panorama.jpg

Het boek Verglaasde Charme is door de Vrienden uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de Stichting in 2008. Het is een prachtige ingebonden uitgave, die zeer rijk geïllustreerd is met foto’s van een selectie van de mooiste tegels en tegeltableaus uit collecties van de Vrienden en verschillende musea, daterend van midden 16de-eeuw tot begin 21ste-eeuw. 

GlazedCharm2

Er zijn veel boeken over tegels verschenen, maar een zo uitgebreid tweetalig eerbetoon aan de schoonheid van de Nederlandse wandtegel ontbrak steeds.

Het boek Verglaasde Charme telt 320 pagina's en bevat circa 570 afbeeldingen in kleur. Veel tegels zijn nooit eerder gepubliceerd. Het behandelt de periode 1545 tot 2000 en is geschreven in twee talen (NL/EN). Achter in het boek is een catalogusgedeelte opgenomen met een kleine afbeelding in kleur, gevolgd door het bijschrift in twee talen. In dit bijschrift is zoveel mogelijk informatie opgenomen over de afgebeelde tegel. Het boek is verkrijgbaar in de museumwinkel van het Nederlands Tegelmuseum.

Top