB, Eindhoven, Johan Vestersstraat 33-39

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

64)
Id=5024

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TC, Eindhoven, Johan Vestersstraat 42-54

Plaats. Buiten; naast de voordeuren, dan wel onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Deplorabel (bij huisnummer 52: weggehakt?) tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

65)
Id=5025

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TG, Eindhoven, Herman Heijermanslaan 9 - 11 - 13

Plaats. Buiten; onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1931-1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

66)
Id=5026

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TH, Eindhoven, Herman Heijermanslaan 2-12

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen in de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

67)
Id=5027

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TJ, Eindhoven, Jacques Perkstraat 1 - 3 - 5 - 7

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

68)
Id=5028

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5644TK, Eindhoven, Jacques Perkstraat 2-32

Plaats. Buiten; in de muren van de erkers: dan wel midden onder de grote ramen, dan wel in de schuine muren naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Soms redelijk, veelal goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

69)
Id=5013

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-NB  Adres. 5652EB, Eindhoven, Zeelsterstraat 33-51

Plaats. Buiten; in de schuine muren van der erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot deplorabel (tot, bij huisnummers 39 & 51, vervangen; zie aparte registratie)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

70)
Id=5097

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6213BH, Maastricht, Cannerweg 66-80

Plaats. Buiten; in de schuine mren onder de ramen van de erkers, bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016)

71)
Id=5098

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6213CA, Maastricht, Athoslaan 5-19

Plaats. Buiten; in de schuine muren onder de ramen van de erkers, bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Vaak slecht tot deplorabel (deels weggehakt?); bij huisnummer 11 lijken de letters onzichtbaar te zijn gemaakt door de tegel met smurrie dicht te smeren.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

72)
Id=5102

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6224LK, Maastricht, Prinsesselaan 1-3

Plaats. Buiten; laag in de muren tussen de erkers en de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016)

73)
Id=5104

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6224LL, Maastricht, Waldeck Pyrmontstraat 7-35

Plaats. Buiten; laag in de muren tussen de erkers en de voordeuren, bij huisnummers 7, 15, 17, 31, 33

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016)

74)
Id=5103

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6224LM, Maastricht, Waldeck Pyrmontstraat 37-59

Plaats. Buiten; laag in de muren tussen de erkers en de voordeuren van huisnunmmers 47 & 59

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016) Commentaar: Bij huisnummer 49 zit een gevelsteentje ingemetseld (onvolledig waargenomen): "... H. PETERS 8 NOV. 1940".

75)
Id=5105

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6224LN, Maastricht, Waldeck Pyrmontstraat 10-28

Plaats. Buiten; laag in de muren onder ramen naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016)

76)
Id=5106

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6224LP, Maastricht, Waldeck Pyrmontstraat 30-44

Plaats. Buiten; laag in de muren onder ramen naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl; zie 'Commentaar') Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016) Commentaar: Volgens vriendelijke mededeling van een bewoner is het bouwjaar 1939; deze bewoner heeft ook fotocopieën van bouwtekeningen met dateringen "'39".

77)
Id=5099

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6226BC, Maastricht, (Bernhardlaan 23 &) Bergerstraat (113-)115-123

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de woningen Bergerstraat 113-115 zijn de postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen met hun staarten naar elkaar toe; of dat ook bij Bernhardlaan 23 het geval is, is niet waargenomen. Wegwijzer: De BBB-tegel van Bernhardlaan 23 (postcode 6226BH) zit in de gevel langs de Bergerstraat; Bergerstraat 113 valt onder postcode 6226BB.

78)
Id=5101

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6226BJ, Maastricht, Padualaan 31-37

Plaats. Buiten; bij huisnummers 31 & 37 laag bij de grond in de gevel, tussen de voordeuren en de grote ramen van de voorkamers; bij huisnummers 33 & 35 in de schuine muren onder de ramen van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Bij huisnummers 31 & 33 goed; bij huisnummers 35 & 37 deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016) Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

79)
Id=5100

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-LI  Adres. 6226BK, Maastricht, Padualaan 53-59

Plaats. Buiten; in de schuine muren onder de ramen van de erkers, bij de ingangspartijen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937-1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/rubriek/2015-07-15.%20BBB.pdf (bezocht 25.12.2016)

80)
Id=4920

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6511AC, Nijmegen, Stieltjesstraat 6

Plaats. Buiten; midden onder het grote voorraam in de erker

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Huisnummer 6 is een deel van de rijtsjeshuizen huisnummers 2 t/m 10, alle andere eveneens BBB-woningen (maar zonder logo's).

81)
Id=4902

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EL, Nijmegen, Van Beethovenstraat 33-57

Plaats. Buiten; midden in de muren onder de (grote) voorramen (mogelijk ontbreken de logo's bij huisnummers 45 en 53)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest goed, soms uitstekend, bij huisnummer 33 matig (bij huisnummers 45 & 53 zijn de BBB-tegels niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muren)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Mooi/Bad/Oost75.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Op de site noviomagus.nl gaat het om BBB-logo's op woningen aan de Van Beethovenstraat; het is daarbij niet duidelijk of het om deze huizen gaat, of om de huisnummers 69-73.

82)
Id=4905

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EM, Nijmegen, Van Beethovenstraat 69-75

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: www.noviomagus.nl/Gastredactie/Mooi/Bad/Oost75.html (geraadpleegd 07.09.2016) Commentaar: Op de site noviomagus.nl gaat het om BBB-logo's op woningen aan de Van Beethovenstraat; het is daarbij niet duidelijk of het om deze huizen gaat, of om de huisnummers 33-57.  Wegwijzer: De rij rijtjeshuizen loopt verder in Brahmsstraat, huisnummers 1-11, eveneens met BBB-logo's.

83)
Id=4907

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521EP, Nijmegen, Brahmsstraat 1-11

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Wegwijzer: Deze rij rijtjeshuizen is een voortzetting van Van Beethovenstraat 69-73, eveneens met BBB-logo's.

84)
Id=4906

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6521GB, Nijmegen, Mozartstraat 7-35

Plaats. Buiten; bij de huizen met trapezoïde erkers: onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren; bij andere woningen, midden in de muren onder de grote voorramen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1936-1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed, soms uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

85)
Id=4899

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6524LG, Nijmegen, Madoerastraat 3-11

Plaats. Buiten; onder de vensters in de 45 graden afgeschuinde muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Madoerastraat3/Madoerastraat3.htm (gezien 07.09.2016)

86)
Id=4923

Routecode: BBB-NL   - Adres. 6531KR, Nijmegen, Hertstraat 22-38

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

87)
Id=7916

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 32

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

88)
Id=7917

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 20

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekigelogo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

89)
Id=7918

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LG, Nijmegen, Nimrodstraat 8

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

90)
Id=7913

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 38

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

91)
Id=7914

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 50

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

92)
Id=7915

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LH, Nijmegen, Nimrodstraat 62

Plaats. Buiten; rechts van de de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

93)
Id=7919

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 27

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

94)
Id=7920

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 37

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

95)
Id=7921

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 47

Plaats. Buiten; links naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

96)
Id=7922

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6531LL, Nijmegen, Wolfstraat 57

Plaats. Buiten; rechts naast de voordeur, op ongeveer 50 cm boven het maaiveld

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekig logo BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: https://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Wolfstraat37/Wolfstraat37.htm (bezocht 02.06.2021) Wegwijzer: In de drie rijen woningen uit 1941, Nimrodstraat 6-34, Nimrodstraat 36-64 en Wolfstraat 27-59, door BBB gebouwd, tezamen 48 woningen, zitten tien exemplaren van het BBB-tegeltje.

97)
Id=5302

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6532ZV, Nijmegen, Graafseweg 252-254-256

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Toegankelijkheid: Bij huisnummer 252 was in mei 2017 de (vermoedelijke) BBB tegel onzichtbaar vanwege ervoor geplant dicht struikgewas.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

98)
Id=4918

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6541PT, Nijmegen, Krayenhofflaan 34-40

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937-1949 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend (bij huisnummer 40 is de BBB-tegel niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muur)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de BBB-woningen aan de Krayenhofflaan zijn de postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen, of van een huis & een boom (foto 3).

99)
Id=4919

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6541PV, Nijmegen, Krayenhofflaan 42-52

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1937-1949 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend (bij huisnummers 42 & 44 zijn de BBB-tegels niet (meer) aanwezig, waarschijnlijk verdwenen bij reparatiewerkzaamheden aan de muren)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij de BBB-woningen aan de Krayenhofflaan zijn de postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen (foto 3), of van een huis & een boom.

100)
Id=4936

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6542JS, Nijmegen, Oude Azaleastraat 6-26

Plaats. Buiten; midden in de erkers van huisnummers 6, 8-10, 12-14, 16, 18-20, 24-26

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van goed tot deplorabel (uitgehakt?; foto 3).

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Azaleastraat/Azaleastraat.htm (geraadpleegd 27.09.2016) Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: De rij woningen loopt door met huisnummers 28-44, postcode 6542JT.

101)
Id=4937

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6542JT, Nijmegen, Oude Azaleastraat 28-44

Plaats. Buiten; midden in de erkers van huisnummers 30-32, 34, 36-38, 40, 42-44

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van goed tot deplorabel.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Website: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/Azaleastraat/Azaleastraat.htm (geraadpleegd 27.09.2016) Wegwijzer: De rij woningen is een voortzetting van huisnummers 6-26, postcode 6542JS

102)
Id=4916

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6543JL, Nijmegen, Graafse Ringweg 2-16

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

103)
Id=4915

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6543JM, Nijmegen, Graafse Ringweg 34-64

Plaats. Buiten; onder zijramen van erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

104)
Id=4978

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707CH, Wageningen, Bernhardstraat 1-15

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe (foto 3).

105)
Id=4979

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707CM, Wageningen, (Lijnbaanstraat 5 +) Bernhardstraat 2-10

Plaats. Buiten; midden onder de ramen van de voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Bij deze BBB-woningen zijn de postbussen versierd met naar het driehoekige BBB-logo verwijzende driehoeken van metaal, met daarin afbeeldingen van steeds twee kalkoenen, met hun staarten naar elkaar toe. Wegwijzer: Het hoekhuis Bernhardstraat - Lijnbaanstraat maakt deel uit van een rijtje van drie aan de Bernhardstraat (huisnummers 2 & 4) maar heeft een voordeur en adres op de Lijnbaanstraat (huisnummer 5, met postcode 6707EA).

106)
Id=4980

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EA, Wageningen, Lijnbaanstraat 7-45

Plaats. Buiten; midden onder de grote ramen van de voorkamers, al dan niet in erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

107)
Id=4981

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EE, Wageningen, Sumatrastraat 1-11

Plaats. Buiten; onder de grote ramen van de voorkamers, links of rechts naar gelang de voordeuren links resp. rechts van de voorkamers zijn gepositioneerd

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

108)
Id=4982

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EG, Wageningen, Sumatrastraat 28-40

Plaats. Buiten; bij huisnummers 28-36, midden onder de grote ramen van de voorkamers, al dan niet in erkers; bij huisnummers 38 & 40, laag bij de grond links resp. recht van de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

109)
Id=4983

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707EX, Wageningen, Gravinnestraat 2, 6, 8, 14

Plaats. Buiten; in de voorgevels, laag bij de grond vlakbij de hoeken met de zijgevels, in de eerste / laatste huizen van de twee rijtjes (geen BBB driehoeken bij de tussenliggende woningen)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Bij huisnummer 2 goed, bij huisnummer 6 beschadigd; bij huisnummers 8 & 14 deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

110)
Id=4985

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6707GE, Wageningen, (Gravinnestraat 16 +) Brinkerweg 22-28

Plaats. Buiten; in de voorgevels, laag bij de grond vlakbij de hoeken met de zijgevels, in de eerste / laatste huizen van de twee rijtjes (geen BBB driehoek bij de tussenliggende woning met huisnummer 22)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Slecht tot deplorabel (uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd. Wegwijzer: Het hoekhuis Gravinnestraat - Brinkerweg maakt deel uit van een rijtje van drie aan de Brinkerweg (huisnummers 22 & 24) maar heeft een voordeur en adres op de Gravinnestraat (huisnummer 16, met postcode 6707EX).

111)
Id=5062

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6813EB, Arnhem, Veluwestraat 31-69

Plaats. Buiten; bij woningen met erkers met muren tot de grond: in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren; bij woningen met 'hangende' erkers: laag in de muur halverwege tussen de erkers van steeds twee aanpalende woningen

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1930-1934 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Sterk wisselend, van (zeer) goed tot volledig uitgehakt (bij huisnummer 45)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Over deze woningen verscheen uitgebreide artikelen in de afleveringen van de ARNHEMSCHE COURANT van 20.07.1934 & van 06.10.1934 (beschikbaar via delpher.nl), met wervende presentatietekeningen. Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.  Wegwijzer: Het straatnaambordje VELUWESTRAAT op de hoek van Veluwestraat (2) en Brouwerijstraat is zo te zien van lave émaillée.

112)
Id=5033

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6824AE, Arnhem, Boudewijn van Roonstraat 3-35

Plaats. Buiten; bij tussenhuizen, midden onder de grote ramen in de erkers; bij de vier woningen aan het einde van een rij, laag in de muren naast de voordeuren in de zijgevels

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935-1936 (volgens bagviewer.kadaster.nl)  Staat: Veelal goed, soms minder

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat niet perse bij alle woningen BBB-tegels werden aangebracht. Bij de woningen met huisnummers 3-21 zijn postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen met hun staarten naar elkaar toe, of van een huis & een boom.

113)
Id=5063

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-GE  Adres. 6824AG, Arnhem, Boudewijn van Roonstraat 4-30

Plaats. Buiten; bij de tussenwoningen, in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren; bij drie van de vier woningen aan het einde van een rijtje, laag in de muren naast de voordeuren in de zijgevels; bij huisnummer 4, laag in de muur op de hoek van de voorgevel.

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Wisselend, van goed tot (zeer) matig

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het lijkt erop dat niet perse bij alle woningen BBB-tegels werden aangebracht. Bij de woningen met huisnummers 4-18 zijn postbussen versierd met een naar het BBB-logo verwijzende driehoek van metaal, met daarin een afbeelding van twee kalkoenen met hun staarten naar elkaar toe, of van een huis & een boom.

114)
Id=5073

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 7943AK, Meppel, Rozenstraat 2, 8, 10, 22

Plaats. Buiten; laag bij de grond, tussen voordeur en grote raam van voorkamer

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Vrij redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (bezocht 28.11.2016) Commentaar: De voornoemde site historieinperspectief.nl vermeldt "dat het bedrijf alle door haar gerealiseerde huizen sierde met een kenmerkend gevelsteentje waarop hun logo: een driehoekje van rode steen met de drie B’s". Het is misschien niet perse ondenkbaar dat in één rij huizen verschillende bouwbedrijven woningen realiseerden; in ieder geval ontbraken bij waarneming in november 2016, en hebben zo te zien vanaf de stichting ontbroken, de BBB-driehoeken bij de meeste huisnummers in de betreffende huizenrijen; mogelijk hadden ook oorspronkelijk al per rij alleen het eerste c.q. het laatste huisnummer elk een tegel.

115)
Id=5072

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 7943AL, Meppel, Rozenstraat 24, 30, 42

Plaats. Buiten; laag bij de grond, tussen voordeur en grote raam van voorkamer (voor huisnummer 24, zie 'Wegwijzer' hierna)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1941 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (bezocht 28.11.2016) Commentaar: De voornoemde site historieinperspectief.nl vermeldt "dat het bedrijf alle door haar gerealiseerde huizen sierde met een kenmerkend gevelsteentje waarop hun logo: een driehoekje van rode steen met de drie B’s". Het is misschien niet perse ondenkbaar dat in één rij huizen verschillende bouwbedrijven woningen realiseerden; in ieder geval ontbraken bij waarneming in november 2016, en hebben zo te zien vanaf de stichting ontbroken, de BBB-driehoeken bij de meeste huisnummers in de betreffende huizenrijen (mogelijk hadden oorspronkelijk per rij alleen het eerste c.q. het laatste huisnummer elk een tegel). Wegwijzer: Huisnummer 24 heeft de 'voordeur' & ernaast de BBB-tegel in de zijgevel aan de Asterstraat.

116)
Id=5070

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 7943AM, Meppel, Anjelierstraat 3-22 (oneven & even in één rij)

Plaats. Buiten; laag bij de grond, tussen voordeuren en grote ramen van erkers / voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (bezocht 28.11.2016) Commentaar: De voornoemde site historieinperspectief.nl vermeldt "dat het bedrijf alle door haar gerealiseerde huizen sierde met een kenmerkend gevelsteentje waarop hun logo: een driehoekje van rode steen met de drie B’s". In deze rij huizen hebben niet *alle* een BBB-tegel. Het is misschien niet perse ondenkbaar dat in één rij verschillende ondernemingen woningen bouwden; in ieder geval ontbraken bij waarneming in november 2016, en hebben zo te zien vanaf de stichting ontbroken, de BBB-driehoeken bij de huisnummers 18, 19, 21.

117)
Id=5074

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 7943AN, Meppel, Tulpenstraat 3, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 41

Plaats. Buiten; laag bij de grond, tussen voordeur en grote raam van voorkamer (voor huisnummers 17 & 41, zie 'Wegwijzer' hierna)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1939 Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (bezocht 28.11.2016) Commentaar: De voornoemde site historieinperspectief.nl vermeldt "dat het bedrijf alle door haar gerealiseerde huizen sierde met een kenmerkend gevelsteentje waarop hun logo: een driehoekje van rode steen met de drie B’s". Het is misschien niet perse ondenkbaar dat in één rij huizen verschillende bouwbedrijven woningen realiseerden; in ieder geval ontbraken bij waarneming in november 2016, en hebben zo te zien vanaf de stichting ontbroken, de BBB-driehoeken bij de huisnummers 5, 7, 11, 13 & 25 t/m 39. Wegwijzer: Huisnummer 17 heeft de 'voordeur' & ernaast de BBB-tegel in de zijgevel aan de Asterstraat. Huisnummer 41 heeft de 'voordeur' & ernaast de BBB-tegel in de zijgevel aan de Leliestraat.

118)
Id=5071

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-DR  Adres. 7943AX, Meppel, Ezingerweg (22-)26-32 & 36-47 (even & oneven huisnummers aan dezelfde zijde van de straat)

Plaats. Buiten; laag bij de grond, tussen voordeuren en grote ramen van erkers / voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed Toegankelijkheid: Vanuit de trein Zwolle - Hoogeveen is er naar het oosten (naar rechts in de rijrichting Zwolle > Hoogeveen) vrij uitzicht op de woningen; of dan ook de BBB-driehoeken waarneembaar zijn, zal van het gezichtsvermogen van de treinreiziger afhangen.

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.   Historische documentatie: http://www.historieinperspectief.nl/uitgelicht/05bbb/bbb.html (bezocht 28.11.2016) Commentaar: De voornoemde site historieinperspectief.nl vermeldt "dat het bedrijf alle door haar gerealiseerde huizen sierde met een kenmerkend gevelsteentje waarop hun logo: een driehoekje van rode steen met de drie B’s". Het is misschien niet perse ondenkbaar dat in één rij huizen verschillende bouwbedrijven woningen realiseerden; in ieder geval ontbraken bij waarneming in november 2016, en hebben zo te zien vanaf de stichting ontbroken, de BBB-driehoeken bij de huisnummers 23, 24, 31 & 41. Wegwijzer: De huisnummers 22 & 25 vallen onder postcode 7943AW.

119)
Id=5075

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8012XN, Zwolle, Goudsbloemstraat 38-60

Plaats. Buiten; laag bij de grond tussen de voordeuren en de erkers (bij huisnummer 38 zit de BBB-tegel in de zijgevel aan de Lijsterbesstraat)

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf  Bouwdatum: 1939 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed tot uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

120)
Id=5076

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023AV, Zwolle, Brederostraat 46-76

Plaats. Buiten; midden onder grote ramen, al dan niet in erkers, van de voorkamers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1939 Staat: Goed tot uitstekend

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: De naam van de straat zou een hommage kunnen zijn aan Bredero's Bouwbedrijf, zoals dat ter plekke woningen ontwikkelde; maar de straat maakt deel uit van een wijk met schrijversnamen, & zal eerder vernoemd zijn naar de schrijver Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618).

121)
Id=5077

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023BC, Zwolle, De Genestetstraat 3-41

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed; bij huisnummer 3 is de BBB-driehoek uitgehakt, & vervangen door imitatie-bakstenen-met-voegen

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

122)
Id=5078

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023BD, Zwolle, De Genestetstraat 51-63

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

123)
Id=5079

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023BE, Zwolle, De Genestetstraat 2-48

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed; bij huisnummer 48 deplorabel (foto 3; uitgehakt?)

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.  Commentaar: Het verschijnsel dat er ogenschijnlijk doelbewust pogingen zijn gedaan de BBB-tegels uit te hakken, doet zich betrekkelijk veel voor, & op verschillende locaties; hetgeen aanleiding geeft zich af te vragen of er een specifieke doelstelling mee werd nagestreefd.

124)
Id=5080

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023BG, Zwolle, De Genestetstraat 50-70

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers naast de voordeuren

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938-1940 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Redelijk tot goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

125)
Id=5081

Routecode: BBB-NL   - Optionele tweede Routecode: PRO-OV  Adres. 8023BJ, Zwolle, Tesselschadestraat 37-47

Plaats. Buiten; laag bij de grond tussen de voordeuren en de erkers

Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1933 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed

Productie.  Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle

Informatie.

126)
Id=5029

Routecode: PRO-NB   - Optionele tweede Routecode: BBB-NL  Adres. 5652EB, Eindhoven, Zeelsterstraat 39 & Zeelsterstraat 51

Plaats. Buiten; in de schuine muren van de erkers bij de voordeuren

Omschrijving. Driehoekige tegels van ongeglazuurde terracotta (ter vervanging van oorspronkelijke driehoekige tegels, logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf): bij huisnummer 39 (zonne?)bloemen; & bij huisnummer 51 een monogram JM of MJ, en het jaartal 19 71. Bouwdatum: 1971 (de woningen dateren uit 1934, volgens bagviewer.kadaster.nl)

Productie.

Informatie.  Commentaar: De woningen maken deel uit van de rij met huisnummers 33-51; bij de overige huisnummers zijn de oorspronkelijke BBB-tegels nog wel aanwezig (zij het soms min of meer rudimentair: huisnummers 33 & 49).