Selectie op Postcode

Verbinding maken met database mysql
naar pagina "Tegels op Locatie".
Voor een selectie op Postcode: toets een of meerdere tekens van de Postcode in het invoervak (voorbeelden: 101 - 1071 - 1056G - 1056GL).
Voor de volledige lijst gerangschikt op Postcode: laat het invoervak blank (beginsituatie).
 
Volgende 20  >>>    <<<  Vorige 20
Volledige lijst    ===> 8298 betegelingen gevonden
3021)
Id=6195

Adres. 2516RD, 's-Gravenhage, Middenstraat 56-68  Route: DHA-02

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving.  En van negentien verschillende tegels boven voordeuren in de blokken Laakkade - Noordpolderkade - Middenweg - Elboogstraat en Laakkade - Trekweg   Bouwdatum: 1982 (de tegels zijn wellicht hergebruikt uit sloop van oudere bouw ter plaatse)

Productie.

Informatie.   Wegwijzer: In deze buurt staat soortgelijke architectuur waar geen tegels boven de voordeuren zitten; vermoedelijk bevestigt dat hergebruik van oudere tegels, op toen specifieke architectuur alhier.

3022)
Id=6199

Adres. 2516SB, 's-Gravenhage, Trekweg 105-111  Route: DHA-02

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving.  En van negentien verschillende tegels boven voordeuren in de blokken Laakkade - Noordpolderkade - Middenweg - Elboogstraat en Laakkade - Trekweg  Bouwdatum: 1982 (de tegels zijn wellicht hergebruikt uit sloop van oudere bouw ter plaatse)

Productie.

Informatie.   Wegwijzer: In deze buurt staat soortgelijke architectuur waar geen tegels boven de voordeuren zitten; vermoedelijk bevestigt dat hergebruik van oudere tegels, op toen specifieke architectuur alhier.

3023)
Id=6200

Adres. 2516SB, 's-Gravenhage, Trekweg 114-120  Route: DHA-02

Plaats. Buiten; boven voordeur

Omschrijving.  En van negentien verschillende tegels boven voordeuren in de blokken Laakkade - Noordpolderkade - Middenweg - Elboogstraat en Laakkade - Trekweg  Bouwdatum: 1982 (de tegels zijn wellicht hergebruikt uit sloop van oudere bouw ter plaatse)

Productie.

Informatie.   Wegwijzer: In deze buurt staat soortgelijke architectuur waar geen tegels boven de voordeuren zitten; vermoedelijk bevestigt dat hergebruik van oudere tegels, op toen specifieke architectuur alhier.

3024)
Id=4311

Adres. 2517AA, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 5  Route: DHA-03  Optionele tweede Route: ALS-GRU

Plaats. Buiten; onderpui

Omschrijving.  Winkelpuibetegelingen

Productie.

Informatie.

3025)
Id=5134

Adres. 2517AD, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 45  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving.  Betegeling van z.g. 'krakelingen'

Productie.

Informatie.   Commentaar: Deze krakelingen zijn groter dan (1.5 2 maal zo groot als) wat elders voorkomt; vgl. de schoen (schoenmaat 42) op foto 3.  Wegwijzer: In dezelfde portiek ook wandbetegelingen; zie aparte registratie.

3026)
Id=5135

Adres. 2517AD, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 45  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; in portiek

Omschrijving.  Wandbetegelingen & lambriseringen

Productie.

Informatie.   Wegwijzer: In dezelfde portiek ook een vloerbetegeling, van z.g. 'krakelingen'; zie aparte registratie.

3027)
Id=4397

Adres. 2517AM, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 52 - Oldenhove  Route: DHA-03

Plaats. Binnen; in gangen, hallen en trappenhuizen

Omschrijving.  Patronen van zwarte en witte 'krakelingen'  Bouwdatum: 1928-1932  Toegankelijkheid: De voorhal biedt plaats aan postbussen van bewoners; navenant lijkt deze hal permanent - of althans tijdens uren van postbezorging - open te zijn. De hal zelf heeft een tegelvloer van krakelingen; & door ramen in de afsluitende tochtdeuren zijn nog meer van zulke tegelvloeren te zien.

Productie.   Ontwerper: architect pand: Philip Anne Warners (1888-1952)

Informatie.

3028)
Id=8231

Adres. 2517AT, 's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 99  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; in de onderpui

Omschrijving.  Winkelpuibetegeling   Bouwdatum: 1887 (volgens bagviewer.kadaster.nl; de betegeling zal van een latere verbouwing dateren)

Productie.

Informatie.

3029)
Id=1202

Adres. 2517BG, Den Haag, Laan van Meerdervoort 164, 166 en 168.  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; Aan de gevel van een groot gebouw uit rode bakstenen. Vnl. boven en naast ramen.

Omschrijving.  Een groot aantal geometrische patronen.  Bouwdatum: 1904

Productie.   Ontwerper: Jan Olthuis (1851-1921).  Fabriek: Joost Thooft & Labouchere

Informatie.   Monumentnummer: 452784 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Commentaar: Voor een tweede lemma van dit adres zie elders op deze website. Foto's van Leo van der Drift.

3030)
Id=3090

Adres. 2517BG, 's Gravenhage, Laan van Meerdervoort 156  Route: DHA-03

Plaats. Binnen; in vloer tochtportaal

Omschrijving.  Vloerbetegeling van Maurotegels   Toegankelijkheid: Het tochtportaal is aan de straatzijde afgesloten met een deur met ramen; de vloerbetegeling is door de ramen heen goed te zien (maar vrijwel niet te fotograferen).

Productie.   Ontwerper: J.H.G.P. (Henri) de Rouw (1882-1948) & H.W. (Heinz) Mauser (1868-1940)   Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website:http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/racm_brochure_cultuurhistorie_13.pdf  Commentaar: Met dank aan Frans Woons voor de link naar de brochure van RACM, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; zie aldaar blz. 5 linksonderaan. Over Maurotegels (waar Mauro een samentrekking is van de beginletters van de achternamen Mauser en (De) Rouw), zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

3031)
Id=7797

Adres. 2517BG, Den Haag, Laan van Meerdervoort 164, 166 en 168.  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; aan de buitengevel van het gebouw.

Omschrijving.  Een zeer groot aantal tegeltableaus in sectiel techniek.  Bouwdatum: 1904

Productie.   Fabriek: Joost Thooft & Labouchere.

Informatie.   Website:https://haagspraak.nl/2016/04/12/tegeltableaus-laan-van-meerdervoort-hoek-waldeck-pyrmontkade/  Monumentnummer: 452784 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Commentaar: De Rijksmonumenten website schrijft de tegeltableaus toe aan Rozenburg wat onjuist schijnt te zijn. Er is nog een lemma van dit adres. Zie elders op deze website. Foto's van Marc Stegeman.

3032)
Id=5448

Adres. 2517ER, den Haag, Groot Hertoginnelaan 147  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; Bij de toegangsdeur

Omschrijving.  Een vloer, belegd met zogenaamde krakelingen.  Staat: beschadigde tegels

Productie.

Informatie.

3033)
Id=5449

Adres. 2517ER, den Haag, Groot Hertoginnelaan 163  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; In het portiek.

Omschrijving.  Krakelingen op de grond, bijpassende kleur tegels op de wanden

Productie.

Informatie.

3034)
Id=1201

Adres. 2517ES, Den Haag, Groot Hertoginnelaan 219 en 221  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; Versieringen in raambogen.

Omschrijving.  Zonnebloemen.

Productie.

Informatie.   Commentaar: Foto's van Leo van der Drift.

3035)
Id=3529

Adres. 2517HG, Den Haag, 2e Van Blankenburgstraat 118  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; In raambogen.

Omschrijving.  Tegeltableau met vogel (adelaar?).

Productie.

Informatie.   Commentaar: Vijf van zulke tegeltableaus in deze straat. Foto van Marc Stegeman.

3036)
Id=7770

Adres. 2517HM, Den Haag, Valeriusstraat 1.  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; aan de pui.

Omschrijving.  Eenvoudige zwarte tegels.  Bouwdatum: 1905 (pand)

Productie.

Informatie.   Commentaar: Foto's van Marc Stegeman.

3037)
Id=6373

Adres. 2517HR, 's-Gravenhage, Valeriusstraat 22  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; op vloer van portiek

Omschrijving.  Monochrome toepassing van z.g. krakelingen.   Bouwdatum: 1904 (zie Commentaar)

Productie.

Informatie.   Commentaar: De bouwdatum, 1904, is ontleend aan de Basisadministratie Adressen en Gebouwen van Kadaster, online via https://bagviewer.kadaster.nl/ . Het lijkt waarschijnlijk dat de krakelingen van een latere verbouwing dateren. En van de tegels is kennelijk, bedoeld of per ongeluk, ondersteboven aangebracht; de krakeling vertoont groeven, en mogelijk twee tekens (letters of cijfers): als deze een betekenis hebben, is die niet bekend. Foto's van dhr Ewolt Wolters, Apeldoorn.

3038)
Id=3091

Adres. 2517HV, 's Gravenhage, Stadhouderslaan 41 (Gemeentemuseum)  Route: DHA-03

Plaats. Binnen

Omschrijving.  In het museumgebouw is op vloeren, wanden, plafonds en diverse vaste meubileringen een rijkdom aan betegelingen aangebracht. De vloeren, waarin z.g. Maurotegels zijn verwerkt, worden in een separate registratie beschreven. Het is onbegonnen werk om hier, met drie luttele foto's, de rijkdom aan betegelingen recht te doen. De hieronder bij 'Website' vermelde bron geeft aan: "Het hoogoprijzende karakter van de hal wordt versterkt door de wit geschilderde pijlers van het betonnen skelet waartussen in fel geel, rood en groen geglazuurde tegelvelden zijn aangebracht"; en "Het kleurige tegelwerk roept associaties op met de sprookjesachtige wereld van het Nabije Oosten, een indruk die wordt versterkt door de groengekleurde en goud omrande tegelroosters waarachter de heteluchtverwarming schuil gaat".  Bouwdatum: 1935 (opening)  Toegankelijkheid: Tijdens openingsuren Gemeentemuseum

Productie.   Ontwerper: architect gebouw: H.P. Berlage (1856-1934) (voltooid door zijn schoonzoon, E.E. Strasser, 1888-1958)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website:http://www.gemeentemuseum.nl/topstukken/het-museumgebouw-van-hp-berlage  Monumentnummer: 461450 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Commentaar: Emil Emanuel Strasser was gehuwd met Anna Catherina (Cato) Berlage (1889-1976); vgl. 9988RE.

3039)
Id=3092

Adres. 2517HV, 's Gravenhage, Stadhouderslaan 41 (Gemeentemuseum)  Route: DHA-03

Plaats. Binnen; in vloeren in de grote hal

Omschrijving.  Stroken van zwarte Maurotegels in verder overwegend grijsgroene en rode, vlakke tegels  Bouwdatum: 1935 (opening)  Toegankelijkheid: Tijdens openingsuren Gemeentemuseum

Productie.   Ontwerper: architect gebouw: H.P. Berlage (1856-1934) (voltooid door zijn schoonzoon, E.E. Strasser, 1888-1958)  Fabriek: De Porceleyne Fles, Delft

Informatie.   Website:http://www.gemeentemuseum.nl/topstukken/het-museumgebouw-van-hp-berlage  Monumentnummer: 461450 ; toets dit Monumentnummer in het veld Monument- of Complexnr op de website: http://monumentenregister.nl  Commentaar: Over Maurotegels, zie 'De tegelhandel A.N. de Lint en de ontwerper Henri de Rouw' door B. Verbrugge in TEGEL 40 (2012), blz. 39-41, 43-44.

3040)
Id=8232

Adres. 2517HV, 's-Gravenhage, Stadhouderslaan 5-7  Route: DHA-03

Plaats. Buiten; in de erkers, onder de balkons

Omschrijving.  Monochrome tegels met florale motieven

Productie.

Informatie.