Index Jaarboekje TEGEL
Index Annual TEGEL

 <<< Terug/Back

English text 

Nederlands
Zoeken op
Auteur of Onderwerp of Jaar      
 

Sinds 1997 (Tegel 25) wordt voor elk artikel in Tegel een Engelse samenvatting gemaakt. Vanaf Tegel 34 (2006) wordt ook een samenvatting in het Nederlands gegeven.

INDEX

Deze index is een databank die de lijst bevat van alle artikelen die tot op heden werden gepubliceerd in het jaarboekje Tegel. De volgende informatie wordt weergegeven in de index:
- Auteur
- Onderwerp (= titel van het artikel)
- Jaargang
- Jaar
- pagina van/tot

Met deze toepassing kunt u zoeken op drie manieren:
- op auteursnaam
- op onderwerp met een zoekterm
- op jaar

De zoekterm auteur of onderwerp hoeft maar 3 of 4 tekens te bevatten.
Zoekterm "Chin" in zoeken op onderwerp bijvoorbeeld geeft alle artikelen die "Chinese", "Chinees", "China", enz. in de titel hebben. Onzichtbare zoektermen zijn aan de titels toegevoegd waardoor de zoekopdracht een ruimer resultaat oplevert. Voorbeelden zijn: landnaam, plaatsnaam, techniek, klederdracht, dier, vogel, hoekmotief, mythologie, bijbel, enz.
Zoekterm "cai" in zoeken op auteursnaam bijvoorbeeld geeft alle artikelen geschreven door auteur "Caignie"

___________________________
 

English
Search on Author or Subject or Year      
 
Since 1997 (Tegel 25) each article in Tegel is followed by an English summary.
INDEX

This Index is a database that contains a list of all the articles that have been published as of the beginning of the annual Tegel. Following information is included in the index:
- the name of the author
- the subject (= title of the article)
- volume
- year
- page from/to
The application allows you to search in three different ways:
- on the name of an author
- on a subject, using a search argument
- on a specific year

The search argument for an author or a subject requires not more than 3 or 4 characters.
For example, the search argument "Chin" when performing a seach on subject returns all articles that contain "Chinese", "Chinees", "China", a.s.o. in their title.
Invisible search arguments have been added to the titles which results in much more matches. Examples are: country name, location, technique, costume, animal, bird, corner ornament, mythology, bible, a.s.o..
Search argument "cai" when searching on author for example, returns all the articles written by author "Caignie"

Top